Sentinta Ac & CA - Euroconsult

of 23 /23
MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575 - Marţi, 12.02.2013 Citaţii Comunicări Hotărâri judecătoreşti Convocări Notificări Alte documente emise în cadrul procedurii de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei

description

SENTINTA

Transcript of Sentinta Ac & CA - Euroconsult

Page 1: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

MINISTERUL JUSTIŢIEI OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ

Nr. 2575 - Marţi, 12.02.2013

� Citaţii

� Comunicări

� Hotărâri judecătoreşti

� Convocări

� Notificări

� Alte documente emise în cadrul procedurii

de insolvenţă, conform Legii nr.85/2006

privind procedura insolvenţei

Page 2: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

2

S U M A R Index firme supuse procedurii de insolvenţă

Județul Arad ..................................................................................................................................................................... 3

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 3

1. Societatea comercială DELFINUL K & R COM SRL ................................................................................................... 3

2. Societatea comercială ELEGANT HOUSE SRL ............................................................................................................ 3

3. Societatea comercială ROMARIO SRL ......................................................................................................................... 4

4. Societatea comercială SIDSTEL INTERNATIONAL SRL ........................................................................................... 4

5. Societatea comercială DOLCE FOTO PRODUZIONE SA ........................................................................................... 5

Județul Bacău .................................................................................................................................................................... 5

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 5

1. Societatea comercială DORACOS SRL ......................................................................................................................... 5

Județul Bihor ..................................................................................................................................................................... 6

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 6

1. Societatea comercială RESIDENT EVILE SRL ............................................................................................................ 6

Județul Braşov .................................................................................................................................................................. 7

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 7

1. Societatea comercială DENEBOLA SERVCOM SRL ................................................................................................... 7

Municipiul Bucureşti ........................................................................................................................................................ 7

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 7

1. Societatea comercială AJOS DANI SRL ........................................................................................................................ 7

Județul Buzău ................................................................................................................................................................... 8

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 8

1. Societatea comercială PARMAR CONSTRUCT SRL ................................................................................................... 8

Județul Caraş-Severin ...................................................................................................................................................... 9

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................... 9

1. Societatea comercială DUNAV FOREST PROD IMPEX SRL ..................................................................................... 9

Județul Dâmboviţa.......................................................................................................................................................... 10

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 10

1. Societatea comercială SORIANDRA COM SRL ......................................................................................................... 10

2. Societatea comercială ABATOR MUNTEAN SA ....................................................................................................... 12

Județul Harghita ............................................................................................................................................................. 13

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 13

1. Societatea comercială DIANA-MAR SRL ................................................................................................................... 13

Județul Ilfov .................................................................................................................................................................... 15

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 15

1. Societatea comercială CRISFEL SRL .......................................................................................................................... 15

2. Societatea comercială EUROCONSULT SRL ............................................................................................................. 15

Județul Maramureş ........................................................................................................................................................ 17

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 17

1. Societatea comercială BILDING SRL .......................................................................................................................... 17

Județul Mehedinţi ........................................................................................................................................................... 19

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 19

1. Societatea comercială ŢONŢI G.G.M. SRL ................................................................................................................. 19

2. Societatea comercială MIVAC SOCIETATE DE CONSTRUCŢII CIVILE SA ......................................................... 20

Județul Neamţ ................................................................................................................................................................. 20

Sectiunea I - Comercianti ................................................................................................................................................. 20

1. Societatea comercială SYM ELADY SRL ................................................................................................................... 20

Page 3: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

3

Județul Arad Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială DELFINUL K & R COM SRL, cod unic de înregistrare: 4842761 România Tribunalul Arad, Secţia Civilă Arad, Bd. V. Milea Nr. 2-4 Dosar: 6474/108/2012 Termen: 12.03.2013 Nr. operator 3207/2504

Citaţie emisă la: ziua 31, luna 01, anul 2013

SC Delfinul K&R Com SRL, cu sediul social în Arad, str. Voinicilor, nr. 49, bl. 203, sc. C, ap. 10, jud. Arad, cod de identificare fiscală 4842761, număr de ordine în registrul comerţului J02/1199/1993, este chemat la această instanţă, camera 219, completul S2, în ziua de 12, luna 03, anul 2013, ora 09:00, în calitate de debitor în proces cu: -Autoritatea pentru valorificarea activelor statului Bucureşti, Bucureşti, strCpt.Av.Alex.Şerbănescu, nr.50 sector 1 -Primăria Municipiului Arad-Direcţia Venituri, Arad, str.Mucius Scaevola nr.11, pentru Legea nr. 85/2006. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. Parafa preşedintelui instanţei Grefier, 2. Societatea comercială ELEGANT HOUSE SRL, cod unic de înregistrare: 20491620 Practicieni în Insolventa UNPIR Nr. inregistrare în Registrul societatilor profesionale RSP 0018 CFI 21101091 RO 310176, ARAD, str. Bolintineanu, nr. 5 Casuta Postala: OP 10 CP 125 www.expertarad.ro E-Mail: [email protected] Telefon: 0257 259740, Fax: 259124

Convocator Nr: 265 /11.02.2013

Catre, CREDITORII SC ELEGANT HOUSE SRL Ref.: dosar 1165/108/2012 Debitoare: SC ELEGANT HOUSE SRL cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 24C, locatia D2, demisol, jud. Arad, CUI 20491620, ORC J02/39/2007- în INSOLVENTA, ÎN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE Va comunicam prin prezenta ca prin sentinta civila nr. 747/21.03.2012, pronuntata de judecatorul sindic în dosarul 1165/108/2012 aflat pe rolul Tribunalului Arad, s-a deschis procedura insolvenţei prevazuta de Legea 85/2006 impotriva debitoarei SC ELEGANT HOUSE SRL cu sediul în Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 24C, locatia D2, demisol, jud. Arad, EXPERT SPRL Arad fiind numit în cauza în calitate de lichidator judiciar. In aceste conditii, în calitatea dvs. de creditor al debitoarei, va invederam urmatoarele: Se convoaca adunarea creditorilor SC ELEGANT HOUSE SRL, în temeiul art. 13 alin 1 din L 85/2006, pentru data de 20.02.2013, ora 14.00 la sediul Expert SPRL din Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, et. 4, avand urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea fuziunii dintre SC ELEGANT HOUSE SRL şi SC ELEGANT HOUSE DUE SRL, persoana juridica cu sediul în Arad, cartier Westfield, str. 2, nr. 19 (zona de Vest ), jud. Arad, CUI 30825883, J02/1178/2012. Fuziunea se realizeaza prin absortie, adica SC ELEGANT HOUSE DUE SRL va absorbi pe SC ELEGANT HOUSE SRL, preluand astfel tot activiul şi pasivul acesteia. In situatia în care nu va puteti prezenta la adunarea creditorilor, va rugam sa va exprimati pozitia în scris cu privire la ordinea de zi. In situatia în care nu se va realiza cvorumul legal, vom considera aprobate în mod tacit punctele aflate pe ordinea de zi. Pentru orice informatii suplimentare va solicitam sa nu ezitati în a va adresa lichidatorului judiciar EXPERT SPRL Arad, str. D. Bolintineanu, nr. 5, jud. Arad, tel. 0257/259740, fax 0257/259124.

Expert SPRL Arad – lichidator judiciar Dolha Adriana-practician în insolventa

Gheranescu Nicolae-asociat coordonator

Page 4: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

4

3. Societatea comercială ROMARIO SRL, cod unic de înregistrare: 7214206 România Tribunalul Arad, Secţia Civilă Arad, Bd. V. Milea Nr. 2-4 Dosar: 6475/108/2012 Termen: 5.03.2013 Nr. operator 3207/2504

Citaţie emisă la: ziua 31, luna 01, anul 2013

SC Romario SRL, cu sediul social în Arad, Cartier Micălaca, bl. 251, ap. 10, jud. Arad, cod de identificare fiscală 7214206, număr de ordine în registrul comerţului J02/198/1995, este chemat la această instanţă, camera 219, completul S2, în ziua de 5, luna 03, anul 2013, ora 09:00, în calitate de debitor în proces cu: -Administraţia finanţelor publice a municipiului Arad, Arad, B-dul Revoluţiei nr.77 -Primăria Municipiului Arad-Direcţia Venituri, Arad, str.Mucius Scaevola nr.11, pentru Legea nr. 85/2006. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. Parafa preşedintelui instanţei Grefier, 4. Societatea comercială SIDSTEL INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 17973718 România Tribunalul Arad, Secţia Civilă Arad, Bd. V. Milea Nr. 2-4 Dosar: 3659/108/2012 Termen: 28.02.2013 Nr. operator 3207/2504

Citaţie emisă la: ziua 28, luna 01, anul 2013

SC Sidstel International SRL, cu sediul social în Arad, str. Constituției, F.N. Hala, jud. Arad, cod de identificare fiscală 17973718, număr de ordine în registrul comerţului J02/1688/2005, este chemat la această instanţă, camera 219, completul C-Sindic3, în ziua de 28, luna 02, anul 2013, ora 09:00, în calitate de debitor în proces cu creditorii din lista anexă, pentru Legea nr. 85/2006. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

Monica Horodincă Lista creditorilor în dosarul 3659/108/2012

ITM Arad, Arad-str. Episcopiei nr. 11-13 Primăria Municipiului Arad, Arad- str. Mucius Scaevola nr. 11 Arad DGFP Arad, Arad-B-dul Revoluţiei, nr. 79 Arad Banca Italo Romena Arad, str. St. Augustin Doinaş nr. 14B, Arad SC Leite România SRL, str. Turnului nr.5 Braşov, str. Turnului nr.5 Braşov SC Romwood Group SRL, str. Potcoavei nr. 59 lot. 1, Voluntari, Ilfov SC Novo Tech SA, str. Libertăţii nr. 21, Apahida, jud. Cluj SC K-Generation SRL, str. Gelu nr. 23, Arad SCPolaris M Holding SRL, str. Spiru Haret nr. 2A, Constanta SC Holver SRL, str. Sos. Cristianului nr. 46, Braşov SC Ideal Machine Group SRL str. Vlad Tepes nr. 34, Curtici, jud. Arad PF Caragea Rodica Doina str. E. Dragoi bl. 309 sc. C ap.2 Arad SC Betarom Fastening SRL, str. Uioara nr. 6 sector 4, Bucureşti SC Brăduţul Diana SRL, str. Centru nr. 42, Corn. Horea, jud. Alba SC Enel Energie SA str. G. Enescu nr. 39, Deva, Hunedoara SC Spumotim SA, Calea Buziasului nr. 22, Timişoara SC Itro Fastening SRL, str. Poetului nr. 1/C Hala 57, Arad SC Avo Mobile SRL, Calea Sagului nr. 136, Timişoara SC Spectrum Center SRL, str. Berde Mozes nr. 52, Cristuru Secuiesc, Harghita SC Maxtile SRL str. Andrei Muresanu nr. 21, Arad SC Eurofoam SRL, str. Fabricii nr. 10, Baia Mare, MM SC Bodnar SRL, str. Aviator Vuia nr. 2, Arad SC Metal Disc SRL, str. Măria Rosetti nr. 15, et. 2, ap. 5, sector 2, B SC Laprom Trading SRL SC Fin Fast Forest SRL str. Cocorilor, nr. 4 jud. Arad SC Sodexo Pass România SRL str. Biharia nr. 67-77, sector 1, Bucureşti

Page 5: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

5

5. Societatea comercială DOLCE FOTO PRODUZIONE SA, cod unic de înregistrare: 15311455 România Tribunalul Arad, Secţia Civilă Arad, Bd. V. Milea Nr. 2-4 Dosar: 3746/108/2009* (6330/2009) Termen: 5.03.2013 Nr. operator 3207/2504

