Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

20
BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional Zinaida Sochircă, director general DIB Symposia Investigatio Bibliotheca, ediţia a 5-ea 7 Februarie 2013

description

07.02.13 DIB ULIM. Symposia Investigatio Bibliotheca.

Transcript of Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

Page 1: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Zinaida Sochircă, director general DIBSymposia Investigatio Bibliotheca,

ediţia a 5-ea7 Februarie 2013

Page 2: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Ce este Biblioteca Digitală ULIM?un serviciu WEB, care oferă acces on-line, gratuit, la publicaţiile ce constituie patrimoniul universitar: instituţionale, de autor – ştiinţifice, didactice, teze doctorat etc. (BD poate oferi acces şi la lucrările altor autori, aflate în colecţiile DIB, solicitate de către utilizatori)

facilitează/lărgeşte accesul la resursele infodocumentare (format electronic), aflate în colecţiile proprii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic, precum şi din afara spaţiului acestuia (în contextul Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe)

prezintă un conţinut structurat în funcţie de nevoile utilizatorilor DIB (cadre didactice, cercetători, studenţi, alte categorii socio-profesionale), fiind pusă la dispoziţie prin intermediul tehnicilor şi tehnologiilor moderne.

Page 3: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Fiind un fenomen complex, BD integrează componentele:

biblioteconomic (resurse infodocumentare, accesul şi regăsirea, diseminarea informaţiei etc.),

logistic (structurarea şi prezentarea informaţiei, expertizarea publicaţiilor şi altele),

juridic (de ex.: respectarea prevederilor dreptului de autor)

funcţional (personal cu responsabilităţi în domeniu),tehnico-tehnologic (programe de prezentare,

echipament tehnic privind întreţinerea şi asigurarea accesului la BD etc).

Page 4: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Context al Strategiei Universitare Dezvoltarea BD ţine de realizarea prevederilor „Strategiei de dezvoltare ULIM pentru anii 2009-2014”, aprobată prin decizia din 28.01.2009 a Senatului ULIM vine în sprijinul implementării misiunii şi valorilor universitare privind promovarea civilizaţiei i culturii, cercetării ştiinţifice, șparticiparea activă la circuitul valorilor spirituale naţionale, europene si mondiale, afirmarea identităţii naţionale intru dezvoltarea durabilă a societăţii in cadrul unui stat de drept, liber si democratic.

Page 5: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Avantajele creării/funcţionării BD :sprijinirea informaţională şi documentară a procesului educaţional ULIM amplificarea promovării rezultatelor cercetării la ULIM în spaţiul virtual globalstimularea utilizării publicaţiilor universitarilor în procesul educaţional şi de cercetareaugmentarea citării, indexării şi prezenţei publicaţiilor instituţionale şi de autor ULIM în baze de date, registre internaţionale posibilităţi de utilizare flexibilă, economicoasă în timp a compartimentelor documentelor digitizate, motoare de căutare - nume, subiecte, cuvinte cheie etc.

Page 6: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Structura, conţinutul Proiectului:Biblioteca Digitală ULIM este structurată în funcţie de tematici (meniuri pe verticală): Publicaţii instituţionale Drept. Jurisprudenţă Ştiinţe economice Filologie. Lingvistică Istorie. Relaţii internaţionale Biomedicină. Ecologie Informatică. Inginerie Psihologie. Asistenţă socială Biblioteconomie. Informare. Documentare Alte resurse electronice

Page 7: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Structura, conţinutul Proiectului:Biblioteca Digitală ULIM va integra următoarele colecţii (pe orizontală): Manuale şi alte lucrări didactice Monografii. Studii Anale. Reviste instituţionaleMaterialele reuniunilor ştiinţifice profesorale şi studenţeştiPublicaţii ale Departamentului Informaţional Biblioteconomic Repozitoriul Instituţional ULIM Teze de doctorat, autoreferate, teze de masterat Valori Bibliofile Istoria ULIM: imagini, evenimente, realizări

Page 8: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"
Page 9: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"
Page 10: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"
Page 11: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"
Page 12: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"
Page 13: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"
Page 14: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"
Page 15: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Parteneriat instituţional pentru dezvoltarea BD ULIM: Departamentul Informaţional Biblioteconomic: responsabilităţi de coordonare, digitizare, prezentare şi asigurare a accesului la resurse Institutele de Cercetare: desemnarea persoanei resp. pentru BD; calitatea şi relevanţa materialelor din punct de vedere a conţinutului, redactării, corecturii; selectarea lucrărilor pentru integrare în BD; asigurarea plinătăţii şi prezentării în termenii stabiliţi a informaţiei privind editarea publicaţiilor; consultaţii privind amplasarea informaţiei în BD

Page 16: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Parteneriat instituţional pentru dezvoltarea Bibliotecii Digitale ULIM:

Autorii: deschidere pentru şi acceptarea prezentării informaţiei în format electronic a lucrărilor, care constituie patrimoniul didactico-ştiinţific al ULIM; feed-back cu responsabilii pentru BD Centrul Editorial ULIM: prezentarea la DIB a lucrărilor în format electronic, conform cerinţelor stabilite prin ordinul Rectorului DIB (termen, format etc.) Centrul de Mijloace Tehnice ULIM: responsabilităţi pentru domeniul tehnic privind organizarea şi gestionarea BD; implicaţii inovaţionale pentru acest aspect.

Page 17: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Indicatori de performanţă:digitizate (soft specific!) în septembrie 2012-ianuarie 2013 (cu forţele umane şi tehnice DIB) – 18 lucrări, total pagini – circa – 3500Contabilizarea accesării BD din ianuarie 2013:Astfel în medie per/ lună:

vizitatori unici - 210 accesări – 305 vizualizări/pagină - 1260

Page 18: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Impactul dezvoltării BD : augmentarea prezenţei publicaţiilor ULIM în circuitul naţional şi internaţionaloptimizarea procesului educaţional universitar prin facilitarea/lărgirea accesului la informaţieîmbunătăţirea calităţii produselor documentare (amplificarea responsabilităţii autorilor)valorificarea şi conservarea patrimoniului ştiinţifico-documentar universitarpromovarea imaginii ULIM în plan global

Page 19: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

Necesităţi pentru dezvoltarea BD:elaborarea unui ghid instituţional, aprobat de către Rectorul ULIM: responsabilităţi, cerinţe, mostre etc. încurajarea deschiderii cadrelor didactico-ştiinţifice ULIM pentru amplasarea lucrărilor în acces deschis (prevederi speciale în contractul individual de muncă)asigurare cu personal de specialitate (în structura DIBasigurare cu echipament tehnic performant

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Page 20: Sochirca Zinaida. "BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional"

BIBLIOTECA DIGITALĂ ULIM: parteneriat instituţional

Vă mulţumesc pentru atenţie !

[email protected]

http://library.ulim.md