Sdtcv Ea8010 Kru

Click here to load reader

 • date post

  10-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  19
 • download

  2

Embed Size (px)

description

EA 8010 user manual

Transcript of Sdtcv Ea8010 Kru

 • ESPRESSERIA AUTOMATIC

  www.krups.ro

  Produsulpoatefidiferitde

  celedinimagine

  Doar pentru uz casnic

  Garan]ia aparatului dvs. este de 24 luni cu maximum 6000 prepar`ri (3000 pe an; a se vedea documentul de garan]ie).Acest aparat este destinat utiliz`rii domestice [i nu este adaptat pentru utilizarea profesional`. |n cazul utiliz`riiprofesionale sau a utiliz`rii inadecvate, f`r` a ]ine cont de instruc]iunile de utilizare, produc`torul nu \[i asum` res-ponsabilitatea, iar garan]ia nu se va aplica. Nu se ofer` garan]ie pentru espressoarele care nu func]ioneaz` saufunc]ioneaz` defectuos din cauza faptului c` nu au fost cur`]ate sau detartrate, sau din cauza prezen]ei unor corpuristr`ine \n r

 • Semnifica]ii

  Aparatul este gata pentru un ciclu de func]ionare.

  O singur` clipire: aparatul este n faza de prenc`lzire.

  Dou` clipiri: un ciclu de 2 cafele este n desf`[urare.

  Informa]ii post vnzare, n modul de reglare al parametrilor de

  func]ionare.

  Goli]i colectorul de za] (ciclul de 2 cafele este \n desf`[urare)

  Goli]i colectorul de za]. Cur`]a]i sertarul. Goli]i t`vi]a de scurgere

  Verifica]i dac` colectorul de za] este n pozi]ie sau dac` este bine

  pozi]ionat. Verifica]i dac` celelalte sertare nu lipsesc sau sunt

  pozi]ionate gre[it.

  Reglare duritate ap`.

  Umple]i rezervorul cu ap`. Regla]i duriatea apei

  Verifica]i dac` rezervorul este bine pozi]ionat.

  Ciclul de cafea a fost ntrerupt din lipsa apei.

  Umple]i rezervorul.

  Reglajul conect`rii automate auto-off.

  Program de cur`]are cerut sau n curs.

  Program de cur`]are: preg`tirea ciclului de cur`]are sau de cl`tire.

  Reglajul temperaturii cafelei.

  Programul de detartraj cerut sau n curs.

  Programul de detartraj: preg`tirea ciclului de detartraj sau de

  cl`tire.

  Ciclul de cl`tire sau ciclul de detartraj: goli]i rezervorul, cl`ti]i [i

  umple]i-l cu ap` proasp`t`.

  Solicitare de cl`tire de lung` durat` (aproximativ 150ml) vede]i

  pagina 5

  Cl`tire de lung` durat` \n desf`[urare.

  Clipire permanent`: anomalie de func]ionare.

  Semnale luminoaseUmplererezervor

  /

  /

  /

  /

  Cur`]are

  /

  /

  /

  Calcar

  /

  /

  /

  /

  Oprit /Pornit

  /

  /

  /

  /

  Golireza]

  /

  /

  /

  : Led stins : Led aprins/ : Led care clipe[te/ : Led care clipe[te intermitent

 • 3PAGINA

  4 DescriereSemnale de avertizare

  5 Elemente informative despre cafeaua espressoSfaturi de siguran]`

  6 nainte de prima utilizareM`sura]i duritatea apeiCartu[e Claris - sistem de filtrare a apei

  7 ReglajeReglarea durit`]ii apeiReglarea cuplajului automatic (auto-off)Reglarea temperaturii cafelei

  8 Prezentarea aparatuluiCl`tirea circuitului de cafeaPreg`tirea r[ni]ei

  9 Preg`tirea unui espresso [i a cafeleiPreg`tirea unui espresso (de la 20 la 70 ml)Preg`tirea cafelei (de la 80 la 220 ml)Func]ia 2 ce[ti

  10 Preparate pe baz` de vaporiSpum` de lapteSet Auto-Cappuccino X S6000

  11 ntre]inerea aparatuluiGolirea colectorului de za], a sertarului de cur`]are [i a recipientului de colectare alichidelorCl`tirea circuitului

  11-12 Program de cur`]are automat

  13 Program de detartraj automat

  13-14 PPrrooggrraammuull ddee ccll``ttiirree

  14-15 ntre]inere general`Transportul aparatuluiProduse aflate la finalul perioadei de utilizare

  15 Probleme [i ac]iuni corective

  16 Re]ete

  CUPRINS

  Imaginile din manual pot fi u[or diferite fa]` de aparat.