Citaţie emisă la: ziua 30, luna 01, anul 2013

SC Dolce Foto Produzione SRL, cu sediul social în Nădlac, str. Nicolae Bălcescu, nr. 114-116, jud. Arad, cod de identificare fiscală 15311455, număr de ordine în registrul comerţului J02/355/2003, este chemat la această instanţă, camera 219, completul S2-E3, în ziua de 5, luna 03, anul 2013, ora 09:00, în calitate de debitor în proces cu creditorii din lista anexă, pentru Legea nr. 85/2006. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

Lista creditorilor în dosarul 3746/108/2009* (6330/2009) SC Szajak Trading Company SRL, Bucureşti, B-dul Preciziei Busines Center nr.1, et.4, sector 6 Primăria oraşului Nădlac, Nădlac, str.1 Decembrie nr.24, jud.Arad SC Instal Group SRL, Arad, str.Timotei Cipariu nr.3 creditor şi administrator special Anconetani Rolando, Nădlac, str.1 Decembrie nr.27, jud.Arad Raiffeisen Bank SA, Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector 1 SC Imobiliare Casa Mia SRL, Nădlac, str.1 Decembrie nr.53, jud.Arad SC Edil Costruzioni SRL, Nădlac, str.1 Decembrie nr.53, jud.Arad SC Décor`INN SRL, Nădlac, str.1 Decembrie nr.53, jud.Arad SC Nordic Import-Export Co SRL, Bucureşti, Calea Victoreiei nr.240A, sector 3 SC E.On.Gaz Romania SA, Târgu Mureş, str.Justiţiei nr.12, jud.Mureş Județul Bacău Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială DORACOS SRL, cod unic de înregistrare: 15713720 Debitor: SC Doracos SRL în faliment/In bankruptcy/En faillite Bacău, str. Chimiei nr.4, sc.A, ap.7, jud. Bacău ORC J04/1071/2003, CUI 15713720, Dosar nr. 4498/110/2011*- Tribunalul Bacău, Lichidator judiciar:C.I.I Osoloş Tatiana- membru UNPIR –1B0132;RFO I-0132;Bacau, str. Alecu Russo nr.33, sc.I, ap.27, tel./fax 033409769; 0743/323252

Proces verbal de adjudecare Nr. 1/03.01.2013

Cabinet Individual de Insolventa Osoloş Tatiana( legitimaţia nr. 1 B 0132 liberată de UNPIR), cu sediul în Bacău, str. Alecu Russo nr. 33, sc.I. ap.27, jud. Bacau reprezentat de Osoloş Ttaiana, posesor al CI seria XC, nr. 300125, elib. de Poliţia Bacău la data de 25.11.2003, CNP 2570615044430, desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 411/26.03.2012, a Tribunalului Bacău Secţia Comercilă şi Contencios Administrativ Bacău, în dosarul nr. 4498/110/2011*, în calitate de lichidator judiciar al SC Doracos SRL, societate în faliment cu sediul social Bacău, str. Chimiei nr.4, sc.A, ap.7, jud. Bacău, cont avere debitoare nr. RO91BUCU1582232499018RON deschis la Alpha Bank SA Sucursala Bacău, am procedat la încheierea prezentului proces-verbal de adjudecare astfel:Având în vedere procesul verbal de licitaţie nr. 631 din data de 13.12.2012, lichidatorul judiciar Osoloş Tatiana constată că activul - Automobil mixt Dacia 1307F Furgon, proprietatea SC Doracos SRL, societate în faliment, scos la vânzare conform hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din 06.06.2012 şi a publicaţiei de vânzare nr. 545/13.11.2012, a fost adjudecat în favoarea persoanei fizice Albu Maria, domiciliată în loc. Secuieni, jud.Bacău, posesoare a BI seria DE, nr. 474774, eliberat de Poliţia Bacău, CNP 2490710040062 cu preţul total oferit de 2.422, 00 lei.În urma acestei adjudecări, d-na Albu Maria a achitat valoarea bunului mobil anterior mentionat (2.422.00) în contul RO91BUCU1582232499018RON deschis la Alpha Bank SA Sucursala Bacău cu Chitanţa nr 158123800000182/1686/13.12.2012 suma de 242, 00 lei(garanţia de 10%) şi cu Chitanţa nr 1581236200000574/1686/27.12..2012 suma 2.180, 00 lei(diferenaţa de preţ) în temeiul art. 120, alin.(2, din Legea 85/2006, privind procedura insolvenţei, prezentul proces verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate al bunului. Prezentul proces verbal de adjudecare s-a incheiat în 2 exemplare originale, din care unul pentru vânzător, şi unul pentru cumpărător.

Lichidator judiciar al SC Doracos SRL Osoloş Tatiana Adjudecatar, Albu Maria

Page 6: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

6

Județul Bihor Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială RESIDENT EVILE SRL, cod unic de înregistrare: 19124700 România, Tribunalul Bihor Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Dosar nr.9892/111/2012 Data 28.01.2013

Comunicare sentinţa nr.97/F/2013 emisă la 16.01.2013

Către, AFP Bihor, Oradea, str. D. Cantemir nr.2-4, judeţul Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Oradea, P-ţa Unirii nr.1, judeţul Bihor, C.I.I. Tămăşan Ovidiu, cu sediul în Oradea, str. Sovata, nr.5, bloc PC26/6, ap.3, judeţul Bihor Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr.97/F/2013 din data de 16.01.2013 pronunţată în dosarul 9892/111/2012, de Tribunalul Bihor Oradea, Secţia A II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul SC Resident Evile SRL, cu sediul în Oradea, str. Matei Corvin nr.189, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.J05/2143/ 2006, CUI 19124700. Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

* România, Tribunalul Bihor Oradea, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Dosar nr. nr.9892/111/2012

Sentinţa nr.97/F/2013 Şedinţa publică din data de 16.01.2013

Judecător sindic Olah Ionel Grefier sindic Szabo Alexandru

Pe rol fiind pentru azi soluţionarea derulării procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei formulată de creditoarea AFP Bihor, Oradea, str. D. Cantemir nr.2-4, judeţul Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Oradea, P-ţa Unirii nr.1, judeţul Bihor, împotriva debitoarei SC Resident Evile SRL, cu sediul în Oradea, str. Matei Corvin nr.189, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J.05/2143/2006, CUI 19124700. La apelul nominal făcut în cauză se prezintă lichidatorul judiciar personal, lipsă fiind creditorii. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei, învederându-se judecătorului sindic că din partea creditorilor AFP Bihor şi Primăria Municipiului Oradea s-au depus la dosar declaraţii de creanţe, după care: Lichidatorul judiciar învederează judecătorului sindic că în patrimoniul debitoarei nu există bunuri de valorificat, creditorii nu înţeleg să avanseze sume de bani pentru continuarea procedurii, astfel că depune la dosar cererea de închidere a procedurii, solicită admiterea acesteia şi a decontului de cheltuieli solicitat. Judecător sindic consideră lămurită cauza şi rămâne în pronunţare asupra închiderii procedurii:

Judecător sindic, Constatând că la data de 16.01.2013 lichidatorul judiciar C.I.I. Tămăşan Ovidiu, cu sediul în Oradea, str. Sovata nr.5, bloc PC26/6, ap.3, judeţul Bihor, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC Resident Evile SRL, cu sediul în Oradea, str. Matei Corvin nr.189, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.J05/2143/2006, CUI 19124700, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului/ neavansării de către creditori a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare; Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin pronunţarea în Camera de consiliu din data de 12.10.2012, a încheierii nr.2393/F/2012 Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, Constatând că notificarea a fost publicată şi în ziar conform art. 61 alin.3 din Legea privind procedura insolvenţei, în temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, faţă de raportul lichidatorului judiciar, conform căruia societatea nu deţine bunuri pentru a putea fi valorificate în vederea satisfacerii creanţelor creditorilor şi, deşi au fost notificaţi creditorii, aceştia nu s-au oferit să avanseze sume de bani în vederea continuării procedurii, judecător sindic apreciază cererea lichidatorului judiciar ca fiind întemeiată şi va dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei şi radierea acesteia de la Registrul Comerţului.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: În temeiul art.131 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC Resident Evile SRL, cu sediul în Oradea, str. Matei Corvin nr.189, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr.J05/2143/2006, CUI 19124700. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă pe administratorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului special, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Page 7: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

7

Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar C.I.I. Tămăşan Ovidiu, cu sediul în Oradea, str. Sovata nr.5, bloc PC26/6, ap.3, judeţul Bihor, pentru suma de 3.000 RON, care se va efectua din fondul special de lichidare. Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică astăzi 16.01.2013 Judecător-sindic, Grefier, Olah Ionel Szabo Alexandru Pentru conformitate 4 comunicări prin B.P.I.: AFP Bihor, Primăria Municipiului Oradea, SC Resident Evile SRL, C.I.I. Tămăşan Ovidiu 28.01.2013 Județul Braşov Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială DENEBOLA SERVCOM SRL, cod unic de înregistrare: 6701033

Raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura simplificata de faliment debitor SC Denebola Servcom SRL Cauze şi persoane vinovate de faliment

Numărul: 163, din data de 07.02.2013 1. Date privind dosarul nr 10239/62/2012 Tribunalul Braşov, Secția Comerciala judecător: Andreea Oncioiu 2.Arhiva/registratura instanței; B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, Braşov, telefon 0268/419615, program 8.30 – 12, 30 3.Debitor: SC Denebola Servcom SRL, Braşov, str. BD. Victoriei, nr. 10, bl. 43, sc.A, ap. 27 Braşov, număr de ordine la ONRC J08/3880/1994, număr de înregistrare fiscala 6701033. 4. Cabinet Profesional de Insolventa Grama Ana, cod de identificare fiscala 21637198, Braşov, b-dul Muncii, nr. 2, bl. E 19, sc.D, ap. 4. Număr în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 11441, telefon368/452670. 5. Subscris: Cabinet de Insolventa Grama Ana în calitate de lichidator al debitorului SC Denebola Servcom SRL depun raport întocmit conf. art. 54 din legea 85/2006

Raport al lichidatorului judiciar intocmit în procedura simplificata de faliment–cauze şi persoane vinovate de faliment - SC Denebola Servcom SRL - art. 54 legea 85/2006

SC Denebola Servcom SRL cu sediul în jud. Braşov, str. BD. Victoriei, nr. 10, bl. 43, sc.A, ap. 27, identificat prin cui 6701033 şi număr la ORNC j08/ 3880/1994 este o societate cu capital integral privat administrata de Sandu Lucian Florin, cetatean roman, domiciliata în Braşov, str. Molidului, b-dul Victoriei, nr. 10, bl. 43, sc.A, ap. 27. La data de 05.11.2008 prin Încheierea nr. 14317 Tribunalul Braşov în dos.92767/03.11.2008 dispune dizolvarea SC Denebola Servcom SRL în conformitate cu prevederile art. 237 alin(1), lit. b” din legea 21/1990 republicata şi admite cererea APF Braşov de numirea în calitate de lichidator a Cabinetului de Insolventa Grama Ana. La data de 13.11.2012 Tribunalul Braşov la cererea Cabinetului de Insolventa Grama Ana prin Sentinţa Civilă nr. 2455/ sind, dosar 10239/62/2012 dispune deschiderea procedurii simplificate de faliment. Lichidatorul a notificat debitoarea cu privire la deschiderea procedurii falimentului şi a solicitat debitoarei punerea la dispoziția sa a tuturor actelor contabile. Intrucat notificarea trimisa prin posta cu aviz de primire s-a reîntors societatea nu mai functioneaza la adresa indicate nu l - am putut contacta pe administrator sin u am putut intra în posesia actelor contabile. Am solicitat de la asPF Braşov un bilanț şi am verificat şi depunerea lui pe internet. Bilanțul publicat de societate a fost la 31.12.2004. Din analiza acestuia am constat ca sunt înregistrate active imobilizate în valoare de 26.701 ron, active circulante 44839 ron compuse din: stoc marfa 15303 ron, disponibilitati bănești 345 ron, creanțe 2919 ron. Datorii 29191 ron. Societatea a inregistrat o pierdere în valoare de 5823 ron. Intrucat nu am intrat în posesia actelor contabile şi nu l - am putut identifica pe administrator nu am putut determina fapte de încadrat în art. 138 r din legea 85/2006.

