Sociologija i Predmet sociologija kao nauke...

download Sociologija i Predmet sociologija kao nauke ¢â‚¬â€œmogu¤â€i pravci obrade teme-definisati predmet sociologije;

of 38

 • date post

  17-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sociologija i Predmet sociologija kao nauke...

 • Sociologija i pravo 28.2.2020.

  DOC.DR AMILA ŽDRALOVIĆ

 • Literatura: Kukić, Slavo. Sociologija: teorije društvene strukture. Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2004. Dopunska

  Giddens, Anthony „Sociologija“, Ekonomski fakultet Beograd, Beograd, 2006.

  Šijaković, Ivan i Vilić, Dragana „Sociologija za pravnike“, Udruženje sociologa, Banja Luka, 2013.

  Saltaga, Fuad. Sociologija. Pravni fakultet u Sarajevu, 1999.

  Obavezna

  - Kukić, Slavo. Sociologija: teorije društvene strukture. Sarajevo

  Publishing, Sarajevo, 2004.

  Dopunska

  - Saltaga, Fuad. (1999). Sociologija. Sarajevo: Pravni fakultet u Sarajevu.

  - Giddens, Anthony. (2006). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet

  Beograd, Beograd, 2006.

  - Šijaković, Ivan i Vilić, Dragana. (2013). Sociologija za pravnike. Banja

  Luka: Udruženje sociologa.

 • Elementi praćenja i

  provjeravanja opterećenje u

  ECTS

  udio (%) u

  ocjeni

  Pisana evaluacija znanja

  – prvi test 3,0 50%

  Seminarski rad 0,5 10%

  Završni ispit 2,5 40%

  Ukupno: 6,00 100%

 • Oblikovanje konačne ocjene:

  a) bodovi na prvom testu,

  b) bodovi – esej,

  c) bodovi na završnom ispitu.

 • Distribucija bodova Ocjena/bodovi:

  1) Prvi parcijalni test:

  10 = 50; 9 = 45; 8 = 40; 7 = 35; 6 = 30.

  2) Esej: 10 = 10; 9 =9; 8=8; 7=7; 6=6

  3) Završni ispit: 10 = 40; 9 = 37; 8 = 34; 7 = 30; 6 = 27. Uslov za polaganje: ocjena 6 iz prvog testa.

 • Prva sedmica nastave (28.2.2020)

  Predavanja: Uvodne predstavljanje predmeta. Informacije o sadržaju i metodama realizacije nastave. Kalendar nastavnih aktivnosti i način praćenja i ocjenjivanja rada studenata/ica. Pretraživanje kataloga u COBISS sistemu.

  Vježbe (grupa 1+grupa2): Teme za eseje.

 • 6.3.2020.

  Predavanja: ◦Predmet sociologije i metode istraživanja u sociologiji.

  ◦Vježbe (grupa 1, od A do K, od 11 do 13): Rasprave o predmetu sociologije

 • 13.3.2020.

  Predavanja: ◦Društvo, društvene grupe, organizacije i institucije.

  Vježbe (grupa II, od L do Ž, od 11 do 13 sati): Rasprave o predmetu sociologije

 • Predložena tema za 6.3.2020. (grupa 1), odnosno 13.3.2020. (grupa 2)

  Predmet sociologije kao nauke

 • Predmet sociologije kao nauke – prijedlog literature

  Šijaković, I. (2008). Sociologija: Uvod u razumijevanje modernog društva. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci – Ekonomski fakultet. Dostupno na: http://www.sijakovic.com/wp- content/uploads/2012/06/sociologija.pdf (obratiti pažnju na dio od 11. do 25. stranice).

  Kukić, S. (2004). Sociologija: Teorije društvene strukture. Sarajevo: Sarajevo Publishing.

  Gidens, E. (2003). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet.

  Šijaković, Ivan. (2013). Sociologija i BiH. Dostupno na: http://www.sijakovic.com/06/188/

  Tomić, Ivo M. (2013). Problem globalizacije : vječni mir ili vječni rat - o današnjoj i novoj ulozi i pozivu sociologije. str. 423-457. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu.

  Ždralović, Amila i Repovac-Nikšić, Valida. (2018). Sociologija u učionici: analiza nastavne prakseu srednjim školama u KS. Pregled: str. 109-126. Dostupno na: http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2018/Pregled-3-2018.pdf

  http://www.sijakovic.com/wp-content/uploads/2012/06/sociologija.pdf http://www.sijakovic.com/06/188/ http://pregled.unsa.ba/new/images/stories/arhiva/2018/Pregled-3-2018.pdf

 • Predmet sociologija kao nauke – mogući pravci obrade teme

  - definisati predmet sociologije; identificirati i analizirati najmanje jedan nesporazum u pogledu određenja njenog predmeta.

  - odabrati jednog autora/icu kojeg/koju smatrate da je zaslužan/zaslužna za utemeljenje sociologije; obrazložiti svoj izbor; da li je način na koji je ovaj teoretičar/ka definisao/definasala predmet sociologije i danas prihvatljiv? Obrazložiti svoj odgovor.

  - definisati i objasniti predmet sociologije. S obzirom na navedenu definiciju, objasniti zašto je danas važno baviti se sociologijom? Posebno obrazložiti u čemu je značaj sociologije u pravnom obrazovanju.

 • 20.3.2020.

  Predavanja: ◦Društvo, društvene grupe, organizacije i institucije.

  Vježbe (grupa I, od A do K, od 11 do 13 sati): ◦Rasprava o društvenoj nejednakosti.

 • 27.3.2020.

  Predavanja: ◦Socijalna stratifikacija. Vježbe (grupa II, od L do Ž, od 11 do 13 sati): ◦Rasprava o društvenoj nejednakosti.

