ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE...

of 29 /29
d ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere lucrare 1. 28022/1154/2012 • Hotarare nr. 1023 • Hotarare nr. 1024 • Hotarare nr. 1025 • Hotarare nr. 1026 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea domnului judecător PANTILIE NELUŢ, vicepreşedintele Judecătoriei Călăraşi, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26842/1154/2012 privind avizarea cererii domnului judecător IONESCU TRAIAN, preşedintele Tribunalului Ialomiţa, de menţinere în funcţia de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28014/1154/2012 privind avizarea cererii domnului judecător MORARU VASILE, preşedintele Tribunalului Călăraşi, de menţinere în funcţia de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27388/1154/2012 privind avizarea cererii doamnei CÂMPEANU CRISTIANA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, de menţinere în funcţia de procuror după împlinirea vârstei de 65 de ani. Solutie Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului anual pentru: 1) menţinerea în funcţie a domnului judecător PANTILIE NELUŢ, vicepreşedintele Judecătoriei Călăraşi, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de 15.11.2012 până la data de 15.11.2013; 2) menţinerea în funcţie a domnului judecător IONESCU TRAIAN, preşedintele Tribunalului Ialomiţa, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de 08.01.2013 până la data de 08.01.2014;

Embed Size (px)

Transcript of ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE...

Page 1: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

d

ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012

Nr. crt.

Număr lucrare

Descriere lucrare

1. 28022/1154/2012

• Hotarare nr. 1023 • Hotarare nr. 1024 • Hotarare nr. 1025 • Hotarare nr. 1026

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea domnului judecător PANTILIE NELUŢ, vicepreşedintele Judecătoriei Călăraşi, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26842/1154/2012 privind avizarea cererii domnului judecător IONESCU TRAIAN, preşedintele Tribunalului Ialomiţa, de menţinere în funcţia de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28014/1154/2012 privind avizarea cererii domnului judecător MORARU VASILE, preşedintele Tribunalului Călăraşi, de menţinere în funcţia de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27388/1154/2012 privind avizarea cererii doamnei CÂMPEANU CRISTIANA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, de menţinere în funcţia de procuror după împlinirea vârstei de 65 de ani. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea

avizului anual pentru:

1) menţinerea în funcţie a domnului judecător PANTILIE NELUŢ,

vicepreşedintele Judecătoriei Călăraşi, după împlinirea vârstei de 65

de ani, începând cu data de 15.11.2012 până la data de 15.11.2013;

2) menţinerea în funcţie a domnului judecător IONESCU TRAIAN,

preşedintele Tribunalului Ialomiţa, după împlinirea vârstei de 65 de

ani, începând cu data de 08.01.2013 până la data de 08.01.2014;

Page 2: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

3) menţinerea în funcţie a doamnei CÂMPEANU CRISTIANA,

procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie

Braşov, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de

07.01.2013, până la data de 07.01.2014.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea

cererii formulate de domnul judecător MORARU VASILE,

preşedintele Tribunalului Călăraşi, privind acordarea avizului anual

de menţinere în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.

2. 28866/1154/2012

• Hotarare nr. 1027 REGULAMENT: Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către Inspecţia judiciară. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Regulamentul

privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către

Inspecţia judiciară, cu observaţiile formulate în şedinţa Comisiei nr.1

din data de 06 noiembrie 2012.

3. 29577/1154/2012 • Hotarare nr. 1028

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 29537/1154/2012 privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea ocupării unor posturi vacante din cadrul Ministerului Public. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil

proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea ocupării unor

posturi vacante din cadrul Ministerului Public.

4. 29405/1154/2012 • Hotarare nr. 1029 • Hotarare nr. 1030

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Curtea de Apel/ Parchetul de pe lângă Curtea de Apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a domnului judecător GHEORGHE

VINTILĂ. (Nota DRUO nr.1/29403/1154/2012)

Judecător la Curtea de Apel Craiova

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei judecător ŢAPLIUC

GABRIELA.

(Nota DRUO nr.1/29071/1154/2012)

Judecător la Tribunalul Iaşi

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să înainteze

Preşedintelui României:

1) propunerea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului

VINTILĂ GHEORGHE, judecător la Curtea de Apel Craiova,

începând cu data de 28.12.2012;

Page 3: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

2) propunerea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei

ŢAPLIUC GABRIELA, judecător la Tribunalul Iaşi.

5. 28947/1154/2012 • Hotarare nr. 1031 • Hotarare nr. 1032

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE: 1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 33/1154/2012 privind cererea de eliberare din funcţia de procuror, prin demisie, a domnului GHEORGHE SURDESCU, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/28780/1154/2012 privind cererea formulată de către domnul GEORGE BĂLĂN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, suspendat din funcţie ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, prin care solicită eliberarea din funcţia de procuror, prin demisie. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea

la cererea de eliberare din funcţie, prin demisie, renunţare formulată

de domnul SURDESCU GHEORGHE, procuror la Parchetul de pe

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin cererea înregistrată la

Consiliul Superior al Magistraturii sub nr.33/1154/15.11.2012.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să înainteze

Preşedintelui României propunerea de eliberare din funcţie, prin

pensionare, a domnului SURDESCU GHEORGHE, procuror la

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să înainteze

Preşedintelui României propunerea de eliberare din funcţia de

procuror, şi implicit, din funcţia de membru al Consiliului Superior al

Magistraturii, prin demisie, a domnului BĂLAN GEORGE, procuror

la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, cu grad

profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie, membru ales al Consiliului Superior al

Magistraturii, suspendat din funcţie ca urmare a punerii în mişcare a

acţiunii penale împotriva sa.

6. 27846/1154/2012 • Hotarare nr. 1034 • Hotarare nr. 1035

CONCURSURI: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 641/12774/1154/2012, privind validarea rezultatelor concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada iunie - octombrie 2012. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 463/15974/1154/2012, privind validarea rezultatelor concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada iunie - octombrie 2012. Solutie

Page 4: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind validarea

rezultatelor concursului de admitere la Institutul Naţional al

Magistraturii, organizat în perioada 26 iunie – 02 octombrie 2012.

