Spesielle utfordringer for ungdommer med norsk som oppdatert.pdf · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Spesielle utfordringer for ungdommer med norsk som oppdatert.pdf · PDF...

 • Spesielle utfordringer for ungdommer

  med norsk som andresprk

  Ny Giv

  2013

  Else Ryen

  ILN, UiO / NAFO

 • Min frste skoledag

  Kunne jeg ikke snakke norsk og ikke

  engelsk. Alle norske barna snakket med

  meg men jeg forstod ikke hva dem sa jeg

  mtte lre lese bker. Det kunne jeg.

  Fordi jeg hadde Fransk i Marokko. Da

  kunne jeg lese norske bker men jeg

  forstod ikke hva dem sa. (16 r gamme arabisktalende elev, 5 r i Norge)

 • Kartlegging

  Kartlegging som grunnlag for valg av tiltak overfor

  den enkelte elev

  Hva er viktig kartlegge?

  - botid i Norge og skolefaglig bakgrunn

  - hvilket morsml og kompetanse i morsml

  - kompetanse i andre sprk

  - skolefaglige kunnskaper og ferdigheter

 • - norskkompetanse

  - finne ut av hva som er vanskelig

  - norsk sprk generelt

  - aktuelle fagsprk

  - ferdigheter i lesing

  - ferdigheter i skriving

 • Forslag til kartleggingsverkty

  1: Kartlegging av skolefaglige ferdigheter:

  http://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommer

  Tre deler:

  personlige opplysninger

  skolefaglige ferdigheter (engelsk, naturfag, samfunnsfag, matematikk og IKT)

  lese og skriveferdigheter

  http://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommerhttp://www.hio.no/Enheter/NAFO/Kartleggingsmateriell/Kartleggingsmateriell-nyankomne-minoritetsspraaklige-ungdommer

 • 2: Kartlegging av leseferdigheter p mange sprk (13 sprk). Kan fs kjpt ved kontakt med NAFO.

  3: Kartleggingsverkty for norskferdigheter: Kartleggingsmateriell Sprkkompetanse i grunnleggende norsk http://www.udir.no/Upload/Kartleggingsprover/5/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf

  http://www.udir.no/Upload/Kartleggingsprover/5/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdfhttp://www.udir.no/Upload/Kartleggingsprover/5/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdfhttp://www.udir.no/Upload/Kartleggingsprover/5/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdfhttp://www.udir.no/Upload/Kartleggingsprover/5/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf

 • Del 1 Sprkbiografi

  A. Personlige opplysninger

  B. Mine sprk

  Sprk Jeg har lrt sprket (hjemme, i barnehagen, p skolen, blant venner )

  Jeg har lrt sprket(i antall r/mneder)

  Jeg kan forst sprket

  Jeg kan snakke sprket

  Jeg kan lese sprket

  Jeg kan skrive sprket

  Jeg bruker sprket sammen med

 • C. Min sprklring

  Jeg lrer sprket fordi

  Jeg lrer sprket best nr jeg (snakker med familie, snakker med venner, arbeider i grupper, gjr lekser, leser bker, bruker internett, ser p film osv)

  Nr jeg ikke forstr, eller nr jeg trenger hjelp til lre(spr jeg medelever, ber jeg lrer om hjelp, bruker jeg ordbok, spr jeg hjemme, bruker jeg internett osv)

