Rok IX Numer 15-16/233-234 24 sierpnia 2011 ISSN 1734-5294 … · 2017-08-19 · Rok IX Numer...

of 16 /16
Rok IX Numer 15-16/233-234 24 sierpnia 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.pl e-mail: [email protected] GAZETA BEZPŁATNA ZAPRASZAMY do serwisu RENAULT AUTODRAP SERWIS MECHANICZNY NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE CZĘŚCI ZAMIENNE ASSISTANCE 24h 0602 292-556 zg łaszanie i likwidacja szkód Poznań, ul. Złotowska 85 SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09 NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61 CZĘŚCI ZAMIENNE 061 868 24 27 Następny numer 7 września 2011 Jesteśmy laureatem nagrody Business Centre Club Ostre Pióro 2006 Jesteśmy laureatem nagrody Stowarzyszenia Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dziennikarzy RP Dziennikarskie Dziennikarskie Koziołki 2007 Koziołki 2007 strona 6 TAK MYŚLĘ Tomasz Mańkowski Matrix Matrix ż żyje! yje! Miasto, kt Miasto, któ óre... re... rozebrano rozebrano na ceg na cegł ły y SENSACJE Z PRZESZŁOŚCI LESZEK ADAMCZEWSKI strona 5 Ukazuje się od 15 maja 2002 roku Ukazuje się od 15 maja 2002 roku Najchętniej czytany w WIELKOPOLSCE Dwutygodnik strony strony 3, 3, 4, 4, 8-9 8-9 Ka Każ żdy ma sw dy ma swó ój j Mount Everest Mount Everest Rozmowa z Rozmowa z IRENEUSZEM IRENEUSZEM SZPOTEM SZPOTEM zdobywcą zdobywcą dwóch dwóch „Koron Ziemi” „Koron Ziemi” Już teraz zarezerwuj miejsce na OGŁOSZENIE lub REKLAMĘ w Numerze PRZEDWYBORCZYM „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO” Szczegóły na stronie 4

Embed Size (px)

Transcript of Rok IX Numer 15-16/233-234 24 sierpnia 2011 ISSN 1734-5294 … · 2017-08-19 · Rok IX Numer...

Rok IX Numer 15-16/233-234 24 sierpnia 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.pl e-mail: [email protected] GAZETA BEZPATNA

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgaszaniei likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 7 wrzenia 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYLTomasz Makowski

Matrix Matrix yje!yje!

Miasto, ktMiasto, ktre... re... rozebrano rozebrano na cegna cegyy

SENSACJEZ

PRZESZOCILESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Ukazuje si od 15 maja 2002 rokuUkazuje si od 15 maja 2002 roku

Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 8-98-9

KaKady ma swdy ma swj j Mount EverestMount EverestRozmowa zRozmowa z

IRENEUSZEM IRENEUSZEM SZPOTEMSZPOTEMzdobywczdobywcdwchdwchKoron ZiemiKoron Ziemi

Ju teraz zarezerwuj

miejsce na OGOSZENIE

lub REKLAMw Numerze

PRZEDWYBORCZYMTwojego TYGODNIA

WIELKOPOLSKIEGO

Szczegy na stronie 4

roda 24 sierpnia 20112

Aromatyczna regeneracja

Jeli skra potrzebuje regeneracji, zastosuj aro-matyczny scrub do cia-a Swedish Spa ORI-FLAME z olejkiem im-birowym. Krysztaki so-li i sproszkowane upi-ny migdaw zuszcz naskrek. Nawilajcy kompleks Hydraca-

re+, olejek ze sodkich migdaw i witamina E pozostawi skr zdrow i mi w do-tyku. (150 ml, 34 z). Regenerujcy krem do rk na noc

Swedish Spa nawil-a such skr. Olejek

imbirowy i Bogaty w witaminy olejek ze sodkich migda-w przywrc jej zdrowy wygld. (75 ml, 15,90 z). Odywczy olejek Swedish Spa to pre-parat uniwersalny. Mona stosowa ja-ko olejek do kpie-li, na wilgotn sk-r zaraz po kpie-li lub na kocwki wosw przed umy-ciem ich szampo-nem. Cena 29,90 z (150 ml).

