Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

33
U vraagt Digitaliseren op aanvraag van de klant, principes, en werkproces Wij Scannen Leuven 28 april 2011

description

Presentatie gehouden op studiedag digitaliseren van archief. VVBAD, Leuven, 28 april 2011.

Transcript of Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Page 1: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

U vraagt

Digitaliseren op aanvraag van de klant, principes, en werkproces

Wij Scannen

Leuven 28 april 2011

Page 2: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

U vraagt

Wij scannen

Leuven 28 april 2011

Scanning op verzoek van de klant, principes

Uitgangspunten, workflow en praktische zaken

Page 3: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

Visitors

Year Reading rooms Website

1982 24.027  

1988 29.788  

1992 27.738  

1998 26.598

2002 25.014

2006 17.958

2007

2008

2009

2010

Page 4: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

Visitors

Year Reading rooms Website

1982 24.027  

1988 29.788  

1992 27.738  

1998 26.598 40.048

2002 25.014 224.050

2006 17.958 512.592

2007

2008

2009

2010

Page 5: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

Visitors

Year Reading rooms Website

1982 24.027  

1988 29.788  

1992 27.738  

1998 26.598 40.048

2002 25.014 224.050

2006 17.958 512.592

2007 92.678

2008 118.312

2009 106.000

2010 125.000

Page 6: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Visitors

Year Reading rooms Website

1982 24.027  

1988 29.788  

1992 27.738  

1998 26.598 40.048

2002 25.014 224.050

2006 17.958 512.592

2007 92.678 520.483

2008 118.312 538.483

2009 106.000 531.143

2010 125.000 710.453

Leuven 28 april 2011

Page 7: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

De tijd dat digitalisering een optie was is

voorbij. Het aantal gebruikers van de website

stijgt sterk. Maar ook de verwachting dat de

stukken online te raadplegen zijn.

“We want to use the internet to facilitate historical research; Everybody should be able to use all archival collections at home 24/7”

Leuven 28 april 2011

Page 8: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

V. Hoe lang duurt het om alles te digitaliseren

1 meter = 7.000 scans

Productie = 10.000 scans per week

A. 431 jaar

V. Hoeveel scans levert digitalisering van 32 kilometer archief

A. 224.000.000 scans

Leuven 28 april 2011

Page 9: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Lage incidentele en structurele kosten

U vraagt

Leuven 28 april 2011

Als we er voor kunnen zorgen dat

Alle inventarisnummers voor digitalisering kunnen worden aangevraagd

De levertijd kort blijft

De kosten voor de gebruiker laag blijven

Dan kunnen we stellen dat we geen achterstand in digitalisering hebben, en dat de doelstelling dat alle inventarisnummers voor onderzoek digitaal beschikbaar zijn is gehaald

Noodzakelijk:

Page 10: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

U vraagt

Leuven 28 april 2011

Lage incidentele kosten

Kwaliteitsnorm is leesbaarheid

Efficiënt ingericht werkproces

Grootschalige aanpak: contstante productie

Lage structurele kosten

Opslagkosten beperken: formaat is JPEG

Scanning is uitbesteed

Interne werkzaamheden digitalisering onderbrengen in lijntaken

Page 11: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Naast digitalisering op aanvraag ook digitalisering op basis van

Wij scannen

Leuven 28 april 2011

Digitalisering bij het Stadsarchief Amsterdam

Subsidies (vaak voor specifieke onderwerpen, zoals WWII)

Selecties beeldmateriaal voor de Beeldbank

Samenwerking met Amsterdamse diensten en bedrijven

Page 12: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Projecten met verschillende doelstellingen, documenttypen, leveranciers

Gestroonlijnd, efficient ingericht werkproces is voorwaarde voor grootschalig

digitaliseren

Beschikbare richtlijnen en best practices houden vaak onvoldoende

rekeningen met deze complexe factoren bij grootschalig werken

We hebben een werkproces ingericht waarin standaardisatie en grootschaligheid

uitganspunten zijn

Alle projecten digitalisering volgen dit proces

Ontwikkeling van het werkproces

Leuven 28 april 2011

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Wij scannen

Page 13: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

De volgende voorwaarden en uitgangspunten zijn het aan proces gesteld

Uitgangspunten

Leuven 28 april 2011

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Wij scannen

Volledige inventarisnummers worden gedigitaliseerd

Proces wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de SAA beheeromgeving

