SİKB 2008 - 50 (EG ÖS 229)

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  241
 • download

  21

Embed Size (px)

description

Sosyalizm İçin Kızıl Bayrak 2008 - 50

Transcript of SİKB 2008 - 50 (EG ÖS 229)

 • Snfn, devrimin, sosyalizmin sesi

  2008de dnyada ve Trkiyede bir dnem kesin olarak kapand

  susturulamaz!

  Ekim Genlii zel Say 229 - Aralk 2008 - 1 YTL

  2009 mcadeleyl olacak!

 • 2 Ekim Genlii

  NDEKLER2008: Dnyada ve Trkiyede bir dnem

  kapanrken... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  2008 yl rejimin Krt sorunundaki

  zmszln bir kez daha ortaya

  koydu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

  DSKin krize kar Emek cephesinin

  sesini bytme, mcadeleyi ykseltme

  ars zerine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  BMS izledii izgiyi sorgulamaldr! . . 7

  Sinter Metalde fabrika igalinin ardndan

  kap nnde direni . . . . . . . . . . . . . . 8

  Sinter igaline destek mesajlarndan . 9

  TB-DERden i cinayetleri protestosu 10

  Yemekhane iileriyle dayanma

  gecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Kot iileriyle dayanma byyor! . . . 12

  i ve emeki hareketinden.... . . . . 13-15

  Kriz ve devrimci mcadelenin

  sorunlar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-19

  Bursada Kriz ve snf hareketi

  paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  kmekte olan bir sistem, cinnet geiren

  bir toplum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Genlik hareketinden . . . . . . . . . 22-24

  Krizin emeki kadnlara yansmalar ve

  buna kar mcadelenin rgtlenmesi

  zerine Emeki Kadn Komisyonlar

  szcs ile konutuk... . . . . . . . . . . . . . 25

  19 Aralk katliam lke genelinde

  lanetlendi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27

  Dnyadan... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  zr diliyorum kampanyas zerine...

  M. Can Yce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  Eylem ve etkinliklerden . . . . . . . . . . . . 30

  Mcadele postas . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Ynetim Adresi:Eksen Yaynclk Mollaeref Mh. Turgut zal Cd.

  (Millet Cd.) No: 50/10 stanbulTel: 0 (212) 621 74 52Fax: 0 (212) 534 95 90

  Bask: Gn MatbaaclkBeyol Mah. Telsizler Mevkii Akasya Sk. No. 23/A

  STANBUL / Tel: 0 (212) 426 63 30

  zel say: 229 Aralk 2008Fiyat: 1 YTL

  Sahibi ve Y. l. Md.: Glcan CEYRAN EKNCEKSEN Basm Yayn Ltd. ti.

  Yayn tr: Sreli Yaygn

  CMYK

  Kzl Bayrak susturulamaz!Kzl Bayrak susturulamaz!

  Kzl Bayrak susturulamaz!

  Devrimci ve sosyalist basna ynelik bask veyasaklar devam ediyor. Sosyalizm in Kzl Bayrakgazetesinin ardndan Kzl Bayrak gazetesine de bir aysreyle yayn durdurma karar verildi. Gazetemizeynelik hukuk terrnn gerekesi ise bir nceki ileayn.

  Sosyalizm in Kzl Bayrak gazetesi 2008/44 sayl,7 Kasm 2008 tarihli saysnda yeralan TrkiyeKomnist i Partisinin yurtdnda gerekletirilen10. yl etkinlii haberi, bu etkinlikte yaplankonumalar ve etkinlie gnderilen mesajlar ve TKPMerkez Yayn Organ Ekimden iktibas yaplan TKP10. Yl Bildirgesi nedeniyle susturulmak istenmiti.

  imdi ise Kzl Bayrak gazetesinin yayn, Sosyalizmin Kzl Bayrak gazetesi ile ayn gazete olduu, yazileri mdrnn ayn ahs olduu ve ynetimadresinin ayn yer olduu gerekesiyle bir ay sreyledurduruldu.

  Bugne kadar devletin uygulad sistematik baskve terr, yasaklar ve kapatmalar devrimci basnsusturamad. Bundan sonra da susturamaz. Snfn,devrimin ve sosyalizmin sesi bugn olduu gibi yarnda gerekleri ifade etmeye devam edecek.