Lichidator: Grama Ana CII

Municipiul Bucureşti Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială AJOS DANI SRL, cod unic de înregistrare: 18217860 U. N. P. I. R. Cabinet Individual De Insolventa Clinci Ion-Aurel Aleea Resita D nr. 3, bl A7, sc.C, ap.44, sect.4 Tel./fax 0214501513, Mobil 0746198607 E-mail [email protected] Tribunalul Municipiului Bucureşti Dosar: 38310/3/2012 Completul 6 Lichidator judiciar: Clinci Ion Aurel Debitor: Ajos Dani SRL (in faliment, în bankruptcy, en faillite) Termen continuare procedura: 13.03.2013

Page 8: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

8

Raport lunar nr. 1 privind descrierea modului de indeplinire a

atributiilor de catre lichidatorul judiciar pentru debitorul SC Ajos Dani SRL

Nr. 69/08.02.2013 I).Mentiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar a indeplinit atributiile sale. In cadrul indeplinirii atributiilor stabilite de legea privind procedura insolvenţei şi a dispozitiilor judecatorului sindic din hotararea din 19.12.2012, lichidatorul judiciar a procedat la notificarea intrarii în insolventa prin procedura simplificata a debitorului, dupa cum urmeaza: - Notificarea debitorului-Nr.27/14.01.2013- solicitand predarea în termen de maxim 10 zile a documentelor prevazute la art. 28 din L85/2006, a gestiunii averii, impreuna cu lista actelor şi operatiunilor efectuate pana la deschiderea procedurii şi deschiderea unui cont bancar pentru suportarea cheltuielilor aferente procedurii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Mentionez ca pana la data intocmirii raportului, debitorul nu a comunicat documentele, actele şi informatiile solicitate. Mai mult, scrisoarea recomandata cu confirmare de primire, expediata la sediul social al debitorului, cu notificarea mai sus mentionata, a fost returnata lichidatorului judiciar cu mentiunile Destinatar lipsa de la domiciliu” şi Expirat perioada de pastrare”. - Notificarea deschiderii procedurii catre O.R.C. Bucureşti, Administratia Finantelor Publice Sect. 3, Directia Impozite şi Taxe Locale Sect. 3, Judecatoria Sect. 3, în conditiile art. 61 alin 3 din Legea 85/2012 şi publicarea notificarii în B.P.I. nr. 749/15.01.2013. De asemenea deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei privind debitorul Ajos Dani SRL a fost publicata în ziarul Bursa nr. 8 din 16.01.2013. II. Mentiuni privind justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii. Pana la data raportului a fost cheltuita suma de 192, 40 lei, cheltuieli cu procedura, avansata de lichidatorul judiciar, dupa cum urmeaza:

Nr crt

Explicatii Tipul actului De plata

Suma

1 Taxa timbru Chitanta DGITL SECT 4 120 LEI 2 Taxa ORC Buc. Factura 2336849 45 LEI 3 Taxa publicare ziar Factura 1090290 22, 50 LEI 4 Taxa postala Factura DIV00000546 4, 90 LEI TOTAL 192, 40 lei

III. Obictive de realizat pana la urmatorul termen procedural. - Intocmirea raportului amanuntit privind cauzele şi imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, în functie de actele, datele şi informatiile la dispozitie. - Inregistrarea declaratiilor de admitere a creantelor asupra averii debitorului. - Verificarea creantelor, intocmirea, afisarea şi comunicarea tabelului preliminar de creante. - Convocarea adunarii creditorilor. - Prezidarea sedintei adunarii generale a creditorilor. - Intocmirea, afisarea, publicarea şi comunicarea tabelului definitiv al creantelor. IV. Solicitari adresate instantei. Incuviintarea prezentului raport lunar.

Practician în insolventa Clinci Ion Aurel

Județul Buzău Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială PARMAR CONSTRUCT SRL, cod unic de înregistrare: 18801702

Notificare privind deschiderea procedurii insolventei formă simplificată Nr: 87 Data emiterii: 07.02.2013

Date privind dosarul: Număr dosar: 6942/114/2012 Tribunal Buzău Secţia a II-a Civilă Judecător Sindic: Georgeta Apostu Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Buzău, B-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 8, jud. Buzău Programul arhivei: Luni-Vineri: 09.00-12.00 Luni, joi: 16.00-19.00 Debitor: S.C. Parmar Construct S.R..L. Cod de identificare fiscală: 18801702 Sediul social: Râmnicu Sărat, strada Lalelelor, nr. 22, judeţul Buzău, având număr de înregistrare în Registrul Comerţului J10/730/2006. Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Muntenia IPURL, prin asociat coordonator Stan Constantin Daniel C.U.I.: 26118256 Sediul social: Buzău, str. Bistriţei, bloc 3, mezanin, jud. Buzău Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 11478, Tel: 0745670484. Subscrisa: Casa de Insolvenţă Muntenia IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Parmar Construct S.R.L. conform sentinței nr 150 din data de 29.01.2013 pronunţată de Tribunalul Buzău Secţia a II-a Civilă, în dosarul 6942/114/2012, în temeiul art. 61 alin. (1) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1), art. 28, alin. (1) şi art. 35 din acelaşi act normativ, notifică; Deschiderea procedurii a insolvenţei formă simplificată împotriva debitorului S.C. Parmar Construct S.R.L. conform sentinței nr 150 din data de 29.01.2013

Page 9: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

9

pronunţată de Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civilă, în dosarul 6942/114/2012. Creditorii debitorului S.C. Parmar Construct S.R.L. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Fixează termenul limită pentru depunerea creanțelor la 05.03.2013. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de: 26.03.2013. Fixează termenul limita pentru afișarea tabelului definitiv al creanţelor la 23.04.2013. Fixează data ședinței adunării creditorilor la 01.04.2013 ora 12,00 şi convoacă in acest sens creditorii la sediul Tribunalului Buzau din Buzau, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr 8, județul Buzău cu următoarea ordine de zi: prezentarea raportului amănunțit, alegere Comitetul Creditorilor şi preşedintele Comitetului Creditorilor şi confirmarea lichidatorului judiciar cu un onorariu de 700 lei lunar şi onorariu de succes 7% (exclusiv TVA).

Casa De Insolventa Muntenia IPURL, asociat coordonator Stan Constantin Daniel.

Județul Caraş-Severin Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială DUNAV FOREST PROD IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 11756710 Tribunalul Caraş-Severin, Secţia a II-a Civilă, de CAF Judecător-sindic Deteşan Daniela Dosar nr. 5372/115/2006

Comunicare sentinţă civilă nr. 759/JS/08.11.2012 emisă la ziua 17, luna 01, anul 2013

Către, - Debitor: Societatea comercială „Dunav Forest Prod Impex” SRL Moldova Nouă, în faliment, cu sediul în Moldova Nouă, str. Dunării nr.1, judeţul Caraş-Severin - Lichidator SCP Magister SPRL Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, str. Horea, nr.A7, parter, judeţul Caraş-Severin - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Libertăţii, nr.35A, judeţul Caraş-Severin, 1.- credit.: DGFP Caraş-Severin, Reşiţa, str. Doman II, nr.2, jud. Caraş-Severin 2.-credit: BRD SA – Sucursala Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Petru Rareş, nr.1, jud. Caraş-Severin 3.-credit: SC Suport Colect SRL Bucureşti str. Bd. Regina Elisabeta nr. 5, et. 2, cam 208 B, sector 3 4.-credit: ITM Caraş-Severin, Reşiţa, str. Traian Lalescu, nr. 22, jud. Caraş-Severin 5.-credit: AVAS Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Cpt. Av. Al. Şerbănescu nr.50, sector 1, 6.- credit: Primăria Moldova Nouă – Serviciul Taxe, Impozite-Control comercial cu sediul în Moldova Nouă str. N. Bălcescu nr. 26, jud. Caraş-Severin 7.- credit: SC Stejar Forest SRL cu sediul în Bocşa, str. Marmorei nr.12 Se comunică, alăturat, copia sentinţei civilă nr. 759/JS din data de 08.11.2012, pronunţată în dosarul nr. 5372/115/2006 de Tribunalul Caraş-Severin, privind pe debitorul societate comercială „Dunav Forest Prod Impex” SRL Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

* România Tribunalul Caraş Severin Secţia a-II-a Civilă De Contencios Administrativ Reşiţa Judecător Sindic Dosar nr. 5372/115/2006

Sentinţa civilă nr. 759/JS Şedinţa publică de judecată din data de

08 noiembrie 2012 Instanţa compusă din:

Judecător Sindic: Deteşan Daniela Grefier Sindic: Mocanu Ancuţa

Pe rol, derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi examinarea cererii formulate de lichidatorul SC P. „Magister” S.P.R.L. Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului Societatea comercială „Dunav Forest Prod Impex” SRL Moldova Nouă, în faliment, cu sediul în Moldova Nouă, str. Dunării nr.1, judeţul Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 11756710 înmatriculată în Registrul comerţului sub nr.J11/168/1999, pentru închiderea procedurii în temeiul art.132 alin.2 din lege. La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă lichidatorul SC P. „Magister” S.P.R.L. Reşiţa, prin consilier juridic Sabo Diana, lipsă fiind creditori. Procedura completă. S-au verificat actele şi lucrările de la dosar, după care: Lichidatorul depune la dosar dovada comunicării şi publicării Raportului final de închidere. Nemaifiind alte probe de administrat sau cereri de formulat se acordă cuvântul pe fond. Reprezentanta lichidatorului solicită, închiderea procedurii insolvenţei conform art.132 din Legea nr.85/2006, radierea debitorului, precum şi descărcarea lichidatorului de orice îndatoriri.

