Skrivena istina

of 311 /311
S S S K K K R R R I I I V V V E E E N N N A A A I I I S S S T T T I I I N N N A A A - - - Z Z Z A A A B B B R R R A A A N N N J J J E E E N N N O O O Z Z Z N N N A A A N N N J J J E E E VRIJEME JE DA SAZNATE dr. med. Steven M. Greer

Embed Size (px)

description

Sve što bi trebali znati: svjedočanstvo o nepoznatom djelovanju tajnih službi.

Transcript of Skrivena istina

  • 1. SKRIVENAISTINA - ZABRANJENO ZNANJEVRIJEME JE DA SAZNATE dr. med. Steven M. Greer

2. O autoru Steven M. Greer, dr. med., direktor je i utemeljitelj projekta Razotkrivanje(The Disclosure Project). Takoer, bio je koordinator na svjetskoj razini potrage zaalternativnim izvorima energije, posebno onima poznatima kao over-unity i ureajinulte toke, s ciljem otkrivanja i razvijanja sustava koji e eliminirati potrebu zafosilnim gorivima. Dana 9. lipnja 2001. godine dr. Greer je predsjedavao tiskovnomkonferencijom projekta Disdosure u Nacionalnom pres-klubu u Washingtonu. Vieod dvadeset svjedoka iz vojske, dravne uprave, obavjetajne zajednice i razliitihkorporacija iznijelo je dojmljiva svjedoanstva o postojanju izvanzemaljskih oblikaivota koji posjeuju planet te o reprodukciji energetskih i pogonskih sustavazasnovanih na sruenim NLO-ima. Vie od milijarde ljudi ulo je za tukonferenciju putem internetskog prijenosa i zatim putem medijskih izvjetaja naBBC-u, CNN-u, CNN Worldwidu, Voice of America, u ruskoj Pravdi, preko kineskihmedija te medijskih kua diljem Latinske Amerike. Internetski prijenos pratilo je250.000 ljudi - to je bio najvei internetski prijenos u povijesti Nacionalnog preskluba (National Press Club). Dr. Greer je i uspjean pisac. Prije knjige memoaraSKRIVENA ISTINA - ZABRANJENO ZNANJE (Hidden Truth - Forbidden Know-ledge), u kojoj iznosi priu o svom duhovnom putovanju i odnosu sizvanzemaljskim biima, kao i svojim susretima sa snagama koje pokuavaju prikritiistinu o izvanzemaljcima i slobodnoj energiji, objavio je Extraterrestrial Contact:The Evidence and Implications 1999. godine i Disdosure: Militarv and GovernmentWitnesses Reveal the Greatest Secrets in Modern Historv 2001. godine. Za vieinformacija od dr. Greeru i njegovom radu posjetite: http:// www.DisclosureProject.orgodnosnohttp://www.SEASpower.com.2 3. SadrajUvod . 6Autorova napomena ..... 9Zahvale ....... 10Predgovor ....... 11Prvo poglavlje: Malo vjerojatni glasnik ........ 15Drugo poglavlje: Ponovno na poetku .......... 22Tree poglavlje: Iz sjene ....... 34etvrto poglavlje: Boanski spoj ... 40Peto poglavlje: Opratanje i vjera ..... 43esto poglavlje: Neizrecivo jedinstvo ....... 47Sedmo poglavlje: Univerzalni mir .... 54Osmo poglavlje: Potpuna preobrazba ........ 60Deveto poglavlje: Nekonvencionalno primanje informacija ..... 64Deseto poglavlje: Ton univerzuma .... 72Jedanaesto poglavlje: Ponuda ....... 81Dvanaesto poglavlje: Zabezeknutost .... 85Trinaesto poglavlje: Istina neobinija od fikcije .. 90etrnaesto poglavlje: Dezinformacije ... 98Petnaesto poglavlje: Granica svjetlosti ....... 105esnaesto poglavlje: Krugovi moi ........ 111Sedamnaesto poglavlje: Izgubljene batine .... 119Osamnaesto poglavlje: Izvlaenja astralnog tijela .. 128Devetnaesto poglavlje: Uvijek smo s vama .... 133Dvadeseto poglavlje: Drukiji dan ..... 144Dvadeset prvo poglavlje: Elektromagnetski prijenos .. 153Dvadeset drugo poglavlje: Milijarda trepereih svjetala .... 158Dvadeset tree poglavlje: Beskraj ... 164Dvadeset etvrto poglavlje: Umjetnost insceniranja ... 173Dvadeset peto poglavlje: Izvan kruga ..... 177Dvadeset esto poglavlje: Nova era ........ 183Dvadeset sedmo poglavlje: Pravi kvantni, kozmiki trenutak .... 188 3 4. Dvadeset osmo poglavlje: Rasplitanje matrice ...192Dvadeset deveto poglavlje: Iskazi svjedoka .......200Trideseto poglavlje: udovita nekontrolirane moi ......215Trideset prvo poglavlje: Odvojenost crkve i drave mit ....222Trideset drugo poglavlje: Iza kulisa ... 227Trideset tree poglavlje: Novi svijet - ako ga moete prihvatiti .... 235Trideset etvrto poglavlje: Lijek za na poremeaj .... 242Trideset peto poglavlje: Voena meditacija: Struktura svemira ... 250Trideset esto poglavlje: Bezgranini um 257Trideset sedmo poglavlje: Kap i ocean su jedno ..... 260Trideset osmo poglavlje: Eterina percepcija ..... 267Trideset deveto poglavlje: Gradacije energije ..... 272etrdeseto poglavlje: Meuzvjezdana zajednica .... 278etrdeset prvo poglavlje: Fazni prijelaz . 285etrdeset drugo poglavlje: Univerzalna duhovnost ... 292etrdeset tree poglavlje: Pristupanje svijesti .... 299etrdeset etvrto poglavlje: Nebeska kvaliteta ... 302etrdeset peto poglavlje: Generacija preobrazbe .... 306etrdeset esto poglavlje: GRUPNA MEDITACIJA:Kontaktiranje izvanzemaljskih bia, Meditacija i molitva za zemlju ...... 3084 5. Ova knjiga posveena je svoj naoj djecii uspostavljanju odrive civilizacije naZemlji ivotu u univerzalnom miru. 5 6. UvodSKRIVENA ISTINA ZABRANJENO ZNANJE U travnju 2004. godine u naoj kui na selu u okrugu Albemarle, nedalekood Monticella Thomasa Jeffersona, okupilo se oko dvadeset i pet ljudi. Svrhasastanka bila je da ja, tijekom tjedan dana, dam usmeni izvjetaj o dogaajima izsvog ivota. Ova knjige je rezultat tog sastanka. Da budem iskren, knjiga koju drite objavljena je uz dosta strepnje. Otkrivaosobna iskustva i dogaaje koji se, otvoreno govorei, ine nevjerojatnima. ak je iiitavanje transkripata snimljenih vrpci povremeno bilo bolno i emocionalno tekoiskustvo. Takoer, znam koliko se toga moe iskoristiti za to da me se osobnonapadne. No, vrijeme je da saznate: Zato je lijenik koji je bio na elu prometnogodjela hitne slube napustio svoju karijeru kako bi svijetu predstavio da nismosami? to sam to osobno doivio od djetinjstva pa naovamo to mi je pruiloznanje o svemirskim kulturama, kozmikoj svijesti i uvid u udesnu budunost kojaoekuje ovjeanstvo? Koje su novoenergetske i pogonske tehnologije to nammogu osigurati novi svijet lien zagaenja, siromatva i sukoba? to je spona kojapovezuje um, prostor, vrijeme i materiju i kako bi jedna napredna civilizacija tomogla tehnoloki iskoristiti? Kako izgleda nacrt za sljedeih petsto tisua godinaljudske civilizacije i kako se moemo premjestiti u to vrijeme? to sam otkrio idoivio kada sam se susretao s elnicima drava, CIA-inim dunosnicima,milijarderima i tajnim agentima od kojih svaki oajniki eli odrati tajnost, noistovremeno se ipak mole za izlazak iz crne kutije u koju su se zatvorili? Tko je tajioovu skrivenu istinu i zabranjeno znanje, i najvanije - zato? Ova knjiga odgovara na sva ta pitanja, pa i vie od toga. Ona je moje vlastitorazotkrivanje. Nakon to sam utemeljio i vodio Projekt razotkrivanje, smatram daje vrijeme da milijuni ljudi koji prate na rad saznaju istinu o tome kako sam doaodo ovdje i to sam otkrio. Ne oekujem da e prosjeni itatelj prihvatiti sve,moda nee prihvatiti nita od toga. U stvari, ne oekujem nita. To je istinaonakva kakvu sam pronaao i ovo je moj iskren pokuaj da tu istinu podijelim sdrugima. Nadam se da ete u tom mom dijeljenju od srca i iz uma pronai nekismisao. 6 7. Sastanak koji sam prije nekoliko godina odrao s jednim viim generalom uPentagonu ilustrira teinu situacije. Taj general, koji je u to vrijeme bio na elujedne velike obavjetajne operacije u Pentagonu, zamolio me je da njega i nekolikonjegovih podreenih brifiram o pitanju NLO-a. Dok smo na vojni savjetnik i jaekali u generalovoj sobi za prijem, primijetili smo asnicu kako nas preko svojihpapira znatieljno gleda. Naposljetku me je upitala jesam li ja dr. Greer, pa samodgovorio da jesam. Zatim je krenula objanjavati kako su bili vrlo uzbueni zbognaeg brifinga te da su ona i njezini kolege vukli slamice da bi odluili tko emoi prisustvovati! Oito je samo jedan asnik iz njezina ureda smio biti prisutan. Dopraeni smo u generalovu konferencijsku sobu i u odreenom trenutkubrifinga taj general je rekao: Pa, ne sumnjam da je to to nam govorite istina.Meutim, raspitivao sam se preko svojih kanala u Agenciji i nitko mi nita negovori! Zapravo, sve to sam dobio je ovo! Tada je otiao do svoje police sknjigama i uzeo malu lutku izvanzemaljca te je podignuo tako da je svi moguvidjeti. Rekao je: Ovo je sve to sam dobio ismijavanje za to to sam seraspitivao o tome preko kanala... Ja sam zatim objasnio da su direktor CIA-e i drugi visoki dunosnici imalislina iskustva kada su postavljali pitanja o toj temi. Taj vii general na to mi jeispriao uznemirujuu i nevjerojatno osobnu priu: kada je general bio mlad,njegov otac razotkrio je prljavu rabotu i zavjeru u vladi koja je bila krajnjeuznemirujua, meutim nitko ga nije htio sluati. Radilo se o stvari od ogromnevanosti, no ak je i general priznao da je jednostavno mislio da se njegovom ocupomutio razum. Naposljetku je otac poinio samoubojstvo (ili je bio ubijen tako daizgleda kao samoubojstvo) zbog toga. Zatim je general dodao: Tek kada samdoao na ovaj poloaj u Pentagonu shvatio sam da je stari bio u pravu! Sve dok se nije suoio s istinom kao visoki dunosnik u Pentagonu nijevjerovao vlastitom ocu. Kako onda ja mogu oekivati da ete vjerovati meni? Sveto mogu je podijeliti s vama ono to znam, a ostalo je na vama. Nekoliko opaski o knjizi: ovo nije pisana knjiga nego samo ureeni prijepispreko etrdeset i pet sati audio-vrpce snimljene u travnju 2004. godine tijekommojih usmenih izlaganja na naoj farmi. Molim itatelja da oprosti na bilo kakvimgrekama ili previdima u ureivanju. Ovu knjigu treba promatrati kao usmenupripovijest koja je transkribirana i ureena u priu. Dok sam drao ta usmenaizlaganja nisam kraj sebe imao nikakve biljeke ili tekst. Izmeu 1991. i 1995.godine vodio sam dnevnik (preko transkribirane audio-vrpce) koji je samo do tadasadravao preko dvije tisue stranica. Jasno je da ova knjiga, koja obuhvaa 7 8. iskustva i doivljaje koji se proteu kroz pola stoljea, moe odraavati samonajvanije stvari i pouke steene tijekom tog vremena. Ni u kom sluaju nijemiljena da ukljuuje sve ili da bude prisjeanje svih informacija koje su mipriopene u tisuama razgovora i sastanaka s tajnim vezama unutar vlade u sjeni.Mnoga imena tih tajnih operativaca su promijenjena ili skraena. Pa ipak,originalne vrpce i transkripti, koji su pohranjeni na vie sigurnih lokacija, sadresva imena, korporacije i entitete ukljuene u te ilegalne tajne operacije i bude lipotrebno bit e objavljena naknadno.Takoer, ova knjiga nije rekapitulacija, ak ni kratak sadraj opirnedokumentacije koja se nalazi u moje prethodne dvije knjige. itatelj trebapogledati opirne spise predmeta i izvjetaje o kontaktima s izvanzemaljcimaCentra za prouavanje izvanzemaljske inteligencije (Center for the.Studv ofExtraterrestrial Intelligence - CSETI) sadrane u knjizi Extraterrestrial contact The Evidence and Implications (Izvanzemaljski kontakt dokazi i implikacije).Nadalje, gotovo esto stranica vladinih dokumenata i transkripata svjedoanstavapreko ezdeset top-secret svjedoka o slubenim vladinim projektima i dogaajimamoe se pronai u knjizi Disclosure (Razotkrivanje). Te knjige mogu se nabavitina www.DisclosureProject.org. Vrijeme je da se zatvori jedno poglavlje u ljudskojpovijesti i otvori drugo. Imamo li hrabrosti prigrliti taj novi svijet ije znaajke suuniverzalni mir, prosvjetljenje i istinski tehnoloki napredna civilizacija na Zemljikoja je odriva za tisue godina? Nazadne sile koje ovjeanstvo pokuavaju nasilu ugurati u doba