Rumus Cepat Matematika Matriks

17
http://meetabied.wordpress.com SMAN 1 Bone-Bone, Luwu Utara, Sul-Sel Kebahagiaan akan tumbuh berkembang manakala Anda membantu orang lain. Namun bilamana Anda tidak mencoba membantu sesama, kebahagiaan akan layu dan mengering. Kebahagiaan bagaikan sebuah tanaman, harus disirami tiap hari dengan sikap dan tindakan memberi (J. Donald Walters) [RUMUS CEPAT MATEMATIKA] Turunan ================================================================================ Materi ini dapat disebarluaskan secara bebas, untuk tujuan bukan komersial, dengan atau tanpa menyertakan sumber. Hak Cipta selamanya pada Allah Swt. Salam hangat selalu … Muhammad Zainal Abidin | admin of http://meetabied.wordpress.com

Transcript of Rumus Cepat Matematika Matriks

 • http://meetabied.wordpress.com SMAN 1 Bone-Bone, Luwu Utara, Sul-Sel Kebahagiaan akan tumbuh berkembang manakala Anda membantu orang lain. Namun bilamana Anda tidak mencoba membantu sesama, kebahagiaan akan layu dan mengering. Kebahagiaan bagaikan sebuah tanaman, harus disirami tiap hari dengan sikap dan tindakan memberi (J. Donald Walters)

  [RUMUS CEPAT MATEMATIKA] Turunan

  ================================================================================ Materi ini dapat disebarluaskan secara bebas, untuk tujuan bukan komersial, dengan atau tanpa menyertakan sumber. Hak Cipta selamanya pada Allah Swt. Salam hangat selalu Muhammad Zainal Abidin | admin of http://meetabied.wordpress.com

 • http://meetabied.wordpress.com

  2

  1. UMPTN 1997 Jika x dan y memenuhi hubungan :

  -

  =

  -

  -5

  8

  21

  32

  y

  x, maka nilai x +y =...

  A. -3 B. -2 C. -1 D. 1 E. 2

  1

  -

  =

  -

  -5

  8

  21

  32

  y

  x

  1342425

  )3)(1(2.28).21()5)(32(

  -=-+-

  =

  -------+

  =+ yx

  1

  =

  q

  p

  y

  x

  dc

  ba

  bcadpdcqba

  yx-

  ---=+

  )()(

 • http://meetabied.wordpress.com

  3

  2. UMPTN 1997

  Jika

  -

  =413

  021A dan At adalah transpos dari

  matriks A, maka baris pertama dari At.A adalah.... A. (10 1 12) B. (10 1 -12) C. (10 -1 14) D. (10 -1 12) E. (10 -1 -12)

  Jawab : D

  +-++=

  -

  -

  4.30.1)1(32.13.31.1

  413

  021

  40

  12

  31

  AT . A =

  - 12110

  1

  =

  dc

  baA trasposenya

  =

  db

  caAT

  1 Baris jadikan kolom,kolom jadikan baris

 • http://meetabied.wordpress.com

  4

  3. UMPTN 1996 Diketahui :

  --+=

  yx1xyxB ,

  --=3y2

  1C 2

  x dan matriks A

  merupakan transpos matriks B. Jika A = C, maka x -2xy +y sama dengan.... A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 6

  1 A = C

  --

  =

  -

  -+

  32

  132

  12

  yy

  yx x

  1 Pilih elemen seletak : -1 = 2

  x- x = 2

  x + y = 1 y = -1 @ Jadi : x -2xy +y = 2 -2.2(-1) -1 = 5

 • http://meetabied.wordpress.com

  5

  4. UMPTN 1996 Titik potong dari dua garis yang disajikan sebagai

  persamaan matriks :

  =

  -5

  4

  21

  32

  y

  x adalah....

