S.NO: KURUM ADI

Click here to load reader

 • date post

  27-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of S.NO: KURUM ADI

Java PrintingKimya/Kimya Teknolojisi 1
Türk Dili ve Edebiyat 1
Felsefe 1
Fizik 1
ngilizce 1
Tarih 1
Tarih 1
Matematik 1
Fizik 1
LMZE BALI PROJE KAPSAMINDA ETM ÖRETM FAALYET VEREN OKULLARIN ÖRETMEN HTYAÇ
LSTES
smail Fakirullah Anadolu mam Hatip Lisesi6
Siirt Türk Telekom Fen Lisesi4
T.C. Kimlik No
(**): Projelerdeki katlma düzeyi veya görevi; yürütücü/uygulayc, katlmc, danman vb. eklinde belirtilecektir.
TA LE
B
Dil Ad
P R
O JE
LE R
Aylktan kesme veya maa kesilmesi cezas (Affa uram olanlar hariç)
E T
M LE
Snav Türü
H Z
M ET
Ç
E T
M LE
R 1-
Ad Soyad, mzas
Bavuru Sahibinin
Not: 1) lgilinin görev yapt okul müdürlüünce beyan edilen saydaki ve süreye ilikin belgenin asl görülerek birer örnei bu forma eklenecek,
istenildiinde ibraz edilmek üzere be yl süreyle muhafaza edilecektir.
2) Bu form, bilgisayar ortamnda doldurulacak, 3 nüsha çkts alnarak imzalanacaktr. Bir nüshas ekleri ile birlikte Bakanla gönderilmek üzere
milli eitim müdürlüüne gönderilecektir.
Eitim Kurumu Müdürü
Tarih, mza, Mühür
Beyan ettiim bilgi ve belgeler dorudur. Bavurumun kabulünü arz ederim. ... /05/2019
4-
3-
5-
Alan dnda yüksek lisans
Fiilî öretmenlikte geçen süre
Alannda ürettii/tasarlad ürün için ald patent veya faydal model belgesi
Konferans, kongre, sempozyum vb. etkinliklerde sunmu olduu bildiri
Ulusal veya uluslaras baar belgesi (ödüller ksmnda belirtilenler hariç)
ET K
N L
K LE
*)
Yaymlad ISBN nolu kitap (lgilinin ad ve soyadnn olduu kapak sayfas eklenecektir)
Alannda yaymlad ulusal/uluslararas makale (lgilinin ad ve soyadnn olduu sayfa eklenecektir)
ÖZEL PROGRAM VE PROJE UYGULAYAN ETM KURUMLARINA ÖRETMEN ATAMA BAVURU FORMU
Y A
B A
N C
Aylkla ödül veya ödül belgesi
Doktora
Atama Alan (Bran)
Doum Tarihi