svemirskih ratova, globalnog razaranja, izumiranja prirode ikulturolokog ludila moraju se istisnuti, kroz hrabra djela drugih i s potpuno novimnainom postojanja.Vrijeme je da saznate i vrijeme je da svi ponemo djelovati. Jer samozajednikim djelovanjem onih koji eznu za dobrom budunou koja oekujeovjeanstvo moemo prijei ponor prijeteeg unitenja i stvoriti svijet spreman dazauzme svoje mjesto meu prosvijetljenim i miroljubivim kulturama univerzuma. Steven M. Greer, dr. med.Atbemarle Countv, Virgnia1. veljae 2 0 0 6 .8 9. Autorova napomena Ova pria ispriana je u tri dijela. Prvi dio rasvjetljava dogaaje koji tvoretemelje za sve to je uslijedilo; pokriva razdoblje od mog djetinjstva, preko ranezrele dobi pa sve do 1990. godine. Drugi dio bavi se godinama od 1990. do danas.Tijekom tog vremena utemeljili smo Centar za prouavanje izvanzemaljskeinteligencije (CSETI), Projekt razotkrivanje i Sustave pristupa svemirskoj energiji.Trei dio protee se u budunost i gleda u vrijeme kada e obeanje zaovjeanstvo biti ostvareno vrijeme koje e trajati petsto tisua godina. Kako bivam najprije dao referentni okvir, navest u neke vane statistike podatke. Godine1980. svjetska zajednica izbrisala je virus velikih boginja s lica Zemlje. Svjetskazdravstvena organizacija predvia da e do kraja 2006. godine doprijeti i doposljednjih zabae nih sela u Africi i Aziji te emo iskorijeniti i virus djejeparalize. To su postignua zbog kojih bi svi, kao graani svijeta, trebali biti vrloponosni. Pa ipak, ja na te pothvate gledam sa suzdranim veseljem. Zato? Zato toe se, na alost, u vremenu dok proitate prvo poglavlje ove knjige (otprilikepetnaest minuta) dogoditi sljedee: dvjesto i pedesetero djece umrijet e od gladi;petnaest ljudi umrijet e od AIDS-a; trideset i jedan e umrijeti od malarije, apedeset ljudi e umrijeti od tuberkuloze. Mogli biste se pitati kakve to veze ima s izvanzemaljcima ili sa CSE-Tl-emili s Projektom razotkrivanje. Sve je povezano s vlau, moi, vjerskomideologijom i pohlepom. Znamo da su tehnologije za iskorjenjivanje velikihboginja i djeje paralize postojale mnogo godina prije, a isto je i s gore navedenimi inim bolestima koje more svjetsku zajednicu. Znamo da ve neko vrijeme postojetehnologije koje svijet mogu opskrbiti obiljem energije bez iscrpljivanja naihvrijednih prirodnih resursa. Naalost, ljudi koji imaju pristup tim tehnologijamanisu ih podijelili s nama. Ne navodim to da bih vas deprimirao, nego zato to je to stvarnost. Pa ipak,ta stvarnost moe se promijeniti. itajui SKRIVENU ISTINU ZABRANJENOZNANJE, uvidjet ete da su promjene ve zapoele, i to upravo u nekim ljudimapovezanim s tim tehnologijama; promjene koje mogu i HOE stvoriti svijet ukojem e vladati mir.9 10. Zahvale Od sveg srca zahvaljujem sljedeim ljudima koji su mi izravno pomogli ustvaranju Skrivene istine Zabranjenog znanja i mnogim, mnogim drugima toliko brojnima da ih ne mogu sve nabrojati koji su tijekom godina podravalimoj rad. Normu Fletcheru koji je bio temeljit pri diktiranju knjige i pobrinuo se zasve snimke; Johnu Korenbiltu i Vicki Longhofer na njihovoj pomoi pri redigiranju; Brianu OLearvju na predgovoru; Ronu Russelu na ilustracijama za korice;Joelu Howardu na njegovom grafikom umijeu; Jan Bravo na njezinoj predanojpomoi u svakom pogledu te mojoj supruzi Emily na njezinoj potpori, ljubavi ipomoi na njezinom poloaju kao to ju je jedan od svjedoka nazvao eficeosoblja.10 11. Predgovor Istraivanja NLO-a nas htjeli ne htjeli uvode u znanost dvadeset i prvogstoljea." J.AIIenHynek Ljudski eksperiment na planetu Zemlji je na rubu samounitenja. Suoeni sprijetnjom nuklearnog rata, kemijskim i biolokim ekocidom, globalnim klimatskimpromjenama, sve veim koliinama oruja na Zemlji i u svemiru, korporativnompohlepom, tekim nepotizmom i pogrenom politikom amerike vlade,prenapuhanim vojnim budetima i agresijom, sukobima zbog kulturolokih uvjetovanosti, irenjem straha i neznanja, potiskivanjem istih tehnologija koje nam moguspasiti ivot te sve veim jazom izmeu bogatih i siromanih, zapanjujue je da smojo uvijek tu. Jedva. Ima li ikakve nade za nas? Moj odgovor je: moemo samopokuati. A ako pokuamo, gdje da pronaemo odgovore? Uite, dr. Steven Greer. Steva Greera prvi sam put sreo prije gotovo dvadeset godina na predavanjukoje sam odrao u Crkvi jedinstva u Ardenu u Kaliforniji. Napustivi svoju karijerumainstream svemirskog znanstvenika na Sveuilitu Princeton i u Meunarodnojkorporaciji za znanstvene aplikacije (Science Applications InternationalCorporation), tada sam se poinjao oslobaati ogranienja i oekivanja zapadneznano sti. Takoer, intenzivno sam prouavao fenomen NLO-a/izvanzemaljaca kojije veina mojih kolega znanstvenika odbacivala. Napokon sam se osjeao slobodnimistraivati i izraavati nau transcendentalnu stvarnost. Tako je osjeao i Steve. Kada smo se prvi put sreli, briljantni mladi lijenikhitne pomoi s iskustvom na podruju NLO-a/izvanzemaljaca, dr. Greer i ja smorazgovarali do dugo u no. Poeli smo dolaziti do zakljuaka koje smo obojica tekpoinjali razumijevati: da su izvanzemaljski posjeti ne samo stvarni, nego i da nammogu pomoi u prevladavanju globalne krize koju su ljudi prouzrokovali. Od tadaje Steve pruio izvanredno vodstvo u razotkrivanju tajni ne samo samog fenomenanego i mranih kutova amerike vlade i korporativnog svijeta to ga prikrivaju.Slijedom toga, dr. Greer se uvijek iznova dokazivao kao neustraivi i neumorniborac u prvim redovima globalne promjene. 11 12. Najprije je utemeljio Centar za istraivanje izvanzemaljske inteligencije(Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence - CSETI) u kojem je uveokoncepciju ambasadorstva izmeu ljudi i izvanplanetarnih kultura no ovaj putne samo kao znanstvenu fantastiku. Odravajui cjelonone ekspedicije diljemsvijeta na lokacijama poznatima po estom pojavljivanju NLO-a, njegove skupinebi letjelicu navodile na odreeno mjesto pomou svjetala, zvukova i vizualizacija,za to je skovao izraz bliski susreti pete vrste odnosno CE-5 (eng. CloseEncounters of Fifth Kind). Za zainteresirane uenike se i dalje odravaju radioniceza tu metodu. Zatim se u sklopu Projekta razotkrivanje (Disclosure Project) upustio u teakposao traenja i primanja video/DVD iskaza od preko stotinu svjedoka iz amerikevlade koji su svjedoili o pitanjima povezanim s NLO-ima/izvanzemaljcima, to jekulminiralo velikom tiskovnom konferencijom odranom u svibnju 2001. godine uWashingtonu. Ta svjedoanstva istaknula su dugu, prljavu povijest vladine imedijske utnje te preuzimanja naprednih tehnologija, kao to su mikroelektronika,antigravitacijski pogon te energija nulte toke odnosno slobodna energija, odnaih posjetilaca. To golemo prikrivanje traje gotovo est desetljea, od pada NLO-a pokraj Roswella u New Mexicu u srpnju 1947. godine, to je dogaaj kojemuzrok svakako nisu bili meteoroloki baloni, kao to je bilo navelo ameriko ratnozrakoplovstvo. Takve bajke prihvaaju samo neznalice ili monici i njihovipodreeni. Dr. Greerov pionirski rad na razotkrivanju neizbjeno je doveo do veegrazumijevanja sloenosti i vjerodostojnosti izvjetaja o kontaktima sizvanzemaljcima kao i veeg razumijevanja samog prikrivanja, na primjer krajnjestrogo povjerljivih istraivanja koja se odvijaju pokraj zloglasnog jezera GroomLake u Nevadi i drugdje. Dr. Greer je duhovni ratnik s uzvienom misijom,suprotstavljen onim snagama koje sebe nazivaju Sjedinjenim Dravama. Potonje su zloinci koje se, zbog mnogo razloga koji su oiti sve veem broju nas, moraprivesti pravdi dok promatramo pad amerikog imperija. Dr. Greer je, vie odikoga, prikupio najjasnije dokaze o prikrivanju istine o NLO-ima/izvanzemaljcimai sada je na nama ostalima da ih prihvatimo. Skrivena istina zabranjenoznanje iz autobiografske nam perspektive daje najaktualniji opis golemeakumulacije tih dokaza. To je pria o razotkrivanju najveih tajni naeg vremena, anapisala ju je hrabra dua koje se ne dotiu tiranije to nas tlae u najmonijojdravi svijeta. Jednako tako vano, daje nam izvjetaj o benignoj prirodi tih izvan-planetarnih kultura, govori nam da nas posjeuju oni koji suosjeaju s ljudskim12 13. stanjem, iako se istovremeno nee izravno mijeati (takozvana Prva zapovijed uZvjezdanim stazama). Otrenjava pomisao da se suvremena vienja, kontakti iprijenosi tehnologija odvijaju tek otkako su nas Sjedinjene Drave 1945. godineuvele u nuklearno doba i uzrokovale najstranija razaranja Hiroshime i Nagasakija.Bombarderi dugog doleta bili su stacionirani u Roswellu, bomba je napravljena uLos Alamosu, prva je eksplodirala u Alamagordu, a projektili za prijenos buduihbombi testirani su u White Sandsu sve u Novom Meksiku, jezgrivojnoindustrijskog kompleksa. Je li puka sluajnost to se tamo dogodio i padNLO-a 1948. godine u Roswellu? Sumnjam: uasi nuklearne tehnologije bi svakusuosjeajnu izvanzemaljsku vrstu navele da pohrle u to podruje, kao to suodonda i inili drugdje gdje su smjetene vojne i nuklearne instalacije. Moda nampomau u sprjeavanju uasa za koje ni oni ne ele da ih neodgovorna ljudskavrsta prouzroi na Zemlji?Mi Zemljani trebamo svu pomo koju moemo dobiti; zato onda neprihvatiti fenomen onakav kakav jest, diviti se udu i ostaviti po strani kulturolokepredrasude? Samo kroz irenje naeg znanja i politiko djelovanje moemoostvariti potrebne pomake i to je ono u emu je dr. Greer dobar.Fenomen NLO-a nam na mnoge naine govori vie o nama samima nego onaim tajnovitim posjetiocima, a odraz u zrcalu to ga oni dre ispred nas jezastrauju ali i prua nadu, posluamo li rijei dr. Greera. Na primjer,poduzee Space Energv Access Svstems (SEAS, Sustavi pristupa svemirskojenergiji) koje je utemeljio prua potporu izumiteljima koji rade revolucionarnimnovim energetskim tehnologijama koje bi svijetu dale istu, jeftinu idecentraliziranu energiju i time okonale naftno, ugljeno i nuklearno doba tepraktiki osigurale svretak od ljudi uzrokovanog zagaenja i klimatskih promjena.Mi u Pokretu za novu energiju (New Energv Movement) tijesno suraujemo saSEAS Power i drugim organizacijama koje zagovaraju vanost istraivanja irazvoja tehnologija zasnovanih na novim tehnologijama za proizvodnju energije, akoje trenutno potiskuju mone korporacijske interesne skupine. Te veeri mogprvog susreta s dr. Greerom sveenik Crkve jedinstva darovao mi je naljepnicu zaautomobil na kojoj je pisalo: Istina e vas osloboditi, ali najprije e vas razljutiti.Dopustimo li sami sebi da se suoimo s groznim okolnostima, a ne da ih poriemo,te zatim prijeemo na njihovo rjeavanje, moda emo kao civilizacija imati ansu.Ovo hrabro djelo nije za krotke. Mnogim znanstvenicima pionirima seprijetilo, ubijalo ih se i drukije tiraniziralo bombardiranjem dezinformacijama iosobnim napadima. Dr. Greer je sve to izdrao, na nau sreu. 13 14. Ovo bi mogla biti najvanija knjiga koju ete ikada proitati. Ne samo da jepuna transcendentnih istina, ona je poziv na djelovanje za pomak paradigme odzemaljske tiranije do miroljubive, odrive kozmike zajednice. Astronaut misije Apollo, dr. Brian OLearv, 14. rujna 2005.14 15. Prvo poglavljeMALO VJEROJATNI GLASNIK Uzet emo malu Hollomanovu dvoranu za ovaj dogaaj... Ona e bitizadovoljavajua. O, ne, trebamo plesnu dvoranu. Ali, ta dvorana se nikad ne koristi osim za stvarno velike i vanedogaaje. To e i biti stvarno velik i vaan dogaaj! Mora da ste poludjeli. Ne,trebamo itavu plesnu dvoranu! Tu dvoranu posljednji su put popunili prilikom posjeta