ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

of 28 /28
ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MAI 2015 Nr . crt . Număr lucrare Descriere lucrare 1. 11473/20 15 • Hotarare nr. 509 • Hotarare nr. 510< MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10745/2015 privind cererea formulată de domnul STERE LEARCIU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11553/2015 privind cererea formulată de doamna UZUNĂ MARIA, judecător la Curtea de Apel Constanţa, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. Solutie Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea acordării avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului STERE LEARCIU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de 16.09.2015, până la data de 16.09.2016. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei UZUNĂ MARIA, judecător la Curtea de Apel Constanţa, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de 20.08.2015, până la data de 20.08.2016. 2. 2769/201 5 • Hotarare nr. 511< REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25390/2015 privind cererea de reîncadrare în funcţia de judecător a domnului BALAŞCĂ ALOIS. Solutie Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria Roman, formulată de domnul BALAŞCĂ ALOIS. 3. 12293/20 15 • Hotarare nr. 512 • Hotarare Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9/5711/2015 privind candidaturile depuse pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii. Solutie

Embed Size (px)

Transcript of ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Page 1: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

ROMÂNIA

PLENUL

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MAI 2015

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1. 11473/2015

• Hotarare nr. 509

• Hotarare nr. 510<

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10745/2015 privind cererea formulată de domnul STERE LEARCIU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11553/2015 privind cererea formulată de doamna UZUNĂ MARIA, judecător la Curtea de Apel Constanţa, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea acordării

avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului STERE LEARCIU,

judecător la Curtea de Apel Bucureşti, după împlinirea vârstei de 65 de ani,

începând cu data de 16.09.2015, până la data de 16.09.2016.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului

anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei UZUNĂ MARIA, judecător

la Curtea de Apel Constanţa, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând

cu data de 20.08.2015, până la data de 20.08.2016.

2. 2769/2015

• Hotarare nr. 511<

REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25390/2015 privind cererea de reîncadrare în funcţia de judecător a domnului BALAŞCĂ ALOIS. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii

de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria Roman, formulată de

domnul BALAŞCĂ ALOIS.

3. 12293/2015

• Hotarare nr. 512

• Hotarare

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9/5711/2015 privind candidaturile depuse pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii. Solutie

Page 2: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

nr. 513 • Hotarare

nr. 514 • Hotarare nr. 515<

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Numirea, pe o perioadă de 3 ani, în funcţia de secretar general al

Consiliului Superior al Magistraturii, a doamnei ROZA MARCU, judecător

la Tribunalul Bucureşti, detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii,

începând cu data de 01.06.2015.

2. Numirea, pe o perioadă de 3 ani, în funcţia de şef serviciu – Serviciul

resurse umane pentru parchete din cadrul Consiliului Superior al

Magistraturii, a doamnei PAULA DESPINA GEORGESCU, procuror la

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, detaşată la

Consiliul Superior al Magistraturii, începând cu data de 01.06.2015.

3. Numirea, pe o perioadă de 3 ani, în funcţia de şef serviciu – Serviciului

afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol din cadrul Consiliului

Superior al Magistraturii a domnului FLAVIAN ALEXANDRU POPA,

procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov, detaşat la Consiliul

Superior al Magistraturii, începând cu data de 01.06.2015.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de

retragerea candidaturii pentru funcţia de director al Direcţiei afaceri

europene, relaţii internaţionale şi programe a domnului Cătălin Andrei

Popescu, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

4. 12064/2015

• Hotarare nr. 516

• Hotarare nr. 517<

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul DRĂGAN

GAVRIL

Judecător la Tribunalul Sălaj, delegat în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a

Tribunalului Sălaj Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul CULIŢĂ

VASILE

Judecător la Tribunalul Vrancea

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie Cererea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, formulată de domnul POPA IOAN

Prim-procuror al Parchetului de pe

lângă Judecătoria Blaj

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către

Preşedintele României a propunerilor de :

1. eliberare din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului CULIŢĂ

VASILE, judecător la Tribunalul Vrancea, începând cu data de 01.06.2015.

2. eliberare din funcţia de procuror, prin pensionare, a domnului POPA

IOAN, în prezent prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria

Blaj, începând cu data de 21.07.2015.

Page 3: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât

amânarea discutării cererii de eliberare din funcţia de judecător, prin

pensionare, a domnului DRĂGAN GAVRIL, judecător la Tribunalul Sălaj,

delegat în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Sălaj.