  F 088 Claris

  Cartue: sistemde filtrare aapei, secumprseparat

  XS 3000Pachet de 10tablete (2tabletempreun cuaparatul

  F 054 Pudr pen-tru detartraj (opungu mpreuncu aparatul)

  XS6000Set auto-cappucino (secumprseparat)

  XS 4000 KRUPSLichid de curare asistemului capucino(se cumpr separat)

  accesorii (vndute separat)

 • 4Buton rotativ pentru cantitatea de cafea

  Buton pentru aburi

  Tast` [i semnalizare luminoas` oprit/pornit

  Tast` cafea standard

  Tast` cafea tare

  Avertizare luminoas` cur`]are

  Avertizare luminoas` detartraj

  Avertizare luminoas` umple]i rezervorul cu ap`

  Avertizare luminoas` goli]i za]ul [i cur`]a]i vasul

  Avertizare luminoas` cl`tire/ntre]inere

  Gr`tar [i recipient de colectare a pic`turilor

  Valv` scurgere cafea cu n`l]ime reglabil`

  Colector za] cafea

  Buton rotativ volum cafea

  Recipient cafea boabe

  Duz aburi

  Capac recipient cafea boabe

  Mner/capac rezervor de ap`

  Rezervor de ap` Gr`tar pentru ce[ti

  Pentru nivel de ap`

  Vedere de sus

  Buton de reglare a graduluide m`cinare

  Fant` pentru pastile de cur`]are

  Descrierea aparatului

  Reglaj r[ni]`

  Sertar special cur`]are

  Golire colector za]

  Umple]i rezervorul de ap`

  Semnale de avertizare

  Cur`]are

  Detartraj

  Efectua]i o cur`]are \ndelungat`

  R[ni]` cu lamele metalice

  Afi[aj digital de reglare a parametrilor

  Instruc]iuni de ntre]inere

  Led aprins

  Led intermitent

 • 5Stimate client,

  V` felicit`m c` a]i cump`rat aparatul espresso automatic Krups. Ve]i aprecia att calitatea cafelei ct [i u[urin]a de utilizare.

  Espresso sau cafea lung`, ristretto sau cappuccino, aparatul dumneavoastr` de cafea/espresso automatic a fost conceput pentru a v`permite s` savura]i acas`, o cafea de aceea[i calitate ca la restaurant, indiferent de momentul zilei sau s`pt`mnii n care le preg`ti]i.

  Mul]umit` sistemului s`u Compact Thermoblock [i a pompei de 15 bari [i datorit` faptului c` acest aparat efectueaz` opera]iunea dem`cinare chiar \nainte de prepararea cafelei, Espresseria Automatic v` va permite s` ob]ine]i un produs cu un con]inut maxim dearome, s` descoperi]i un produs pe baz` de extract natural din boabe de cafea, de o consisten]` [i culoare aparte.

  Espresso nu se serve[te n c`ni tradi]ionale, ci mai degrab` n ce[cu]e din por]elan.Pentru a ob]ine un espresso la o temperatur` optim`, [i o crem` compact`, v` sf`tuim s` prenc`lzi]i ce[cu]ele.

  Cu siguran]`, dup` mai multe ncerc`ri, ve]i g`si tipul de amestec [i de m`cinare a boabelor de cafea corespunz`tor gusturilordumneavoastr`. Calitatea apei utilizate este, de asemenea, un alt factor determinant n calitatea rezultatului cafelei pe care o ve]iob]ine.

  Trebuie s` v` asigura]i c` apa este proasp`t` de la robinet (nainte de a deveni st`tut` n contact cu aerul), c` nu are miros de clor [ieste rece.

