SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

30
SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused Angela Järg Juhataja 27. november 2015

Transcript of SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Page 1: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

SA Lõuna-Eesti Turismitegevused

Angela JärgJuhataja

27. november 2015

Page 2: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

1998 asutati SA Lõuna-Eesti Turismpõhitegevused:

Page 3: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Riiklikud eesmärgid 2020• 5 miljonit välisturistide ööbimist• 2,1 miljonit siseturistide ööbimist• Turismiteenuste eksport 1,6 miljardit eurot

Page 4: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Riiklikud eesmärgid 2020

Page 5: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Soome sihtturg 2015-2016

70% ulatuses lõpptarbijaile ja 30% ulatuses müügiedendustegevusteks suunatud tegevused.

Keskmiselt ööbib soomlane Eestis 1,9 ööd

• Olulised infoallikad on varasemad reisid, tuttavate soovitused.• Vajadus uue info järele.• Noorem vanusegrupp aktiivne interneti ja nutiseadmete kasutaja.

Page 6: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Soome sihtturg 2015-2016Sihtrühm ja segment • Pered 25-44 a pered, kellel on alla 15 a lapsed.• Noored 25-44 a kogenud reisijad, kellel on kõrgemad nõudmised nii reisteenustele kui –toodetele.• Vanemaealised 55-75 a.• Huvipõhised väiksemad sihtgrupid (golf, käsitöö, aiandus, jalgrattaturism, mereturism jne).

Aastatel 2015-2016 on põhiteemadeks• Kultuuripuhkus – vanusegrupp 55+ (kultuurisündmused, mõisad, muuseumid ja näitused).Noored (toit, arhitektuur, muuseumid ja vaatamisväärsused).• Perepuhkus – kombineeritud tervisepuhkusega (veekeskused) ning linna- ja looduspuhkuse elementidega.• Lisateema: tervisepuhkus – kõikidele sihtgruppidele.

Page 7: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Põhjamaade suurim turismimess MATKA 2016

• 21.-24. jaanuar 2016 Helsingismessikülastajate arv ~ 67 000, neist turismiprofessionaale ca 16 000

messipind 30 m2 kultuur (toit, kultuuride mitmekesisus, folkloorisugemed jne)

• Oodatud partnermaakond või partnerpiirkond • Oodatud ettevõtete poolsed auhinnad messiloosi (pääsmed, majutus, kinkekaart jms):

loosis osalejaid möödunud aastal 1000 inimest - soomekeelne infokirja postitus • Lõuna-Eesti uudiskiri ajakirjanike infomappi EASi pressi infotunnis

• Uued infomaterjalid: Lastega reisivatele peredele suunatud Lõuna-Eesti peretrükis (fin)

Lõuna-Eesti iluaedade ja (aiandusteemaliste) laatade ning festivalide trükis (fin)

Page 8: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused
Page 9: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

TURUNDUS aastal 2016Soome sihtturg• Lõuna-Eesti tähtsündmuste kalender 2016 (FIN)• Kevadel pereturismi teemaline pressireis koostöös EASga

• november Mardilaat 2016 (külastajaid 18 000)

soomekeelne pressiteade Lõuna-Eesti uudistega turismiintervjuud laval

Oodatud infomaterjalid Mardilaadale saatmiseks (eelistatud soomekeelsed)

turismialal 4 ringi regioonidele: Tallinn, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti, Põhja-Eesti

Regiooni nähtavuse suurendamine ja

Lõuna-Eesti vastu huvi tekitamine

Soomes läbi erinevate

turunduskanalite.

Page 10: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused
Page 11: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Läti sihtturg 2015-2016

Läti sihtturu turundustegevused on 90% ulatuses suunatudlõpptarbijatele (B2C), ülejäänud tegevused ehk 10% hõlmavadpeamiselt ajakirjanike ja koolireiside korraldajate informeerimist (B2B).

Põhiteemadeks linnapuhkus kombineerituna kultuuri- ja perepuhkusega.

• Linnapuhkuse teema kombineerituna kultuuripuhkusega kõnetab nii peamist, kui ka nooremat vanusegruppi. Võib kombineerida ka aktiivse puhkusega.

• Linnapuhkuse teema kombineerituna perepuhkusega kõnetab eelkõige kuni 14 a. laste vanemaid, kelle jaoks on kõige olulisemad lastele suunatudtegevused.