  Dette nsker jeg kunne p sprket

  For lre mer av sprket vil jeg

 • Del 2 Kartleggingsverktyet

  a. Nivbeskrivelser

  Basert p hovedomrdene og nivene i lreplanen og gir oversikt over ulike kompetanseml

  b. Eleven kan utsagn

  Inneholder skjema for ulike ferdigheter som elevene skal mestre

 • Andre kartleggingsverkty, knyttet opp mot det

  felles europeiske rammeverket og mot

  kompetanseml i Kunnskapslftet

  Europeisk sprkperm 6 12 r

  Europeisk sprkperm 13 18 r

  http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/laringsressurser/den-europeiske-sprakpermen

  http://www.fremmedspraksenteret.no/index.php?ID=10109http://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/laringsressurser/den-europeiske-sprakpermenhttp://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/laringsressurser/den-europeiske-sprakpermenhttp://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/laringsressurser/den-europeiske-sprakpermenhttp://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/laringsressurser/den-europeiske-sprakpermenhttp://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/laringsressurser/den-europeiske-sprakpermenhttp://www.fremmedspraksenteret.no/nor/fremmedspraksenteret/laringsressurser/den-europeiske-sprakpermen

 • Etter kartlegging

  Hvis det norske sprket er svakt utviklet, og eleven kan morsmlet godt: veien gjennom morsmlet.

  Mestrer norsk allmennsprk, men ikke fagsprket: fokus p ordforrd.

  Vanskeligheter p begge sprk: bruk av den totale sprkkompetansen, bde morsml og norsk og av andre sprk eleven kan.

  Mulige tiltak:

  bruk av tosprklig lrer: morsmlsundervisnig / morsmlssttte / tosprklig fagopplring

  aktiv bruk av elevfellesskap

  bruk av morsmlsressurser p nett

 • NOU 2010: 7 Mangfold og mestring stbergutvalgets vurderinger

  Utvalget anbefaler kt og variert bruk av virkemidlene srskilt norskopplring, morsmlsopplring og tosprklig fagopplring.

  Bruken av virkemidler m vre tilpasset den enkelte elevs behov

  blant annet vurdert ut fra alder, frste- og andresprksniv og tidligere skolebakgrunn.

  Utvalget vil srlig fremheve potensialet i tosprklig fagopplring i videregende opplring.

  Utvalget ser positivt p at det er innfrt plikt til kartlegging, og mener dette er et godt tiltak for lose elevene videre til ordinr undervisning.

 • Et sentralt tiltak:

  Foreldresamarbeid

  Av betydning for alle, men spesielt for minoritetssprklig ungdom.

  Bruk av tolk ved behov er svrt viktig.

  Filmsnutt: http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/

  http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/http://www.skoleipraksis.no/flerkulturell-opplering/filmer/skole-hjem-samarbeid-pa-videregaende-trinn/

 • Rett til srskilt norskopplring

  etter lreplan i grunnleggende norsk for sprklige minoriteter eller etter en tilpasning av lreplan i norsk

  (jf. opplringsloven 2-8, 3-12)

  Ndvendig tiltak hvis bruk av ordinr

  norskplan: tilrettelegging som ivaretar at

  elevene er andresprksinnlrere.

 • Lreplaner

  Grunnleggende norsk for elever fra sprklige minoriteter

  Hovedomrdet lytte og tale dreier seg om forst norsk tale, utvide ordforrd og begreper og gjre seg forsttt p norsk. Det innebrer lytte og gjenkjenne sprklige strrelser som lyder, ord, uttrykk og begreper, og kunne bruke disse i egen tale. Videre omfatter hovedomrdet utvikling av kommunikative ferdigheter gjennom muntlig sprkbruk i forskjellige situasjoner og i arbeid med ulike temaer.

  Norsk

  Hovedomrdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. Sentralt er utvikling av ulike sprklige roller og sjangere og forstelse for hvordan man tilpasser sprk og form til mottaker og til forml med teksten. lytte og tale er en del av hverdagens omgangsformer og er sentralt for sosial og kulturell kompetanse og for estetisk utfoldelse og opplevelse.

 • Vekt p muntlige ferdigheter

  Det er en krevende prosess avkode og forst talt sprk.

  Uttaleproblemer har sammenheng med nye uttalemnstre, men er ogs knyttet til problemer med oppfatte lyder og intonasjonsmnstre.

  I andresprkspedagogikk m derfor lytteforstelse og uttaletrening f en sentral plass.

 • Jeg er h