5. 11016/2015

• Hotarare nr. 518

• Hotarare nr. 519<

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 1) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2233/IJ/1342/DIJ/2015 privind cererea de apărare a independenţei profesionale formulată de doamna judecător PANIOGLU DANIELA. 2) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2070/IJ/1246/DIJ/2015 privind cererea de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de domnul judecător MATEESCU MIHAI BOGDAN. 3) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2274/IJ/1364/DIJ/2015 privind cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar. 4) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2512/IJ/1518/DIJ/666/DIP/2015 privind cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar. Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării

cererii de apărare a independenţei profesionale formulată de doamna

PANIOGLU DANIELA, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea

domnului judecător MATEESCU MIHAI BOGDAN la cererea de apărare a

reputaţiei profesionale.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării

cererii de apărare a independenţei şi imparţialităţii formulate de domnului

judecător MATEESCU MIHAI BOGDAN, preşedintele Judecătoriei

Râmnicu Vâlcea, ca urmare a solicitării domnului judecător.

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că prin declaraţia

făcută de domnul Kelemen Hunor, la data de 17.04.2015, cu ocazia

Congresului U.D.M.R. ce a avut loc la Cluj-Napoca, declaraţie preluată de

mass-media, s-a adus atingere independenţei sistemului judiciar, fiind

subminată încrederea publică în imparţialitatea şi integritatea magistraţilor

în general.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât emiterea

unui comunicat de presă de către Biroul de informare publică şi relaţii cu

mass-media, în sensul celor reţinute mai sus.

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că prin afirmaţiile

emise în spaţiul public de domnul Traian Băsescu la data de 29 aprilie 2015

prin intermediul postului B1 TV şi preluate de mass-media, se aduce atingere

independenţei sistemului judiciar, în ansamblul său.

Page 4: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât emiterea

unui comunicat de presă de către Biroul de informare publică şi relaţii cu

mass-media, în sensul celor reţinute mai sus.

6. 14692/2014

• Hotarare nr. 520<

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Nota Inspecţiei Judiciare nr.1641/IJ/973/DIJ/2014 având ca obiect cererea de apărare a independenţei și imparțialității formulată de domnul judecător Dumitru Dumitru Daniel din cadrul Judecătoriei Pitești. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de

apărare a independenţei profesionale formulate de domnul judecător

Dumitru Dumitru Daniel din cadrul Judecătoriei Pitești.

7. 12063/2015

• Hotarare nr. 521<

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11580/2015 privind folosirea, în mod excepţional, a unor specialişti, de către Institutul Naţional al Magistraturii, pentru acţiuni de formare ce vor fi organizate la Bucureşti, Bîrlad şi Giroc, în lunile iunie şi septembrie 2015. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11834/2015 privind solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a folosirii în mod excepţional, cu plată, ca personal de instruire, a doamnei Laura Dragomir, pentru susținerea a două seminarii de formare continuă, cu tema "Comunicare publică şi relaţii cu mass-media". Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea folosirii de

către Institutul Naţional al Magistraturii şi respectiv de către Şcoala

Naţională de Grefieri, în mod excepţional, cu plată, a unor specialişti, pentru

activităţi de formare, ce urmează a se desfăşura în anul 2015, incluse în

programul de formare continuă, după cum urmează:

Page 5: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Numele

şi

prenume

le

Funcţia

Cursul /

seminarul

sau

conferinţa

Perioada

de

desfăşura

re a

seminarul

ui/

conferinţe

i

Locul de

desfăşura

re

Bogdan

Cristea

Judecător la

Curtea de

Apel

Bucureşti,

Secţia a

VII-a

contencios

administrati

ve şi fiscal

Fonduri

structural

e

(seminar)

18 – 19

iunie 2015

Bucureşti

Carsten

Zatschle

r

Avocat în

Baroul

Luxemburg,

fost referent

juridic la

CJUE, în

prezent

director al

Serviciului

Juridic al

Autorităţi

de

Supraveghe

re din

cadrul

Asociaţiei

Europene a

Liberului

Schimb

a VII-a

conferinţă

a Reţelei

naţionale

de

judecători

specializaţ

i în

Dreptul

Uniunii

Europene

-

EURoQuo

d

18 – 19

iunie 2015 Bucureşti

Page 6: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Horaţiu

Răzvan

Radu

Subsecretar

de stat,

agent al

Guvernului

Român

pentru

CJUE

Maria-

Magdale

na Baciu

Director al

Direcţiei

Afaceri

Juridice,

departamen

tul pentru

lupta

antifraudă

Alexandr

u Lucian

Lică

Director

adjunct al

Direcţiei

Control,

departamen

tul pentru

luptă

antifraudă

Laura

Dragomi

r

Solicitar

e

comună

INM-

SNG

Expert în

comunicare

Comunica

re publică

şi relaţia

cu mass-

media

(seminar

comun

22 – 24

iunie 2015

Bârlad

Page 7: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

INM-

SNG)

9 – 11

septembri

e 2015

Giroc

8. 12060/2015

• Hotarare nr. 522<

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11581/2015 privind suspendarea din calitatea de formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii, în cadrul formării continue, a doamnei INGRID LUCIANA MOCANU, ca urmare a suspendării din funcţia de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din

calitatea de formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii, în

cadrul formării continue, la disciplina Drept civil şi Drept procesual civil a

doamnei INGRID LUCIANA MOCANU, ca urmare a suspendării din

funcţia de personal de specilaitate juridică asimilat judecătorilor şi

procurorilor.