Soluţia:

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea

memoriilor formulate de următorii candidaţi: HRIB IULIAN

FLORIN, CRIVEANU IONEL, ŞARAPATIN FLAVIA ELIZA,

SLĂNINĂ NICOLETA MARIANA, UNGUREANU OANA ELENA şi

ANTON LUCIAN.

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea

rezultatelor concursului de admitere la Institutul Naţional al

Magistraturii, organizat în perioada 26 iunie – 2 octombrie 2012,

conform listei cuprinzând rezultatele finale – Anexa 1 la nota direcţiei

de specialitate.

III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat îndeplinite

cumulativ condiţiile prevăzute de art.12 şi art.14 alin.(2) lit.e) din

Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, de către următorii candidaţi declaraţi admişi la concursul

de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în

perioada 26 iunie – 2 octombrie 2012:

Nr. crt Nume şi prenume

1 HOBINCU V. Alexandra

2 VLASIN G. Ioana-Valeria

3 MUREŞAN I. Cristina

4 OSICEANU N. Mihai-Narcis

5 FILICHE E. Cătălina

6 STĂNCULESCU M. Cătălin-Nicolae

7 DAVID D. Dan-Adrian

8 GLIGAN O. Oana-Bianca

9 VICIU I. Maria-Mirabela

10 VÂRLUGĂ N. Ion-Radu

11 BULANGĂ P. Maria-Petronela

12 IVAN-ENESCU V. Anda-Irina

13 SÎRBU I. Ioana-Adriana

Page 5: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

14 POPA C. Maria-Corina

15 MUŞUROI A. Ionuţ-Marius

16 NECULA G. Alma-Maria

17 CĂBULEA I. Adrian-Ioan

18 DIMOFTE I. Ionela-Tatiana

19 POPESCU Ş. Irina-Adina

20 ANDRONE G. Larisa-Mihaela

21 CHIVU N. Cosmin-Constantin

22 BUBOI D. Dana-Florica

23 VÂRJAN I. Iuliana

24 GREABU I. Camelia-Rodica

25 BANCIU M. Anca-Maria

26 CREŢU V. Ana-Maria

27 CÎMPEAN I. Ioana-Maria

28 OANEA M. Andreea

29 LITEAN C. Andreea-Iuliana

30 MIHAI V. Miriam

31 BACIU I. Elena

32 TĂTAR G. Gabriel-Ionuţ

33 ROTUNDU L. Simon

34 NACU V. Gabriela-Adriana

35 MANOLE V. Dan

36 FODOR C. Ioana

37 VÎLCEA T. Luciana-Elena

38 ONOFREI M. Oana-Andreea

39 IACOB D. Mara-Isabella

40 PENCIUC P. Andrada-Roxana

41 PALAGHIA D. Marius-Cătălin

42 MIROIU F. Floriana

43 PARASCHIV M. Diana-Nicoleta

44 ŞENDRONI M. Mircea

45 HARLAMBIE G. Daniel

46 DUMITRACHE D. Nicuşor-Adrian

47 GUDUMAC V. Octavian

48 NAE L. Sebastian

49 TIMPEA I. Alina-Roxana

50 DOROBANŢU D. Radu

51 CORLAN C. Anca

52 PROFIR I. Mihaela

53 CÂŢU I. Lilişor

54 CIOFRÎNGEANU G. Alexandra

Page 6: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

55 DOBRE I. Ştefaniţă

56 AMUSCĂLIŢEI T. Alin

57 TOMESCU G. George-Marian

58 GHEŢA L. Gema-Celina

59 BOJIN C. George-Bogdan

60 CUCOŞ Ş. Mara

61 ROMAN G. Cornel

62 JURCA C. Andrei

63 MARA G. George-Marius

64 GEORGESCU M. Ioana-Mihaela

65 CASANDRA N. Flavia

66 VOINEA I. Alexandra

67 CROITORU N. Marius-Cătălin

68 VOINEA L. Sebastian

69 NICA I. Sandu-Nini

70 RĂCEU I. Maria-Roxana

71 ŞIMON D. Raluca-Oana

72 ISPAS E. Angela-Bianca

73 RADU I. Monica-Raisa

74 BALTAG V. Andreea-Georgiana

75 STROIA I. Ilie-Darian

76 VOINEA G. Georgiana-Cecilia

77 BUZOIANU G. Mihaela-Alexandra

78 CĂRUŢAŞU G. Ioana

79 PĂTRAŞ P. Alexandra-Maria

80 LEŢ T. Constantin

81 MAZÎLU S. Sebastian-Ştefan

82 ŢÎRU I. Elena-Andra

83 SPRÎNCU G. Nicolae

84 DINU I. Alexandru

85 NIŢULESCU C. Marie-Jeanne

86 FODOR T. Gabriela-Aura

87 BANDOL R. Ionuţ-Daniel

88 CORCHEŞ I. Cristiana-Flavia

89 NICULESCU A. Bogdan

90 HĂU G. Emanuel-Florin

91 PETRESCU N. Alexandra-Luminiţa

92 ŞTEFĂNOAIA V. Silvia-Mihaela

93 ZAHARCIUC G. Oana-Monica

94 POPA V. Doina-Lăcrimioara

95 JORA-BOEROSU Ş. Iustina

Page 7: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

96 LAZĂR C. Ana

97 DIMA E. Matei

98 LARI O. Maricica

99 ZERNOVEAN F. Alexandra-Maria

100 ARION M. Florin-Lucian

101 NEDEA I. Cristina

102 EPURE I. Denis-Cristina

103 IUTIŞ G. Ana-Maria

104 TRIF M. Marian-Mihai

105 BELCIN T. Daniela

106 DULCE C. Alexandru

107 BUŞE I. Ionel

108 DĂIANU G. Alexandru-Mădălin

109 GRECU V. Anca-Teodora

110 WECHTER G. Mircea-Radu

111 CĂPRĂRIN I. Andreea

112 CIOCĂLĂU I. Iuliana

113 BUZENSCHI I. Veronica

114 DOBRIN D. Elena-Andreea

115 DOBRE V. Mihai-Alexandru

116 CÎLNICEANU D. Andra-Maria

117 FERENŢ S. Alina-Mihaela

118 BUTNARU V. Mitică-Cristinel

119 HĂRĂBOR D. Alexandra

120 DUCA Ş. Ancuţa

121 GUIU P. Georgiana-Edwina

122 GHIBA I. Ioana

123 ŞALARU V. Ilie-Andrei

124 IORDAN D. Laurenţiu-Ştefan

125 SÎRGHE V. Anca-Alexandra

126 GALEA I. Ana

127 MARIN A. Cornel

128 SCRIPCARIU R. Lucia-Roxana

129 CHIRCU P. Mădălina

130 PUCHIU I. Simona-Elena

131 ZAMCU G. Ana-Maria

132 PIESS-MALIMARCOV E. Beatrix-Yvonne-Vesna

133 RUŢĂ A. Ana-Maria

134 MINTARI D. Mihaela

135 BĂLAN P. Cristian

136 PASCARU G. Andrei-Răzvan

Page 8: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

137 CRISTESCU G. Cosmin

