Samen Maart 2016 - P.G. De HoeksteenVrijdag 25 maart 2016 Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. Chris Koole...

of 16 /16
Kerkblad van de Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak 28e jaargang Nummer 3 Maart 2016 Met in dit nummer: Een redace kan nooit slzien, zal aljd gespitst zijn op hetgeen zich in de gemeente afspeelt. Probeert er aljd te zijn, zodat je nooit wat hoeſt te missen. Of je juist wat rust biedt in de vorm van een korte overdenking. En vervolgens is het puzzelen om alles een plekje te geven, hetzij in dit kerkblad, hetzij op onze website. Een dankbare en secure taak. De redace is ook zelf onderhevig aan verandering. We hebben afscheid genomen van Anton Lith, een groot gemis, want zijn bijdragen waren meer dan 8 jaar talrijk. Anton: dank daarvoor. Gelukkig hebben we een waardig nieuw redacelid mogen verwel- komen: Jan Posthuma. We gaan met zijn allen onderweg naar Pasen. De kinderen hebben daar een mooi project bij. Maar past het woord “trots” wel bij Pasen? Of hebben we juist pech, zoals Annemarie schrijſt? Er is weer een sterk gevarieerd aanbod van bijdragen, zodat u weer op de hoogte bent van hetgeen er bij ons in de gemeente allemaal gebeurt.. De Redace Met Pasen in een volle kerk samen vrolijke liederen zingen. Dat verwachten mensen van de kerkdienst op 27 maart. Hoe komt dat eigenlijk – dat we zingen zo belangrijk vinden? Zingen is waardevol voor de gemeente. Zo beleven veel mensen dat. Het is daarom begrijpelijk dat het invoeren van nieuwe liederen soms alleen met moeite lukt. Dat was al zo met het Liedboek voor de kerken in 1973. En dat was het al helemaal zo’n 200 jaar eerder. Toen kregen de kerkgangers een nieuwe psalmberijming van de Staten Generaal. Lang niet iedereen was het daarmee eens. Luidkeels zongen tegenstanders van de nieuwe berijming dwars tegen de zingende gemeente in. Zingen is waardevol. Zo waardevol dat het ook aljd zal blijven. In Openbaring, dat ons iets te zien geeſt van de eeuwigheid, wordt ook veel gezongen. Je kunt zeggen, dat er in de hemel geen prekende dominees meer nodig zijn. Want niets hoeſt ons meer te worden uitgelegd. En ook het gebed zal er niet meer zijn. Want we zien God van aangezicht tot aangezicht. Maar gezongen zal er worden en muziek gemaakt. Zingen en muziek maken zijn de meest duidelijk zichtbare en hoorbare acviteit van de gemeente. Kerkdiensten zonder zang van de gemeente – het kan, maar liever niet aljd. De kerkdienst zou verworden tot een passieve beleving. Misschien komen mensen naar de kerk voor de preek. Maar als ze daar niks bij hebben gezongen, gaan ze na afloop wat rillerig naar buiten. Een volle kerk, waarin goed gezongen wordt, doet veel mensen wat. Een gemeente, die met overtuiging zingt, is een gemeente waar wat van afstraalt. Bij het woord ‘stralen’ kun je denken aan wat Jezus zei: ‘Gij zijt het licht der wereld’. Licht is zichtbaar, licht straalt; licht maakt ook zichtbaar wat anders in het donker blijſt. Dat laatste kan soms ongewenst zijn. Ik las eens over een oudere vrouw, die haar eigen gezicht niet in de spiegel durfde te zien met het licht aan. Bang om geconfronteerd te worden met zichtbare veroudering. Een stralende gemeente, een gemeente die zingend oplicht in de wereld, kan ook aan het licht brengen, dat er veel kilheid is in het bestaan. Dat mensen geen gemeenschap meer vormen, maar veel te veel op zichzelf leven. Zo kan een inspirerende kerkdienst staan tegenover de grauwe werkelijkheid van alledag. Zingen heeſt aljd ook iets van: aan de werkelijkheid ontsjgen. Je kunt in een droevige, wat gedeprimeerde stemming verkeren. Maar dat gevoel kun je eruit zingen. Je ziet meer dan de werkelijkheid van alledag, die zo hard op je awam. Je ziet alles weer in een nieuw daglicht. De gemeentezang is de marsmuziek van de gemeente onderweg. Oude, vertrouwde liederen blijven zeker hun diensten bewijzen. Kijk naar het succesvolle tv-programma Nederland Zingt. Maar je moet ook wat nieuws zingen. Anders ga je denken, dat de bekende liederen meer dan genoeg woorden bevaen om Gods liefde voor ons te bezingen. Zou een liedbundel of psalmberijming dat ooit kunnen? Want voor die allesomvaende liefde van God, daar zijn eigenlijk geen woorden meer voor. Ds. Chris Koole de gemeente die zingt

Embed Size (px)

Transcript of Samen Maart 2016 - P.G. De HoeksteenVrijdag 25 maart 2016 Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. Chris Koole...

 • Kerkblad van de Protestant

  se

  Gemeente De Hoeksteen

  te Schoonhoven en Willige L

  angerak

  28e jaargang

  Nummer 3

  Maart 2016

  Met in dit nummer:

  Een redactie kan nooit stilzitten, zal altijd gespitst zijn op hetgeen zich in de gemeente afspeelt. Probeert er altijd te zijn, zodat je nooit wat hoeft te missen. Of je juist wat rust biedt in de vorm van een korte overdenking. En vervolgens is het puzzelen om alles een plekje te geven, hetzij in dit kerkblad, hetzij op onze website. Een dankbare en secure taak.

  De redactie is ook zelf onderhevig aan verandering. We hebben afscheid genomen van Anton Lith, een groot gemis, want zijn bijdragen waren meer dan 8 jaar talrijk. Anton: dank daarvoor. Gelukkig hebben we een waardig nieuw redactielid mogen verwel-komen: Jan Posthuma. We gaan met zijn allen onderweg naar Pasen. De kinderen hebben daar een mooi project bij. Maar past het woord “trots” wel bij Pasen? Of hebben we juist pech, zoals Annemarie schrijft? Er is weer een sterk gevarieerd aanbod van bijdragen, zodat u weer op de hoogte bent van hetgeen er bij ons in de gemeente allemaal gebeurt..

  De Redactie

  Met Pasen in een volle kerk samen vrolijke liederen zingen. Dat verwachten mensen van de kerkdienst op 27 maart. Hoe komt dat eigenlijk – dat we zingen zo belangrijk vinden?Zingen is waardevol voor de gemeente. Zo beleven veel mensen dat. Het is daarom begrijpelijk dat het invoeren van nieuwe liederen soms alleen met moeite lukt. Dat was al zo met het Liedboek voor de kerken in 1973. En dat was het al helemaal zo’n 200 jaar eerder. Toen kregen de kerkgangers een nieuwe psalmberijming van de Staten Generaal. Lang niet iedereen was het daarmee eens. Luidkeels zongen tegenstanders van de nieuwe berijming dwars tegen de zingende gemeente in. Zingen is waardevol. Zo waardevol dat het ook altijd zal blijven. In Openbaring, dat ons iets te zien geeft van de eeuwigheid, wordt ook veel gezongen. Je kunt zeggen, dat er in de hemel geen prekende dominees meer nodig zijn. Want niets hoeft ons meer te worden uitgelegd. En ook het gebed zal er niet meer zijn. Want we zien God van aangezicht tot aangezicht. Maar gezongen zal er worden en muziek gemaakt. Zingen en muziek maken zijn de meest duidelijk zichtbare en hoorbare activiteit van de gemeente. Kerkdiensten zonder zang van de gemeente – het kan, maar liever niet altijd. De kerkdienst zou verworden tot een passieve beleving. Misschien komen mensen naar de kerk voor de preek. Maar als ze daar niks bij hebben gezongen, gaan ze na afloop wat rillerig naar buiten.Een volle kerk, waarin goed gezongen wordt, doet veel mensen wat. Een gemeente, die met overtuiging zingt, is

  een gemeente waar wat van afstraalt. Bij het woord ‘stralen’ kun je denken aan wat Jezus zei: ‘Gij zijt het licht der wereld’. Licht is zichtbaar, licht straalt; licht maakt ook zichtbaar wat anders in het donker blijft. Dat laatste kan soms ongewenst zijn. Ik las eens over een oudere vrouw, die haar eigen gezicht niet in de spiegel durfde te zien met het licht aan. Bang om geconfronteerd te worden met zichtbare veroudering.Een stralende gemeente, een gemeente die zingend oplicht in de wereld, kan ook aan het licht brengen, dat er veel kilheid is in het bestaan. Dat mensen geen gemeenschap meer vormen, maar veel te veel op zichzelf leven. Zo kan een inspirerende kerkdienst staan tegenover de grauwe werkelijkheid van alledag. Zingen heeft altijd ook iets van: aan de werkelijkheid ontstijgen. Je kunt in een droevige, wat gedeprimeerde stemming verkeren. Maar dat gevoel kun je eruit zingen. Je ziet meer dan de werkelijkheid van alledag, die zo hard op je afkwam. Je ziet alles weer in een nieuw daglicht. De gemeentezang is de marsmuziek van de gemeente onderweg. Oude, vertrouwde liederen blijven zeker hun diensten bewijzen. Kijk naar het succesvolle tv-programma Nederland Zingt. Maar je moet ook wat nieuws zingen. Anders ga je denken, dat de bekende liederen meer dan genoeg woorden bevatten om Gods liefde voor ons te bezingen. Zou een liedbundel of psalmberijming dat ooit kunnen? Want voor die allesomvattende liefde van God, daar zijn eigenlijk geen woorden meer voor.Ds. Chris Koole

  de gemeente die zingt

  mailto:redactie%40pg-dehoeksteen.nl?subject=mailto:ds.cp.koole%40pg-dehoeksteen.nl?subject=

 • 2

  diensten maart

  Hij kijkt tot op je ziel. Wat niemand kan zien, doorziet Hij met een ontfermende oogopslag. Je bent je er zelf misschien niet eens bewust van.