predsjednikaReagana! Samo je unajmi! Uini to. U redu, ne elite me sluati... Unajmit u je.Dvorana o kojoj je rije bila je plesna dvorana Nacionalnog novinarskog kluba uWashingtonu. Dana 9. svibnja 2001. prepirka izmeu mene, dr. Stevena Greera, iosobe zaduene za odnose s medijima pokazala se vrijednom truda. Ona je odralasvoju rije, a moj instinkt se pokazao tonim! Promatrali smo kako se velika plesnadvorana puni do posljednjeg mjesta: dvadesetak televizijskih kamera i vojskanovinara okupili su se da uju i snime najavljene iskaze dvadeset i jednog svjedokaiz vojnih, obavjetajnih, vladinih, korporativnih i znanstvenih organizacija. Svjedoci su izlazili pred novinare i iznosili svoja osobna iskustva sizvanzemaljskim letjelicama (IZL-ima, poznatima i kao NLO-i) i izvanzemaljskimivotnim oblicima. Javno svjedoenje trajalo je vie od dva sata, potvrujui stvarnostkontakta s IZL/NLO-ima, ali i njegov uglavnom nepoznati ishod: interakcija sizvanzemaljskom inteligencijom rezultirala je razvojem naprednih energetskih ipogonskih tehnologija, to se godinama skrivalo od javnosti. Taj dogaaj obiljeioje poetak Projekta razotkrivanje (Project Disclosure), logine posljedicedugogodinjeg rada Centra za prouavanje izvanzemaljske inteligencije (Center forthe Study of Ex-traterrestrial Intelligence - CSETI). Bila je to prekretnica i na momosobnom putovanju, jer tada sam prekinuo svoju karijeru lijenika hitne slube uAshevillu u Sjevernoj Karolini i preuzeo novu ulogu, ulogu malo vjerojatnogglasnika poruke koja inzistira da je se uje. To je bio jo jedan korak du 15 16. povremeno trnovitog puta na koji sam nabasao kao devetogodinjak, igrajui se naulicama Charlotte u Sjevernoj Karolini. Tog sunanog poslijepodneva 1965. godine skitao sam s uobiajenomskupinom derana iz susjedstva. Bili smo tipina junjaka djeca, vrljali smouokolo u potrazi za svakojakim avanturama: za neim to emo izgraditi, ili vidjeti,ili ponijeti kui. Nemalo nas je iznenadilo ono to se odjednom pojavilo na nebu usmjeru jugozapada: blistava, srebrna letjelica ovalnog oblika. Bilo je oito da se neradi o zrakoplovu ili helikopteru. Klizila je zrakom potpuno beumno, drugaija odbilo ega to smo dotad vidjeli. Nakon to je neko vrijeme lebdjela na mjestu, utrenu je nestala. Osjetili smo da je to bilo neto istinski neobino. Moja obitelj je, kao to semoglo predvidjeti, incident odbacila kao djeju matariju. Ipak, moji vrnjaci i jaznali smo da smo vidjeli neto to je bilo krajnje nesvakidanje. To je bio moj prvisusret s IZL-om (eng. ETV - Extraterrestrial Vehicle; op. prev.), to je izraz kojiamerika Nacionalna sigurnosna agencija upotrebljava za izvanzemaljske letjelice,opepoznate i kao NLO-i. Tog sam dana stekao trajan osjeaj povezanosti s tom svemirskom letjelicom, a dogaaji u sljedeih nekoliko tjedan dodatno su uvrstili vezu: doiviosam niz lucidnih snova i nonih susreta s nezemaljskim biima. Budui da sam biotek djeak, sve sam to mogao s lakoom prihvatiti: inilo mi se prirodnomposljedicom incidenta kojem sam svjedoio sa svoja tri prijatelja. Mislim da su miizvanzemaljci nastojali usaditi svijest o postojanju stvari onkraj vidljivog svijeta ipomoi mi da ih prihvatim. Moja djeaka nevinost omoguila mi je da na sve togledam bez predrasuda, premda o tome nisam javno govorio (zbog opasnosti odismijavanja) sve do prije nekoliko godina. No, ta rana veza utjecala je na cijeli mojivot, ona je bila poetak vee potrage za istinom koja je jaala kako samsazrijevao. Premda godinama nakon toga nisam imao neposredan kontakt sizvanzemaljcima, moja znatielja i zanimanje za te stvari bili su sve vei. U dobiod oko dvadeset godina skupljao sam lanke te tematike iz magazina kao to suTrue, Argosv i Life, kao i knjige o susretima s NLO-ima; nakupio samgolemu zalihu u svom ormaru! Mogunost postojanja ljudi s drugih planeta meoarala, budei u meni osjeaj zaudnosti i radosti dok bih promatrao nono nebo.Nikada se nisam bojao, s tim sam se spoznajama osjeao ugodno kao kod kue.Stoga je moj pristup ideji izvanzemaljaca bio takav da se njihovo postojanjepodrazumijeva, kao i da su ta bia svjesna naeg razvoja na Zemlji. Ta j osjeajbliskosti s velikim prostranstvom svemira u meni je oduvijek izazivao osjeaj16 17. radosti i mira, ak i u predkolskoj dobi. Dok bih boravio u prirodi obuzimao bi metaj osjeaj neeg svjesnog i boanskog u pozadini svakodnevne pojavnosti. Vjerujem da je uvijek postojalo neto kao ruku na ramenu koja me vo dila premapercepciji svjesnosti, tajanstvena svjesna prisutnost koja bi mi se razotkrila svakiput kada bih pogledao na nebo ili se igrao na otvorenom. Jedna perzijska poslovicaglasi: Najbolji nain da se ljubi Boga jest voljeti sve to je Bog stvorio. Na vrlonevin, elementaran nain bio sam blagoslovljen tom spoznajom. Bio je to jedannekonvencionalan pogled na ivot, moda prirodan ishod jednakonekonvencionalnog djetinjstva. Odrastao sam u izvanredno ekscentrinojjunjakoj obitelji. Majka je bila poput mjeavine Scarlett OHare i Bette Davi ufilmu Hush, Hush, Sweet Charlotte (Tiho, tiho, mila Charlotte), uz prstohvatJoan Crawford iz Mummy Dearest (Najdraa mama). Otac je bio napolaameriki Indijanac, majka mu je bila Cherokee. Odrastao sam u izrazito problematinoj obitelji. Djeca iz takvih tekihsredina najee slijede jedan od dva ivotna puta: ili podlegnu autodestruktivnimnavikama i ovisnostima, ponekad do toke samoubojstva, ili pronau dovoljnounutarnje snage te izgrade sadrajan i produktivan ivot. Uz Boju milost iposrednitvo kako poznatog tako i nepoznatog svijeta, ja sam krenuo ovim drugimsmjerom. tovie, mislim da nikada nisam naiao na obiteljsku situaciju koja jebila traumatinija i disfunkcionalnija od nae. Veina ljudi ne zna za taj dio mogivota: znaju me kao uspjenog lijenika i javnu osobu (premda pomaloekscentrinu!) i pretpostavljaju da sam imao uobiajeno, normalno djetinjstvo. Kao mladi jednom sam sa svojom sestrom blizankom otiao pogledati filmNajdraa mama. Po zavretku filma pogledali smo se i zakljuili: Boe moj, tobi bili najbolji dani naeg djetinjstva! Ljudi se uasnu kada to uju. Zbogalkoholizma naih roditelja i ivotnih uvjeta koji esto prate alkoholizam mi, djeca,esto smo osjeali elemente naputanja, zanemarivanja i zlostavljanja. Sjeam sekako sam, kao dijete predkolske dobi, jeo pepeo od cigareta, pijesak i zemlju kadanije bilo nieg drugog za jelo. Danas, kao lijenik, znam da sam na taj nain, akonita drugo, u sebe unio neke od minerala potrebnih mojem tijelu: to je jedan odonih instinktivnih poriva, nunih da bi tijelu omoguili preivljavanje. esto sambio ozbiljno bolestan, osobito zimi, s groznim upalama plua i bronhitisom. No,blagoslovi se esto pokau kroz nevolje. Izazovi su me uinili jakom osobom!Svaka ogorenost koju sam moda gajio od djetinjstva rasprila se sa spoznajom dame je to uinilo snanim neslomljivim. Kada sam krenuo u srednju kolu zakleosam se da u uzeti ivot u svoje ruke i promijeniti ga; to sam i uinio. Tijekom tih 17 18. godina povremeno sam bio potpuno samostalan i ivio u vlastitom stanu. Imao samposao u mjesnom restoranu gdje sam svake veeri radio do jedan u noi, a zatimsam u est ujutro ustajao te biciklom preko cijelog grada iao u kolu. Uspio samodravati odlian prosjek, bio sam lan poasnog studentskog drutva, ukljuen ubrojne kolske aktivnosti. Moj mladenaki osjeaj odgovornosti odnosio se na moje tri sestre. estosam ih nenamjerno nazivao svojim kerima, tako snaan je bio moj zatitnikiinstinkt prema njima. Uz roditelje koji su bili antiuzori nauio sam kako stvari netreba raditi. Tekoe kroz koje sam proao dovele su me do spoznaje da samistvaramo vlastitu budunost, kao i da je ogranienja nametnuta mjestom roenja,siromatvom, zlostavljanjem ili bilo kojom drugom potekoom mogue nadiiprimjenom ljudske volje. Tijekom srednje kole bio sam prezaposlen da bi me oarale razliite stvariiz pop-kulture koja je od kraja ezdesetih do ranih sedamdesetih zaokupljalamnoge tinejdere. Jednostavno mi nisu bili dostupni luksuzi koje je veina djecesrednjeg sloja uzimala zdravo za gotovo. Moja trajna preokupacija bilo je pukopreivljavanje. Eksperimentiranje s drogama i alkoholom nije dolazilo u obzir!Umjesto toga, poeo sam itati Vede i uiti sanskrt. Vlastitim sam snagama nauiomnogo o meditaciji i konceptu transcendencije koji se sasvim lijepo uklopio umoju psihu. Odgajan sam izvan ogranienja formalne religije. Moji me roditeljikao dijete nisu uveli u crkvu (tovie, bili su izriiti ateisti). Izostanak vezanosti zaneku institucionalnu doktrinu ostavio me otvorenim za ideje koje bi za nekoga tkoje odrastao u konvencionalnoj vjerskoj tradiciji vjerojatno bile neprihvatljive. Kaorezultat toga, u meditativna iskustva i viu razinu svijesti uao sam prirodno, beztutorstva sa strane. Sam sam se nauio meditaciji i molitvi, kako iz knjiga tako ineposrednim iskustvom. Te preokupacije, zajedno sa kolskim obavezama teekolokim i mirovnim aktivizmom urodili su novim iskustvima i rastom svijesti.Tada sam se upoznao s iskustvom koje danas nazivam nelokalnost svije sti. Kadgod bih pronaao slobodnog vremena volio sam se voziti biciklom po okolici upotrazi za tom povezanou. Legao bih u polju i prakticirao tehnike koje suproizile iz moje nutrine. Naao bih se kako putujem i promatram druge dijeloveCharlotte, ili gledam druga podruja na Zemlji, ili kako se diem u visine, u svemiri promatram ga izbliza. To je postala moja rutina. Kada mi je bilo petnaest godinau meni se poela oslobaati jedna nezaustavljiva sila, neovisna o bilo kakvomobliku tradicije. U cijelosti je dolazila iz moje nutrine. 18 19. I tada sam, u proljee 1973. godine, ozlijedio svoje lijevo bedro. Imao samsulude planove da se biciklom odvezem od Charlotte do barijernih otoka na obaliSjeverne Karoline, to je put od preko tri stotine kilometara. Zanemario samozljedu i nastavio dalje, u jednom danu proputovao itavu udaljenost do obale izatim se vratio u svoju malu garsonijeru u Charlotti. U nozi mi se razvila uasnainfekcija i proirila se itavim tijelom.Bio sam ozbiljno bolestan! Zbog prezahtjevnog radnog i kolskog rasporedabio sam iscrpljen i prije nego to se to dogodilo. Usto, bio sam siromaan, paodlazak lijeniku nije dolazilo u obzir. Kao lijenik, danas znam to mi sedogodilo: imao sam sepsu - to znai da mi je krvotok bio inficiran - praenu vrlovisokom temperaturom. Osim toga, dolo je do sloma skeletnih miia to jedovelo do preoptereenja bubrega. Sve to potencijalno su fatalni simptomi, i ja samubrzano padao prema toj toci bez povratka: sedamnaestogodinjak sam u stanu,bez telefona, pokuavajui odnjegovati i izlijeiti samog sebe, ne shvaajuidokraja ozbiljnost svog stanja. To me je dovelo do iskustva na rubu smrti: iznenadasam se naao osloboen svog tijela.Bio sam odnesen u dubine svemira gdje sam se ve osjeao kao kod kue.Zatim sam doivio ono to sada prepoznajem kao Boju svijest. Moja jeindividualnost nestala stapajui se sa sjajnim, neogranienim, istim, neizmjernimUmom. Nije bilo dualnosti. inilo mi se da to traje itavu vjenost jer se u tomstanju postojanja gubi uobiajeni osjeaj vremena. Vidio sam cijeli svijet, golemostsvemira - bio je neopisivo lijep. Nije tu bilo nieg zastraujueg, samo beskonanasvjesnost, radost i percepcija beskrajnog, savrenog svijeta. Naposljetku su izzvijezda izala dva blistava, treperava svjetla. Danas pretpostavljam da su to biliavatari - Boja utjelovljenja. Nisu bili antropomorfni ili antropocentrini nego