9. 12059/2015

• Hotarare nr. 523<

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11217/2015 privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de modificare a statelor de funcţii şi de personal ale acestei instituţii, valabile la data de 01.01.2015. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea statelor

de funcţii şi de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii, prin

desfiinţarea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad

superior din cadrul Serviciului financiar-contabilitate, achiziţii publice şi

resurse umane al Departamentului economico-administrativ şi înfiinţarea în

cadrul Serviciului protocol, secretariat şi administrativ din cadrul aceluiaşi

departament a unui post de consilier, grad profesional debutant aparţinând

categoriei personalului contractual.

10. 12174/2015

• Hotarare nr. 524<

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11836/2015 referitoare la aprobarea structurii anului şcolar şi a planurilor de învăţământ ale Şcolii Naţionale de Grefieri - formare iniţială, pentru anul de învăţământ 2015. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:

1. Structura anului şcolar 2015, stabilită prin Hotărârea nr. 22/15.05.2015 a

Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri.

2. Planul de învăţământ - specializarea grefieri pentru instanţe pentru anul

de învăţământ 2015, stabilit prin Hotărârea nr. 22/15.05.2015 a Consiliului

de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri.

Page 8: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

3. Planul de învăţământ - specializarea grefieri pentru parchete pentru anul

de învăţământ 2015, aprobat prin Hotărârea nr. 22/15.05.2015 a Consiliului

de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri.

11. 12303/2015

• Hotarare nr. 525<

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 36/6447/2015 privind redistribuirea unor posturi de judecător. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului

conform pentru reducerea schemelor la instanţele: Judecătoria Feteşti – 1

post, Judecătoria Năsăud – 1 post, Judecătoria Bolintin Vale – 2 posturi,

Judecătoria Brezoi – 2 posturi şi Judecătoria Rădăuţi – 1 post şi

suplimentarea posturilor indisponibilizate şi devenite vacante, prin aplicarea

criteriilor şi algoritmului de repartizare, aprobate prin Hotărârea nr.

412/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, astfel:

Posturi

Judecătoria Ploieşti - 2 posturi

Judecătoria Buzău - 2 posturi

Judecătoria Sector 3 Bucureşti - 1 post

Judecătoria Videle – 1 post

Judecătoria Giurgiu – 1 post

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea

indisponibilizării celorlate 51 de posturi de judecător rămase până la

vacantare, în vederea redistribuirii către instanţele cu privire la care s-a

constatat necesitatea suplimentării prin Hotărârea nr. 253/19.03.2015 a

Plenului CSM.

12. 12065/2015

• Hotarare nr. 526

• Hotarare nr. 527

• Hotarare nr. 528

• Hotarare nr. 529<

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11411/2015 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12346/2015 privind modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Aleşd şi Tribunalului Bihor. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6/787/2015 privind modificarea statelor de funcţii şi de personal ale instanţelor implicate, prin transferul temporar al unui post de judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Paşcani în statul de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Iaşi.

Page 9: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/787/2015 privind transferul temporar al unui post de judecător din statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Vaslui în statul de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Iaşi. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului

conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului

Bucureşti, prin transformarea unor posturi de personal auxiliar de

specialitate, după cum urmează:

Instanţa Postul actual Postul

transformat

Nr.

posturi

Tribunalul

Bucureşti

Grefier

debutant cu

studii

superioare

Grefier cu

studii

superioare

gradul II

3

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea statelor

de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Aleşd şi Tribunalului Bihor, prin

revenirea unui post vacant de judecător din statul de funcţii al Judecătoriei

Aleşd, în statul de funcţii al Tribunalului Bihor, începând cu data de

15.06.2015.

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea statelor

de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Paşcani şi Curţii de Apel Iaşi, prin

transferul temporar al unui post de judecător din statul de funcţii şi de

personal al Judecătoriei Paşcani în statul de funcţii şi de personal al Curţii

de Apel Iaşi, până la vacantarea unui post de judecător la Curtea de Apel

Iaşi.