  (Ds. Hanneke Ouwerkerk, 7 februari 2016)

  Het meest actuele rooster treft u aan op: pg-dehoeksteen.nl/kerkdiensten/

  VOEDSELBANKVoor zondag 6 maart is het product van de maand een pot jam en voor zondag 6 april is het product van de maand een pak hagelslag.

  Zet u voornoemde data alvast in uw agenda en mogen we dan ook weer rekenen op uw bijdrage?

  Voor een verslag van een bezoek aan de voedselbank, zie verderop in dit blad.Uw diakenen

  Zondag 6 maart 201610.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk(doopdienst)18.30 uur: ds. J. Veltrop (Vianen)Collecten: 1. Plaatselijk jeugdwerk 2. HoeksteengemeenteKindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

  Woensdag 9 maart 2016 Biddag8.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk (schooldienst met P.C.B. Ichthus)8.30 uur: Schooldienst met De Rank in de Grote of Bartholomeüskerk19.30 uur: ds. Chris KooleCollecten: 1. Hoeksteengemeente 2. Diaconie

  Zondag 13 maart 201610.00 uur: ds. Chris Koole18.30 uur: ds. Chris Koole (m.m.v. de Hoeksteenband)Collecten: 1. Kerk in Actie (werelddiaconaat) 2. Hoeksteengemeente Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

  Zondag 20 maart 2016 Palmzondag10.00 uur: ds. Chris Koole18.30 uur: ds. E. Westrik (Boskoop)Collecten: 1. Hoeksteengemeente 2. Diaconie Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

  Donderdag 24 maart 2016 Witte Donderdag/Heilig Avondmaal19.30 uur: ds. Hanneke OuwerkerkCollecten: 1. Hoeksteengemeente 2. Diaconie

  Vrijdag 25 maart 2016 Goede Vrijdag19.30 uur: ds. Chris Koole

  Zaterdag 26 maart 2016 Stille Zaterdag/Paaswake22.00 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk

  Zondag 27 maart 2016 Pasen10.00 uur: ds. Chris Koole (m.m.v. cantorij)18.30 uur: GEEN avonddienstCollecten: 1. Hoeksteengemeente 2. Jeugdwerk PKN (JOP) Kindernevendienst: groepen 1 en2

  Zondag 3 april 20169.30 uur: ds. Hanneke Ouwerkerk 18.30 uur: ds. Chris KooleCollecten: 1. Hoeksteengemeente 2. Ned. Bijbelgenootschap Kindernevendienst: groepen 1, 2 en 3

  Het thema van een schitterende avond op 7 februari jl. bestaande uit een inhoudsvolle kerkdienst met sfeervolle/prachtige muziek gevolgd door een gezellig en genoegzaam samenzijn.Woorden schieten eigenlijk tekort om uitdrukking te geven hoe wij het ervaren hebben. Dank aan de predikanten, muzikanten, de AC-catering service en een ieder die op één of andere wijze heeft meegewerkt aan het doen slagen van deze avond. Namen willen/zullen we maar niet noemen, gesteld dat we iemand vergeten. We hebben zoveel mogelijk ieder persoonlijk al bedankt.

  Hartelijk dank voor de bloemen, de kaarten en de goede woorden en wensen die we mochten ontvangen. En natuurlijk voor de cadeaus: Het bespelen van het Marcussen-hoofdorgel in de Grote of Sint Laurens-kerk te Rotterdam eind juli en de 5-daagse muziek/rondreis in Schotland met als hoogtepunt “The Royal Edinburgh Military Tattoo” bij Edinburgh Castle. We hopen deze reis medio augustus te maken.Dankbare groeten vanJan en Maartje Roos

  Jubilate Deo Omnis Terra

  http://www.pg-dehoeksteen.nl/kerkdiensten/mailto:diaconie%40pg-dehoeksteen.nl?subject=

 • 3

  Kort verslag van de kerkenraads-vergadering van 21 januari 2016Gerrit Buijserd opent de vergadering door het lezen van Romeinen 11: 33-36 en Exodus 4: 10-17. Hij heeft gekozen voor het thema wijsheid. Wijsheid is een talent. Hij vertelt wat dit thema voor hem betekent. Vervolgens leest hij een gebed uit “Gebeden uit het hart”. De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Er was iets misgegaan met de formulieren van de actie kerkbalans waardoor er opnieuw een bestand geüpload moest worden. Dat betekent vertraging. Het ingekomen stuk met betrekking tot de Tentdagen wordt behandeld. Er zal actie ondernomen worden om de betrokkenheid van gemeenteleden hierbij te vergroten. In de hal van de kerk komt een poster te hangen en men wordt uitgenodigd hier opmerkingen op te schrijven. We bespreken de preek van ds. Chris Koole van 17 januari jl. We lezen de preek nog eens door en staan stil bij de volgende vragen: Waar kom ik in het verhaal voor? Waaraan zie je dat? Hoe beïnvloedt dat jezelf? Weet je een voorbeeld in de Bijbel, waar we te maken hebben met een verslag dat niet van een woord van God aan mensen is, maar dat een antwoord van mensen is aan God? Waarom is het belangrijk de Bijbel te lezen in het licht van het leven en onderwijs van Jezus? We bespreken de gemeenteavond van 16 februari a.s. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: ‘Waar een woord is, is een weg, de kerk in 2025”, naar de nota van de PKN. Ds. Hanneke Ouwerkerk zal hierover de inleiding verzorgen. Daarna zal de financiële positie van onze gemeente op de lange termijn worden ingeleid door Peter Bontan. Beide onderwerpen gaan over de toekomst van onze gemeente en sluiten zo op elkaar aan. We evalueren de kerkvisitatie. We bespreken het

  huisavondmaal zoals dat nu nog wordt gevierd in Bergambacht. Door diverse oorzaken is het aantal deelnemers teruggelopen tot alleen het gastechtpaar. Dit huisavondmaal zal worden gestopt. Uiteraard blijft het wel mogelijk om in huiselijke kring het Avondmaal te vieren. Dat zal door ds. Chris Koole of door ds. Hanneke Ouwerkerk worden aangeboden en is niet gebonden aan de zondagse viering. We spreken over de beleidsplannen van de jeugdraad en het pastoraal college. De jeugdraad blijkt geen eigen beleidsplan te hebben. We stellen vast dat het belangrijk is dat de jeugd voldoende ruimte krijgt. In totaal zijn er zo’n 85 jongeren op de één of andere manier betrokken (kamp, EO-jongerendag, Solid Friends, Rock Solid). Dat het geloofsgesprek nog niet zo aan de orde komt, is een punt van aandacht. Het beleidsplan 2016 -2020 van het pastoraal college is in ontwikkeling. Er wordt bij het opstellen van dit beleidsplan ook gekeken naar de verdeling van de wijken en naar de taken in de wijkteams. De volgende korte punten worden besproken: het draaiboek beroepingswerk, de kascon-trolecommissie, de groslijst (er zijn 5 vacatures voor diaken en 5 vacatures voor ouderling), het jubileum van Jan Roos, de verslaglegging van vergaderingen, de Bezinningsdag voor de kerkenraad. Vervolgens doen de predikanten hun mededelingen: ds. Hanneke Ouwerkerk heeft haar eerste studiedag gehad en ze zal hierover een stukje schrijven in Samen, de predikanten zullen gezamenlijk het veertigdagenproject vormgeven en hierover communiceren via de Zondagsbrief en Samen. De vergadering wordt met een korte viering besloten.Ingrid van Gijzen-v.d. Berg, 2e scriba

  van de kerkenraad leesrooster6 maart 20164e van de 40 dagen2 Kronieken 36: 14-23Psalm 34: 1-112 Korintiërs 5: 14-21Lucas 15: 11-32

  9 maart 2016Biddag2 Kronieken 1: 7-13Psalm 111Lucas 11: 1-13

  13 maart 20165e van de 40 dagenJesaja 58: 7-10Psalm 126Filippenzen 3: 7-14Lucas 20: 9-19

  20 maart 20166e van de 40 dagenLucas 19: 29-40Psalm 118: 1- 2,19- 29Jesaja 50: 4-7

  24 maart 2016Witte DonderdagExodus 12: 15-20Psalm 81 (Psalm 116) Johannes 13: 1-15

  25 maart 2016Goede VrijdagExodus 12: 21-28Hosea 6: 1-6Psalm 22Hebreeën 9: 11-15Johannes 18: 1-19:42

  26 maart 2016PaasnachtGenesis 1: 1-2:3Psalm 33: 6- 9Genesis 22: 1-18Psalm 16: 5- 11

  27 maart 20161e van PasenJesaja 51:9-11Psalm 118:15- 24Kolossenzen 3:1-4Johannes 20:1-18

  3 april 20162e van PasenGenesis 28:10-22Psalm 111 (Psalm 150) Openbaring 1:12b-20Lucas 24:13-35

  De ZWO-commissie nodigt u van harte uit om op zaterdag 9 april a.s. te komen genieten van een ‘Afternoon Tea’, waarbij wij zullen zorgen voor iets hartigs en iets zoets.U bent welkom van 15.00 - 17. 00 uur in De Hoeksteen. De kosten zijn € 12,50 p.p. incl. koffie en thee. Van dit bedrag hopen

  we nog wat over te houden voor het project ‘Kansen voor Kinderen in Kenia’ van de stichting Blessed Generation. Meld je aan via afternoontea.pg-dehoeksteen.nl. Of bel Theo Heeringa (0182 - 38 68 07).Namens de ZWO-commissie