138 DURNEA D. Mihaela-Carmen

139 NIŢESCU E. Rodica

140 PRECUP G. Gabriela-Elisabeta

141 DIACONU D. Alina

142 BÂRLĂDEANU G. Ioan

143 DAMASCHIN I. Ioana-Teodora

144 LAZEA G. Andra-Georgeta

145 MOLDOVEANU G. Ion-Laurenţiu

146 PAVEL M. Lucica-Andreea

147 COSAC D. Dana-Andreea

148 ZĂGAN V. Anca-Alioara

149 LESCAE-ANDREESCU H. Ana

150 BALACI F. Mihaela-Daniela

151 BORDIANU M. Dragoş

152 SANDU N. Anca

153 ZAMFIR I. Alexandra-Ioana

154 MURĂRAŞU-ŞTEFAN N. Petrică

155 VÎLCULESCU M. Ioana-Raluca

156 NIŢĂ I. Alina-Mădălina

157 MAGDALINA D. Iustina

158 DUMITRU O. Alexandru-Florentin

159 MOCANU I. Maria-Mădălina

160 BARAN G. Florin

161 CIBOTARU V. Diana

162 ŢURLUI S. Cristina-Elena

163 BONTEA M. Livia

164 BOICEANU V. Alina

165 CRISTE O. Remus-Paul

166 BERENDE Ruxandra Maria

167 BUŞU Ramona

168 CARLECIUC Luiza Elena

169 CEAUŞU Alexandru Octavian

170 CHERECHEŞ Ana Maria

171 CIUNGAN Georgeta

172 COŢOFANĂ Lavinia Nicoleta

173 CUDALB Adrian Dan

174 DANCI Corina

175 DARIDA Andreea Cristina

176 DIAMANDESCU Ioana Simona

177 DUMITRU Ana Maria

Page 9: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

178 FLORE Danina Oana

179 FOCŞA Lavinia

180 GHEORGHIU Anca Loredana

181 GHICA Alexandra Nicoleta

182 IVAN Daniela Cristina

183 MANOLIU Liliana Mihaela

184 MITROI Reli Roxana

185 MOCANU Mihail Dragoş

186 MORARU Cătălin

187 MORCOV Cristiana

188 NEDELCU Marilena

189 NEDELA Daniel Doru

190 OANEŞ Corina Raluca

191 PARASCHIV Laura

192 PĂDURARU Raluca Mihaela

193 PLATON Anca

194 POPA Valerică Norocel

195 POPESCU Daniel

196 SAS George Florin

197 ŞALAPA Elena

198 ŞANDRU Codruţa Romana

199 ŢOCU Radu Cătălin

200 VIJLOI Andreea Ileana

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind validarea

rezultatelor concursului de admitere în magistratură, organizat în

perioada 26 iunie - 10 octombrie 2012.

Soluţia:

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea

memoriilor formulate de următorii candidaţi: FLORENTINA

ROMÎNU, CONSTANTINESCU IONUŢ DANIEL şi PENCIU

RAMONA ELENA.

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea

rezultatelor concursului de admitere în magistratură, organizat în

perioada 26 iunie – 10 octombrie 2012, conform listei cuprinzând

Page 10: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

rezultatele finale – Anexa 1 la nota direcţiei de specialitate.

III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea

memoriilor formulate de următorii candidaţi privind suplimentarea

posturilor scoase la concurs: HĂBEAN MARIA GABRIELA,

PENCIU RAMONA ELENA, DRAGOTĂ AURELIA GABRIELA şi

CODREŞ GABRIELA ADELINA.

IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere

memoriul formulat de candidata IACOB ADRIANA NICULINA, a

hotărât înlocuirea în lista posturilor scoase la concurs, aprobată prin

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.530/2012

a postului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani cu un post

la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului.

V. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de

renunţarea următoarelor candidate la valorificarea rezultatului

obţinut la concurs: FILIMON ELENA ADRIANA şi DINU BIANCA.

VI. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât continuarea

procedurii de concurs pentru candidaţii clasaţi după ultimul candidat

declarat admis pentru locurile rămase neocupate, ca urmare a

renunţării candidaţilor sus-menţionaţi la valorificarea rezultatului

obţinut.

VII. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit

propunerea Comisiei nr.2, apreciind că se impune modificarea

regulamentului, astfel încât să se instituie norme exprese cu privire la

situaţia renunţării la postul pentru care s-a optat, eventual similar

situaţiei respingerii unor candidaţi la testul psihologic sau ca urmare a

neîndeplinirii condiţiilor de bună reputaţie, precum şi discutarea altor

aspecte referitoare la modificarea regulamentului, cu consultarea

reprezentanţilor Institutului Naţional al Magistraturii.

7. 29149/1154/2012 • Hotarare nr. 1036 • Hotarare nr. 1037

CONCURSURI: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 367/16506/1154/2012 privind suplimentarea locurilor scoase la concursul de admitere la Şcoala

Page 11: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

Naţională de Grefieri din data de 2 septembrie 2012. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 360/16506/1154/2012, privind validarea rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 2 septembrie 2012. Solutie

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind suplimentarea

locurilor scoase la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri

din data de 2 septembrie 2012.