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea

solicitării preşedintelui Curţii de Apel Iaşi privind acordarea avizului

conform pentru transferul temporar al unui post de judecător din statul de

funcţii şi de personal al Tribunalului Vaslui în statul de funcţii şi de personal

al Curţii de Apel Iaşi.

13. 12162/2015

• Hotarare nr. 530<

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11625/2015 privind componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Rădăuţi. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor

constituită la nivelul Judecătoriei Rădăuţi, după cum urmează:

Page 10: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

- Ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii

profesionale a judecătorilor a domnului judecător CIOBÎCĂ GEORGE

OCTAVIAN.

- Numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii

profesionale a judecătorilor pe doamna judecător VĂCĂREANU LAVINIA.

14. 12170/2015

PLÂNGERE PREALABILĂ: Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 10594/2015 privind plângerea prealabilă formulată de doamna IONESCU MARIA RUXANDRA, prin care solicită revocarea art. 20 alin. (5) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea plângerii

prealabile formulate de doamna Ionescu Maria Ruxandra, prin care solicită

revocarea art. 20 alin. (5) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Plenului

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006.

15. 12295/2015

• Hotarare nr. 531

• Hotarare nr. 532

• Hotarare nr. 533

• Hotarare nr. 534

• Hotarare nr. 535

• Hotarare nr. 536

• Hotarare nr. 537

• Hotarare nr. 538

• Hotarare nr. 539

• Hotarare nr. 540

• Hotarare nr. 541

• Hotarare nr. 542

• Hotarare nr. 543

• Hotarare nr. 544

• Hotarare

Cererile de numire în funcţia de judecător formulate de procurori şi cererile de numire în funcţia de procuror formulate de judecători.

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele unde

solicită numirea

MITROFAN CODRUŢA Delegată la PJ Sibiu

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia

Tribunalul Sibiu

Judecătoria Sibiu

Judecătoria Agnita

CURTEA DE APEL BRAŞOV

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele unde

solicită numirea

MOLDOVAN CLAUDIU

Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov

Judecătoria Braşov

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

Nume/Prenume Parchetul unde funcţionează

Instanţa/instanţele unde solicită numirea

BĂLOI DANIELA

Direcţia Naţională

Anticorupţie

Tribunalul Bucureşti

Page 11: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

nr. 545 • Hotarare

nr. 546 • Hotarare

nr. 547 • Hotarare

nr. 548 • Hotarare

nr. 549 • Hotarare

nr. 550 • Hotarare

nr. 551 • Hotarare

nr. 552 • Hotarare

nr. 553 • Hotarare

nr. 554 • Hotarare

nr. 555 • Hotarare

nr. 556 • Hotarare

nr. 557 • Hotarare

nr. 558 • Hotarare nr. 559<

Judecătoria Sectorului 3

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 6

Bucureşti

Tribunalul Ilfov

OPREA CARMEN LIGIA

Procuror la DNA nivel central

Direcţia Naţională Anticorupţie – nivel

central

Tribunalul Giurgiu

PĂDURARU DRAGOŞ

ANDREI

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Constanţa

Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti

Page 12: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

CHIRIAC MARIAN

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Buftea, Promovat la Parchetul de pe lângă Tribunalul

