september 5 • 2015 Pris 30 kr Store og sm¥ ildebrande —...

download september 5 • 2015 Pris 30 kr Store og sm¥ ildebrande — tabte

of 24

 • date post

  13-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of september 5 • 2015 Pris 30 kr Store og sm¥ ildebrande —...

 • 97SNT 5 2015

  september 5 2015

  Pris 30 kr

  Store og sm ildebrande tabte punge og mntombytninger i Lund i 1200-tallet

  Karl Knutsson Bondes myntreform 1453 och provmyntet

  j. j. falckenholm frgare i Norrkping p 1700-taletUlla Ehrensvrd 19272015

 • 98 SNT 5 2015

  Showcase Auctions

  Stacks Bowers Galleries Presents

  The Lennart Philipson CollectionThe Lennart Philipson Collectionof Swedish Coins

  A Featured Collection in the January 2016 NYINC Showcase AuctionJanuary 6-9, 2016 | Consignment Deadline: November 9, 2015

  Ducat, 1677. Karl XI (1660-97).

  1/2 Daler, 1574. Johann III (1568-92).

  1/2 Daler, 1561. Erik XIV (1560-68).

  1 1/2 Mark, 1562. Erik XIV (1560-68).

  8 Mark, 1608. Karl IX (1604-11).

  4 Ducat, 1839. Karl XIV Johan (1818-44).

  Daler, (15)94. Sigismund (1592-99).

  Riksdaler, 1676. Karl XI (1660-97).

  1063 McGaw Avenue Ste 100Irvine, CA 92614 USA 949.253.0916info@StacksBowers.com StacksBowers.comNew York Hong Kong Irvine Paris WolfeboroSBP SvenskNumis NYINC2016 150710

  Contact a consignment representative for more information today!California, USA: 800.458.4646 | New York, USA: 800.566.2580 | Info@StacksBowers.com

 • 99SNT 5 2015

  svenska numismatiska freningenAdress: Banrgatan 17 n b, Stockholm. T-bana Karlaplan; buss 4, 44, 76Kansliet r ppet: mndagar kl. 10 12 & 13 16Kansliet r stngt: midsommar 1 september; jul- och nyrshelgernaHemsida: www.numismatik.se SNT finns p Facebook

  ges ut av

  SVENSKANUMISMATISKAFRENINGEN

  kansli och redaktionBanrgatan 17 n b115 22 StockholmTel. 08 667 55 98

  Mndagar kl. 10 12 och 13 16

  Fax 08 667 07 71info@numismatik.se

  Plusgiro 15 00 07 3Bankgiro 219 0502

  Svenska Handelsbanken

  chefredaktr och ansvarig utgivare

  Monica Golabiewski Lannbymonica@numismatik.se

  prenumeration200 kr / r (8 nr)

  Medlemmar erhller tidningenautomatisktKom ihg att

  meddela adressndring!

  SNT trycks med bidrag frnGunnar Ekstrms stiftelse fr numismatisk forskning samt Sven Svenssons stiftelse fr

  numismatik.

  Redaktionen ansvar inte fr ej bestllt material. Texter och bilder i SNT lagras elektroniskt och publiceras som pdf p freningens hemsida. Den som snder

  material till SNT medger detta.

  Register ver alla artiklar och notiser i SNT 1977 2014 finns i

  skbart pdf-format p hemsidan.

  tryck Pipeline Nordic AB

  ISSN 0283-071X

  Vra medlemmar r varmt vlkomna till SNF:s freningskvllar. De r med f undantag frlagda till sista onsdagen i mnaden, vr och hst.

  SEPTEMBER30 Freningskvll med fredrag av Yngve Karlsson Plats Banrgatan 17 18.00 Yngve Karlsson presenterar

  sin nya bok Sasanian Silver Coins, som handlar om sasanidernas numismatiska historia. Fredraget blir en snabbkurs i hur man fr grepp om regenternas namn, myntorterna och rtalen p mynten under dynastins drygt 400-riga historia. Han kommer ocks att nmna ngot om sin kommande bok.

