Slide2 milikan

Click here to load reader

 • date post

  07-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  348
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Slide2 milikan

 • 1. MILIKAN PERNIAGAAN KURSUS ORIENTASI MODUL KEUSAHAWANAN UNTUK GURU-GURU ALIRAN VOKASIONAL 2007MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005

2. MILIKAN PERNIAGAANMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 3. MILIKAN PERNIAGAAN Terdapat tiga bentuk perniagaan yang sesuai dipilihMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 4. MILIKAN PERNIAGAAN Dimiliki oleh seorang usahawan sahaja. Usahawan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan perniagaan. Pemilik perniagaan juga bertanggung jawab terhadap tanggungan atau liabiliti perniagaan secara bersendirian.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 5. MILIKAN PERNIAGAAN Kelebihan Milikan Tunggal Mudah ditubuhkan Mudah untuk mengurusnya kerana perniagaan diuruskan sendiri oleh pemiliknya. Keuntungan diperolehi dari kendalian perniagaan adalah milik tuan punya perniagaan sepenuhnya. Pemilik perniagaan tidak perlu melaporkan prestasi perniagaan kepada umum atau pihak berkuasa. Tidak banyak perundangan yang perlu dipatuhi.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 6. MILIKAN PERNIAGAANKelemahan Milikan Tunggal Pemilik bertanggung jawab sepenuhnyaterhadap tanggungan atau hutangperniagaan. Mempunyai sumber perniagaan yang terbatas. Pemilik menanggung beban kerja yang banyak dari segimasa dan tenaga. Perniagaan banyak bergantung kepada kecekapan pemilikuntuk kendalian perniagaan yang berterusan. Oleh kerana dimiliki oleh seorang pemilik sahaja, sumberuntuk mengembangkan perniagaan adalah terhad.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 7. MILIKAN PERNIAGAANDua orang usahawan atau lebihberkongsi untuk menjalankan sebuahperniagaan dengan matlamat untukmendapat keuntungan dariperniagaan yang dikongsi itu.Syarikat perkongsian boleh dikongsioleh rakan kongsi tidak melebihi 20orang. Walau bagaimana punperniagaan yang berbentukperkhidmatan profesional sepertibidang guaman, arkitek, akauntan,kejuruteraan dan perubatan boleh dikongsi sehingga 50 orang.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 8. MILIKAN PERNIAGAANSyarikat perkongsian adalahtertakluk kepada AktaPerkongsian 1961. Sekiranyarakan kongsi tidak membuatPerjanjian Perkongsian atauSurat Ikatan Perkongsian,peraturan Akta perkongsianmestilah dipatuhi.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 9. MILIKAN PERNIAGAANAntara peraturan yang terdapatdalam Akta Perkongsian 1961: Keuntungan dan kerugian mesti dibahagi sama rata. Rakan kongsi tidak boleh dibayar faedah atas modal yang telah disumbangan. Setiap rakan kongsi berhak melibatkan diri dalam menguruskan syarikat. Rakan kongsi tidak boleh dibayar gaji. Mana-mana rakan kongsi yang hendak disingkirkan dari syarikat mestilah mendapat persetujuan dari lain-lain rakan kongsi dan pengambilan rakan kongsi baru perlu mendapat persetujuan sebulat suara daripada rakan kongsi sedia ada.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 10. MILIKAN PERNIAGAAN Antara perkara-perkara penting yang perlu dijelaskan dalam Surat Ikatan Perkongsian: Nama syarikat sama ada menggunakannama perniagaan atau nama rakan kongsi. Tempoh perkongsian bagi mengelakkanpembubaran pada bila-bila masa yangboleh menggugat kelancaran perniagaan. Pengurusan perniagaan sama ada dilantikdari kalangan rakan kongsi atau melaluiperlantikan dan di bayar gaji. Akaun dan modal perkongsian yangmenunjukkan sumbangan ahli dan hakrakan kongsi terhadap modal. Menjelaskan harta perkongsian dan harta bukan-perkongsianMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 11. MILIKAN PERNIAGAANKebaikan Syarikat Perkongsian Mudah mendapat kemudahan kredit. Sumber modal yang lebih kukuh kerana di kongsi oleh lebih daripada dua orang. Tanggungjawab terbahagi antara rakan- rakan kongsi. Mudah untuk ditubuhkan Syarikat perkongsian tidak perlu melaporkan prestai tahunan syarikat kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Sumbangan modal boleh dipertingkatkan dengan menambah rakan kongsi baru.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 12. MILIKAN PERNIAGAANKebaikan Syarikat Perkongsian Tiap-tiap rakan kongsi bertanggung jawab kepada keuntungan dan kerugian syarikat. Oleh itu risiko individu dapat dikurangkan. Mempunyai pengurusan yang lebih baik kerana rakan-rakan kongsi boleh menyumbang kemahiran, pengetahuan, dan pengalaman dalam menguruskan perniagaanMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 13. MILIKAN PERNIAGAANKelemahan Syarikat Perkongsian Keuntungan perniagaan terpaksa dibahagikan di kalangan rakan kongsi. Potensi untuk mengembangkan perniagaan terhad. Tanggungan perniagaan tidak terhad kepada aset perniagaan, malah pemiutang boleh menuntut aset peribadi rakan kongsi. Kesinambungan perniagaan terhad; perniagaan akan terbubar jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia atau bankrap.