Călăraşi începând cu data de 01.06.2015

Tribunalul Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti

CONSTANTINESCU

NARCIS EDUARD

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Urziceni

Judecătoria Sectorului 1

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti

Judecătoria Buftea

Judecătoria Cornetu

Judecătoria Giurgiu

PANAITESCU

ALEXANDRA ELENA

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Buftea

Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 6

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1

Bucureşti

Judecătoria Buftea

Judecătoria Cornetu

Page 13: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

CURTEA DE APEL CLUJ

Nume/Prenume Parchetul unde funcţionează

Instanţa/instanţele unde solicită numirea

GHIŢ MARIANA

CORALIA Parchetul de pe lângă

Judecătoria Baia Mare

Judecătoria Baia Mare

CURTEA DE APEL CONSTANŢA

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele unde

solicită numirea

POTÂRCĂ LILIANA

AURELIA

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Medgidia

Judecătoria Medgidia

CIOCHINĂ

ALEXANDRU Parchetul de pe lângă

Judecătoria Constanţa

Judecătoria Constanţa

Judecătoria Medgidia

CURTEA DE APEL CRAIOVA

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele unde

solicită numirea

MILITARU DALIDA MIRELA

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Judecătoria Craiova

Judecătoria Segarcea

Judecătoria Filiaşi

SURUGIU VERGINICA

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Judecătoria Craiova

Judecătoria Sectorului 1

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti

Page 14: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 6

Bucureşti

RIZA FLORENTIN

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Judecătoria Craiova

Judecătoria Târgu Cărbuneşti

Judecătoria Târgu Jiu

Judecătoria Drobeta Turnu

Severin

Judecătoria Orşova

VENCZEL RAMONA

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu

Cărbuneşti

Judecătoria Târgu Cărbuneşti

CURTEA DE APEL GALAŢI

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele unde

solicită numirea

POPA ADRIANA

Parchetul de pe lângă

Tribunalul Galaţi

Judecătoria Brăila

DORUŞ CRISTINA

PETRINA

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Tecuci

Judecătoria Tecuci

CURTEA DE APEL IAŞI

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele unde

solicită numirea

COTOI ORIGEL Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi

Tribunalul Vaslui

ŢAPLIUC MARIANA CRISTINA

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi

Judecătoria Paşcani

Judecătoria Vaslui

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume

DASCĂLU CRISTIANA ANDREIA

Delegată procuror la

PJ Moreni

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa,

Delegată procuror la PJ

Moreni

Tribunalul Prahova

Judecătoria Ploieşti

Page 15: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ Parchetul de pe lângă

Judecătoria Ploieşti

Judecătoria Ploieşti sau la oricare din judecătoriile la care

vor exista posturi vacante la data soluţionării cererii

CURTEA DE APEL SUCEAVA

Nume/Prenume Parchetul unde funcţionează

Instanţa/instanţele unde solicită numirea

TOPALEA IULIAN

CRISTIAN Parchetul de pe lângă

Judecătoria Rădăuţi

Judecătoria Botoşani

Judecătoria Suceava

LAVRIC ADRIAN

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Câmpulung Moldovenesc

(transferat de la Parchetul

de pe lângă Judecătoria Săveni începând cu

02.06.2015)

Judecătoria Botoşani

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele unde

solicită numirea

OLTEAN VIORICA

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-

Mureş

Judecătoria Târnăveni

Curtea de Apel Târgu-Mureş

NEAGOE VLAD MIHAI

Parchetul de pe lângă

Tribunalul Braşov

Tribunalul Harghita

DONICI VIOREL Prim-procuror la PJ Reghin

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Reghin

Judecătoria Reghin

FABIAN ORSOLYA KINGA Delegat procuror şef

Secţie judiciară la PT Harghita

Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita

Tribunalul Harghita

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

Page 16: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele unde

solicită numirea

MÂNZU AURELIAN

Parchetul de pe lângă

Tribunalul Arad

Judecătoria Arad

Judecătoria Gurahonţ

Judecătoria Oradea

Judecătoria Alba Iulia

Judecătoria Sibiu

Judecătoria Baia Mare

Tribunalul Bihor

Tribunalul Sibiu

CERERI DE NUMIRE ÎN FUNCŢIA DE PROCUROR

Nume/prenume Instanţa unde

funcţionează Unitatea de parchet la care

solicită numirea BĂLĂNOIU PAUL

Judecătoria Ploieşti Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6

Bucureşti

BÎRSESCU ROBERT

ALEXANDRU Tribunalul Caraş-Severin Parchetul de pe lângă

Tribunalul Caraş-Severin

Solutie

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele

unde solicită numirea

MITROFAN CODRUŢA Delegată la PJ Sibiu Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Curtea de Apel Alba Iulia

Tribunalul Sibiu

Judecătoria Sibiu

Judecătoria Agnita

CURTEA DE APEL BRAŞOV

Page 17: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele

unde solicită numirea

MOLDOVAN CLAUDIU Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Braşov

Judecătoria Braşov

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

Nume/Prenume Parchetul unde funcţionează

Instanţa/instanţele unde solicită numirea

BĂLOI DANIELA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Direcţia Naţională Anticorupţie

Tribunalul Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 6

Bucureşti

Tribunalul Ilfov

Page 18: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

OPREA CARMEN LIGIA

Procuror la DNA nivel central

Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Direcţia Naţională

Anticorupţie – nivel

central

Tribunalul Giurgiu

PĂDURARU DRAGOŞ ANDREI Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 4

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 6

Bucureşti

CHIRIAC MARIAN Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, Promovat la Parchetul de pe lângă Tribunalul

Călăraşi începând cu

data de 01.06.2015

Tribunalul Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti

CONSTANTINESCU NARCIS EDUARD Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti

Page 19: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Judecătoria Buftea

Judecătoria Cornetu

Judecătoria Giurgiu

PANAITESCU ALEXANDRA ELENA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 6

