Sauna,venkovní sauna,fínska sauna,infrasauna,sauna na míru

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Sauna budúcnosti! Luxusní sauny,infrasauna špičkovní kvality, které prinášejí zdraví a luxus na nejvyšší úrovni.

Transcript of Sauna,venkovní sauna,fínska sauna,infrasauna,sauna na míru

 • Biosauna na mieru

 • Vaka viacronej profesionlnej sksenosti mme za sebou mnoho referenci,v rmci ktorch sme plnovali a realizovali sauny v rodinnch domoch, bytoch,v zhradch, v hoteloch, v kpeoch, vo fitness centrch.

  Individulne kabny s vdy it na mieru zkaznka poda jeho predstv a vkusu,s prihliadnutm na rozdielne tly, i u je tradin, modern, minimalistick alebostredomorsky tl.

  Pri rozvoji sauny sme kladali draz pri funknosti aj na vzhad. Vaka tomu saunyfirmy West Invest Holding poskytuj osobitn zitok a relaxciu popri funkcieochrany zdravia.

  Naa vrobn technolgia umon to, e vieme realizova akkovek uniktnepredstavy zkaznkov, vzhadom na danosti miesta. S nam poradenstvom Vmpomeme njs najlepie rieenie.

 • Individulna kombinovansauna 4 v 1

 • Jedinen vlastnosti krytalickej soli z Himalj: obsahuje 84 druhov minerlnych ltok a

  stopovch prvkov je plne ist, bez zneisovania a bez neistt z okolia vzhadom na zloenie a vzniku m jedinen

  farebnos a krsu

  inky himaljskej sonej terapie: Pouvanm soli vieme pomc nielen pri ochoren

  dchacch ciest, ale napr. pri alergickch ochoreniach,sennej ndche a pri zoslabnut imunitnho systmu

  zvyuje kvalitu spnku u astmatikov zniuje poet krz zvyuje odolnos proti zai

  Komu je odporen? Aj zdravm - zvyuje odolnos voi zai pomocou

  inku oisujcho plc fajiarom v prpade zpalovch ochoren dchacch ciest pri zkrte, sennej ndche, bronchitde, sinusitde, zpale

  prnosovch dutn, pri zpale ucha, zpale hlasiviek alergikom astmatikom

  Kde sa d pouvat? v domcnosti skromnch osb v sanatriach v jasliach v klkach v kolch vo wellness hoteloch vo wellness centrch vo fitness centrch v salnoch krsy brskde, kde je dos miesta

  Vhody: M pevn hodnotu: ke do danej

  miestnosti zabudujeme himaljsku so,u t so nevieme vybra v prpadesahovania sa. Himaljska son kabna jemobiln, d sa rozobra a odviezv priebehu 2-3 hodn.

  Stly kus Zdrav Aj v individulnom rozmere M viac funkci M dizajn portovcom pri ekzme, psoriasis

  Svetov novinka!

 • Exclusive Garden

 • Exclusive Garden

  vntorn vytvranie

 • Cube Luxury Garden

 • Cube Luxury Garden

  vntorn vytvranie

 • Cube Luxury Bio sauna

 • De Lux Premium Garden

 • De Lux Premium

 • De Lux Garden

 • De Lux

 • Elegance Garden

 • Elegance

 • Mystic III

 • Mystic II

 • Minimal

 • Single

 • Nae exterirov sauny odporame klientom, ktor chc uva kultru fnskej saunyvo svojej zhrade. Je vynikajcou monosou aj ako rozrenie sluieb nronchwellness hotelov. Vetko, o je v interirovej saune, sa d vytvori aj v exterirovej saune, len treba rta s vonkajou teplotou, respektve s prrodnmi prvkami. Poda nrokov naich klientov postavme saunu skoro vade, samozrejme s ohadomna technick podmienky danho miesta.