  Se sid. 114115 i detta nummer. Freningen bjuder p enklare frtring.

  OKTOBER28 Freningskvll Plats Banrgatan 1718.00 diskussionsafton. Tag med er ett numismatiskt mne som ni vill ta upp

  till diskussion eller ett freml som ni vill bertta om. Freningen bjuder p enklare frtring.

  DECEMBER2 JulfestPlats Banrgatan 1718.00 Freningens traditionella julfest med glgg, lussekatter och julgodis. En

  mindre julauktion kommer att genomfras med enklare material ur Sven Svenssons samlingar. Ngon frteckning snds inte ut i frvg. Kontant betalning vid auktionstillfllet.

  Varmt vlkomna!

  Freningens aktiviteter

  HSTEN 2015

 • 100 SNT 5 2015

  Innehll SNT 5 2015artiklar och notiser sid.

  Karl Knutsson Bondes myntreform 1453 och "provmyntet" 101104Riksdalermyntet 1676 105Store og sm ildebrande. Tabte punge og mntombytninger i Lund i 1200-tallet 106107Myntdag i Ldse sndag 11 oktober 107SNF:s freningskvll. de asse et partibus eius ... 110Offerkastar och skamhgar [myntfynd] 112j. j. falckenholm frgare i Norrkping p 1700-talet [pollett] 113Fredrag p SNF 115

  fasta rubriker

  frgespalten. Minnesjetong frn I 31 110personalia. Ulla Ehrensvrd 1927-2015 111lokala numismatiska freningar & myntklubbar i snf 113nytt om bcker. Sasanian Silver Coins 114115auktioner & mssor 115Litteratur till frsljning hos Svenska Numismatiska Freningen 118

  omslagDe fyra knda exemplaren av ett frmodat provmynt med inskriften karolvs dei gra(tia) r(e)x s(vecorum) i stllet fr karoli rex s g. Kanske ansgs dei gratia (= av Guds nde) olmpligt, s Karl Knutsson Bondes ldsta rtug av den yngre typen med Bon-devapnet och denna inskrift kan avse ett slags provprgling infr infrandet av en enhetlig mynttyp. Ls Kjell Holmbergs intressanta resonemang kring det mjliga senmedeltida provmyntet p sidorna 101104.foto: se sid. 104.

  SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFTpresenteras ven p Svenska Numismatiska Freningens och Kungl. Myntkabinettets hemsidor:

  www.numismatik.se www.myntkabinettet.se Den tryckta tidskriften kommer ut frsta veckan i februari maj, september december.

  P hemsidorna kan man sedan ta del av SNT i lgupplst pdf-format.

  SNT behller sina lga annonspriser ven 2015 Annonser p rsbasis fr dessutom 20 % rabatt! Behver du professionell formgivare till din annons? Kontakta: annons@numismatik.seAnnonsstopp senast den 1:a i mnaden fre utgivningRadannonser: enskilda SNF-medlemmar erbjuds gratis annons med hgst tre rader att kpa, slja eller byta samlarobjektAnnonser som inte r frenliga med SNF:s, FIDEM:s och AINP:s etik avbjs

  Helsida151 x 214 mm

  2 000 kr2:a och 3:e

  omslagssidan 2 500 kr

  4:e omslagssidan5 000 kr

  1/2 sida151 x 105

  mm1 200 kr

  1/4 sida72 x 105

  mm600 kr

  1/6 sida47 x 105

  mm400 kr

  1/8 sida72 x 50

  mm350 kr

  1/12 sida47 x 50

  mm250 kr

 • 101SNT 5 2015

  I Svenska akademiens ordbok (SAOB Internetversionen) kan man lsa fljande utdrag om "provmynt":PROVMYNT, n. mynt tillvrkat ss. prov; frr v. (till 1 g r) om offici-ellt kontrollerat mynt anvnt ss. jmfrelseobjekt vid provning av andra mynt. NORDFORSS (1805). HECKSCHER SvEkonH 1: 230 (1936).PROV-PNNING. (frr) till 1 g r: sr-skilt kontrollerat (blind)-mynt avsett att anvndas vid kontroll o. justering av andra mynt. Civjnstr. 110 (1723). RINMAN 2: 415 (1789).