Judecătorul sindic, Constatând că la data de 04.10.2012 lichidatorul SC P. „Magister” S.P.R.L. Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului Societatea comercială „Dunav Forest Prod Impex” SRL Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin a solicitat să se dispună închiderea procedurii ca urmare că debitoarea nu mai deţine în

Page 10: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

10

patrimoniu bunuri mobile şi imobile, singurul bun fiind valorificat prin licitaţie. Constatând că procedura insolvenţei - procedura generală - a fost deschisă prin sentinţa comercială nr.68/JS din data de 18 ianuarie 2007, iar prin Sentinţa comercială nr. 60/JS din data de 19.02.2009, s-a dispus intrarea debitoarei în procedura simplificată a falimentului. Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art.61 din Legea nr.85/2006, Constatând că la masa credală s-au înscris şapte creditori şi anume: DGFP Caraş-Severin, BRD GSG Reşiţa, SC Suport Colect SRL Bucureşti, I.T.M. Caraş-Severin, AVAS Bucureşti, Primăria Moldova Nouă, SC Stejar Forest SRL Bocşa. Constatând că lichidatorul a depus raportul final, în care a arătat că s-a deplasat la sediul social al debitoarei unde a constatat că la sediul social debitoarea nu mai desfăşoară activitate, administratorul a fost găsit, au fost depuse actele contabile şi au fost identificate bunuri care valorificate să poată acoperii creanţele debitoarei. A mai arătat că în perioada de reorganizare administratorul social al debitoarei a achitat creanţa faţă de creditoarea Primăria Moldova Nouă în sumă de 5.249, 15 lei. Iar în data de 14.03.2012 a fost valorificat ultimul bun al debitoarei. Suma colectată în fondul de lichidare a fost distribuită conform celor 3 planuri de distribuire care au fost aprobate de adunarea creditorilor, distribuind 53.326, 18 lei creditorului DGFP Caraş-Severin, BRD GSG Reşiţa suma de 2.954, 84 lei, SC Suport Colect SRL Bucureşti suma de 160.159, 21 lei. Pentru perioada de procedură au fost efectuate următoarele cheltuieli: Cota UNPIR 2% în suma de 9.326, 48 lei, Evaluare patrimoniu 6.000 lei, Cheltuieli de publicitate 2.480 lei, poşta alte cheltuieli 9.500 lei, paza şi conservarea patrimoniului 12.000 lei, cheltuieli de administrare 130.000 lei, alte cheltuieli comisioane bancare 5.976, 96 lei. Urmare distribuţiei efectuate nu au fost achitaţii următorii creditori: DGFP Caraş-Severin cu suma de 1.076.557, 82 lei, BRD GSG Reşiţa pentru suma de 64.977, 08 lei, SC Suport Colect SRL Bucureşti pentru suma de 234.289, 43 lei, I.T.M. Caraş-Severin pentru suma de 6.206 lei, AVAS Bucureşti pentru suma de 69.883, 69 lei, SC Suport Colect SRL Bucureşti pentru suma de 9.523, 40 lei. În ce priveşte incidenţa prevederilor art.138 din Legea nr.85/2006, lichidatorul nu a identificat nici unul dintre cazurile prevăzute la acest articol, prin urmare a considerat că nu se impune formularea unei cereri de antrenare a răspunderii patrimoniale. La raportul final întocmit de către lichidatorul SC P. „Magister” S.P.R.L. Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, se constată că nu au fost formulate obiecţiuni. Faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, judecătorul sindic va aproba raportul final întocmit de lichidatorul SC P. „Magister” S.P.R.L. Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, iar în temeiul art.132, alin.2 din Legea privind procedura insolvenţei, va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: În temeiul art.129 din Legea privind procedura insolvenţei, Aprobă raportul final de lichidare. În temeiul art.132 alin.2 din Legea nr.85/2006, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului SC „Dunav Forest Prod Impex” SRL Moldova Nouă, în faliment, cu sediul în Moldova Nouă, str. Dunării nr.1, judeţul Caraş-Severin, cod de identificare fiscală 11756710 înmatriculată în Registrul comerţului sub nr.J11/168/1999.Dispune radierea debitorului SC „Dunav Forest Prod Impex” SRL Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin din registrul comerţului de sub nr. J11/168/1999.În temeiul art.136 din Legea nr.85/2006, Descarcă pe lichidatorul SC P. „Magister” S.P.R.L. Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.135 din Legea nr.85/2006, Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor DGFP Caraş-Severin, BRD GSG Reşiţa, SC Suport Colect SRL Bucureşti, I.T.M. Caraş-Severin, AVAS Bucureşti, Primăria Moldova Nouă, SC Stejar Forest SRL Bocşa şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii de închidere a procedurii şi de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă şi executorie. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi data de 08 noiembrie 2012. Judecător-sindic, Grefier-sindic, Deteşan Daniela Mocanu Ancuţa Județul Dâmboviţa Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială SORIANDRA COM SRL, cod unic de înregistrare: 17131248 România Tribunalul Dâmboviţa Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal Str. Calea Bucureşti nr. 3 Dosar nr. 7330/120/2012

Comunicare sentinţă nr. 118 emisă la: ziua 07 luna 02 anul 2013

Către, * Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa - Târgovişte, Plt. Diţescu Stan nr.1, judeţul Dâmboviţa, * creditor Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească nr. 166, judeţul Dâmboviţa. * lichidator judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolvenţă Bălan Mădălin, cu sediul în Târgovişte, str. Logofăt Udrişte Năsturel, bl.25, sc.B, ap.24, judeţul Dâmboviţa. * debitor SC Soriandra Com SRL, cu sediul în Comuna Tătărani, judeţul Dambovita

Page 11: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

11

Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 118 din data de 29.01.2013 pronunţată în dosarul nr. 7330/120/2012, de Tribunalul Dâmboviţa Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul SC Soriandra Com SRL, cu sediul în Comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa, având cod de identificare fiscală 17131248 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/57/2005. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

* România Tribunalul Dâmboviţa Secţia a -II -a Civilă De Contencios Administrativ Şi Fiscal Dosar nr. 7330/120/2012 Legea nr.85/2006

Sentinţa nr. 118 Şedinţa publică din data de 29 ianuarie 2013

Instanţa constituită din: Judecător-sindic - Ion Chira

Grefier – Lineta Maria Pe rol fiind derularea procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei şi examinarea cererii formulate de lichidatorul judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolvenţă Bălan Mădălin, cu sediul în Târgovişte, str. Logofăt Udrişte Năsturel, bl.25, sc. B, ap.24, judeţul Dâmboviţa, desemnat să administreze procedura insolvenţei debitorului SC Soriandra Com SRL, cu sediul în Comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa, având cod de identificare fiscală 17131248 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/57/2005, pentru închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea privind procedura insolvenţei, în contradictoriu cu creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească nr. 166, judeţul Dâmboviţa. Cererea scutită de plata taxei de timbru, conform prevederilor art. 197 din OG nr. 92/2003 modificată privind Codul de procedură fiscală şi ale Legii nr. 146/1997 modificată şi completată privind taxele judiciare de timbru. La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns lichidatorul judiciar CIPI Bălan Mădălin pentru debitorul SC Sorianda Com SRL şi consilier juridic Gâdiuţă R. pentru creditorul DGFP Dâmboviţa, lipsă fiind creditorul VB Leasing România IFN SA. S-a făcut referatul cauzei, grefierul de şedinţă arătând care este obiectul pricinii, stadiul judecăţii cauzei şi modul de îndeplinire a procedurii de citare, învederându-se instanţei că la data de 22.11.2012 DGFP Dâmboviţa a depus cerere de creanţă, iar la data de 16.01.2013 lichidatorul judiciar a depus raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, tabelul preliminar şi tabelul definitiv al creanţelor, împreună cu procesele verbale de afişare ale acestora la uşa instanţei, după care: Lichidatorul judiciar depune la dosar dovada publicării în BPI a raportului de activitate cu propunerea de închidere a procedurii în temeiul art. 131 din lege. Judecătorul sindic ia act de afişarea la uşa tribunalului la data de 19.12.2012 a tabelului preliminar al creanţelor, conform art. 72 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 şi a tabelului definitiv al creanţelor la data de 24.12.2012, conform art. 74 alin. 1 din Legea nr. 85/2006. Văzând că propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii este întemeiată pe dispoziţiile art. 131 din Legea nr.85/2006 şi întrucât nu se impune afişarea acestuia la uşa tribunalului, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul cu privire la procedură. Lichidatorului judiciar solicită închiderea procedurii conform art. 131 din Legea nr.85/2006; totodată, solicită ca plata onorariului să se facă din fondul special de lichidare în cuantumul precizat. Consilier juridic Gâdiuţă R. pentru creditorul DGFP Dâmboviţa, este de acord cu propunerea lichidatorului judiciar de închidere a procedurii în temeiul art. 131 din lege.

Judecătorul sindic, Constatând că la data de 16.01.2013 lichidatorul judiciar Cabinetul Individual Practician în Insolvenţă Bălan Mădălin, a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a lipsei bunurilor în averea debitorului şi neavansării de către creditor a sumelor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de lichidare; Constatând că procedura concursuală a fost deschisă prin sentinţa nr. 967/ 16.10.2012; Constatând că s-au întocmit şi comunicat notificările în condiţiile art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei, Constatând că notificarea a fost publicată şi în conformitate cu art. 61 alin.3 din Legea privind procedura insolvenţei, În temeiul art. 131 din legea privind procedura insolvenţei va dispune închiderea procedurii insolvenţei şi radierea debitorului. In baza art.4 alin. 4 din Legea nr. 85/2006, se va dispune plata din fondul de lichidare a onorariului lichidatorului judiciar şi a cheltuielilor cu procedura.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: În temeiul art.131 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, Închide procedura insolvenţei faţă de debitorul SC Soriandra Com SRL, cu sediul în Comuna Tătărani, judeţul Dâmboviţa, având cod de identificare fiscală 17131248 şi număr de ordine în registrul comerţului J15/57/2005, în

Page 12: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

12

contradictoriu cu creditorul Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Calea Domnească nr. 166, judeţul Dâmboviţa. Dispune radierea societăţii debitoare din registrul comerţului. În temeiul art.136 din Legea privind procedura insolvenţei, Descarcă de îndatoririle procedurii pe judecătorul sindic, lichidatorul judiciar, creditorul, debitorul şi averea sa. În temeiul art.135 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea prezentei sentinţe către DGFP Dâmboviţa, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. In baza art. 4 alin. 4 din Legea nr.85/2006, Dispune plata din fondul de lichidare a onorariului de 1000 lei (exclusiv TVA) stabilit pentru lichidatorul judiciar - Cabinetul Individual Practician în Insolvenţă Bălan Mădălin, cu sediul în Târgovişte, str. Logofăt Udrişte Năsturel, bl.25, sc. B, ap.24, judeţul Dâmboviţa, şi a cheltuielilor cu procedura de 12 lei (exclusiv TVA). Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică astăzi 29.01.2013. Judecător-sindic, Grefier, Ion Chira Lineta Maria 2. Societatea comercială ABATOR MUNTEAN SA, cod unic de înregistrare: 16424983

Convocare adunare creditori Număr: 670 Data emiterii: 11.02.2013

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1233/120/2010 Tribunal Dambovita- Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ şi Fiscal 2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Calea Bucureşti, nr. 3, Targoviste, judeţul Dambovita, programul arhivei/registraturii instanţei L-V; 9, 30-14 3.Debitor: SC ABATOR MUNTEAN SA- în faliment Cod de identificare fiscală 16424983 Sediul: în localitatea Ghergani, oras Racari, str. Fabricii de Zahar, nr. 379, judeţul Dambovita, număr de ordine în registrul comerţului: J15/527/2008 4.Creditori: toate persoanele fizice sau juridice care pana la data desciderii procedurii, respectiv 25.03.2010, detineau un drept de creanta asupra averii debitorului SC ABATOR MUNTEAN SA.; 5.Lichidator judiciar: RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL Cod de identificare fiscală 20606819, sediul social: Phoenicia Business Center, str. Turturelor, nr.11A, et.4, sector 3, Bucureşti Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0104/2006 tel./fax 021.321.44.53, 021.322.42.29 E-mail [email protected], Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Anghel Stefania 6.Subscrisa: RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC ABATOR MUNTEAN SA, în faliment, conform sentintei nr 66 din sedinta publica din 03.02.2011, pronunţată de Tribunalul Dambovita- Secţia Comerciala şi de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 1233/120/2010, în temeiul art. art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei convoacă adunarea creditorilor debitorului: S.C. Abator Muntean SA -in faliment Şedinţa adunarii creditorilor va avea loc la sediul RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL: Phoenicia Business Center, str. Turturelor, nr.11A, et.4, sector 3, Bucureşti, în data de 15.02.2013, ora 13 Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnătura fiind legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului. ORDINEA DE ZI: 1. Informare privind situatia la zi a stadiului valorificarii patrimoniului debitoarei al SC ABATOR MUNTEAN SA –IN FALIMENT şi adoptarea unei hotarari cu privire la strategia de valorificare ce se impune pentru valorificarea bunurilor care sa asigure finantarea cheltuielilor de lichidare curente.