  Pouvame vlune len prvotriedne fnske a kanadsk dreven materily, lebo drevopouvan vonku v prrode je vystaven extrmnym klimatickm podmienkam.Neustle kolsanie teploty, vietor, para, rosa, dd, sneh a siln slnen le zniiadrevo, a znia ivotnos nteru. lohou vonkajej povrchovej pravy je udra krsudreva, ochrni drevo od rozmarov poasia, plivch slnench lov a od vlhkosti.Dobr prava je nielen vodeodoln, ale aj neparotesn, preto West Invest Holdingoetruje vonkaj dreven obklad dvoma vrstvami lodnho oleja Biopin.

  M inteligentn, nami vyvinut diakov ovlda, ktor umouje uvateovi exterirovsaunu zapn a ovlda z tepla domova. Dosah: 70m. Ovlda fnskej, infra alebokobinovanej sauny (fnska a infra) je schopn saunu riadi poda vybudovania. Ovldakomunikuje v tyroch jazykoch. Zobrazuje dtum a as. Na konci saunovania vydvazvukov a sveteln signl. Tepeln poistka poda nastavenia nad 115C vypne saunu.

 • Stroia je znme, e klma v sonch baniach, v sonch jaskyniach m lieivinky na rzne ochorenia dchacch ciest, respiranch ochoren, na kon akbov problmy. Son terapia je detoxikan lieebn metda. istenie tela sazvyuje, pretoe so m vysok rozpac inok a nadchan son krytlynapomhaj oistenie dchacch ciest.

  Son izby, son kabny postaven pomocou himaljskej soli ponkaj prrodnlieebn metdu na ochranu zdravia. V himaljskych sonch kabnach panujebakteriologicky vemi ist mikroklma. Jej vzduch nasten s minerlmi ablahodarnmi mikroorganizmami m pre zdravie prospen zporn nboje. Okrem toho obsahuje pre n organizmus dleit chemick prvky - jd, draslk, hork, seln - a alie uitocn ltky.

  Najdleitejm lieebnm inkom himaljskych sonch kabn je vplyv na sliznicedchacch ciest, a na hladk svalovinu prieduiek. Tieto minerly v prirodzenomstave dvaj lachetnos a efektvnos sonej terapie.

 • Detsk izba s himaljskou solou

 • zpornch astc vo vzduchu. N celkov duevn a telesn stav vo vekej mierezvis od kvality nadchanho vzduchu. Vysok obsah pozitvnych inov spsobujezhorenie celkovho duevnho a telesnho stavu, psychick slabos, spsobujenespavos, me spsobi oslabnutie imunitnho systmu u loveka. Son izby,son kabny postaven z himaljskej soli ponkaj prrodn lieebn metduna ochranu zdravia. V himaljskych sonch kabnach panuje bakteriologickyvemi ist mikroklma.

  Himaljske son kabny, son izby a deliace prvky sa daj brskde postavi, kde jedostaton miesto.

  Pre skromn ely: v byte, v izbe, v pivnici, v podkrov. Pre estetick elyvmenou sklenench tvrnic ako deliace prieky a dekoran prvok osvetlenzdrojom svetla.V inch intitciach: v zdravotnckych intitciach: v sanatriach, na ambulantnchoddeleniach, v lieebnch salnoch, lieebnch kpeoch, vo fitness, wellnesszariadeniach - zvl sa odpora v detskej spolonosti: v jasliach, klkach, kolch, kde aj 20-25 det strvi spolu vek as svojho da.

 • Exterirov wellnesszhradn sauna

 • Sauna domek na mieru

 • Sauna domek na mieru

 • PHILIPS Vitae infrapanelPhilips vytvoril pecilne pre infrasauny infra halognov lampu - Philips Vitae -ktor abezpeuje cel spektrum vlnovej dlky infraervenho psma. V rmcicelho infraervenho psma vyaruje v optimlnom zloen infraerven A, B, Cle. Pri idelnej hbke vniknutia pod pokoku zabezpeuje optimlnu tepelnpohodu. Zohriatie organizmu je innejie, prjemnejie. Infraiari Philips Vitaezabezpeuje teplo v podobe prrodnho slnenho iarenia. iarenm celmspektrom vlnovej dlky a rovnomernm zohriatm pokoky a podkonho tkanivadosiahneme efektvnu detoxikciu organizmu.

