Sem2 dinamika nota2

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  518
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Sem2 dinamika nota2

 • DINAMIKA MALAYSIAUHAS 1172

  FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

  Oleh:

  HAMIDAH BINTI AB. RAHMAN

 • KONSEP SEJARAH

 • Konsep Sejarah

  SEJARAH (bahasa Melayu) dan HISTORY

  (bahasa Inggeris) berasal daripada perkataan

  Greek-HISTORIA yang bermaksud penyelidikan

  atau penyiasatan.

  Matlamat untuk menggambarkan kejadian-

  kejadian sebagaimana sebenarnya berlaku.

 • Konsep Sejarah

  Ia perlu dilakukan berasaskan fakta-fakta dan

  dokumen-dokumen yang dikaji secara saintifik.

  Namun begitu fakta yang diperoleh boleh

  dimanipulasi oleh pengkaji menjadi propaganda

  dan tidak benar.

  Oleh itu masyarakat moden perlu meneliti dan

  menilai semula setiap penulisan sejarah yang

  dihasilkan agar ia benar-benar bersifat objektif

  dan terkini.

 • Tanggapan Salah Tentang Sejarah

  Pelaksanaan pengajaran dan isi kandungannya

  dikatakan klasik dan bersifat tradisional.

  Dilihat sebagai hanya sesuatu yang berlaku pada

  waktu silam yang tidak ada kaitan dengan realiti masa

  kini.

  Dilihat sebagai catatan berbentuk tarikh-tarikh yang

  beku dan mati/ketiadaan fungsi.

 • Mengapa Sejarah Penting

  Penting untuk menghasilkan pemahaman mendalam

  tentang keperibadian negara dan peradaban

  masyarakat.

  Membantu kita untuk mengenali dan memahami latar

  belakang sesuatu perkara atau peristiwa yang berlaku.

  Dapat mengaitkan sesuatu peristiwa dengan peristiwa

  yang lain, di samping menempatkan peristiwa itu ke

  tempat yang sewajarnya serta memberi makna yang

  lebih meluas.

 • Mengapa Sejarah Penting

  Sejarah yang berlaku pada masa lalu meninggalkan

  banyak pengalaman yang boleh diteladani.

  Contoh : Peristiwa 13 Mei 1969

  Kefahaman tentang sejarah membolehkan kita

  memahami keadaan masa kini bagi menyusun

  perancangan di masa hadapan.

 • Mengapa Sejarah Penting

  Keperibadian yang luhur dan semangat cintakan

  Negara hanya dapat dipupuk jika semua rakyat

  memahami luki-liku sejarah pembinaan Negara dan

  bekerjasama untuk membina sebuah Negara bangsa

  Malaysia yang bersatu padu dan cemerlang pada masa

  akan datang.

 • Takrifan Sejarah

  E.H. Carr :

  Sejarah adalah suatu proses interaksi yang berterusan

  antara sejarawan dan fakta-faktanya, serta dialog yang

  tidak putus-putus antara masa kini dengan masa lalu.

 • Takrifan Sejarah

  Ibn Khaldun :

  Sejarah adalah maklumat tentang organisasi sosial

  manusia .... Merangkumi semua kegiatan

  manusia dan merupakan satu proses ilmu pengetahuan

  yang mencari kebenaran (tahqiq)

 • DEFINISI MASYARAKAT

 • Definisi Masyarakat

  Terdapat banyak definisi yang kesemuanya dapat menjelaskan hakikat kewujudan

  masyarakat. Contoh definisi:-

  1. Lucy Mair (1965)

  Masyarat adalah satu gagasan yang terdiri daripada manusia yang saling

  berhubungan secara kolektif dengan mempunyai hak dan tanggungjawab yang saling

  mengiktiraf

  - Mair menekan:

  (i) persoalan obligasi di kalangan manusia

  contoh: berhubungan dan berperanan di antara satu sama lain

  (ii) Setiap individu mempunyai pemilikan dan kuasa (hak) serta peranan yang

  saling difahami.

  Contoh: hak pada harta benda dan hak di dalam masyarakat (penting kerana ia

  boleh memandu anggotanya berhubung dan bekerja sama)

 • Definisi Masyarakat

  2. Ralph Linton (1936)

  Masyarat adalah kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bersama dan

  saling bekerja sama hingga dapat mengorganisasikan diri dan meletakkan diri mereka

  sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu

  - Ini menunjukkan:

  (i) Pembinaan sesebuah masyarakat itu memakan masa yang lama

  (ii) Mempunyai manusia yang ramai

  (iii) Dapat menunjukkan rasa bersatu dalam masyarakat (kesatuan sosial)

  - Daripada definisi-definisi di atas, dapatlah disimpulkan bahawa

  masyarakat:

  (i) Terdiri daripada manusia

  (ii) Berhubungan dan bekerja sama

  (iii) Mempunyai kesatuan sosial

  (iv) Membina kebudayaan

  - Hanya MANUSIA yang layak di gelar sebagai MASYARAKAT. Haiwan tidak layak

  digelar masyarakat kenapa?

