Slide1 - Co ban HTML5

download Slide1 - Co ban HTML5

If you can't read please download the document

 • date post

  27-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  497
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Slide1 - Co ban HTML5

 • 1. BI 1 NHNG KHI NIM U TIN V HTML5

2. MC TIU BI HC nh ngha v HTML5 Tng qut v c php ca HTML5 Mt s thnh phn mi ca HTML5 Tng quan v HTML5 API (giao din lp trnh ng dng) v cng ngh h tr Gii thiu CSS3 Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 2 3. NH NGHA HTML5 4. NH NGHA HTML5 Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 4 Thnh phn ca HTML5: ThHTMLmi Thuc.nhCSS3 Javascript Cngnghhtrtchbit HTML5 5. NH NGHA HTML5 HTML5 v h HTML5: HTML5: L nhng thnh phn nh du/ c php mi Cc th (tag) V d:

 • ,
 • ,
  , H HTML5: Bao gm cc th mi Cng ngh mi: CSS3, Geolocation, Web storage, web workers, web socket Tc dng ca cng ngh mi: Cung cp tnh nng mnh m cho b cng c To ra website hu dng & tinh xo Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 5 6. NH NGHA HTML5 Phm vi s dng HTML5: PC Thit b di ng & smartphone ....... Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 6 7. TNG QUAN V C PHP HTML5 8. TNG QUAN V C PHP HTML5 Ngn ng HTML5 gii thiu mt s th/ thnh phn mi gip cu trc trang web c logic thit thc hn Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 8 Phinbntrc HTML5
  Thisismyheader
  #header{width:960px;height:100px; background-color:gray; } Thisismyheader header> header{width:960px;height:100px; background-color:gray; } 9. TNG QUAN V C PHP HTML5 Thnh phn mi trong HTML5: A: B: C: D: E: F: Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 9 10. TNG QUAN V C PHP HTML5 Tn ca thnh phn mi da theo tn cc thnh phn thng dng c s dng trong phn b cc trang web hin nay (div id="footer",div id="nav",...). Tc dng ca cc thnh phn mi trong HTML5: Gim bt s ph thuc vo th
  Thay th bi mt cu trc trang web thng nht, d c hn HTML5 khng thay th bt k c php HTML no; m ch b sung thm cc thnh phn (th) mi vo danh sch hin c Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 10 11. MT S THNH PHN MI CA HTML5 12. THNH PHN MI CA HTML5 Mt s thnh phn mi: Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 12 Thnhphn Webform . 13. THNH PHN MI CA HTML5 v : Cho php nhng video v file m thanh vo trang web Khng cn s dng ti plug-in ca trnh duyt Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 13 Video mthanh 14. THNH PHN MI CA HTML5 Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 14 15. THNH PHN MI CA HTML5 : Cung cp cc tnh nng v v hot hnh Lm vic ging nh mt bng v trn trang web C th thm cc m JavaScript hoc cc tnh nng hot hnh mi ca CSS3 lm cho i tng c to ra trn bng v di chuyn, bin mt, thay i t l, ... Lu hnh nh va v di dng .png Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 15 16. THNH PHN MI CA HTML5 Khai bo : S dng javascript: Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 16 17. THNH PHN MI CA HTML5 Web form: Thnh phn form mi trong HTML khi c thc thi s gip qu trnh lm vic vi cc form tr nn d dng hn so vi hin ti Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 17 18. THNH PHN MI CA HTML5 Mt s thnh phn mi khc: , : gn nhn (hoc ch thch nh) cho cc hnh nh trn trang web : nhm mt tp cc thnh phn vo mt thnh phn hp l . Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 18 19. TNG QUAN V HTML5 API 20. TNG QUAN V HTML5 API API (Application Programming Interfaces giao din lp trnh ng dng): L cch to ra cc ng dng s dng cc thnh phn c dng sn Khng ch c p dng trong pht trin web m cn c vi cc ngn ng kch bn Mc ch chnh ca API l chun ha c ch lm vic v n gin ha cc nhim v lp trnh phc tp Mt s HTML5 API: Drag and Drop, Web storage, Microdata,v Geolocation Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 20 21. TNG QUAN V HTML5 API API Geolocation: Gip xc nh v tr a l ca trnh duyt web. Thng tin ny c s dng gi di dng d liu lin quan da trn v tr Geolocation hin ti ang c kch hot trong mt s trnh duyt hin i Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 21 22. TNG QUAN V HTML5 API V d :flickr.com/map Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 22 23. TNG QUAN V HTML5 API Web workers: WebWorkers l mt framework (nn tng) gii quyt vn hiu sut ca trnh duyt L m kch bn chy trn mt lung ring bit Web storage: Ci tin cookie ca trnh duyt Cookie l mt cng ngh b gii hn v kh khn cho cc nh thit k c th s dng. Web storage nng cp m hnh ny cung cp khng gian lu tr ln hn cho cc ng dng web hin i Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 23 24. TNG QUAN V HTML5 API Webstorage localStorage: Dliucthtruycptibt kthiimno,ngayckhi ngtrnhduythockhih thngkhingli sessionStorage: Dliubmtikhing trnhduyt Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 24 25. CSS3 26. CSS3 CSS3 khng phi l mt thnh phn ca HTML5, nhng li c mi lin quan mt thit vi HTML5 CSS3 c pht trin song song vi HTML5 Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 26 27. CSS3 Mt s thnh phn CSS3 mi: CSS animation (CSS hot hnh) CSS transition (CSS chuyn i) CSS 2D/ 3D transformation: transform CSS3 background, border, RGAa color, gradient, drop shadows, gc bo trn, .: border-radius, background- image, border-image Web font: @font-face Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 27 28. TNG KT HTML5 cung cp cc thnh phn mi, da theo tn cc thnh phn thng dng c s dng trong phn b cc trang web: footer, nav, section, article, aside, footer Mt s thnh phn mi ca HTML5: , , , API: L cch to ra cc ng dng s dng cc thnh phn c dng sn Mt s HTML5 API: Drag and Drop, Web storage, Microdata,v Geolocation CSS3 khng phi l mt thnh phn ca HTML5, nhng li c mi lin quan mt thit vi HTML5 Slide 1 - Nhng khi nim u tin v HTML5 28