  Afternoon Tea

  mailto:avangijzen%40planet.nl?subject=

 • 4

  Ik belde de garage. Zojuist had ik namelijk kennis gemaakt met Erik, die zijn BMW in onze kofferbak parkeerde, terwijl ik stond te wachten voor een rotonde. Hij was, naar eigen zeggen, ‘waarschijnlijk nog niet helemaal wakker’. Niet zo lang voor Erik was er Melanie, die op een zaterdagochtend onze bij de PLUS geparkeerde auto in de rechterflank ramde. Mogelijk ook nog niet helemaal wakker. Gelukkig deed zij keurig een briefje onder de ruitenwisser. Voor Melanie kwam een onbekende, die waarschijnlijk met fiets en al op onze motorkap viel, terwijl de auto voor onze deur geparkeerd stond. Geen briefje, helaas. Tussen de reparaties door nog twee spontaan gescheurde voorruiten - en dat alles binnen anderhalf jaar tijd. ‘O nee, niet weer he’ antwoordde de garage-medewerker toen ik over het Erik-incident vertelde. ‘Ach…’, zei ik, ‘het kan erger’. Ik moest denken aan wat ik wekelijks zie aan deuken en frommels langs de A15. En aan de vele ambulances die gillend voorbij komen scheuren. Een paar dagen later, in het verpleeghuis, zoek ik Nettie op.

  Een schat van een mens, 54 jaar oud en rolstoelgebonden vanwege een hersenbloeding. Als je het hebt over pech, dan is haar dat in de overtreffende trap overkomen: toen zij zelf nog maar net in het ziekenhuis was beland en kantje boord in leven was gebleven, kreeg haar man - eveneens een 50-er- óók een hersenbloeding. Onvoorstelbaar. Wat is de overtreffende trap van pech eigenlijk?…. Noodlot? Toen Nettie me een paar maanden geleden haar verhaal vertelde, vroeg ik: ‘Denk je dan wel eens ‘waarom overkomt mij dit?’ ‘Nee hoor’, antwoordde ze, ‘ik denk alleen: God is goed voor mij. Hij heeft gezorgd dat ik leef en dat ik hier kan wonen omdat mijn man niet voor mij kan zorgen. Maar nu weet mijn familie dat er hier altijd iemand is die op mij let’. In dezelfde week bezoek ik ook mevrouw Q – zij is de negentig al ruimschoots gepasseerd en haar kring is kleiner en kleiner geworden. Afgelopen kerst kreeg mevrouw Q welgeteld één kerstkaart en één keer bezoek – van haar stiefdochter. Deze dochter moest haar stiefmoeder echter ook vertellen dat ze ongeneeslijk ziek

  is en niet lang meer te leven heeft. Sindsdien maakt mevrouw Q zich grote zorgen. We praten er over, over deze zorgen en over de vele andere zorgen die er zijn. Mevrouw Q wil nog graag leven, maar als het zo moet gaan…. Na afloop van ons gesprek rijd ik haar in haar rolstoel terug naar de huiskamer. Hier zitten al enkele bewoners klaar voor het middageten dat straks wordt opgediend. Bij de deur gebaart ze dat ik even moet stoppen en dat ze wat te zeggen heeft. Ik buig me voorover en ze fluistert in mijn oor ‘zie je die mevrouw daar met die rode trui?’ Ik kijk even op en signaal naar mevrouw Q dat ik die mevrouw inder-daad zie. ‘Die mevrouw kan helemaal niet meer praten!’ zegt ze dan, ‘dat vind ik toch zo zielig!’De afspraak voor de reparatie is gemaakt. De medewerker van de garage drukt me nog eens op het hart dat ik het allemaal niet teveel moet relativeren. Ik hum ten antwoord iets neutraals wat door kan gaan als instemming, neem vriendelijk afscheid en denk, als ik de verbinding verbreek: ‘Ach….’. Annemarie Roding

  Pech

  In de afgelopen weken is zoals u weet de AKB 2016 gehouden. Uw toezeggingen voor dit jaar zijn op 13 februari geteld. De cijfers zijn nog niet definitief maar wij kunnen u mededelen dat op dit moment aan de Diaconie is toegezegd €30.660. De inschatting van nog-niet-ontvangen toezeggingen bedraagt, op basis van 2015, ca. €3.400. Dus samen een voor-lopig bedrag van ca. €34.000 (in 2015 was dit €35.400).

  Aan het CKRM is nu een bedrag van ruim €143.000 toegezegd. De inschatting van nog-niet-ontvangen toezeggingen bedraagt, op basis van 2015, ca. €13.000. Dus samen een bedrag van ca. €156.000 (in 2015 was dit €153.400). Wij willen iedereen, jong en oud, hartelijk danken voor deze toezeggingen. Zonder uw steun kan onze ‘Hoeksteen’ zich niet laten horen in Schoonhoven en de maatschappij. Door uw bijdrage kan de

  Diaconie zwakkeren helpen in en buiten onze Hoeksteengemeente. Uw bijdrage stelt het CKRM in staat te zorgen voor de honorering van onze predikanten, het onderhoud van ons kerkgebouw, het jeugd- en wijkwerk, enz...Ook een woord van dank aan allen die zich hebben ingezet voor deze Actie Kerkbalans!Uw diakenen en CKRM

  tussenstand kerkbalans

  mailto:annemarieschilt%40hotmail.com?subject=mailto:diaconie%40pg-dehoeksteen.nl?subject=mailto:ckrm%40pg-dehoeksteen.nl?subject=

 • 5

  Jan Koudstaal

  Beneluxlaan 61D

  2871 HE Schoonhoven

  0182 - 385831

  [email protected]

  www.jankoudstaal.nl

  vriendenkring MarksNu het jaar 2015 voorbij is willen wij U weer graag informeren over de Marks-zaken in dit jaar.Allereerst willen wij U inzicht geven in de financiën van de Vriendenkring Marks in Schoonhoven door middel van bijgaande staat van inkomsten en uitgaven.De structurele steun voor 2016 is overgemaakt in december 2015. Met betrekking tot het bezoek dat in september 2014 aan ons is gebracht door Ds. Wolodja Rodikow, Natalja Mejdt en Swetlana Tsaun, hebben wij vanuit Schoonhoven alsnog € 1.000,- in de kosten bijgedragen.Bijzonder verheugend was het idee van de Activiteiten Commissie in 2015 het Project Marks tijdens de Rommelmarkt stevig in de aandacht te plaatsen; een

  kwart van de opbrengst van deze dag kwam ten goede aan de Vriendenkring Marks. Een idee van deze Commissie waar wij heel dankbaar voor waren en zijn. Voor de Gemeente in Marks bestond in 2015 het hoogtepunt uit de gereed-koming van de herbouw van de toren op de kerk en het plaatsen daarop van het kruis en de klok. Een lang gekoesterde wens van de mensen in Marks ging hiermee in vervulling.Het voornemen het orgel uit de kerk in Lobethal (westelijk van Berlijn) over te brengen, te restaureren en weer te installeren in de kerk in Marks, bevindt zich nog in de studie-fase. Aan de sponsoring voor dit project wordt hard

  gewerkt. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u dat graag laten weten.Terugkijkend willen wij allen die in onze gemeente hebben bijgedragen aan het mogelijk maken van het werken en leven van de Gemeente in Marks, hier heel hartelijk voor danken. Wij waarderen dit enorm!Voor meer informatie of als U zich wilt aanmelden als donateur (meedoen kan al voor € 2,50 per maand) kunt U contact opnemen met:Jozien Hoogeweij: 0182 - 38 33 96Henk van Riemsdijk: 0182 - 38 82 17Chris van Leeuwen: 06 -23 68 06 34marks.pg-dehoeksteen.nl

  Samen in SAMEN Wij nodigen u uit uw kind(eren) vanaf

  twee jaar aan te melden op een van onze positief protestants christelijke

  basisscholen.Maak een afspraak voor een kennismakings- en/of intakegesprek.

  Of maak een afspraak voor een rondleiding.

  Merellaan 1 • 0182 - 38 35 52

  Pasteurweg 93 • 0182 - 38 47 89

  Donaties € 3.536,52 Structurelesteun € 8.500,00Giften € 160,00 Bezoekin2014 € 1.000,00Rommelmarkt € 2.771,72 Individuelesteun € 150,00CollecteKerstnacht € 628,70 Minima-actie € 125,00Rente € 50,17 Kerstgroet € 25,00

  Rommelmarkt € 30,83Bankkosten € 46,62

  Totaal € 7.147,11 Totaal € 9.877,45

  Inkomsten Uitgaven

  verdiepingscursusRond de Apostolische Geloofsbelijdenis gaan we steeds verder de diepte in. Aan de hand van Marcus 8 dachten we na over het lijden en sterven van Jezus. Verder gaan we aan de slag met een

  vraag die vanuit de groep opkwam, namelijk naar de inhoud en betekenis van het begrip ‘zonde’, wat is dat nu eigenlijk? Zo komen diverse thema’s aan bod rond de belijdenis van God de Vader,

  God de Zoon en God de heilige Geest. Zo hebben we hele mooie avonden met elkaar aan de Tapuitstraat!Ds. Hanneke Ouwerkerk

  http://marks.pg-dehoeksteen.nlmailto:ds.mj.ouwerkerk%40pg-dehoeksteen.nl?subject=

 • 6

  KINDERNEVENDIENSTOnderweg naar PasenWe gaan in deze veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. De komende zondagen gaan jullie de verhalen horen van de verloren zoon, de onrechtvaardige pachters en de verhalen rondom Pasen.

