Schamper 478

download Schamper 478

of 32

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  8

Embed Size (px)

description

21 september 2009

Transcript of Schamper 478

 • dropt de bom alsof hij heet is

  schamper

  schamper

  schamper

  schamper

  schamper

  schamper

  schamper

  schamper

  schamper

  schamper

  Jaar

  gan

  g 3

  6 //

  om

  de

  twee

  wek

  en t

  ijden

  s ac

  adem

  iejaa

  r //

  Illu

  stra

  tIe:

  Ben

  Ver

  sch

  oo

  ris

  h e t s t u d en t e n b l a d

  v a n d e u n iv e r s i t e i t

  g e n t

  n 478, 21 se

  p 2009

 • Jaja, we weten het. We zijn met te-veel. en niet zon klein beetje. Maar terwijl de academische wereld wel-iswaar terecht kwade woorden rich-ting voormalig minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke stuurt, worden wij, de studenten, gespaard. in deze 21ste eeuw maken studenten nochtans zelf hun studiekeuze. We vinden ons-zelf verantwoordelijk en volwassen ge-noeg om na achttien lentes te bepalen waar we naartoe willen met ons leven en onze carrire. als wij dan allemaal denken dat we de hogeschool en de uni-versiteit waard zijn, onze ouders geld laten ophoesten, de weinige subsidies voor hoger onderwijs er vlotjes doorja-gen en dan na een jaar, misschien twee, met onze staart tussen onze benen naar mama en papa lopen om te zeggen dat het ons toch wat te moeilijk is, waarom kijkt er dan (buiten onze ouwelui mis-schien) niemand kwaad naar ons?

  We leven in een tijd waar geloof in eigen kunnen een voorwaarde is. twij-

  felen aan de eigen kwaliteiten of het erkennen van onze gebreken wordt ervaren als valse bescheidenheid of on-zekerheid. We kunnen zogezegd alles worden, zolang we maar gemotiveerd zijn. in onze pubertijd merkten we wel dat, enkel omdat konijntjes schattig zijn, veearts geen goed idee is. Je moet ten slotte toch gewoon de helft van de tijd die beesten in slaap doen. Maar ta-len, daar zijn we goed in, dat zegt die van Frans toch. een studiekeuze wordt, zo lijkt het, niet bij volledig bewustzijn gemaakt. de universiteit is het hoogst haalbare, dus dat wordt het. Op geen enkel moment staan we stil bij het ver-schil tussen het lessenpakket van een talenopleiding aan de hogeschool of de universiteit gent. het onderscheid praxis aan de hogeschool, theorie aan de unief is ondertussen voor een groot stuk verouderd, toch komen bij de twee opleidingen zeer verschillende aspec-ten naar voor.

  Ons oordeel is dus niet altijd het beste, maar daar zijn onze leerkrach-ten uit het middelbaar voor. de bege-leiding naar een studiekeuze is in de meeste scholen intensief en begint vaak al vroeg tijdens het zesde middelbaar. leerkrachten volgen ons op de voet en weten dus meestal waar ze het over hebben. Maar in deze tijd van ik geloof erin, dus ik kan het lijkt een negatief advies zich vaker te transformeren in een extra motivatie. We voelen ons be-ledigd en geschoffeerd dat zij niet zien wat we waard zijn. We gaan dan ook ze-ker naar de universiteit, al was het maar om te bewijzen dat zij ongelijk hebben. stilstaan of we echt wel uniefstudent willen zijn? Oeps, vergeten.

  Zo komt het dat ergens eind oktober wijzelf, of toch alleszins onze studiege-noten in het auditorium, beginnen za-gen en klagen: dit, vijf jaar lang, daar heb ik niet voor getekend. We kozen dan ook niet, we pakten gewoon met-een wat op de bovenste plank lag.

  edito

  Opl

  age

  5000

  exe

  mpl

  aren

  op

  gere

  cycl

  eerd

  pa

  pier

  , gra

  tis v

  ersp

  reid

  in a

  lle

  facu

  lteite

  n, re

  sto

  s en

  hom

  es v

  an

  de U

  Gen

  t. Ve

  rsch

  ijnt t

  wee

  wek

  elijk

  s tij

  dens

  het

  aca

  dem

  ieja

  ar.

  Vuh

  anna

  h d

  emol

  , h

  oven

  iers

  berg

  24,

  900

  0 G

  ent

  Dru

  kd

  rukk

  erij

  carti

  m,

  indu

  strie

  park

  2, Z

  one

  aja

  n sa

  mijn

  stra

  at 11

  9050

  Gen

  tbru

  gge

  Hoo

  fdre

  dact

  eur

  han

  nah

  Que

  en L

  atifa

  h d

  emol

  Cor

  dina

  tor

  Lise

  kel

  is e

  elbo

  dere

  clam

  eLo

  de r

  umm

  ens

  eind

  reda

  ctie

  han

  nah

  dem

  ol, j

  antie

  n m

  issy

  elli

  ot

  seeu

  ws,

  mar

  ion

  mar

  y j

  Blig

  e V

  an

  hec

  ke, j

  ohn

  ice-

  t V

  erha

  est

  reda

  ctie

  Bart

  Bus

  ta r

  hym

  es B

  rune

  el, B

  ram

  Ll

  oyd

  Bank

  s B

  ombe

  ek, d

  avid

  ako

  n

  de

  Pue,

  die

  tmar

  slim

  sha

  dy h

  erts

  en

  (che

  f wet

  ensc

  hap)