suse pojavili kao blistave toke svjetlosti iste, svjesne energije. To su bila dvaavatara naeg doba.Kada su mi prili, uao sam u stanje jedinstva s njima. Bilo je nevjerojatnolijepo. Zatim je dolo do prijenosa znanja u predverbalnom obliku, ispred i onkrajrijei. To je, na primjer, kao da kaete jabuka, a unutar rijei se nalazi lik jabuke,koji bi mogao biti astralan (svjetlosni oblik). A unutar tog svjesnog lika ista jemisaona tvorba same jabuke njezina bit. Na taj su mi nain prenosiliinformacije. Nisam imao osjeaj koliko vremena je to sjedinjenje s Bogom trajalo.Bio sam svladan ljepotom svega toga.Naposljetku je ta epizoda prela u linearniji nain komunikacije. Jedan odavatara je rekao: Moe poi s nama ili se vratiti na Zemlju. Bio sam toliko19 20. priseban da upitam: A to je vaa volja? Bie je odgovorilo: Naa volja je da sevrati na Zemlju. To je kod mene izazvalo tjeskobu budui da me u tom trenutkupovratak na Zemlju nije nimalo zanimao. Bio bih vrlo sretan da ostanem u tomstanju svjesnosti, na tom mjestu onkraj svakog mjesta. No, nekako sam znao da jenajvii odgovor ljudske volje prihvaanje boanske volje pa sam rekao: Ondadobro. Time sam prihvatio njihovu stvarnost, postojanje vrlo uzvienih boanskihbia i jednoga Boga te jedinstvo svijeta i boanskog. I to je bilo ono to samdoivio: potpuno, savreno jedinstvo svijesti svemira. Zatim kao da sam izgubiosvijest te strelovito pao natrag u tijelo. Ponovno sam bio u tijelu, meutimvjerojatno sam predugo izbivao iz njega pa sam izgubio - premda je moj osjetilnisustav funkcionirao - svjesnu povezanost sa svim svojim ivanim centrima. Jasnose sjeam, kao da je bilo danas, da sam gledao drvo javora ispred svog malog stanakako se obasjano ulinim svjetlom njie na vjetru. No nisam se mogao pomaknuti!Pomislio sam: Ba krasno. Evo me natrag u ovom izmodenom tijelu,paraliziran. Doista sam mislio da mi je tijelo od te teke infekcije bilo tolikooteeno da sam doivio modani udar i ostao paraliziran. (Kako se ispostavilo, radilo se o privremenoj pojavi. Danas je poznato da jekod produljenih iskustava tik do smrti potreban odreeni protok vremena kako bise svijest ponovno spojila s fizikim tijelom.) Zatim sam u svojoj sobi osjetio bie poslano da bi iskualo moju volju zaivotom. Bilo je to jedno zastraujue, ali moda neophodno iskustvo koje me jeprisilio da upotrijebim snagu volje kako bih se zadrao tamo. Osjeao samprisutnost neke sile koja kao da me je vukla natrag van tijela. Tako sam povremenoizlazio iz tijela i zatim se ponovno vraao. Morao sam se svjesno truditi daostanem u fizikom tijelu i zadrim svoje astralno i svjesno tijelo integrirano snjim. I, nakon nekih pet-est pokuaja, uvrstio sam se i ostao u njemu. Tada sampostao potpuno svjestan, a vratile su se i moje motorike sposobnosti. Kao to bi rekli nai stari, bio sam potpuno otkaen! To iskustvopromijenilo je moj ivot iz temelja. Promijenilo je sve emu su me uili: da nepostoji boansko bie ni svjesno postojanje nakon smrti tijela. Sada sam na temeljuizravnog iskustva znao da je to pogreno. Poslije tog iskustva za mene vie nitanee biti isto. Nauio sam da se smrti ne treba bojati, da, u stvari, nema smrti, samopreobrazba iz jednog stanja u drugo. Kada sam ustao i reintegrirao se sa svijetom, ostao sam u tom stanjunevjerojatnog blaenstva, profinjenom stanju vie svijesti u kojem je bezgranina20 21. kvaliteta kozmike svjesnosti i dalje bila budna u meni. Iako zatvoren u sebi,istovremeno sam posjedovao beskonanu svjesnost. Mistici to nazivajukozmikom svijeu, stanjem u kojem sam ostao jo neko vrijeme nakon iskustvana rubu smrti. Zanimljivo, moja bolesna noga spontano se iscijelila. Cijelo tovrijeme nisam otiao lijeniku niti se lijeio antibioticima.21 22. Drugo poglavljePONOVNO NA PO ETKU Osamnaesti roendan obiljeio sam poevi uiti strukturirani oblikmeditacije poznat kao transcendentalna meditacija ili TM. Bio sam gladan biloega to bi mi omoguilo da po volji ulazim u vie razine svijesti. Pokazalo se dae teaj transcendentalne meditacije biti dobar put. Brzo sam shvatio da je bez svojih ceremonijalnih ukrasa transcendentalnameditacija jednostavna metoda. Sastoji se od sjedenja i ponavljanja misaonemantre ih zvuka kako bi se transcendiralo svjesno, linearno razmiljanje i prelo uneogranienu svjesnost. Sjedio sam kraj svog uitelja i zapoeli smo postupak.Ono to je uslijedilo njemu je moda bilo neobino, meutim meni se inilonormalno. Uao sam u potpunu transcendentalnu svijest puni samadhi. I takosam se jo jednom naao tamo u stanju kozmike svijesti. Bilo je predivno.Tehnika je kod mene funkcionirala tako lako zato to je uslijed iskustva na rubusmrti od prethodnog oujka kanal ve bio otvoren. Uitelj me je naknadno pogledao i rekao: Uao si tamo, zar ne?Odgovorio sam: Da. Odvratio mi je: Odmah, prvi put?, na to sam pojasnio:Pa, nisam ba siguran da mi je to bio prvi put, ali svakako je bio prvi put uz vas! Nakon toga poeo sam usavravati vjetinu doivljavanja kozmike svijestipo volji. Tako mi se otvorio jo udesniji pogled na svijet i na samog sebe. Sadasam se opet mogao povezati s uzvienim, istim stanjem Zemlje, prirode iboanstva koje egzistira neokaljano ljudskom iskvarenou. Ponovno sam otkrivaoistou i nevinost svjesnosti koju sam imao kao djeak, samo to sam je sadapotpunije razumijevao. Sljedeeg sam se ljeta upisao na Apalachian State Universitv u Boonu uSjevernoj Karolini. To sveuilite sam odabrao iskljuivo zbog divljine u kojoj senalazilo, u mojim voljenim Blue Ridge planinama prema kojima osjeam dubokunaklonost. Vjerujem da je ta naklonost izraz genetske povezanosti zbog mojegCherokee podrijetla. Svaki slobodni trenutak, bez obzira na vremenske prilike,elio sam provesti u tim planinama i biti potpuno sjedinjen s prirodom. Bio samnestrpljiv da usavrim svoje novosteene meditacijske vjetine i nastavim 22 23. doivljavati iskustva povezanosti s boanskim. I tako sam, na pragu zrelosti, ododrastanja u domu bez molitve nisam ak ni znao za nju ili za iskustvosjedinjenja s Bogom doao do iskustva kozmike svijesti. I sve to vlastitimsnagama. Odsutnost vjerskog odgoja u stvari je bio prerueni blagoslov. Naime,smatram da je, uz rijetke izuzetke, prisutan inverzan odnos religioznosti iduhovnosti. Kako sam bio poteen religioznosti jednostavno sam traio istinu, bezprtljage u obliku kienih dogmi. Te mi se jeseni dogodilo izuzetno proirenjeiskustva na rubu smrti koje sam bio iskusio est mjeseci prije. Bio sam na Richovojplanini, oko tisuu i petsto metara iznad grada Boona. Na vrhu planine, na krajuljunanog puta nalazio se vatrogasni toranj koji je u podnoju bi zatvoren. Jednog kristalno vedrog jutra odluio sam otii na vrh te planine i promatratizalazak sunca. Stigao sam do vrha na vrijeme i u suton sjeo u poloaj zameditaciju. Prije nego to sam zapoeo s meditacijom, pogledao sam na jugozapad ispazio izvanzemaljsku letjelicu. Bila je prilino udaljena, no izgledala je poput onekoju sam vidio kad mi je bilo devet godina. Iz nekog razloga, moja reakcija u tomtrenutku jednostavno je bila: Opet oni, i vie uope nisam razmiljao o tome,samo sam prihvatio injenicu da su tu. Potom je brod u trenu nestao, ba poputonog kojeg sam vidio prije mnogo godina. Zatim sam poeo meditirati i imao sam divno, duboko iskustvobezgraninog Uma. Kada sam nakon meditacije otvorio oi bio je mrkli mrak, a nanebu su se mogle vidjeti sve zvijezde. Zamislite da ste na toj visini, na kristalnoistom, suhom zraku i gledate Mlijeni put i nebrojene zvijezde! Dok sam takostajao na tom mjestu iznenada mi je na pamet pala misao: Gle kako je divansvemir Bog stvorio. Izrekavi te rijei, uao sam u tono isto stanje svijesti u kojem sam bio kadasam umro, one Boje svijesti u kojoj sam potpuno svjestan, sjedinjen sa svime topostoji, a opet prisutan stojei na planini. Bilo je velianstveno. Kada sam se poeo sputati, primijetio sam odsjaj s ruba planine i osjetio daje netko ondje. Iznenada se, s moje desne strane, pojavio jedan izvanzemaljskibioloki ivotni oblik i dotaknuo mi rame tako vrsto da sam to osjetio kao da medodiruje snano uprt prst. Spustio sam pogled i na svojoj jakni ugledao malouleknue: digla mi se sve do jedna vlas na glavi! Pomalo djetinjasto, prvo to sam pomislio bilo je: to ovo stvorenje eli odmene? Spustio sam se do tla (mrzim to priznati!) u fetalni poloaj i gledao prema23 24. gore, a on mi je uzvraao pogled. Bio je mukog spola. Izgledao je prilinostaloeno i bezopasno, divnih, srneih oiju. Zatim sam se iznenada naao transportiran u letjelicu. Sjedili smo i netomsmo bili uli u svemir. Sjeam se da je letjelica postala potpuno prozirna. Bilo je tokao da smo potpuno slobodni, da oko nas nije bilo niega, lebdjeli smo u svemiru,kao da je cijela letjelica bila izraena od optikih vlakana, pa su njezina oplata ikostur nestali. Posvuda uokolo vidio sam svemir. Tako sam se naao tamo s tim izvanzemaljcima koji su bili visoki tri doetiri stope i svi su imali te prekrasne oi. inilo se kao da smo tu s nekomposebnom svrhom; meditirali smo zajedno. Bio sam im zanimljiv jer su eljelivezu s ljudskim biem koje ima iskustvo kozmike svijesti, koje s njima dijeli toiskustvo. Tada sam ih pouio kako to stanje izgleda za nas. Zajedno smo uli u nj:bio je to nevjerojatan susret, posve razliit od pria o kontaktima s izvan-zemaljcima kakve obino kolaju. Bilo je to vrlo nelokalno iskustvo u kojem su vrijeme, prostor i njihovimeuodnosi bili razliiti od onoga kakvima se nama ine. U tom stanju svijesti nijevano radi li se o sekundama, satima ili godinama jer su vrijeme i prostortranscendirani. Ta bezgranina vjenost je prava priroda uma, svjesnog jastva kojese nalazi u svima nama. Dok sam bio s tim biima zajedno smo stvorili ifru pomou koje e ljudi snjima komunicirati. To je, u stvari, bilo roenje inicijative CE-5 bliskih susretapete vrste (eng. Close Encounters of the Fifth Kind; op. prev.). Kako bismokomunicirali s izvanzemaljskim biima i njihovim elektronikim ureajimaupotrebljavali smo ne samo zvukove i svjetlost nego i nelokalnu svijest teusmjerene, koherentne misli. To je bilo u listopadu 1973. godine, u vrijemeJornkipurskog rata. Bilo mi je jasno da izvanzemaljci ele da ljudi nadiu opasnost odobostrano zajamenog unitenja (fraza koja vue korijene iz Hladnog rata, eng.mutually assured destruction ili MAD) i stvore miroljubivu civilizaciju koja emoi skladno koegzistirati sa svemirom. Zemlja je trebala pronai ljude koji e bitiveleposlanici na ostvarivanju tog cilja. I tako sam se ja ponudio da to uinim, kao ida druge ljude poduim istom tom. Nita vie od toga. Tada sam se posve iznenadavratio u redovito stanje svjesnosti i ponovno se naao na ljunanom putu blizuvatrogasnog tornja, neto nie od svog prijanjeg poloaja, ali i dalje na vrhu hrpta.Pomislio sam: O Boe, kako divno! Iskustvo sjedinjenja s njima nosilo jekljunu poruku: svjesni um koji omoguuje da smo budni u ovom trenutku isti je24 25. onaj um od Boanskog bia i svih drugih bia. Erwin Schrodinger bio je apsolutnou pravu kada je rekao da ukupni zbroj umova u svemiru iznosi jedan. Postoji samojedan svjesni um, i mi smo On. Dakle, postoje samo jedni ljudi u svemiru, i mi smooni. Nema aliena1 i ljudi; samo cjeloviti, savreni, beskrajni svjesni ivot usvemiru, a svi mi smo njegov dio.Pada mi na pamet izreka iz sufistike tradicije: Smatra li se siunim kadaje u tebi sadran itav svemir? To je retoriko pitanje. Mi nismo samo taj siunioblik. U nama je sadrana