Serious Games 1.0

download Serious Games 1.0

of 35

 • date post

  09-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Serious Games 1.0

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  1/35

  Ali Al-DifaieMaarten van Ast

  Mariska KoolMarlot van der Kolk

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  2/35

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  3/35

  Opbouw presentatiey V eel voorkomende onderwerpeny Dennis Charsky From edutainment to Serious Games

  (2010)y Joos Raessens Serious games from an apparatus

  perspective (2009)y Hector Rodriguez The Playful and the Serious (2006)y Kadervrageny Discussie

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  4/35

  Veel voorkomende onderwerpen

  Charsky Rodriguez

  Verschil edutainment/ serious

  games

  Grens serious games

  Combinatie spel en leren Magic circle

  Raessens Kadervragen

  Overbrengen boodschap Definitie serious games

  Politieke ideologie Geschiktheid game

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  5/35

  Fr E tai t t S ri s Ga s: A Cha g ith Us f Ga Charact ristics D is Charsky(2001)

  y V an edutainment naar serious games

  y Game eigenschappen: competitie endoelen, regels, keuze, uitdagingen enfantasie

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  6/35

  Versc il edutainment en serious games

  E dutainment-leren en entertainment staan los-leren van simpele denkvaardigheden, feiten, concepten enprocedures

  Serious games-realistische leerervaring-leren en entertainment vloeien samen-leren door trial en error-leren van complexe denkvaardigheden

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  7/35

  Conclusiey Gamedesigners: eigenschappen goed inzetten

  y V oorbeeld serious game: Making History

  http://www.youtube.com/watch?v=Ufil3hF22-w

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  8/35

  LeesvragenRol en mogelijkheid speler Wat is de rol van de speler bij de ontwikkeling van

  serious games?

  y Serious games sluiten aan bij de moderne speler >complexere gameplay

  y Speler heeft veel mogelijkheden binnen spely Designers letten dus op behoefte van speler en hoe je

  deze motiveert tot leren

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  9/35

  LeesvragenCombinatie spel en lerenK an spelen en leren wel echt goed gecombineerd worden

  door middel van games?

  Berg, van den, M & Simons, P.R.J. Wat weten we over gaming in het VO en PO? Zoetermeer:Stichting Kennisnet-ICT op school (2007):

  y eerlingen: games en school geen goede combinatiey Serious games minder vermakelijk

  Charsky:y Kwestie van eigenschappen goed inzetteny Leren en entertainment laten samenvloeien.

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  10/35

  Raessens, J. ( 9). Serious games from anapparatus perspective

  y Gaming apparatus

  y Onderliggende ideologien

  y Manier waarop betekenis wordt gegevenaan spellen.

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  11/35

  Th e gaming apparatusy Apparatus theory

  (1) The technical or material basis of serious games thathelp to shape (2) specific positionings of the playerbased upon (3) specific unconscious desires to whichcorrespond (4) different game forms or texts with theirspecific modes of address and (5) different institutional and cultural contexts and playing situations.

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  12/35

  Th e gaming apparatusZ izek:

  Interactiviteit- Interacting with medium- Interacting through medium

  Interpassiviteit

  Disavowal (ontkenning)

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  13/35

  C . Pelletiery Games als Sensual Temptationsy Games als Pain relieversy Games als replica s van non-virtual lifey Games als dramatic stages for reality

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  14/35

  Positionering van speler

  y De technische basis van het spely De game text zelf y De institutionele / culturele omgeving waar serious

  worden gemaakt/gespeeld

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  15/35

  Food Force

  - Game van Verenigde Naties

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  16/35

  Food Force ( ) Aan de hand V an Pelletier s theorie:

  y Sensual temptationy Games als replica s van non-virtual lifey Disavowing

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  17/35

  Food Force (3)Raessens theorie over positionering speler:

  y De technologiey De texty Context

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  18/35

  Conclusiey Spelers niet alleen door serious games

  onderwijzen, maar ook over serious games.

  y E thische-politieke verantwoordelijkheid (gamers,onderzoekers en makers).

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  19/35

  Leesvraag I know very well that this is just an inanimate object, butnonetheless I act as if I believe this is a living being ( i ek 1999, 107)

  Over de tamagotchi.