  Inteligentn digitlny LCD ovldaSekcionlny regultor vkonu a tepla, asov spna. Pomocou ovldaa sinfraerven iarenie a stupe teploty v percentulnom pomere nastaviteln.Vo vntri kabny infraerven iarenie a teplota sa len na dve sekcie. V sekcich jemon manulne a automatick regulovanie. Nezaauje udsk organizmus,pretoe len postupne v malch dzach aplikuje infraerven iarenie, ktorrovnomerne rozvja lieiv inky. Ovlda sa d poui pri riaden infra-, fnskych alebokombinovanch sun, v zvislosti od spsobu vybudovania.

 • S ochorenm chrbtice po uritom veku m kad problmy. Stav chrbtice urujestav nervov vystupujcich z miechy smerujcim k nam orgnom a tak psobna fungovanie nho celho organizmu. Preds vytvoreniu ochoren chrbtice sa dprakticky len pravidelnm portovanm v detstve a v ase dospievania. V dospelomveku u len gymnastikou, pecilnym cvienm a masou sa d pomcpri probl-moch a zmench chrbtice. K tomu Vm poskytne pomoc masna poste Spa Pro Jade so svojou mimoriadnou mnohostrannou innosou.Spa Pro Jade masna poste napomha k zlepeniu a zachovaniu dobrhotelesnho stavu a zrove u pri jestvujcich zdravotnch problmoch podporujenajrznejie terapie.

  Vsledky Spa Pro Jade mase:

  Regulovanie stavcovLepie vstrebvanie vpnkaUvonenie nervovho vlknaRoztiahnu sa cievyZnenie bolesti svalstva a kbovTrpnutie prestane

  Uvonenie svalstvaZni sa hladina cukru v krvyDetoxikcia, oistenie tela od odpadovch ltokZlepuje duevn stavPosiluje imunitn systm

 • Firma West Invest Holding m mnohoron sksenosti v oblasti Jade masnychpostel. Poas rokov sa dostvju vdy novie choroby do popredia, ktor spsobuje n zrchlen spsob ivota. Poda prieskumov WHO s dnesna Slovensku medzi najastejmi ochoreniami ochorenia chrbtice, problmys krvnm obehom a s obezitou. Kad z tchto chorb vne pokodzuje aj funkciu nach vntornch orgnov. Bohuial, vina nach zkaznkov ns vyhlad kvli liebe u jestvujcich problmov. Nezabudnime, e treba klada vek draz na prevenciu. Musme dohliada aj na n ivotn tl v zujme zachovania nho zdravi a. Spa Pro Special Jade masnu poste sme vyvinuli (pomocou lekrskych odbornkov) pre tch, ktor bojuj s nadvhou, s problmami krvnho obehu a lumbaga.

  Preo si kpte od ns Spa Pro Jade masnu poste? Nastaviten vka Pohon nemeck rebrovan reme, zaaitenos 250kg 3 ron zruka slo licencie Emki: GYEMSZI/3003-10/201 8 programov 3 ks pecilnych originlnych krnch jade

  valekov (irok dizajn) 4 ks dolnch originlnych jade valekov (irok dizajn) 6 ks hornch originlnych jade valekov (irok dizajn)

  Je najinnejia a najmodernejia na trhu Zabudovan MP3 prehrv Vynikajce servisn pozadie V naich obchodoch sa daj vyska Tradcia ychodu - technolgia zpadu Dodvka ihne zo skladu

 • Kontakt:

  TV Certificate No.: MK 69241050 0001

  WEST INVEST HOLDING s.r.o.

  Biskupa Kondho 4577/18, 929 01 Dunajsk Streda

  Tel.: +421 918 909 138

  E-mail: info@luxusnesauny.cz