SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG

Click here to load reader

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  71
 • download

  2

Embed Size (px)

description

SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG. DAERAH : CAMERON HIGHLANDS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA : 25 SEPTEMBER 2011. ISU-ISU DALAM SUB LEMBANGAN. ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPI. CABARAN DAN KEKANGAN. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG

SUB 1 SG. DAMANSARA(BATU TIGA) @ SG.KLANG

SG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG DAERAH : CAMERON HIGHLANDSLAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA: 25 SEPTEMBER 2011

1Pembangunan terlalu rapat dengan Sg. Ikan menjadi punca kekurangan rizab sungai dan sungai sempit.Tanah terlalu berhampiran dengan sungai diberi hakmilik.Banjir kilat semasa hujan lebat disebabkan rumah plastik pertanian di hulu sungai.Pembuangan sampah dan sisa pertanian ke dalam sungai.Penyelarasan antara jabatan di peringkat daerah tidak kerap.Tiada ruang bagi peyelenggaraan sungai.

Ketiadaan rizab.Pembangunan yang pesat.Masalah utiliti yang dipasang dalam sungai bagi sumber ke kawasan pertanian.JPS Daerah kurang kakitangan.ISU DAN KEKANGAN YANG DIHADAPIISU-ISU DALAM SUB LEMBANGANCABARAN DAN KEKANGANJelaskan masalah utama serta isu tempatan. Senaraikan cabaran serta kekangan yang perlu ditangani dalam menggubal penyelesaian 2JUSTIFIKASI PEMILIHAN SUBLEMBANGAN (PESTEL)P PoliticE EconomicS SocialT TechnologyE EnvironmentalL LegalCONTOH JUSTIFIKASI:-Jumlah aduan terbanyak adalah di sub lembangan iniSg. Ikan mengalir di tengah-tengah pekan Kg. Raja.Penempatan dan kegiatan komersial di sepanjang sungai.Masalah-masalah yang ketara seperti berikut :- - hakisan tebing, - pemendakan pasir, - banjir kilat- setinggan dalam rezab sungai - ketiadaan rezab sungai

KAEDAH PEMILIHAN SUBLEMBANGANPEMILIHAN SUB LEMBANGANMASALAH DI SUBLEMBANGANi) Taska dan Klinik Desa Kg. Raja.ii) Setor hasil tani dan Kedai di pekan Kg. Raja.iii) Persimpangan Jalan masuk ke Kg. Raja.iv) Pasar Kg. Raja.v) Kawasan penempatan sepanjang Sg. Ikan.

IsuKeteranganBanjirBanjir kilat yang sering berlaku di persimpangan Kg. Raja ke Klinik Desa Kg. Raja.Sungai dan KoridorPencerobohan penempatan tanpa izin dan bangunan komersial yang ditambahbina ke rezab Sg.Ikan dan Sg. Telom.PantaiTidak berkaitan.Sumber Air dan Alam SekitarPencemaran sungai kerana tiada kawalan terhadap pertanian.Saliran BandarSistem saliran yang tidak sempurna seperti Taska kg. Raja, Klinik Desa Kg. Raja dan Pasar Kg. Raja.Ramalan dan Amaran bagi Banjir dan KemarauStesen Siren Banjir yang dibina terlalu hampir dengan kawasan yang dinaiki air, Sistem Pool SMS secara manual sediada kini perlu dinaiktaraf kepada Sistem Pool SMS automatik. Pengairan dan Saliran PertanianTiada kaedah pengurusan air ribut di kebanyakan rumah palstik pertanian di hulu Sg.Ikan dan Sg. Telom.MASALAH DI SUB LEMBANGAN YANG DIPILIHSIAPA YANG MERASAI IMPAK Isu boleh guna jadual from FauzanSenaraikan maklumat-maklumat penting sahaja4ANALISIS ADUAN DALAM SUBLEMBANGANRUMUSAN ADUAN Majoriti aduan adalah berkenaan Sungai dan Koridor iaitu 61%. Yang ke-2 tertinggi adalah berkaitan Pengurusan Sumber Air dan Alam Sekitar. Aspek Hakisan Pantai tidak berkaitan untuk daerah ini.