F A R -M O N A H e r b a l Care, to 6 szamponw z naturalny-mi skadni-kami. Za-miast dra-nicych de-te rgen tw zawieraj agodne dla wosw i skry gowy substancje myjce na bazie kokosu, ktre skutecznie myj, oczyszczaj i pielgnuj. Seria obejmuje szampony: Brzozowy - objto i elastyczno, Miorzb japoski - wi-talno i mikko, Pokrzywowy - puszysto i wieo, Rumiankowy - wosy rozjanione i blond, Skrzyp polny - odbudowa i gsto oraz e--sze - objto i zdrowie. Cena 8 z, 300 ml. FOT. - FARMONA

ul. Naczowska 12560-472 PoznaTel. 061 842 96 39tel. kom. 606 344 717

ZAPRASZAM od wtorku do pitku

9.00 20.00soboty 8.00 14.00

Remigia Blandzi

NOWY ZABIEGProstowanie wosw

CIEKAWOSTKI KOSMETYCZNE

Nie tylko dla dzieciOliwka do cia-

a z lipidami Emo-lium to nowoczesny emolient do piel-gnacji wraliwej sk-ry dziecka od urodze-nia, do skry suchej, podranionej i atopo-wej. Dziki bezwod-nej formule, zawiera-jcej a 99,8% sub-stancji lipidowych pozostawia skr na-tuszczon i odywio-n. Oliwka tworzy warstw ochronn na skrze i dostarcza w jej gb nie-zbdne nienasycone kwasy tusz-czowe na dugo wice wod. Po-nadto trjglicerydy oleju z kuku-rydzy dziaaj przeciwwidowo. Cena 30 z, 150 ml.

Zioa dla wosw

Geneza Modo-ci 40+ to inten-sywna kuracja prze-ciwzmarszczkowa Miraculum dla ko-biet po 40-tym ro-

ku ycia, ktrych skra wymaga regeneracji. Preparaty wzmacnia-j struktur skry, poprawiaj jej jdrno i gsto, modeluj owal twarzy, wypeniajc zmarszczki od wewntrz. Krem reduktor przeciw zmarszczkom na dzie ma skadni-ki aktywne (Oval Sculpt, Biocolla-gen Complex, olej z pestek wino-gron), ktre stymuluj syntez ko-lagenu typu I i III. Owal twarzy sta-je si wyraniej zarysowany. Krem silnie nawila i chroni przed pro-mieniowaniem UVA/UVB. Krem reduktor przeciw zmarszczkom na noc (50 ml, 23 z) o waciwo-ciach wzmacniajcych i odbudo-wujcych struktur skry popra-wia jej gsto i napicie. Sku-tecznie wygadza zmarszczki i g-bokie bruzdy. Krem reduktor prze-

ciw zmarszczkom pod oczy, na powieki i okolice ust (15

ml, 19 z) poprawia elastyczno i napicie skry, likwiduje obrz-ki i zasinienia wok oczu, wyga-dza zmarszczki. Uzupenieniem se-rii jest Maseczka liftingujca z ko-lagenem (2 x 6 ml, 3 z), po kt-rej skra jest napita i sprysta, odzyskuje nawilenie i aksamitn gadko.

Wicej na www.miraculum.pl

Mamy dla naszych Czytel-niczek 3 zestawy kosmetykw od firmy Miraculum zawiera-jce Krem reduktor przeciw zmarszczkom na dzie i Krem reduktor przeciw zmarszczkom pod oczy, na powieki i okolice ust. Prosimy o przysanie ma-ila na adres: [email protected] i odpowied: dla pa w jakim powstay rne serie Geneza Modoci? Pro-simy o podanie numeru tele-fonu.

Pikno z naturyKremy do pielgnacji cery GRACJA zacho-

wuj waciwoci czystych wycigw z rolin, a skra zyskuje wieo i modszy wygld. Wy-gadzajcy krem z olejkiem ranym i retinolem intensywnie nawila. Ekstrakt z ry agodzi po-dranienia i zapewnia elastyczno, a retinol re-dukuje zmarszczki. Zawarta w kremie regene-rujcym oliwa z oliwek zapobiega gromadzeniu toksyn i doskonale nawila, Koenzym Q10 wspomaga proces odnowy ko-mrek, poprawia koloryt oraz jdrno i elastyczno skry. Krem odyw-czy z kolagenem morskim i elastyn nawila i uelastycznia, wygadza

zmarszczki i mo-deluje owal twa-rzy. Krem nawil-ajcy z aloesem i kwasem hialu-ronowym rege-neruje i wygadza oraz intensywnie ujdrnia. Ceny ok. 8 z, 50 ml.

Morska wieoSwedish Spa firmy ORIFLAME to nie tylko skutecz-

ne kosmetyki, ale przede wszystkim przy-jemno stosowania. Stymulujcy el pod prysznic Swedish Spa wzbogacony ekstrak-tem z alg morskich delikatnie oczyszcza sk-r i orzewia morskim aromatem. Cena 19,90 z (200 ml). Modelujcy el-krem orzewia i ujdrnia skr, pomagajc wymodelowa kontury ciaa. Zawiera kompleks Hydracare+ i ekstrakt z alg morskich o dziaaniu rewitali-zujcym i wygadzajcym. Biaa herbata redu-kuje nagromadzone komrki. Efekt: doskonale nawilona, gadka i napita skra. Cena 29,90 z (150 ml).