 • CIRI-CIRI MASYARAKAT

  1. Masyarakat adalah manusia yang hidup dalam satu kelompok

  Manusia mesti hidup berkelompok kerana:

  (i) Fitrah semulajadi manusia (Al-Quran) (berpasangan, siang-

  malam, lelaki-perempuan)

  (ii) Perlu pada orang lain. - masalah gangguan mental

  (iii) Lemah

  2. Masyarakat melahirkan kebudayaan

  Tiada masyarakat, maka tiadalah kebudayaan

  Masyarakat kebudayaan (benda dan bukan benda)

  Masyarakat dan kebudayaan tidak boleh dipisahkan

  3. Masyarakat mengalami perubahan

  Meliputi jumlah kelahiran, ekonomi, politik, sosial

 • Ciri-Ciri Masyarakat

  4. Anggota masyarakat itu berinteraksi

  Dalam masyarakat mesti ada perlakuan berhubunga dan bekerjasama

  di antara ahli-ahlinya mencetuskan interaksi

  Bahasa memainkan peranan penting (lisan / bertulis)

  Penggunaan peralatan (telefon, telegram, komputer, mesin faksimili

  dll)

  5. Dalam masyarakat terdapat kepimpinan

  Mengikut bidang dan peringkat dalam masyarakat: (keluarga,

  kampung, daerah, negeri, negara pertubuhan sukarela dll)

  6. Stratifikasi Sosial

  Merujuk kepada susunan lapisan sosial dalam masyarakat:

  Dapat dibahagi kepada 3:

  (a) kelas

  (b) status

  (c) kasta

 • 6a. Kelas

  Kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan

  harta

  Contoh: kelas atasan (hartawan), kelas menengah, kelas rendah

  6b. Status

  Jangkaan peranan dimainkan oleh individu dalam masyarakatnya

  Status tinggi jika memainkan peranan penting dlam masyarakat

  Contoh: pegawai daerah, wakil rakyat dll

  Status juga merujuk kepada peranan individu pada masa / waktu

  yang berlainan.

  Contoh: anak, suami, guru dll

  Faktor yang dapat memberi status dalam masyarakat di sini

  Contoh: gelaran Haji, lebai, Dato, Tan Sri dan lain-lain

  Ciri-Ciri Masyarakat

 • Pembahagian stratifikasi sosial dalam masyarakat:

  - Golongan Atasan (Pemerintah)

  - Golongan Pertengahan (pelaksana tugas Pemerintah)

  - Golongan Bawah (diperintah)

  Contoh Struktur sosial masyarakat Melayu tradisional (Sejarah Melayu)

  - Raja

  - Bangsawan

  - Rakyat

  - Hamba

  Moden:

  berlaku mobiliti sosial atau sama ada dalam kelas / status

  e.g - anak petani (miskin) boleh dapat status tinggi jika berjaya dalam pelajaran

  - orang yang berasal daripada kelas rendah boleh naik ke kelas atasan, misalnya

  kita berjaya dalam perniagaan

  Ciri-Ciri Masyarakat

 • Kelas dan status saling berkaitan

  e.g Kelas tinggi mungkin boleh capai status tinggi dan sebaliknya

  Status pekerjaan mewujudkan kelas sosial

  menyebabkan wujudnya perbezaan tingkahlaku berpolitik, sosial dll

  6c. Kasta

  Wujud dalam masyarakat India tradisional ke hari ini

  Brahmin

  Ksyatria

  Vaisya

  Sudra

  Ciri-ciri

  Keahlian ditentukan melalui kelahiran tidak boleh berubah tempat

  Perkahwinan hanya dibenarkan dalam kasta sendiri

  Terdapat peraturan yang ketat dalam mengawal perhubungan &

  tingkahlaku ahli-ahli

  Ciri-Ciri Masyarakat

 • Ciri-Ciri Masyarakat

  Stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak boleh dielakkan kerana

  setiap anggota masyarakat. Mempunyai kebolehan dan peluang yang

  tidak sama antara satu sama lain

  7. Sistem Sosial

  Dalam masyarakat, terdapat Sistem Sosial

  Sistem Sosial ialah satu set rol sosial yang mempunyai nilai, norma

  dan matlamat yang sama

  Ia menekankan kepada struktur hubungan bentuk-bentuk hubungan

  dan kesan sosial secara umum

  Sistem Sosial boleh dibahagikan kepada beberapa yang saling

  berhubungan:

  - keluarga dan kekeluargaan

  - sistem ekonomi

  - pendidikan

  - agama & kepercayaan

  - kesenian dll

 • MASYARAKAT ISLAM

  1. DEFINISI

  Masyarakat Islam dibentuk bersumberkan Al-Quran & Al-Sunnah dan

  berasaskan aqidah, syarak & akhlak

  Masyarakat umum memahami bahawa masyarakat Islam adalah

  kelompok manusia beragama Islam yang selalu disebut sebagai

  ummah

  Mengikut Piagam Madinah (fasal 25-35) ummah dimaksudkan orang-

  orang Islam dan Bukan Islam (Yahudi dan Nasrani). Ini bermakna

  masyarakat Islam juga meliputi golongan bukan Islam yang hidup

  bersama-sama orang Islam di dalam satu kelompok

  CIRI-CIRI utama masyarakat ini ialah mengamalkan sistem Islam

  (undang-undang Islam)

 • Masyarakat Islam

  2. Dari segi sejarah, Masyarakat Islam mula wujud dan dibentuk oleh Nabi

  Muhammad s.a.w pada tahun pertama Hijrah (622m) seiring dengan

  penubuhan negara Islam Madinah

  3. Penduduk Madinah pada ketika itu terdiri daripada orang Islam dan juga

  penganut agama lain

  4. Orang bukan Islam dikenali sebagai Ahli Zimmah (Zimmi) bermaksud

  golongan yang dijaga keharmonian mereka.

  5. Orang bukan Islam menerima konsep negara Islam kerana dasar-dasar

  Islam itu sendiri bersifat adil & menyeluruh untuk semua pihak ternyata

  berjaya dan selamat

 • KEDUDUKAN DAN HAK RAKYAT

  BUKAN ISLAM

  kerakyatan terbahagi kepada 2 Orang Islam yang beriman

  Orang Bukan Islam

  Golongan kafir

  Syariat Islam memberi layanan yang cukup adil terhad