RUUKKI Finnera montavimo instrukcija

of 20 /20
1 RUUKKI FINNERA Montavimo instrukcija www.ruukkihome.lt

Embed Size (px)

Transcript of RUUKKI Finnera montavimo instrukcija

Stilinga ir praktiška stogo danga.
Dl naujos ir novatoriškos stogo dangos Finnera konstrukci- jos Js plieninis stogas bus ne tik graus, bet ir labai pa- tvarus bei praktiškas. Šis naujoviškas produktas su specialiai ulenkta priekine lakšto briauna maksimaliai padidina sto- go dangos atsparum varioms oro slygoms. Dka unikalios stogo dangos konstrukcijos, montuojant stog, moduliniai lakštai vienas su kitu yra sujungiami nepaliekant matom sujungimo viet. Stogo danga Finnera atitinka visus stogo konstrukcij rei- kalavimus. Ji yra parduodama paruoštais montuoti lakštais tiesiai iš prekybos vietos, todl Js stogo dengimas bus lengvesnis ir greitesnis. Stogo danga Finnera tinka vairioms stogo formoms ir dydiams.
Sukurta atsivelgiant sudtingas klima- to slygas.
Ms stogo dangos yra atsparios vairioms oro slygoms: nuo vasaros karšio ir rudens lietaus iki šaltos kaip ledas iemos. Pasirinkus Ruukki produkt, Js namo stogas atro- dys graiai ir stilingai bei tarnaus jums daugel met.
Ms pagrindinis pranašumas yra unikalus spalvotas pa- viršiaus padengimas. Tokia danga suteikia paviršiui nepri- lygstam patvarum ir efektyviai apsaugo j nuo korozijos, kylanios dl didels drgms, taip pat utikrina spalvos atsparum ultravioletini spinduli poveikiui. Ir tai dar ne viskas – funkcionaliam produktui ir estetinei jo išvaizdai su- teikiame ilgalaik garantij.
Tarpusavyje suderinti stogo dangos ele- mentai.
Ruukki stogai yra gras, ilgaamiai ir lengvai priirimi. Kai pasirenkate papildomus stogo dangos elementus, lie- taus vandens nutekjimo sistem, stogo saugos produktus ir kitus btinus priedus, gaunate stiling ir funkcional stogo komplekt.
3
Turinys
Preki usakymas ........................................................................... 8
Matavimai .................................................................................... 8
Tvirtinimas sraigtais ........................................................................ 11
Montavimo pradia ......................................................................... 12
Lakšt montavimas ........................................................................ 12
Bendrosios montavimo instrukcijos ir patarimai pateikti gamintojo instrukcijose. Apie juos taip pat galima suinoti kreipiantis ms konsultantus.
4
5
Pavadinimas FinneraTM
Kodas TS52-330-1140 Profilio aukštis 52 mm Bangos ingsnis 330 mm Bendras plotis 1190 mm Bendras ilgis 725 mm Storis 0,54 mm Vieno lakšto svoris 3,90 kg Parduodama lakštais / vnt.
Svoris ant stogo 5,20 kg/m2
Naudingas plotas 0,75 m2/vienas lakštas Naudingas plotis 1140 mm Naudingas ilgis 660 mm
Mediagos
Karštai galvanizuoto plieno lakštas SFS-EN 10326 Minimalus cinko kiekis 275 g/m² Dengtas plieno lakštas SFS-EN 10169-1 SFS-EN 10169-2
Tolerancija (leistinas nuokrypis)
Spalvos
Raudona
(RR29)
Stogo dangos Finnera sudedamosios dalys
1. Stogo danga Finnera TS52-330-1140 2. Plokšias kraigo elementas 3. a. Karnizo lenta 90º b. Karnizo lenta 130º 4. Vjalent 5. Universali tarpin 6. Sraigtai
7. Lietaus vandens nutekjimo sistema 8. Stogo tiltelis 9 Sniego utvaros 10. Stogo kopios 11. Sien kopios 12. Vdinimo kaminliai 13. Lygios skardos lakštai specialiems lankstiniams
1.
2.
3a.
7.
3b.
4.
5.
6.
8.
9.
ir atitinka vis preki sraš vataraštyje. Bet kokie trkumai ar
netikslumai, preki paeidimai veimo metu privalo bti surašyti
siuntos lape ir nedelsiant perduoti Ruukki ar prekybos atstovui.