  Beste jongens en meisjes,

  Op dit moment zitten we midden in het Paasproject. We gaan in deze veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegen komen, maar waarop we ook

  steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat.Jullie hebben inmiddels de verhalen gehoord van Jezus in de woestijn, van Mozes en Elia op de berg bij Jezus en over de tuinman en de vijgenboom. De komende zondagen gaan jullie de verhalen horen van de verloren zoon, de onrechtvaardige pachters en de ver-halen rondom Pasen.Iedere zondag komt er een wegwijzer

  langs, die samen met jullie de dagen aftelt tot Pasen en iets vertelt over de route en de weg naar Pasen aan de hand van steeds een ander voorwerp. Wanneer jullie naar de kindernevendienst gaan, zingen we het projectlied “Wij gaan er even tussenuit” en kunnen jullie aan de slag met leuke verwerkingen die gekozen zijn bij het Paasproject!Groetjes namens de kindernevendienst-leiding

  TRANSPORTVERHUIZINGENOPSLAG

  DORP 90B 3415 PH POLSBROEKTEL. 0182-309544

  Achterwetering 10 • 2871 RK Schoonhoven • Tel: (0182)382364 www.vanmazijk.com • [email protected]

  Er gebeurt van alles in en om de Dertigste Verdieping! Afgelopen maand zijn we samen gekomen rond Psalm 63, die we met elkaar hebben gelezen en geluisterd.Goed om zo in alle rust de psalm te lezen en te horen wat daaruit opklinkt voor je dagelijks leven. Over God zoeken in de woestijn en tegelijk met hart en ziel aan Hem gehecht zijn. Mooi om zo samen te zijn. De komende maanden zijn er naast momenten van ontspanning ook weer

  een aantal thema-avonden. De data staan hier op een rijtje. Welkom!Bart en Linda van Deursen, ds. Hanneke Ouwerkerk

  • Vrijdag 11 maart 21.00u: ladies borrel• Donderdag 17 maart 19.30u: She-

  event in Gouda (aanmelden via [email protected])

  • Vrijdag 18 maart 21.00u: mannenborrel• Woensdag 13 april 20.00u: thema-

  avond• Donderdag 26 mei 20.00u: thema-

  avond• Half juni is er een bijeenkomst waarin

  we het seizoen afsluiten. Nadere info volgt!

  dertigste verdieping

  mailto:sheevenementen%40gmail.com?subject=

 • 7

  Solid Friends avonden:

  4 maart en 18 maart.

  je bent van harte welkom!

  Jeugdkerk op zondag 13 Maart om 10.00 uur

  Kom jij ook?

  8 voor 8

  op 11 maa

  rt en 1 apr

  il

  ben ook jij

  weer pres

  ent?

  EO-JongerendagZaterdag 4 juni is het zo ver! De bus staat dan klaar voor vertrek naar de EO-Jongerendag in het Gelredome in Arnhem. Deze dag zijn we er als Hoeksteen weer bij om met duizende jongeren te horen en te zingen over en voor onze Heer.Net als vorige jaren willen we minstens een hele bus met jeugd vol krijgen voor het bezoek van de EO-Jongerendag. Verschillende sprekers en bands vullen

  het podium. Helaas zijn deze nu nog niet bekend.Wil jij voor slechts een tientje deze te gekke dag meebeleven? Meld je dan aan bij de leiding van Rock Solid, Solid Friends of vul het aanmeldformulier in dat je op de tafels in de hal van de kerk kunt vinden. Neem al je vrienden en vriendinnen ook mee. Met hoe meer we zijn, hoe leuker het wordt.Ben jij er dit jaar ook/weer bij?

  Heb je nog vragen? Bel of mail dan even met een van ons.Marco Loef: [email protected] Eelco in ’t Veld: [email protected] Duits [email protected]

  Wil je zelf alvast wat over de EO-Jongerendag opzoeken? Kijk dan op eo.nl/jongerendag.We hopen dat jij er ook bij bent!

  De Knutselclub van 18.45 tot 19.45 uur

  Voor kinderen van groep 3 t/m 8van de basisschool

  mailto:cornelis_loef%40hotmail.com?subject=mailto:eelco.intveld%40ziggo.nl?subject=mailto:eelco.intveld%40ziggo.nl?subject=http://www.eo.nl/jongerendag

 • 8

  De voorbereidingen zijn begonnen en het belooft een fijn weekend te worden.Ik heb het over het weekend van donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag) t/m zondag 8 mei 2016. In dat weekend ho-pen we een groep gemeenteleden vanuit onze partnergemeente in Potsdam te ontmoeten. Dit jaar is het de beurt van de Potsdammers om naar Schoonhoven af te reizen. De ervaring leert dat daar veel animo voor is.Door diverse oorzaken ziet het er helaas naar uit dat we dit jaar minder gastadressen beschikbaar hebben dan in voorgaande jaren. Het zou jammer zijn als we om die reden “nee” zouden

  moeten verkopen.Vandaar dat we een beroep doen op u en op jou. Vindt u/vind jij het leuk om één of meer leden van de Sterngemeinde in het Hemelvaartsweekend te logeren te krijgen, dan horen we dat graag.Dat biedt meteen een pracht gelegenheid om zelf eens te ervaren wat de contacten met Duitse mede-christenen zo boeiend maakt.Reacties graag naar Aad de Wintertel. 0182 - 38 23 02, of naar [email protected] Namens de Potsdamgroep,Aad de Winter

  gastadressen gezocht Hey, jij daarWij zoeken jou!

  Voor de stuurgroep van het Vakantie Bijbel Feest (VBF) zijn wij met spoed op zoek naar nieuwe leden (jong en/of oud) om te helpen met en mee te denken over het VBF! Ik heb helaas de stuurgroep moeten verlaten wegens een verhuizing uit Schoonhoven. Ik vertegenwoordigde binnen de stuurgroep P.G. De Hoeksteen. Het zou mooi zijn als er iemand, het liefst twee, uit onze kerk mij kan/kunnen vervangen, zodat alle kerken binnen de stuurgroep actief blijven. We vergaderen 1x per maand tot aan de zomer en er zijn verschillende taken die verdeeld worden binnen de stuurgroep. Zoals bijvoorbeeld het werven van de medewerkers, het opzetten en uitdenken van het toneelstuk, het verzinnen van spellen en knutselwerkjes passend bij het thema, het zoeken van pannenkoekenbakkers en zo nog veel meer. Ben jij degene die het gaaf vindt om uiteindelijk drie ochtenden (laatste week van de zomervakantie; 15-17 augustus) heel veel kinderen te bereiken en naar het woord van God te laten luisteren? Neem dan z.s.m. contact op met Corine Buijserd (voorzitter) Ook voor informatie kan je bij haar terecht! Telefoonnummer: 0182 - 38 12 83, e-mail: [email protected] mij alvast bedankt en heel veel succes met het organiseren van het VBF samen met een fantastisch team! Marloes Langerak

  visitatie 10 december 2015Samenvatting van het verslag van de Visitatie van de Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak d.d. 10 december 2015.De visitatoren die onze gemeente bezochten zijn: ds. Jan Hulzebosch en mevrouw Lise Miedema-Spijksma.Ds. Hulzebosch legt uit wat ‘kerkvisitatie’ inhoudt. Het is een huisbezoek, een werkbezoek, luisteren naar elkaar, elkaar motiveren, een spiegel voorhouden.Er is met beide predikanten vertrouwelijk gesproken. Er is door gemeenteleden geen gebruik gemaakt van de mogelijk-heid om met de visitatoren in gesprek te gaan. Ds. Hulzebosch heeft de leiding bij het gesprek met de kerkenraad. Er heeft een gesprek plaats gevonden met de kerkenraad zonder dat daarbij de predikanten aanwezig waren. Gemeld wordt dat de gesprekken met de beide predikanten heel openhartig en plezierig verliepen. Ds. Hulzebosch vraagt hoe de kerkenraad de komst van ds. Hanneke Ouwerkerk ervaart. Men is van mening dat er wederzijds veel openheid is en dat ds. Koole en ds. Ouwerkerk elkaar goed aanvullen.Vervolgens nemen ook de predikanten deel aan de vergadering. Ds. Hulzebosch opent daarna de bijeenkomst met het

  lezen van Matteüs 5: 13-15: ‘Jullie zijn het zout en het licht in de wereld’.In de Bergrede staan woorden die richting geven. Wat moeten we met deze woorden?Gevraagd wordt: ‘Hebben jullie wel eens iets goeds/bijzonders gedaan?’Reacties: Parkdienst, Rommelmarkt, Voedselbank, zorgen voor elkaar, present zijn, etc. Bescheidenheid is nodig. Veel gebeurt ook in het ‘verborgene’.We bespreken met elkaar achtereen-volgens de volgende onderwerpen:Lukt het u als gemeente te doen waar u voor staat? Is de gemeente ‘ouderenproof’ en ‘jongerenproof’? Hoe bevalt de beamer? De Rotonde, de cantorij, groeigroepen, ziekenzalving.Conclusies en afronding.Een openhartige en leerzame avond voor kerkenraad en visitatoren. Mevrouw Miedema bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Veel sterkte gewenst bij jullie taak in deze ‘mooie gemeente’.We besluiten met het bidden van het ‘Onze Vader’ en zingen nog lied 243 (O Heer mijn God, ook deze nacht...)Het complete verslag kunt u opvragen bij een van de scriba’s.Samengevat door Ingrid van Gijzen- van den Berg, tweede scriba.