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1

Bucureşti

Judecătoria Buftea

Judecătoria Cornetu

CURTEA DE APEL CLUJ

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele

unde solicită numirea

GHIŢ MARIANA CORALIA

Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

Judecătoria Baia Mare

CURTEA DE APEL CONSTANŢA

Nume/Prenume Parchetul unde funcţionează

Instanţa/instanţele unde solicită numirea

POTÂRCĂ LILIANA AURELIA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Medgidia

Judecătoria Medgidia

Page 20: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

CIOCHINĂ ALEXANDRU

Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Constanţa

Judecătoria Constanţa

Judecătoria Medgidia

CURTEA DE APEL CRAIOVA

Nume/Prenume Parchetul unde funcţionează

Instanţa/instanţele unde solicită numirea

MILITARU DALIDA MIRELA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Judecătoria Craiova

Judecătoria Segarcea

Judecătoria Filiaşi

SURUGIU VERGINICA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova

Judecătoria Craiova

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3

Bucureşti

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti

Judecătoria Sectorului 6

Bucureşti

RIZA FLORENTIN Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Craiova

Judecătoria Craiova

Judecătoria Târgu

Cărbuneşti

Judecătoria Târgu Jiu

Judecătoria Drobeta Turnu Severin

Judecătoria Orşova

Page 21: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

VENCZEL RAMONA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Târgu

Cărbuneşti

Judecătoria Târgu

Cărbuneşti

CURTEA DE APEL GALAŢI

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele

unde solicită numirea

POPA ADRIANA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi

Judecătoria Brăila

DORUŞ CRISTINA PETRINA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Tecuci

Judecătoria Tecuci

CURTEA DE APEL IAŞI

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele

unde solicită numirea

COTOI ORIGEL Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi

Tribunalul Vaslui

ŢAPLIUC MARIANA CRISTINA Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât amânarea

discutării propunerii de

numire în funcţia de

judecător, ca urmare a

solicitării doamnei

procuror.

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Iaşi

Judecătoria Paşcani

Judecătoria Vaslui

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

Page 22: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume

DASCĂLU CRISTIANA ANDREIA

Delegată procuror la PJ

Moreni

Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa,

Delegată procuror la PJ Moreni

Tribunalul Prahova

Judecătoria Ploieşti

DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti

Judecătoria Ploieşti sau la

oricare din judecătoriile la care vor exista posturi

vacante la data soluţionării cererii

CURTEA DE APEL SUCEAVA

Nume/Prenume Parchetul unde funcţionează

Instanţa/instanţele unde solicită numirea

TOPALEA IULIAN CRISTIAN

Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Rădăuţi

Judecătoria Botoşani

Judecătoria Suceava

LAVRIC ADRIAN

Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria

Câmpulung

Moldovenesc

(transferat de la

Parchetul de pe lângă

Judecătoria Săveni începând cu

02.06.2015)

Judecătoria Botoşani

CURTEA DE APEL TÂRGU MUREŞ

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele

unde solicită numirea

OLTEAN VIORICA Judecătoria Târnăveni

Page 23: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-

Mureş

Curtea de Apel Târgu-Mureş

NEAGOE VLAD MIHAI Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

Tribunalul Harghita

DONICI VIOREL Prim-procuror la PJ Reghin Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin

Judecătoria Reghin

FABIAN ORSOLYA KINGA Delegat procuror şef Secţie

judiciară la PT Harghita Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita

Tribunalul Harghita

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

Nume/Prenume Parchetul unde

funcţionează Instanţa/instanţele

unde solicită numirea

MÂNZU AURELIAN

Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de judecător.

Parchetul de pe lângă

Tribunalul Arad

Judecătoria Arad

Judecătoria Gurahonţ

Judecătoria Oradea

Judecătoria Alba Iulia

Judecătoria Sibiu

Judecătoria Baia Mare

Tribunalul Bihor

Page 24: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Tribunalul Sibiu

CERERI DE NUMIRE ÎN FUNCŢIA DE PROCUROR

Nume/prenume Instanţa unde funcţionează

Unitatea de parchet la care solicită numirea

BĂLĂNOIU PAUL Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de procuror.

Judecătoria Ploieşti Parchetul de pe lângă

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti

BÎRSESCU ROBERT

ALEXANDRU Plenul Consiliului

Superior al Magistraturii

a hotărât respingerea

propunerii de numire în

funcţia de procuror.

