Santeon jaarbericht 2015

Click here to load reader

 • date post

  25-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Santeon jaarbericht 2015

 • santeonSAMEN VOORVERNIEUWING

  2015

 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen,

  Martini Ziekenhuis in Groningen,

  Medisch Spectrum Twente in Enschede,

  OLVG in Amsterdam,

  St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein,

  Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

  Samen Santeon

  Dr. P.L. Batenburgvoorzitter Santeon en Raad van Bestuur Catharina Ziekenhuis

  Drs. L.M. NiessendirecteurSanteon

  Dr. B. Bemelmansvoorzitter Raad van Bestuur Cansius Wilhelmina Ziekenhuis

  Drs. H. Feenstravoorzitter Raad van BestuurMartini Ziekenhuis

  Dr. C.B. Leerinkvoorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente

  Dr. J.Th.M van der Schootvoorzitter Raad van Bestuur OLVG

  Prof dr. D.H. Biesmavoorzitter Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis

  Dr. L.J.C van Warmerdamvoorzitter

  Medische Staf Catharina Ziekenhuis

  Dr. G. van Dijkvoorzitter

  Medische Staf Cansius Wilhelmina

  Ziekenhuis

  Dr. A. Tieboschvoorzitter

  Medische StafMartini Ziekenhuis

  Dr. J.P.P. van Vugtvoorzitter

  Medische StafMedisch Spectrum Twente

  Drs. M.S. Gencovoorzitter

  Medische Staf OLVG

  Dr. P.M.N.Y.H. Govoorzitter

  Medische StafSt. Antonius Ziekenhuis

 • Zes ziekenhuizen, n doel

  Santeon samen voor vernieuwing

  3

  De zes Santeon ziekenhuizen, alle toonaangevend en topklinisch, werken intensief samen. Meer dan 1 op de 10 patinten in Nederland gaat voor zorg en behandeling naar een Santeon ziekenhuis; we hebben met elkaar een groot aandeel in de ziekenhuiszorg en dat aandeel groeit. De breedte en omvang van ons aanbod en de landelijke spreiding van de Santeon ziekenhuizen maken de samenwerking uniek. We kijken bij elkaar in de keuken, vergelijken en verbeteren. Hoe komt het dat uitkomsten verschillen, wat maakt dat een ziekenhuis het beter doet, of juist niet? We leren van elkaar: de beste resultaten worden overgenomen en als norm gemplementeerd.

  Zo vermindert de onderlinge variatie en verbetert de kwaliteit van de zorg in alle Santeon ziekenhuizen. Met elkaar verkennen we nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen medisch inhoudelijk, maar ook bijvoorbeeld op gebied van doelmatige inzet van zorgbudget en internationale vergelijking en samenwerking. Hierin vervult Santeon een voortrekkerspositie in Nederland. Onze medische professionals spelen hierin een belangrijke rol. De verbondenheid van de zes Santeon ziekenhuizen is groot en dat zetten we in voor ons doel: de continue vernieuwing en verbetering van onze zorg.

  In Santeon 2015 kunt u lezen wat de omvang van de zes ziekenhuizen is en leest u meer over de resultaten van de afgelopen jaren.

  Dr. P.L. (Piet) Batenburg, voorzitter Santeon

  We kijken bij elkaar in de keuken, vergelijken en verbeteren. De beste resultaten worden overgenomen en als norm gemplementeerd.

 • Santeon ziekenhuizen werken met elkaar aan continue verbetering van de zorgkwaliteit en verkennen de mogelijkheden om waardegedreven keuzes mogelijk te maken. Het belang van de patint staat hierbij voorop en het doel is altijd hetzelfde: de patint beter beter laten worden. Onderstaande cijfers laten de gezamenlijke omvang van de zes ziekenhuizen zien.

  Santeon samen voor vernieuwing

  4

  Omvangziekenhuisketen

  Opbrengsten 2,2 miljardZorgomzet (DBCs, A&B segment) 1,8 miljardAfschrijvingskosten 155,3 miljoenPersoneelskosten 1,1 miljardInkoopvolume 730,7 miljoenFeitelijk beschikbare bedden 4.162Klinische opnames 201.536 Polikliniekbezoeken 3,0 miljoenVerpleegdagen 1,0 miljoen Rntgenonderzoeken 1,2 miljoenBevallingen, incl. poliklinische 15.945

  CIJFERS SANTEON 2014 Totaal*

  * Totaal voor de zes Santeon ziekenhuizen

 • 2014

  Santeon samen voor vernieuwing

  5

 • Santeon samen voor vernieuwing

  6

 • Best practice als maatstaf Santeon ziekenhuizen vergelijken zorgtrajecten met elkaar en de best practices worden als norm gesteld. Op deze manier maakten we belangrijke kwaliteitsslagen bij de behandeling van veel voorkomende oncologische aandoeningen zoals borst-, prostaat-, darm- en longkanker. Voor gynaecologische minimaal invasieve ingrepen hebben alle Santeon ziekenhuizen hierdoor ook inmiddels hetzelfde zorgtraject.