Admnistrator Judiciar, RVA Insolvency Specyalists SPRL Prin reprezentant, Practician în insolventa Tanase Liliana

Page 13: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

13

Județul Harghita Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială DIANA-MAR SRL, cod unic de înregistrare: 14483363 România Tribunalul Harghita, Secţia Civilă Str.Szasz Endre, nr. 6 Miercurea Ciuc. Dosar nr. 1271/96/2011/a1

Comunicare sentinţa civilă nr. 3949/29.10.2012 emisă la: ziua 6, luna februarie, anul 2013

Creditori 1.- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Revoluţiei din Decembrie, nr.20, jud. Harghita, cod de identificare fiscală 4246050; 1.- Inspectoratul Teritorial de Muncă - Harghita, persoană juridică, cu sediul în mun. Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr.26, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 12318270 Garant ORC Harghita, persoană juridică, Cod de identificare fiscală 14942091, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, Bd. Timişoarei, Nr. 24, jud. Harghita; Pârâţi 1.- Antochi Diana - Mihaela, persoană fizică, CNP:2770702190146, cu domiciliul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr.36 B, sc. A, ap.1, jud. Harghita. Se comunică alăturat, copia Sentinţei civile nr. 3949 din 29 octombrie 2012 pronunţată în dosarul nr. 1271/96/2011/a1 de Tribunalul Harghita, Secţia Civilă, privind pe debitoarea SC Diana - Mar Srl, cu sediul social în mun. Miercurea Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr.36 B, sc. A, ap.1, jud. Harghita, cod unic de înregistrare 14483363, nr. de ordine în registrul comerţului J19/51/2002. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

* România Tribunalul Harghita,Secţia Civilă Dosar nr. 1271/96/2008/a1

Sentinţă civilă nr. 3949 Şedinţa publică din 29 octombrie 2012

Judecător-sindic: Ioana Airinei Grefier: Bálint Kinga

Pe rol judecarea cauzei comerciale privind pe reclamant S.C. Diana-Mar S.R.L., Prin Cabinet Individual De Insolvenţă Gagyi Jolan-Reka şi pe pârâta Antochi Diana-Mihaela, având ca obiect angajarea răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă lichidatorul judiciar. Procedura legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care: Se constată că pârâta a depus la dosar întâmpinare. Lichidatorul judiciar arată că a preluat un exemplar din întâmpinare şi depune la dosar concluzii scrise. Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat judecătorul sindic acordă cuvântul pe fondul cauzei. Lichidatorul judiciar, având cuvântul solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată Judecătorul sindic reţine cauza spre soluţionare.

Judecătorul sindic, Deliberând constată următoarele: Prin cererea înregistrată la data de 27.09.2011, lichidatorul Cabinetul Individual De Insolvenţă Gagyi Jolan-Reka Miercurea Ciuc a solicitat, în baza art.138 lit.c şi d din Legea nr.85/2006 modificată, stabilirea răspunderii administratoarei S.C. Diana-Mar S.R.L., numita Antochi Diana-Mihaela, până la concurenţa sumei de 11.094 lei, compusă din 4.884 lei – totalul creanţelor împotriva debitoarei astfel cum sunt reflectate de tabelul definitiv, 6.200 lei – onorariul lichidatorului judiciar şi 10 lei – cheltuieli ocazionate de procedură. În motivare se arată că raportul privind cauzele şi împrejurările care au generat starea de insolvenţă a fost întocmit pe baza documentelor financiar-contabile puse la dispoziţie de D.G.F.P. Harghita şi descărcate de pe site-ul Ministerului Finanţelor. În acest raport s-a arătat că societatea a fost înmatriculată în februarie 2002 şi a îndeplinit obligaţiile de raportare fiscală şi contabilă până în luna aprilie 2009. Actele contabile nu s-au predat şi locul de depozitare a acestora nu a fost identificat. În acest context, se propune atragerea răspunderii patrimoniale în temeiul art.138 lit.d din Legea nr.85/2006 modificată. De asemenea, se menţionează că raportul de cauzalitate relevă desfăşurarea unei activităţi neprofitabile, cu pierderi din ce în ce mai mari, ceea ce a generat o pierdere permanentă a patrimoniului şi un capital propriu negativ în creştere de -12.994 lei în 2004, -41.876 lei în 2005, - 42.510 lei în 2006, -45.175 lei în 2007 şi -50.963 lei în 2008. Prin urmare, lichidatorul susţine că este aplicabil art.138 lit.c din Legea nr.85/2006 modificată. În continuare, lichidatorul face o analiză a elementelor răspunderii civile delictuale (fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu, vinovăţia). La data de 23.08.2012, lichidatorul judiciar a înregistrat o completare la acţiune prin care solicită obligarea pârâtei la plata sumei de 6.086 lei, diferenţa faţă de suma solicitată iniţial reprezentând cota de 2% cuvenită UNPIR în temeiul art.4 alin.6 lit.c, în valoare de 226 lei. Referitor la aplicabilitatea art.138 lit.d, se menţionează că administratoarea a predat la 23.11.2011 actele de înfiinţare a firmei şi actele contabile aferente anilor 2006 şi 2007, dar nu a predat evidenţa contabilă din perioada 2004 – 2005 şi 2008 – 2009, cu toate că a desfăşurat activitate şi a obţinut

Page 14: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

14

venituri. Un argument în acest sens ar fi încheierea judecătorului delegat nr.2927 din 09.06.2009, prin care a fost înregistrat la O.R.C. un nou punct de lucru în Miercurea Ciuc şi pentru care solicita autorizarea pentru activităţi de coafură şi înfrumuseţare, respectiv comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice. Cu privire la aplicabilitatea art.138 lit.c, lichidatorul judiciar arată că societatea a înregistrat pierderi progresive în perioada 2004 – 2008 şi, cu toate că firma era în insolvenţă încă din 2006, administratoarea a întreţinut în mod artificial o activitate în afara oricărui control din partea instituţiilor statului şi într-o ilegalitate completă. În susţinerea argumentelor expuse în completarea la acţiune, lichidatorul judiciar a depus la dosar documentele de la filele 13 – 42. Prin întâmpinarea înregistrată la data de 24.10.2012, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, în esenţă pentru faptul că nu sunt îndeplinite cumulativ elementele răspunderii civile delictuale şi ale celor ce decurg din descrierea faptelor enumerate în art.138 alin.1 din Legea nr.85/2006. Astfel, în opinia pârâtei, desfăşurarea unei activităţi care nu aduce profit sau se soldează cu pierderi nu este o faptă ilicită în lipsa probării unei intenţii culpabile, aceste pierderi nefiind imputabile administratorului. Cu alte cuvinte, lichidatorul judiciar nu a probat că s-a dispus continuarea unei activităţi aducătoare de pierderi în interesul personal al administratorului. În continuare se arată că simpla neplată a datoriilor bugetare nu este o faptă prevăzută de art.138, cu atât mai mult cu cât suma de 4.734 lei a fost achitată în perioada 05.08.2011 – 02.03.2012. Pârâta consideră că adevăratele cauze ale insolvenţei au fost altele decât cele reţinute de lichidator, şi anume: -desfăşurarea activităţii din obiectul principal de activitate, a necesitat autorizaţii speciale care nu se pot obţine decât dacă spaţiile sunt dotate corespunzător, acest lucru însemnând cheltuieli mari;-în perioada februarie 2004 – februarie 2009, societatea a desfăşurat activităţi de coafură numai la punctul de lucru autorizat din Miercurea Ciuc b-dul Timişoarei, în baza încheierii nr.1051 din 09.02.2004 a Tribunalului Harghita. În această perioadă, chiria pentru un spaţiu de numai 17,50 mp a fluctuat în funcţie de proprietari şi interesele acestora; -criza economică a condus la reducerea încasărilor în a doua jumătate a anului 2008, iar măsurile fiscale din 2009 şi cheltuielile efectuate au determinat conducerea să caute un alt spaţiu şi să încerce extinderea activităţii. A fost încheiat contractul de închiriere din 01.03.2009 pentru un spaţiu de 60 mp, s-au făcut investiţii, dar nu s-a reuşit obţinerea autorizaţiei sanitar- veterinare. Activitatea firmei s-a încheiat de fapt în februarie 2009, administratoarea precizând că nu a recuperat nimic din creditul acordat societăţii în calitate de asociat unic, nu a ridicat avansuri din trezorerie şi nu a înstrăinat bunuri din patrimoniu. Referitor la elementul „prejudiciu”, pârâta se opune obligării sale la plata cotei de 2% cuvenită UNPIR, deoarece solicitarea lichidatorului contravine art.art.4 din Legea nr.8572006 modificată, atâta timp cât în averea debitoarei nu sunt bunuri sau sume de bani. Pârâta susţine pe de altă parte că datoriile faţă de cei doi creditori bugetari au fost achitate în perioada 05.08.2011 – 02.03.2012. Având în vedere cele arătate mai sus, pârâta concluzionează că nu există legătură de cauzalitate dintre pretinsa faptă ilicită şi prejudiciu. În ceea ce priveşte culpa, nu s-ar fi demonstrat prin nici un mijloc de probă existenţa vreunei fapte culpabile care să fie imputabilă pârâtei. Examinând cererea formulată, judecătorul sindic reţine următoarele: În baza analizei documentelor financiar-contabile depuse la D.G.F.P. Harghita şi preluate de pe site-ul Ministerului Finanţelor, întocmite pentru perioada 2004 – 2008, a fost întocmit raportul privind cauzele şi împrejurările care au generat starea de insolvenţă, care a fost înregistrat la data de 31.08.2011 şi potrivit căruia aceste cauze sunt: -continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit la pierderi şi deci la insolvenţă; -lipsa preocupării administratoarei pentru întocmirea evidenţei contabile, respectiv de a depune declaraţiile contabile şi fiscale prevăzute de legislaţia în materie, acestea fiind depuse până în anul 2009; -înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu se justifică în raport cu veniturile obţinute din activitatea societăţii, generând pierderi din ce în ce mai mari şi conducând la un capital propriu negativ; -pasivitatea în achitarea datoriilor bugetare, ceea ce a condus la acumularea de dobânzi, penalităţi şi majorări. Iniţial pârâta nu a pus evidenţa contabilă la dispoziţia practicianului în insolvenţă, însă ulterior, la data de 23.11.2012, a predat actele de înfiinţare a firmei şi documentele contabile aferente anilor 2006 – 2007 (astfel cum reiese din procesul verbal nr.4839 – fila 22), dar nu le-a predat pe cele care ar fi trebuit să fie întocmite în perioada 2004 – 2005, respectiv 2008 – aprilie 2009, dată până la care societatea şi-a îndeplinit obligaţiile declarative către D.G.F.P. Harghita. Lichidatorul judiciar a intrat în posesia unui un act sub semnătură privată prin care angajata Roşca Beata Ibolya îşi dă demisia la 01.09.2010 (fila 34), manifestare de voinţă urmată de desfacerea contractului de muncă a acesteia (filele 34 şi 35), ceea ce dovedeşte că cel puţin până în 2010 societatea a desfăşurat activitate, fără ca pârâta să se preocupe de înregistrarea declaraţiilor fiscale la D.G.F.P. Harghita şi foarte probabil fără a fi întocmită evidenţa contabilă din care să rezulte impozitele şi taxele aferente veniturilor obţinute sau salariilor. Un alt aspect care dovedeşte că societatea şi-a continuat activitatea şi după aprilie 2009 (data ultimelor declaraţii fiscale) este acela că a fost înregistrat la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Harghita un nou punct de lucru în Miercurea Ciuc str. Revoluţiei din Decembrie nr.5 sc.B ap.2 în baza unui contract încheiat pe 5 ani, pentru care s-au făcut demersuri de obţinere a autorizaţiei corespunzătoare. Efectuarea acestei noi menţiuni în Registrul Comerţului rezultă din încheierea judecătorului delegat nr.2927 din 09.06.2009 (fila 39). Cele arătate impun aplicarea art.138 lit.d din Legea nr.85/2006 modificată, întrucât administratoarea nu a predat actele contabile aferente perioadelor 2004 – 2005 şi 2008 – 2010, după cum nu a înregistrat situaţiile financiare sintetice începând cu luna mai 2009 la D.G.F.P. Harghita, deşi este evident că firma a continuat să desfăşoare activitate, ceea ce creează prezumţia că acesta nu a întocmit evidenţa contabilă, a ţinut o contabilitate fictivă sau a făcut să dispară documentele contabile. Totodată, raportul de insolvenţă relevă că pârâta a permis desfăşurarea unei activităţii neprofitabile în cei 5 ani analizaţi, capitalul propriu negativ fiind în creştere de la -12.994 lei în 2004 la – 50.963 lei în 2008. În condiţiile în care situaţia financiar-contabilă nu este reflectată de documente analitice începând cu anul 2008, se creează prezumţia că menţinerea firmei în fiinţă a urmărit realizarea unui interes personal al pârâtei, prin însuşirea