Tribunalul Caraş-

Severin Parchetul de pe lângă

Tribunalul Caraş-Severin

16. 11732/2015

• Hotarare nr. 560<

Raportul privind completare la concluziile Grupului de lucru interinstituţional pentru pregătirea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a noilor coduri, în acord cu evoluţiile volumului de activitate pentru perioada 2012-2014, realizată la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul reorganizării instanţelor/parchetelor cu volum mic de activitate. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de faptul că proiectul

de lege privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe

lângă acestea a fost respins de ambele Camere ale Parlamentului României.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este oportună

continuarea demersurilor pentru alocarea eficientă, din punct de vedere

administrativ-teritorial a cauzelor pe circumscripţii la instanţe şi parchete,

fie prin desfiinţarea instanţelor/parchetelor cu volum foarte mic de activitate,

fie prin rearondare pe localităţi, astfel că se impune continuarea analizei

instanţelor/parchetelor cu volum foarte mic de activitate, prin constituirea la

nivel interinstituţional (CSM-MJ-PÎCCJ) a unui grup de lucru comun.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a considerat că este necesară

efectuarea unei analize de către DRUO privind volumul de activitate la

instanţele/parchetele militare, pentru a se putea aprecia asupra eficienţei

acestora, precum şi a unei analize de către DLDC privind situaţia

instanţelor/parchetelor militare la nivel internaţional.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât efectuarea, de către

DRUO a unei analize privind instanţele care pronunţă hotărâri ce ţin loc de

act autentic, dar şi a celor la care s-a înregistrat o creştere exagerată a

numărului de cauze în ultimii doi ani, în vederea transmiterii la Secţia pentru

Page 25: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

judecători cu propunerea de sesizarea a Inspecţiei Judiciare, pentru

efectuarea de verificări, conform competenţelor.

17. 12058/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 8076/1154/2015 centralizatoare a opiniilor exprimate de instanţele judecătoreşti, consultate cu privire la amânarea intrării în vigoare a dispoziţiilor din Codul de procedură civilă referitoare la cercetarea procesului şi dezbaterea fondului în camera de consiliu, respectiv pregătirea dosarului în cazul declarării căilor de atac de către instanţa a cărei hotărâre se atacă. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului

Justiţiei în vederea :

- promovării unui proiect de act normativ care să prelungească, după data

de 1 ianuarie 2016, aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 2/2013 privind amânarea

intrării în vigoare a dispoziţiilor acestui cod referitoare la cercetarea

procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu, respectiv

pregătirea dosarului în cazul declarării căilor de atac de către instanţa a cărei

hotărâre se atacă.

- promovării unui proiect de act normativ prin care să fie preluate în Codul

de procedură civilă dispoziţiile art. XIV – XVII din Legea nr. 2/2013 privind

pregătirea dosarului în cazul declarării căilor de atac de către instanţa de

control judiciar, în locul acelora a căror intrare în vigoare a fost amânată.

18. 12172/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 10482/2015 referitor la propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a formulat un punct de

vedere nefavorabil faţă de propunerea legislativă privind modificarea Legii

nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi a Legii nr. 286/2009

privind Codul penal, în sensul notei Direcţiei legislaţie, documentare şi

contencios, cu includerea observaţiilor formulate în cadrul Comisiei nr. 1

din data de 18.05.2015.

19. 12163/2015

• Hotarare nr. 561<

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 9849/2015 cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind

procedura adopţiei, cu observaţia formulată de Direcţia legislaţie,

documentare şi contencios.

20. 12049/2015

• Hotarare nr. 562<

Solicitările Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, a Asociaţiei Magistraţilor din România şi a Asociaţiei Procurorilor din România, privind sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a efectua verificările legale în vederea stabilirii posibilei afectări a independenţei justiţiei şi magistraţilor de către Serviciul Român de Informaţii. Solutie

Page 26: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Inspecţiei

Judiciare în vederea efectuării verificărilor legale pentru a se stabili existenţa

posibilei afectări a independenţei justiţiei şi magistraţilor faţă de declaraţiile

domnului general Dumitru Dumbravă date într-un interviu din data de

30.04.2015, publicat pe site-ul juridice.ro.

21. 12003/2015

• Hotarare nr. 563<

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe nr. 11248/2015 referitoare la reuniunea grupului de lucru e-law (e-justice) din 19 iunie 2015 din cadrul mecanismului de cooperare cu practicienii dreptului. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea

domnului procuror FLAVIAN ALEXANDRU POPA, şef al Serviciului

Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Protocol din cadrul Direcţiei

afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe, precum şi al unui

reprezentant al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (în eventualitatea în care

va fi desemnat de către conducerea instituţiei) la reuniunea grupului de lucru

e-law (e- justice) din 19 iunie 2015 în cadrul mecanismului de cooperare cu

practicienii din domeniul dreptului.

