Sessió 3 v5.0

Click here to load reader

 • date post

  06-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  122
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of Sessió 3 v5.0

 • 1. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents1POSTGRAU DE PATOLOGIA I ESTUDIESTRUCTURAL DE CONSTRUCCIONSGEOTCNIASESSI 3:TRACTAMENTS DE LAFONAMENTACI I DEL TERRENY

2. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents2Contingut de matries relatives a geotcnia durant el cursSessi 1: processos relacionats ambel comportament del terreny1. Diferenciar entre la necessitat i lapossibilitat de tractar el fonament oel terreny2. Tractaments de la fonamentaci:recalament: tradicional /micropilots / jet grouting3. Tractament del terreny:injeccions, metxes drenantsSessi 2: el reconeixementgeotcnic en la rehabilitaciSessi 3: rehabilitaci defonamentacions i millora delterreny 3. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents31. Els objectius del tractament-Tractament dels fonaments existents:-Tractament del terreny:- Resoluci de patologies- Millores per necessries per canvi dsFer apte un terreny per construr 4. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents41. Els objectius del tractament, exemples- Resoluci de patologies: 5. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents51. Els objectius del tractament, exemples- Millores per necessries per canvi ds 6. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents61. Els objectius del tractament, exemples- Fer apte un terreny per edificarWTC port BCN.Moll dinflamables portBCN. 7. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents71. Tractament dels fonaments i del terreny:particularitats del mtode i enfoc de treballFases de desenvolupament habituals:1. Projecte:- Sestudia el cas (diagnosi)- Es defineix el problema- Es proposa la soluci2. Execuci:- Es torna a estudiar el cas- El contractista proposa una soluci alternativa- SexecutaNo sempre acrrecdespecialistesespecialistesQestiprvia.... 8. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents82. Tractament del fonament 9. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents92. Tractaments del fonamentTractaments: dues categories1. Del fonament en sentit estricte:- Consolidaci- Inclusions2. De la relaci entre el fonament i el terreny: recal- Recal tradicional- Recal amb micropilots- Recal amb Jet GroutingDues concepcions / dues necessitats 10. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents102-1. Consolidaci delfonament 11. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents112-1. Consolidaci del fonamentObjectiu:- Millora de la integritat estructural: en lestudi geotcnic depatologies cal preveure la necessitat dabordar aquest aspecteMtodes:- Tradicional: rejuntat i reparaci manual (poc usual enfonaments, doncs al no ser una estructura vista s moltdificults)- Injecci de conglomerant- Inclusions 12. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents12estructuralment segur????? 13. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents132-1-1. Injecci del fonamentProcediment:- fase 1: execuci de perforacions- fase 2 injecci de morter de granulometria molt fina o debeuradaAplicaci: ms favorable en fonaments de grans dimensionsEfectes favorables: la injecci pot afectar tamb al terreny, si b nos lefecte que es pretn 14. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents142-1-1. Injecci del fonament: perforacimaquinria de molt redudes dimensions 15. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents152-1-1. Injecci del fonament: equip dinjecci 16. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents162-1-1. Injecci de fonaments / murs, exemple (Vencia) 17. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents172-1-1. Injecci del fonament / murs, exemple (Vencia) 18. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents182-1-2. Inclusions-Consisteix en un armat passiu dels fonaments amb danys-Hi ha dos tipus bsics:-Els bulons-Les grapes-Bulons:-Aptes per a fonaments de grans dimensions-Requereixen duna perforaci prvia significativa-Dos tipus: barra tradicional i Swellex-Acostumen a anar aparellats a una injecci-Grapes: soluci de menor entitat 19. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents192-1-2. Inclusions, detallsbulonsgrapes 20. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents202-1-2. Inclusions, bulons tradicionals-precisa injecci-bul passiu NO entra en crrega immediatament- a favor: major secci resistent 21. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents212-1-2. Inclusions, bulons swellex-si la perforaci t el dimetre adequat no precisa injecci-bul passiu que immediatament entra en crrega- en contra: menor secci resistent 22. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents223. Recal del fonament 23. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents233. Recal..... GeneralitatsAplicaci:-a fonaments superficials sotmesos a assentaments o sobre els que espreveu un increment de crrega-tamb en cas de projecte de plantes soterrani sobrevingudesProcediments:-Eixamplar la base de la fonamentaci es cerca mantenir la tensi-Aprofundir el pla de fonamentaci es cerca un nivell resistentTipologies:-Recalament tradicional o superficial / semiprofund-Recalament profund (micropilots) 24. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents243. Recal: fases dexecuci i classes actives i passivesa. Refor i recolzament provisional, si s necessarib. Transferncia de la crrega de lestrucutura al recolzament provisional oestintolamentc. Construcci de la nova fonamentacid. Transferncia de crrega a la nova fonamentaciDiferenciar entre unrecal actiu i un passiu !!!Tradicional = actiuProfund = generalment passiuPot ser loperacims delicada 25. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents253-1. Recal tradicional(superficial / semiprofund) 26. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents263-1. Recal tradicional / eixamplament de la fonamentaciValidesa condicions / aptituds-El terreny de fonamentaci s apte a la cota actual-Per minorar assentaments quan es mant la crrega-Per mantenir la tensi incrementant la crrega-En alguns casos permet no haver de descarregar el fonamentNo apte quan:-El terreny de fonamentaci no s apte (replens, sls deficients)-Patologies degudes a expansivitat (perqu????) 27. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents273-1. Recal tradicional per eixamplament-El cas ms senzill.-No representa unrisc significatiu perlestructura-No requereixestintolament-El recal escomporta comelement passiu ientra en crregaamb lassentamentquid de la qesti: uni estructural entreeixamplament i fonament existent 28. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents283-1. Recal per eixamplament i millora parcial del terrenyrepicat de la base delfonamentEfecte psicolgic??? 29. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents293-1. Recal deixamplament per ponteig de la fonamentaciamb carrera (murs de crrega) 30. MDUL 7. ACCIONS DE MILLORA DE LESTRUCTURAActuacions sobre la fonamentaci i el terrenyPostgrau de Patologies i estudis estructurals de construccions existents303-1. Recal per ponteig de la fonamentaci amb biga passant(murs o pilars)a