Sanni Klemmensen Mobning på arbejdSpladSen - i et ... · PDF file Mobning på...

Click here to load reader

 • date post

  25-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Sanni Klemmensen Mobning på arbejdSpladSen - i et ... · PDF file Mobning på...

 • Sanni Klemmensen

  Mobning på arbejdSpladSen

  - i et poStStruKturaliStiSK perSpeKtiv

 •    

  Mobning på arbejdspladsen   ‐ i et poststrukturalistisk perspektiv 

    Sanni Klemmensen

  Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Institut for Læring  

  Pædagogisk Psykologi, Skriftligt speciale 2010 

 • Titel: Mobning på arbejdspladsen ‐ i et poststrukturalistisk perspektiv   

  Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Institut for Læring  

  Skriftligt speciale 2010, Pædagogisk Psykologi 

   

  Forfatter: Sanni Klemmensen

   

  © 2010 Forfatteren 

   

  1. udgave 

   

  Omslag og grafisk design: Knud Holt Nielsen 

   

  Kopiering tilladt med tydelig kildeangivelse 

   

  ISBN:  978‐87‐7430‐226‐1 

   

 • Indholdsfortegnelse

  Indledning ................................................................................................................ 3 Problemformulering ................................................................................................ 6 Opgavestrukturering og teorivalg ......................................................................... 6 Afgrænsning ............................................................................................................ 8 Kapitel 1. Viden på feltet ....................................................................................... 8 Hvad er mobning ........................................................................................................................... 8 De tre paradigmer ....................................................................................................................... 10 Forskning indenfor området ....................................................................................................... 11 Konsekvenser .............................................................................................................................. 14

  Opsummering .......................................................................................................................... 16 EXbus ............................................................................................................................................ 16 Kapitel 2. Teoretisk tilgang .................................................................................. 17 Metateori ....................................................................................................................................... 17 Sprog ............................................................................................................................................. 19 Diskurs .......................................................................................................................................... 20 Magt og viden .............................................................................................................................. 20 Selvet og identitet ........................................................................................................................ 21 Positionering ................................................................................................................................ 22 Subjektivering .............................................................................................................................. 23 Inklusion og eksklusion .............................................................................................................. 23 Mobning ud fra et poststrukturalistisk perspektiv ................................................................... 24 Kritik af poststrukturalismen ...................................................................................................... 26 Mobning set med et andet psykologisk perspektiv ................................................................ 27 Kapitel 3. Empirisk del ......................................................................................... 29

  Metodologiske overvejelser ................................................................................................... 29 Udvælgelse af interviewpersoner og præsentation af empiri ........................................... 29 Det kvalitative forskningsinterview ........................................................................................ 30 Etik ............................................................................................................................................. 31 Anonymitet og informeret samtykke ..................................................................................... 32 Interviewguide .......................................................................................................................... 33 Interviewets tilblivelse ............................................................................................................. 34 Bearbejdelse af interviewende .............................................................................................. 36 Formidling og fortolkning ........................................................................................................ 36 Verifikationskriterier ................................................................................................................ 37

  Kapitel 4. Analysedel ........................................................................................... 38 Analysestrategi ............................................................................................................................ 38 Analyser ........................................................................................................................................ 41

  Fortællingen om mobning og hvordan den forstås. ........................................................... 41 Opsummering .......................................................................................................................... 52 Uskylden der blev taget .......................................................................................................... 53 Opsummering .......................................................................................................................... 61 Hvordan der gøres offer ......................................................................................................... 62 Opsummering .......................................................................................................................... 77

  Konklusion .................................................................................................................................... 79

 • 2

  Diskussion og perspektivering ............................................................................ 86 Abstract .................................................................................................................. 89 Litteraturliste .......................................................................................................... 91 Bilag ........................................................................................................................ 98 Bilagsfortegnelse: ........................................................................................................................ 98 Indhold af Cd-rom til vejleder og censor: ................................................................................. 98

 • 3

  Indledning

  Nogle gange når Anne-Lise har haft en rigtig god weekend eller ferie, er hun naiv nok til at

  tro det hele vil forandre sig. Så sent som i går aftes, lige efter søndagsmiddagen, fortalte hun

  Henrik, at hun havde fået kræfterne igen. Og at hun i dag ville prøve at få kontoret til at tale

  rigtigt sammen. I resten af frokostpausen taler de andre om svenske tandlæger, og allerede

  tre timer inde i arbejdsugen er Anne-Lise helt flad. To forsøg på at deltage mander hun sig

  dog op til:” Men er det ikke dyrt at tage bilen over broen?”, spørger hun til noget Camilla

  fortæller. Og:” Jeg kom ud for noget lignende engang..”. Hun siger det til Marlene og tager

  luft ind til at fortsætte, men afbrydes. Ingen af de andre laver en åbning i deres trekant af

  snak og øjenkontakt. Så kan hun ikke mere. De afslutter frokosten, og Anne-Lise går ned i en

  af bibliotekets fjerneste reolgange hvor ingen andre kommer. Når hun går ind imellem

  reolerne bagerst i ”Den Østeuropæiske Samling” tager hun altid sit håndspejl med. Så kan

  hun kontrollere, at der ikke er noget at se på hendes ansigt efter hun har grædt. Tyve minutter

  senere vender hun tilbage til sin stol (Jungersen, 2004, s. 76).

  Sekvensen fra bogen ”Undtagelsen” af Jungersen fortæller Anne-Lises historie om

  længerevarende mobning på hendes arbejdsplads. Hun prøver at tilpasse sig i håb om at blive

  en del af fællesskabet på kontoret. Anne Lise ændrer med tiden sit syn på sig selv, føler sig

  mindre værd, og bliver mere og mere overbevist om, at hun selv er skyld i mobningen, idet

  hun tænker, at hun sikkert er uduelig og ligeså akavet, som kollegaerne får hende til at føle.

  Det dårlige arbejdsmiljø påvirker hende konstant, og får også konsekvenser for hendes

  privatliv (Jungersen, 2004).

  Historien er ikke enestående. Det Nationale Forskningscenter for