  D et ldsta skriftliga belgget fr ordet provmynt/-pen-ning r allts enligt SAOB frn 1789. Betyder d detta att det endast finns svenska provmynt slagna efter 1789? Naturligtvis inte. ven om belgg fr sjlva ordet saknas i de skriftliga kllorna s r nog fenome-net provmynt betydligt ldre n s.

  Utgivandet av mynt i Sverige var nda frn tidig medeltid normalt ett kungligt privilegium. Det r nog rimligt att tnka sig, att innan en ny mynttyp introducerades skulle den p ngot stt godknnas av eller frevi-sas fr myntherren. Det finns ju bland annat skriftlig dokumentation frn Gustav I, dr han i ett brev till mynt-mstaren i bo r 1557 underknner provexemplar av nytt mynt p grund av att det hller fr hg silverhalt:

  ... vet du vl sjlv, att man har bttre rd till kl n flsk och nr man lter fr mycket flsk i klen, plgar han bliva osund ... S sker ock med mynten att dr vi skola lta mynta sdant silvermynt som det du oss har tillskickat, d ville det oss fga vl bekomma ....

  Provmynt prglades, d som nu, normalt i mycket begrnsade upp-lagor. Om myntets utformning gil-

  Karl Knutsson Bondes myntreform 1453 och provmyntetAv Kjell Holmberg

  lades (godkndes) av myntherren, s pbrjades myntning i strre skala. Provmyntets utformning br i s-dana fall ocks vara mycket lik det reguljra myntet. Men ibland krvde myntherren strre eller mindre juste-ringar av myntets utformning innan reguljr myntning kunde pbrjas. I sdana fall kan mjligen dessa prov-mynt identifieras ven om samtida dokumentation saknas.

  Medeltida svenska provmynt?Finns det d medeltida prglingar dr vi med rimlig skerhet kan identi-fiera ett provmynt det allra frsta myntet av en viss typ, dr prglingens syfte var att erhlla myntherrens god-knnande? Den mycket begrnsade tillgngen p skriftligt kllmaterial gr det till en svr uppgift att med s-kerhet besvara denna frga, men det finns en bra kandidat till ett senme-deltida mynt som kanske kan sgas vara ett provmynt.

  Jonas Rundberg publicerade r 2005 ett corpus ver rtugsmynt-ningen frn Kristoffer av Bayern till och med Sten Sture den ldres ldsta rtugstyp, omfattande perioden cirka 1440 till mitten av 1470-talet (hr nedan refererad som Rbg). Han inde-lade rtugarna i olika typer och med

  hjlp av omfattande stampanalyser kunde han skapa en relativ kronologi fr Karl Knutsson Bondes rtugar frn Stockholm och bo.

  Det finns emellertid ytterligare information som kan vara av stort intresse i diskussionerna kring Karl Knutssons myntning, nmligen ett bevarat dokument frn Karl Knuts-son, daterat 17 september 1453. I detta kan vi bland annat lsa (citat ur Liedgren 1967):

  wij hafwa ofuerwgit medh wort Elskeliga Radh then stora forderfueliga skada, som wort Rike oc mena Rikis Jnbyggiara hafft hafua oc hafua af thet, at wort egit Mynt ey gongande r ofuer alt Rikit, oc at Gotniska oc annat Mynt hwar dag forfalskas oc fris hit in i Rikit, medh huilke som kpes, bortfris oc forsmeltis n thet litla som hr i Stocholm myntas

  Ty ra wij saa eens wordne medh fornempde wort elskeliga Radh, at wij welja hafua Myntarna i Calmarna, Sudercpung oc Abo, saa wl som her i Stocholm;

  Fre september 1453 har allts mynt prglats endast i Stockholm och i gan-ska sm volymer (thet litla som hr i Stocholm myntas). Dessa Stockholms-mynt kan med stor skerhet identifieras som Rbg typ 1af (LL 12). Fig. 1.

  1. Karl Knutssons ldsta rtugar, prglade fre september 1453, fr hr representeras a