Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

download Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

of 39

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  387
 • download

  38

Embed Size (px)

Transcript of Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  1/39

  Kendo. P.esenrs

  Basie-Straight

  Ahead

  Tittt ALfi

  9A/

  &ttt|( JCI|'ICtttt

  composed & ar.anged

  by

  Sanmy Nestico

  ;-=--r-\,

  .Y

  oeM.

  cdcc.

  corvntctr@oao

  yBANIsusrc

  ustD y

  prRrrsslol

  A L T I G H I S

  T S T F V T D

  I I T R I A I I O i A I

  O P Y R I G H I

  L C U R E D . I A D Tr

  U . 5 . A .

  u tauI l l0Rl2 t0 Upt Ica I I0 t ,

  aDlpra t l0 i

  0RaRRlNGt i t t I

  s

  pRoHIBI I tD

  3y tar

  s0 t t sL t LI t GiGt t I:

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  2/39

  7v 0

  AL.toAl

  P4.2

  BAtt

  g utct+r

  A EA,

  < <

  - a ^ ^

  / t n

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  3/39

  l,rJO

  A60 9A,r

  Basie-Straight

  Ahead

  gltttk

  t^lhl?

  ltAto

  cqnpo*d €r ar.anged

  by

  Sammy

  Nest ico

  )

  .Y

  4zt?

  c4sx

  c0PYRlr( . l

  s63BYSANtSUSrC

  USr0 y

  ptR

  SSI0r

  aLt Rt6Hls rsrRl / r0

  | I tRt l t I0t t r c0pynrcI r

  tcuRt0 t a0r tN

  u.s.A.

  UTAUI I iORI /TD(J PL

  CAI IO I , AOAPIA I IO I

  RANRATGTIT I lS PNOI IB I ITD

  Y T A I

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  4/39

  zto t?htto

  JA,t

  Pr.L

  lAr(.

  ffitatt Ail€M

  I

  P,ro.roLal

  l2

  :==-

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  5/39

  Kendo. Prcsen ls

  .

  4v 6bdJt?

  9a,(

  &t&k rlnt, Ituo

  Basie.Straight

  Ahead

  cmposed & a..anged

  by Sammy

  Nest ico

  c(ts0.

  (su

  no

  uB)

  t 4 z t

  g 4

  z b/a

  f

  hrv t ttl4

  c0pyRI6Ht (c j

  963By

  SaNts uSrc

  us t0 3y

  ptRi rss to l

  ATLRICI I IS

  tSTRVtD TITRIAI IOIAT

  OPYEIGHI

  TCURTDADT

  I I ] .S.A-

  UIAI I IHORIZTD

  UPTICAI IOI ,

  OAPI I ] IOI

  RARRAIGTITI I

  S

  PROHISI I IO

  Y

  TAf

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  6/39

  7s srieJ&

  l/.?t.?-

  ttar

  |r,ftAttr+lAilh?

  - - t

  t t l

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  7/39

  x,p

  sbi{)tR

  JA,4

  Basie.Straight Ahead

  Batttl( Sbh.l I

  tZt,

  composed & a..anged

  by Samny Nest ico

  /r --

  /7tr

  -rr/B

  \ ,

  r

  roa

  /0

  c2A2.

  Zz|e

  copyRIcHI ( t q63 Y SAt tS UStC US€o Y PtRt lSSI0 l

  a tL

  RI6Hr5 rSrRVr0 r r l tRtA l I0 ta t c0PYRIGNTtCURt0 iADt I l l U .S .^ .

  l l t ^u Iu0RIz tDuPt IcAI t0 i .

  ^0 lP IA l l0 l 0e aRRl lGt t t t I I s PR0HISI I t0Y A l

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  8/39

  2.17

  qdot

  Sr,/ r.?-

  BAcE-FfiAt,ft A A,

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  9/39

  lb

  aeg.ntt(

  gtv

  97tft1r lde

  Basie-Stlaight

  Ahead

  csposed €' a..anged

  by

  Sammy Nest ico

  (r,t( ttLt I

  5

  ezaq zttt.

  .0r ,yRr,

  i )

  l , r6$ y D^rrs ustc

  usr0Ey ' tRi rssr0r

  AIL lCI rS l t \ { [V{D

  r tRr iArr0t l t

  0pyRIGHItcuRr0 i rnr rx

  u.s.a.

  uNlu oRt / tD

  0f l rcAn0[ . DAnral t0t

  n RRAtGt t t lrs

  pRoHtRtTtD

  3y Ar

  ( | N 0 0 R

  u s t c . r l c - , 0 r t r v a t ,

  1 4 0 4 2

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  10/39

  arg*to{.

  9At(

  ?r.2

  BASI(.

  r+FntCUr

  A4A?

  ,/

  )

  ^*'*':=:=* A

  A rI-

  .."----->

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  11/39

  Kendor P .esents

  1,

  v

  g,

  r"t)il?€f

  Basie-Straight Ahead

  composed

  A a..anged

  by

  Sammy Nest ico

  Br.tat!(

  hJh)P

  tzu

  q

  4

  )-,/>

  ?-'----

  1tt/

  cofyRIcf lO 96ssy BAi ts ust c

  usrDBy

  ptR

  sst0t

  a t L

  R I C f I S l s { R l l f 0

  N r { 3 i l A I I 0 [ i t0 p y R t c l r

  r c u R t 0

  a D I

  NU . s . a .