  , Flo

  or a

  aliy

  ah

  eelb

  ode,

  Gui

  llaum

  e U

  sher

  mae

  be,

  han

  s F

  lavo

  r Fla

  v d

  emey

  er (c

  hef

  cultu

  ur),

  ine

  mya

  de

  jong

  e, L

  aure

  ns

  Bub

  ba s

  parx

  xx L

  avry

  sen,

  Lis

  e

  Beiri

  nckx

  , Pie

  ter

  Brai

  npow

  er V

  an

  nuf

  fel,

  rini

  eve

  Vyn

  cke,

  roe

  land

  mc

  ham

  mer

  ter

  mot

  e, s

  imon

  Pha

  rell

  Le

  enkn

  egt,

  joyc

  e P

  ink

  cap

  elle

  man

  , in

  e Li

  l ki

  m V

  ervo

  ort,

  karli

  en

  Laur

  en h

  ill L

  owie

  , Ber

  t ka

  ye s

  tyle

  s

  dob

  bela

  ere

  Vorm

  gevi

  ngjo

  ost

  Lil' B

  ow w

  ow V

  ande

  rdee

  len

  (che

  f nie

  uwe

  med

  ia),

  stijn

  ol'

  dirt

  y Ba

  star

  d d

  ebro

  uwer

  e (e

  re-r

  edac

  teur

  )Ca

  rtoo

  nssa

  nder

  coo

  lio V

  ande

  rvee

  ren

  Foto

  grafi

  ejo

  ost V

  ande

  rdee

  len

  Kiezen Hannah Demol

  www.schamper.ugent.be

 • schamper, heden vol pedante cultuurartikels

  Studeren in de ruimte Vanfleteren flatertalthans, volgens onze cultuurredactie.ruimtevaardertje spelen, het kan ook echt

  dankzij een samenwerking van de UGent en de k.U.Leuven.

  20

  de UGent-infrastructuur lijdt onder het grote aantal studenten. Gelukkig hullen vele uniefgebouwen zich in hoge stellingen voor renovaties en wordt elders gloednieuwe bouwementen uit de grond gestampt.

  Kantienberg, Brug, Boekentoren en Ufo

  Unief

  2 Edito4 Kringen&Konventen 4 Onderwijskort5 Zomernieuwsoverzicht6 PPS8 Bouwkoorts aan de unief11 Student Kick-Off12 Inschrijvingscijfers13 Achterklap14 Sport aan de unief15 Cultuurcheques15 Als Waal in Vlaanderen

  Wetenschap

  16 Universitair cacaolab18 Wetenschapsoverzicht18 GIS op Rock Werchter19 Baileys-weetjes20 Master of Space Studies

  cUltUUr

  24 Cultuuragenda25 Film25 Schamper Bits26 Expo Vanfleteren27 De Beloften27 Festivalterugblik28 Ruminaties van Hans

  liegende reporter

  31 TSO Pride

  Opl

  age

  5000

  exe

  mpl

  aren

  op

  gere

  cycl

  eerd

  pa

  pier

  , gra

  tis v

  ersp

  reid

  in a

  lle

  facu

  lteite

  n, re

  sto

  s en

  hom

  es v

  an

  de U

  Gen

  t. Ve

  rsch

  ijnt t

  wee

  wek

  elijk

  s tij

  dens

  het

  aca

  dem

  ieja

  ar.

  Vuh

  anna

  h d

  emol

  , h

  oven

  iers

  berg

  24,

  900

  0 G

  ent

  Dru

  kd

  rukk

  erij

  carti

  m,

  indu

  strie

  park

  2, Z

  one

  aja

  n sa

  mijn

  stra

  at 11

  9050

  Gen

  tbru

  gge

  Hoo

  fdre

  dact

  eur

  han

  nah

  Que

  en L

  atifa

  h d

  emol

  Cor

  dina

  tor

  Lise

  kel

  is e

  elbo

  dere

  clam

  eLo

  de r

  umm

  ens

  eind

  reda

  ctie

  han

  nah

  dem

  ol, j

  antie

  n m

  issy

  elli

  ot

  seeu

  ws,

  mar

  ion

  mar

  y j

  Blig

  e V

  an

  hec

  ke, j

  ohn

  ice-

  t V

  erha

  est

  reda

  ctie

  Bart

  Bus

  ta r

  hym

  es B

  rune

  el, B

  ram

  Ll

  oyd

  Bank

  s B

  ombe

  ek, d

  avid

  ako

  n

  de

  Pue,

  die

  tmar

  slim

  sha

  dy h

  erts

  en

  (che

  f wet

  ensc

  hap)

  , Flo

  or a

  aliy

  ah

  eelb

  ode,

  Gui

  llaum

  e U

  sher

  mae

  be,

  han

  s F

  lavo

  r Fla

  v d

  emey

  er (c

  hef

  cultu

  ur),

  ine

  mya

  de

  jong

  e, L

  aure

  ns

  Bub

  ba s

  parx

  xx L

  avry

  sen,

  Lis

  e

  Beiri

  nckx

  , Pie

  ter

  Brai

  npow

  er V

  an

  nuf

  fel,

  rini

  eve

  Vyn

  cke,

  roe

  land

  mc

  ham