S4-3 Dorpsrestaurant Zohra

of 18 /18
DORPSRESTAURANT ZOHRA 16/11/2010

Embed Size (px)

Transcript of S4-3 Dorpsrestaurant Zohra

  • 1. DORPSRESTAURANT ZOHRA 16/11/2010

2. Centralisatie en versnippering dienstverlening Afbrokkelen sociale netwerken Kwetsbare groepen mensen vallen door de mazen van het net 1.Algemene vaststellingen 3. Zorgnetwerken en dorpsrestaurants=antwoord op groeiende afstand t.a.v. dienst en hulpverlening op nood aan een nabij aanspreekpunt op eenzaamheid, gebrek aan buurtcontacten en informele hulp 1.Algemene vaststellingen 4. Een korte voorstelling 2. Zorgnetwerken 5. 2.1 Concept zorgnetwerken Een zorgnetwerk is een lokale voorziening die, via nauwe samenwerking met vrijwilligers en lokale actoren, een aanvullend dienstenaanbod brengt bij kwetsbare mensen. Doelstellingen: Doorbreken van sociaal isolement, sociale netwerken rond mensen creren Dienstverlening terug dicht bij de mensen brengen Aanvullende hulp organiseren 6. 2.2 Methodiek zorgnetwerken De netwerkcordinator Huisbezoeken aan hulpvragers oplossingen voorstellen Vrijwilligers zoeken en begeleiden, administratieve opvolging Contacten met lokale overheden, professionele diensten, verenigingen, sleutelfiguren, enz. Matching tussen hulpvragers en vrijwilligers Vrijwilligers Worden lokaal ingezet om concrete hulpvragen op te volgen en verjaardagsbezoeken te brengen Uiteenlopende dienstverlening, al naargelang de lokale noden Doel: nieuwe netwerkvorming rond hulpvragers 7. 2.3 Zorgnetwerken concreet Afhankelijk van de regio wordt volgende dienstverlening aangeboden Verjaardagsbezoeken Bezoeken in kader van sociaal isolement/sterfgevallen Boodschappendienst (tegen kilometervergoeding) Kleine klusjes in huis (rolluiken optrekken, ..) Vervoer (tegen kilometervergoeding ) Administratieve hulp Oppas 8. 2.4 Functies en cijfers Functies Signaalfunctie Infoverstrekking Doorverwijsfunctie Sociale functie Aanvullende zorgtaken met vrijwilligers Cijfers (2008): 7 zorgnetwerken (West-Vlaanderen) - 220 vrijwilligers 4897 prestaties (verjaardagsbezoeken inbegrepen) 9. 3. Dorpsrestaurant ZOHRA 10. 3. 1 Concept dorpsrestaurant Een dorpsrestaurant is een voorziening in een buurt of dorp waar mensen samen komen om te eten. Doelstellingen: Doorbreken van sociaal isolement, herstellen van netwerken en contacten Aanbieden van een gezonde maaltijd Aanbieden van mogelijkheid om met vragen of problemen terecht te kunnen bij professionele hulpverlener Aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding (na verloop van tijd) 11. 3. 2 Dorpsrestaurant ZOHRA 1 x per week Doelgroep: 65-plussers en mensen met een hulpvraag. Mensen tekenen in voor maaltijd via sociaal huis, telefoon of ter plekke Op basis van bovenstaande bestellingen: bereiding aantal maaltijden 12. 3.2 Dorpsrestaurant ZOHRA Maaltijden: klaargemaakt via woonzorgcentrum Vrijwilligers: staan in voor bediening, klaarzetten zaal, opkuis + contacten met deelnemers Beroepskracht: coaching vrijwilligers + opvang vragen en problemen van deelnemers Na de maaltijd: opruimen Activiteitenaanbod van alle seniorenverenigingen hangt uit. 13. 3.3 Functies van een dorpsrestaurant Sociale functie Signaalfunctie Infoverstrekking Doorverwijsfunctie Aanbieden van een gezonde maaltijd 14. 4. Meerwaarde koppeling zorgnetwerk- dorpsrestaurant ZOHRA: al goed gekend niet van nul starten Makkelijk om door te verwijzen naar elkaar Vrijwilligers ZOHRA kunnen ook ingezet worden in dorpsrestaurant. 15. 5. Bereiken van doelgroep alle gebruikers van ZOHRA: folder via vrijwilligers van ZOHRA mond-tot-mond reclame publicatie menu in parochieblad alle seniorenverenigingen hebben onze folder bedeeld thuiszorgdiensten, huisartsen, verpleegkundigen: folder 16. 6. Enkele cijfers Diensten 2008 2009 Totaal Klusjes, bezoek, vervoer, boodschappen 832 963 1795 Verjaardags- bezoekjes 497 509 1006 ZOHRA Start Zorgnetwerk : juni 2005 24 vrijwilligers, 151 gebruikers 17. 6. Enkele cijfers 18. Veerle Gevaert Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen vzw T 051 24 29 28 [email protected] 7. Contact