  UTAL ] I I1 ORI / fO( ]P I ICAI ION.

  IO IP IA I ION

  R

  ARRANGTI IT I i I

  S PNOHIB I ITN Y IA I

  5 0 r s l L L r [ 6 A 6 | | i r :

  u t 0 0 R

  u s l c , I t 0 . , 0 r t r y A t i

  l y t r r 0 ( ?

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  12/39

    tr

  |r+unlfi'

  ?l'z

  2

  BAtt/. Y?Atcli

  A,1fu0

  2

  Fil

  (

  no.

  stu )

  ^ - - > /

  a t J

  ,

  Lnl

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  13/39

  2^ro8b

  Bur,?(l

  Basie-Straight Ahead

  composed

  &

  a.ranged

  by

  Sammy

  Nest ico

  trrd|

  )t2t0

  t6l

  ,.,/

  l z '

  rorYRrLl r(c lq63 usro3YPtRl lsslor

  Al l Rl

  r ls nrs lRyrD r i I |Rrrrr0r^rcoPYnrGHllcuntD laDt

  r r

  Lr .s. l .

  u lar l lHoRr/ rDUf lcar lot r DAPlaI lot

  3

  mRrmrf t r l Is Pn0SlSl l tD

  YLtr

  t N 0 0 R

  l l 1 1 0 2

  ,r/

  &A"..2(Y

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  14/39

  zlo BriRun?6r

  t.z

  BAIE.

  'fiAI,I+f

  AftA?

  ^ ,^ t tL:-

  ftt|.

  w'lb

  T o

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  15/39

  tzo ob

  elnt6(

  Basie-Straight

  Ahead

  B4ltt+l

  'hJ

  0

  t' 2. \

  I JW.t

  corrRrcfrOc6s ysrNrsuslc

  ustD y

  ptntlssror

  I I ITRI IA I IOIAT

  OPYRICI ] ItCIJRtD ADI IX U.S.A.

  ur iu l l roRUrn

  uPl ca 0 t ,

  aoaPI i l l0 t

  0RaeRAtGt t tN ls

  pRoHISI I t0

  3y ta l

  s o r S U N CA C N t :K i U o RU S r C.

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  16/39

  42a

  grr"')il?A

  ?C.Z

  2

  BA9( tr"AA+f AH(Ao

  L

  @ l r a , w )

  tb

  2 3 O r

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  17/39

  kt

  ghre*rlk

  Basie-Straight

  Ahead

  Bttttll ldrJ0

  7

  A

   

  tUo

  ay'

  2/--

  copYR[ l j ( t (q 963BYBAttS

  0SIC

  0StDBY

  PEni ISSI0I

  A IT RIGNIS

  TSfRVfO I ITRIAI IOI ITCOPYRIGHITCURID

  ADT I

  U.S. I .

  I I IA I I I I ]ORIZTOUPLIDAl IOT,DAPIAI IOIRARRANGTILI i IS PRO( I3 I1TDY LAI

  s0t t s t tL INc AGt t I : K tND0Rustc , I t c . , 0 t t t vA i ,

  tY

  t10 2

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  18/39

  +fl

  Rbrilrndl-et.L

  z

  6Ari-

  Nehgkr

  A#A0

  L

  @ lra.su)

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  19/39

  Kenaor Preseors

  -

  lsr

  +conatl€

  Basie-Straight

  Ahead

  &tqt+1 c

  l0

  ltzd

  t 2

  3

  CoPYRIC(] ( ! I

  9633y SAt tSUSIC USID y

  ptRt tsslo l

  at t RI6(1S tSfnVt0

  l tRt i I I0tALc0pyRIGHl

  tcuRt0

  tuDt

  I t u.s.a.

  u l l l r l [0nl1t0

  DuPt IcaI l0t ,DApIAt I0t

  n RRI tGt t t t l s

  pR0HlBI I t0

  y

  tAl

  2301

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  20/39

  lv

  -r hgo^\t.ft.

  z

  t3At\(,

  rr AtCtlf AtltA,

  a

  ('il:ol

  lb

  t >

  A i

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  21/39

  Kcndo. Priqls

  2^n

  l2o Arl(,

  6?rttk rtttl Jt 2oo

  l t '

  t r -

  Basie-Straight

  Ahead

  7

  ^.@

  ,1/

  9_

  4!!e.!-s8!.

  corrnrcnt@oraByBAt fs uslc

  usr0Ey

  ptRi tssto l

  ar l

  Rt i i I IsRrsrRvr0 nrrRNA

  0[At c0pynrGHr

  tcuRt0

  a0t

  tN u.s-r .

  urAUlr0Rr/ r0luPUcaI l0N.

  0AfTAI t0tRaRRAl6rr t t t

  s

  pR0l ] l3

  0 0y r l

  s0Lr Lr ic

  actNT:Kt ll0 oRrJ sr c.rN c. .

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  22/39

  an rtuetJ(

  .et.z

  BASE.

  frne+tf

  ltp

  i r i

  A A

  s O

 • 8/17/2019 Sammy Nestico Basie Straight Ahead.pdf

  23/39

  K € n d o . P . c * n t s . . .

  72,

  lR