RUXxD 6DQWLDJR - .snrc (apr) terciario sunc/suble industrial sunc/suble sunc/suble $/,f$&,1...

download RUXxD 6DQWLDJR - .snrc (apr) terciario sunc/suble industrial sunc/suble sunc/suble $/,f$&,1 ',675,72

If you can't read please download the document

 • date post

  14-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of RUXxD 6DQWLDJR - .snrc (apr) terciario sunc/suble industrial sunc/suble sunc/suble $/,f$&,1...

40

60

140

120

130

110

100

80

90

150

160

170

200

190

180

170

160

150

140

130

50

70

80

60

100

90

110

170

120

160

150

140

130

40

40

70

50

60

80

50

60

70

Granxa

Pa.945.58

Sta. Marta

D.8.

NRH2

NRH2

NRH2

NRC2

NRC2

NRC2

NRC2

NRH2

NRC2

NRC2

AR-Sector-I 3

SXIS-08 (Pb)

SXIS-09 (Pb)

SLIS(Pv)

SLIS(Pb)

SLEL-07-01(Pb)

SLEL-07-01(Pb)

SLEL-07-01(Pb)

ORDENANZASDESLINDE DO D.P.M.T. USOS SISTEMAS

A.R.-Dx.x

XERAIS LOCAIS

EQUIPAMENTO

ESPAZO LIBRE

INFRAESTRUTURA

I. AEROPORTUARIA

FERROVIARIO

(Pv) PRIVADA

ad

as

eddp

ADMINISTRATIVO

ASISTENCIAL

EDUCATIVODEPORTIVO

co COMERCIAL

re RELIXIOSO

sc SOCIOCULTURAL

D.P.M.T.

ZONA DE INFLUENCIA

+ ++ + ++ ++ + ++ SERVIDUME DEal ALMACENAXE

rs RESIDENCIALsa SANITARIO

se SEGURIDADE

SXE

SXEL

SXIS

SXIA

SLE

SLEL

SLIS

VIARIO

B4

A8

C2

D1 E1

F2

B5

A9

D2 E2

F3

B6

D3 E3

F4

B7

B8

B9

C6

C7

C8

C9

C10

C11

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

E4

E5

E6

E7

E8

E10

E11

C3

C4

C5

A.R.-Sector X

TITULARIDADE

MOBILIDADE SOSTIBLE

A.I.-NR.x

RESIDENCIAL

SNRC (APR)

TERCIARIO

SUnc/Suble

INDUSTRIAL

SUnc/Suble

SUnc/Suble

APARCAMENTO

RUEIRO COMPACTOSU-1

RUEIRO CON PATIOSU-2

SU-3

BLOQUE ILLADO

SU-4 VIVENDA UNIFAMILIAR

SU-5

ACTIVIDADES TERCIARIASSU-6D.1IV

P

CAMBIO DE ORDENANZAOU ALTURA

ACTIVIDADES INDUSTRIAISSU-7

NRH

NRCL

PASO EN PLANTA BAIXA

RECUAMENTO

SU-8

A.R.-PEIFD.x

URBANO NON CONSOLIDADO

URBANIZABLE

S. DE EQUIPAMENTOS

S. DE ESPAZOS LIBRES

S. DE INFRAESTRUTURASDE SERVIZO

S. FERROVIARIO

S. VIARIO

XERAIS LOCAIS

SOLO URBANO

SOLO URBANIZABLE

DISTRITOS DO SOLO URBANO

SOLO URBANO NONCONSOLIDADO

PLAN ESPECIAL DE

SXV SLV

SXF

SXIS SLIS

SXEL SLEL

SXE SLE

XERAIS*

TUBAXE SXIS SANEAMENTO

TUBAXE SXIS ABASTECEMENTO

CULLEREDODILIXENCIA: Para facer constar queeste documento denominado PlanXeral De Municipalaprobouse inicialmente polo Plenoda en celebradaen data

Culleredo,A Secretaria Xeral