Social Profit congres 2012 SD Worx - Workshop Onderwijs - Lon Holtzer Ambassadeur zorgberoepen

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.299
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Social Profit congres 2012 SD Worx - Workshop Onderwijs - Lon Holtzer Ambassadeur zorgberoepen

 1. 1. Social Profit congresHoe kunnen het onderwijs en de socialprofitsector elkaar sterkermaken?Lon Holtzer Ambassadeur zorgberoepenCarine Collier & Gert Noels AZ St.-MaartenCarine Debaere KH Leuven
 2. 2. Hoe kunnen onderwijs en socialprofitelkaar versterken Lon Holtzer Ambassadeur Zorgberoepen Cordinator gezondheidszorg Associatie KULeuven SD Worx, Mechelen 31 mei 2011
 3. 3. Probleem- stelling
 4. 4. Kwantitatieve en kwalitatieveinstroom blijven garanderenEfficinte eneffectievezorgverleningMeer studentenmaar met behoudvan kwaliteit
 5. 5. Samenwerken over grenzen heenZiekenhuis, thuiszorg, WZC, DVC,kinderopvang Zorg- en welzijns opleidingen
 6. 6. Opleidingsaanbod afstemmen opde maatschappelijke evolutie enzorgpraktijkNieuwe zorgmodellen (Hetoude loslaten)Nieuwe onderwijsvormen ontwikkelen: evolutie naargenerieke basisopleiding en specialiatie in combinatie metarbeid
 7. 7. Levenslang vernieuwen en lerenOnderzoekslijnen voorpraktijkonderzoek Innovatief en multidisciplinair praktijkonderzoek
 8. 8. Ontwikkelen van (ver)nieuwe(nde) samenwerkingsmodellen tussen onderwijs en werkveldGedeelde aanstellingenNieuwe stagevormen
 9. 9. Professionele samenwerking ifv.professionele zorg en onderwijsFunctionele, onderzoeksmatige eninnovatieve samenwerkingsverbandentussen onderwijs en werkveld verderverstevigen en uitwerken zowel voor Studenten Docenten Verpleegkundigen Managementi.f.v. kwalitatieve zorg en dienstverlening
 10. 10. Niet samenwerken is even stom alsniet surfen naar www.ikgaervoor.be/proals het over toekomstig talent gaat
 11. 11. 2 praktijkvoorbeelden Gert Noels enCarine Debaere Carine CollierImplementatieGedeeldevan een Leer- enaanstellinginnovatiecentrum onderwijs enpraktijk
 12. 12. IMPLEMENTATIE VAN EEN LEER-EN INNOVATIECENTRUM.Een pilootproject in het AZ Sint Maarten
 13. 13. PROBLEEMSTELLING Gap tussen theorie en praktijk: Werkbegeleiding werd leerbegeleiding. Onvoldoende bewustzijn van theoretischeonderbouwing van het verpleegkundig beroep. Impact op de ziekenhuizen: Implementeren van stagementoren. Onvoldoende instroom van nieuwe theorien.
 14. 14. Leer- en innovatiecentrum
 15. 15. LEER- EN INNOVATIECENTRUM IN AZ SINTMAARTEN.Beleidspijlers:1.Patintgestuurde zorgprocessen2.Medewerkers die er voor gaan3.Sterke regionale positie4.Aangepaste infrastructuur5.Innovatie en opleiding6.Lerende organisatie7.Meerwaarde voor de gemeenschap
 16. 16. DOELSTELLINGEN VAN LIC De theorie-praktijkkloof verkleinen door:1. Clinical credibility2. Fit for practice3. Evidence based practice op de vloer
 17. 17. DE AFDELING ACUTE GERIATRIECLEen zeer bewuste keuze.