  A. (1 ,-2) B. (-1 ,2) C. (-1 ,-2) D. (1 ,2) E. (2 ,1)

  1

  =

  ---

  -=

  2

  1

  5

  4

  21

  32

  71

  y

  x

  = (1 ,2)

  1

  =

  q

  p

  y

  x

  dc

  ba

  -

  --

  =

  qp

  acbd

  bcad

  1yx

 • http://meetabied.wordpress.com

  6

  5. UMPTN 1996 Nilai a yang memenuhi :

  =

  -

  21

  00

  34

  12

  12

  21

  dc

  ba adalah....

  A. -2 B. -1 C. 0 D. 1 E. 2

  1

  =

  55

  12

  12

  21

  dc

  ba

  1 a + 2b = 2 a +2b = 2 2a +b = 1 4a +2b = 2 -3a = 0, berarti a = 0

 • http://meetabied.wordpress.com

  7

  6. UMPTN 1998

  Diketahui matriks

  =

  42

  31

  uu

  uuA dan un adalah suku

  ke-n barisan aritmetik. Jika u6 = 18 dan u10 = 30, maka diterminan matriks A sama dengan... A. -30 B. -18 C. -12 D. 12 E. 18

  1 U6 = 18 a +5b = 18 U10= 30 a +9b = 30 -

  -4b = -12 b = 3 a + 15 = 18 a = 3

  U1 = a = 3 U3 = a +2b = 9 U2 = a +b = 6 U4 = a +3b = 12

  @

  =

  126

  93A det(A) = 3.12-6.9 = -18

 • http://meetabied.wordpress.com

  8

  7. UMPTN 1998

  Jika

  --

  =

  -

  -413

  7

  53

  2114 z

  yx maka x +y+z

  adalah.... A. -3 B. -2 C. 2 D. 3 E. 4

  1

  --

  =

  -

  -413

  7

  53

  2114 z

  yx

  --

  =

  =- 413

  7

  523

  37 z

  yxyx

  1 x 3y = -13 2x -6y = -26 2x +5y = -4 2x +5y = -4 -11y = -22 y = 2 x = -7 @ Jadi : x + y +z = -7 +2 +3 = -2

 • http://meetabied.wordpress.com

  9

  8. UMPTN 1998

  Jika diketahui

  =

  1314

  2324

  34

  21

  32

  nm maka nilai

  m dan n masing-masing adalah.... A. 4 dan 6 B. 5 dan 4 C. 5 dan 3 D. 4 dan 5 E. 3 dan 7

  1

  =

  1314

  2324

  34

  21

  32

  nm

  =

  ++ 2324324 nmnm

  m +4n = 24 2m +8n = 48 2m +3n = 23 2m +3n = 23 - 5n = 25 n = 5 2m +3.5 = 23 m = 4 ..(D)

 • http://meetabied.wordpress.com

  10

  9. UMPTN 1998 Jika diketahui :

  -

  -

  =

  --

  -+

  -11

  30

  42

  132

  611

  86

  23

  24 x maka

  nilai x adalah.... A. 0 B. 10 C. 13 D. 14 E. 25

  1

  -

  -

  =

  --

  -+

  -11

  30

  42

  132

  611

  86

  23

  24 x

  =

  +D=

  +D 102

  1.13.32

  6x,

  Perhatikan elemen-elemen seletak. Jadi : x +6 = 2.10 = 20 x = 14

 • http://meetabied.wordpress.com

  11

  10. UMPTN 1999

  Diketahui persamaan :

  ---

  =

  --

  +

  - 1221

  7

  5

  6

  1

  2

  5

  2

  z

  yx

  maka nilai x =..... A. -2 B. -3 C. 0 D. 6 E. 30

  1

  ---

  =

  --

  +

  - 1221

  1

  5

  6

  1

  2

  5

  2

  z

  yx

  1 2x y = -7 12x -6y =-42 5x -6y = -21 5x -6y = -21

  7x = -21 x = -3

 • http://meetabied.wordpress.com

  12

  11. Diketahui

  +=

  x

  xxA

  35

  5 dan

  -=

  47

  9 xB Jika

  determinan A dan determinan B sama, maka harga x yang memenuhi adalah....