Proces wordt ondersteund met een (te ontwikkelen) workflow tool

Uitgaan van bestaande metadata

Page 14: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Alle openbare inventarisnrs kunnen voor digitalisering worden aangevraagd

Eenvoudig: klik op “digitaliseren”

Productie van 15.000 scans op wekelijkse basis

1. Aanvragen voor digitalisering

Leuven 28 april 2011

Wij scannen2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 15: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Digitalisering start vanuit de technische beheeromgeving

Elke eenheid krijgt een ordernummer

Functies ordernummer

Alle te digitaliseren eenheden krijgen een orderbon

2. Uitgifte ordernummers

Leuven 28 april 2011

Communicatie digitaliseerderCommunicatie digitaliseerder

ScanningScanning

Toekennen bestandsnamenToekennen bestandsnamen

Registratie bestandsnamenRegistratie bestandsnamen

Facturering door digitaliseerderFacturering door digitaliseerder

Wij scannen2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 16: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Digitalisering start vanuit de technische beheeromgeving

Elke eenheid krijgt een ordernummer

Functies ordernummer

Alle te digitaliseren eenheden krijgen een orderbon

2. Uitgifte ordernummers

Leuven 28 april 2011

Communicatie digitaliseerderCommunicatie digitaliseerder

ScanningScanning

Toekennen bestandsnamenToekennen bestandsnamen

Registratie bestandsnamenRegistratie bestandsnamen

Facturering door digitaliseerderFacturering door digitaliseerder

Wij scannen2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 17: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Vanuit het workflowsysteem worden ophaal- en terugzetlijsten gegenereerd

Op basis hiervan worden originelen uit de depots verzameld

Wij scannen

3. Logistiek: ophalen en terugbrengen van originelen

Leuven 28 april 2011

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 18: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

Speciale werkruimte

Beoordeling originelen, transport voorbereiding

Wij scannen

4. Beoordelen van de originelen

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 19: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

Informatie in de beheersystemen is niet altijd volledig

Aanvragen van inventarisnummer die in een van deze categorien vallen

worden niet honoreerd

B. Materiaal

Daarom vindt standaard een globale check plaats

A. Inhoud

Wij scannen

4. Beoordelen van de originelen

Copyright Openbaarheid Privacy

Beoordeling kwetsbaarheid originelen / risico op beschadiging bij transport of digitalisering in standaard set-up.

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 20: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

Informatie in de beheersystemen is niet altijd volledig

Aanvragen van inventarisnummer die in een van deze categorien vallen

worden niet honoreerd

B. Materiaal

Daarom vindt standaard een globale check plaats

A. Inhoud

Wij scannen

4. Beoordelen van de originelen

Copyright Openbaarheid Privacy

Beoordeling kwetsbaarheid originelen / risico op beschadiging bij transport of digitalisering in standaard set-up.

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 21: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Materiele voorbereiding is minimaal

Wij scannen

4. Beoordelen van de originelen

Leuven 28 april 2011

Nietjes worden verwijderd

Kleine reparaties worden uitgevoerd door medewerkers conservering

De volgorde van de originelen wordt niet gecontroleerd of gewijzigd

Wij doen

Wij doen niet

De originelen worden niet genummerd

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 22: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Maar dan mogen er geen fouten worden gemaakt bij het nummeren

Nummeren van de originelen heeft een groot voordeel:

Wij scannen

De originelen worden niet genummerd

Leuven 28 april 2011

De volledigheid van de scans (tov de originelen) kan worden gegarandeerd

Dubbel nummers toekennen leidt tot onlogische aantallen (100 scans, maar laatse paginanr is 99)

Experimenten met nummering hebben geleerd dat foutloos nummeren niet haalbaar is.