Idealna sylwetkaSeria kosmetykw Ultra Slim Mi-

raculum ujdrnia, modeluje, redukuje cellulit i rozstpy, po to aby osign ad-n figur. Produkty dziaaj szybko i ma-j wysok, potwierdzon skuteczno. Se-rum wyszczuplajco-modelujce (200 ml, 19 z) pobudza spalanie zbdnej tkanki tuszczowej oraz zapobiega jej gromadze-niu uatwiajc eliminacj toksyn. Zawiera modelujce skr skadniki, ktre spasz-czaj kontur brzucha oraz zmniejszaj ob-wd bioder i ud. Serum ujdrniajco-wygadzajce dzi-

ki innowacyjnej kombinacji skadnikw, wzmacnia elastyczno i nawil-enie naraonej na nadmierne rozciganie skry.

Perfekcyjna pielgnacja

roda 24 sierpnia 2011 3NASZ GONASZ GO

- Jerzy Kukuczka polski alpi-nista i himalaista, jako drugi czo-wiek na Ziemi zdoby Koron Hi-malajw i Karakorum wszyst-kie 14 szczytw o wysokoci po-nad 8 tysicy metrw (pierwszy by Reinhold Messner, ktremu zajo to 17 lat, a Kukuczce 9). Uznawany jest za jednego z naj-wybitniejszych himalaistw XX wieku. Jerzy Kukuczka zgin na wysokoci 8300 metrw 24 pa-dziernika 1989 podczas wejcia na Lhotse now drog przez syn-n, niezdobyt wwczas poudnio-w cian. Jerzy Kukuczka powie-dzia kiedy: Nie ma odpowiedzi na uparcie stawiane pytanie o sens wypraw w wysokie gry. Nigdy nie odczuwaem potrzeby takiej defini-cji. Szedem w gry i pokonywaem je. To wszystko. Czy tak samo jest w Twoim przypadku?

- Czsto pyta si ludzi wdru-jcych po grach i zdobywajcych szczyty, dlaczego to robi. Jedni mwi bo s, inni odpowiadaj inaczej... To bardzo trudne pytanie. Nigdy nie mylaem, e kiedykol-wiek bd chodzi po grach. Zresz-t..., w yciu wszystko tak wanie si dzieje. Przecie jak poznajesz swoj on, to te przez przypadek. Tak te byo ze mn i z grami. Mo-je chodzenie po grach rozpoczo si od obejrzenia telewizyjnego pro-gramu o Kilimanjaro. Mwiono tam wwczas, e na Kilimanjaro jest lo-dowiec, ktry si topi i za par lat

tego lodowca moe nie by. Wte-dy sobie pomylaem, e jak tak jest, to trzeba by ten lodowiec zobaczy jak najszybciej. Tak to si wszyst-ko zaczo.

- Pojechae, wszede, zoba-czye?

- Dzisiaj mona to opowiedzie trzema sowami, ale trwao to o wie-le duej i byo bardziej skompliko-wane. Pojechaem do Afryki... To nie byo takie typowe wejcie na szczyt, tylko skorzystaem z oferty firmy, bya to pierwsza wyprawa robiona przez firm poudniowo afryka-sk Kiliman Challenge, czyli wej-cie i zejcie z Kilimanjaro w sie-dem dni, objazd rowerem dookoa tej gry w dwa dni, pierwszego dnia 123 kilometry, drugiego 160 kilome-trw, i do tego jeszcze maraton. Im-preza trwaa dziesi dni, dziesi trudnych dni. Makabra.

- Warto byo?- No pewnie, byo fajnie. Im-

prez rozpoczo 17 uczestnikw, a ukoczyo szeciu. Wtedy zacza si moja przygoda z wysokimi g-rami. Zanim wybraem si na Kili-manjaro spotkaem si z nieyjcym ju Maciejem Frankiewiczem, wi-ceprezydentem Poznania, ktry na Kilimanjaro by wczeniej. Pytaem go jak byo, co warto zabra, jak to wszystko wyglda. W trakcie roz-mowy okazao si, e Maciej by na Aconcaqua i nie udao mu si wej na szczyt tej gry. Wtedy powsta po-mys, by chodzi w gry razem.

- Pomys nie zosta zrealizo-wany?

