Samia yerrou

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  276
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Samia yerrou

 • 1. MOTORS DE COMBUSTI
  NOM:SAMIA YERROU

2. MOTORS DE COMBUSTI INTERNA

 • Els Motors de combusti interna rebem aquet nom perqu la combusti es produeix dins del motor, lanomenada cambra de combusti. 3. En molts daquests motors, la combusti s produda per un seguit dexplosions controlades i per aix es parla de motors dexplosi

PARTS DEL MOTOR DEXPLOSI

 • Les parts dun motor de explosi sn els segents: 4. LA CULATA: Es una pea de ferro fos o daliatges lleugers dalumini que fa de tapa dels cilindres. 5. EL BLOC: s la pea ms voluminosa del motor. s feta de ferro colat aliat amb petites proporcions de metall. 6. EL CRTER: s una caixa metllica, en general daliatges lleugers, que va fitxades, mitjanant cargols, a la part interior del bloc.
 • La culata: 7. El bloc:

MECANISME DEL MOTOR DEXPLOSI

 • Totes les peces que configuren el motor estan interrelacionadesmitjanant uns mecanismes basant, entre daltres, en la palanca la manovella, la roda, la lleva les articulacions i les transmissions . Per el funcionament intern del motor sn bsics els mecanismes de: 8. EL PIST:s una pea cilndrica fabricada amb un aliatge dalumini . 9. LES BIELA: Acostumen a ser un aliatge dacer, el seu extern superior, anomenat peu de biela, suneix al pist mitjanant el bol de biela.

ME CANISME PIST-BIELA
10. SISTEMES DEL MOTOR DEXPLOSI

 • A ms dels mecanismes esmentats, el motor necessita un sistema dalimentaci, un circuit elctric i un circuit de refrigeraci i greixatge. 11. SISTEMES DALIMENTACI DEL MOTOR: 12. Linjector: Fa que, un cop laire ha entrat per lobertura de la vlvula dadmissi, el carburant entri en la quantitat necessria directament a la cambra de combusti i en el moment precs en qu sha de produir lexplosi. 13. Elcarburador: s laparell que mescla el carburant i laire en la proporci adequada.
 • Linjector: 14. carburador:

SISTEMES ELCTRIC DENCESA

 • En els motors dencesa per guspira la combusti de la mescla introduda a la cambra de la combusti es fa mitjanant les bugies.

La bugia es compon bsicament, dun elctrode central fet de plat, nquel o mangans.
15. SISTEMES DE REFRIGERACI

 • El sistema de refrigeraci dels motors de combusti interna pot ser per aire o per aigua. 16. EN ELS MOTORS REFRIGERATS PER AIRE: Els cilindres i la culata tenen unes aletes que, en augmentar la superfcie de contacte amb laire, fan possible la dissipaci de la calor. 17. EN ELS MOTORS REFRIGERATS PER AIGUA: La calor produda en el motor s absorbida, en gran part, per laigua del circuit.

MOTOR DEXPLOSI DE 4 TEMPS DOTTO

 • 1 fase dadmissi: La vlvula dadmissi sobre automticament i el pist inicia el descens des del punt mort superior (PMS) fins al punt mort inferior (PMI)alhora que es crea un buit a linterior del cilindre que fa entrar laire i la gasolina provinent del conducte daspiraci i de d'injector. 18. 2 fase de compressi:La vlvula dadmissies tanca i la descampament continua tancada. 19. 3 fase dexplosi i expansi:Les dues vlvules estan tancades. 20. 4 fase descampament: La vlvula descampament sobre i el pist inicia lascens i va expulsant els gasos cremats de linterior del cilindre.

MOTOR DEXPLOSI DE 4 TEMPS DOTTO
21. EL MOTOR DISEL

 • En els motors dexplosi de cicle disel, les fases sn bsicament les mateixes.

CURSA - CILINDRADA
CURSA: s la distancia recorreguda pel pistdes del PMS fins al PMI o a linrevs.
LA CILINDRADA: s el volum de mescla que cap dins del cilindre.
22. Les fases del motor dexplosi de dos temps
1 fase dadmissi- compressi: El pist parteix del PMI i puja l0rifici dadmissi queda descobert i sintrodueix una crrega de combustible en el crter.:
2 fase dexplosi escampament: En baixar, el pist descobreix lorifici descampament ipermet que els gasos cremats surtin.
23. Les fases del motor dexplosi de dos temps
24. Informaci treta del llibre de tecnologia