Page 15: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

15

veniturilor realizate, fără a fi calculate impozitele şi taxele aferente şi în afara oricărui control din partea instituţiilor statului. Această faptă se încadrează în prevederile art.138 lit.c din Legea nr.85/2006 modificată, potrivit cărora răspunderea persoanei vinovate poate fi angrenată dacă a dispus în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vădit persoana la încetare de plăţi. Pârâta a solicitat respingerea acţiunii, invocând în esenţă motive legate de greutăţile financiare pe care le-a întâmpinat şi costurile mari necesare desfăşurării activităţii (chiria pentru spaţiu, dotări, autorizaţii etc.), astfel că nu a putut onora obligaţiile fiscale către stat. Aceste argumente nu vor fi reţinute, întrucât ele nu exonerează un comerciant de obligaţia întocmirii contabilităţii în conformitate cu legea, evidenţă care are în ultimă instanţă rolul de a stabili valoarea contribuţiilor către bugetul de stat raportat la activitatea desfăşurată şi de a preîntâmpina evaziunea fiscală. În ceea ce priveşte valoarea la care pârâta va fi obligată, judecătorul sindic apreciază că aceasta trebuie să includă şi cheltuielile de lichidare judiciară, ele făcând parte din pasivul total şi final al datoriilor debitoarei. Răspunderea trebuie să fie integrală, deoarece administratoarea se face vinovată de starea de insolvenţă a debitoarei, prin urmare este responsabilă şi de generarea acestui pasiv care are valoarea totală de 6.436 lei (6.200 lei – onorariul lichidatorului judiciar, 10 lei – cheltuieli de procedură şi 226 lei – cota de 2% cuvenită UNPIR în temeiul art.4 alin.6 lit.c din Legea nr.85/2006 modificată). Din această sumă se va scădea valoarea de 5.234 lei achitată de pârâtă în cursul procedurii, din care 4.684 lei şi 50 lei au fost plătiţi direct creditoarelor D.G.F.P. Harghita şi I.T.M. Harghita după deschiderea procedurii, aceste instituţii virând ulterior sumele respective în contul de faliment al debitoarei pentru a fi repartizate conform art. 123 din Legea nr.85/2006 modificată. După cum am arătat, disponibilităţile băneşti astfel obţinute au acoperit o parte din cheltuielile prevăzute la part.123 pct.1. Referitor la cota de 2% cuvenită UNPIR şi contestată de pârâtă, judecătorul sindic apreciază că ea a fost în mod legal stabilită de practicianul în insolvenţă, atâta timp cât este obligatoriu să fie calculată asupra „sumelor recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă”, astfel cum impune art.4 alin.6 lit.c din Legea nr.85/2006 modificată. Ori după cum am arătat, contrar celor susţinute de administratoare, în contul de faliment s-a înregistrat suma de 5.234 lei. Prin urmare, judecătorul sindic va admite acţiunea formulată de lichidatorul judiciar Cabinetul Individual De Insolvenţă Gagyi Jolan-Reka Miercurea Ciuc şi, în baza art.138 lit.c şi d din Legea nr.85/2006 modificată, administratoarea Antochi Diana-Mihaela va fi obligată să plătească în contul de faliment al debitoarei S.C. DIANA-MAR S.R.L. suma de 6.086 lei, compusă din 4.884 lei – totalul datoriilor debitoarei astfel cum este reflectat de tabelul definitiv şi 1.202 lei – cheltuieli ocazionate de derularea procedurii.

Pentru aceste motive,în numele legii, dispune: Admite acţiunea formulată de lichidatorul Cabinetul Individual De Insolvenţă Gagyi Jolan-Reka Miercurea Ciuc, astfel cum a fost precizată la data de 23.08.2012 şi, în consecinţă: În baza art.138 alin.1 lit.c şi d din Legea nr.85/2006 modificată, obligă pe administratoarea Antochi Diana-Mihaela să plătească în contul de faliment al debitoarei S.C. Diana-Mar S.R.L., suma de 6.086 lei compusă din 4.884 lei – totalul datoriilor conform tabelului definitiv şi 1.202 lei – cheltuieli ocazionate de procedură. Definitivă. Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 29 octombrie 2012. Judecător sindic, Grefier, Ioana Airinei Bálint Kinga Județul Ilfov Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială CRISFEL SRL, cod unic de înregistrare: 14723784 România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă Buftea, Str. Şrirbei Vodă, nr. 24, Judeţul Ilfov Dosar nr. 1762/93/2012 Termen: 25.04.2013, F10, ora 9:00

Citaţie emisă la: ziua 01 luna 02 anul 2013

SC Crisfel SRL, cu sediul social situat în loc. Voluntari str. Moldova nr. 7, jud. Ilfov, CUI 14723784, înregistrată în Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/1263/2002, prin lichidator judiciar Stefy IPURL. este chemat la aceasta instanta, camera 4, completul F10, in ziua de 25 luna 04, anul 2013 ora 9,00, în calitate de debitor, pentru …Legea 85/2006 – procedura insolvenţei - Parafa preşedintelui instanţei, Grefier, 2. Societatea comercială EUROCONSULT SRL, cod unic de înregistrare: 18449020 România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă Buftea, Str. Ştirbei Vodă, nr. 24, judeţul Ilfov Dosar nr. 732/93/2012/a15

Comunicare sentinţă civilă emisă la: ziua 30 luna 01, anul 2013

Către, SC AC & CA Consulting Services SRL cu sediul social în Bucureşti, Str. Fabricii, nr. 47, Tronson G, Et. 6, Ap. 2 (G62), CUI 16612138, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/11630/2004, şi SC Euroconsult SRL, prin administrator judiciar Lex Company IPURL - sector 1, Bucureşti, Ficusului, nr. 12

Page 16: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

16

Se comunică, alăturat, copia Încheierii de amânare pronunţare din data de 17.01.2013 şi a Sentinţei civile nr. 155 pronunţată la 23.01.2013, în dosarul nr. 732/93/2012/a15 a1 Tribunalului Ilfov, Secţia Civilă, Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

* România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă Dosar nr. 732/93/2012/a15

Încheiere Şedinţa publică de la 17.01.2013

Tribunalul constituit din: Preşedinte - Judecător Sindic - Codruţa Strîmb

Grefier – Elena Lelia Combei Pe rol se află soluţionarea cauzei faliment formulată de contestatoarea SC AC & CA Consulting Services SRL în contradictoriu cu intimata SC Euroconsult SRL prin administrator judiciar Lex Company IPURL, având ca obiect procedura insolvenţei – contestaţie la tabel. La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru intimată administratorul judiciar, lipsind contestatoarea. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că la prin Serviciul Registratură, la data de 10.01.2013 contestatoarea a depus dovada achitării axei judiciare de timbru, în cuantum de 8 lei, şi timbrului judiciar în sumă de 0,15 lei aferente cererii de repunere în termenul de a formula contestaţie, după care: Având cuvântul, administratorul judiciar depune copia notificării deschiderii procedurii de insolvenţă şi extras de pe portalul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Nefiind alte cereri prealabile de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul pe propunere de probe. Având cuvântul, administratorul judiciar solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar. Instanţa, în temeiul art. 167 C.pr.civ., încuviinţează pentru părţi proba cu înscrisuri apreciind-o ca fiind concludentă, pertinentă şi utilă soluţionării cauzei. Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat şi probe de administrat instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei. Având cuvântul, administratorului precizează faptul că înţelege să lase la aprecierea instanţei soluţionarea prezentei contestaţii. Instanţa, în temeiul art. 150 C.pr.civ., instanţa declară dezbaterile închise şi reţine cauza în pronunţare.

Instanţa, Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 260 alin. 1 C.pr.civ., urmează a amâna pronunţarea la data de 23.01.2013, motiv pentru care,

Dispune: Amână pronunţarea pentru data de 23.01.2013. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.01.2013. Preşedinte, Grefier, Codruţa Strîmb Elena Lelia Combei

* România, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă Dosar Nr. 732/93/2012/a15

Sentinţa civilă nr. 155 Şedinţa publică de la 23.01.2013

Tribunalul constituit din: Preşedinte – Judecător Sindic - Codruţa Strîmb

Grefier – Elena Lelia Combei Pe rol se află soluţionarea cauzei faliment formulată de contestatoarea SC AC & CA Consulting Services SRL în contradictoriu cu intimata SC Euroconsult SRL prin administrator judiciar Lex Company IPURL, având ca obiect procedura insolvenţei – contestaţie la tabel. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică de la data de 17.01.2013, fiind consemnate în cuprinsul încheierii de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când Tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 260 alin. 1 C.pr.civ., a amânat pronunţarea pentru data de 23.01.2013, când a hotărât următoarele:

Tribunalul, Deliberând asupra cererii de faţă, constată următoarele: La data de 15.11.2012 s-a înregistrat sub nr. de mai sus cererea formulată de către creditoarea SC AC & CA Consulting Services SRL prin care a solicitat instanţei repunerea în termenul de formulare a declaraţiei de creanţă. În motivarea în fapt, a cererii, s-a arătat că prin cererea de înscriere la masa credală depusă la dosarul cauzei încă de la data de 05.07.2012 a solicitat repunerea în termenul de formulare a declaraţiei de creanţă, cerere pe care o reiterează cu motivarea că nu a fost notificată cu privire la deschiderea procedurii faţă de debitoare. S-a mai arătat că în vederea recuperării debitului ce face obiectul declaraţiei de creanţă, creditoarea a înregistrat sub nr. 6727/303/2012 pe rolul Judecătoriei Sector 6 o cerere de emitere a unei ordonanţe de plată, a cărei judecare a fost suspendată la data de 20.06.2012 întrucât împotriva debitoarei s-a deschis procedura insolvenţei. Prin comunicarea încheierii din data de 20.06.2012, creditoarea a luat cunoştinţă la data de 04.07.2012 de deschiderea procedurii insolvenţei motive pentru care solicită repunerea în termenul de a formula cerere de înscriere la masa credală cu suma de 3.459, 63 lei. În drept au fost invocate dispoziţiile art. 103 C.pr.civ. Cererea de repunere în termen a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 8 lei (f. 17) şi timbru judiciar de 0,15 lei. La cerere, creditoare a anexat înscrisuri ( f. 5 -7) Debitoarea, prin administrator judiciar a depus la dosar înscrisurile de la filele 19 – 22. Instanţa din oficiu, a dispus