Soluţia:

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea

candidatei ŢICU GRAŢIELA MIHAELA la rezultatul obţinut la

concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri şi implicit la

urmarea cursurilor Şcolii.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suplimentarea

cu un post a numărului de posturi scoase la concursul de admitere la

Şcoala Naţională de Grefieri din data de 02.09.2012 şi declararea ca

admişi la Şcoala Naţională de Grefieri a următoarelor candidate,

conform dispoziţiilor art.29 alin.(1) din Regulament: CRĂCIUN

MONICA IOANA şi ŞTEFĂNESCU DANA MARIA.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind validarea

rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din

data de 2 septembrie 2012.

Soluţia:

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea

rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri,

organizat la data de 2 septembrie 2012, conform Anexei I la nota

direcţiei de specialitate.

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de

renunţarea următorilor candidaţi la rezultatul obţinut la concursul de

admitere la Şcoala Naţională de Grefieri şi implicit la urmarea

cursurilor Şcolii: BACIU ELENA, MARIN LĂCRĂMIOARA

DANIELA, DULCE ALEXANDRU, PAVEL LUCICA ANDREEA şi

GALEA ANA.

Page 12: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât declararea

ca admişi la Şcoala Naţională de Grefieri a următorilor candidaţi,

conform dispoziţiilor art.29 alin.(1) din Regulament:

Nr. crt.

Nume Prenume

1 PRODAN Mihaela-Iulia

2 ZĂMURCĂ Cătălina-Larisa

3 ZAVERA Irina-Elena

4 BRATOSIN Petre-Bogdan

5 CHIRU Denisse-Gabriela

6 PANDELE Monica-Maria

7 VORNICU Alexandra

8 FARA Mihaela

9 GENTEA Sorin-Ionuţ

10 OANŢĂ Mădălina

11 BONDAR Laura

12 TAIFAS Mihaela

13 MAHU Alina-Constantina

14 ATOMULESEI Elena

15 PARASCHIV Diana

16 POPESCU Monica-Georgiana

17 ZAMFIRESCU Cristina-Maria

18 BRADEA Ancuţa

19 PUIU Mioara-Alina

20 FERENŢ Daniela

21 KELEMEN Mihaela-Angela

22 PĂUNA Constantina-Loredana

23 VÎNJAN Elena-Larisa

24 POPA Bianca

25 HONDRU-COŞUG Alina

26 DINU Elena

27 MIR Elena-Mihaela

28 CRISTEA Emilia

29 BIRI Claudia-Alexandrina

30 CORNEA Bogdan-Lucian

Page 13: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

31 POPOVICI Ionel

32 IONICĂ Georgeta-Adriana

33 ROTARU Laurenţiu

34 VERDE Andreea

35 BOARIU Florentina-Emilia

36 MANOLE Constantin-Adrian

37 PREDUŢA Mirela-Gabriela

38 GUȚU Adriana-Mihaela

39 STRACHINĂ Maria-Mădălina

40 CARNARIU Mihai-Mădălin

41 CĂLĂPĂREANU Iuliana

42 GAVRILĂ Mihaela

43 TĂNASE Cristina

44 BURTEA Andreea

45 BUDUR Mariana

46 DUMITRU Geanina-Lenuţa

47 DOROFTEI Roxana

48 MIHOC Teodora-Cristina

49 DIMA Daniela-Minda

50 BADEA Nela

51 FULGA Andrei-Iulian

52 HUICĂ Diana-Eliza

53 IOVAN-BELU Corina-Andreea

54 NEGREI Mona

55 NEAŢU Nicoleta

56 DIMA Violeta

57 VOICAN Andreea-Milena

58 MANEA Claudia-Georgiana

59 TRUICA Cosmin-Constantin

60 MÂRŢ Andreea

61 STANCIU Adrian

62 MUNTEANU Alecsandra

63 PREJBEANU Cristina-Andreea

64 STAN Elena

65 ROŞIEŢEANU Diana-Maria

66 AVRAM Elena

67 BADEA Ionela-Roxana

68 BURLACU Ionel-Ciprian

69 OPREA Claudia

70 CALINIUC Anamaria

71 GEABURU Alina-Corina

72 HANCERI Cornelia-Dana

Page 14: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

73 PÎRVULESCU Minodora

74 ROMAN Marius

75 POPESCU Sofronia-Simona

76 POPOIU Loredana-Gabriela

77 TUNSOIU Raluca-Ioana

78 CRĂCIUN Ionel

79 DUMITRU Violeta-Maria

80 PĂCURARU Anuţa

81 TĂNASĂ Oana

82 POPA Veronica-Maria

83 GIUGLEA Ana-Luiza

84 PIENESCU Andrei

85 PREDA Elena-Mirela

86 ŞEICARU Manuela-Beatrice

87 RARINCA Felicia-Tincuţa

88 GURĂU Victoria

89 PANAIT (fostă GEORGESCU) Cristiana

90 CÂRTOAJĂ Larisa-Florentina

91 DOBRE Iuliana

92 DUMITRESCU Mihaela-Nicoleta

93 GRECU Loredana-Adina

94 JALBĂ Veronica

95 MUREŞ Adina

96 COSMA Ionela-Gineta

97 ICHIM Oana-Maria

98 TOTH Adriana-Viorica

99 DUMITRESCU Adrian

100 SÎRGHI Tiberiu-Vasile

101 MOTORGEANU Oana-Delia

102 CUNZET Larisa-Raluca

103 PĂTRU Cristina-Elena

104 MOCANU Gina

105 PETRIA Oana-Elena-Narcisa

106 DEAK Aniela

107 CĂPĂŢÂNĂ Constantina-Costina

108 GĂLEATĂ Magda-Veronica

109 VASILE Daniela

110 ILCU-CHIŞ Eliza-Andreea

111 IZINĂ Mihaela

112 CUIBARU Felicia

113 GHIMBOAŞĂ Georgiana-Alina

Page 15: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

114 TOMA Paula-Cristina

115 GRĂDINARIU Ioana-Alexandra

116 RUS Sorin-Mircea

117 CIUCĂ Mihaela

118 IESENCIUC Bianca-Roxana

119 PEICULEASA Ionela

120 CRĂCIUN Monica Ioana

121 ŞTEFĂNESCU Dana Maria

8. 29455/1154/2012 • Hotarare nr. 1038

CONTESTAŢII: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8/19645/1154/2012 privind contestaţia doamnei COCOR MONICA LILIANA, judecător la Judecătoria Iaşi, detaşat la Curtea de Apel Iaşi, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 747 din 27 septembrie 2012. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea

contestaţiei formulate de doamna COCOR MONICA LILIANA,

judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Iaşi,

detaşată la Curtea de Apel Iaşi, împotriva Hotărârii Secţiei pentru

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 747/27.09. 2012.

9. 28944/1154/2012 • Hotarare nr. 1039 • Hotarare nr. 1040

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25869/1154/2012 privind solicitarea doamnei VÂRGĂ MARIANA, judecător la Tribunalul Vâlcea, de valorificarea a rezultatului obţinut la concursul de promovare în funcţii de execuţie din data de 25.03.2012, prin promovarea la Curtea de Apel Piteşti. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18484/1154/2012 privind solicitarea domnului ODAGIU GHEORGHE-LIVIU, judecător la Judecătoria Sibiu, de valorificare a rezultatului obţinut la concursul de promovare în funcţii de execuţie din data de 25.03.2012, prin promovarea la Curtea de Apel Alba Iulia. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) respingerea cererii formulate de doamna VÂRGĂ MARIANA,

judecător la Tribunalul Vâlcea, de valorificare a rezultatului obţinut

la concursul de promovare în funcţii de execuţie din data de

25.03.2012, prin promovarea la Curtea de Apel Piteşti;

2) respingerea cererii formulate de domnul ODAGIU GHEORGHE-

LIVIU, judecător la Judecătoria Sibiu, de valorificare a rezultatului

obţinut la concursul de promovare în funcţii de execuţie din data de

25.03.2012, prin promovarea la Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia

Page 16: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

penală.

10. 28948/1154/2012 • Hotarare nr. 1041 • Hotarare nr. 1042 • Hotarare nr. 1043 • Hotarare nr. 1044 • Hotarare nr. 1045 • Hotarare nr. 1046 • Hotarare nr. 1047 • Hotarare nr. 1048

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitările unor instanţe judecătoreşti, de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, a unor posturi temporar vacante la nivelul acestora. Solutie

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.1341 din

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, a unui post temporar vacant la nivelul Judecătoriei

Ploieşti;

2) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.1341 din

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, a unui post temporar vacant la nivelul Judecătoriei

Craiova;

3) ocuparea pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.1341 din

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, a unui post temporar vacant la nivelul Judecătoriei

Sectorului 5 Bucureşti;

4) ocuparea pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.1341 din

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, a 2 posturi temporar vacante la nivelul Judecătoriei

Sectorului 2 Bucureşti;

5) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.1341 din

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, a unui post devenit temporar vacant la nivelul

Tribunalului Bucureşti;

6) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.1341 din

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, a 2 posturi temporar vacante la nivelul Tribunalului Olt;

7) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.1341 din

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare, a 5 posturi temporar vacante la nivelul Curţii de Apel

Bucureşti;

Page 17: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea

solicitării Curţii de Apel Piteşti privind ocuparea, pe perioadă

nedeterminată, în condiţiile art.1341 din Legea nr.304/2004,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 3 posturi

temporar vacante la nivelul acestei instanţe.

11. 29077/1154/2012 • Hotarare nr. 1049 • Hotarare nr. 1050

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28924/1154/2012 referitoare la solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii privind completarea Programului de formare continuă pentru anul 2012 cu o conferinţă având ca temă " Implicaţiile Noului Cod civil şi a Noului Cod de procedură civilă asupra raporturilor dintre judecători şi avocaţi". 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28924/1154/2012 referitoare la solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a folosirii, în mod excepţional , fără plată, a doamnei Cristiana Bigan, comisar în cadrul Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti la un seminar în materia Dreptului bancar, precum şi aprobarea folosirii, în mod excepţional, fără plată, a domnului prof. univ.dr. Ioan Leş şi a domnului avocat Gheorghe Florea pentru conferinţa cu tema " Implicaţiile Noului Cod civil şi a Noului Cod de procedură civilă asupra raporturilor dintre judecători şi avocaţi". Solutie

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare referitoare la solicitarea

Institutului Naţional al Magistraturii privind completarea Programului

de formare continuă pentru anul 2012 cu o conferinţă având ca temă

„Implicaţiile Noului Cod civil şi a Noului Cod de procedură civilă

asupra raporturilor dintre judecători şi avocaţi".

Soluţia:

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea

Programului de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor

pentru anul 2012 cu o conferinţă având ca temă „Implicaţiile Noului

Cod civil şi a Noului Cod de procedură civilă asupra raporturilor

dintre judecători şi avocaţi”, conform propunerii Institutului Naţional

al Magistraturii.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare referitoare la solicitarea

Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a folosirii, în mod

excepţional, fără plată, a doamnei Cristiana Bigan, comisar în cadrul

Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului

Page 18: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

Bucureşti la un seminar în materia Dreptului bancar, precum şi

aprobarea folosirii, în mod excepţional, fără plată, a domnului prof.

univ.dr. Ioan Leş şi a domnului avocat Gheorghe Florea pentru

conferinţa cu tema " Implicaţiile Noului Cod civil şi a Noului Cod de

procedură civilă asupra raporturilor dintre judecători şi avocaţi".

Soluţia:

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:

- folosirea, în mod excepţional, fără plată, a doamnei BIGAN

CRISTIANA, comisar în cadrul Comisariatului pentru Protecţia

Consumatorilor al Municipiului Bucureşti la un seminar în materia

Dreptului bancar, ce va avea loc la Bucureşti, în perioada 10-11

decembrie 2012.

