Schuiteman1105 eyeopener wt lr

Click here to load reader

 • date post

  22-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Lees de EyeOpener van juni 2015

Transcript of Schuiteman1105 eyeopener wt lr

 • ALS FAMILIEBEDRIJF MOET JE EEN LANGE- TERMIJNVISIE HEBBEN

  NIEUWSBRIEF VAN SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

  UITGAVE 32 - JUNI 2015

  SCHUITEMANA C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

  12VERSLAG OLDTIMER EVENT

  19HET NIEUWE ARBEIDSRECHT

  EYEOPENER

 • IN DE PRAKTIJK: VAN DE KOLK

  8

  HEEFT DE INNOVATIEBOX ZIJN LANGSTE TIJD GEHAD?

  16OOK NA 1 JULI 6% BTW VOOR ARBEIDSKOSTEN

  18

 • INHOUD

  I N H O U D 3

  Beste relatie,

  In de afgelopen jaren lag uw focus wellicht op het behouden

  van uw onderneming. De crisisperiode dwong velen van u

  daar nu eenmaal toe. Nu de economie weer opkrabbelt

  wordt het mogelijk tijd om na te denken over de toekomst.

  Want wat gebeurt er met uw bedrijf als u met pensioen

  gaat? Verkoopt u het? Nemen uw kinderen het bedrijf over

  of is fuseren beter? Zulke beslissingen neemt u niet zomaar.

  Wij helpen en begeleiden u hierin graag. Zo brengen we uw

  wensen en de mogelijkheden samen. Neem gerust eens

  contact hierover op.

  Henk Morren, directievoorzitter

  STORM IN EEN GLAS BIER

  14VOORTHUIZEN HEEFT EIGEN SPECIAALBIER

  11

  4 De fiscale aspecten van Crowdfunding Crowdfunding

  7 Huizen gaat verHUIZEN Nieuws van Schuiteman

  8 In de praktijk: Van de Kolk Clintcase

  11 Eye catchers

  12 Wijzigingen ontslagvergoedingen Arbeidszaken

  14 Storm in een glas bier Horeca

  16 Heeft de innovatiebox zijn langste tijd gehad? Innovatie

  18 Ook na 1 juli 6% btw voor schilderen, stuken, behangen en isoleren Bouw

  19 Oldtimer Event Nieuws van Schuiteman

  FISCALE ASPECTEN VAN CROWDFUNDING

  4

 • Crowdfunding is hot. Je moet op een verjaardag toch ten minste kunnen meepraten over Collin

  Crowdfund, Kickstarter, of zelfs het slijterijmeisje uit Sluis*. Wat ik dan leuk vind (je bent tenslotte

  belastingadviseur of je bent het niet), is om te kijken naar de fiscale aspecten van crowdfunding.

  Die fiscale gevolgen hangen af van het soort crowdfunding. Ik zet vier hoofdvormen en hun gevolgen

  op een rij. Ik beperk me in dit artikel tot de gevolgen voor de particuliere crowdfunders.

  1. Verstrekken van vreemd vermogen

  De investeerder stelt een bepaald bedrag aan de geldzoeker ter beschikking in de vorm van een lening.

  De leningnemer betaalt dit bedrag aan het einde van de looptijd van de lening terug en de investeerder

  ontvangt jaarlijks een vergoeding in de vorm van rente. De hoogte van deze rente hangt af van de looptijd

  van de lening en de kredietwaardigheid van het project van de geldzoeker.

  Fiscale aspecten

  Een particulier die via crowdfunding een lening verstrekt, valt voor deze lening in Box 3 van de inkomsten-

  belasting. In deze box wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Niet de feitelijk ontvangen rente

  wordt in de heffing betrokken. Maar, er wordt belasting geheven over een fictief rendement van 4%.

  De door het bedrijf betaalde rente is in de regel van de winst aftrekbaar. Wanneer het verstrekken van finan-

  cieringen meer professioneel wordt vormgegeven, kan de belastingheffing over de inkomsten uit deze leningen

  verspringen van Box 3 naar Box 1. In Box 1 zijn de daadwerkelijk behaalde resultaten belast tegen het

  progressieve inkomstenbelastingtarief (maximaal 52%).

  C R O W D F U N D I N G4

  DE FISCALE ASPECTEN VAN CROWDFUNDING

  Bram Faber, fiscalist

 • 2. Verstrekken van eigen vermogen

  Wanneer een investeerder geld ter beschikking stelt aan

  een onderneming in ruil voor een stuk eigendom en/of

  zeggenschap in de onderneming, spreken we van het

  verstrekken van eigen vermogen. De bekendste vorm is dat

  de investeerder aandelen krijgt in een bv. De investeerder

  wordt via zeggenschap en/of dividend beloond voor zijn

  financiering.

  Fiscale aspecten

  In het geval een particulier door middel van aandelen

  participeert in het vermogen van een bedrijf is de omvang

  van de participatie belangrijk. Wanneer er sprake is van

  een belang van minder dan 5% worden de inkomsten uit

  de betreffende aandelen belast in Box 3 (zie punt 1). Een

  particulier met een belang van 5% of meer in een bedrijf,

  ook wel een aanmerkelijk belang genoemd, wordt niet

  in Box 3, maar in Box 2 van de inkomstenbelasting in de

  heffing betrokken. Het inkomen dat hij behaalt met de

  aandelen wordt in deze Box belast tegen een tarief van

  25%. Voor de bv zijn de uitgekeerde vergoedingen, de

  dividenden, niet aftrekbaar.