  mailto:aaddewinter%40hetnet.nl?subject=mailto:fam.buijserd%40ziggo.nl?subject=

 • 9

  Het is misschien een beetje raar om in de 40-dagen tijd te schrijven over trots. Dat past niet goed bij deze periode van het jaar. En misschien hebben we überhaupt niet zoveel met het begrip ‘trots’. Ik herinner me dat ik een keer iets vertelde over mijn werk aan mijn moeder. Ik was nog maar net aan het werk, was enthousiast en vertelde dat ik een compliment had gekregen. Mijn moeder reageerde niet helemaal zoals ik had gedacht. Ik verwachtte dat ze trots zou zijn, maar ze zei: ‘Je weet wel goed

  waar je goed in bent, he’. Ik voelde me een beetje betrapt. En ik snapte ook niet helemaal wat er mis mee was om trots te zijn op een compliment. Trots, dat lijkt zo gauw op onbeschei-denheid, op arrogantie, op jezelf op de borst slaan. We hebben geleerd om bescheiden te zijn. Daar is ook niet zoveel mis mee, omdat bescheidenheid ruimte laat aan anderen. Tegelijk is er ook niets mis met weten wat je kan, weten waar je goed in bent, vanuit het besef dat je je gaven van onze goede

  God hebt gekregen om te delen. Als we met elkaar delen waar we goed in zijn, krijgen we meer terug dan we geven. Het is een vorm van dankbaarheid om die gaven niet onder stoelen of banken te schuiven, maar er gebruik van te maken. De 40-dagen tijd loopt uit op Pasen. Juist omdat het Pasen is geweest mogen we genieten van de gaven die we hebben gekregen. Adriaan van ‘t Spijker

  Trots

  in memoriam Gerrit-Jan KromdijkOp 26 januari 2016 is overleden dhr. Gerrit-Jan Kromdijk, laatst gewoond hebbend in Borchleen, Lopikerplein 3.Gerrit-Jan was ruim 56 jaar gehuwd met Janna Kromdijk-Kolkman en vader van Mieke, schoonvader van John en opa van Suzanne en Sandor. Vanuit Holten kwam de familie Kromdijk tientallen jaren geleden naar Schoonhoven, om dicht bij hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen te zijn. Gerrit-Jan was een geliefd man en vader. Hij had een groot hart en veel mensen kwamen naar hem toe, ook vanwege de bijzondere gave die hij bezat. Hij kon pijn en moeite verlichten en beschouwde dit als een

  gave die hij ontvangen had en waarin hij anderen graag liet delen. Hoewel zijn gezondheid niet sterk was, klaagde hij nooit en was hij moedig en tevreden. De laatste jaren van zijn leven ging zijn gezondheid steeds meer achteruit en had hij meer en meer zorg nodig. Toch nog onverwachts is hij op 26 januari 2016 overleden. Maandag 1 februari heeft de crematieplechtigheid plaats gevonden in de aula van crematorium IJsselhof te Gouda. In deze dienst stond de trouwtekst centraal van Janna en Gerrit-Jan, waarmee zij ruim 56 jaar geleden in het huwelijk waren bevestigd. Psalm 103: 2, een loflied op God die wij zegenen,

  erkennen, als de bron van ons bestaan. Hij die aan het begin en aan het einde van ons leven staat. We hebben met elkaar gezongen en hoorden herinneringen van dochter, schoonzoon en kleinkinderen. In een bewogen samenzijn hebben we zo afscheid genomen van Gerrit-Jan Kromdijk en zijn leven toevertrouwd aan onze God. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, Janna Kromdijk-Kolkman, Mieke en John en Suzanne en Sandor en naar allen die in Gerrit-Jan een geliefde verloren hebben. Moge de Heer hen nabij zijn in dit alles. Ds. Hanneke Ouwerkerk

  We snakken naar een sterke held, een mens die de chaos bedwingt en ons voorgaat. Die ons wijst welke weg we moeten gaan,

  persoonlijk, als betrokken burger, in de kerk.

  (Ds. Hanneke Ouwerkerk, 11 januari 2016)

  mailto:avantspijker%40gmail.com?subject=mailto:ds.mj.ouwerkerk%40pg-dehoeksteen.nl?subject=

 • 10

  Els SpekGeboren: op 6 mei 1950 te Sint Annaland.De Hoeksteen: Een fijne kerk, niet alleen voor de zondagse diensten maar ook een kerk waar veel gebeurt voor jong en oud en waar men elkaar ontmoet in een gezellige warme sfeer.

  Vrije tijd: We fietsen en wandelen graag, ook tijdens vakanties. Verder bezoeken we regelmatig musea en schouwburg met gezin, familie en vrienden. Als het even kan schaats ik op natuurijs zoals laatst een ochtend in Ammerstol.Boek: Knielen op een bed violen. (Benieuwd naar de film), Hoge vlucht van Yde Schakel, Een vrouw van staal van Corine Nijenhuis en nog veel meer.Muziek: Jan Mulder, piano, Martin Mans, orgel maar ook Stef Bos, Toto en Eric Clapton.Film/Televisie: Das Leben der Anderen, The Deer Hunter en Schindler’s List.TV: Tussen Kunst en Kitsch, Floortje naar het einde van de Wereld en Andere Tijden.Geloof: Geloven in voor- en tegenspoed.Alleen, met elkaar en in onze gemeente.Bijbel: Alle boeken en zeker Spreuken.Spreuken geeft praktische levenswijsheid en het ontzag voor God klinkt er steeds in door.Ontmoeten: Paus Franciscus. Open, vrien-delijk en begaan. Een Paus voor iedereen.Bloemengroep:Het is al weer heel wat jaren geleden dat ik werd gevraagd om in de bloemengroep te

  komen. Ik zei niet meteen ja maar al gauw leek het me toch goed om op een creatieve manier iets aan de diensten bij te dragen.In het begin vond ik het best spannend om twee stukjes te maken die voor in de kerk staan. Maar van lieverlee lukte het steeds beter en het feit dat de stukjes na de diensten naar gemeenteleden gaan is een reden om extra je best te doen.Aan de projecten voor Kerst en Pasen besteden we met elkaar veel aandacht. De tafels voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar verzorgen we ook zoveel mogelijk met elkaar. Ook tijdens de jaarlijkse rommelmarkt zijn we als bloemengroep druk in de weer met het maken en verkopen van fraaie bloemstukken en kransen.Na een open avond, vorig jaar, is de groep flink uitgebreid met creatieve en enthousiaste medewerksters.

  Loes BreemsGeboren: op 7 augustus 1955 te RenkumWerk: Ik ben begeleider bij mensen met een verstandelijke beperking.Onze gemeente? Een warme groep van mensen die zich verbonden voelen in de beleving van hun geloof.Vrijetijdsbesteding: Gezinsleden, familie en vrienden, uitstapjes, reizen, fotoalbums maken, bloemschikken en GGG.’Boek: “In de wildernis”, van Kobie Kruger. Een humoristisch geschreven verhaal over het leven midden in de wildernis van het Krugerpark.Muziek: Ik hou van harmonieuze klanken, dat kan klassiek maar ook hedendaagse en religieuze muziek zijn.Film of tv-serie: een natuurfilm of verhalen over mensen, zoals Rabbit-Proof Fence en Spoorloos.Ik geloof omdat: God mij heeft aangeraakt en laat weten dat Hij mijn

  vader wil zijn.Bijbel: Door de hele bijbel heen zijn er verhalen die me kunnen aanspreken. Het mooiste is dat de Eeuwige een onuitputtelijke bron van liefde is.‘De bloemengroep’: een gezellige groep van vrouwen die de liefde van de taal van bloemen met elkaar delen en er met hart en ziel mee bezig kunnen zijn.

  Ik woon met Peter ruim 37 jaar in Schoonhoven. Lang geleden heb ik bloemschikworkshops gevolgd bij Jos Ehrenreich waarbij ik mijn liefde ervoor heb ontdekt. Jaren erna ben ik bij de bloemengroep gekomen. Heel spannend maar ik beleef er veel plezier aan. We maken bij toerbeurt voor de zondag 2 stukjes waarmee we de diensten opfleuren en er nadien gemeenteleden mee verblijden. Dat vind ik mooi, aandacht hebben voor je naaste, je verbonden weten. Daarnaast maken we ook symbolische stukken bijv. in de lijdenstijd, waarbij we het thema uitbeelden met bloemen. En dan het feest van de Bazaar waarbij we met de hele groep in actie komen, al dagen overal bloemen vandaan bietsen, plukken of kopen en dan uit een groot aanbod naar hartenlust mooie dingen creëren. De aanblik van de bloemenkraam, de fijne sfeer en de complimenten en de hoge opbrengst is onze beloning. Het is geweldig om bij de bloemengroep te horen.

  de bloemengroep

  v e r w a r m i n g

  s a n i t a i r

  z o n n e - e n e r g i e

  o n d e r h o u d

  w a t e r e n g a s

  w a r m t e p o m p e n

  Platinastraat 8A, 2872 ZX Schoonhoven

  www.viteservice.nl

  WELKOM IN GÄSTEHAUS AM BERGFerienwohnungen - Birgit und Arian den Toom

  Kontakt 0049(0) [email protected]

  Auf der Weide 14, 59955 Winterberg-Altastenberg

  WWW.GAESTEHAUSAMBERG.DE

  0182 - 38 30 [email protected]

  LOPIKERSINGEL 112871 AP SCHOONHOVEN

  EEN VERTROUWD ADRES

 • 11

  Leefsituatie:Op 1 mei 1945 werd ik geboren in Den Haag. Ik kreeg de naam Irene omdat Nederland net bevrijd was. Bij de bevalling was er geen hulp van een verpleegster, omdat zij brood aan het “vangen” was dat door de geallieerden gedropt werd. In 1966 ben ik getrouwd met Cees die op dezelfde lagere school zat als ik. Later ontmoetten wij elkaar toevallig weer. In 1967 ging mijn man werken bij de Gemeente Schoonhoven als onderhoudstimmerman en zijn we verhuisd van Den Haag naar Schoonhoven. Wij moesten wel erg wennen aan Schoonhoven. In die tijd de moeder-MAVO gedaan. Onze 3 kinderen zijn hier in Schoonhoven geboren, inmiddels getrouwd en wonen ook alle drie met hun gezin in Schoonhoven. We hebben 5 kleinkinderen.BeroepAllereerst heb ik in Den Haag de opleiding voor verpleegster gedaan, maar moest die, omdat ik ging trouwen, afbreken. Getrouwde meisjes mochten niet wer-ken. Nadat we verhuisd waren heb ik hier wat schoonmaakbaantjes gedaan. Toen de kinderen nog klein waren heb ik in de weekenden in verpleeghuis Pniël gewerkt als verpleeghulp. Cees paste toen op de kinderen. Toen ik 45 jaar was heb ik gesolliciteerd naar een baan in het huis van bewaring in Rotterdam. Eerst moest ik een aantal psychologische testen ondergaan, werd aangenomen en heb daar ook een interne opleiding gevolgd en daarnaast inrichtingswerk MBO gedaan in Den Haag (speciale gevangenzorg). Het werk bestond uit omgaan, begeleiden en bewaken van geïnterneerden.