- folosirea, în mod excepţional, fără plată, a domnilor prof. univ. dr.

IOAN LEŞ şi avocat GHEORGHE FLOREA, preşedinte UNBR,

pentru conferinţa cu tema „Implicaţiile Noului Cod civil şi a Noului

Cod de procedură civilă asupra raporturilor dintre judecători şi

avocaţi”.

12. 29058/1154/2012 • Hotarare nr. 1051 • Hotarare nr. 1052

PROPUNERI DE MODIFICARE A COMPONENŢEI UNOR COMISII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A JUDECĂTORILOR/PROCURORILOR: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28506,28652/1154/2012 privind modificarea componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea

componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a

procurorilor constituite la nivelul următoarelor unităţi de parchet:

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău:

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a

activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror IFTODE

MARIANA TEREZA;

Page 19: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a

activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror BURCĂ

GABRIELA, în locul doamnei procuror ISĂCESCU GABRIELA,

pensionată;

Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ:

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a

activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror OLTEANU

STELIAN.

13. 28959/1154/2012 • Hotarare nr. 1053 • Hotarare nr. 1054 • Hotarare nr. 1055 • Hotarare nr. 1056 • Hotarare nr. 1057 • Hotarare nr. 1058 • Hotarare nr. 1059 • Hotarare nr. 1060

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL ALE UNOR INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17/26621/1154/2012 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Timişoara. 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28832/1154/2012 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Oradea. 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27721/1154/2012 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Dolj şi Tribunalului Gorj. 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/23978/1154/2012 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Cluj, Judecătoriei Dej şi Judecătoriei Gherla. 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/27963/1154/2012 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Cîmpeni. 6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/29032/1154/2012 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sibiu. 7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17/26594/1154/2012 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Gura Humorului. 8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/29568/1154/2012 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Piteşti. Solutie

Page 20: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea

avizului conform pentru:

1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel

Timişoara şi a statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe

judecătoreşti din circumscripţia acesteia, prin transformarea a 42 de

posturi ocupate de personal auxiliar de specialitate cu studii medii în

posturi de personal auxiliar de specialitate cu studii superioare, ca

urmare a admiterii titularilor posturilor respective după susţinerea

examenului de promovare în funcţia de grefier cu studii superioare,

după cum urmează:

Instanţa Nr.

posturi

Postul actual Postul

transformat

Curtea de Apel

Timişoara

4 Grefier treapta I Grefier gradul I

1 Grefier-

documentarist

treapta I

Grefier-

documentarist

gradul I

1 Grefier-

statistician

treapta I

Grefier-

statistician

gradul I

Tribunalul

Timiş

1 Grefier treapta I Grefier gradul I

Judecătoria

Timişoara

1 Grefier-şef

treapta I

Grefier–şef

gradul I

7 Grefier treapta I Grefier gradul I

1 Grefier treapta I Grefier gradul II

1 Grefier-şef secţie

treapta II

Grefier-şef secţie

gradul I

3 Grefier treapta II Grefier gradul II

Judecătoria

Deta

1 Grefier-şef

treapta I

Grefier-şef

gradul I

4 Grefier treapta I Grefier gradul I

1 Grefier treapta II Grefier gradul I

Judecătoria

Sânnicolau

Mare

1 Grefier-şef

treapta I

Grefier-şef

gradul I

4 Grefier treapta I Grefier gradul I

Judecătoria

Făget

1 Grefier treapta I Grefier gradul I

Tribunalul

Arad

1 Grefier treapta I Grefier gradul I

1 Grefier treapta II Grefier gradul II

Judecătoria

Arad

1 Grefier-şef secţie

treapta I

Grefier-şef secţie

gradul I

Page 21: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

2 Grefier treapta I Grefier gradul I

1 Grefier treapta II Grefier gradul II

Judecătoria

Ineu

1 Grefier treapta I Grefier gradul I

Judecătoria

Lipova

2 Grefier treapta I Grefier gradul I

Judecătoria

Caransebeş

1 Grefier treapta I Grefier gradul I

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel

Oradea, prin transformarea unui post vacant de consilier, clasa I,

grad superior (funcţionar public), în post de consilier, clasa I, grad

principal (funcţionar public);

3.1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Dolj,

prin transformarea a 2 posturi ocupate de grefier debutant, ca urmare

a definitivării în funcţie pe bază de examen, după cum urmează:

Instanţa Nr. posturi

vacante

Postul actual Postul

transformat

Tribunalul

Dolj

1 Grefier debutant cu

studii superioare

Grefier

gradul II

1 Grefier debutant cu

studii medii

Grefier

treapta II

3.2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Gorj,

prin transformarea unui post vacant de îngrijitor (personal

contractual) în post de aprod;

4) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Cluj

şi Judecătoriilor Dej şi Gherla, prin transformarea a 3 posturi de

personal auxiliar de specialitate cu studii medii în posturi de personal

auxiliar de specialitate cu studii superioare, ca urmare a admiterii

titularilor posturilor respective după susţinerea examenului de

promovare în funcţia de grefier cu studii superioare, după cum

urmează:

Page 22: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

Instanţa Nr.

posturi

Postul actual Postul

transformat

Tribunalul Cluj 1 Grefier treapta

II

Grefier gradul

II

Judecătoria Dej 1 Grefier treapta

I

Grefier gradul I

Judecătoria

Gherla

1 Grefier treapta

I

Grefier gradul I

5) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei

Cîmpeni, prin transformarea postului ocupat de grefier arhivar

debutant în post de grefier arhivar treapta II, ca urmare a

definitivării în funcţie pe bază de examen;

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sibiu,

prin transformarea unui post de grefier-arhivar debutant în post de

grefier-arhivar treapta II, ca urmare a promovării examenului de

definitivare în funcţie de către titularul postului;

7) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Gura

Humorului, prin transformarea unui post ocupat de grefier cu studii

medii, treapta II, în post de grefier cu studii superioare, gradul II;

8) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel

Piteşti, prin transformarea unui post de grefier cu studii medii

debutant în post de grefier treapta II, ca urmare a promovării

examenului de definitivare în funcţie de către titularul acestuia.

