Rozproszone systemy monitoringu sieci ele systemy monitoringu sieci... Prezentacja danych Systemy...

Click here to load reader

 • date post

  19-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Rozproszone systemy monitoringu sieci ele systemy monitoringu sieci... Prezentacja danych Systemy...

 • Rozproszone systemy monitoringu sieci elektroenergetycznej

  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych

  Krzysztof Piątek

 • Plan prezentacji

  1. Definicja systemu rozproszonego

  2. Cechy systemu

  3. Struktura systemu

  4. Przykłady zastosowania

 • 3

  Rozproszony system pomiarowy

  Ogół urządzeń pomiarowych, mediów transmisyjnych, urządzeń IT i oprogramowania

  przeznaczony do ciągłego zbierania i przetwarzania danych pomiarowych z wielu punktów przez długi

  okres czasu

 • 4

  Motywacja

  Skąd wynika konieczność stosowania:

  ● kontrola stanu pracy sieci – przewidywanie i reagowanie na sytuacje awaryjne

  ● kontrola jakości energii elektrycznej w różnych punktach systemu

  ● przewidywanie i optymalizacja zużycia energii elektrycznej – rozliczenie z dostawcą

  ● Smart Metering – podstawa koncepcji Smart Grid

  Nie tylko energia elektryczna, ale również woda, gaz itp. – zasoby podlegające ciągłej dystrybucji przez określone medium na dużym obszarze terytorialnym

 • 5

  Motywacja

  Obszar zastosowania:

  ● inteligentne sieci elektroenergetyczne Smart Grid

  ● systemy ciągłego monitoringu w wydzielonych sieciach, np. dużych zakładach przemysłowych

  ● badania dorywcze stanu sieci: diagnostyka, poszukiwanie przyczyn awarii – jednocześnie w wielu punktach położonych w różnych miejscach

 • 6

  Inteligentne sieci elektroenergetyczne – Smart Grid

  Bardzo szerokie pojęcie, określające sieci elektroenergetyczne kontrolowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych

  ● zaawansowane technicznie rejestratory do pomiarów parametrów sieci – Smart Metering

  ● kontrola na każdym etapie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej

  ● możliwość kontroli źródeł rozproszonych, odnawialnych, itp.

  ● centralny system zarządzania i zbierania danych oparty o technologie IT

 • 7

  Inteligentne sieci elektroenergetyczne – Smart Grid

  Możliwości:

  ● zarządzanie rozproszonym wytwarzaniem energii elektrycznej

  ● elastyczność sieci, optymalizacja przesyłu, łatwość rozbudowy

  ● kontrola jakości dostarczanej energii

  ● dokładne dane o poborze energii i stanie sieci

  ● elastyczne taryfy cenowe dla klientów

 • 8

  Inteligentne sieci elektroenergetyczne – Smart Grid

  Korzyści ze stosowania Smart Metering:

  ● zmniejszenie kosztów odczytów mierników

  ● wprowadzenie nowych, zorientowanych na użytkownika usług (np. taryfy)

  ● zwiększenie efektywności wykorzystania i oszczędności energii

  ● zwiększenie świadomości użytkowników końcowych, optymalizacja zużycia energii i zmniejszenie rachunków

 • 9

  Systemy ciągłego monitoringu w sieciach wydzielonych

  Stosowane w sieciach wydzielonych:

  ● zakłady przemysłowe mające dużą sieć wewnętrzną

  – kontrola w punktach rozliczeniowych – kontrola najważniejszych odbiorników

  ● duże budynki zapewniające podwyższoną jakość dostawy energii elektrycznej dla wynajmującego

  – monitoring zasilania pomieszczeń

 • 10

  Systemy ciągłego monitoringu w sieciach wydzielonych

  S ie

  ć d o st

  aw cy

  S ie

  ć w

  ew n ęt

  rz n a

  110/6 kV

  T2T1

  110/6 kV 110/6 kV 110/6 kV 110/6 kV 110/6 kV 110/6 kV

  T2T1 T2T1T3

  Monitoring w punktach rozliczeniowych

  Monitoring w punktach sieci wewnętrznej

  Linie przesyłowe 110 kV

  Linie kablowe 6 kV

  Rozdzielnia 1 Rozdzielnia 2 Rozdzielnia 3

 • 11

  Pomiary dorywcze stanu sieci

  ● System instalowany w celu rozwiązania konkretnego problemu

  – badania stanu sieci, poszukiwanie przyczyn awarii

  ● System złożony z rejestratorów przenośnych – łatwość instalacji i deinstalacji

  – instalowanych w punktach pomiarowych – na czas pomiaru

  ● Użytkownicy wykwalifikowani – przeszkoleni w zakresie użytkowania systemu

  ● Nacisk na różnorodność zebranych danych – przebiegi chwilowe, zdarzenia, współczynniki itp.