  Het werk met geïnterneerden is heel intensief. Er zijn heel veel verschillende mensen: moordenaars, drugsdealers, zedendelinquenten enz. Er zijn mensen bij die blij zijn gevangen te zitten, omdat ze dan elke dag te eten hebben. Er is goede begeleiding: pastor/dominee, leraren (er zijn mensen die niet kunnen lezen/schrijven), zorg/verplegend personeel, kunstenaars die creatieve lessen geven. Er werken best veel vrouwen in het gevangeniswezen (60% man-40% vrouw) Ook werd er de mogelijkheid gegeven om een crea opleiding te volgen, zodat ik tijdens diensttijd les kon geven aan de gedetineerden (tekenen, schilderen, werken met klei) Het was een heel intensieve baan waarbij ik heel veel mensenkennis heb opgedaan en ik weet nu ook dat de scheidslijn tussen goed en kwaad heel dicht bij elkaar ligt. Het is niet zo dat alleen mensen uit een lager niveau gevangen zitten, maar ook mensen waar je dat helemaal niet van verwacht. HoeksteenlidWij zijn van de Grote Kerk overgegaan naar de Advent Gemeente. Hier dronken we na de dienst koffie en dat waren wij niet gewend. Hebben veel gehad aan dominee Lootsma. Ik voel me nu thuis in De Hoeksteen en heb bij ds. Verbaas belijdenis gedaan.Ontspanning en genietenIk ontspan echt als ik aan het schilderen ben. Dit doe ik met olieverf en acryl. Ik heb les bij verschillende kunstenaars. Bij de één leer ik echt technieken en bij de ander leer ik meer mijn eigen creativiteit ontwikkelen. Met een aantal vriendinnen komen we 1x in de maand een ochtend bij elkaar, schilderen en sluiten af met een lunch. Zo hebben we een heerlijke

  dag. Van de natuur kan ik heel erg genieten. Kijken naar hoe alles weer tot bloei komt en kijken naar de luchten. Hier haal ik inspiratie uit voor het schilderen. Daarnaast geniet ik van muziek: Beet-hoven, Bach, Chopin, Satie. Ook houd ik van opera en cabaret. Maar het meest geniet ik van mijn kleinkinderen en als ik zie hoe zij zich ontwikkelen.Ergeren en bewonderenIk erger mij niet zo snel, maar wat ik moeilijk kan hebben is, dat mensen zich beter voordoen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Bewondering heb ik voor mijn kinderen. Zij hebben hun dromen waargemaakt en staan voor de dingen die zij doen.Een mooie kerkdienstEen mooie kerkdienst is voor mij een dienst waarbij ik met een goed gevoel wegga en de warmte voel van de mensen om mij heen. Daarbij het orgelspel en de cantorij. Daar word ik echt blij van.Je favoriete Bijbeltekst en liedMijn favoriete bijbeltekst is Psalm 121: “ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen”. Een mooi lied: “de kracht van uw liefde” en Abba Vader, u alleen.

  DE ONTMOETINGOm de maand ontmoet Cora Meeldijk een Hoeksteen-lid. In deze editie vindt een ontmoeting plaats met Irene Kraaijveld-Olieroock.

 • 12

  Op 12 februari bracht een diaken van onze Hoeksteengemeente een bezoek aan de nieuwe locatie van de voedselbank in Schoonhoven. Bij binnenkomst was er een hartelijk welkom van Malika Lamrid “wees welkom het is ook jouw (t)huis” Samen met een aantal andere vrij-willigers werden de reeds gevulde voedselpakketten klaargezet om te worden rondgebracht aan mensen die het pakket niet zelf kunnen ophalen. In de tussentijd werd er druk verder gewerkt met het vullen van de kratten waarin de voedselpakketten worden aangeboden.

  Nadat we klaar waren met het inpakken van de voedselpakketten werd er met

  elkaar opgeruimd. Vrij snel nadat alle voedselpakketten klaar stonden kwamen de eerste mensen hun pakket ophalen. Door de vrijwilligers wordt indien nodig geholpen bij het naar buiten tillen van de producten. Hoe bijzonder is het om te zien dat mensen die een pakket komen ophalen onderling spullen ruilen als ze spullen wellicht niet kunnen gebruiken. Op deze manier gaat er dus niets verloren. Ook wordt er speciaal aandacht be-steed aan mensen die een speciale gelegenheid hebben. Zo was er iemand die zijn verjaardag ging vieren. Er werden nog wat speciale producten, die passen bij een verjaardag, aan het pakket toe-gevoegd. Op dezelfde ochtend was er ook iemand van de kerk uit Lekkerkerk aanwezig. Zoals u weet zamelt de kerk van Lekkerkerk ook producten in voor de voedselbank en hebben we in het afgelopen jaar de producten op elkaar afgestemd. Twee kratten met aardappelpuree werden dan

  ook door de kerk van Lekkerkerk bij de voedselbank afgegeven. Nu kregen mensen ook nog een kleine attentie uitgedeeld in verband met Valentijnsdag met daarop de tekst “Achter de wolken schijnt Gods Liefde”

  Elke keer als we de door u ingebrachte producten wegbrengen beseffen we dat de voedselbank een belangrijke taak vervult in de ondersteuning van de mensen die het minder goed hebben dan wij. Gelukkig kunnen wij als Hoeksteengemeente een kleine bijdrage geven aan dit mooie maar helaas nood-zakelijk werk van de voedselbank. Uw diakenen

  bezoek aan de voedselbank

  Henry van Herk06 -10 55 98 20

  VAN HERK BOUW B.V.

  Industrieweg 32871 JE SchoonhovenTel: 0182 - 38 26 95Fax: 0182 - 38 57 36

  www: vanherkbouw.nlE-mail: [email protected]

  In de laatste nieuwsbrief uit Kenia lezen we over de voortgang op de Blessed Generation High School in Ruiru.Hadden ze tot nu toe alleen eerste- en tweedejaars studenten, in het nieuwe schooljaar starten ze met een derdejaars groep en dus hebben ze van alles meer nodig. Meer boeken, meer eten, meer slaapplaatsen en meer docenten. Inmid-dels zijn er 5 docenten benoemd. Er volgt een trainingsdag voor alle highschool docenten. Dit is nodig omdat BG High heel graag modern onderwijs wil geven in deze tijd van digitalisering. Docenten in Kenia zijn opgeleid om les te geven met woorden en krijtjes. De school

  wil zich specialiseren in praktijkgericht onderwijs en daar komt het digitaliseren zeker bij kijken. Neem eens de tijd om op de website van Blessed Generation de laatste nieuwsbrief te lezen. Werkelijk heel leuk hoe deze trainingsdag afgesloten werd!Daar staat ook te lezen dat er een BOUWREIS aangeboden wordt.Van 4 t/m 14 april is er gelegenheid de handen uit de mouwen te steken voor allerlei klusjes. Met als onderbreking een safari. Iets voor jou/u misschien?In Malindi is de keuken aan vervanging toe. De staat hiervan is erbarmelijk. Uiteraard kost dit geld…. Als ZWO

  doen we ons best, buiten de jaarlijkse financiële ondersteuning, extra geld te verkrijgen. Zo staan we zondag 6 maart weer in de hal om onze Paaseitjes te verkopen.En noteer alvast in de agenda: op 9 april organiseren we een Afternoon Tea.Uiteraard is de opbrengst van beide acties voor ons project!Dan nog aandacht voor de Paas-groetenactie. Hier staan wij mee in de hal van de kerk op zondag 13 maart. Mogen we met dit alles weer op jou/u rekenen? Bij voorbaat dank!Namens de ZWO-commissie, Riet Wagter

  ZWO gaat voor kansen voor kinderen in Kenia

 • 13

  Vrijdag 1 januari Hoeksteengemeente € 306,50Diaconie € 275,70Zondag 10 januari Diaconie € 320,30Hoeksteengemeente € 354,34Zondag 17 januari Oecumene PKN Landelijk € 251,86Hoeksteengemeente € 310,05Zondag 24 januari Jeugdwerk - Plaatselijk € 252,35Catechese en educatie PKN Landelijk € 227,04Heilig Avondmaal - Project Kingswork € 663,30Zondag 31 januari Missionair werk en kerkgroei - PKN € 301,32Diaconie € 251,60Januari Kindernevendienst Project Kansen voor Kinderen in Kenia € 41,70Gift voor De Hoeksteen via Mw. G. Spelt € 20,00Gift t.g.v. de voedselbank via Dhr. v. Riemsdijk € 5,00Kerktelefoonbusjes via Dhr. J. Loef € 80,00Alle geefsters en gevers hartelijk dank.Uw diakenen en het CKRM