  H et beeld leek totaal niet op de graphics van tegenwoordigwaarbij het echt bijna niet te onderscheiden is van het nep het is juist te perfect geworden. Mijn punt hier zou het kunnen, omdatwe tegenwoordig zo verwend als de pest wat betreft photorealismzijn, dat we de tamagotchi niet meer als echt behandelen? Of heeft vormgeving en geluiden hier niets mee te maken?

  -TanikaPlaystation E yepet

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  20/35

  CasusLearn from Lei Feng Online

  America s Army:

  The effort proved successful with "more than 8 millionregistrations and 3 billion player rounds" as of March 2007. Oneteenager was quoted saying the game "provides great information.This would probably spark an interest. I don't know how I would have found out so much some other way.

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  21/35

  Rodriguez Th e Play and t h e Serious: npproximation toHuizinga s Homo Ludens

  y Kritiek op Huizinga s Homo Ludens

  y Mismatch?!

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  22/35

  Homo Ludensy Play :Geen serieuze activiteit

  y Z ekere vorm van waarde

  y E rvaring/ Intensiteit

  y Set van regels

  y A kind of otherness

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  23/35

  Ot h erness

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  24/35

  Kritisc h e nooty Geen wetenschappeijke uitleg

  y Blijft weg bij function-centred theorien

  y Huizinga: Spelen is irrationeel, maar....y Scheidslijn tussen serious en play moeilijk

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  25/35

  Consequentiesy 2 manieren om te denken over games

  y Games als trainingstooly Serieuze cultuur bevat spel

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  26/35

  M agic C ircley Huizinga: V ooraf bepalen van regels en grenzeny Rodriguez: Slechts ten dele afbakenen

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  27/35

  Exploratory renay Ontdekken als kernbegripy Geen vooraf bepaalde set ideeen of vaardighedeny Leren van verkeerde content?

  Kan het concept van Rodriguez daadwerkelijk goed vertaald worden naar de ontwikkeling van seriousgames?

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  28/35

  Kadervrageny W at is de precieze definitie van serious games?

  y Is een game wel een geschikt medium om eeneducatieve les/boodschap over te brengen? (discussie!)

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  29/35

  D efinitie serious gamesy Onlosmakelijk verbonden aan videogames.

  Serious gaming is games of simulaties die door serieuzebedrijven worden ingezet om serieuze problemen op telossen

  Nikola Pavlov ontwikkelaar

  Entertainment is niet het hoofddoel van serious games.De games kunnen worden ingezet bij o.a.voorlichtingen, educatie en trainingen .

  Organisatiegames.nl - ontwikkelingsbedrijf

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  30/35

  D efinitie serious gamesy Leren als kenmerkend element.

  y

  = aan- of afleren van reactie (bijvoorbeeld angst voorspinnen)y = beleren van spelers

  Het bevat altijd een hoger spel dat buiten het spel ligt.Het leert de gebruiker iets aan dat hij/zij in dagelijksleven kan toepassen

  Michael, D. & S. Chen (2006). Serious Games. Games that educate, train and inform. Boston, MA:Thomson Course Technology

  Bergeron, B. (2006) Developing Serious Games. Hingham, MA: Charles River Media

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  31/35

  D efinitie serious gamesy Problematisch Hoe toepassen?I s een serious game een (entertainment)game met

  educatieve elementen of een educatief programma

  met spelelementen?Game elementen worden ingezet om iemand op een leuke en/of veilige

  manier iets aan te leren of een boodschap over te brengen.H etentertainment karakter van een game kan wel motivatie zijn om eenserious game in te zetten.

  Organisatiegames.nl ontwikkelingsbedrijf

  Serious game als een educatief programma metspelelementen

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  32/35

  D efinitie serious gamesy E ntertainment games inzetten als serious games n

  serious games inzetten voor entertainment (America s

  Army)

  any computerized game whose chief mission is notentertainment [including] entertainment games which

  can be reapplied to a different mission other thanentertainment .Sawyer, B. (2004). The SeriousGames landscape .

  An overview why we re here San Jose, CA.

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  33/35

  D efinitie serious games

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  34/35

  G ame als educatief medium?G eschikt OngeschiktF un Verslavend

  Simulatie van werkelijkheidF

  ictief; nooit exacte kopie vanwerkelijkheid

  Sluit aan op belevingswereld vanjongeren

  Geestdodend

  Interactief + directe feedback Boodschap ondergeschikt aangame

  Bron: organisatiegames.nl, GO! Politics: Games als leermiddel, fora

 • 8/7/2019 Serious Games 1.0

  35/35

  Stelli