Stogo dangos lakštai iš krovininio automobilio iškraunami ant
ems esani europadkl. Jeigu europadklai nra prieinami,
lakštai turi bti padti ant atramins struktros, padengtos faneros
lenta arba ant panašaus lygaus paviršiaus, kurio dydis yra madaug
toks pat kaip stogo dangos lakšt.
Normaliomis lauko slygomis stogo lakštus transportavimo pakuo-
tse ar išpakuotus galima laikyti apie mnes. Laikant ilgiau, pa-
kuots turi bti pridengtos ir padtos ant nuoulnaus paviršiaus,
kad tarp lakšt esantis vanduo išgaruot arba nutekt.
Stogo lakštai tiekiami standartiniais ilgiais. Taiau kraigams, s-
lajoms, vdinimo kaminliams ir t. t., gali prireikti lakštus pjauti
montavimo vietoje. Lakštai pjaustomi tik plieno lakštams pjauti
pritaikytais rankiais, kurie nekaista pjovimo metu. Lakšt nega-
lima pjauti abrazyviniais pjovimo diskais (naudodami netinkamus
rankius, netenkate suteikiamos garantijos lakšt paviršiaus pa-
dengimams).
ir darbines pirštines. Saugokits aštri gal ar kamp. Lakšt ge-
riausia laikyti u jo priekyje sulenktos briaunos.
Nevaikšiokite ir nestovkite po lakštais arba pakuotmis su lakš-
tais, kai jie yra keliami ant stogo. Gerai sitikinkite, kad klimo
juostos yra tinkamos naudoti ir pritaikytos lakšt svoriui kelti, taip
pat ar gerai jos pritvirtintos. Venkite lakšt klimo esant stipriam
vjui. Bdami ant stogo, elkits atsargiai, naudokite saugos dirus
ir neslidi avalyn. Stogo montavimo metu laikykits darbo saugos
taisykli.
Stogo lakštai montuojami statmenai (90 laipsni kampu) pastogei
(karnizui). Prieš montuodami stog, btinai patikrinkite stogo nuo-
lydio kamp, šlaito ilg ir plot, kraigo ir karnizo tiesum. Iškilus
neaiškumams, kreipkits ms konsultantus.
Bendrov neprisiima atsakomybs dl papildom kašt, jei pro-
duktas buvo sumontuotas kitaip negu aprašyta montavimo ins-
trukcijoje.
vyje. Geriausia lakštus kelti laikant u sulenkt lakšt krašt. Ke-
liant pakuotes po tris lakštus (trys lakštai sveria madaug 13 kg),
reikia naudoti pastolius arba kopias. Lakštams pakelti ant stogo
taip pat gali bti naudojamas ir keltuvas.
Be ranki lakštams pjauti, prireiks elektrinio suktuvo sraigtams
prisukti ir matavimo rulets. Saugokite stogo lakštus iki pat mon-
tavimo pradios, kad aštrios plieno drols nepaeist dangos pa-
viršiaus. Bet kokios pjovimo atliekos ir drols montavimo metu
privalo bti kruopšiai surinktos ir nuvalytos. Rekomenduojame
bet kokius matomus paviršiaus brimus ar pjovimus udayti tam
pritaikytais daais.
Stogo lakštai Finnera gaminami standartini dydi, dl to mediag skaiiavimas, pirkimas, veimas ir montavimo procesas yra ymiai lengvesnis negu kai lakštai yra pjaunami pagal tam tikr ilg.
Reikiamas lakšt skaiius gali bti lengvai apskaiiuo- tas pagal toliau pateikt trij ingsni formul. Js taip pat galite paprašyti pardavjo, kad jis apskaiiuot Jums reikiam lakšt skaii pagal matmenis iš Js namo projekto arba pagal supaprastint stogo brin, kuriame pateikti pagrindiniai matmenys.
Reikiamas stogo dangos lakšt Finnera skaiius hori- zontaliai (X) 1. (Plotis – 50 mm)/1140 mm = X lakšt horizontaliai (suapvalinkite skaii; š skaii naudosite treiajame formuls ingsnyje)
Reikiamas stogo dangos lakšt Finnera skaiius verti- kaliai (Y) 2. Ilgis/658 mm = Y lakšt vertikaliai (suapvalinkite skaii; š skaii naudosite treiajame formuls ings- nyje)
3. X x Y = bendras stogo dangos lakšt Finnera skaiius Js stogui
sidmkite! Keletas stogo dangos lakšt gali likti dl skaii apvalinimo.
Dl reikiamo papildom stogo dangos element kie- kio prašome kreiptis pardavj. Skaiiavimo tikslais pardavjui bus reikalingi pagrindiniai matmenys, vis pirma kraigo/karnizo (W) ir šlaito (L) ilgis.