 • Predložena tema za 20.3.2020. (grupa 1), odnosno 27.3.2020. (grupa 2)

  O društvenim nejednakostima

 • O društvenim nejednakostima– prijedlog literature

  Kukić, S. (2004). Sociologija: Teorije društvene strukture. Sarajevo: Sarajevo Publishing. (obratiti pažnju na poglavlje V – Socijalna stratifikacija).

  Gidens, E. (2003). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet. (obratiti pažnju na poglavlje 10 – Klasa, stratifikacija i nejednakosti).

  Haralambos, M., i Holborn, M. (2002). Sociologija: teme i perspektive. Zagreb: Golden marketing. (objasniti pažnju na poglavlje društvena stratifikacija).

  Šijaković, Ivan. (1999). Šarm srednje klase. Beograd: Prometej. Dostupno na: http://www.sijakovic.com/wp-content/uploads/2012/06/sarm-srednje-klase.pdf

  http://www.sijakovic.com/wp-content/uploads/2012/06/sarm-srednje-klase.pdf

 • O društvenim nejednakostima– mogući pravci obrade teme

  - definisati i objasniti pojam društvene stratifikacije; predstaviti temeljne između različitih pristupa socijalnoj stratifikaciji; zauzeti stav o tome koji od ovih pristupa najbolje objašnjava društvenu pojavu stratifikacije.

  - objasniti pojmove društvene stratifikacije i diferencijacije; izabrati jednu od klasičnih teorija društvene stratifikacije i objasniti u kojoj mjeri je odabrana teorija još uvijek aktuelna.

  - Šta su društvene nejednakosti? Da li su to nejednakosti između pojedinaca ili između društvenih grupa? Da li su nekada (i kada i u kojoj mjeri) društvene nejednakosti poželjne?

  Šta su društvene nejednakosti? U čemu su razlike između marksističkih i funkcionalističkih tumačenja društvenih nejednakosti? Koji od ova dva pristupa je prihvatljiviji? Obrazložiti.

 • 3.4.2020. Prvi test

  Kukić, S. (2004). Sociologija: Teorije društvene strukture. Sarajevo: Sarajevo Publishing. – od I do V poglavlja, odnosno do 190. stranice)

 • 10.4.2020.

  Predavanja: ◦Političke institucije Vježbe (grupa I, od A do K, od 11 do 13 sati): ◦Rodna ravnopravnost: politički i javni život..

 • 17.4.2020.

  Predavanja: ◦Sociološke teorije o sekularizaciji savremenog društva.

  Vježbe (grupa II, od L do Ž, od 11 do 13 sati): ◦Rodna ravnopravnost: politički i javni život..

 • Predložena tema za 10.4.2020. (grupa 1), odnosno 17.4.2020. (grupa 2)

  Žene u politici

 • Žene u politici – prijedlog literature

  Gidens, E. (2003). Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet. (obratiti pažnju na poglavlje 14 – Vladavina i politika).

  Izborni zakon BiH. Dostupno na: https://izbori.ba/Documents/documents/ZAKONI/Izborni_zakon_PRECISCENI_TEKST- bos.pdf (obratiti pažnju na član 4.19)

  Zakon o ravnopravnosti spolova BiH. Službeni glasnik BiH, 16/03 i 102/09. Preuzeto 15.1.2020. https://arsbih.gov.ba/wp- content/uploads/2014/01/ZoRS_32_10_B.pdf. (obratiti pažnju na član 20).

  Popov-Momčinović, Z. (2019). Rodna ravnopravnost i politički i javni život. U: A. Ždralović i S. Gavrić Uvod u rodne studije. Teorija, pravo, politika – za studentice i studente društvenih nauka (str. 155-170). Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar i Pravni fakultet. Dostupno na: https://soc.ba/site/wp-content/uploads/2019/08/Rodna-ravnopravnost-verzija-za-web.pdf

  Petrić, N. (2019). Ustav BiH i Opšta preporuka 33 CEDAW komiteta. Banja Luka: Helsinški parlament građana Banja Luka, Inicijativa Građanke za ustavne promjene. Preuzeto 17.2.2020. https://gradjankezaustavnepromjene.files.wordpress.com/2019/12/ustav-bih-i-opc5a1ta-preporuka-33-cedaw-komiteta- web-1.pdf

  Mujić M. (2019). Politička participacija žena u BiH: Opšti izbori 2018. Sarajevo: Fondacije Cure.

  Agencija za statistiku BiH. (2020). Žene i muškarci u BiH. Tematski bilten 03. Dostupno na: http://arsbih.gov.ba/wp- content/uploads/2020/02/Mu%C5%A1karci-i-%C5%BEene-u-BIH_2020.pdf

  https://izbori.ba/Documents/documents/ZAKONI/Izborni_zakon_PRECISCENI_TEKST-bos.pdf https://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2014/01/ZoRS_32_10_B.pdf https://soc.ba/site/wp-content/uploads/2019/08/Rodna-ravnopravnost-verzija-za-web.pdf https://gradjankezaustavnepromjene.files.wordpress.com/2019/12/ustav-bih-i-opc5a1ta-preporuka-33-cedaw-komiteta-web-1.pdf http://arsbih.gov.ba/wp-content/uploads/2020/02/Mu%C5%A1karci-i-%C5%BEene-u-BIH_2020.pdf

 • Žene u politici – mogući pravci obrade teme

  - opšti teorijski pristup.

  - svjetski prosjeci od „osvajanja“ punog prava glasa do danas (Prema podacima Interparlamentarne unije, dostupno na: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif- arc.htm).

  - BiH kontekst – generalni istorijski presjek: žene u politici u doba socijalizma; zašto žene nestaju s političke sce