Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media...

25
Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte

Transcript of Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media...

Page 1: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Schatten van Stadsarchief Amsterdam

12 april 2011

Stadsarchief

Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte

Page 2: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Wat ga ik vertellen?

Stadsarchief

Beschikbare bronnen

Bestaande toepassingen

Page 3: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Inleiding: Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief is het historisch

documentatiecentrum van Amsterdam. Ruim 35 kilometer archief, miljoenen

kaarten, tekeningen, en prenten, een

bibliotheek en geluids-, film- en

fotoarchieven. Archieven overheid (gemeente

Amsterdam) en van particuliere

instellingen, bedrijven en families die

iets met Amsterdam te maken hebben.

Page 4: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Ontsluiten van materiaal voor het publiek

Digitalisering (Archiefbank)

Tentoonstellingen, presentaties Lezingen Films Websites Onderwijs

Page 5: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Online bronnen Stadsarchief

Amsterdamse Schatten

Beeldbank Amsterdam

Buurt en stad

Archiefbank

Page 6: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Schatkamer

Page 7: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Schatkamer detail

Page 8: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Kenmerken Schatten

Plaatje met een praatje Gekoppeld aan Schatkamer Thematisch geordend +/- 400 artikelen Aantal artikelen groeit gestaag Tweetalig

Page 9: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.
Page 10: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.
Page 11: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Kenmerken Beeldbank

Foto’s, (bouw)tekeningen,

prenten 280 duizend beelden Metadata

Page 12: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Metadata Beeldbank

Collectie Gebouw Documenttype Collectie Vervaardiger Geportretteerde Geografische naam (meestal

straat & huisnummer)

Page 13: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Metadata Beeldbank downloaden

Metadata downloaden via

www.appsforamsterdam.nl

Nieuwe versie Beeldbank

met API en Open Search

(verwachtte oplevering juli

2011)

Page 14: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Archiefbank

Page 15: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.
Page 16: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Kenmerken Archiefbank

Beschrijvingen (metadata)

volledig doorzoekbaar Scanning on demand Scans te bekijken tegen

vergoeding (of in het

Stadsarchief) Diversiteit aan data

Page 17: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.
Page 18: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.
Page 19: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.
Page 20: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Kenmerken Buurt en Stad

Gericht op bovenbouw

basisschool Hele stad ontsloten op

buurtniveau Detail: Afbeelding met

korte tekst.

Page 21: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Voorbeelden toepassingen/apps

1. Olie op de kaart

Foto’s van Jacob Olie

en Bernard Eilers op

Google Maps

Page 22: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Voorbeelden toepassingen/apps

2. Dagboektekeningen

Christaan Andriessen

Digitale versie van

getekend dagboek

(1805-1808)

Page 23: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Voorbeelden toepassingen/apps

3. Project 1012

Historische informatiebordjes (tegels) QR-codes die verwijzen naar de

Amsterdamse Schatten

Page 24: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Tot slot: Rondleiding?

Opgeven bij docent

QuickTime™ en een-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding weer te geven.

Page 25: Schatten van Stadsarchief Amsterdam 12 april 2011 Stadsarchief Presentatie HvA Interactieve Media Door: Mark Ponte.

Links besproken websites:

Bronnen:

Stadsarchief: http://stadsarchief.amsterdam.nl/

Amsterdamse Schatten: http://stadsarchief.amsterdam.nl/presentaties/amsterdamse_schatten/

Beeldbank: http://beeldbank.amsterdam.nl/

Archiefbank: https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/

Buurt en Stad: http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad

Apps for Amsterdam: http://www.appsforamsterdam.nl/databronnen

Voorbeelden:

Jacob Olie en Bernard Eilers op Google maps: http://a4a.contentecontent.com/olie

Tekeningen Andriessen: http://stadsarchief.amsterdam.nl/presentaties/uitgelicht/andriessen/overzicht/