 18. 18. SterktenZwakten Acute geriatrie, rechtstreeks gekoppeld aan Geriatrie heeft geen aantrekkelijk imago vooreen spoedgevallendienst.afstuderende bachelor verpleegkundigen. Sterke hoofdverpleegkundige Afdeling wordt overspoeld met eerstejaars(leidinggevende capaciteiten, organisatie enstudenten, derdejaars zijn eerder zeldzaam.structuur) Geriatrie wordt nog te weinig gepromoot als Studentvriendelijke afdeling. specialisatie Goede relatie hoofdverpleegkundige Integratie van zorgkundigen doetclusterverantwoordelijke. verantwoordelijkheid van verpleegkundigentoenemen en maakt werkorganisatie minderflexibel. Gap tussen opleiding en werkveldKansenBedreigingen De beroepstitel geriatrie biedt mogelijkheden tot Verhouding verpleegkundigen / zorgkundigen.professionalisering. Te weinig bachelors / masters die kiezen voor Vergrijzing en dubbele vergrijzing van de geriatrie.bevolking. Het zorgprogramma geriatrie stimuleert de Werkdruk op de afdelingen zal blijven stijgen.interprofessionele samenwerking. Project zal van de personeelsleden extra Derdejaars studenten zullen breder en realistischer inspanning vragen.beeld krijgen van de geriatrische zorg. EBN kan via de school een ingangspoort vinden opde afdeling.
 19. 19. VERSCHILLENDE ROLLEN VAN DESTAKEHOLDERS1. De hoofdverpleegkundige2. De stagecoachen3. De clinical instructor4. De research instructor5. De studenten6. Het volledige afdelingsteam7. Stagebegeleiding uit de hogeschool
 20. 20. AAN DE SLAG: Afdeling acute geriatrie campus Leopoldstraat Academiejaar 2010-2011: 3 studenten Evaluatie en bijsturing van het project Academiejaar 2011-2012: 4 studenten Implementatie van wetenschappelijk onderzoek:case study
 21. 21. DE TOEKOMST: Kritische evaluatie mei 2012. Doelstelling volgend academiejaar: Meer studenten rekruteren Verspreiden over meerdere afdelingen Integratie van bachelorproef (wet. ond.)
 22. 22. BEDANKT VOOR UW AANDACHT.Vragen zijn steeds welkom..
 23. 23. Carine DebaereGEDEELDE AANSTELLING TUSSENONDERWIJS EN PRAKTIJK
 24. 24. JOB BINNEN UZ LEUVENWerkzaam binnen het operatiekwartier vanPellenberg PAZA- verpleegkundige Mentor voor studenten en nieuwepersoneelsleden
 25. 25. JOB AAN DE KHLEUVEN Praktijklector Lector Begeleider binnen procesgericht onderwijs Jurylid bij de bachelorproef
 26. 26. VOORDELEN Up to date blijven Duidelijke samenwerking tussen de school enhet werkveld Praktijkvoorbeelden Routine is uitgesloten
 27. 27. KNELPUNTEN Intensieveagendaplanning Conventionele inplanning Personeelstekorten Zware belasting
 28. 28. VOORBEELD AGENDAPLANNING
 29. 29. DiscussiepuntenStelling:Verhoogde instroom in het zorgonderwijs= grotere nood aan goede leerkrachtenUitdaging:Werkveld moet goede krachten stimuleren en omeen dubbele rol op te nemen en deze opdrachtfaciliteren in overleg met opleidingsinstelling
 30. 30. DiscussiepuntenStelling:Begeleiding van stagiairs staat onder druk maar iscruciaal in functie van kwaliteit en wervingUitdaging:Werkveld moet een uitweg vinden om ondankshoge werkdruk toch kwalitatieve stagebegeleidingte bieden aan ALLE studenten. Een stop op hetaantal studenten is geen optie.
 31. 31. DiscussiepuntenStelling:Inleefmomenten organiseren in de brede contextheeft een positief effect op instroom van goedestudentenUitdaging:Werkveld moet samenwerkingsvormen aangaanmet het secundair onderwijs om interessanteinleefmomenten en goede begeleiding teorganiseren.
 32. 32. Wij verwachten u binnen enkeleminuten opnieuw inhet Auditorium voor het vervolg van het congres