Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · PDF fileosebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne...

Click here to load reader

 • date post

  19-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · PDF fileosebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne...

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20091

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Sekcija za Sekcija za osebna motorna vozilaosebna motorna vozila

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20092

  1) Novo predsedstvo Sekcije / članstvo

  2) Aktualna gibanja na slovenskem avtomobilskem trgu

  3) Predlog premije za čisto okolje

  4) Davčna zakonodaja

  5) Izobraževanje

  6) Vprašanja

  Tiskovna konferenca 10.03.2009 Dnevni red

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20093

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Novo predsedstvo Sekcije / Novo predsedstvo Sekcije / ččlanstvolanstvo

  Mirko FifoltMirko Fifolt

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20094

  � Predsedstvo Sekcije: � Predsednik: g. David Jurič (Summit motors) � Podpredsednik: g. Bogdan Žvanut (Mazda Motor Slovenija) � Podpredsednik: g. Danilo Ferjančič (Porsche Slovenija)

  � Novi član Sekcije 2008: � BMW Group Slovenija

  � Sekcija predstavlja 87% slovenskega avtomobilskega trga

  Redni letni Zbor Sekcije dne 18.02.2009 Novo predsedstvo / članstvo

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20095

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Aktualna gibanja na slovenskem Aktualna gibanja na slovenskem avtomobilskem trguavtomobilskem trgu

  David JuriDavid Juričč

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20096

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaTrg osebnih vozil v SLO Razvoj 01/2008 – 02/2009 in odstopanje

  6.128 6.028 6.643

  7.730

  6.291 6.250 6.490

  4.374 5.321

  5.865

  4.252

  3.161

  4.572 4.716

  0

  1.000

  2.000

  3.000

  4.000

  5.000

  6.000

  7.000

  8.000

  9.000

  jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 maj.08 jun.08 jul.08 avg.08 sep.08 okt.08 nov.08 dec.08 jan.09 feb.09

  24,0%

  16,5%

  2,7%

  25,1%

  3,5%

  -0,7%

  17,0%

  -5,8%

  9,5%

  -17,0%

  -26,8% -25,4% -21,8%

  -0,3%

  -30,00%

  -20,00%

  -10,00%

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  Skupni trg osebnih vozil 2008: 68.533

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20097

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  678 747 711

  927

  745 724 786

  651

  770

  647 618 528

  426 398

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1.000

  jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 maj.08 jun.08 jul.08 avg.08 sep.08 okt.08 nov.08 dec.08 jan.09 feb.09

  9,2%

  46,2%

  10,1%

  46,0%

  4,2% 7,3%

  37,7%

  0,5%

  35,1%

  -22,8% -21,0%

  -37,2% -46,7%

  -12,9%

  -60,00%

  -40,00%

  -20,00%

  0,00%

  20,00%

  40,00%

  60,00%

  Trg lahkih gospodarskih vozil v SLO Razvoj 01/2008 – 02/2009 in odstopanje

  Skupni trg lahkih gospodarskih vozil 2008: 8.532

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20098

  Sprememba rednih / akcijskih cen Indeks cen 07/2008 ���� 03/2009

  cene po ceniku

  akcijske cene

  julij 2008 marec 2009

  indeks 102

  indeks 93,3

  popust popust

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.20099

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Predlog premije za Predlog premije za ččisto okoljeisto okolje

  Bogdan Bogdan ŽŽvanutvanut

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.200910

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Francija

  -7,1%

  8,4%

  -7,4%

  -14,1% -15,8%

  -7,9%

  -14,8%

  -30,0%

  -20,0%

  -10,0%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  avg.08 sep.08 okt.08 nov.08 dec.08 jan.09 feb.09

  Nemčija

  -10,4%

  -1,5%

  -8,2%

  -17,7%

  -7,0%

  -14,2%

  21,5%

  -30,0%

  -20,0%

  -10,0%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  avg.08 sep.08 okt.08 nov.08 dec.08 jan.09 feb.09

  Dne 14.01.2009:

  Uvedba premije za čisto okolje v višini 2.500 EUR

  Dne 04.12.2008:

  Uvedba državne subvencije v višini 1.000 EUR

  Trg osebnih vozil v Franciji in Nemčiji Odstopanje 08/2008 – 02/2009

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.200911

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  � Splošno

  � premija za čisto okolje = državna podpora v višini 2.500 EUR na vozilo � velja od 01.04.2009 do 31.12.2009

  � Staro vozilo

  � 10 let in starejše (� datum 1. registracije 01.04.1999 ali starejše) � vsaj 1 leto v SLO registrirano na zadnjega lastnika � potrdilo o razgradnji s strani koncesionarja za ravnanje z izrabljenimi

  motornimi vozili (IMV)

  � Novo vozilo

  � v Sloveniji kupljena nova vozila, ki zadoščajo normi EURO 4 � do enega leta stara službena vozila, registrirana na pooblaščenega trgovca

  ali uvoznika

  Premija za čisto okolje Predlog Sekcije

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.200912

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  � Pogoji

  � samo fizične osebe, ne podjetja � samo eno vozilo na osebo � lastnik starega in novega vozila mora biti ena oseba � za vsako št. šasije je možna le ena premija za čisto okolje

  � Potek

  � trgovec fakturira navadno MPC (z vsemi popusti) brez premije za čisto okolje

  � trgovec vloži vse podatke in potrebna potrdila pri DURS-u (lastništvo starega in novega vozila, identiteta kupca, itd.)

  � DURS izplača premijo za čisto okolje neposredno kupcu

  Premija za čisto okolje Predlog Sekcije

 • Tiskovna konferenca

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

  Ljubljana, dne 10.03.200913

  Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

  osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaPremija za čisto okolje Izračuni – Varianta 1

  Višina premije: 1.000 € Dodatno prodana vozila: 4.000 Trg: 54.000 (-21,2%)

  Segment Delež Št. vozil povpr. neto PC

  povpr. DMV

  povpr. DDV

  DMV + DDV na vozilo

  Razlika davki - premija

  A00 20% 800 8.125 148 1.625 1.773 773 A0 50% 2.000 10.086 287 2.017 2.304 1.304 A 30% 1.200 17.338 956 3.468 4.424 3.424 Povprečje 100% 4.000 11.850 464 2.370 2.834 1.834

  Izračun za posamezno vozilo

  Segment Št. vozil DMV DDV DDV + DMV

  Premija Razlika davki - premija

  A00 800 118.664 1.300.052 1.418.717 80