ANALISIS ADUAN DALAM SUB LEMBANGAN SG. IKAN

DESCRIBESG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG 6KOMPONEN DESCRIBEISU DAN PERMASALAHAN DI SUB LEMBANGANKerja-kerja tanah tidak terkawal / sukar dikawal disebabkan kelewatan dalam tindakan penguatkuasaan menybabkan pemendakan kelodak di hilir sungai. Pembinaan rumah plastik bagi pertanian dan rumah setinggan pekerja kebun secara haram sepanjang rizab sungai menyebabkan tiada zon pemampan kepada bahan baja pertanian.Penempatan tanpa izin dan pembinaan tambahan sehingga ke rizab sungai menyebabkan kehilangan rizab sungai menyukarkan kerja peyelenggaraan / pembersihan sungai.Kejadian banjir kilat dan pencemaran sungai sewaktu hujan lebat kerana halangan sampah dalam saluran sungai. Pembuangan plastik / penghasilan sisa sampah pertanian ke dalam sungai semakin berleluasa.KOMPONEN DESCRIBEi) Taska dan Klinik Desa Kg. Raja.ii) Setor hasil tani dan Kedai di pekan Kg. Raja.iii) Persimpangan Jalan masuk Kg. Raja.iv) Pasar Kg. Raja.v) Kawasan penempatan sepanjang Sg. Ikan.

MEREKA YANG MERASAI IMPAK Pengusaha-pengusaha kebun dan pekerja asing di kebun-kebun sepanjang sungai yang kebanyakan kebunnya di hulu Sg. Ikan.Pemilik-pemilik setor hasil tani dan kedai komersial di sepanjang rizab Sg. Ikan yang bertindak menambah bina secara haram melepasi had lot sempadan tanah sehingga ke tebing sungai.Penempatan tanpa izin dan perumahan di sepanjang rizab Sg. Ikan yang bertindak menambah bina secara haram melepasi had lot sempadan tanah sehingga ke tebing sungai.

MEREKA YANG BERTANGGUNGJAWABKOMPONEN DESCRIBEi) Pemantauan kerja tanah dan pencerobohan berkala oleh JPS Daerah Cameron Highlands.Kerja-kerja pengorekan sungai, pembaikpulihan hakisan tebing dan pembersihan sungai sekitar Kg. Raja.Aduan bertulis kepada Pihak berkuasa Tempatan mengenai aduan pencerobohan dari masa ke semasa.Menyelenggara Stesen Siren Banjir dengan sistem yang sediada (POLL aras amaran)

TINDAKAN YANG PERNAH DILAKSANAKANJPS Daerah Cameron Highlands untuk pemantauan pencerohan rizab baru tindakan pemeliharaan dan pemulihan sungai tersebut.PTD Cameron Highlands, MDCH dan PTG peringkat negeri bagi penguatkuasaan terhadap rizab dan bangunan.Ahli Parlimen dan JAS dalam kerjasama dalam program-program kesedaran.

AGENSI YANG TERLIBATKOMPONEN DESCRIBEi) Banjir kilat sewaktu musim hujan Januari hingga Disember .Penghasilan sampah dan sisa pertanian dalam sungai sepanjang hari yang mencemarkan sungai dan menjejaskan kualiti air.Penerokaan tanah dan kerja tanah yang tak dikawal sepanjang tahun mengakibatkan pemendakan sungai.Pembinaan kebun baru dan peningkatan dalam rumah palstik pertanian dari tahun ke tahun meningkatakan kadar aliran sungai.

KEKERAPAN PERMASALAHANTiada tindakan segera daripada pihak penguatkuasaan sejurus telah diadukan / diangkat sehingga bangunan siap untuk beroperasi.Kurang kakitangan untuk pemantauan pencerobohan / kawalan kerja tanah.Kesukaran dalam mendapat keputusan peringkat negeri bagi meroboh bangunan tambahan yang tidak diluluskan akibat pengaruh politik.TINDAKAN MASA LALUKAWASAN YANG TELAH DI NAIKI AIR AKIBAT BANJIR KILAT PADA 31/04/2010