14. 28949/1154/2012 PLÂNGERI PREALABILE: 1) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 625/12744/1154/2012 cu privire la plângerea prealabilă formulată de petiţionarul ANTON LUCIAN. 2) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 598/12744/1154/2012 cu privire la plângerea prealbilă formulată de petiţionara SLĂNINĂ NICOLETA MARIANA împotriva rezultatelor finale ale concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat în perioada august-septembrie 2012. 3) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 26678/1154/2012 cu privire la plângerea prealabilă formulată de petiţionarul

Page 23: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

DORIN ANDRONIC împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 781/05.09.2012. 4) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 26847/1154/2012 cu privire la plângerea prealabilă formulată de petiţionarul Colegiul Consilierilor Juridici Bacău împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 781/05.09.2012. 5) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 27122/1154/2012 privind plângerea prealabilă formulată de doamna SACOTĂ AURORA SIMONA împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 774/05.09.2012. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1.1) respingerea plângerii formulate de petiţionarul ANTON LUCIAN

împotriva refuzului soluţionării favorabile, în termen legal, a

contestaţiei nr.12744/1154/02.10.2012 şi a actelor subsecvente

defavorabile aflate în interdependenţă cu acest refuz;

1.2) respingerea plângerii prealabile formulate de petiţionarul

ANTON LUCIAN împotriva Hotărârilor Plenului Consiliului

Superior al Magistraturii nr.320/24.08.2005, nr.439/15.06.2006 şi

nr.529/2012, art.3 şi 6;

2) respingerea plângerii formulate de doamna SLĂNINĂ NICOLETA

MARIANA împotriva rezultatelor finale ale concursului de admitere

la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada august-

septembrie 2012;

3) respingerea plângerii prealabile formulate de domnul ANDRONIC

DORIN, avocat în cadrul Baroului Suceava, împotriva Hotărârii

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.781/05.09.2012;

4) respingerea plângerii prealabile formulate de petiţionarul Colegiul

Consilierilor Juridici Bacău, împotriva Hotărârii Plenului Consiliului

Superior al Magistraturii nr.781/05.09.2012;

5) respingerea plângerii prealabile formulate de doamna SACOTĂ

AURORA SIMONA împotriva Hotărârii Plenului Consiliului

Superior al Magistraturii nr.774/05.09.2012.

15. 29462/1154/2012 • Hotarare nr. 1061

MODIFICARE REGULAMENT: Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 26342/1154/2012 privind propunerile de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea

Page 24: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

dispoziţiilor art.361 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi

funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, după cum

urmează:

„Secţia corespunzătoare a Consiliului soluţionează şi sesizările prin

care inspectorii judiciari constată, în urma efectuării de verificări cu

privire la activitatea necorespunzătoare a unui judecător sau

procuror, că exercitarea acţiunii disciplinare nu se justifică, dar există

indicii privind încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul

deontologic al judecătorilor şi procurorilor.”

16. 29581/1154/2012 • Hotarare nr. 1062

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 29523/1154/2012 referitoare la avizarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliul Superior al Magistraturii. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil

proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetelor

Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi Consiliului Superior al

Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor

sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de

drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificările şi

completările ulterioare.

17. 28950/1154/2012 • Hotarare nr. 1063

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 26040/1154/2012 cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil

proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei

naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016

şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei

naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016,

cu observaţiile formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi

contencios.

18. 28952/1154/2012 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 28235/1154/2012 cu privire la amendamentul formulat în cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.

Page 25: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune

menţinerea statutului de demnitar inclusiv în cazul membrilor

Consiliului Superior al Magistraturii – reprezentanţi ai societăţii

civile.

19. 29262/1154/2012 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 28857/1154/2012 cu privire la propunerea legislativă privind amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transmiterea

unui răspuns Ministerului Justiţiei, în sensul avizării negative a

propunerii legislative, cu preluarea observaţiilor tehnice formulate de

Direcţia legislaţie, documentare şi contencios.

20. 29471/1154/2012 • Hotarare nr. 1064

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.1/28875/1154/2012 privind calendarul activităţilor de formare programate până la finalul anului 2012 în cadrul proiectului "Stabilirea şi implementarea volumului optim de muncă al judecătorilor şi grefierilor şi asigurării calităţii activităţii în instanţe". Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul

notei direcţiei de specialitate sus-menţionate.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat calendarul

următoarelor activităţi ce vor fi organizate la finalul anului 2012 în

cadrul proiectului "Stabilirea şi implementarea volumului optim de

muncă al judecătorilor şi grefierilor şi asigurării calităţii activităţii în

instanţe”, după cum urmează:

- seminar cu tema Introducere în optimizarea şi alocarea resurselor

din perspectiva sistemică (Introduction to Optimization and

Allocation of Resources from a System Perspective), 3 decembrie 2012

(sediul Institutului Naţional al Magistraturii, în funcţie de

disponibilitate), dedicat membrilor Consiliului Superior al

Magistraturii şi conducerii curţilor de apel;

- workshop privind managementul şi optimizarea – follow up la

activităţile de la Sinaia şi Bârlad (Update on Performance Project and

Pilot Court Progress Reports), 5 decembrie 2012 (sediul Institutului

Naţional al Magistraturii, în funcţie de disponibilitate), dedicat

reprezentaţilor celor 11 instanţe pilot din cadrul proiectului;

- modulele programate în cadrul cursului dedicat personalului

Page 26: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

Consiliului Superior al Magistraturii – Cursul de evaluare

comparativă a performanţei (Performance Benchmarking Course),

noiembrie – decembrie 2012, la aceste cursuri urmând a participa cei

8 reprezentanţi ai aparatului tehnic al Consiliului Superior al

Magistraturii desemnaţi în acest sens.