Page 12: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Läti sihtturg 2015-2016Sihtrühm ja segment • Peamine sihtrühm on 25-55 a. vanuserühm, maksujõulised (keskmisevõi kõrgema sissetulekuga), omal käel reisijad;- Tihti on nad korduvkülastajad ja vajavad täiendavat uut informatsiooni reisiotsuse tegemiseks;-Kombineerivad puhkuse erinevatest turismitoodetest ja –teemadest;-Tihti on reisiotsus kiire reageering ilmunud infole.

•Regionaalne fookus: Riia ja selle lähiümbrus, Põhja-Läti Vidzemepiirkond. 2/3 Lätist Eestisse reisijatest on lätlased ning 1/3 muuderahvuste esindajad. Kolmandikul Eestisse reisijatest on kuni 14 a. lapsi.

•Teise prioriteediga vanuserühm on 15-25 a. noored: 15-34 aastastest Läti elanikest käis 2013. aastal vaba aja reisil välismaal 39%, 35-54 aastastest peaaegu sama palju ehk 37%, üle 55 aastastest aga oluliselt vähem: 21%.

Page 13: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

TURUNDUS aastal 2015-2016Läti sihtturg• Madalhooaja kampaania suunatud lastega reisivatele Läti peredele

koostöös EASga (artiklid online+trükk pressireis 1 tk: arvamusliidrid kes tulevad koos lastega pressireisile

ja blogijad, ajakirjanikud) Läti suurima jälgijaskonnaga blogija, nelja kokaraamatu autor ja ajakirja

Četras Sezonas peatoimetaja – Signe Meirane.

• Lõuna-Eesti tähtsündmuste kalender 2016 (LAT ja RUS)• 5.-7. veebruar Balttour 2016 Riias

messikülastajate arv üle 26 000, kellest 5 300 turismiprofessionaalid Võimalik olla partnermaakond või piirkond messil messipind 18 m2

Regiooni nähtavuse suurendamine ja

Lõuna-Eesti vastu huvi tekitamine

Lätis läbi erinevate turunduskanalite.

Page 14: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Balttour 2015

Page 15: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Balttour 2015

Page 16: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Balttour 2015

Page 17: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused
Page 18: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Vene sihtturg 2015-2016Turundustegevused on 80% ulatuses suunatud lõpptarbijale ja20% ulatuses spetsialistidele (reisikorraldajad jne). •Põhiteema – Linnapuhkus (kultuur ja ostlemine, toitlustus)Linnapuhkus on enim arendatud toode Eesti turul Vene turistile, ning see kombineerituna kultuuripuhkusega on peamiseks fookuseks järgmiseks perioodiks.•Põhiteema – TervisepuhkusTeisel kohal on tervisepuhkus, mis kohati haakub ka perepuhkusega. Tervise- ja perepuhkus hõlmab: spaad, lõõgastumine looduses, perepuhkus tervisekeskuses.•Lisateema: PerepuhkusPerepuhkus on hetkel võetud kui arenev suund, millel on tervikliktootepakkumine Vene turisti jaoks peamise reisimotivaatorina veel välja arendamata, kuid millel on potentsiaali.

Page 19: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Vene sihtturg 2015-2016Sihtrühm ja segment

Turundustegevustes keskendumine Peterburi, Moskva elanikele.

Peamine sihtrühm on 25-55 a. vanuserühm, maksujõulised, perega või sõpradega reisivad turistid. Linna,- kultuuri-, tervise-, pere- ja aktiivse puhkuse huvilised.

Vanuserühm jaotub kahte gruppi:• 25-44 aastased, kes pole enamjaolt varem Eestit külastanud.

Kahe sissetulekuga, lasteta sihtgrupp on huvitatud ostlemisest, restoranidest,meelelahutusest, külastavad kultuuri- ja spordiüritusi. On valmis kulutama raha välismaale reisides ja seal teenuseid ja tooteid tarbides.

Page 20: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Vene sihtturg 2015-2016

Sihtrühm ja segment

Aktiivne pere – ühe või mitme lapsega noored pered, kes lisaks täiskasvanutelesuunatud tegevustele (ostlemine, toitlustus restoranides) tunnevad enam huvi kaperepuhkuse vastu, ehk siis tarbivad tooteid ja teenuseid, mis on mugandatud jasobivad perega puhkajale.

• 45-54 aastased, kes pole varem või pole ammu Eestit külastanud.