KAWASAN YANG TERLIBAT DENGAN KEJADIAN BANJIR KILAT DI KAMPUNG RAJA

KAWASAN YANG TELAH DI NAIKI AIR AKIBAT BANJIR KILAT PADA 31/04/2010

KAWASAN YANG TERLIBAT DENGAN KEJADIAN BANJIR KILAT DI KAMPUNG RAJA

EXPLAINSG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG 13KOMPONEN EXPLAINPertambahan kebun dan pekerja asing yang tidak terkawal untuk pertanian serta amalan tidak bertanggungjawab terhadap kepentingan alam sekitar .Peyalahgunaan kawasan rizab sungai dan tanah lapang oleh penduduk setempat, bangunan komersial dan pengusaha kebun.PUNCA PERMASALAHANPERMULAAN MASALAHPermintaan yang terlalu tinggi bagi menampung permintaan dalam negara dari segi hasil pertanian sejak awal 1970-an sehingga sekarang.Kawasan tanah yang terhad untuk kelulusan menjurus kepada mengusaha melampaui lot sempadan sehingga ke penerokaan haram.Kesedaran masyarakat golongan tempatan, peniaga, pengusaha kebun, pekerja asing yang tidak peka terhadap kepentingan sungai dan rizab sungai.Peyalahgunaan permit kerja tanah dengan tidak mematuhi langkah-langkah pengawalan yang telah ditetapkan mengakibatkan pemendakan sungai.KOMPONEN EXPLAINPenduduk dan pengusaha setempat.Pejabat Tanah dan Daerah Cameron Highlands dan Majlis Daerah Cameron Highlands bagi aduan dan status permohonan kelulusan / penceroboahan.PIHAK YANG PERLU DIRUJUKKRITIKAL SEMASASewaktu musin hujan akan mengakibatkan banjir kilat.Kerja-kerja peyelenggaraan dan pembersihan sungai tidak dijalankan secara efisien kerana tiada rizab untuk jentera peyelanggaran menjalankan kerja pengorekan sungai.Persatuan Pekebun dan JKKK Kg. Raja.KOMPONEN EXPLAINSTAKE HOLDERSBilStake HolderPeranan1Penduduk setempatMangsa banjir dan punca pencemaran2Pengusaha kebun dan storMangsa banjir dan punca pencemaran3JPS CHPengurusan sungai4JAS CHPenguatkuasa Alam Sekitar5MDCHPBT bertanggungjawab6PTDCHPenguatkuasa Tanah7JKR CHJalan raya dan parit jalan8Jabatan Pertanian CHPengurusan Pertanian9Jabatan Hutan CHPengurusan Hutan Simpan10Penghulu MukimKerjasama bersama JKKKPengambilan semula rizab sungai serta penguatkuasaan.Menaiktaraf sistem saliran sediada dan ban sepanjang sungai.Kesedaran kepada penduduk dan pengusaha setempat.Pelaksanaan pengurusan air ribut di rumah plastik pertanian.KEUTAMAAN PENYELESAIANKOMPONEN EXPLAINKerjasama daripada Dialog bersama penduduk Kg. Raja.Kajian Peta sistem saliran Kg. Raja sediada oleh JPS Daerah Cameron Highlands. DATA YANG DIPERLUKANKEBERKESANAN SISTEM SALIRAN SEDIADASistem saliran sediada perlu dikaji dan dinaiktaraf di banguan komersial terutamanya supaya mempunyai outlet yang berkesan di sepanjang Sungai Ikan. Sistem saliran sediada perlu disepadu dan dilencong ke Sungai Telom (downstream) memandangkan Sungai Ikan semakin cetek. Rancangan Tempatan Daerah dan kelulusan bagi bangunan-bangunan yang melanggar kelulusan daripada PDTCH dan MDCH.KAWASAN PENEMPATAN YANG TERLALU HAMPIR DENGAN SALURAN MENYEBABKAN RUANG PENYELENGGARAAN SUNGAI MENJADI SEMPIT DAN SUKAR BAGI PERLAKSANAAN KERJA SELENGGARAAN

KAWASAN PENEMPATAN YANG TERLALU HAMPIR DENGAN SUNGAI IKAN

Gambar yang memudahkan kajian masalah18 AKTIVITI PERTANIAN SEHINGGA KE TEPI SALURAN SUNGAI IKAN SUNGAI IKAN YANG TERLALU SEMPIT AKIBAT GUNA TANAH SEHINGGA TEPI SALURAN TIADA RUANG BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SUNGAI DI JALANKAN

KEADAAN SALURAN SUNGAI IKAN YANG MELALUI KAWASAN PERTANIAN

Gambar yang memudahkan kajian masalah19EVALUATESG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG 20KOMPONEN EVALUATEKAJIANKerja-Kerja Pengukuran Kejuruteraan Di Sg. Ikan, Mukim Ulu Telom, Cameron Highlands.oleh Jurukur Geotech tahun 2001 sepanjang 2km.

Maklumat GISPeta topo 1:50,000 dan 1;10 000.Peta Daerah Cameron Highlands.Peta sub lembangan sungai.Peta kawasan banjir.Peta taburan aduan.