Een nummer overgeslagen leidt al snel tot de conclusie dat een scan ontbreekt (wat niet zo is)

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 23: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Transport vindt plaatst in speciale, afsluitbare karren

Wij scannen

5. Transport

Leuven 28 april 2011

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 24: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Er mag geen twijfel bestaan over wat die bestandsnaam moet zijn

Na scanning moeten de juiste bestandsnamen worden toegekend

Anders moeten bestandsnamen gewijzigd bij mutatie op deze informatie

Uitgangspunt: bestandsnamen bevatten geen inhoudelijke, veranderlijke informatie

Wij scannen

6. / 7. Scanning en toekenning bestandsnamen

Leuven 28 april 2011

Bestandsnamen vormen de sleutel

tussen scan en metadata

Bestandsnamen vormen de sleutel

tussen scan en metadata

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 25: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Bestandsnaamtoekenning Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

Aanvraag digitalisering Beheersystemen

First 6#: ordernr

Last 6#: serial nr

Orderbon

Filename

Scanning

A20758000001

A20758000002

A20758000003

Range

A20758000001 – A20758999999

Archief 195Inv Nr 836 Order: A20758

A20758000004

A20758000005

Scanrapport

A20758000001

A20758000002

A20758000003

A20758000004

A20758000005

12 digits

Registratie bestandsnamen

Registratie bestandsnamen

Import

Page 26: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Samenwerking met leverancier: focus op PROCES

Scans en metadata worden op gerichtte, efficiente wijze gecontroleerd

Waar mogelijk zijn controles geautomatiseerd

10. 11. Controle van scans en metadata

Check Methode

Virussen Virus checker

Data integriteit MD-5 checksumvergelijking

Validiteit bestandsformaat

Jhove

Kwaliteit scansCheck referentie scans

Visuele check productiescans

Volledigheid Afhankelijk van project

Bestandsnamen Script

Basic checks

Wij scannen

Leuven 28 april 2011

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 27: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Na import is de order voor digitalisering afgerond

Na goekeuring worden alle scans en metadata (bestandsnamen) in de beheersystemen

geimporteerd

Imports vinden geautomatiseerd plaats, op basis van scripts en standaard protocollen

13. 14. Importeren van scans en metadata in de beheersystemen

Wij scannen

Leuven 28 april 2011

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 28: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Na import worden de metadata geoptimaliseerd voor het zoeksysteem

Uitwisseling van inventarissen vindt plaats mbv EAD

Lokatie onafhankelijk, direct via het CMS van de website

De website wordt gehost op een externe lokatie

Metadata worden geupload via standaard HTTP protocol

18. Import metadata in de website

Wij scannen

Leuven 28 april 2011

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 29: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Na import worden afgeleiden gemaakt

De scans worden via harddisk of FTP upload in de website geimporteerd

Een aantal basis checks wordt uitgevoerd

17. Import scans in the website

Wij scannen

Leuven 28 april 2011

2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 30: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

De aanvrager kan besluiten wel of niet te kopen

Zogauw scans en metadata geimporteerd zijn krijg te klant geautomatiseerd een

email

De mail bevat een link naar het gedigitaliseerde inventarisnr in de website

Aanvraag geleverd!

De gelukkige klant:

Wij scannen2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 31: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Leuven 28 april 2011

De aanvrager kan besluiten wel of niet te kopen

Zogauw scans en metadata geimporteerd zijn krijg te klant geautomatiseerd een

email

De mail bevat een link naar het gedigitaliseerde inventarisnr in de website

Aanvraag geleverd!

De gelukkige klant:

Wij scannen2. Providing Ordernr(s)

3. Assessing the originals

4. Preparing the originals

5. Transport

6. Scanning7. Assinging

filenames

8. Transport

9. Checking originals

10. Checking scans

13. Import in controled

storage system

15. Export scans

17. Import scans

16. Export metadata

18. Import metadata

14. Import in metadata system

11. Checking metadata

1. Requesting digitalization

12. Originals back to

repositry

Page 32: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Weekproductie

Productieschema

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Ophalen originelen

Beoordelen originelen

Transport

Uitgifte order nummers

Controles

Afronding aanvragen

Einde, online

Originelen terugzetten

Imports metadata en scans

Exports

Start imports in website

Zat / zon

Verwerken scans en metadata in website

Selecteren nieuwe aanvragen

Leuven 28 april 2011

Page 33: Scanning on demand Stadsarchief Amsterdam

Marc Holtman

[email protected]

Leuven 28 april 2011