ukupnost svemira. I to je bilo ono to sam iskusio sizvanzemaljcima. Oni znaju da je jedina ansa za mir na Zemlji da nespominjemo svemir da ljudi shvate kako meu nama nema zbiljske razlike. Nijevano kao izgledamo; pomislite samo na raznolikost fizikih oblika prisutnu nasamoj Zemlji! Ono to je istinski vano je da u nama ivi jedno te isto, jedinstvenosvjetlo svijesti, bezgranine, vjene i uvijek prisutne, bez obzira na to jesmo li unekom trenutku u vremenu otvoreni za nju ili nismo. Ono je temelj naihmeusobnih odnosa kao i odnosa sa cjelokupnim svemirom. Ono je trajno i vjeno i to je ono to smo iskusili u njezino apsolutnom, najiem obliku. Divota jojse ne da opisati. I nije bilo apsolutno nieg zastraujueg kod nje.Nije bilo vano to sam imao samo osamnaest godina. Nisu marili za stvarikao to su dob, rasa, obiteljsko podrijetlo ili bogatstvo. Bilo im je vano to toimam dovoljno isto srce da jasno vidim istinu i to nisam vezan za materijalniaspekt ovog svijeta. Bio sam u mogunosti prepoznati univerzalni aspekt uenjarazliitih kultura koje su ljudi usvajali tijekom povijesti, budui da je istina na bilokojem jeziku jedna te ista. Ono to smo tog dana zajedniki stvorili dokazuje daljudi, svatko od nas, mogu biti povezani jedni s drugima i s bezgraninomsvjesnou svemira, ali i s drugim civilizacijama, spoznamo li jednostavnuinjenicu da smo svjesni. Ako ste svjesni dok u ovom trenutku itate ili sluate overijei, svjesnost pomou koje ih sluate je jedinstvena posebnost. I nije podijeljena.Mi je dijelimo u naa vlastita ega i intelekt, ali u stvarnosti, jednako svjetlosvjesnosti je u svakom biu i u svakoj zvijezdi. itav svemir je proet tim istimsvjetlom Bivanja. Postoji veliko sunce svjetlosti koje se prelama u svima, no ipakje jedinstveno. Dakle, ako se vratite tome i ako ga iskusite, nijedan od tihizvanzemaljskih ivotnih oblika nee vam se initi dalek, ili neobian, ili stran - jeroni doista to nisu. Dakle, tom je prilikom roen C S E T I - ev koncept jedan svemir,j e d n i Ljudi.1Eng. rije koja znai i izvanzemaljac i tuinac; op. prev. 3025 26. U svemiru, u stvari, postoje samo jedni Ljudi, a to smo mi. U svima namasja jedno jedino svjesno bie. Bez obzira na to koliko pokuavali, ne moe ga serazdijeliti. Moda elimo razdijeliti, no ono je uvijek jedno. Uvijek je jedinstveno,uvijek savreno. Izvanzemaljska bia koja su ovdje to razumiju. Naime, ne bimogli putovati meuzvjezdanim svemirom da ne razumiju nelokalnost. Arazumijevanje nelokalnosti zahtijeva visoku razinu znanja i prosvjetljenja. Stoga se sr suosjeanja i temelj mira u pravom smislu pronalaze u injenicida smo svi jedno. Bez tog iskustva sve to nam ostaje je intelektualizam, a on jeuvijek kratkog vijeka. Dakle, prilino mlad sam spoznao da su svjetski problemi usvojoj biti duhovni te da stoga i njihova rjeenja moraju biti duhovna, to sepokazalo tonim. Naao sam se ponovno na planini ispod prekrasnog, zvjezdanogneba tek da bih doivio jo jedan neobian fenomen. Nalazio sam se modapedeset metara dalje niz ljunani put. Kada sam se poeo sputati niz planinu,otkrio sam da sam pri svakom koraku bio u stanju blizu besteinskom, kao da samhodao po Mjesecu! Moji su koraci u stvari bili skokovi od pet do deset metara! Toje vie nalikovalo lebdjenju nego hodanju. Oko mene je bio prisutan neobian,magnetski, antigravitacijski uinak koji me je inio lakim. Nije se radilo oproizvodu moje mate: moje fiziko tijelo bilo je lagano. Bio sam sretan kao malodijete! Netom po povratku iz posjeta izvanzemaljskoj letjelici naao sam se kakoodskakujem niz planinu kao na federima, svakim korakom prelazei nemogueudaljenosti. Bio je to nevjerojatno blaen osjeaj. Kako sam se pribliavao gradufenomen je postupno oslabio i moja se teina vratila u normalu. Kada sam doao ugradi Boone izgledao mi je tako prazan da sam pomislio da je dolo donuklearnog rata! Mislim da je bilo oko devet ili deset sati naveer sve je trebalobiti otvoreno. Naime, rije je o malom studentskom gradu u planinama SjeverneKaroline. Pomislio sam; to se, zaboga, dogaa? Zar je jomkipurski rat izmakaokontroli i eskalirao u termonuklearni, a ja sam posljednji koji to saznaje?Provjerivi tono vrijeme, shvatio sam da je bilo gotovo jedan ujutro! Mojekozmiko iskustvo potrajalo je tri ili etiri sata! Nakon te zapanjujue veeriodluio sam prakticirati sve to sam nauio i doivio s izvanzemaljcima. Svakeveeri prije spavanja legao bih i doveo se u meditativno stanje. Uao bih ubezgraninu Svjesnost i zatim irio osjeaj svjesnog uma oko sebe, ispunjavajuiprostoriju, znajui da je sveprisutan. Na krilima tog sveprisutnog osjeajaSvjesnosti proirio bih se prema gore u svemir, promatrajui zvijezde i svemir,ispunjen osjeajem da je svjestan. I bio sam jedno s tom svjesnou koja me dovelatamo, u svemir. 26 27. Zatim bih izvanzemaljskim biima poslao misao koja je sluila kao znak,kako bih obznanio svoju prisutnost. Na pomalo djetinjast nain, rekao bih: Neznam sjeate li me se, moje ime je Steve. Evo me, dajte mi da vam pokaem gdjesam. I tako bih provodio protokol koji smo razvili za inicijativu CE-5. U tom visokom stanju svijesti obrnuo bih postupak, te sam umjesto dagledam prema van, u golemost svemira, gledao prema natrag i pokazivaoizvanzemaljcima svoju lokaciju na Zemlji. Pokazao bih im galaksiju Mlijenogputa i odatle zumirao na na Sunev sustav, sa Suncem i Zemljom. Zatim bihzumirao na Zemlju i Sjevernu Ameriku, a zatim dalje na istone Sjedinjene Dravei na Apalako gorje. Tada bih dodatno zumirao da im pokaem svoju lokaciju uBoonu u Sjevernoj Karolini, i naposljetku na svoj precizni poloaj u toj zgradi.Nakon toga bih zaspao. Mjesecima su trajala moja doista izuzetna iskustva. Od listopada 1973.godine pa na dalje dolo je od nezapamenog vala vienja NLO-a u tim planinama.Radio sam to kao neku vrstu preliminarnog testiranja sustava, da provjerim da liono to smo zajedniki proizveli i oko ega smo se dogovorili na brodu uistinufunkcionira. Dakle, funkcioniralo je. U novinama su se mogli itati izvjetaji oumarima koji su viali te goleme brodove kako lebde iznad planina, kod prirodnog rezervata Shining Rock Wilderness na jugu, iznad podruja LinvilleGorge... posvuda! Nastavio sam to initi sve dok se jednog dana u novinama nije pojavila priao jednom momku koji se vozio cestom blizu Morgantona u Sjevernoj Karolini. Umjerilima putovanja izvanzemaljske letjelice to je bilo svega nekoliko sekundi odmene. Taj mladi, koji mi je dosta nalikovao, vozio se tom cestom kada mu seautomobil iznenada zaustavio. Pojavio se brod koji je lebdio iznad ceste, a zatim ijedan izvanzemaljac na mladievom prozoru! Voza se bio potpuno izbezumio. Shvatio sam to kao da mi izvanzemaljci indirektno poruuju: Dobro,primamo tvoje signale. Stoga sam si rekao: Igram se vatrom. Dok ne shvatim totono trebam initi, mislim da je zasada dosta. Dugo vremena nikom nisamspomenuo tu epizodu. Meutim, ljudi moraju shvatiti zato sam se odrekaouspjene medicinske karijere i etvrt milijuna dolara godinje koji su dolazili snjom kako bih obznanjivao ono za to znam da je istina. Svakako ne zato to jesve samo teorija. Dok bih jo bio u tom stanju, tijekom sna, nastavio sam imatineku vrstu kontinuiranog dijaloga s tim izvanzemaljskim biima. Moj cimer mi jedosta kasnije rekao da se tijekom mjeseci budio kasno u noi i uo me kako tihogovorim u snu. Rekao je: Govorio si, ali ne jezikom s ovog svijeta. A ja sam 27 28. pomislio: O, boe. Nekako sam ulazio u stanje svijesti u kojem sam se mogaopovezati s jezikom koji koriste izvanzemaljci. A on je sve to vrlo jasno uo.Dodao je: Apsolutno sam siguran da to nije bio zemaljski jezik.Nakon toga sam odluio da bi - sve dok ne budem imao poseban razlog zaprimjenu tih protokola koje sam isprobao s izvanzemaljcima - bilo mudrije dajednostavno utim, svjestan te sposobnosti i da ju zadrim za sebe.Godine 1974. napustio sam tradicionalni koled u Boonu i upisao uiteljskuizobrazbu na Maharishijevom meunarodnom sveuilitu u Iowi. Iskustva tijekomte izobrazbe bila su doista iznimno pozitivna, dijelom i zbog toga to sam ostaonezavisan u smislu institucionalnih, dogmatskih aspekata skupine. Ipak, tamo seobraivala golema koliina dubokog znanja.Prionuo sam na prouavanje Veda i sanskrtskog jezika. Izrazito me sedojmila koliina znanja u Vedama, nain na koji je artikulirano iskustvo svijesti iuniverzalne svjesnosti. Boravak na tom mjestu omoguio mi je dovoljno prostora ivremena da se potpuno posvetim razvoju viih stanja svijesti.Jedna od najsnanijih stvari koje su mi zaokupljale panju bio je razvojkozmologije. To nije toliko potjecalo od didaktikog uenja koliko od neposrednogiskustva, koje je ukljuivalo astralne odnosno kauzalne domene misli i domenesvjetlosti.Jednom kada ovjek shvati strukturu svemira i pone je doivljavati unjezinim pojedinostima, postaje posve razumljivo na koji nain ljudi mogu sanjatibudunost, mijenjati svoje fiziko tijelo da bi levitirali ili kako se mogudematerijalizirati i pojaviti na drugom mjestu. Tada postaju razumljivije mnogestvari o kojima ste uli u priama koje se smatraju mitolokima, odnosno o kojimase govori kao o takozvanim udima. Ona su potpuno ostvarljiva za svako pojedinosvjesno ljudsko bie. Jednoga dana svi e ljudi moi iskusiti te stvari. Svi smo midjeca Boga i ti darovi i stanja postoje u svakome od nas. Te godine poeo samdoivljavati iskustva koja su u ovaj svijet dovela bezgranino Bie. Vidio bihstijenu i znao da i ona sadri istu svjesnost. U stijeni se nalazi energija ifrekvencija svjetlosnog oblika, astralni oblik koji joj daje vanjsku i kristalnustrukturu. A unutar toga je njezina ideja, unutar ideje je prvobitna misao iz koje jenastalo sve to postoji. A unutar nje je, pak, isti, tihi svjesni um. U stvari,ukupnost svega to postoji nije nita drugo do ista svijest koja na razliite nainetitra i djeluje u razliitim oblicima. Mnogo s tim povezanog znanja mora se shvatitina temelju izravnog iskustva. Meutim, dobra vijest je da je svatko u nekomtrenutku svog ivota doivio tu vrstu integracije i jedinstva. Treba se toga samo 28 29. prisjetiti. Ja vam namjeravam to pokuati opisati na nain koji e vam pomoi dase prisjetite. Ako je meni to polo za rukom s osobnom povijeu kakvu sam imao odrastajui lien bilo kakve duhovne dimenzije ivota tada svatko to moe!Kada se sve to poelo razvijati, niz godina posvetio sam uenju meditacije i viihstanja svijesti. Tih godina upisao sam se na jedan napredan teaj u Catskillsu usaveznoj dravi New York. Tamo sam postio i nekoliko sati dnevno provodio umeditaciji, u doista predivnom, tihom stanju.Postajao sam svjestan sposobnosti koju sam imao od djetinjstva no tadaje bila tek u povojima sposobnosti da u svojoj svijesti vidim stvari koje nisuvidljive ljudskom oku. Na primjer, eui hodnikom pokuao bih vidjeti to senalazi iza ugla. Gotovo svaki put mi je uspjelo vidjeti to se tamo nalazi ili tkodolazi iza ugla. Napominjem da pri tome nisam pokuavao nagaati sve dok nisambio siguran. To je bilo poput ulaska u mirno, nepomino stanje svijesti u kojemsam doista to vidio.Zatim sam pokuavao vidjeti stvari koje su se dogaale u nekom udaljenommjestu na Zemlji ili u nekom udaljenom trenutku u vremenu sutradan ilisljedeeg tjedna. Mnogo sam to vjebao, tako da mi je postala rutina da odemspavati i u snu vidim udaljeno mjesto ili dogaaj, ili pak znam to e se dogoditisljedeeg dana. Dakle, to nije misterij ukoliko razumijete sveprisutnu prirodusvijesti. Budui