SISTEM SALIRAN SEDIADAPerimeter drain daripada Taska perlu dinaiktaraf.Longkang keluar daripada pasar Kg. Raja perlu dinaiktaraf.Cadangan pemasangan perangkap sampah dengan peyelenggaraan berkala di jambatan berhampiran stesen hidrologi.

RUMUSANHujan lebat melebihi 55mm boleh menyebabkan banjir kilat setinggi 0.5m di sekitar jambatan berhampiran stesen siren banjir Sg. Ikan ke persimpangan utama Pekan Kg. Raja.

ANALISIS KEUTAMAAN OPSYEN PENYELESAIANBil (Prioirity)Opsyen Penyelesaian Cadangan Agensi Terlibat1Menaiktaraf sistem saliran di Taska Kg. Raja yang memasuki saluran Sg. Ikan.JPS2Menaiktaraf sistem saliran di Pasar Kg. Raja yang memasuki saluran Sg. Ikan.JPS/MDCH3Pembinaan ban tanah di sepanjang Sungai ikan.JPS4Mengalihkan utiliti sedia ada dan Penguatkuasan terhahapan Bangunan sediada sepanjang rizab sungai.MDCH/PDTCH5Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berterusan melebar dan mendalam sungai.JPS6Kerja-kerja membekal dan memasang Flap Gate berukuran 900mm (dia) di discharge point yang memasuki Sg. Ikan.JPS/MDCH7Pembinaan kolam takungan sementara di hulu Sg. Ikan bagi mengawal kadar aliran di hilir Sg. Ikan ( kawasan penempatan)JPS/PTDCHOPSYEN PENYELESAIANPRESCRIBESG. JELAI (SG. IKAN)@ SG. PAHANG TUKAR KE LOGO TERKINI23BilTindakanRationale & OutcomeAnggaran Kos (RM)JadualStatusMulaAkhir1Kerja-kerja membersih saluran Sg.Ikan dan Sg. Telom di Kg. Raja, Daerah Cameron Highlands19,750.0002/03/201110/03/2011Siap.Saluran sungai dan tebing bersih.2Kerja-kerja menaiktaraf sistem saliran longkang berhampiran SRJ(C)K Kg. Raja, Daerah Cameron Highlands130,000.00

01/06/201113/7/2011Kerja dalam perlaksanaan Mencegah air memasuki melalui longkang daripada saluran sungai ketika paras sungai tinggi.

JUMLAH149,750.00TINDAKAN JANGKA PENDEKJANGKA PENDEKSenaraikan tindakan jangka pendek mengikut keutamaan;Anggarkan kos dan jadual pelaksanaan;Maklumkan status semasa (ketika mencetak laporan)

24Bil.TindakanRationale & OutcomeAnggaran Kos (RM)JadualStatusMulaAkhir1Membina kolam takungan banjir di Ulu Sg. Ikan, Daerah Cameron Highlands200,000.00Dalam perancangan pengambilan semula tanah rizab sungai yang telah diberi LPS.JUMLAH200,000.00TINDAKAN JANGKA SEDERHANA DAN PANJANG JANGKA SEDERHANABil.TindakanRationale & OutcomeAnggaran Kos (RM)JadualStatusMulaAkhir1RTB Sg. Ikan, Daerah Cameron Highlands12,800,000JUMLAH12,800,000JANGKA PANJANGSenaraikan tindakan jangka pertengahan mengikut keutamaan;Anggarkan kos dan jadual pelaksanaan;maklumkan status semasa (ketika mencetak laporan)

25SEKIAN TERIMA KASIHDaripada JPS CH2626Chart130213420000020125003

200820092010Jumlah Aduan 2008 -2010

Sheet1200820092010Banjir302Pengurusan Sumber Air & Alam Sekitar134Saliran Bandar200Ramalan Dan Amaran Banjir/Kemarau000Sungai Dan Koridor20125Pengairan dan Saliran Pertanian003Pantai00

Chart10.092592592650.148148148180.092592592650.055555555630.611111111133

KumulatifColumn1Carta Kumulatif Aduan dari 2008 - 2010

Sheet1KumulatifColumn1Banjir9%5Pengurusan Sumber Air Dan Alam Sekitar15%8Saliran Bandar9%5Pengairan dan Saliran6%3Sungai Dan Koridor61%3354To resize chart data range, drag lower right corner of range.