  Cafeaua espresso este mult mai bogat` n arome dect cafeaua la filtru clasic`. n ciuda gustului foarte pronun]at, foarte puternicpentru papilele gustative [i foarte persistent, cafeaua espresso con]ine de fapt mai pu]in` cafein` dect cafeaua la filtru (n jur de 60pn` la 80 mg pe cea[c`, comparativ cu 80 pn` la 100 mg pe cea[c`). Acest fapt se datoreaz` unei durate de preparare mai scurt`.

  Datorit` vizibilit`]ii rezervoarelor, dar [i a programelor automate de cur`]are [i detartrare, aparatul Espresseria Automatic v` va oferiun mare confort de utilizare.

  Important: Norme de siguran]` Citi]i cu aten]ie instruc]iunile de utilizare nainte de prima folosire a aparatului [i p`stra]i-le. Utilizarea neconform` normelor va scutiKRUPS de orice responsabilitate.

  Plasa]i aparatul pe o suprafa]` plan` [i rezistent` la c`ldur`. Conecta]i aparatul numai la o priz` cu mp`mntare. Verifica]i c` tensiunea liniei de alimentare indicat` pe pl`cu]a aparatuluicorespunde cu cea a instala]iei dumneavoastr` electrice.

  Verifica]i c` nu a]i a[ezat aparatul pe o suprafa]` cald` sau c` nu l utiliza]i n apropierea unei surse de foc. Scoate]i imediat aparatul din priz`, dac` constata]i o anomalie n timpul func]ion`rii. Nu trage]i de cablul de alimentare pentru a scoate aparatul din priz`. Nu l`sa]i cordonul de alimentare s` at

 • Filtrnd apa cu cartu[ulClaris ve]i reduceduritatea n carbonat pn`la 75%*n Clor pn` la 85%*n Plumb pn` la 90%*n Fier pn` la 95%*n Aluminiu pn` la 67%*

  V` sf`tuim ca pentru optimizarea gustului [i a duratei de via]` a aparatului s` utiliza]i cartu[e Claris Sistem AquaFilter, vndut ca accesoriu.Acesta con]ine o substan]` anti-calcaroas` [i carbon activ, care reduc clorul, impurit`]ile, plumbul, fierul, pesticideleprezente n ap`. Mineralele [i oligo-elementele vor fi n acela[i timp p`strate.

  6

  nainte de utilizarea aparatului pentru prima dat` sau dup` ce a]i constatat o modificare n duritatea apei, trebuie s`adapta]i aparatul la nivelul de duritate al apei constant. Afla]i acest lucru cu ajutorul testerului Ph livrat mpreun` cuaparatul sau adresa]i-v` companiei de distribu]ie a apei.

  NAINTE DE PRIMA UTILIZARE

  Citi]i dup` un minut nivelul durit`]ii apei

  Instalarea unui cartu[ n aparat.La prima utilizare amplasa]i cartu[ul pefundul rezervorului.

  Aparatul dumneavoastr` v` va aten]iona atunci cnd trebuie s` nlocui]i cartu[ul. Cartu[ul Claris trebuienlocuit o dat` la 50 de litri de ap` sau o dat` la 2 luni, minimum.

  Utiliza]i ap` filtrat`. Nu folosi]i ap` mineral`.

  Mecanism ce permitememorarea lunilor defolosire [i de schimb acartu[ului (dup` maximum 2 luni).

  Grad de duritate

  0foarte slab

  1slab

  2duritate medie

  3dur

  4foarte dur

  f 7,2 >12,6 >25,2 > 37,8

  dH 4 >7 >14 > 21

  e 5 >8,75 >17,5 > 26,25

  1 sec.

  0 1 2 3 4

  F088

  MSURAREA DURIT}II APEI

  CARTU{E CLARIS - SISTEM FILTRARE AP F 088 (VNDUT SEPARAT)

  * indica]ii date de produc`tor

  Umple]i un vas cu ap`[i introduce]i testerul

  Plasa]i un recipient subduza pentru aburi.L`sa]i s` se scurg` 300ml de ap` timp de 3secunde. Dac` dori]ipute]i repeta opera]ia.

 • RE