Skupina Telekom Slovenije - ljse.si ponudba telekomunikacijskih storitev ponudba...

download Skupina Telekom Slovenije - ljse.si ponudba telekomunikacijskih storitev ponudba ¥Œirokopasovnih storitev

of 25

 • date post

  08-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Skupina Telekom Slovenije - ljse.si ponudba telekomunikacijskih storitev ponudba...

 • Skupina Telekom Slovenije Dan slovenskega trga kapitala 11. 5. 2010

 • 1

  Predstavniki podjetja

  Ivica Kranjčević Predsednik uprave

  mag. Samo Jošt Direktor sektorja za kontroling

  Mateja Brunner Oddelek za kapitalske trge, Sektor za finance

 • 2

  Skupina Telekom Slovenjia Skupina Telekom Slovenije je med vodilnimi operaterji fiksnih in mobilnih komunikacijskih storitev na področju Slovenije in jugovzhodne Evrope

  Družba je bila privatizirana leta 1998 in od leta 2006 kotira na Ljubljanski borzi s tržno kapitalizacijo v višini 880,1 mio EUR na 31. december 2009.

  Stabilna lastniška struktura – Republika Slovenija večinski delničar

  Od leta 2006 uresničuje strategijo širitve na trge JV Evrope in Sredozemlja

  Prihodki iz poslovanja konec leta 2009 znašajo 856,1 mio EUR.

  Skupina ima v Sloveniji 47% tržni delež na fiksnem segmentu ter v 57% mobilne komunikacije

  Ima 2.138.560 mobilnih uporabnikov po vsej regiji, pri čemer se je število priključkov v letu 2009 povečalo za 37% glede na preteklo leto.

  Vodilni na fiksnem širokopasovnem dostopu in IPTV v regiji

  Sloveniaj

  Bosna in Hercegovina

  Kosovo

  Makedonia

  Albanija

  Grčija

  Gibraltar

  Španija

  Maroko

  Croatia

  Srbija

  Črna Gora

  Romunija

  Bulgaria

  Hrvaška

  Ponudnik vseh storitev

  Iinternetni ponudnik

  Mednarodna točka prisotnosti

  Madžarska

  Vir: Skupina Telekom Slovenije, Letno poročilo za leto 2009

 • 3

  Skupina Telekom Slovenije in njene odvisne družbe Telekom Slovenije in njene odvisne družbe oz skupine Poslovni prihodki po državah (v %)

  Dodatna pojasnila

  Vir: Skupina Telekom Slovenije, Letno poročilo za leto 2009

  Telekom Slovenije, ima 100-odstotno ekonomsko lastništvo v vseh svojih odvisnih družbah zaradi pridobljenih nakupnih opcij in podelitve prodajnih opcij manjšinskim delničarjem

  SiOL B.V. je v celoti lastnik hčerinske družbe ONE Makedonija, ki jo je družba Telekom Slovenije pridobila v juniju 2009 in jo oktobra 2009 preimenovala iz Cosmofon v ONE.

  Septembra 2009 je Telekom Slovenije ustanovil novo hčerinsko družbo Digi Plus Multimedia v Makedoniji.

  Telekom Slovenije je lastnik 50% Gibtelecoma, gibraltarskega nacionalnega operaterja, ki predstavlja finančno naložbo.

  Družba Germanos je bila maja preimenovana v ONE to ONE.

  Družba Delež Dejavnost Država

  Mobitel 100% Mobilne komunikacije Slovenija

  GVO 100% Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij Slovenija

  Najdi, informacijske storitve 100% Internetne storitve Slovenija

  Avtenta.si 100% Sistemska integracija poslovnih komunikacij Slovenija

  Soline 100% Ohranjanje solin Slovenija

  Planet 9 100% Mobilne in internetne storitve Slovenija

  Ipko Telecommunication 93.11%

  Telekomunikacijske storitve Kosovo

  On.net 83.38% Internetne storitve Makedonija

  Aneks 70% Internetne storitve BiH

  Primo (preimenovana iz AOLSP v 2009) 75% Internetne storitve Albanija

  SiOL d.o.o. 100% Internetne storitve Hrvaška

  SiOL B.V. 100% 100% lastnik družbe ONE Nizozemska

  Germanos d.o.o. 100% trženje GSM storitev Makedonija

  Digi Plus Multimedia 100% DVB-T storitve Makedonija

  Slovenija 87,1%

  Kosovo 5,9%

  Makedonia 5,1%

  Ostalo 1,9%

  Vir: Skupina Telekom Slovenije, Letno poročilo za leto 2009

  Vir: Skupina Telekom Slovenije, Letno poročilo za leto 2009

 • 4

  Nadaljnja rast

  Dolgoročna poslovna uspešnost

  Večja vrednost

  Uporabniško naravnani

  Konvergenčen operater

  Ponudnik celovitih IKT storitev

  razširiti nabor storitev od klasičnih telekomunikacijskih storitev na upravljane komunikacijskih in IT storitev postati največji ponudnik multimedijskih vsebin in izkoristiti oglaševalski potencial interneta rast tržnega deleža in obsega storitev na JV trgih zagotoviti kakovostnejši dialog na področju regulacije, zlasti NGN

  zgraditi “coopetiton” odnos z alternativnimi operaterji - konkurenti

  enovita in celovita ponudba vseh storitev Skupine Telekom Slovenije za uporabnike

  konsolidacija in reorganizacija podjetij v Sloveniji z racionalizacijo poslovnih, prodajnih, nabavnih in razvojnih procesov ter podpornih sistemov