 • 12

  Cechy rozproszonego systemu monitoringu

 • 13

  Cechy systemu

  ● System złożony z wielu elementów spełniających określone funkcje

  – elementy sprzętowe: rejestratory, modemy itp. – oprogramowanie: serwisy WWW, bazy danych itp.

  ● Różnorodność funkcji – wymagania jakie stawiane są systemowi

  ● Budowa warstwowa – elementy systemu można pogrupować w warstwy o specyficznej funkcjonalności

  – różne sposoby określania warstw systemu – skalowalność – możliwość rozbudowy

 • 14

  Budowa warstwowa

  Rozróżnienie ze względu na przepływ danych:

  1.Zbieranie danych – pomiar

  2.Transmisja danych

  3.Zarządzanie danymi i ich składowanie

  4.Przetwarzanie danych

  5.Prezentacja danych

  Podział – możliwość zmiany technologii w obrębie pojedynczej warstwy bez konieczności zmian w pozostałych warstwach

 • 15

  Dziedzina interdyscyplinarna

  Budowa i utrzymanie systemu wymaga specjalistów z różnych dziedzin:

  ● metrologia – zbieranie danych, przetwarzanie danych

  ● telekomunikacja, sieci komputerowe – przesyłanie danych

  ● informatyka, IT – przetwarzanie, składowanie i prezentacja danych

  ● i inne

 • 16

  Otwartość, interoperacyjność

  Powstawanie systemu monitoringu:

  ● całościowe – jednolita architektura, wszystkie elementy systemu znane i niezmienne

  ● stopniowe – jednolita architektura, różnice wynikają z instalowanych urządzeń w chwili rozbudowy lub modernizacji systemu

  ● na bazie istniejącej infrastruktury pomiarowej lub SCADA – różne urządzenia, różne architektury, konieczność wprowadzania warstw tłumaczących

 • 17

  Otwartość, interoperacyjność

  System zamknięty:

  ● rozwiązania własnościowe poszczególnych firm

  ● współpraca z konkretnie wyszczególnionymi urządzeniami i oprogramowaniem

  – ograniczone możliwości rozbudowy – vendor lock-in

  ● współpraca z innymi urządzeniami utrudniona lub niemożliwa

  – konieczność „tłumaczenia” formatów danych

  ● zachowana spójność i jednorodność sytemu

 • 18

  Otwartość, interoperacyjność

  System otwarty:

  ● określenie standardów komunikacji między składnikami systemu

  ● współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem wspierającymi dane standardy

  – duże możliwości rozbudowy

  ● problemy współpracy

  – możliwe problemy z kompatybilnością – niejednorodność systemu

 • 19

  Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa

  Raport CyberKnowledge i U.C.Berkeley dla California Energy Commission (październik 2005)

  „Sensor networks may suffer from many layers of potential vulnerabilities: they are subject to the problems of computer networks in general [...] and additional physical attacks [...]”

  Raport NIST (wrzesień 2009)

  „Ensuring cyber security of the Smart Grid is a critical priority. To achieve this requires that security be designed in at the architectural level.”

 • 20

  Konieczność ochrony prywatności

  Raport NIST The Cyber Security Coordination Task Group (wrzesień 2009)

  „The lack of consistent and comprehensive privacy policies, standards, and supporting procedures [...] creates a privacy risk that needs to be addressed.”

  Raport dla Information and Privacy Commissioner, Ontario, Canada (listopad 2009):

  „[Smart Grid] introduces the possibility of collecting detailed information on individual energy consumption use and patterns within the most private of places – our homes.”

 • 21

  Zagadnienia bezpieczeństwa informacji

  Złożony system wielowarstwowy wymaga całościowej koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa informacji:

  ● bezpieczeństwo w każdej warstwie – rozwiązania techniczne i programowe

  ● polityka dostępu do danych – autoryzacja użytkowników, zarządzanie uprawnieniami

  ● polityka bezpieczeństwa systemu – reakcja na incydenty, zarządzanie informacjami poufnymi (np. hasła, klucze kryptograficzne)

 • 22

  Zagrożenia

  ● Zagrożenia w każdej warstwie

  – sabotaż mierników – podmiana danych, „zanieczyszczenie bazy” –

  oszustwa finansowe, zmiana statystyk, fałszowanie informacji o systemie

  – przejęcie kontroli – szantaż, nadużycia systemu, dezorganizacja pracy

  ● Zagrożenia prywatności klientów – wycieki danych – profilowanie klientów – stwierdzenie obecności w budynku

 • 23

  Zagrożenia

  ● Wykorzystanie standardowych komponentów stosowanych w IT

  – wykorzystanie zalet, ale również przejęcie podatności