  Opbrengst Collectes en Giften

  eenakter “bergtaal” in de hoeksteenVorige jaar om deze tijd waren we als gemeente aan het oefenen voor de geweldige musical “Ruth van graf tot wieg”. Wat een creativiteit, wat een fijne tijd en wat een schitterend resultaat. Dit was alweer de vierde musical in onze gemeente. U weet ongetwijfeld dat de eerste drie musicals onder de bezielende leiding van Bella Lens geregisseerd zijn. Een vierde musical regisseren was voor haar teveel werk vanwege haar toch wat zwakkere gezondheid. Deze beslissing viel haar erg zwaar. Regelmatig spreek ik Bella en als het over toneel en regisseren gaat, krijgt ze altijd van die lichtjes in haar ogen. Vol passie komen dan de verhalen

  over de prachtige stukken waarin zij gespeeld of geregisseerd heeft. Bella is het liefst bezig met toneelstukken waar diepgang in zit, waar mensen over na moeten denken, waar de rauwe kantjes van het leven bewerkt worden tot een meeslepend stuk.In mijn gesprekken met Bella kwam duidelijk het verlangen naar voren om nog eens te regisseren. “Maar”, zei ze, “met een klein groepje mensen die voor de volle 100% zich inzetten en dan het liefst een éénakter oftewel een kort toneelstuk”. Zij heeft dit voor De Hoeksteen eerder gedaan in 2011 en 2013. Ik heb haar beloofd om Chris Koole en de kerkenraad te polsen of

  daar draagvlak voor is. Tot mijn grote vreugde en zeker ook van die van Bella reageerden Chris en de Kerkenraad zeer positief. Ik ben met Bella en mijn vriendin (en toneelmaatje) Conny op zoek gegaan naar een geschikte éénakter. Dat viel nog helemaal niet mee, “want”, zei Bella, “het mag geen niemendalletje zijn”. We hebben het stuk “Bergtaal” van Pinter uitgekozen. Binnenkort gaan we met 6 gemeenteleden aan de slag om dit stuk in te studeren. Wanneer we dit stuk gaan spelen is nog niet bekend, maar ik houd u/jullie op de hoogte. En wie weet smaakt dit naar meer.Erna Correljé Roth

  BedanktHartelijk bedankt voor alle kaarten, bloemen en belang-stelling na mijn heup operatie.Alle steun heeft me goed gedaan. Het was een ver-velende tijd maar het gaat nugelukkig weer goed met mij en daar ben ik heel dankbaar voor. Met vriendelijke groeten,Adri LentzEdelsmidsdreef 502871 WZ Schoonhoven

  in zijn woorden ligt bevrijding en vreugde opgesloten. Daarvoor ben ik gezalfd, roept hij uit! Het is mijn roeping van Godswege. Vrij te maken.

  (Ds. Hanneke Ouwerkerk, 24 januari 2016)

  mailto:ernacorrelje%40hotmail.com?subject=

 • 14

  verjaardagenOok de komende maand viert een aantal gemeenteleden uit onze kerk het feit dat zij de leeftijd van 80 jaar of ouder mogen bereiken. We wensen hen alvast een hele fijne verjaardag toe met allen om hen heen die hen dierbaar zijn.

  Datum: Naam: Adres: Leeftijd:11 maart Dhr. J. Bezemer Spoorstraat 101 2871 TV Schoonhoven 8714 maart Mevr. N. Benschop - Boer Nic Beetsstraat 1K. 379 2941 TN Lekkerkerk 9815 maart Mevr. M. Brandhorst - Bogerd Langerakkerweg 9 2871 AL Schoonhoven 8121 maart Dhr. S.J. Diekema Spoorstraat 14 2871 TN Schoonhoven 8122 maart Mevr. M.M.E. Roos - Keijmel Lommerrijk 8 2871 GD Schoonhoven 8225 maart Dhr. H.J. Veninga Kamerlingh Onnesdreef 11 2871 JN Schoonhoven 8129 maart Mevr. A. v.d.. Zouw - den Boer Leeghwaterstraat 103 2871 PD Schoonhoven 84

  het boek van...‘Het Boek van’ is een rubriek, waarin een stel enthousiaste lezers de gemeente probeert te inspireren met een eigen schrijfsel over een boek dat hen roert, verbaast of innerlijk verrijkt.

  Boek: Over het doppen van bonenAuteur: Wiesław MyśliwskiUitgever: Querido, 2009, 383 p.

  Er zijn van die boeken die je gelezen moet hebben. Anna Karenina, Oorlog en Vrede, Moby Dick, Ontdekking van de hemel, en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En dan hebben we het niet eens over de boeken die nu in de bestsellerslijsten staan of bijvoorbeeld bij ‘De Wereld draait door’ worden besproken. Zo veel te lezen, en zo weinig tijd …Ik doe aan deze ‘ratrace’ van boeken niet meer mee. De boeken die ik lees komen op de een of andere manier op mijn pad. En soms zit daar een klassieker of een bestseller tussen. Vaak kies ik boeken doordat mijn oog valt op de omslag van het boek, of een schrijver die ik niet ken en heel soms wordt mijn keuze bepaald door de titel van het boek.Onlangs overkwam mij dat, mijn oog viel in de boekwinkel op een boek met de bijzondere titel ‘Over het doppen van bonen’.De schrijver van dit boek kende ik niet: Wiesław Myśliwski. Googelend ontdekte ik dat hij gerekend wordt tot de beste schrijvers van Polen. Zijn oeuvre is niet groot, maar als hij een nieuw boek uitbrengt, wordt dat steevast een bestseller. ‘Over het doppen van bonen’ is een boek, dat ik met weinig andere boeken kan vergelijken. Het verhaal gaat over een man, van wie we de naam in het

  boek niet te weten komen. Hij klopt aan bij een beheerder van een vakantiepark en vraagt hem om bonen. “U komt bonen kopen? Bij mij? U kunt toch zo in elke winkel bonen krijgen. Maar komt U vooral binnen.” De beheerder antwoordt dat hij geen bonen klaar heeft liggen, maar als hij een portie wil hebben dat ze samen deze bonen kunnen doppen.En tijdens dit doppen ontvouwt zich het verhaal. De beheerder vertelt zijn levensverhaal, een verhaal dat samenvalt met een deel van de geschiedenis van Polen. In één lange monoloog vertelt de man over hoe hij opgroeide in de streek waar hij nu weer woont, waar hij zijn familie verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog en opgenomen werd door een groep verzetsstrijders. Ook vertelt hij aan de bezoeker welke baantjes hij gehad heeft en dat hij door toeval saxofonist werd. Daardoor kreeg hij de gelegenheid om jarenlang in het buitenland te wonen. Op latere leeftijd krijgt hij de kans om terug te keren als beheerder van een bungalowpark, dicht bij de plaats waar hij is geboren. Wat dit boek zo bijzonder maakt, is dat de man de tijd neemt voor zijn verhaal: hij wijdt uit, springt van de hak op de tak, irriteert je, laat je je vervelen. Dan weer komt er snelheid in het verhaal en vertelt hij fascinerend over wat hem in zijn leven is overkomen. Het is bijzonder dat Myśliwski erin geslaagd is om je het gevoel te geven dat je samen met de verteller bonen zit te doppen. In een interview heeft de schrijver aangegeven dat hij deze manier van schrijven bewust toepast en noemt het ‘żywa mowa’ , ‘levende spraak’ .Maar wie is toch die mysterieuze bezoeker? Gedurende het gehele verhaal komen we niets van hem te weten, hij zit,

  dopt bonen en luistert naar het verhaal. Af en toe denkt de beheerder dat hij hem als eens eerder ontmoet heeft, maar de bezoeker ontkent noch bevestigt dit.

  Als lezer blijf je nieuwsgierig, je wilt een antwoord, maar dat krijg je niet. Myśliwski zet je aan het denken. Zijn wij zelf misschien die mysterieuze bezoeker, horen wij zijn levensverhaal aan? Of mogen we samen met de Benedictijnen ons afvragen of ‘elke bezoeker de Heer kan zijn’?Misschien is dit bonen op laag water zoeken en moeten we gewoon accep-teren dat we het niet zullen weten. Misschien is het verhaal gewoon een vertelling en zoals de verteller zegt: “We leven in wat wordt verteld. De wereld is wat wordt verteld.”En dat is misschien wel de mooiste typering van dit bijzondere boek, dat je eigenlijk toch wel gelezen moet hebben.