  integracija fiksnega in mobilnega omrežja, platform in storitev

  vlagati v tehnologije in storitve, ki prinašajo največji donos na kapital

  Strateški cilji - Slovenija

 • 5

  Razvojna strategija: učinkoviti, inovativni, povezani

  Vir: Skupina Telekom Slovenije

  tehnološki lider na trgu kakovost ni naš cilj, temveč vsakodnevno vodilo

  razvoj nove ponudbe vsebin in storitev angažirani in prodorni trženjski in prodajni prijemi na vseh segmentih

  izkoriščanje sinergičnih možnosti in nabavne moči krepitev položaja zlasti v multimedijskem širokopasovnem in mobilnem segmentu poslovanja na vseh

  trgih

  Procesno, vsebinsko in organizacijsko povezani

  = Nova uporabniška izkušnja

  = Krepitev položaja na trgih

 • U ns

  av ed

  D oc

  um en

  t /

  26 /1

  1/ 20

  09 /

  1 2:

  46

  6

  Slovenija

 • 7

  54%

  46%

  61%39%

  60%

  40%

  56%

  44%

  Vodilni v Sloveniji Tržni deleži Skupine Telekom Slovenije na glavnih storitvenih segmentih

  VoIP Mobilne komunikacije

  Fiksni širokopasovni dostop IP TV

  Mobitel

  Konkurence

  Vir: APEK, September 2009

  Telekom Slovenije

 • 8

  Trendi v panogi Širokopasovni dostop: tržni delež (v %) Penetracija IPTV priključkov na gospodinjstvo

  Mobilne komunikacije: tržni delež (v %) Ključni dejavniki

  Družbe Skupine Telekom Slovenije ohranjajo svoj položaj v primerjavi s konkurenco, zahvaljujoč nadgradnji obstoječih in uvajanju novih naročniških paketov in storitev, ki zadovoljujejo zahteve uporabnikov

  Doseganje ene najvišjih stopenj širokopasovne mobilne povezave v Evropi

  Spremljanje kakovosti IPTV storitve na IP/MPLS omrežju – vzpostavitev pogojev za zagotavljanje kvalitete storitve IPTV na vseh segmentih omrežja - od vročilne točke do končnega uporabnika

  Vir: Analysys Mason, Eurostat, APEK, 2008, 2009Vir: Analysys Mason, Eurostat, APEK, 2008, 2009

  Vir: Analisys Mason, Eurostat, APEK, 2008, 2009

 • 9

  Mobitel – Mobilne komunikacije Mobilna penetracija v Sloveniji (v %) Tržni delež (v %) – prvi mobilni operater v Sloveniji

  Mobilni uporabniki Ključni dejavniki

  Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2009

  Mobitel je vodilni ponudnik naprednih mobilnih telekomunikacijskih rešitev na slovenskem trgu

  Dobavitelj obsežnih vsebin in konvergenčne ponudbe, ustvarjenih v sodelovanju z drugimi člani Skupine Telekom Slovenije

  Kljub ostri konkurenci, tržni delež Mobitela presega 57%

  Daleč največji ponudnik mobilnega širokopasovnega dostopa

  Tehnično najboljše mobilno omrežje v Sloveniji

  91,0

  96,4

  101,1 102,1

  85

  90

  95

  100

  105

  2006 2007 2008 2009

  56,3

  28,1

  8,1

  4,3 2,3 0,9

  Mobitel

  Si.mobil

  Tusmobil

  Debitel

  Izi mobil

  T-2

  Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2009

  Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev, 2009

  Opomba: Od leta 2005 dalje je v veljavi nova predpisana metodologija štetja GSM naročnikov.

 • U ns

  av ed

  D oc

  um en

  t /

  26 /1

  1/ 20

  09 /

  1 2:

  46

  10

  Kosovo - Pregled

  Nominalni BDP EUR 2,4 miljarde

  BDP na prebivalca EUR 1.088

  Prebivalstvo 2,2 milijona

  Vir: CIA World Factbook, 2008

  Kosovo

 • 11

  IPKO Telecommunications Ključni dejavniki Širokopasovni uporabniki

  Finančna analiza Mobilni uporabniki (v milijonih €)

  V letu 2009 93,11 odstotni lasti Skupine Telekom Slovenije

  Vodilni telekomunikacijski ponudnik konvergenčnih storitev na Kosovu

  Najhitreje razvijajoče telekomunikacijsko podjetje v Evropi

  Uvedba konvergenčenga billinga, kar omogoča uvajanje novih storitev

  Ob koncu leta 2009 je imel Ipko skoraj 532.000 aktivnih uporabnikov mobilnih komunikacij in nekaj nad 59.000 uporabnikov širokopasovnega dostopa ter skoraj 43.000 priključkov kabelske digitalne TV

  41,9

  14,8

  1,7

  62,5

  26,3

  9,5

  0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

  Poslovni prihodki EBITDA EBIT

  2008 2009

  35.220 67.847 59.434

  43.000

  0 20.000 40.000 60.000 80.000

  100.000 120.000

  31.dec.07 31.dec.08 31.dec.09

  Širokopasovni internetni dostop Kabelska digitalna televizija

  93.631

  349.010 338.987 380.597

  531.730

  0

  100.000

  200.000

  300.000

  400.000

  500.000

  600.000

  31.dec.07* 31.dec.08 31.mar.09 30.jun.09 31.dec.09

  Vir: Skupina Telekom Slovenije, Letno poročilo za leto 2009

  Vir: Skupina Telekom Slovenije, Letno poročilo za leto 2009