Schamper 515

download Schamper 515

of 32

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  4

Embed Size (px)

description

30 april 2012

Transcript of Schamper 515

 • Het studentenblad van de

  Het blad van papier 30 april 2012 n 515

  Jaargang 37 // om de twee weken tiJdens het academieJaar // cover:martiJn vermeersch & michiel geldof

  UGent

  Zoek de pornosnor

 • 2 schamper 515 www.schamper.ugent.be

  kort

  nighttime is my time

  Rond drie uur s nachts door de smalle donkere steegjes en de verlaten straten van Gent lopen, zorgt altijd wel voor een paar interessante inzichten. Zo is er aan het Ufo wel altijd een of andere weirdo die u zal las-tigvallen om te vragen waar de Overpoort nu precies ligt of waar er nog ergens een bankautomaat is waar er wl geld in zit. Ook zakkenman zal altijd wel ergens in de buurt zijn (slapen, daar doet hij toch niet echt aan mee, hebben we de indruk). Als deze zaken u nu allesbehalve bekend in de oren klinken, moet u eens een nachtelijke wandeling maken na de Boerenpoppoll met gratis vat (30/04, VLK), ook al kun-nen we niet garanderen dat u het zich een dag later nog herinnert.

  Alhoewel, misschien moet u toch zor-gen dat u op de Dag van de Arbeid fris bent, want er valt op een vrije dag toch al-tijd wel wat meer te beleven dan op andere dagen. De dames en heren van Geogra-fica gaan dan paintballen in het idylli-sche Eeklo. Is dat geen buitenkansje? Of u kunt meedoen aan de kajakrace (01/05, VTK)? En om in de nautische sfeer te blij-ven kunt u een dag later de Gentse Farma Kring nog blij maken door een dansje te placeren op hun Bootfuif of mee te gaan met Poutrix (10/05) voor een havenbe-zoek. Een mens zou er nog oververmoeid van worden. Daarom kunt u tot rust ko-men met een sigaar en een single malt tij-dens de pokeravond van Politeia (08/05). Als u nog steeds nuchter bent wanneer u gerooid naar huis terugkeert, passeert u best nog eens langs de Point Final, waar de VBK een gratis vat zet tijdens de laatste clubavond.

  De kater kunt u de volgende dag nog steeds bestrijden met de gezonde bio-brunch van het Overleg Noord Zuid. We mogen natuurlijk ook niet vergeten dat het al mei is. Dat wil niet alleen zeggen dat het nu echt wat beter weer mag worden, maar ook dat wij terug achter onze boe-ken moeten kruipen. Het HILOK heeft dat maar al te goed begrepen en wil duidelijk

  een beetje moeite doen om ons te motive-ren. Daarom stellen ze het goede voorbeeld en organiseren ze een heuse leermarathon (07/05). Wel goed gezien eigenlijk: samen klagen over hoe erg het wel niet is om te moeten studeren als het goed weer is, ver-sterkt het groepsgevoel toch altijd een beet-je. En om uzelf dan toch te belonen voor al dat harde werk kan u altijd naar de film-avond van Tomo No Kai (10/05).

  Eigenlijk kunnen we als studenten niet klagen over ons leven. Behalve als het exa-mens zijn, dan is dat slaapgebrek jammer

  genoeg niet te wijten aan het feit dat we naar het verjaardagsfeestje van Amnesty International zijn gegaan (10/05, AISG) of omdat we tot een gat in de nacht My Heart Will Go On zaten mee te kwelen tijdens de karaokeavond van WiNA (03/05). Laat ons dus maar genieten van die laatste maand van alweer een ten einde lopend semester. En beloof ons alstublieft dat er werk wordt gemaakt van die nachtelijke wandeling. t Is toch iets dat u gedaan moet hebben.

  door martiJn vermeersch

  door maxime lampaert

 • Opl

  age

  5000

  exe

  mpl

  aren

  op

  gere

  cycl

  eerd

  pap

  ier,

  grat

  is v

  ersp

  reid

  in a

  lle fa

  culte

  iten,

  rest

  os

  en h

  omes

  van

  de

  UG

  ent.

  Ver

  schi

  jnt t

  wee

  wek

  elijk

  s tij

  dens

  het

  aca

  dem

  ieja

  ar.

  VU

  Pie

  ter

  Van

  Nuf

  fel

  Hov

  enie

  rsbe

  rg 2

  4, 9

  000

  Gen

  t

  Dru

  k

  Dru

  k in

  de

  Wee

  r

  Fore

  lstr

  aat 3

  5, 9

  000

  Gen

  t

  Hoo

  fdre

  dact

  eur

  Pie

  ter

  Van

  Nuf

  fel

  Co

  rdin

  ator

  Bar

  t Bru

  neel

  Rec

  lam

  e &

  PR

  Joos

  t Dep

  otte

  r

  Vorm

  gevi

  ng

  An-

  Sop

  hie

  Font

  aine

  Red

  actie

  An-

  Sop

  hie

  Spl

  ash

  Fon

  tain

  e, B

  art

  Bib

  i B

  rune

  el, C

  lara

  Cla

  artje

  t

  Paa

  rdje

  Cas

  ert,

  Die

  ter

  Hal

  ve L

  iter

  Bau

  wen

  s, D

  omin

  ique

  Sim

  onne

  ke

  De

  Mey

  st, D

  ylan

  Bob

  Bel

  grad

  o, E

  sthe

  r D

  oeke

  niez

  oEek

  lo S

  even

  s,

  Fabr

  ice

  Fab

  rikoo

  s L

  uyck

  x, J

  oost

  De

  jood

  Dep

  otte

  r, K

  ristin

  Spe

  cial

  K V

  an D

  amm

  e, L

  ise

  Br

  e B

  eirin

  ckx

  (Che

  f Wet

  ensc

  hap)