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 14. MILIKAN PERNIAGAANProsidur penubuhan milikantunggal dan perkongsianMengikut Seksyen 5, AktaPendaftaran Perniagaan 1956,butir-butir mengenai nama, tarikhmula berniaga, jenis perniagaandan pemilik-pemilik hendaklahdikemukakan bagi pendaftaran diUnit Perniagaan, SuruhanjayaSyarikat Malaysia (SSM) ataumana-mana pejabatcawangannya.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 15. MILIKAN PERNIAGAANProses penubuhan milikan tunggaldan perkongsian Borang yang digunakan bagimendaftarkan perniagaan ialah BorangA. Borang ini dikeluarkan denganpercuma oleh Pejabat SSM atau mana-mana pejabat cawangannya. Hanya satu salinan borang ini yang perludilengkapkan. Butir-butir perniagaan perlu dicatatkandalam borang ini dan menanda-tanganinya di hadapan seorangPegawai Pengesahan yang dinamakandalam Borang A iaitu Hakim, AhliParlimen, Majistret, Peguam, PegawaiDaerah dan Penghulu.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 16. MILIKAN PERNIAGAAN Yuran Pendaftaran Perniagaan Untuk perniagaan yang menggunakan nama pemohon (sesuai untuk milikan tunggal sahaja) yuran yang dikenakan ialah RM 30.00. Untuk perniagaan yang menggunakan nama lain dari nama pemohon (milikan tunggal atau perkongsian) yuran yang dikenakan ialah RM 60.00. Yuran perkhidmatan sebanyak RM 5.00 akan dikenakan untuk proses pendaftaran. Yuran RM 5.00 dikenakan untuk setiap cawangan perniagaan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 17. MILIKAN PERNIAGAANSijil pendaftaranSijil Kelulusan Pendaftaran (BorangD) dikeluarkan kepada pemilikperniagaan dalam tempoh 3 (tiga)hari selepas permohonan dibuat. Sijilini mestilah dipamerkan di premisperniagaan. Kegagalanmempamerkan sijil tersebut bolehdidenda sehingga RM200.00.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 18. MILIKAN PERNIAGAANCara memulakan perniagaan an cangRan gaania PernMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 19. MILIKAN PERNIAGAAN an cangRan gaania PernPerniagaan baru diteroka berdasarkan potensipeluang perniagaan tersebut dari segi pulangandan mempunyai risiko pelaburan yang boleh diatasi oleh usahawan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 20. MILIKAN PERNIAGAAN an cangRan gaania Pern Antara ciri-ciri perniagaan baru ialah: Dimulakan sendiri oleh usahawan. Modal sendiri. Usahawan mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan kecenderungan dalam bidang yang diteroka. Ada kalanya perniagaan baru membabitkan ciptaan produk yang baru yang ingin dipelupori oleh usahawan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 21. MILIKAN PERNIAGAAN an cangRan gaania Pern Kebaikan Bebas membuat keputusan sendiri. Berpeluang untuk mempraktikkan idea dan membina imej perniagaan sendiri. Mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri lokasi, kilang yang berpatutan, peralatan, barang atau perkhidmatan dan bank. Boleh membina reputasi, dan reputasi perniagaan tidak akan terjejas teruk jika berlaku kesilapan dalam pengurusan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 22. MILIKAN PERNIAGAANan cangRan gaan ia Pern Kelemahan Perlu mengambil masa yang lama, modal yang banyak dan usaha yang tinggi. Menanggung kerugian atau keuntungan yang minimum di peringkat awal kerana kos permulaan perniagaan yang tinggi. Tidak dapat membuat ramalan tentang jualan, kos dan keuntungan dengan tepat kerana ketiadaan rekod perniagaan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 23. MILIKAN PERNIAGAAN an cangRan gaania Pern Kelemahan Perlu berusaha dengan lebih keras untuk menarik minatbakal pelanggan dan meningkatkan kewujudan bilanganpelanggan. Sukar untuk mendapat pinjaman kerana kurangnyakeyakinan institusi kewangan terhadap perniagaan baruberbanding perniagaan sedia ada dan terbukti prestasinya.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 24. MILIKAN PERNIAGAANMengambil alih perniagaan sedia ada bermaksudmembeli sebuah perniagaan yang telah wujudatau mengambil alih sebahagian besar sahamsyarikat atau aset syarikat dengan tujuan untukmengambil alih pengurusan syarikat tersebut.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005 25. MILIKAN