Socialism Si Capitalism

download Socialism Si Capitalism

of 304

 • date post

  01-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Socialism Si Capitalism

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  1/304

  CONSTANTIN ROTARU

  SOCIALISM

  şi CAPITALISM

  în teorie şi practică fiscală

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  2/304

  Referent ştiinţific: Conf. univ. dr. Marin BADEARedactor carte: Georgeta GIUREA Tehnoredactare computerizată: Rareş COTULBEA Copertă: George ROTARU Director editură: Conf. univ. dr. Gabriel PREDA

  Descriere CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROTARU, CONSTANTIN SOCIALISM şi CAPITALISM în teorie şi practică fiscală/Constantin ROTARU: Karta, Graphic, Ploieşti, 2011 304 pag. – 19.5/12.5 cm ISBN: 978-606-8312-35-4

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  3/304

  CONSTANTIN ROTARU

  SOCIALISM şi

  CAPITALISM în teorie şi practică fiscală

  Editura KARTA- GRAPHIC Ploieşti, 2011

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  4/304

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  5/304

  5 Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală

  CUPRINS Prefaţă ............................................................................................

  SISTEMUL FISCAL SOCIALIST ............................................. 11 România socialistă la început de drum ................................... 1

  Context istoric ........................................................................ Trecerea României la societatea socialistă ........................... 2 Sistemul fiscal socialist .......................................................... Consideraţii generale .............................................................. Aspecte şi consecinţe ale legislaţiei fiscale socialiste .......... 3 Impozitul pe veniturile populaţiei ........................................ 4 Impozitul pe veniturile cooperativelor şi organizaţiilor cooperatiste şi ale întreprinderilor şi unităţilor economice ale organizaţiilor sociale .................................................................56 Impozitul pe spectacole ............................................................63 Îmbunătăţirea sistemului de impozite şi taxe .........................64 Principalele venituri bugetare ............................................... 6 Impozitul pe circulaia mărfurilor .......................................... 8 Cotele din beneficii ................................................................ Impozitul pe fondul total de retribu ie .....................................78 Contribuţia pentru asigurările sociale de stat ..................... 82 Taxele de timbru ..................................................................... Taxele vamale ......................................................................... Impozitele i taxele locale .............................................................. 87 Bugetul de stat ........................................................................... Controlul financiar .................................................................

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  6/304

  6 Constantin Rotaru

  FISCALITATEA ANILOR ’80 ŞI NEMULŢUMIRILE

  SOCIALE ......................................................................................Politica economico-socială a anilor ’80............................... Independenţa economică a României ................................ 1 Asociaţi, părţi sociale, fond social, beneficiu şi participarea la beneficii ....................................................... Preuri și impozite .................................................................

  FISCALITATEA CAPITALISTĂ .............................................. 119 Fiscalitatea de tranziţie ...................................................... Liberalizarea pre urilor ............................................................125 Impozitul pe profit................................................................ Impozitul pe circula ia mărfurilor ...........................................130

  Taxa pe valoarea adăugată .......................................................133 Impozitul pe veniturile realizate de persoane fizice ........ 139 Impozitul pe venit ...................................................................140 Impozitul pe salarii .................................................................142 Contribu ia pentru asigurările sociale .....................................145 Codul fiscal .............................................................................149

  Aparatul fiscal .........................................................................153 Multiplicarea reglementărilor fiscale i dinamizarea modificărilor lor ......................................................................154 Principii ale politicii fiscal-bugetare .......................................160

  FISCALITATE SOCIALISTĂ VERSUS FISCALITATE

  CAPITALISTĂ .............................................................................. 1Caracteristici şi valenţe ale fiscalităţii socialiste şi de tranziţie, consideraţii asupra fiscalităţii ................................... 1 Consideraţii asupra fiscalităţii ...............................................

  Profitul financiar vs. profitul social .....................................186

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  7/304

  7 Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală

  Cota unică de impozitare vs. impozitul progresiv ..................192

  Fiscalitate antieconomică .........................................................201 Bugetul de stat, oglindă a politicilor fiscale .............................205 Fiscalitatea i culoarea ei politică .............................................215 Fiscalitatea electorală ...............................................................219 Dereglementarea prin reglementare excesivă...........................222

  FISCALITATEA ÎNTRE REALITĂŢILE ECONOMICO-SOCIALE ŞI OBIECTIVELE POLITICE ALE TIMPULUI .... 225 Realităţi economico-sociale. Obiective. Formule de impozitare................................................................................. 227

  Realităţi economice ..................................................................228 Realităţi sociale ........................................................................237

  Realitate economico-socială .....................................................245 CONCLUZII .................................................................................. 24

  Bibliografie ................................................................................... Anexa 1 ............................................................................................279 Anexa 2 ............................................................................................

  285

  Anexa 3 ............................................................................................287 Anexa 4 ............................................................................................300

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  8/304

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  9/304

  9 Socialism şi capitalism în teorie şi practică fiscală

  PREFAŢĂ Asistăm în anii din urmă la o veritabilă

  explozie editorială în domeniul literaturii economice fie că este vorba de teoria economică, fie de istoria gândirii economice sau a doctrinelor

  economice, fie de diversele domenii specializatereferitoare la o ramură a economiei sau alta: economia industriei, a agriculturii, a sistemului bancar, a comerţului ş.a.m.d.

  În panoplia atât de largă a cărţilor consacrate economiei, în general, economiei româneşti, în

  special, vine să se adauge şi lucrarea domnuluiConstantin Rotaru consacrată unui domeniu mult bătătorit de specialişti acela al fiscalităţii sau al activităţii guvernului privind veniturile şi cheltuielile. Nu este o lucrare cu caracter tehnic despre taxe şi impozite fixarea acestora sau

  colectarea veniturilor statului, ci despre modul cumeste concepută fiscalitatea în două sisteme social- economice diferite, diametral opuse: sistemul socialist din România anilor 1945-1989 şi perioada numită a tranziţiei de la economia dirijată la economia capitalistă, numită, cu ajutorul unui

  subterfugiu de natură ideologică, economie depiaţă. Demersul ştiinţific al autorului este unul ingenios: aşezarea „în oglindă” a sistemelor fiscale din cele două epoci: socialistă şi de „tranziţie”

 • 8/15/2019 Socialism Si Capitalism

  10/304

  10 Constantin Rotaru

  văzute însă nu de o manieră statică ci în evoluţia

  lor, în procesul de transformare, dictat de cerinţelespecifice fiecăreia dintre ele. Reconstituirea, ca imagine istorică, a

  sistemului fiscal din anii României socialiste şi, respectiv, urmărirea migăloasă a evoluţiei acestuia după evenimentele din Decembrie 1989 sunt

  realizate de către autorul demersului ştiinţific lacare ne referim cu precădere pe baza actelor normative de reglementare a fiscalităţii, ceea ce-i conferă studiului un caracter riguros. Textul este, însă, presărat cu numeroase consideraţii, cele mai multe dintre ele purtând pecetea indubitabilă a

  personalităţii autorului, plus o vizibilă, pe alocuritranşantă, atitudine „partinică”, de susţinere a cauzei contribuabililor. Însăşi demonstraţia opţiunii procontribuabil este o dată mai mult pusă