Page 17: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

17

depunerea la dosar a copiei confirmării de primire de la fila 22 din dosarul de fond şi extras din BPI privind debitoarea. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa apreciază că cererea creditoarei de repunere în termen este neîntemeiată pentru următoarele motive: Prin încheierea de şedinţă din data de 19.04.2012 pronunţată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 732/93/2012 s-a admis cererea debitorului SC Euroconsult SRL, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei, s-a numit administrator judiciar Lex Company IPURL şi s-au luat măsurile subsecvente deschiderii procedurii. S-a întocmit tabelul preliminar al creanţelor debitoarei în care creditoarea nu apare cu menţiune privind creanţa pretinsă în prezenta cerere. Acest tabel preliminar a fost publicat în Buletinul Procedurii Insolvenţei cu nr. 9260 la datat de 27.06.2012. În conformitate cu disp. art. 32 şi 62 din Legea nr. 85/2006 instanţa a stabilit în prezenta cauză, termenul limită de formulare a cererii de declarare a creanţei la data de 25.06.2012. În cauza de faţă, creditoarea a fost identificată în lista creditorilor depusă de către debitoare şi a fost notificată despre deschiderea procedurii insolvenţei la data de 27.04.2012 (f. 21) la adresa care rezulta din contractul de servicii nr. 377/01.02.2010 încheiat cu debitoarea, însă scrisoarea recomandată s-a întors la expeditor întrucât aceasta nu a fost ridicată de destinatar. Prin urmare, în acord cu disp. art. 7 alin. 3 din legea nr. 85/2006 şi art. 61 din Legea nr. 85/2006, procedura notificării individuale prin poştă de către administratorul judiciar a fost suplinită prin publicarea notificării deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitoare în BPI 5919 la data de 24.04.2012. Creditoarea a formulat cerere de declarare a creanţei la data de 05.07.2012 prin care a solicitat şi repunere în termenul de declarare a creanţei. Instanţa mai reţine şi faptul că nu are relevanţă motivul pentru care un creditor nu se află în lista creditorilor cu adresa actualizată şi nici dacă acest motiv se datorează culpei sau relei credinţe a debitoarei, întrucât legea nu face distincţie între aceste situaţii, conform regulii de interpretare a textului de lege ,, unde legea nu distinge nici noi nu trebuie să distingem ,,. În raport de aceste aspecte menţionate, rezultă că au fost respectate dispoziţiile legale privind notificarea colectivă în BPI şi că această creditoare trebuia şi avea posibilitate de a lua cunoştinţă, prin consultarea BPI, de faptul că se deschisese procedura insolvenţei faţă de această debitoare şi implicit de termenul de depunere a declaraţiei de creanţă. Raportat la cele expuse, nefiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 103 C.pr.civ. neexistând o împrejurare mai presus de voinţa părţii care să fi împiedicat creditoarea să depună declaraţia de creanţă în termenul stabilit de instanţă, conform legii, instanţa va respinge cererea de repunerea în termenul de formulare a declaraţiei de creanţă ca neîntemeiată şi prin urmare, conform disp. art. 76 din Legea nr. 85/2006, creditoarea este decăzută din dreptul de a fi înscrisă în tabelul preliminar al debitoarei cu suma de 3.459, 63 lei.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: Respinge cererea de repunere în termenul de înscriere la masa credală a debitoarei SC Euroconsult SRL formulată de creditoarea SC AC & CA Consulting Services SRL, cu sediul procesual ales la SCA Man & Paraschiv – Bucureşti, str. AV. Gheorghe Marasoiu nr. 16, sector 1, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în BPI. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.01.2013. Preşedinte, Grefier, Codruţa Strîmb Elena Lelia Combei Județul Maramureş Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială BILDING SRL, cod unic de înregistrare: 10720823 România Curtea De Apel Cluj Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Si Fiscal Piaţa Ştefan Cel Mare Nr. 1 Dosar nr. 2302/100/2011/a2

Comunicare emisă la 31.01.2013

Se comunică alăturat, copia deciziei civile nr. 278/11.01.2013 pronunţată de către Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 2302/100/2011/a2 privind pe debitoarea SC Bilding SRL, Borşa, str. Libertăţii nr.28, jud. Maramureş, J24/371/1998, CUI 10720823 spre comunicare părţilor şi participanţilor la procedura insolventei din dosarul 2302/100/2011/a2 al Curţii de Apel Cluj, prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă si pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. Parafa preşedintelui instanţei Grefier,

* România Curtea De Apel Cluj Secţia a II-a Civilă, De Contencios Administrativ Si Fiscal Dosar nr. 2302/100/2011/a2

Decizia civilă nr. 278/2013 Şedinţa publică de la 11 Ianuarie 2013

Completul compus din: Preşedinte Mirela Budiu

Judecător Gabriel-Adrian Năsui Judecător Simona Al Hajjar

Grefier Adriana Borlea S-a luat în examinare recursul declarat de Direcţia Generală A Finanţelor Publice A Judeţului Maramureş împotriva sentinţei civile nr. 5181 din 18.09.2012 pronunţată în dosar nr. 2302/100/2011/a2 al Tribunalului Maramureş, privind si pe creditor SC Spectus SRL, lichidator Casa De Insolvenţă Transilvania, intimat SC Bilding SRL, intimat SC Bilding SRL prin administrator judiciar LG Insolv SPRL, având ca obiect procedura insolventei – societăţi cu răspundere limitată confirmare plan de reorganizare.

Page 18: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

18

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor litigante de la dezbateri. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că recursul declarat este scutit de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, precum şi faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în conformitate cu prevederile art. 242 alin 2 C.pr.civ. Curtea, efectuând verificările impuse de dispoziţiile art. 1591 alin 4 C.pr.civ., stabileşte că este competentă general, material şi teritorial în judecarea prezentului recurs, în temeiul dispoziţiilor art. 3 pct. 3 C.pr.civ. După deliberare, apreciind cauza în stare de judecată, în temeiul dispoziţiilor art. 150 C.pr.civ., Curtea declară închise dezbaterile si rămâne în pronunţare în limita probatoriului administrat.

Instanţa, Prin sentinţa civilă nr.5181 din 18.09.2012 pronunţată în dosarul nr.2302/100/2011 al Tribunalului Maramureş, în temeiul art.101(1) din Legea nr.85/2006-modificată, privind procedura insolvenţei, s-a confirmat planul de reorganizare a debitoarei SC Bilding SRL şi s-a dispus reorganizarea activităţii în mod corespunzător. Pentru a hotărî astfel, tribunalul a constatat că adunarea creditorilor a aprobat planul de reorganizare propus de debitoare, fiind îndeplinite condiţiile reglementate de art.101 alin.1 lit .A din Legea nr.85/2006 – modificată. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs creditoarea DGFP Maramureş solicitând reformarea hotărârii atacate în sensul respingerii cererii de confirmare a planului de reorganizare. În motivarea cererii de recurs recurenta a relevat că hotărârea s-a dat cu încălcarea dispoziţiilor art.96 alin. 2 din Legea nr. 85/2006, planul propus de debitoare nefiind viabil. Deliberând asupra cererii de recurs Curtea reţine următoarele: Prin sentinţa civilă nr.6680 din 29.11.2011 pronunţată de Tribunalul Maramureş în dosar nr.2302/100/2011, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitoarei SC Bilding SRL fiind desemnat în calitate de administrator judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania Cluj Napoca. Prin sentinţa civilă nr.589 din 31.01.2012, s-a admis cererea formulată de Casa de Insolvenţă Transilvania Cluj Napoca, s-a dispus înlocuirea administratorului judiciar Casa de Insolvenţă Transilvania Cluj, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar LG Insolv SPRL. La data de 12.06.2012, administratorul judiciar al debitoarei a depus la dosarul cauzei, planul de reorganizare a activităţii. Administratorul judiciar LG Insolv SPRL Baia Mare a depus la dosar, la data de 10.07.2012, procesul verbal încheiat cu ocazia Adunării creditorilor, convocată în temeiul art.99 alin.2 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, având ca ordine de zi - votarea planului de reorganizare a activităţii debitoarei SC Bilding SRL, plan propus si întocmit de către administratorul judiciar al debitoarei”. Adunarea creditorilor a aprobat planul de reorganizare al debitoarei, fiind votat de două categorii din trei, respectiv categoria creanţelor salariale (100%) si categoria creanţelor chirografare (63,40%), DGFP Maramureş a votat împotriva planului de reorganizare. Instanţa de recurs reţine că adunarea creditorilor a aprobat planul de reorganizare al debitoarei, fiind îndeplinite condiţiile instituite de art.101 alin.1 lit.A din Legea nr.85/2006 pentru confirmarea acestuia. Planul de reorganizare respectă prevederile art. 95, indică perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile si specificul activitatii debitorului ,cuprinde programul de plata a creanţelor şi stabileşte acelasi tratament pentru fiecare creanţa din cadrul unei categorii distincte. Jumătate plus una dintre categoriile menţionate în programul de plăţi au acceptat planul si nici una dintre categoriile sau creanţele care au respins planul nu au primit mai puţin decât ar fi primit în cazul falimentului .Nici o categorie sau creanţă aparţinând unei categorii nu primeşte prin plan mai mult decât valoarea creanţei sale. Mai mult, planul nu instituie categorii de creanţe defavorizate în sensul dispoziţiilor art.3 pct. 21 din Legea nr. 85/2006. Pentru aceste motive, în baza prevederilor art. 312 C.proc. civ va respinge ca nefondat recursul declarat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, împotriva sentinţei civile nr. 5181 din 18.09.2012 pronunţată în dosar nr. 2302/100/2011/a2 al Tribunalului MM, pe care o va menţine în întregime.

Pentru aceste motive, in numele legii, decide: Respinge recursul declarat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, împotriva sentinţei civile nr. 5181 din 18.09.2012 pronunţată în dosar nr. 2302/100/2011/a2 al Tribunalului MM, pe care o menţine în întregime. Decizia este irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică din 11 ianuarie 2013. Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier, Mirela Budiu Gabriel Adrian Năsui Simona Al Hajjar Adriana Borlea

Page 19: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

19

Județul Mehedinţi Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială ŢONŢI G.G.M. SRL, cod unic de înregistrare: 28442681 România, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Dr. Tr. Severin, Bulevardul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi Dosar nr. 3388/101/2012

Comunicare sentinţă nr. 40 din data de 01.02.2013 emisă la: ziua 06, luna 02, anul 2013

Către, O.R.C. Mehedinţi, cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Smârdan, nr. 3, jud. Mehedinţi; AFP Dr. Tr. Severin, cu sediul social în Dr. Tr. Severin, str. Piaţa Radu Negru, nr. 1, jud. Mehedinţi; SC Tonti GGM SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Chişinău, nr. 2A, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 28442681, număr de ordine în registrul comerţului J25/186/2011, prin lichidatorr judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Naidan Nicolae, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Coşbuc, nr. 23A, judeţul Mehedinţi. Se comunică, alăturat, copia sentinţei nr. 40 din data de 01.02.2013, pronunţată în dosarul nr.3388/101/2012 de Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, privind debitorul SC Tonti GGM SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Chişinău, nr. 2A, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 28442681, număr de ordine în registrul comerţului J25/186/2011. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

* România, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Dr. Tr. Severin, Bulevardul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi Dosar nr. 3388/101/2012

Sentinţa nr. 40/2013 Şedinţa publică din data de 01.02.2013

Judecător-sindic: Brandibur Claudiu Grefier: Roman Costin

Pe rol, examinarea cererii administratorului judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Naidan Nicolae, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Coşbuc, nr. 23A, judeţul Mehedinţi pentru debitorul SC Tonti GGM SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Chişinău, nr. 2A, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 28442681, număr de ordine în registrul comerţului J25/186/2011, creditor fiind AFP Dr. Tr. Severin cu sediul în Dr. Tr. Severin, Piaţa Radu Negru, nr. 1, judeţul Mehedinţi. La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns avocat Ionescu Ramona pentru administratorul judiciar, lipsă celelalte părţi. Procedura de citare legal îndeplinită. S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, după care; S-a pus în discuţie cererea de intrare în procedura falimentului a societăţii debitoare. Reprezentanta administratorului judiciar a solicitat admiterea cererii aşa cum a fost formulată.

