Sinh hoạt Từ Thiện tại Việt Nam tháng 4 & 5, 2015

Click here to load reader

 • date post

  17-Sep-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Hình ảnh chuyến từ thiện của Sư Giác Hạnh tại Việt Nam vào tháng 4 & 5, 2015.

Transcript of Sinh hoạt Từ Thiện tại Việt Nam tháng 4 & 5, 2015

 • Hi T Thin Bn Tay Cu Kh Hand of Compassion Charity

  Sinh hot T Thin ti Vit Nam thng 4 & 5, 2015Charity Mission in Vietnam, April-May, 2015

 • Tng qu ti Trng Tr Em Khuyt Tt, ng Bi Th Xun, Thy Biu, Tha Thin Hu

  Present gifts to the School of Down Syndrome Children location: Bui Thi Xuan, Thuy Bieu, Thua Thien, Hue

 • Tng qu nhng em sinh vin v hc sinh i hc, Cao ng v Trung hc ti cha T Vn, s 65 Phan Bi Chu, Phc Vnh, Hu

  Present gifts to college and high school students -

  location: Tu Van Temple, Phuoc Vinh, Hue

 • U lo ngi ngho ti cha Thanh Hng, thn Thanh Hng, x in Hng, huyn Phong in, Hu

  Present gifts to underserved people -location: Thanh Huong Temple, Phong Dien, Hue

 • Tng qu (my vi tnh v 40-inch TV) cho trng tiu hc in Hng, huyn Phong in, Hu

  Present gifts (computer laptop and 40-inch TV ) to Dien Huong elementary, Phong Dien, Hue

 • Tng qu cho nhng gia nh ngho kh ti cha An Nhn, x Hi Dng, huyn Hi Lng, Hu

  Present gifts to underserved people

  location: An Nhon Temple, Hai Lang, Hue

 • Thnh vin ca Hi ti Vit Nam n tn nh tng qu cho nhng gia nh ngho kh ti thnh ph Hu

  Local members of Hand of Compassion Charity delivered gifts to underserved people living in Hue city, Vietnam

 • Phng sanh c ti sng Lu, lng Thanh Hng, x in Hng, huyn Phong in, Hu

  Release live fish at the O Lau river, Phong Dien, Hue

 • S Gic Hnh ving thm th vin v tng 4 gh lu nimcho Trng Ph Thng C s Cp II Ph Thnh, x in Mn,

  huyn Phong in, Hu

  Venerable Giac Hanh visited and presented four (4) granite bench chairs as a keepsake gift to high school in

  Phong Dien, Hue

 • Knh xin Tn Thn Cng c Qu Pht T ng gp hinkim, tng vt, v ym tr Hi hon tt cng tc thin nguyn

  nm 2015 tht m mn!

  We thank you very much for your charity donation!