Simbang Gabi - Template

14
Simbang Gabi Ikatlong Araw ng Simbang Gabi Ika-apat na Linggo ng Adbiento

description

PowerPoint 2011 Template for Songs and Responses used during Simbang Gabi. Animations and transitions included: To download fonts used, see last slide.

Transcript of Simbang Gabi - Template

SimbangGabi

Ikatlong Arawng Simbang Gabi

Ika-apat na Linggo ng Adbiento

Entrance Hymn

Noong Paskong Una

Noong Paskong una, si Mariang InaSanggol niyang kay ganda, 'pinaghele sa kanta

SimbangGabi

Ikatlong Arawng Simbang Gabi

Ika-apat na Linggo ng Adbiento

Kyrie Eleison

Panginoon Maawa ka

Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundoPanginoon, maawa Ka sa amin

Panginoon, maawa Ka sa amin

SimbangGabi

Ikatlong Arawng Simbang Gabi

Ika-apat na Linggo ng Adbiento

Salmo Responsoryo

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin!

SimbangGabi

Ikatlong Arawng Simbang Gabi

Ika-apat na Linggo ng Adbiento

Salmo Responsoryo

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin!

SimbangGabi

Ikatlong Arawng Simbang Gabi

Ika-apat na Linggo ng Adbiento

Panalangin ng Bayan

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin!

SimbangGabi

Ikatlong Arawng Simbang Gabi

Ika-apat na Linggo ng Adbiento