  A. 3 atau 4 B. -3 atau 4 C. 3 atau -4 D. -4 atau -5 E. 3 atau -5

  1 det(A) = det(B) 3x(5 +x)-5.x = 36 -7(-x) 15x +3x2 -5x = 36 +7x 3x2 +x -12 = 0 x2 +x -12 = 0 (x +4)(x -3) = 0 x = -4 atau x = 3

 • http://meetabied.wordpress.com

  13

  12. UMPTN 1998

  Jika

  -

  -=

  31

  52M dan

  -

  -=

  32

  10.MK , maka

  matriks K =....

  A.

  -- 1234

  B.

  -43

  21 D.

  --

  21

  43

  C.

  --43

  21 E.

  43

  21

  1

  -

  -=

  32

  10.MK 1.

  32

  10 -

  -

  -= MK

  ----

  +-

  -

  -=

  21

  53

  321

  .32

  10K

  =

  ----

  -

  -=

  43

  21

  21

  53.

  32

  10K

 • http://meetabied.wordpress.com

  14

  13. EBTANAS 1998

  Diketahui matriks

  =

  13

  42A dan

  =

  10

  01I ,

  Matriks (A kI) adalah matriks singular untuk nilai k =.... A. -2 atau 5 B. -5 atau 2 C. 2 atau 5 D. 3 atau 4 E. 1 atau 2

  1

  -

  -=

  -

  =-

  k

  k

  k

  kkIA

  13

  42

  0

  0

  13

  42

  Matriks singular,berarti determinan =0 det(A-kI) =0 (2 k)(1 k)- 3.4 = 0 k2 -3k -10 =0 (k -5)(k +2) = 0 k = 5 atau k = -2

 • http://meetabied.wordpress.com

  15

  14. Prediksi SPMB

  Diketahui

  -=

  0213

  B ,

  -= 6320

  C dan determinan

  dari matriks B.C adalah K. Jika garis 2x y = 5 dan x +y = 1 berpotongan di titik A, maka persamaan garis yang melalui A dan bergradien K adalah.... A. x -12y +25 = 0 B. y -12x +25 = 0 C. x +12y -23 = 0 D. y -12x -11 = 0 E. y -12x +11 = 0

  1

  -=

  -

  -=

  40123

  6320

  0213

  BC

  det(BC) = -12-0 = -12 = K = gradient 1 2x y = 5

  x + y = 1 + 3x = 6 x = 2 dan y = -1

  1 Pers.Garis : y (-1) = -12(x -2) y +12x -23 = 0

 • http://meetabied.wordpress.com

  16

  15. Prediksi SPMB

  Diketahui matriks

  =

  xA

  2

  23 dan matriks

  =

  x23x2

  B . Jika x1 dan x2 adalah akar-akar

  persamaan det(A) = det(B), maka x12+x22 = ..... A. 1 B. 2 C. 4 D. 4 E. 5

  1 det(A) = det(B)

  3x-4 = 2x2-6 2x2 -3x -2 = 0 21

  221

  22

  21 .2)( xxxxxx -+=+

  = 41

  49

  222

  23 42.2)( =+=-- --

 • http://meetabied.wordpress.com

  17

  16. Prediksi SPMB Diketahui matriks-matriks :

  =

  4312

  A ,

  -=

  6521

  B dan

  -=

  321a

  C . Jika

  determinan dari 2A B +3C adalah 10,maka nilai a adalah.... A. -5 B. -3 C. -2 D. 2 E. 5

  1 2A B +3C =

  -+=

  -+

  --

  117

  335

  96

  33

  65

  21

  86

  24 aa

  1 det(2A B+3C) = 55+33a +21 10 = 76 +33a 33a = -66 a = -2