Need külastajad on aktiivsed, keskmisest jõukamad ning intelligentsemad, kultuurihuvilised ja armastavad reisida paaridena või väikeste seltskondadena.

Page 21: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

TURUNDUS aastal 2016Vene sihtturg • EASi sihtturuseminar Moskvas

ja Peterburis (aprill ja oktoober)Reisikorraldajatele suunatud ettekanne turismiuudistest regioonisosalejate arv 60-80

• Pressireis koostöös EASga (2016)

• Lõuna-Eesti tähtsündmuste kalender 2016 (RUS)

• Maakondlike infomaterjalide saatmine Peterburgi• Mess Pihkvas kui ettevõtjatel on huvi minna ja oma tooteid ning

teenuseid pakkuda?

Regiooni nähtavuse suurendamine ja

Lõuna-Eesti vastu huvi tekitamine

Peterburis.

Page 22: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

TURUNDUS aastal 2015-2016Valgevene sihtturg

•17. märtsil seminar ja workshop Minskis koostöös Soome ja Eesti saatkonnaga Minskis(90 reisikorraldajat + pressiesindajad)

• Pressireis 2016 suvi

•Tootetutvustusreis reisikorraldajatele • aprill 2016

•Seminar ja workshop Minskis koostöös Eesti saatkonnaga Minskis

Regiooni nähtavuse suurendamine ja

Lõuna-Eesti vastu huvi tekitamine läbi

Valgevene reisikorraldajate ja

ajakirjanike.

Page 23: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

TURUNDUS aastal 2016Üle sihtturgude tegevused

• Spordirajatiste ja treeningvõimaluste veebiväljaanne  (ENG) http://training.southestonia.ee

• Lõuna-Eesti ja Tartu ühise e-infokirja väljaandmine suvel ja talvel (ENG, RUS, FIN, GER, LAT, EST)

• Lõuna-Eesti e-uudiskiri (EST)

• Tartu ja Lõuna-Eesti inglisekeelse FB konto haldamine, uudiste lisamine

• Lõuna-Eesti eestikeelse FB konto haldamine, uudiste lisamine

Regiooni nähtavuse suurendamine ja

Lõuna-Eesti vastu huvi tekitamine läbi

erinevate turunduskanalite.

Page 24: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Ava lava, Tallinn 2016 suvi

www.avalava.ee

Page 25: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

KOOLITUSwww.southestonia.ee

Page 26: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

TEADLIKUSE SUURENDAMINE

• 8. detsembril Lõuna- Eesti Turismikonverents - Digitaalne turundus

Jääaja Keskuses ja konkursi “Ehe Lõuna-Eesti” parimate tunnustamine kategooriates:

parim turismiobjekt 2015

parim turismisündmus 2015

Turul pakutavate turismitoodete ja

–teenuste kvaliteedi tõstmine ning atraktiivsete ja

sihtriikidele sobivate turismitoodete turuletoomise soodustamine

Lõuna-Eestis läbi erinevate koolituste turismiettevõtjatele

ja -asjalistele.

Page 27: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Kuidas luua elamusi?

Positiivne elamusRahulolu Soovitused

Page 28: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Turismitoodete arenduse juhtimine

Eesmärk:

Turismitooted ja -teenused on:

•kvaliteetsed, inspireerivad,

•kooskõlas säästva arengu põhimõtetega

•ja pakuvad terviklikku külastuselamust.

Page 29: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Tootearenduse strateegiate ümarlauad

Kui näete ja teate omalt poolt, keda võiksime kindlasti kaasata (nii ettevõtjad kui ka kohalikud turismiasjalised), siis andke teada.

•24. oktoober – Toiduturismi ümarlaud•28. oktoober – Terviseturismi ümarlaud •4. november – Looduspuhkuse ümaralaud (sh aktiivne puhkus ja mereturism) •6.november – Sündmuste ümarlaud •17.november – Atraktsioonide sh pereturismi töötuba * (reisikorraldajate ja ettevõtjate töötuba koostöös ETFLiga)

* Oodatud piirkonna ettevõtted (sh muuseumid, atraktsioonid), kes juba pakuvad pereturismi pakette ja keda võiks kindlasti kaasata. Andke palun teada kellele saata kutse.

Page 30: SA Lõuna-Eesti Turismi tegevused

Tänud kuulamast ja kaasa mõtlemast!

Kontakt:SA Lõuna-Eesti TurismVaksali 17a - 206, [email protected]

www.southestonia.ee