22. 12005/2015

• Hotarare nr. 564<

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe nr. 10726/2015 privind propunerea adresată Consiliului Superior al Magistraturii în vederea participării la elaborarea şi depunerea unei oferte pentru implementarea proiectului de twinning Turcia TR 13 IB JH 03 "Consolidarea serviciului de aistenţă juridică în Turcia". Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea

Consiliului Superior al Magistraturii la elaborarea şi depunerea unei oferte

pentru implementarea proiectului de twinning Turcia TR 13 IB JH 03

"Consolidarea serviciului de asistenţă juridică în Turcia", cu precizarea că

nu este necesară cofinanţarea din partea Consiliului Superior al

Magistraturii.

23. 11994/2015

Raportul Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe nr. 11643/2015 privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la Conferinţa la nivel înalt "Implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: responsabilitatea noastră comună". Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de Raportul Direcţiei

Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe nr. 11643/2015 privind

participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la Conferinţa la

nivel înalt "Implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului:

responsabilitatea noastră comună".

24. 11996/2015

Raportul Biroului de Informare publică şi relaţii cu mass-media nr. 8669/2015 privind workshop-ul "The management of Judicial Images", 12-13 martie 2015. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul privind

workshop-ul "The management of Judicial Images", 12-13 martie 2015, ce a

avut loc în data de 12-13 martie 2015 la Londra.

Page 27: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

25. 12000/2015

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe nr. 10901/2015 privind participarea la cea de-a şasea reuniune a experţilor naţionali la Tabloul de bord privind justiţia al Comisiei Europene, Bruxelles, 30 aprilie 2015. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de Nota Direcţiei

Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe nr. 10901/2015

privind participarea la cea de-a şasea reuniune a experţilor naţionali la

Tabloul de bord privind justiţia al Comisiei Europene, Bruxelles, 30 aprilie

2015.

26. 12285/2015

• Hotarare nr. 565<

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11579/2015 privind propunerea Institutului Naţional al Magistraturii de completare a Programului de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pe anul 2015. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea

Programului de formare profesională continuă a judecătorilor şi

procurorilor pe anul 2015, cu 2 seminarii, respectiv cu un seminar în

domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane, organizat în

colaborare cu Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi cu un webinar

(seminar difuzat prin intermediul web-ului) în materia instrumentării din

punct de vedere criminalistic a infracţiunilor comise prin folosirea armelor

de foc şi a accidentelor de vânătoare.

27. 11549/2015

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.7073/2015 privind solicitările transmise Camerei Notarilor Publici de către instanţele judecătoreşti pentru furnizarea unor informaţii referitoare la valorile proprietăţilor imobiliare. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea adresei nr.

288/2015 a Camerei Notarilor Publici Bucureşti, pentru furnizarea unor

informaţii referitoare la valorile proprietăţilor imobiliare, spre informare,

tuturor instanţelor de judecată.

28. 11546/2015

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 5546/2015 privind solicitarea unor judecători referitoare la elaborarea unei metodologii unice în procedura decontării unor cheltuieli de transport, chirie şi examinarea medicală. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transmiterea sesizarii

formulate de 22 de judecători numiţi în condiţiile art. 33 alin. (1) din Legea

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, privind necesitatea elaborării unei

metodologii unice în procedura decontării unor cheltuieli de transport, chirie

şi examinarea medicală către Ministerul Justiţiei, în vederea analizarii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea unui grup

de lucru pentru actualizarea plafoanelor în limita cărora se poate deconta

chiria pentru unele categorii din sistemul justiţiei, la care să participe

reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii,

Page 28: ROMÂNIA PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE ...

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

29. 12290/2015

CONCURSURI: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1361/2015 cu propunerile privind componenţa comisiei de examinare şi a comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecției Judiciare. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat parţial componenţa

comisiei de examinare şi a comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare

şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru numirea în funcţie a

inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecției Judiciare.

30. 12056/2015

• Hotarare nr. 566<

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 11794/1154/2015 privind organizarea "Zilei Justiţiei" în prima duminică a lunii iulie 2015. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea zilei

justiţiei în data de 05.07.2015.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului

Justiţiei în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern, având ca obiect

aprobarea de cheltuieli pentru acţiunile ce urmează a fi organizate cu prilejul

Zilei Justiţiei.

31. 12414/2015

• Hotarare nr. 567<

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 10688/2015 cu privire la proiectul de Lege privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi profesionişti. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de

Lege privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi

profesionişti.

32. 12480/2015

• Hotarare nr. 568<

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12235/2015 privind prelungirea delegării domnului MARIUS DANIEL TUDOR, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în funcţia de şef al Serviciului programe europene şi internaţionale din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât prelungirea delegării

în funcţia de şef al Serviciului programe europene şi internaţionale din

cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, a domnului MARIUS DANIEL

TUDOR, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi

procurorilor, începând cu data de 01.06.2015, pe o perioadă de 3 luni.