  Uitkomsten delen Alle Santeon ziekenhuizen registreren in het programma Zorg voor Uitkomst uitkomst-indicatoren voor long-, prostaat-, borst- en darmkanker. Deze indicatoren geven uitkomsten weer - zoals overleving na behandeling of de mate van complicaties. Informatie die voor patinten die de diagnose kanker krijgen erg belangrijk is, maar die ook essentieel is voor het verbeteren van de zorgkwaliteit in Nederland. Daarom presenteren we deze zorguitkomsten in de Santeon Uitkomstenboeken die voor iedereen in te zien zijn. Ze zijn te downloaden via

  www.santeon.nl/uitkomstenboek2013.pdf en www.santeon.nl/uitkomstenboek2014.pdf. Zorg voor Uitkomst heeft in 2015 nog meer landelijke bekendheid gekregen, mede door het tweede succesvolle landelijke symposium in april. Ook internationaal is er waardering voor Zorg voor Uitkomst (onder andere op de World Conference on Lung Cancer, Denver VS).

  Wereldwijd meedenkenDe Santeon ziekenhuizen zijngezamenlijk strategisch partner van het International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM). Een organisatie die met gerenommeerde zorg instellingen in de hele wereld samenwerkt om per aandoening n set uitkomst-indicatoren te ontwikkelen, die aangeven wat de waarde van zorg voor patinten is geweest. Medisch specialisten uit de Santeon ziekenhuizen nemen actief deel aan de ICHOM-werkgroepen voor prostaatkanker, longkanker en darmkanker. Zij zijn daardoor goed op de hoogte van de internationale standaarden en richtlijnen. Bovendien dragen we als Santeon

  zo ons steentje bij aan de verbeter-ing van de zorg wereldwijd.

  Waardegedreven zorgkeuzes mogelijk makenMichael Porter van de Harvard Business School ontwikkelde een theorie die de vastgestelde waarde van zorg voor patinten afzet tegen de kosten: Value Based Health Care (VBHC). Internationaal instituut ICHOM en Santeon ontwikkelen op basis van deze theorie uitkomstindicatoren. We meten hier onder andere de door patinten ervaren gezondheidswinst. In 2016 starten we met het in kaart brengen van de kosten die hierbij komen kijken. In de toekomst kunnen hierdoor waardegedreven keuzes worden gemaakt door behandelaars en patinten. Zorg voor Uitkomst heeft in april 2015 de door Michel Porter ondersteunde VBHC Collaboration Award gewonnen.

  Santeon Farmadatabase In de Santeon Farmadatabase leggen we vast welke medicatie onze ziekenhuizen voorschrijven. De database bevat per patint (anoniem) alle recepten, diagnoses en behandeluitkomsten. Richtlijnen

  Samen werken aan de hoogste zorgkwaliteit

  Santeon samen voor vernieuwing

  Innoveren en de zorgkwaliteit verbeteren gaan sneller en beter samen dan alleen. Bij Santeon is het ziekenhuis dat het beste presteert op een onderdeel het voorbeeld voor de andere uit de groep. We kijken naar alle onderdelen van de zorg: organisatie, proces, zorguitkomsten en kosten. Zo tillen Santeon ziekenhuizen elkaar naar een hoger plan en zorgen we ervoor dat we samen aan een steeds hogere standaard kunnen voldoen.

  7

  >

 • kunnen we hiermee onderbouwen en aanscherpen op basis van de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Daarnaast zorgt de database, dankzij de omvang van Santeon, voor een belangrijke aanvulling op wetenschappelijke richtlijnen vanuit laboratoriumstudies. De Santeon Farmadatabase is nu compleet met zowel alle klinische als de poliklinische geneesmiddelendata van de zes ziekenhuizen.

  Doelmatig inzetten geneesmiddelenbudget Santeon ziekenhuizen willen zoveel mogelijk waarde voor hun patinten creren met het

  geneesmiddelenbudget. Daarom stellen medisch specialisten en ziekenhuisapothekers van Santeon aanvullende richtlijnen op voor de medicatie voor patinten. Dat is gedaan voor patinten met reumatische ziekten, chronische darmontstekingen, huidziekten (biosimilars) en nu ook voor patinten met kanker. Op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaring maken de behandelaars een selectie uit de meest effectieve medicijnen en stellen optimale zorgpaden vast. Vervolgens bepalen we wat het meest doelmatige geneesmiddel en nemen dit voorkeursmiddel op in de Santeon richtlijnen. Zo

  verbeteren we de balans tussen het behandelresultaat en de kosten.

  Ervaringen delen bij calamiteiten Ieder ziekenhuis stelt onderzoekin naar incidenten en calamiteitenmet een ernstige of fataleafloop. Van de resultaten van datonderzoek en de verbeteractiesbrengen Santeon ziekenhuizenniet alleen de Inspectie voor deGezondheidszorg (IGZ) op de hoogte, we informeren ook elkaar.Vergelijkbare situaties kunnen zoin de toekomst immers wordenvoorkomen. Samen wordt gewerkt aan een uniforme melding van calamiteiten aan IGZ.