21. 29486/1154/2012 • Hotarare nr. 1022

Nota Comitetului Electoral Permanent nr. 8/CE/2012 privnd verificarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a legalităţii procedurii de alegere a unui nou membru, reprezentant al judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi stabilirea rezultatelor alegerii. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea

ordinii de zi a acestei şedinţe, a verificat legalitatea procedurilor de

alegere şi întocmirea listei cu numărul de voturi obţinut de fiecare

candidat în adunarea generală, în conformitate cu dispoziţiile art.28

alin.(1) şi ale art.30 alin.(1) din Regulamentul privind alegerea

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, conform Anexei nr.1

la notă:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:

1. ADRIAN BORDEA – 41 voturi;

2. ALINA SORINELA MACAVEI – 27 voturi;

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât alcătuirea listei

finale în care este nominalizat judecătorul de la Înalta Curte de

Casaţie şi Justiţie ales în adunarea generală a judecătorilor şi

transmiterea acesteia Biroului permanent al Senatului, conform

prevederilor art.18 alin.(1) din Legea nr.317/2004, republicată,

conform Anexei nr.2 la notă:

Judecători:

1. ADRIAN BORDEA –Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

preşedintele Secţiei a II-a civilă.

22. 29958/1154/2012 • Hotarare nr. 1065

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/29358/1154/2012 privind participarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 58-a sesiune plenară a GRECO, în perioada 3 - 7 decembrie 2012, Strasbourg. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea

ordinii de zi a acestei şedinţe, a aprobat participarea doamnei

procuror OANA ANDREA SCMIDT-HĂINEALĂ, vicepreşedintele

Consiliului Superior al Magistraturii, la cea de-a 58-a sesiune plenară

a GRECO, care va avea loc în perioada 3-7 decembrie 2012,

Strasbourg, cheltuielile implicate de participarea la acest eveniment

Page 27: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

(transport internaţional, cazare, diurnă şi asigurare medicală)

urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Superior al

Magistraturii.

23. 29959/1154/2012 • Hotarare nr. 1066

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/29414/1154/2012 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea organizată în cadrul proiectului RECJ "Cristalizarea liniilor directoare, recomandărilor şi standardelor RECJ", 10 decembrie 2012, Vilnius, Lituania. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea

ordinii de zi a acestei şedinţe, a aprobat participarea domnului

judecător CRISTI VASILICĂ DANILEŢ, membru al CSM, la

întâlnirea organizată în cadrul proiectului RECJ „Cristalizarea

liniilor directoare, recomandărilor şi standardelor RECJ”, care va

avea loc la data de 10 decembrie 2012, Vilnius, Lituania, cheltuielile

implicate de participarea la acest eveniment (transport internaţional,

cazare şi diurnă) urmând a fi suportate din bugetul Consiliului

Superior al Magistraturii.

24. 29960/1154/2012 • Hotarare nr. 1067

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/29929/1154/2012 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea membrilor grupului de lucru Reforma judiciară - follow - up din cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, în perioada 17-18 decembrie 2012, Vilnius. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea

ordinii de zi a acestei şedinţe, a aprobat participarea domnului

judecător NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ, membru al CSM, la

întâlnirea membrilor grupului de lucru Reforma judiciară – follow

up din cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, Vilnius, care

va avea loc în perioada 17-18 decembrie 2012, cheltuielile implicate de

participarea la acest eveniment(transport internaţional, cazare,

diurnă, asigurare medicală) urmând a fi suportate din bugetul

Consiliului Superior al Magistraturii.

25. 29961/1154/2012 • Hotarare nr. 1068

Nota Biroului de achiziţii publice nr. 16/27276/1154/2012 privind stabilirea preţului maxim pentru renegocierea chiriei spaţiilor închiriate de Consiliul Superior al Magistraturii. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea

ordinii de zi a acestei şedinţe, a aprobat renegocierea de către comisia

de negociere a preţului pentru închirierea spaţiului situat în Bucureşti,

Calea Plevnei nr.141B, sector 6, comisia urmând a fi abilitată să

renegocieze clauzele contractuale referitoare la serviciile de

mentenanţă aferente spaţiului sus-menţionat.

26. 29997/1154/2012 • Hotarare nr. 1033

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 29720/1154/2012 privind solicitarea Administraţiei Prezidenţiale - Departamentul constituţional legislativ privind Legea privind unele măsuri

Page 28: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea

ordinii de zi a acestei şedinţe, şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei

legislaţie, documentare şi contencios cu privire la solicitarea

Administraţiei Prezidenţiale – Departamentul constituţional legislativ

privind Legea privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor

judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi referitor la

solicitarea formulată de Tribunalul Bucureşti faţă de aceeaşi lege.

27. 30012/1154/2012 • Hotarare nr. 1069

CONCURSURI: Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/28170/1154/2012 privind organizarea concursului de admitere în magistratură, în condiţiile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 30382004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unor posturi de judecător şi procuror. Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea

ordinii de zi a acestei şedinţe, a hotărât organizarea concursului de

admitere în magistratură, la Bucureşti, în perioada 27 noiembrie 2012

– 4 martie 2013, conform calendarului propus de Institutul Naţional al

Magistraturii şi însuşit de direcţia de specialitate, conform Anexei 1 la

nota direcţiei de specialitate.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât scoaterea la

concurs şi a posturilor de preşedinte, vicepreşedinte şi preşedinte de

secţie la instanţele mici la care aceste posturi se ocupă cu dificultate.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit:

- numărul de posturi de judecător care urmează a fi scoase la concurs

– 35 posturi;

- numărul de posturi de procuror care urmează a fi scoase la concurs

- 20 posturi;

- tematica şi bibliografia concursului, propuse de Institutul Naţional al

Magistraturii, conform Anexei 4 la nota direcţiei de specialitate;

- metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului, conform

Anexei 5 la nota direcţiei de specialitate;

- modelul de cerere tipizată de înscriere la concurs, conform Anexei 6

Page 29: ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR AL …old.csm1909.ro/csm/linkuri/16_11_2012__52827_ro.pdf · ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2012 Nr. crt. Număr lucrare Descriere

la nota direcţiei de specialitate;

- taxa de înscriere la concurs în cuantum de 400 lei. Document generat în EMAP ® INTRA CONNECT