da je sveprisutna, ona nadilazi ogranienja vremena i prostora, toznai da se ulaskom u to stanje svjesnosti tih spona moete osloboditi. A kada touinite, otkrit ete da moete vidjeti stvari koje ovjek ne bi trebao moi vidjeti.Prostor i vrijeme su izbrisani, a vi moete istinski vidjeti.Jednog dana tijekom tog meditacijskog seminara razmiljao sam o nekimaod takozvanih siddhija (duhovnih moi; op. a.) opisanim u Vedama.Pomislio sam da bi bilo zanimljivo ispitati granice fizikog tijela. Poeo samrazmiljati o sposobnostima koje posjedujemo, ukoliko smo svi svijest a naa sutijela, u stvari, ispunjena svjetlom svjesnosti. to doista moemo postii? I tako,jednog dana bio sam u izuzetno sretnom, vedrom i smirenom stanju. Bio sam uetnji tog velianstvenog, vedrog proljetnog dana. Budui da sam bio tako dirnutZemljom i prirodom, bio je pravi trenutak za ono to je uslijedilo. Dok sam etaopo polju iza starog dvorca u kojem smo bili smjeteni, spontano sam bezikakvog napora ili predumiljaja poeo levitirati. To me je podsjetilo na onodugotrajno iskustvo odskakivanja niz obronak planine nakon susreta sizvanzemaljcima u listopadu 1973. godine. Ovog puta sam se samo okomitodignuo, moda pola metra ili metar iznad tla.29 30. Umjesto da sam do svog odredita hodao, odlebdio sam do tamo, levitirajuiu uspravnom poloaju. A zatim se na trenutak ukljuio moj intelekt i uzviknuosam: Boe moj, vidi to se dogaa! Kako je ovo mogue?, te sam se spustio natlo. Zaustavili su me vlastiti intelekt i ego. Jedna od mnogih pouka koje sam iz toga izvukao bila je ta da je za takvaizvanredna iskustva nuna odreena lakoa, kao i vjera. Ne mislim na religijskuvjeru samu po sebi, nego na uvjerenost u, odnosno svijest o sposobnosti, latentnoju nama. Ona je onkraj sebstva, ega i intelekta. Uspijemo li joj se prepustiti,moemo postii nevjerojatne stvari. A ako je nemamo, to je zato to je samionemoguujemo. U konanici se radi o prepoznavanju i prihvaanju Boje moi usvima nama. Nakon tog iskustva bilo mi je sve jasnije da u sebi posjedujemo sve moi teda ih svatko moe stei i razviti. Ulazimo u doba kada e takve stvari postatirutinske i opeprihvaene. Kod ljudi ukljuenih u razliite duhovne i vjerskeskupine ponekad postoji tendencija da se ljude koji posjeduju tu razinu iskustvastavlja na pijedestal, kao da je to neto nedostino i jedinstveno. Idoliziranjeneega to treba shvaati kao priroenu sposobnost svih ljudi u stvari je medvjeausluga karakteru i potencijalu ovjeanstva. Godine 1975, s nekim sam prijateljimaotiao u Francusku, u Isolu u Primorskim Alpama, kako bismo postali instruktorimeditacije. Dok smo bili na tom meditacijskom seminaru, imao sam niz iskustava sviim razinama svijesti koje bi se mogle nazvati jedinstvena svijest i Boja svijest. Jednog dana, prisjeajui se onoga to se dvije godine ranije dogodilo uplaninama Sjeverne Karoline, pitao sam se moe li se isto izvanredno iskustvoponoviti. Tako sam u hotelskoj sobi proao kroz protokol koji smo dogovorili1973. godine na svemirskoj letjelici. Uao sam u stanje bezgranine svijesti ipotom proirio svjesnost s planine, oko Alpa, u svemir, i dalje u na Sunev sustav.Gledajui u svemirski beskraj, letjelici i izvanzemaljcima u njoj rekao sam: Zovem se Steve. Ne znam sjeate li me se, ali sreli smo se prije nekoliko godina; sadasam ovdje, na francuskim Primorskim Alpama u Isoli. I tako sam im pokazao predivnu spiralnu galaksiju, Mlijeni put, nazvjezdani sustav sa Suncem i njegovim planetima, i Zemlju. Nakon ega samzumirao na Europu i na Primorske Alpe u Francuskoj. Pokazao sam im na poloaju hotelskom kompleksu i rekao: Ako me moete doi posjetiti, molim vas, uiniteto. To se dogaalo u neprekinutom toku svijesti koji je trajao 20-ak minuta.Kasnije, poslije ruka, nekoliko prijatelja i ja odluili smo proetati po planinama ublizini hotela. Bilo je oko jedan popodne. Pogledao sam gore na kristalno jasno,30 31. alpsko nebo da bih ugledao golemi brod u obliku tetraedra koji je blistao na Suncu.Bio je jasno vidljiv i po tpuno materijaliziran. Tiho nam se primicao. Moja dobraprijateljica iz skupine koja je znala za moja iskustva s izvanzemaljcima bez daha jeizustila: Boe moj, Steve, jesi li ih ti pozvao?. Bila je posve rastresena. O, Boemoj, ne mogu vjerovati. Odgovorio sam joj: Da, jesam. Proveo sam onajprotokol o kojem sam ti priao. Upitala me: Zato me, zaboga, nisi upozorio?U trenutku kada su neki iz skupine poeli pokazivati uznemirenost izvanzemaljskaletjelica prestala nam se pribliavati, lebdjela je u zraku i tiho se povukla. Zatim se- ta golema letjelica - jednostavno potpuno dematerijalizirala, nestala iz naegprostor-vremena. Okrenuo sam se prijateljici i uz osmijeh dometnuo: Pa, izgledada protokol doista funkcionira. Na to mi je uzvratila: Boe moj, sljedei put meobavijesti. Upozori me prije nego krene to raditi! Ali ja sam umirao od smijeha!To me je pouilo da doista moemo stupiti u kontakt s izvanzemaljcima a dato mogu doivjeti i drugi. To je bio prvi put od onda kada sam imao devet godinada sam jednu od izvanzemaljskih letjelica vidio u drutvu drugih ljudi. U ovomsluaju radilo se o pravom susretu pete vrste (CE-5): ovjek je pozvao letjelicu,ona je dola, emu su svjedoili i drugi. Protokoli su oigledno funkcionirali.Poeo sam sve vise razmiljati da bi u odreenom trenutku ljude moda trebalopouavati tom postupku, jer bi svi trebali znati da je to mogue.Meutim, kako je vrijeme prolazilo opet sam poeo sumnjati. Kada sedogodi neto tako izvanredno, uvijek se pojave sumnje! Nakon nekog vremenaponovno sam ivio u planinama Sjeverne Karoline, pokraj Blowing Rocka, sprijateljem koji je bio na spomenutom teaju. Zajedno smo postali uiteljimeditacije. Jednog dana kasne jeseni 1977. godine odluio sam ponovno testiratiprotokol. Te sam noi sjeo u krevet i meditirao. Uao sam u proireno stanjesvijesti, osjetio kako se iri u svemir, vidio kako se punina i beskonanost svemirapuni svjetlom svjesnosti, i u tom svjetlu sam vidio izvanzemaljske ljude te imponovno poruio: Zovem se Steve.Meutim, smatrao sam da je prolo mnogo vremena i da se moda nesjeaju, dodao sam: Zovem se Steve Greer i roen sam 28. lipnja 1955. godine uCharlotti u Sjevernoj Karolini. Zatim sam im ispriao itavu svoju kratkubiografiju! Pokazao sam im Charlottu i kako da dou do mjesta na kojem senalazim. Iz svemira mogu doi do Charlotte, zatim gore u planine SjeverneKaroline, otprilike sto i pedeset kilometara dalje. Nakon izvoenja te tehnike uneprekinutoj struji svijesti zaspao sam. U gluho doba noi, negdje izmeu jedan ietiri sata, iznenada sam se probudio, a ispred prozora, oko deset metara iznad 31 32. kue, nalazila se predivna plavo-bijela letjelica. Svijest onoga tko je upravljaoletjelicom bila je projicirana tono u sobu u kojoj sam se ja nalazio! Bila je vrloosjetna.Bili smo u zabiti, potpuno okrueni planinama, livadama i tiinom, i tu sepojavio taj brod koji je tiho lebdio tono ispred mog prozora. Iznenada se u svojojspavaoj sobi probudio i moj sustanar: skoio je iz kreveta, dojurio do moje sobe iviknuo: Vidi li ovo? Odgovorio sam da pomalo smetano, poput Aha.Odvratio je: Boe moj, ispred naeg prozora je svemirski brod. Da, znam. Ustvari, ja sam ih pozvao. - odgovorio sam.Jako se rastrojio i rekao: Dovraga, nemoj to vie nikad uiniti, a da mi nekae! Nasmrt si me preplaio! I on je osjeao prisutnost inteligentnog bia,nematerijaliziranog, koje se oitovalo kao projekcija svijesti s broda unutar sobe.Otili smo u dnevni boravak, a brod nas je slijedio uz rub kue, sve dovelikog panoramskog prozora okrenutog prema planini Grandfather. Vjerujem dasu u tom trenutku osjetili prijateljev strah te se brod odmaknuo, preao prekodoline i odjurio dalje preko planine Grandfather i u svemir.Sutradan smo na radiju i televiziji uli izvjetaje da su na radaru u zrakoplovnoj luci Douglas u Charlotti u Sjevernoj Karolini detektirana dva svemirskabroda. Za njima je poslan policijski helikopter poznat kao Snoopv. Bio samzapanjen kada sam uo da je podruje grada u kojem su bila fokusirana vienjabilo upravo podruje gdje sam se rodio i odrastao mjesto koje sam im pokazao ustruji svijesti upuujui ih do sebe.Jedna od letjelica izgleda da se jako pribliila policijskom helikopteru, kao iputnikom mlanjaku Eastern Airlinesa. Sve je to zabiljeio toranj zrane kontrolei incident je potvren kao CE-5, bliski susret pete vrste.Mnogo godina kasnije ovjek koji je imao audio vrpcu tog dogaaja to ju jesnimila Federalna uprava zrakoplovstva (FAA) podijelio ju je sa mom. (Imamo jeu CSETI-evom arhivu). U transkriptu stoji da je jedna letjelica jednostavno nestala,a da je druga viena i praena kako odlazi prema sjeverozapadu, prema planinamau kojima sam se tada nalazio. I tada se pojavio pred mojim prozorom. Dakle, to jebio jedan zanimljiv rani CE-5 koji ne samo da je imao jo jednog svjedoka - mognesretnog sustanara - nego je i zabiljeen na radaru, a primijetili su ga i pilotikomercijalne zrakoplovne linije i policijski helikopter.Da budem iskren, bio sam zapanjen i pomalo zaplaen preciznoudogaaja. Pomislio sam; Hej, ovo je ozbiljno. Doista ne bih trebao to vie initidok ne uobliim neki konkretan program. I doista, nisam to ponovio sve do 1990. 32 33. godine kada sam utemeljio Centar za prouavanje izvanzemaljske inteligencije(CSETI).33 34. Tree poglavljeIZ SJENEMoja su me mladenaka iskustva dovela do toga da shvatim neto vano oprirodi naprednih izvanzemaljskih civilizacija: one su nenasilje izabrale kao logiankorak u evoluciji. Drugim rijeima, njihova visoka razina svijesti nekompatibilna je spodjelama i sukobima. Da nije tako, ve bi se odavno meusobno unitili, s obziromna nevjerojatne tehnologije s kojima raspolau.Bez spoznaje jedinstva razlike se percipiraju kao razlog za zabrinutost, strah,neprijateljstvo i nasilje. Dokaz su tisuljea ljudske povijesti... Dovoljno je pogledatistanje u kojem se nalazi dananje ovjeanstvo. Diljem svijeta odnosi izmeurazliitih religija, etnikih skupina i nacija obiluju neprijateljstvima i nepovjerenjem,to dovodi do ratova i neizrecive patnje. Svijest o razlikama i podjelama mora seodbaciti jer inae ne moe biti mira.ovjeanstvo se nalazi na raskriju. Ili emo nastaviti unitavati Zemlju injezine stanovnike kroz neznanje, ratovanje i sukobe, ili emo konano dosegnutistanje duhovne prosvijetljenosti i drutvene zrelosti u kojem emo prepoznati naeinherentno jedinstvo. Ne uspijemo li u tome, mone tehnologije ostat e u rukamaljudi ija je svijest uronjena u neznanje, praznovjerje i potrebu za sukobima.Meutim, takve okolnosti ne mogu koegzistirati sa stanjem jedinstva koje je praviizvor suosjeanja. Kao to je Buddha rekao, jednom kada spoznate jedinstvo nemoete biti nasilni prema drugome. Ima ljudi koji bi na ono kroz to sam ja proao brod pokraj prozora, vienje u planini mogli reagirati s krajnjim uasom.Meutim, meni je iskustvo na rubu smrti omoguilo da tim stvarima pristupim bezstraha. Nema smrti; zato bismo se bojali?Od presudne je vanosti shvatiti da je itavo izvanzemaljsko pitanjeokrueno golemom i sofisticiranom kampanjom dezinformiranja: barem devedesetposto informacija i fotografija prikazanih javnosti izabrane su da izazivaju strah tenaposljetku mrnju prema svemu to je izvanzemaljsko. Filmovi, televizijskeemisije i knjige o toj temi dokaz su za tu tvrdnju: ako je vjerovati timbesmislicama, ispada da je svaka druga osoba u Americi bila u pono oteta iz svog 34 35. doma