  3. Schenken

  Bij een schenking vraagt de investeerder geen tegenprestatie

  voor het door hem gegeven bedrag. Deze vorm van crowd-

  funding kom je vaak tegen bij het realiseren van goede

  doelen of maatschappelijke investeringen.

  Fiscale aspecten

  Over een ontvangen schenking is meestal schenk belasting

  verschuldigd. Het tarief waartegen de schenking in de

  heffing wordt betrokken is afhankelijk van de hoogte van de

  schenking en de relatie tussen de schenker en ont vanger.

  Een schenking is in de regel niet aftrekbaar in de inkomsten-

  belasting voor de donateur. Dit is anders als de instelling

  waaraan wordt geschonken de zogenaamde ANBI-status

  heeft. In die gevallen is de schenking, onder voorwaarden,

 • wel aftrekbaar van het inkomen in box 1. Daarnaast

  geldt voor instellingen met deze ANBI-status dat zij

  belastingvrij schenkingen kunnen ontvangen.

  4. Voorverkopen

  Een startende ondernemer kan door middel van

  crowdfunding zijn producten al verkopen, voordat

  het productieproces tot stand is gekomen. Via voor-

  uitbetaling haalt hij zo al voldoende geld op voor de

  productie en lancering van het product. De inves-

  teerders ontvangen als tegen prestatie voor hun

  geldverstrekking het product als eerste of tegen

  een korting.

  Fiscale aspecten

  Voor de particuliere investeerder heeft de vooruit-

  betaling van een product geen verdere fiscale

  gevolgen. Voor de verkoper is dit wel het geval.

  Crowdfunding wordt gebruikt om producten vooraf-

  gaande het productieproces te ver kopen. Voor de

  verkopende onderneming zijn deze opbrengsten

  omzet. Over de winst die resteert, na aftrek van de

  aftrekbare kosten, is de onderneming belasting

  verschuldigd. De winst is ofwel belast tegen het

  progressieve tarief van Box 1 van de inkomsten-

  belasting, ofwel belast tegen het tarief van 20% dan

  wel 25% in de vennootschapsbelasting. Daarnaast

  dient over de vooruitbetaling van de te produceren

  producten omzetbelasting te worden afgedragen.

  Tot slot

  Crowdfunding wordt steeds vaker toegepast bij de

  financiering van allerlei soorten projecten. Crowd-

  funding kent geen specifieke fiscale regelgeving.

  Per vorm van crowdfunding wordt op basis van de

  algemene regel gekeken naar de fiscale gevolgen bij

  zowel de ontvangende partij als de betalende partij.

  Crowdfunding heeft een hoge aaibaarheidsfactor.

  Laat u echter goed voorlichten over de (fiscale) gevol-

  gen. Dat voorkomt dat u als crowdfunder of geldzoeker

  met de spreekwoordelijke fiscale kater achterblijft.

  Bram Faber, bfaber@schuiteman.com, 0342 411 200

  * Kunt u niet meepraten? Kijk eens op:

  www.meisjevandeslijterij.nl

  www.kickstarter.com

  www.collincrowdfund.nl

  6 C R O W D F U N D I N G

 • Halverwege 2015 hoopt Schuiteman Huizen

  te verhuizen van de Huizermaatweg naar de

  Naarderstraat 1a. Wij zijn blij met deze ontwikkeling.

  Binnenkort hopen wij u hierover meer te vertellen.

  Voor nu ziet u alleen de fotos, maar kom gerust

  eens langs als het zover is! Vast vragen?

  Bel of mail gerust met Jorrit Koops of Jan Pieter

  Wiesenekker, jkoops@schuiteman.com of

  jpwiesenekker@schuiteman.com, 035 - 647 3471.

  verHUIZEN

  N I E U W S V A N S C H U I T E M A N 7

 • Bouwbedrijf Van de Kolk timmert al sinds 1933 aan de weg als ontwikkelende aannemer. En met succes,

  mag gesteld worden. Het Garderense bedrijf heeft de crisis niet alleen overleefd, maar is er zelfs sterker

  uitgekomen. Directeur Henk van de Kolk: Wij gaan niet voor de korte klap voor onze aandeelhouders.

  Werkzaam in het midden van het land, voert Bouwbedrijf van de Kolk een breed scala aan projecten uit.

  Henk introduceert zijn bedrijf: Wij zijn een middelgrote, ontwikkelende aannemer en bouwen in opdracht

  van particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Daarnaast ontwikkelen wij ook zelf bouwprojecten om onze

  bouwcapaciteit te vullen. Een team van 65 werknemers werkt aan diverse projecten in de seriematige

  woningbouw, utiliteitsbouw, kleinbouw en luxe villabouw.

  Drie generaties aan continuteit

  Bouwbedrijf van de Kolk is ruim 80 jaar geleden opgericht door Henks opa, Hendrik van de Kolk. Inmiddels

  staat de derde generatie al sinds 2000 aan het roer. Henk: Dat zijn mijn broer Peter en ik. Als familiebedrijf

  moet je een langetermijnvisie hebben en ga je niet voor de korte klap. We denken in termen van continuteit

  en lange termijn voor ons bedrijf. Deze filosofie heeft zich uitbetaald.

  Prestigieuze awards

  Als de kroon op het werk ontving Van de Kolk de laatste jaren twee prestigieuze awards. Wij zijn afgelopen

  jaar uitgeroepen tot Best Presterende Bouwbedrijf van Nederland. Een heel mooie prijs en een bevestiging

  ALS FAMILIEBEDRIJF MOET JE EEN LANGE-TERMIJNVISIE HEBB