Stogo plvels klojimas
nizo kildami aukštyn link kraigo. Stogo plvel turt
bti išleista bent po 200 mm nuo sienos prie karnizo ir
kraigo krašt. Pirmiausia plvel tvirtinama sankabomis
ant stogo gegni. Galutinai plvel tvirtinama prikalant
medin lystel, pvz., 22 x 50 mm (ventiliacijai utikrin-
ti), j prikalant gegni kryptimi. Klokite pvel leidiant
jai kaboti tarp gegni.
instrukcij, pateikt detaliuose briniuose. Iškilus ne-
aiškumams, kreipkits ms konsultantus.
Minimalus plvels uleidimas viena ant kitos horizon-
talia kryptimi yra 150 mm. Jeigu plvel reikia uleisti
išilgine kryptimi, ulaidos daromos uleidiant ant ge-
gni ne maiau kaip 100 mm.
L (s
to go
il gi
Reikiamas stogo dangos lakšt Finnera kiekis – skaiiavimo pavyzdys: W (stogo plotis) = 10 000 mm L (stogo ilgis) = 4 500 mm
1. (10 000 mm - 50 mm)/1140 mm = 8,728 = 9 lakštai po apvalinimo 2. 4500 mm/658 mm = 6,838 = 7 lakštai po apvalinimo 3. 9 x 7 = 63 stogo dangos lakšt Finnera visam stogui
Formul: 1. (Plotis - 50 mm)/1140 mm = X 2. Ilgis/658 mm = Y 3. X x Y = Bendras stogo dangos lakšt Finnera skaiius Js stogui
ulaida ~150mm
10
lakštus (trys lakštai sveria madaug 13 kg), reikia naudoti
pastolius arba kopias. Lakštams pakelti ant stogo taip
pat gali bti naudojamas ir keltuvas.
sidmkite! Utikrinkite, kad lakštai tvirtai laikytsi
ant stogo. Nepritvirtinti lakštai yra labai pavojingi darbo
metu. Krintantys lakštai gali rimtai sueisti.
Lakšt klimas ir klojimas
Kai atstumas tarp stogo atram (gegni) yra 900 ar 1200
mm, utenka 32x100 mm medinio grebsto. Grebs-
to matmenis galite pasitikslinti pas projekto vadov ar
projektuotoj.
kam pakeliamosios juostos lyg, pvz., nubriant tiesi
linij išilgai karnizo tempiant lygiavimo virvel.
Grebstavim stogo lakštams pradkite nuo karnizo toje
vietoje, kur bus sumontuotas pirmas stogo lakštas.
Atstumas nuo apatinio grebsto krašto iki antro grebsto
centro turi bti 270 mm. Atstumas tarp likusi grebst
centr yra 330 mm.
Montuojant stogo lakštus Finnera, labiausiai nutolusi
šonin lent reikia tvirtinti aukšiau grebsto sulyginant
su profiliuoto stogo lakšto aukšiausiu tašku. Prie šios
šonins lentos vliau pritvirtinsite vjalent.
Labiausiai nutolusios šonins lentos viršutins briaunos
iškilimas virš stogo grebst: madaug 52 mm
Karnizo lentos montavimas
Lenta turi bti sulygiuota su karnizo linija ir pritvirtinta
prie pirmojo grebsto sraigtais arba cinkuotomis vini-
mis. Vienos karnizo lentos galas montuojamas prie kitos
galo; jos neturi bti uleidiamos viena ant kitos.
medin pakeliamoji juosta, pvz., 22 x 50 mm
medinis grebstas, pvz., 32 x 100 mm
iškilimas ~52 mm
karnizo ir klojant kraigo kryptimi, uleidiant lakštus
pakaitomis vienas virš kito ir vienas po kitu. (virš-po-
virš-po).
atvirkšiai. Jeigu tai yra manoma, montavim geriausia
pradti nuo karnizo ir tsti kraigo kryptimi.
Lakšt tvirtinimas
Stogo lakštai Finnera prie grebst tvirtinami sraigtais emiausiame profilio taške. Rekomenduojama tvirtinti 4,8 x 28 mm savisriegiais medinius grebstus.
Ulaidos vietoje jungiant stogo lakštus, lakštai tarpusa- vyje jungiami savisriegiais (4,8 x 20 mm) aukšiausiame bangos taške. Po to papildom ulaidos sraigt sukite lakšto viduryje.
Pritvirtinkite pirm lakšt eil prie medins pakeliamo- sios juostos ant karnizo.