Judecătorul – sindic, Constatând că în cadrul procedurii insolvenţei deschisă împotriva SC Tonti GGM SRL prin sentinţa nr. 363/29.06.2012 a Tribunalului Mehedinţi debitoarea nu şi-a declarat intenţia de reorganizare şi nici unul din celelalte subiecte de drept îndreptăţite nu a propus un plan de reorganizare în condiţiile prevăzute la art. 94. Constatând că sunt îndeplinite condiţiile deschiderii procedurii falimentului, potrivit art. 107 lit. A din Legea nr. 85/2006 ca unică soluţie pentru satisfacerea creanţelor creditorilor, instanţa urmează să admită cererea administratorului judiciar şi să deschidă procedura falimentului.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: Admite cererea formulată de administratorul judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Naidan Nicolae, cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Coşbuc, nr. 23A, judeţul Mehedinţi. În temeiul art. 107 din legea nr. 85/2006 dizolvă pe SC Tonti GGM SRL şi ridică dreptul de administrare. În temeiul art. 107 deschide procedura falimentului faţă SC Tonti GGM SRL cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Chişinău, nr. 2A, judeţul Mehedinţi, cod de identificare fiscală 28442681, număr de ordine în registrul comerţului J25/186/2011 şi numeşte lichidator judiciar pe Cabinet individual de Insolvenţă Naidan Nicolae cu o retribuţie de 2.000 lei şi 6% din valoarea creanţelor pe care le va recupera, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006. Fixează termen limită pentru depunerea creanţelor născute după deschiderea insolvenţei la 29 martie 2013. Fixează termen limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea şi afişarea tabelului suplimentar la 12 aprilie 2013 şi pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar la 26 aprilie 2013. Fixează termen pentru afişarea tabelului consolidat al creanţelor la 10 mai 2013. Termen de judecată la data de 12 aprilie 2013. Cu recurs în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică de la 01.02.2013, la sediul Tribunalului Mehedinţi. Judecător sindic, Grefier, Brandibur Claudiu Roman Costin

Page 20: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

20

2. Societatea comercială MIVAC SOCIETATE DE CONSTRUCŢII CIVILE SA, cod unic de înregistrare: 23401460 România, Tribunalul Mehedinţi, Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ Dr. Tr. Severin, Bulevardul Carol I, nr. 14, judeţul Mehedinţi Dosar nr. 1403/101/2012, Termen de judecată: 01.03.2013

Citaţie emisă la: ziua 06, luna 02, anul 2013

Către, SC OTP Leasing România IFN SA, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil, nr. 79, sector 1, în calitate de creditor; DGFP Mehedinţi cu sediul în Dr. Tr. Severin, str. Piaţa Radu Negru, nr. 1 , judeţul Mehedinţi, în calitate de creditor; Unicredit Leasing Corporation IFN SA cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon, nr. 70, sector 2, în calitate de creditor; SC General Service Rapid SRL, cu sediul în Reşiţa, str. Timişorii, nr. 17, judeţul Caraş- Severin, în calitate de creditor; SC Motoractive IFN SA, cu sediul în Bucureşti, str. Şoseaua Fabrica de Glucoză, nr. 5, complex comercial Nova Park 3, clădirea F, etj. 4, sector 2, în calitate de creditor; DGFP Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Doman II, nr. 2, judeţul Caraş- Severin, în calitate de creditor; Sunt chemaţi la această instanţă, camera 5, completul CD13F, în ziua de 01, luna 03, anul 2013, ora 1100, în proces cu debitorul SC Mivac Societate de Construcţii Civile S.A., cu sediul în Dr. Tr. Severin, Aleea Băile Romane, camera 4, judeţul Mehedinţi, Clădire Cabinet Individual Avocat Dumitraşcu Dragoş, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J25/202/2010,cod unic de înregistrare 23401460, prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolvenţă Popescu Emil, cu sediul procesual ales în localitatea Hinova, str. Calafatului, nr. 42, judeţul Mehedinţi, pentru Legea 85/2006. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier, Județul Neamţ Sectiunea I - Comercianti 1. Societatea comercială SYM ELADY SRL, cod unic de înregistrare: 18335211 România Tribunalul Neamţ Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal B-dul Republicii, nr. 16, Piatra Neamţ Dosar nr. 2521/103/2010

Comunicare sentinţa civilă nr. 24/F emisă la: ziua 04, luna 02, anul 2013

Către, Creditor: 1. Municipiul Piatra Neamţ - Direcţia Taxe şi Impozite - Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr. 27, bl. A-12, et. P, judeţ Neamţ 2. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ - Piatra Neamţ, Bd. Traian, nr. 19 bis, judeţ Neamţ 3. CEC Bank Sucursala Piatra Neamţ - Piatra Neamţ, str. Ozanei, nr. 2, judeţ Neamţ 4. SC Pysy Com SRL - com. Poiana Teiului, sat Dreptu, nr. 49, judeţ Neamţ 5. SC Euro Alpin SRL - Cetăţuia, str. Cetăţuia, nr. 122, judeţ Harghita 6. SC Bestal SA - Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr. 14, judeţ Bacău 7. SC Vodafone SA - la Cabinet avocat Felicia Ovanesian - Constanţa, str. Grozeşti, nr. 82-84, judeţ Constanţa Debitor: 8. SC Sym Elady SRL - Piatra Neamţ, str. Boboteni, nr. 2 C, judeţ Neamţ Lichidator: 9. C. I. I. Ţepeş Ghibosu Ionel - Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr. 3, bl. E 2, et. 6, ap. 90, judeţ Neamţ Intimat: Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Cuza Vodă, nr. 24-26, judeţul Neamţ Se comunică, alăturat, copia Sentinţei civile nr. 24 /F din data de 16.01.2013, pronunţată în dosarul nr. 2521/103/2010, de Tribunalul Neamţ, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, privind pe debitorul S.C. Sym Elady S.R.L. cu sediul social în Piatra Neamţ, str. Boboteni, nr. 2 C, judeţul Neamţ, înregistrată ORC sub nr. J27/139/2006, CUI: 18335211. Parafa preşedintelui instanţei, Grefier,

*

Page 21: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

21

România Tribunalul Neamţ Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal Dosar nr. 2521/103/2010

Sentinţă civilă nr. 24/F Şedinţa publică din 16.01.2013

Instanţa constituită din: Preşedinte - Maria Atudosiei - judecător sindic

Toma Angelica - grefier Pe rol, derularea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind pe debitorul S.C. Sym Elady S.R.L. cu sediul social în Piatra Neamţ, str. Boboteni, nr. 2 C, judeţul Neamţ, înregistrată ORC sub nr. J27/139/2006, CUI: 18335211. La apelul nominal făcut în şedinţă publică, a răspuns practician în insolvenţă Ţepeş Ionel pentru lichidatorul judiciar CII Ţepeş Ghibosu Ionel. Lipsă restul părţilor. Procedura este legal îndeplinită. S-a expus referatul oral al cauzei, după care; S-a constatat depunerea: - de către lichidatorul judiciar CII Ţepeş Ghibosu Ionel a cererii de închidere a procedurii falimentului debitorului. Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul părţii prezente pe cererea formulată în temeiul art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. Practician în insolvenţă Ţepeş Ionel pentru lichidatorul judiciar CII Ţepeş Ghibosu Ionel, solicită închiderea procedurii falimentului debitorului SC Sym Elady SRL, în temeiul art. 132 alin. (2) din Legea nr. 85/2006. S-au declarat dezbaterile închise, cauza se reţine spre soluţionare, după care;

Tribunalul, Judecătorul-sindic, Asupra cererii de faţă: Constatând că la data de 31.10.2012, lichidatorul judiciar CII Ţepeş Ghibosu Ionel desemnat să administreze procedura falimentului debitorului a solicitat să se dispună închiderea procedurii, ca urmare a distribuirii sumelor obţinute din lichidarea integrală a averii debitorului; Constatând că s-a întocmit raportul de lichidare care cuprinde date privind: situaţia debitorului şi data deschiderii procedurii, etapele desfăşurate în cursul procedurii, bunurile din averea debitorului ce au fost lichidate, situaţia sumelor obţinute din lichidarea bunurilor, situaţia sumelor obţinute din încasarea creanţelor debitorului, cheltuieli de administrare a procedurii, stingerea parţială a pasivului debitorului; Constatând că averea debitorului a fost integral lichidată, că s-au achitat parţial creanţele, conform tabelului definitiv consolidat al creanţelor, şi total cheltuielile de administrare a procedurii, dovada plăţilor fiind făcută cu înscrisurile depuse; Constatând că în cazul în speţă lichidatorul judiciar nu a promovat cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi nici unul dintre creditori nu s-a opus cererii de închidere a procedurii insolvenţei, ce a fost publicată şi în B.P.I. (f. 110); În temeiul art. 132 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei, va dispune închiderea procedurii falimentului debitorului SC Sym Elady SRL şi va descărca lichidatorul de orice îndatoriri şi responsabilităţi, conform art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei.

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăşte: Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar. În temeiul art. 132 alin. (2) din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului S.C. Sym Elady S.R.L. cu sediul social în Piatra Neamţ, str. Boboteni, nr. 2 C, judeţul Neamţ, înregistrată ORC sub nr. J27/139/2006, CUI: 18335211. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art. 136 din Legea privind procedura insolvenţei, Descarcă pe lichidatorul judiciar CII Ţepeş Ghibosu Ionel, cu sediul în Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr. 3, bl. E-2, ap. 90, judeţul Neamţ, de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art. 135 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune notificarea prezentei sentinţe debitorului, creditorilor, administratorului special, Direcţiei Teritoriale a Finanţelor Publice Neamţ, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Definitivă. Cu recurs, în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.01.2013. Preşedinte, Grefier, Maria Atudosiei Toma Angelica

*

* *

Page 22: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

22

I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare

1 Suport electronic

365 zile 949,95 lei

90 zile 237,49 lei

30 zile 79,16 lei

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de document.

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810 Fax (+40-21) 3160803. E-mail: [email protected], Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro Cod de identificare fiscală: 14942091, IBAN: RO70TREZ7005032XXX004150, deschis la ATCPMB

Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2575/12.02.2013, conţine 22 pagini. ISSN 1842-3094

Page 23: Sentinta Ac & CA - Euroconsult

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 2575/12.02.2013

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007

23