  Krijn Redert

  mailto:K.Redert%40degoudsewaarden.nl?subject=

 • 15

  Ingeschreven: dhr. J. Boulogne (10-11-1963) Ambachtsstraat 26, 2871 GJ - 3BUit: Prot. Gem. te Zwijndrecht

  dhr. W. v.d. Houwen (13-09-1946) mevr. M. v.d. Stelt (12-05-1952) Vlisterweg 35, 2871 VG - 4A Uit Prot. Gem. te Oostburg dhr. C. Mol (07-12-1956) mevr. C. Vlasblom (15-01-1967) Koestraat 89, 2871 DP - 2B Uit Prot. Gem. te Ridderkerk dhr. J. Kok (12-10-1975) mevr. G. Eikelenboom (09-12-1984) Marit (22-12-2009) Teun (01-07-2013) Hr. Willem van Egmondstr 22, 3415 PW Polsbroek - 6E Uit Prot. Gem. te Lopik mevr. A. Kroon (07-12-1997) Cabauwsekade 90A, 3411 EG Lopik - 6D Uit Prot. Gem. te Oudkarspel dhr. J. Peltenburg (08-06-1949) mevr. E. Tjwa (11-11-1935) Lopikerhof 14, 2871 PV - 6D dhr. A. Trompetter (07-08-1938) mevr. L. Speksnijder (11-07-1937) Lopikerstraat 49, 2871 BW - 2D Uit Herv. Gem. te Schoonhoven

  dhr. K. van Wijk (03-08-1964) Beneluxlaan 50, 2871 HH - 6BUit Kath. Kerk te Schipluiden

  Verhuisd: dhr. R. Bijsterveld (16-06-1987) mevr. C. Stigter (25-10-1991)Van Newtonstraat 23, 2871 PN - 5DNaar Tapuitstraat 42, 2872 AB - 3E mevr. I. Duits-v.d. Heide (11-07-1976) Thomas (24-10-2005) Laura (29-08-2008)Van Edelsmidsdr. 22, 2871 XW - 3ENaar B. van Hoeffstr. 9, 2871HM - 3D dhr. E. Hartvelt (09-02-1991)Van Zernikelaan 64, 2871 LN - 4C Naar Voltastraat 17, 2871 ZK - 6A dhr. J. Houweling (21-07-1955)Van Esdoornstraat 18, 2871 RV - 1C Naar Gansstraat 4, 2871 BB - 3E dhr. P. Mesker (13-12-1958)Van Scheepm.hvn 67, 2871 CE - 2A Naar Asserlaan 108 D, 2871LR - 4D dhr. M. Rijneveld (27-04-1992)Van A. Schweitzerl. 19, 2871LC - 5ANaar O. v. Noortplein 10, 2871SR - 2E mevr. R. de Ruiter (30-01-1955)Van Newtonstraat 23, 2871 PN - 5D Naar Bovenberg 118, 2861 BD Bergambacht - 6C mevr. T. d. Toom (01-06-1992)Van Draaiweg 24, 3515 EM Utr. - 6D Naar Boomgaard 9, 2871 PW - 6D

  mevr. T. v.d. Wal-v.d. Meer (16-06-1939)Van Beneluxlaan 56, 2871 HH - 6B Naar Lommerrijk 4, 2871 GD - 3B

  Overgeschreven: mevr. A. Lanser-Kastelein (16-06-1939) Haven 65, 2871 CL - 2B Naar Rem. gem. te Schoonhoven dhr. C. v. Leeuwen (02-02-1944) mevr. J. Gerritsen (20-03-1947) Heide 6B 27, 5981 NX Panningen - 1ANaar Prot. gem. te Borne Uitgeschreven: mevr. A. Alta-de Jonge (03-11-1977) Bart (31-05-2003) Lisanne (02-05-2005) A. Schweitzerl. 32, 2871 LD - 5A mevr. E. v.d. Dool - Mészáros (29-10-1970) Galvanistraat 58, 2871 XD - 5E dhr. J. Houweling (30-04-1984) Havenstraat 24, 2871 DZ - 2B Overleden: mevr. B. Naber - Sterk (21-08-1921) overl. 06 januari 2016 Oranjeplaats 36, 2871 TL - 2E dhr. G. Kromdijk (09-07-1936) overl. 26 januari 2016 Lopikerplein 3/35, 2871 AN - 6D

  mutaties

  filmavond 30 maart “son of man”Woensdagavond 30 maart kijken we met elkaar naar de film ‘Son of Man’. Deze film vertelt over het leven van Jezus, maar dan gesitueerd in een township in Afrika - waar armoede en geweld de orde van de dag bepalen. Jezus wordt geboren in een schuur in een sloppenwijk en besneden volgens een Afrikaanse rite. Hij brengt zijn boodschap van gelijkheid en geweldloosheid, wat heel wat losmaakt in het politieke klimaat waarin hij met de zijnen leeft. De film verbindt Jezus’ levensverhaal met de actualiteit –

  dit levert spannende vragen op voor de kijker! Iedereen is op deze avond welkom om met ons mee te kijken! De film duurt 1,5 uur en na afloop praten we nog even na in kleine groepjes.Wanneer? Woensdagavond 30 maartHoe laat? Inloop vanaf 19:30 uur, we starten om 19:45 uur.Waar? In Edelweiss.Van harte welkom!Joep en Annemarie Roding

 • Kerkdiensten: Elke zondagmorgen en -avond van 1 oktober t/m 31 maart: 10.00 en 18.30 uur van 1 april t/m 30 september: 9.30 en 18.30 uurPredikanten: Ds. Chris Koole, Spoorstraat 28, tel. 0182 - 38 57 58 Wijken 3, 4, 5 en 6 [email protected] Ds. Koole is dagelijks te bereiken, met uitzondering van de dinsdag Ds. Hanneke Ouwerkerk, Tapuitstraat 19, tel. 0182 - 35 92 88 Wijken 1 en 2 [email protected] Ds. Ouwerkerk is bereikbaar op maandag in de oneven weken, dinsdag, donderdag en vrijdag.Scriba: Theo Heeringa, Linnaeushof 14, 2871 XV Schoonhoven [email protected], tel. 0182 - 38 68 07Voor verdere informatie: www.pg-dehoeksteen.nl

  Algemene Informatie ColofonRedactieTineke Hartvelt Theo HeeringaJan PosthumaRemco Wesselius

  FotografieLinda van der GaliënJan PosthumaJanine TermorshuizenRemco Wesselius

  VormgevingXander de RuiterRemco Wesselius

  Inleveradres kopijSpoorstraat 40, 2871 TP0182 - 52 77 [email protected]

  Contactadres bezorging SamenLinda Traast0182 - 38 30 [email protected]

  Inleverdatum volgende Samen11 maart 2016

  VerschijningsdatumRondom 3 april 2016

  Adres“De Hoeksteen”Albert Schweitzerlaan 2 0182 - 38 56 31

  SleuteladresAdrie FokkerOude Singel 1720182 - 38 57 68 [email protected] MolenaarReinier de Graafstraat 150182 - 38 38 [email protected]

  Ledenadministratie:Peter Breems0182 - 38 55 [email protected]

  [email protected]

  Op het moment van schrijven ligt de tweede studiedag over de prekenleer van Miskotte in het verschiet. Vanuit Miskottes boek ‘Om het levende Woord’ hebben we een preekmatrix gemaakt, een verzameling van kenmerken waar aan je de preek kunt toetsen. Over het besef van afhankelijkheid van de Heilige Geest bij de voorbereiding van de preek en over de noodzaak om heel zorgvuldig te luisteren naar het Woord van God. Miskotte legt de nadruk op een grondige exegese, dat is de tekst van de Bijbel lezen in een goede vertaling en in de grondtekst van de Bijbel (Hebreeuws en Grieks), maar ook goed nagaan in welk geheel de Bijbeltekst staat en wat de betekenis is van Bijbelse kernwoorden. Vanuit die grondige exegese kun je komen tot een goed verstaan van de preektekst.

  Daarbij speelt ook het verstaan van de tijdgeest een belangrijke rol; naast het luisteren naar het Woord van God, moet de prediker ook luisteren naar de diepste levensvragen van mensen. Dat alles samen vormt het hele proces van de preekvoorbereiding. Je oor te luisteren leggen bij het Woord, vanuit de werkelijkheid waar je als mens in staat. Een boeiend en intensief proces, waarbij ik steeds weer verrast wordt door de diepte en rijkdom van het Evangelie.

  Daarnaast herlees ik momenteel het indrukwekkende boek ‘Stilte’ van Shusaku Endo, over christenvervolging in Japan in de 17e eeuw. Een aangrijpend boek over het verlangen om God te dienen, maar gekweld worden door het zwijgen van God. De eenvoudige stijl van schrijven maken de kracht en wanhoop des te sterker voelbaar. Stichting Open Doors vraagt voortdurend aandacht voor vervolgde christenen. Het boekje van Endo maakt iets zichtbaar van de dramatische omstandigheden waar christenen in vervolging ook nu nog in verkeren. Met het samenlees-project lezen we thuis aan tafel mee in het dagboekje ‘Overvloed en overgave’ van Plaisier. Het is goed om in de veertigdagentijd zo je hart en gedachten te richten op het leven en sterven van Jezus. Overigens wordt hier in huis niet alleen maar gelezen. Hoewel de kids de boekenliefde van mij hebben overgenomen, zijn ze ook dol op knutselen! Er wordt heel wat af getekend en geknipt en geplakt. Mooi ook om te merken dat Emma en Hugo zich al aardig thuis voelen in de Hoeksteen. Ze zijn vertrouwd met de oppas op zondagmorgen en kijken ongedwongen de kerk rond als ze aan het einde van de dienst het slotlied ‘meezingen’ en de zegen ontvangen. Het heeft iets in zich van het lied van A.F. Troost, ‘bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis’ (NLB 287). Vrede en alle goeds gewenst vanuit de Tapuitstraat! Mark, Hanneke, Emma en Hugo.Ds. Hanneke Ouwerkerk

  vanuit de tapuitstraat

  mailto:ds.cp.koole%40pg-dehoeksteen.nl?subject=mailto:ds.mj.ouwerkerk%40pg-dehoeksteen.nl?subject=mailto:scriba%40pg-dehoeksteen.nl?subject=http://www.pg-dehoeksteen.nlmailto:redactie%40pg-dehoeksteen.nl?subject=mailto:lindatraast%40gmail.com?subject=mailto:a3.fokker%40gmail.com?subject=mailto:d.molenaar8%40kpnplanet.nl?subject=mailto:ledenadministratie%40pg-dehoeksteen.nl?subject=http://www.pg-dehoeksteen.nlmailto:info%40pg-dehoeksteen.nl?subject=mailto:ds.mj.ouwerkerk%40pg-dehoeksteen.nl?subject=