  Kzl Bayrak susmad, susmayacak!***

  Yeni bir yl daha karlamaya hazrlanrken 2008inson aylar snf hareketi asndan umut vereci bazgelimelere sahne oldu. Sreci, talepleri, sonucu neolursa olsun biz dizi yerde gerekleen eylem, direnive igaller nmzdeki dnem snf ve kitle hareketiasndan yeni bir dneme iaret etmektedir.

  En son Singerde gerekleen fabrika igalinmzdeki dnem iten atma saldrsna kar iilerinbavuraca mcadele yntemlerine veri saylmaldr.Keza irili-ufakl birok fabrikada iiler sendikalrgtlenme hakkna ve iten atmalara kar eylem vedirenie gemi durumdalar. Gebzedeki metalfabrikalarnda yaanan iten atma saldrsna kariiler tetikte beklemektedir.

  Kapitalizmin krizi arttka ve ykc sonular ii veemeki kitleleri sarsmaya baladka snf kitlelerindekitepkinin daha younlaacan, mcadeleninbyyeceini bugnden grmek mmkndr.

  2008 yl aynzamanda snfhareketiasndanolumsuzdeneyimlerin deyaand bir yloldu. MetalTSlerisrecinde sonagelindi. TrkMetal etesi birkez daha metaliilerine aktanihanet etti.Brisadasendikalbrokrasi iileriyar yolda braktvb. Ancaksendikal ihanet etelerinin ii snfnn karlarna srtevirerek sermayeye hizmette kusur etmemelerininhesabn ii snf mutlaka soracaktr.

  Keza 25 Aralk gn sonulanmas beklenen asgaricret grmeleri de ciddi herhangi bir tepkiye konuolmad.

  Ancak tm bu olumsuz gelimeler gelimekte olansnf ve kitle hareketini glgeleyemez. Zira kapitalizmbir kez daha tm vahilii ve acmaszl ile ii veemekilere azgnca saldrmaya hazrlanmaktadr. Heretkinin snf cephesinden bir tepkiye konu olacaaktr.

  nmzdeki yla snf hareketinin damgasnvurmas ve 2009un mcadele yl olmas dileiyle tmyoldalarmzn, okurlarmzn ve dostlarmzn yeniyln imdiden kutluyoruz

  * * *Hatrlatma: Ylbandan dolay datm ve kargo

  ilerinde yaanacak muhtemel sorunlardan kaynaklolarak gazetemizin 2 Ocak 2009 tarihinde kmasgereken says 9 Ocak 2009 tarihinde kacak.Okurlarmz yeni yln ilk saysn bu tarihte teminedebilirler...

  KKiittaapp vvee bbaayyii ii l

  leerrddee.. .. ..Sosyalist Genlik Dergisi

 • Kapak

  Yeni bir yln banda bulunduumuz u gnlerde,getiimiz yln tablosuna bakarak snf mcadelesininnmzdeki dnemine ilikin sonular karmak nemkazanmaktadr.

  2008in ayrt edici zellii, kapitalist sisteminekonomik krizidir. yle ki yaanan kriz genel olarak2008 yln tarih ierisinde zel bir yere oturtacakniteliktedir. Uzun yllar gese dahi insanlk tarihinde2008 nemli bir tarih olarak hatrlanacaktr. Dahaimdiden 2008i kapitalist dzen asndan birdnemin kesin olarak kapand ve yeni bir dneminbalad bir tarihsel eik olarak tanmlamakmmkndr. Ya da baka bir deyile, uzun yllardrkoullar oluan, olgunlaan bir krlma anyla yzyzeolduumuzu syleyebiliriz.

  Krlan, emperyalist-kapitalist dzenin birka onyldr kurduu ideolojik-politik ve kltrelhegemonyadr. Krlan, bu dzenin yklmaz denilenmabetleridir. Topluma kabul ettirdii ezberlerdir.Bugn yklmasa da krizle sarslan ve zgveninikaybeden kapitalist sistemin kendisidir. Bu ortamda,bu dzeni ykacak gler de uyanmaya, balarnkaldrmaya ve zgvenlerini kazanarak tarih sahnesinekmak zere hareketlenmeye balamlardr.