i muena! To jednostavno nije istina. Meutim, strava i uas se prodaju, auobiajenim sumnjiavcima ide na ruku to je narod prestraen i dezinformiran. Znamo da postoje tajne paravojne operacije pod vodstvom tajne skupinekoja se bavi insceniranjem lanih dogaaja s NLO-ima/izvan-zemaljcima. To nijespekulacija: razgovarali smo s velikim brojem meusobno nezavisnih ljudi izvojnih krugova koji su sudjelovali u timovima to su namjerno otimali ljudekako bi stvorili iluziju pravih susreta s izvanzemaljcima. U NLO-industriji postoji otmiarska supkultura teka milijune dolara kojufinanciraju mone, bogate interesne skupine (meu kojima su odreene europskekraljevske obitelji zajedno s industrijskim ograncima u Sjedinjenim Dravama).Prie koje izlaze u javnost pomno se biraju. Kada se nekoj od skupina za potporuotetima ili istraivaima obrati netko s iskustvima slinim onima kakve sam, meumnogim drugima, i sam imao, takvom e pokazati na vrata. Oni, naime, eleizabrati samo zastraujue prie, prie ljudi koji su imali reirane susrete, susretekoje je inscenirala vojska s ciljem stvaranja psiholoke propagande. Tako stvorenrazdor izmeu ljudi i izvanzemaljaca poduprijet e trokove za program ratovazvijezda koji je u planu. To je dio dobro smiljenog plana zavaanja jedneskupine s drugom. Kako bi zavada uspjela, mora se pojaviti prijetnja, a navodnineprijatelj se mora demonizirati. Tako veinu informacija o NLO-ima iizvanzemaljcima koje dopru do javnosti smiljaju operativci iz protuobavjetajnih islubi za psiholoke operacije, dezinformirajui ljude kako bi postigli tonoodreene ciljeve. Prvi je cilj jednostavno diskreditirati to podruje istraivanja budui daveina njihovih pria nee izdrati temeljitije ispitivanje. Drugi je, po mommiljenju, proizvesti strah koji e posluiti kao dobar temelj izgradnji sustavaratova zvijezda . ak je i tako ugledna linost kao to je W e r n h e r von Braun,jedan od vodeih znanstvenika na podruju razvoja raketne tehnologije, lanicinaeg tima Carol Rosin rekao da se dogaa upravo to: da se oruje planirainstalirati u svemir i da odatle dolazi potreba da se kod ljudi stvori psiholokajezgra za strah od svega izvanzemaljskog. Zatim e, u budunosti (kada druinakoja na zlatnom rudniku tekuih industrijskih i vojnih operacija za raujemultibilijunske iznose odlui da se obmana odvijala dovoljno dugo) moi objavitida se svijet mora udruiti kako bismo ispraili izvanzemaljce (kao to jenavedeno u filmu Dan nezavisnosti). Imajte na umu da e Hladni rat i sve ono tose danas dogaa biti nita u usporedbi s financijskom dobiti steenom izazivanjempanike u irokim masama zbog lane prijetnje iz svemira kojoj se treba oduprijeti. 35 36. Umjesto izvlaenja neogranienih koliina dolara iz Sjedinjenih Drava i Zapada,zamiljena prijetnja e proizvesti dovoljno ksenofobije da osiguran bjanko-ek odnosno stalan i neogranien dotok dravnog novca u ime ouvanja svjetskesigurnosti i mira. Zvui vam poznato? Ova se procjena temelji na razgovorima s brojnim vojnim dunosnicima izorganizacija koje se time bave. Bez okolianja mi je reeno da se na ostvarivanjutog plana radi jo od 1950-ih godina. Operacije te vrste ukljuivale su upotrebutakozvanih letjelica za umnoavanje izvanzemaljaca koje je proizveo konzorcijkompanija to ga izmeu ostalih tvore Lockheed Martin, Northrup, SAIC, E-Systems, EG&G i Mitre Corporation. To su od ovjeka izgraeni antigravitacijskiureaji koji su zajedno s drugim monim elektronskim orujem i programiranimivotnim oblicima (eng. programmed-life form - PLF) bili u upotrebi jo od 1950-ih. PLF-ovi su bioloki, umjetni oblici ivota konstruirani da nalikuju takozvanimSivima, meutim ne dolaze iz svemira. Proizvode se u nekoliko postrojenjapoput onog na podruju Four Corners blizu Dulcea u saveznoj dravi New Me-xico. To je orkestrirana akcija stvaranja lane izvanzemaljske prijetnje. Istupi linetko s priom koja je drukija od njihove, njega se stavlja na crnu listu ionemoguava da svoju priu iznese u javnost i medije u obliku knjige ili preko bilokojeg drugog znaajnijeg kanala. S druge strane, oni koji proizvode poruke kojeulijevaju strah - sline onima iz Dana nezavisnosti ili odreenih knjiga o NLOotmicama - sklapaju velike nakladnike i filmske ugovore te za to dobivaju visokepredujmove. To je nedvojbeno planirano. Mona elita eli da se te uznemiravajue prie usade u masovnu svijest, aistina da bude predana zaboravu. Upoznao sam ljude koji financiraju kultoveizvanzemaljskih otmica u Sjedinjenim Dravama i Europi. Osim to samrazgovarao s ljudima iz vojske koji su izvodili te pseudo-otmice, ni manje ni vienego vladajui lan jedne europske kraljevske obitelji osobno mi je rekao dapotpomae financiranje tih projekata. On razmilja na nain da te zastraujueprie moraju biti plasirane u javnosti kako bi svijet bio svjestan da zli izvanze-maljci postoje i da se s njima mora obraunati. ak je otiao tako daleko i rekaoda se, u stvari, svaki vei problem na Zemlji jo od vremena Adama i Eve moepripisati makinacijama tih demonskih izvanzemaljaca. On doista vjeruje u to! Onje, osim toga, glavni osniva Opusa Deit osjetljive desniarske skupine u Vatikanus unutranjom tajnom elijom koja vodi te programe. Povrh toga, reeno mi je daje razlog za ukidanje financijske potpore jednom istaknutom piscu na tom podruju36 37. (koji e ovdje ostati neimenovan) bio taj da njegove prie nisu dovoljnouznemiravajue: opisivao je interakciju izmeu ljudi i izvanzemaljaca previepozitivno. Sponzor je elio da u javnost izlaze samo maksimalno zastraujueprie! Istaknuti voa jedne od skupina koje se bave NLO otmicama bez uvijanja mije rekao da one koji dolaze na njihove sastanke s iskustvima koja se ne uklapaju umodus vojnih otmica (koje su potresnog karaktera) izbacuju. Dakle, to jesamoselektivan, korumpiran proces. Taj dobro uhodani stroj proizvodi isforsirane,lane susrete s izvanzemaljcima, koji se zatim kanaliziraju u odreeni igranifilm, dokumentarni film ili knjigu. I sve to je vrlo unosno. No primarni cilj jestvaranje propagande smiljene da pozornost masa ljudi usmjeri na navodnuprijetnju iz svemira i na taj nain stalno obnavlja i ojaava obmanu koja je ve jakouspjena. U vladi iz sjene postoji ekstremna skupina eshatologa, ljudi opsjednutihsvretkom svijeta koji bi ga voljeli vidjeti kako nestaje u eko-izvanzemaljskojkataklizmi ne bi li se ubrzao povratak Krista! To je njihov plan: tvrde da svijetmora biti u krajnje tekom stanju kako bi se dogodio Drugi dolazak i nadaju se dae stvoriti okolnosti pogodne za ostvarenje tog cilja. To je jednostavno isto ludilo.S tom razinom hiper-religioznosti, fanatizma i tajnovitosti svojstvene kultu ukombinaciji s golemom moi, posljedice su predvidivo neuvene. Prije nekolikogodina prisustvovao sarn sastanku u New Yorku s gospoom Boutros-Ghali,suprugom Glavnog tajnika Ujedinjenih naroda i nekoliko lanova grupe NewYork 100. Tamo mi je prila jedna ena i rekla: elim vam rei da sam proitaladvadeset i est knjiga o NLO-ima i otmicama. Odgovorio sam joj: Dobro, no uzduno potovanje, to znai da ste u svoju svijest ugradili dvadeset i est puta viedezinformacija i besmislica od nekoga tko je proitao samo jednu takvu knjigu.Ne znam jesam li joj se omilio, no to je istina. Svoja sam saznanja podijelio s nekim vrlo visokim vojnim dunosnicimakao i s ljudima poput ge. Boutros-Ghali i drugima. Njihova prva reakcija nije dato ne moe biti istina nego su jednostavno uasnuti da bi moglo biti istina. Ljudi me esto pitaju je li put na kojem se nalazi ovjeanstvo tipian iliatipian za ono to su proli drugi planeti. Mislim da postoji cijeli spektarmogunosti i iskustava koja se dogaaju drugim rasama. Shvaam da postoje nekeizvanzemaljske civilizacije koje nikada nisu imale sukobe i ratove. A onda postojedruge koje su moda prole taj put, izvukle pouke i evoluirale u miroljubivi svijet.to se neka civilizacija vie udalji od duhovnosti, to nasilnija postaje. Tu mislim na37 38. istinsku duhovnost, a ne na religioznost. Ono to se danas smatra religijomnajveim je dijelom ovjekovo djelo iskrivljavanje izvornog sadraja. Ako se civilizacija odvoji od svoje intrinzine duhovnosti dok u isto vrijemerazvija ogromne intelektualne i tehnoloke kapacitete, konflikti su neizbjeni.Zemlja u ovom trenutku pokuava srediti tu dinamiku. A do sada nismo biliosobito uspjeni u tom pogledu. Poteno je rei da izvanzemaljci poznaju opasnosti i zamke burne tranzicijekroz koju mi sada prolazimo. Tu tranziciju ja usporeujem s ovjeanstvom kaoorganizmom koji napreduje od djetinjstva prema zrelosti; sada se nalazimo udugotrajnoj adolescentskoj fazi. Kaotini smo i buntovni i pokuavamo pronaisvoj put, meutim jo nismo sazreli. I na alost, neki od nas slini suadolescenatima koji su se nekako dokopali runih bombi i izvlae sigurnosne igleiz njih. S obzirom na sve to, ako nepristrano promotrite ovjeanstvo i dana-njisvijet, ako ga promotrite oima izvanzemaljske civilizacije, znat ete da imarazloga za zabrinutost. Zato su razumljive akcije izvanzemaljaca koje su blokiraleneka naa nastojanja i podrezale nam krila dok smo pokuavali instalirati oruje usvemir. (Da se to dogodilo znamo iz iskaza mnogih svjedoka iz Projektarazotkrivanje.) Te bi se akcije moglo smatrati neprijateljskim inom. Pa ipak, ja ihpromatram kao prosvijetljeni in suosjeanja. Oni znaju da moemo biti prijetnjane samo sebi nego i drugim svjetovima. Naa tehnologija prestigla je na duhovni idrutveni razvoj i to nas, iskreno govorei, ini opasnima. Vrijeme u kojem ivimo vrlo je bremenito, meutim istjee nam. Nismoistinski promijenili svoj smjer u dovoljnoj mjeri da izbjegnemo odreene, vrloozbiljne posljedice koje su logian rezultat naeg nazadnog ponaanja. Spojite linapredne tehnologije s tendencijom da se uniti sve to ne razumijemo ili to nijepod naom kontrolom, nastaje vrlo opasna situacija. Dakle, te izvanzemaljske civilizacije Zemlju pomno nadziru. Ne dvojim daje to razlog zbog kojeg su mnogi nai svjedoci iz vojnih krugova opisali sluajevegdje su izvanzemaljske letjelice nadgledale silose za interkontinentalne balistikeprojektile, skladita s orujem, tvornice oruja, lansiranja u svemir i lansiranjainterkontinentalnih balistikih projektila. Oni ele biti sasvim sigurni da to orujenee biti upotrijebljeno i nadziru nae ponaanje. U sluaju da se potpuno otmemonadzoru, dolo bi do intervencije kako bi se sprijeio najgori scenarij. Dolazimo do toke kada e Zemlja morati skinuti teret koji smo natovarili nanju, ukoliko ga ne podignemo sami. Imamo jo nekoliko narataja da ispravimostvar; iznenadio bih se kada bi jo pedeset ili vie godina mogli ii putem kojim 38 39. sada idemo. Godine 1991. pristupio mi je niz ljudi koji vode supertajne projektepovezane s NLO-ima i naprednim energetskim sustavima. itali su jedan od mojihranijih radova o koncepciji jedinstva i naoj civilizaciji te doivljaju kozmikesvjesnosti i kozmikih ljudi. Istaknuli su vanost dijeljenja tih informacija snjihovom skupinom. To su bili ljudi koji su me zvali iz CIA-e, Lockheeda,McDonell Douglasa i slinih slubi i kompanija. Sve to sam do tada bio napisaobilo je namijenjeno prvenstveno toj skupini.Najvea veina ljudi na Zemlji eli samo ivjeti u miru svoj ivot. Nije imdo toga da jedni drugima zavrnu vratom. Tek vrlo mala manjina ljudi su psihotikinasilni i skloni kontroli. Vatre mrnje i sukoba uvijek se iznova namjerno potiujer to ide na ruku toj nasilnoj skupini.Javnost osjea veliku potrebu za tim informacijama. Ljudi trebaju znati,imaju pravo znati i imaju odgovornost da djeluju na temelju tog znanja, jer onimogu sprijeiti najgore zlouporabe tajnih skupina kao to je ova, ukoliko provedusvoju volju. Meutim, ukorijenjenost i fanatinost odreenih elemenata u tojopasnoj skupini su toliki da se mora rastumaiti duhovna perspektiva.Zbog toga je, sve do sada, kad god bih sjeo i neto pisao, to bilo pisanoprvenstveno za publiku kojoj je najpotrebnije da to uje. Veina ljudi na Zemljivoljela bi jednostavno ivjeti zajedno u miru, uivati u razlikama meu kulturama,posjedovati tehnologije te se razvijati i odgajati svoju djecu, slati ih na koled iimati dobar ivot. Ne radi se o tome da je devedeset i devet posto svjetskepopulacije sklono bezglavo se spustiti niz Nijagarine slapove bez bave. Relativnoje malen broj ljudi iji nazori su nazadni. Takvi gledaju u retrovizor, a ono to unjemu vide brkaju s budunou. Stoga je na zadatak da okrenemo njihove glaveprema naprijed.Vano je zauzeti stav da se te vrlo mone industrijske, vojne i vjerskeinteresne skupine moe educirati.Protratili smo posljednjih pedeset godina dok nam se Zemlja obraala, doksu nas ljudi Zemlje opominjali, planine plakale, polarne kape se otapale aizvanzemaljci nas upozoravali. To je bilo bezglavih pedeset godina. Moramonauiti sluati i moramo djelovati odmah. Ljudi to vode te tajne programesvjesna su bia koja se moe educirati, koja mogu uiti i rasti, koja mogu prihvatitiove informacije i promijeniti svoju paradigmu prije nego to bude prekasno. Stogase u svojim osobnim meditacijama i molitvama, umjesto da stvaramo netrpeljivosti napetosti, trebamo moliti za preobrazbu i prosvjetljenje tih ljudi. 