Schuiteman1090 eyeopener wt lr

Click here to load reader

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Lees de EyeOpener van oktober 2014

Transcript of Schuiteman1090 eyeopener wt lr

 • WEWILLENBEWONERSEENPLEKMIDDENINDESAMENLEVINGBIEDEN

  NIEUWSBRIEF VAN SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

  UITGAVE 30 - OKTOBER 2014

  SCHUITEMANA C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

  16DECROWDEXPEDITION

  8EENHYPOTHEEKVANDEEIGENBV,KANDAT?

  EYEOPENER

 • INDEPRAKTIJK:DEOUDEPASTORIE

  10

  EENHYPOTHEEKVANDEEIGENBV,KANDAT?

  16KOMTVANRUILENHUILEN?

  18

 • INHOUD

  I N H O U D 3

  Beste relatie,

  De overheid heeft de begroting van het komende jaar op

  orde. Nu wij nog! Begrotingen maken is natuurlijk lopende

  band werk voor de financile sector. Als kantoor worden wij

  daar door onze relaties vaak bij betrokken.

  Wat mij elke keer weer opvalt is dat er toch heel veel factoren

  zijn waar je niet direct invloed op hebt. Denk ik alleen maar

  aan het nieuws van vandaag, dan denk ik aan de Russische

  boycot. Wellicht heeft dit ook invloed op uw organisatie en

  brengt het onzekerheden met zich mee.

  Mijn advies is daarom ook: houd je vooral bezig met zaken

  waar je wl invloed op hebt. De kwaliteit van uw diensten of

  producten, de betrokkenheid van uw medewerkers in de

  organisatie, de passie waarmee u leiding geeft aan uw

  organisatie, het nakomen van afspraken: al deze factoren

  kunt u zelf benvloeden.

  Mijn ervaring is: als deze ingredinten in uw organisatie

  minimaal aanwezig zijn, komt de begroting ook wel op

  orde. Ook al is dat in sommige gevallen een krimpende.

  Henk Morren,

  directievoorzitter

  RELATIEAVOND

  6WIEWATBEWAART,DIEHEEFTWAT

  14

  4 De werkkostenregeling 2015. Wat verandert er? Visie van Schuiteman

  6 Meld u aan voor de Relatieavond op 9 oktober! Nieuws van Schuiteman

  8 De Crowd Expedition Visie van Schuiteman

  10 In de praktijk: De Oude Pastorie Woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen

  met dementie

  13 Eye Catchers Nieuws van Schuiteman

  14 Wie wat bewaart, die heeft wat Visie van Schuiteman

  16 Een hypotheek van de eigen bv, kan dat? Visie van Schuiteman

  18 Komt van ruilen huilen? Nieuws van Schuiteman

  20 Hoe gemeen kosten voor gemene rekening kunnen zijn Visie van Schuiteman

  22 Bram Faber penningmeester bij BHN Nieuws van Schuiteman

  23 Voorthuizen loopt: Schuiteman derde op vijf kilometer Nieuws van Schuiteman

  DEWERKKOSTEN-REGELING2015

  4

 • Met ingang van 1 januari 2015 geldt de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers. Dit heeft

  gevolgen voor de werkgevers die over moeten stappen, maar wellicht ook voor hen die dit al eerder

  deden. Wat verandert er dan precies voor u? In dit artikel geven we er antwoord op.

  De maatregelen van de werkkostenregeling per 1 januari 2015

  Op dit moment kunt u nog kiezen tussen de werkkostenregeling of de oude regeling van vrije vergoedingen

  en verstrekkingen. Per 1 januari 2015 komt er een einde aan dit keuzeregime.

  In 2014 mag u nog maximaal 1,5% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en

  verstrekkingen voor uw werknemers. Hier betaalt u geen loonbelasting over. Per volgend jaar gaat deze

  vrije ruimte omlaag naar 1,2%.

  Er komt een beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium voor wat betreft de verstrekking

  van gereedschappen, computers, tablets en smartphones. Met het noodzakelijkheidscriterium is een

  vergoeding of verstrekking geen belastbaar loon als deze noodzakelijk is voor het werk. De zakelijk

  gebruikseis van 10% of 90% komt voor deze voorzieningen te vervallen.

  De afrekeningsystematiek wordt vereenvoudigd. Hierbij moet nog slechts n keer per jaar, dat wil zeggen

  na afloop van het kalenderjaar, worden vastgesteld of de vrije ruimte wordt overschreden.

  Er komt een concernregeling waardoor een collectieve vrije ruimte ontstaat. Binnen concernverhoudingen

  hoeft voor wat betreft de werkkosten niet langer een splitsing te worden gemaakt over de diverse

  vennootschappen.

  De continuering van de bestaande regeling voor personeelskorting op producten uit eigen bedrijf (20%

  korting met een maximum van 500,- per werknemer per jaar) door middel van gerichte vrijstelling in

  de WKR.

  V I S I E V A N S C H U I T E M A N4

  WERKKOSTENREGELING2015.WATVERANDERTER?

  Bert van Dijk, HR-adviseur

 • Het onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en

  ter beschikkingstellingen ten aanzien van een aantal werk-

  plekgerelateerde voorzieningen, zoals de waarde van con-

  sumpties op de werkplek en fitness in het bedrijfspand,

  wordt weggenomen. Nu geldt hiervoor een nihilwaardering.