  Emperyalist-kapitalist dzen asndan 90lyllarn ba, tarihin sonu lafznda zetlenen birzafer sarholuu dnemiydi. yle ki dzeninideologlar, bu sarholuun etkisiyle sosyalizme karkazanlm kesin bir zaferin hayaline kapldlar. Ancakbu uzun srmedi. Engellerinden kurtulan emperyalist-kapitalist glerin saldrganlkta gemi azya almasylainsanln bir gericilik dnemine girdii net bir ekildegrld. I. Krfez Sava, bu bakmdan bir ilkti. OnuYugoslavyann paralanmas izledi. Somali, Kosovaile devam eden emperyalist sava ve saldrlar srdgitti. En nihayet 2000li yllarn bandan itibareniddetini yeni bir dzeyde arttrd. Irak ve Afganistanrnekleri ortaya kt. Emperyalist sava vesaldrganlk zembereinden boald.

  Yine de bu haliyle kapitalist sistemde olup bitenlerhenz yolun ba saylr. Keskinleen ve krizle beraberdaha da iddetlenecek olan emperyalist rekabet, savave saldrganln kapsamn geniletecek, dozunuiddetlendirecektir. Zaten 2008 yl emperyalistlerasndan yeni saldr ve savalarn hazrlylagemitir. Kriz emperyalist rekabeti kztracak ve2009u saldrganlk ve sava politikalarnn ivmekazanaca bir yl haline getirecektir.

  Emperyalist sava ve saldrganlkla paralel biimdegelien sosyal ykm saldrlar ise emperyalist-kapitalizmin son yirmi yl ierisinde insanla dettiibir baka ar fatura olmutu. Neoliberal ykmpolitikalaryla servet-sefalet kutuplamas alabildiineartt. Yoksulluk dnyann her kesine yaylrken,dnyay engelsizce yamalayan uluslararas malisermaye byk servetler elde etti. Yoksulluk, sefaletve isizlik metropol lkelerin refah toplumu rneiolarak lanse edilen merkezlerinin de kat bir gereihaline geldi.

  Yaanan krizle birlikte bu biimde seyreden sosyalykmn korkun boyutlar kazanaca imdidenbellidir. Bugnden yzbinlerce ii iini kaybetmitir,kaybetmeye devam etmektedir. Asgari geimolanaklarndan yoksun kalan milyonlarca insann

  gelecei belirsizdir, hayat tehdit altndadr. 2008dekrizin ilk dalgalaryla grlmedik boyutlar kazanmolan sosyal ykm asl sonularyla 2009dagrlecektir. Bu yanyla 2009un insanlk iin bir trsosyal felaket yl olacan sylemek kehanetolmayacaktr. Bu tr bir felaketin sosyal mcadelelerlekarlanamamas halinde ne tr insanlk trajedilerineyol aaca da bilinmektedir.

  2008 yl, bu biimde yolunu arayan snf ve kitlehareketleri iin de bir dnemin artk kapanmaktaolduunu gstermitir. nk snf ve kitle hareketininkendisine bir k yolu olarak grd siyasal akmlarbyk lde inandrclklarn kaybetmi, snrlarnortaya koymulardr. Dier taraftan ise kapitalist krizinyaratt sarsc sonular zerinden sosyalizmdncesi dnya leinde yeniden gitgide byyenbir ilgi konusu olmaktadr. Bu eilim giderekbelirginlemektedir. Sosyal ve snfsal mcadeleninivme kazanmas lsnde giderek kendisini daha netbir tercih olarak gsterecek, siyasal ve rgtsel birdorultuda geliecektir. 2009, bu yndeki gelimeninkendini daha gl biimde hissettirecei bir ylolacaktr.

  Girmi bulunduumuz tarihsel dnemde dzenkarsndaki toplumsal mcadelenin odanda artkii snf olacaktr. Siyasal alan snf mcadelesiekseninde belirlenecek, siyasal kutuplama snfsalkonumlarn net biimde ortada olduu bir sahnedecereyan edecektir. te 2008, politik mcadelebakmndan sahnenin artk deimeye yz tuttuunu,bir dnemin sahneyi dolduran glerden bir ksmnnartk taktklar maskeleri bir tarafa brakarak esaskimlikleriyle boy gstereceklerini, bir ksmnn iseesas oyuncularn yokluunda geici olarak ktklarsahneyi terk edeceklerini gstermitir. nk zndesnf mcadelesi olan tarihin bu gerek yzylegrlecei bir dneme giriyoruz. Sahnede artk kendisnf istemleriyle ii snf ve emekiler ve onlartemsil eden devr