Lakšt klojimo ir tvirtinimo instrukcijoje atsivelgiama galim lakšt krašt pakilim dl vjo, šilumin ju- djim, taip pat lakšt sujungimo viet sandarum ir
išvaizd.
Tvirtinantys sraigtai (4 vienetai lakštui) Ulaidos sraigtai (3 vienetai lakštui) Medins pakeliamosios juostos sraigtas prie karnizo (pirmajai eilei 2 vienetai lakštui)
12
pateikta dviej ingsni formule. Dl to nereiks pjau-
ti paskutinio eils lakšto. Pagal formul apskaiiuosite
nuotol nuo krašto, kur turi bti montuojamas pirmasis
eils lakštas. Tada reikiamas paskutinio lakšto bang
skaiius eils pabaigoje yra uleidiamas, kad lakštas
tikt ant stogo. sidmkite! Atsirads tarpas tarp šo-
nins lentos ir lakšto bus udengtas vjalente, todl jis
neturt bti didesnis negu vjalents plotis.
1. (Plotis – 50 mm)/190 mm = A
(suapvalinkite skaii; š skaii naudosite antrajame
formuls ingsnyje)
2. ((Plotis – 50 mm)/190 mm – A) x 95 mm = B
(B= Pradios taško nuotolis nuo krašto)
(Toks pat nuotolis stogo gale)
Lakštai yra simetriški. Viena ant kitos gali bti uleidia-
ma viena arba daugiau lakšt bang.
Toje pusje, kurioje pradedate montuoti dang, pritvir-
tinkite pirmj lakšt, pakankamai iškišdami j u karni-
zo (madaug 40–45 mm).
Pritvirkinkite lakšt prie medins pakeliamosios juos-
tos ir laikinai pritvirtinkite viršutin kairj krašt vienu
sraigtu.
taško, kurio nuotol nuo krašto nustatte naudodamiesi
pradios taško nuotolio skaiiavimo formule.
Antrj lakšt dkite šalia pirmojo, uleisdami vien jo
bang ant vienos pirmojo lakšto bangos. Pritvirtinkite
antrojo lakšto ulaidos krašt sraigtais bangos viršuje,
virš dviej pakelt šonini lakšto krašt.
Pradios taško nuotolis
W (stogo plotis)
Pradios taško nuotolis nuo krašto – skaiiavimo pavyzdys: W (stogo plotis) = 10 000 mm
1. (10 000 mm – 50 mm)/190 mm = 52,368 = 52 po suapvalinimo 2. (10 000 mm – 50 mm)/190 mm - 52) x 95 mm = 35 mm Pradkite montuoti 35 mm nuo krašto.
Formul: 1. (Plotis - 50 mm)/190 mm = A 2. (Plotis - 50 mm)/190 mm - A) x 95 mm = B = Pradios taško nuotolis nuo krašto
13
te lakštus su karnizu. Lakšt išsikišimas u karnizo turi
bti toks pat (madaug 40–45 mm).
Pritvirtinkite pirmj lakšt pagal lakšt montavimo ins-
trukcij (12 puslapis).
ant vienos treiojo lakšto bangos.
Pritvirtinkite antrj ulaidos krašt bangos viršuje, virš
dviej pakelt šonini lakšto krašt.
Tskite eils montavim, kaip aprašyta instrukcijoje
(virš-po-virš-po).
g, kiek reikia, kad susidaryt lygus kraštas. Jeigu nau-
dojots pradios taško nuotolio skaiiavimo formule,
nuotolis nuo paskutiniojo lakšto iki krašto bus toks pat
kaip ir pirmojo lakšto pradios taško nuotolis eils pra-
dioje.
virš-po), montuodami vien eil po kitos, aukštyn nuo
karnizo link kraigo.
nuo padengtos stogo dangos minkštu šepeiu. Jeigu rei-
kia, brimus ar pjovimus udaykite tam pritaikytais
daais.
14
grebstavimu. Tarp slajos grebst palikite maiausiai
20 mm tarpelius ventiliacijai.
grebsto viršaus ir slajos grebstus prie karnizo.
Nupjaukite reikiamos formos karnizo lent ir sumon-
tuokite j stogo slajos kampe.
Pritaikykite slajos kampo lankstin jam tinkamai vie-
tai. Pritvirtinkite j sraigtais arba cinkuotomis vinimis.