  Er komt een mogelijkheid om afspraken te maken met

  de inspecteur over de gemiddelde btw-druk over bedragen

  die ten laste van de vrije ruimte komen.

  Deze maatregelen maakte Staatsecretaris Wiebes op 3 juli

  2014 bekend in zijn brief aan de Tweede Kamer. In deze brief

  kondigde hij ook enkele maatregelen aan met het oog op

  fiscale vereenvoudiging en vermindering van administratieve

  lasten. Hiermee komt hij tegemoet aan de in de praktijk

  gerezen bezwaren. Deze maatregelen staan ook in het

  met Prinsjesdag ingediende wetsvoorstel Belastingplan

  2015. Zo kunnen ze per 1 januari 2015 worden ingevoerd.

  Verdiep u in de WKR!

  Heeft u zich nog niet verdiept in de WKR? Gebruik de reste-

  rende maanden dan om u goed voor te bereiden op de

  gevolgen van de werkkostenregeling. Wij adviseren u om op

  korte termijn te starten met een inventarisatie van de finan-

  cile, arbeidsrechtelijke en administratieve gevolgen. Voor

  werkgevers die de WKR al ingevoerd hebben of inmiddels

  zijn voorbereid op de WKR verandert er weinig. Voor hen

  volstaat een toets of en in welke mate de aangekondigde

  maatregelen invloed hebben op hun onderneming.

  Bert van Dijk, bvdijk@schuiteman.com, 0342 473 444

 • N I E U W S V A N S C H U I T E M A N6

  Ik begrijp niet waarom u hier zo vervelend over doet. () Laten we blij zijn met elkaar! Laten wij optimistisch

  zijn! Laten we zeggen: Nederland kan het weer! Die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek! Toch?

  Jan Peter Balkenende in reactie op Femke Halsema tijdens

  de Algemene beschouwingen over de economische opleving (2006).

  Hoewel enkelen de VOC associren met rooftochten en kolonisatie, zag Balkenende het als een bedrijf met

  handelsgeest, daadkracht en durf. Deze VOC-mentaliteit is daarom ook het thema van de Relatieavond 2014

  op 9 oktober. Over dit thema zullen Herman Pleij en George Parker komen spreken.

  Het evenement vindt plaats in Hart van Holland in Nijkerk, Berencamperweg 12. Heeft u zich nog niet opgegeven?

  Aanmelden kan nog steeds via onze website www.schuiteman.com of via de mail: evenement@schuiteman.com.

  Wilt u hierbij uw naam, bedrijfsnaam en het aantal personen vermelden?

  Herman Pleij George Parker Niek Boes

  WATZEGTDEVOC-MENTALITEITOVERONS?

  Met Herman Pleij, George Parker en Niek Boes over de VOC-mentaliteit

 • O V E R S C H U I T E M A N 7

  Herman Pleij: Prof. Dr. Herman Pleij is hoogleraar middel-

  eeuwse letterkunde aan de universiteit van Amsterdam.

  Hij wordt beschouwd als n van de beste sprekers van

  Nederland en kan u veel vertellen over de historische achter-

  grond van onze maatschappij en de dingen die wij als

  typisch Nederlands ervaren.

  George Parker: George Parker spreekt, schrijft en werkt

  met mensen en organisaties aan hun vernieuwingspro-

  cessen. De kracht van George Parker is zijn veelzijdigheid:

  hij mengt hoogwaardige en relevante inhoud met enter-

  tainment, comedy, illusies, verhalen en publieksparticipatie.

  George reist de hele wereld over voor zijn LectureShows en

  trad al meer dan vierduizend keer op in twintig verschillende

  landen. Bovendien schreef hij diverse boeken over creativiteit.

  Niek Boes: Niek Boes is geluidskunstenaar en staat al

  sinds zijn veertiende op het podium. Wat hij kan, kan bijna

  niemand, zegt Karin Bloemen over hem. Meer vertellen

  we u niet. Beleef het zelf op 9 oktober!

 • Uber (taxi), Snappcar (auto uitlenen), AirBnB (huis of

  appartement verhuren), Peerby (spullen van de buren

  lenen) , BlaBlacar (carpoolen), Kickstarter (financiering);

  en zo kan ik nog wel even doorgaan. Namen van bedrijven

  die inmiddels een stevige voet aan de grond hebben in

  de zogenaamde deeleconomie. Ok, hier en daar probeert

  men om met regelgeving nog wat stokken in de wielen

  te steken van de snelgroeiende deelconcepten, maar

  steeds meer krijgen deze nieuwe diensten de ruimte om

  klanten te bereiken en te bedienen.

  Met name de jonge generatie consumenten omarmt deze

  nieuwe vormen van dienstverlening. Zij verkiezen gebruik

  boven bezit en regelen zaken zelf of in collectieven. Denk

  daarbij bijvoorbeeld aan lokale energiecoperaties. Door

  middel van (door social media gevormde) netwerken en

  apps schakelen zij bovendien razendsnel.

  Van B2C en B2B naar C2C en C2B

  We zien een duidelijke trend dat de traditionele business-

  modellen in de vorm van Business-to-Consumer en Business-

  to-Business aangevuld en soms zelfs vervangen worden

  door Consumer-to-Consumer verbindingen en Consumer-

  to-Business transacties. Van dat laatste is crowdfunding

  een mooi voorbeeld.

  Het is een ontwikkeling die zijn weerslag uiteraard gaat

  krijgen op verdienmodellen van menige onderneming.