39 40. etvrto poglavljeBOANSKI SPOJ U sijenju 1978. otiao sam ivjeti u Izrael. Prvotno je to trebao biti samodesetodnevni posjet koji se meutim produljio na tri godine. Radio sam usvjetskom sjeditu bahajske vjere na planini Karmel u Haifi. Boravak na nekim odiznimno svetih mjesta bilo je divno i zanimljivo iskustvo. Osjeao sam prisutnostduhovnih uitelja koji su doli na to malo podruje. No istovremeno sam osjeao daje svaki kamen natopljen krvlju i sukobima. Bio je to vrlo neobian spoj ekstrema: manifestacija vrlo uzvienih prorokakao to su Krist, Mojsije, Abraham, Muhamed, BahaVllah i Bab, i istovremenoprisutnost nevjerojatno primitivnog neprijatelj stva i fanatizma. S druge strane,proroci su uvijek i dolazili u najmra nija vremena i na najmranija mjesta. Dugi niz godina naveer bih odlazio na spavanje i u snu vidio neto to e sedogoditi sutradan, sljedeeg mjeseca ili u nekom drugom trenutku u budunosti. tosam vie ulazio u via stanja svijesti to je bilo intenzivnije. U zimi 1978. godineivio sam u stanu na planini Karmel koji je gledao na Sredozemno more. Jedne noiusnuo sam san: iznenada sam se naao u prostoru koji je bio definiran, ali nije imaozidove i bio je vrlo svijetao. Blizu mjesta gdje sam ivio nalazili su se posmrtni ostacijednog od poglavara bahajske vjere po imenu Abdu1-Baha. Bio je poznat kao vrloplemenit, mudar i blag ovjek pun ljubavi i vrlo prosvijetljen savreni izrazovjeka. On mi je do ao u tom snu, pokazao mi jednu enu i rekao: Ovo je ena skojom elimo da se oeni. Zatim mije ispriao mnoge pojedinosti o njoj i dodao:Doi e izdaleka ovamo u posjet a zatim e otii, meutim vjenat ete se ovdje uIzraelu. Bit e starija od tebe, ali to nee biti problem. Zatim smo se ta ena i jaupoznali, mogao sam je tono prepoznati, vidjeti tko je i kako je odjevena. To se dogaalo svake noi, etiri ili pet noi za redom. Dakle, evo me tu, sdvadeset i dvije godine. Brak me uope nije zanimao! No dopustite da kaem netoo duhovnom vodstvu: ono vam ne koristi ukoliko ga ne prihvatite. I tako samrekao: Pa, mislim da u paziti da primijetim tu osobu. Mjesec ili dva kasnije naao sam se u vrtovima gdje je Abdu1-Bahapokopan, u njegovom svetitu na planini Karmel. Kroz vrata je ue-tala Emily. Bio 40 41. sam oduevljen kada sam vidio da je ona osoba iz m o g sna. Meutim, ne moetedoi potpunom neznancu i rei: Do bar dan, vidio sam te u snu i trebali bismo sevjenati! Upoznali smo se i razgovarali moda sat i pol; bilo je kao da smo seoduvijek poznavali. Ali jo joj nisam spomenuo svoj san. Ona je dola nakonvenciju, a to joj je bio posljednji dan tamo. Vidio sam je jo jednom, taj putnakratko. Spremali su se zatvoriti vrata tih prekrasnih vrtova i svetita, a Emily jekrenula tamo kako bi malo meditirala. Rekao sam joj: Bolje ti je da pouri jeruskoro zatvara ju. I tako je otila. Bilo je to posljednji put da sam je vidio na tomputovanju. Kasnije sam otiao u hram, molio se i rekao Bogu: Ako je to doista osoba skojom eli da se oenim ona e mi morati pristupiti, bez da joj ja govorim o snuili pokuavam stupiti s njom u kontakt. I, dogodilo se da se Emily ila sastati sasvojom majkom na odmoru u Londonu. Kada je tamo stigla, osjeala je snaanporiv da mi pie, meutim nije znala ak ni moje prezime! Znala je samo da sezovem Steve. ovjek s kojim je putovala sluajno je znao moje prezime i tako mije uspjela poslati pismo, preko sjedita bahajske vjere u Izra elu. Emily mi je u pismu napisala kako je uivala u druenju sa mnom, i takodalje. To je bilo ono to sam ekao. Prvo pismo koje sam joj napisao bilo jeuobiajeno i prijateljsko. U drugom pismu ispriao sam joj cijelu priu o tomekako su nas upoznali i to mi je Abdul-Baha rekao u snu. Otpisala mi je: Pa, akoje to Boja volja, to emo i uiniti. Dopisivali smo se cijele godine. U lipnju 1979. Emily je spakirala sve svojestvari. Sastali smo se na aerodromu u Seattlu, otili na Aljasku na desetodnevnoudvaranje i potom odluili, da, vjenat emo se. U kolovozu 1979. vjenali smo sena planini Karmel u Izraelu! Ove go dine (2006.) slavimo nau dvadeset i sedmugodinjicu. Dakle, neki brakovi su doista boanski spoj! Ljudima priam ovu priu zato to mnogi dobivaju vodstvo a ne pri hvaajuga jer im se ini da nema smisla. Meutim, ako je vodstvo pravo, ne mora uvijekimati intelektualnog smisla. Proivjeli smo di vne trenutke, imali smo izvrstan braki etvero djece. Uinili smo sve ono o emu ete itati, a sada je volim vie negoikad! Emily je za vjenanje izabrala prelijepi svileni sari sa zlatnim nitima. Onanije znala to sam ja tono vidio kada nas je Abdu1-Baha upo znao u stanjulucidnog sna. Kada sam je ugledao, rekao sam: To je tono to. Naa prva ki roena je na planini Karmel u Izraelu, a kui smo je doveli nanau prvu godinjicu, pa smo je nazvali Carmel. Nakon to nam se rodilo prvodijete vratili smo se u Sjedinjene Dr ave, a ja sam krenuo na medicinski fakultet.41 42. Upisao sam hitnu me dicinu jer sam je smatrao ne samo velikim izazovom nego ipodru jem na kojem u moi primijeniti znanost i tehnologiju suvremenemedicine u njezinom najviem obliku. U tom sam se razdoblju bavio i voenjemteajeva meditacije i holistikog zdravlja. Osnovali smo Institut Shamballa iodravali programe holistikog zdravlja i iscje ljivanja. Tijekom godina podizao sam zajedno s Emily nae etvero djece, bioproelnik hitne medicine i radio na odjelu hitne slube. Bio sam osni va CSETI-ai Projekta razotkrivanje. ivot je bio pravi urnebes! 42 43. Peto poglavljeOPRATANJE I VJERA Jedna od najveih pouka koje sam nauio kao tinejder bilo je opra tanje.Smatram da je opratanje toliko vano da, ako se promisli o situaciji u kojoj sesvijet nalazi na makro-razini, uvia se da se sve svodi na vrlo osobnu stvar.Mikrokozmos naih ivota pretae se u drutvo i na taj nain svi mi funkcioniramokao univerzalni rezonator. Otkrio sam da boansko i sveto postoji te da se izraavakroz ljubav i opratanje. Stoga je prva stvar koju sam uinio bilo to da sam oprostio roditelji ma zanjihove postupke tijekom naeg djetinjstva. Ne zaboravite, ali moete oprostiti. A tooslobaa golemu koliinu unutarnjeg mira i energije jer morate otpustiti svenegativno. in opratanja i in lju bavi su meu najviim izrazima duhovnogostvarenja. I tako sam otkrio da opratanje i ljubav zahtijevaju istinsku nesebi nost,onu kada idete onkraj sebe. Kada sam kao tinejder razmiljao o svijetu, uoio samda je veini problema uzrok sebinost. Divna izreka koja se pripisuje Abdu1-Bahikae: Gdje postoji ljubav, nita nije preteko i uvijek se ima vremena. Doistavjerujem u to. To je jedna od stvari koju ovjeanstvo mora nauiti. Ja sam svojuvlastitu duhovnost morao stvoriti iz niega. To je feno men prazne ploe: u svomiskustvu na rubu smrti nisam otiao do bisernih vrata na kojima je bio ljuti starac sbradom koji baca munje na ljude, sudi vam te vas, jer ste laljivi i grjeni, baca upakao. Kao to sam ve spomenuo, jedan od mojih prvih izazova bilo je opratanjeljudima koji su mi bili najblii. Ljudi moraju nauiti opra tati. Stoga, iako u vrloenergino govoriti o potrebi za promjenom smjera kojim idemo, ne radi o tome daelim to uiniti nasilno ili osvetoljubivo prema onima koji su nas u te neprilikedoveli. Radi se o tome da ih treba educirati i, bude li nuno, obuzdati. Meutim,ak i ti postupci se poduzimaju iz ljubavi i iz osjeaja za ono to se treba dogoditi.Usto, to mora biti uinjeno s opratanjem. Nastavljam to prakticirati i danas. Pomeni, smisao postojanja na ovom planetu nije da se pretvaramo da smo savreni.Postoji izreka koja se pripisuje njemakom piscu: Onima koji se pretvaraju da suaneli sueno je da se ponaaju kao zvijeri. Daleko najstraniji pripadnici kultovasu oni koji se stavljaju na pi jedestal. Bolje je biti ono to jeste, biti realan i biti43 44. ovjek, ak i kada poinjete u ovaj svijet unositi atribute koji su duhovni iboanski. No ne morate biti savreni da biste to inili.Na planetu Zemlji nitko nije savren, osim ukoliko se ne radi o avataru, tojest nekom od velikih proroka, odnosno Bojih utjelovljenja. A njih na Zemljidanas nema, nije ih bilo proteklih sto godina i nee ih biti sljedeih tisuu.Glavni problem s velikim prorocima ili Bojim utjelovljenjima je to su vrlorijetki. U stvari, radi se o drugoj vrsti. Njihov stupanj svijesti toliko je visok da suizvan domaaja i najprosvjetljenijeg ovjeka. Drugim rijeima, moete evoluiratina najvii stupanj svijesti kao ovjek i nikada ne dosei taj stupanj. To je drugalinija, druga razina. Zato su te boanske figure toliko vane i toliko mone, ali itoliko jedinstvene. I zato ponavljam da je jedna od najgorih stvari kada netko tvrdida je ono to nije. Najvie to mi moemo uiniti je odraavati svjedoanstvoBoga.Svi smo mi relativno nesavreni i ovdje smo da izraavamo odreeni stupanjsavrenstva. Ne treba o sebi tvrditi nita vie od toga. A oni koji tvrde da su vie odtoga su prevaranti. Toka. Nije me briga o kome se radi. Razvijati se moemosamo tako da budemo ono to jesmo i da znamo gdje smo.Ameriki Jug je tako aav, volim sve u njemu i ba mi odgovara! Kada samodrastao krajem pedesetih i u ezdesetima, to je jo uvijek bio Stari jug. Poznavaosam neke predivne crnkinje koje bi dole do mene i rekle: O, ti si stara duo.Pogledale bi me i govorile mi o mojoj budunosti. Bile su vrlo skromna, divnaeljad sol zemlje.Takve ljude moete sresti diljem svijeta. Neete ih osobito mnogo pronai uhramovima, katedralama ili u aramima, ali srest ete ih na drugim mjestima. Kaodjetetu, neki od tih mudrih, otroumnih ljudi ukazali su mi na odreene stvari. Tomi se povremeno dogaalo od etvrte ili pete godine ivota pa na dalje. Nisu meprivlaili pompa i ceremonijalnost duhovnosti koje karakteriziraju svijet sveenikai crkvene hijerarhije odnosno gurue ili arame. Skloniji sam bio autentinojduhovnosti koju pron