  , Lis

  e

  Ost

  enta

  lise

  Eel

  bode

  , Lie

  selo

  t C

  hine

  es L

  e C

  omte

  , Mic

  hiel

  Krie

  kske

  Gel

  dof,

  Nat

  halie

  Nat

  te A

  li D

  ujar

  din,

  Pie

  ter

  Vra

  agm

  ijeen

  kwad

  raat

  Van

  Nuf

  fel,

  Tom

  Mijn

  ekap

  peris

  dood

  De

  Mae

  rsch

  alck

  (C

  hef C

  ultu

  ur),

  Thom

  as S

  chm

  olde

  rs S

  mol

  ders

  , Seb

  astia

  n

  un

  disa

  stro

  se

  te n

  e va

  i

  Ippo

  lito,

  Ste

  faan

  Ste

  ffy G

  Glo

  rieux

  , Wou

  ter

  Wes

  tsid

  e D

  e R

  ycke

  Med

  ewer

  kers

  Jago

  Wac

  ko J

  acko

  Kos

  olos

  ky, J

  oost

  Sex

  y bo

  y ch

  eeky

  che

  eky

  Vand

  erde

  elen

  , Lau

  rens

  Laa

  rman

  s V

  anst

  eela

  ndt,

  Lies

  elot

  Moe

  der

  Taey

  sche

  De

  Taey

  e, M

  axim

  e M

  axi L

  ampi

  Lam

  paer

  t, To

  be O

  r no

  t to

  be S

  teel

  , Val

  rie

  Doz

  ekes

  Boi

  ten

  Eind

  reda

  ctie

  Ane

  moo

  n M

  adon

  na S

  oete

  , Die

  ter

  Bau

  wen

  s, F

  rede

  rik C

  arm

  en

  Nei

  rync

  k, In

  e S

  nuffe

  l Va

  n N

  uffe

  l, Jo

  ris G

  ertje

  Van

  der

  Her

  ten,

  Nat

  halie

  Duj

  ardi

  n, S

  tefa

  an G

  lorie

  ux, T

  om D

  e M

  aers

  chal

  ck (

  Che

  f

  Ein

  dred

  actie

  ), W

  oute

  r D

  e R

  ycke

  Foto

  graf

  ie

  Dyl

  an B

  elgr

  ado,

  Kris

  tin V

  an D

  amm

  e, S

  imon

  The

  Ant

  ichr

  ist

  War

  deni

  er,

  Yves

  Mijn

  ekap

  perle

  eftn

  og M

  assc

  ho

  Car

  toon

  s

  Mar

  tijn

  Her

  r W

  olf

  Verm

  eers

  ch, R

  obbe

  But

  terf

  inge

  rs V

  ersc

  huer

  en

  Maa

  rten

  Meg

  amaa

  rten

  Van

  Pra

  et

  Unief2 Kort3 Inhoudstafel4 Edito 4 Onderwijskort5 Hydra onthoofd? 6 New kids on the block 8 Dubbelleven 10 Publicatieproblematiek (2) 12 De Nachtburgemeester 15 Mooiste plekjes 16 Hoog bezoek uit Nederland 18 In het kader van U 19 Grand Tour & Achterklap

  Wetenschap 20 Belangrijke ontdekkingen22 Spikes blijken schadeloos 24 Quarks

  cUltUUr26 Cultuuragenda 27 Film - en boekkort28 Erfgoeddag

  liegende reporter30 Het zaad van uw maat 31 Ge zult nog beloond worde

  Je zou het in een moshpit niet ver-wachten, maar eigenlijk hebben metalheads een peperkoeken hartje.

  Brave metalheadsDankzij Edmond Cocquyt kent de Gentse student zijn weg in het Gentse nachtleven. Onze redacteur keerde dronken terug naar de redactie.

  nachtburgemeester

  12

  In 2013 adopteert UGent 6500 hoge-schoolstudenten. De academische opleidingen sluiten dan aan bij de universiteit.

  integratie

  6

  Omdat van Zeuven een belache-lijke naam zou zijn. De voormalige minister-president van Nederland neemt het op voor Palestina.

  Dries van Agt

  16

  22

 • 4 schamper 515

  editoWoestes worsten

  www.schamper.ugent.be

  door Pieter van nuffel

  De studentenverkiezingen verschilden in twee aspecten van die van twee jaar geleden. Ten eerste: met de Durf Doencampagne maak-te de Gentse Studentenraad dit jaar van mr betrokkenheid bij de studenten haar kernthema. Ze was er dan ook op gebrand om zo veel mogelijk studenten te laten stemmen en een einde te maken aan de traditionele kritiek van de lage opkomst. Ten tweede: een van de kan-didaten voor de Raad van Bestuur, Wouter Boghaert, had radicaal andere standpunten dan zijn vier tegenstanders, die hij verweet een-heidsworst te draaien.

  Gooi die twee elementen samen en je krijgt een bitse verkiezings-strijd met de bedoeling zo veel mogelijk van de onwetende, ongente-resseerde studenten te overtuigen: zij het voor, zij het tegen Boghaert.