Kampo lankstini sujungimo vietose palikite bent 200
mm ulaidas. Ulaid vietose rekomenduojame naudoti
sandarinimo mastik.
lygiuodami su karnizu.
lyginimas išilgai slajos.
viet) turi bti bent 200 mm. Kampo lankstinys turi bti
maiausiai 250 mm uleistas po stogo dangos lakštu.
Ant stogo slajos lakšto pritvirtinkite universali tarpi-
n: nuimkite nuo jos dengiamj plvel ir pritvirtinkit
j madaug 30 mm nuo nubrt linij slajos lakšto
krašto kryptimi.
nuo padengtos stogo dangos minkštu šepeiu. Jeigu rei-
kia, brimus ar pjovimus udaykite tam pritaikytais
daais.
montuokite lakšt, kurie turi bti pjaunami.
sidmkite! Dar galutinai netvirtinkite stogo dangos
lakšt išilgai slajos. Galutinai pritvirtinkite lakštus tik
tada, kai pjauti lakštai bus sumontuoti išilgai slajos.
Pamatuokite tarp stogo dangos lakštui. Matuokite nuo
nubrtos linijos iki vietos, kurioje baigiasi lakšto u-
laida.
taško (Y) ir aukšiausiojo lakšto taško (X).
Atymkite pjovimo linij ant stogo dangos lakšto.
Nupjaukite lakšt.
atitinka nubrt linij.
lajos.
te tiksliai ties kraigu. Vjalent tvirtinkite sraigtais kas
1000 mm prie stogo šonins lentos ir iš viršaus prie stogo
lakšto. Vjaleni persidengimas turt bti ne maes-
nis kaip 100 mm.
mosios bangos. Praddami montavimo darbus, pasi-
naudokite pradios taško nuotolio skaiiavimo formule.
Kraigo elementas
esnis kaip 100 mm.
plvel ir pritvirtinkite j po kraigo elementu madaug
50 mm atstumu nuo kraigo elemento krašto.
sidmkite! Nerekomenduojama tvirtinti sraigt per
tarpin.
~100mm
~50mm
17
Kad stogas tarnaut ilgai ir bt geros bkls, reikalinga reguliari
stogo prieira. Kad stogo paviršius bt švarus, paprastai utenka
lietaus. Taiau lietus ne visada gali nuplauti nukritusius lapus ir
šakeles, todl rekomenduojame stog valyti kasmet. Taip pat
kasmet rekomenduojama valyti slajas ir lietaus vandens nuvedimo
sistemas.
Valymas
Taip pat galima naudoti aukšto slgio plovimo aparatus (iki 50
bar). Stipriai suteptos vietos gali bti plaunamos specialiais
plovikliais, skirtais plauti daytiems paviršiams. Visada dmiai
perskaitykite chemikal naudojimo instrukcijas arba kreipkits
produkto gamintoj dl jo tinkamumo. sisenjusias dmes galima
pabandyti nuvalyti skudurliu, suvilgytu vaitspiritu. Dayta danga
turi bti valoma iš viršaus apai, kad visos priemons kuo geriau
nusiplaut nuo paviršiaus. Galiausiai išplaukite vandeniu lietaus
vandens nuvedimo sistem.
Kasmet patikrinkite:
Stogo saugos element bkl ir j tvirtinimo elementus
Vdinimo kaminli bkl, sandarum ir tvirtinim
Izoliacijos bkl
Kai btina:
Valykite stog
Pašalinkite snieg
18
3. Grebstas, pvz., 32 x 100 mm
4. Stogo plvels juosta, plotis ~400 mm
5. Stogo danga Finnera
Vjalent
3. Stogo danga Finnera
7. Sraigtas (kas ~300 - 800 mm)
Stogo ir sienos sandra, galin siena
1. Lankstinys
5. Sraigtas
1. Lankstinys
2. Sraigtas
19
3. Grebstas, pvz., 32 x 100 mm
4. Karnizo lenta
Slaja
4. Slajos lankstinys
5. Universali tarpin
grebsto centro turi bti 270 mm.
• Atstumas tarp likusi grebst centr yra 330 mm.
Pirmasis matmuo: 270 mm
UAB Ruukki Lietuva centrinis biuras, Pramons g. 16, Vaidot k., 14149 Vilniaus r. sav. (5) 232 23 15, 232 23 14, (5) 232 23 18, www.ruukkihome.lt, www.ruukki.lt
© 2011 Rautaruukki Corporation. Visos teiss saugomos. Ruukki, More With Metals, Rautaruukki, Nordicon ir Panel 3Lock yra registruoti Rautaruukki koncerno preks enklai.
CLT 00.000 LT/10.2011