- Niestety, nie do koca, a na-sze wsplne wyprawy przerwaa tra-giczna mier Macieja Frankiewi-cza. Razem zdylimy wej na Aconcaqua w Ameryce Poudnio-wej, potem na Elbrus. Wwczas za-czlimy niemiao myle o zdo-byciu Korony Ziemi. Plany te zni-weczy tragiczny w skutkach wypa-dek Macieja Frankiewicza. Ja wsze-

dem jeszcze na Mount McKinley na Alasce...

- Ok, ale nadal bd si upie-ra proszc o odpowied na pyta-nie: po co?

- Po co?!!!- Jeste facetem, ktry w biz-

nesie osign bardzo duo. Z ni-czego stworzye jedn z naj-wikszych firm motoryzacyjnych w Wielkopolsce. Nie wystarcza ta adrenalina z pracy, wiadomo,

e obraca si powanymi pienidz-mi, daje prac wielu ludziom?

- Nie, no zaraz, zaraz. Poza Ro-dzin, ktra jest dla mnie najwaniej-sza, moim hobby jest praca bardzo to lubi ale poza tym sport i po-dre. Te wszystkie trzy pasje cz si ze sob, uzupeniaj si. Praca w moim przypadku czsto czy si z licznymi subowymi podrami, a sport kocham od zawsze i upra-

KaKady ma swdy ma swj j Mount EverestMount EverestRozmowa z IRENEUSZEM SZPOTEM, wRozmowa z IRENEUSZEM SZPOTEM, waacicielem jednej z najwicicielem jednej z najwikszych firm kszych firm motoryzacyjnych w Wielkopolsce, jedynym Polakiem, ktmotoryzacyjnych w Wielkopolsce, jedynym Polakiem, ktry zdobyry zdoby najwynajwysze szczyty sze szczyty na siedmiu kontynentach i ukona siedmiu kontynentach i ukoczyczy najwanajwaniejsze maratony na wszystkich (takniejsze maratony na wszystkich (take e Antarktydzie) kontynentach Antarktydzie) kontynentach wiatawiata

Droga na szczyt Mount Everest (2011), Azja.

Cig dalszy na stronie 4

roda 24 sierpnia 20114

Cig dalszy ze strony 3

NASZ GONASZ GO

Ju teraz zarezerwuj miejsce na OGOSZENIE lub REKLAMw Numerze PRZEDWYBORCZYM

Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGOktry ukae si 5 padziernika 2011 roku

Kontakt: e-mail: [email protected], telefon: 602-638-409

Kilka dni temuKilka dni temuIRENEUSZ SZPOTIRENEUSZ SZPOT

ukoukoczyczy 50 lat.50 lat.Z tej okazji Z tej okazji JubilatowiJubilatowi

kolejnej rkolejnej rwnie fascynujwnie fascynujcejcejpipidziesidziesitkitki

yczyczMonika i Tomasz MaMonika i Tomasz Makowscykowscy

Wydawcy Wydawcy Twojego TYGODNIA Twojego TYGODNIA

WIELKOPOLSKIEGOWIELKOPOLSKIEGOz Zespoz Zespoem Redakcyjnym em Redakcyjnym

Ireneusz Szpot urodzi si w 1961 roku w Poznaniu. Ukoczy studia wysze. Jest onaty ona na imi Magda-lena, a crka Ewa. W roku 1991 zaoy firm motoryza-cyjn z siedzib w Swarzdzu. Dzisiaj jest to jedna z najwik-szych tego typu firm w Wiel-kopolsce to sprzeda samo-chodw nowych 10 marek, sa-mochodw uywanych, kom-pleksowy serwis motoryzacyj-ny, sprzeda czci zamien-nych i akcesoriw, ubezpie-cze komunikacyjnych itp.

Ireneusz Szpot jest zapa-lonym sportowcem upra-wia lub uprawia kilka rnych dyscyplin nie stroni te od dziaalnoci charytatywnej i spoecznej.

wiam od dziecka. W ten sposb spe-niam si pomau.

- Jeste ju speniony?- Nie, no jeszcze nie, ale... robi

to, co lubi. Jestem uparty. Jestem fa-cetem z zasadami. Cae ycie upra-wiam sport, nie pal papierosw, nie pij alkoholu pod adn postaci...

- Dlaczego?- Nie lubi, a poza tym kiedy so-

bie w yciu tak postanowiem i si tego trzymam. Tak te byo z grami. Wspinaem si i nie mylaem o zdo-bywaniu Korony Ziemi. A potem za-daem sobie pytanie: A dlaczego nie? Zrb to! Mielimy razem do-kona tego z Maciejem Frankiewi-czem, a po jego mierci miaem jesz-cze wiksz motywacj, by tego do-kona. Warto podejmowa zobowi-zania i konsekwentnie je realizowa. Wtedy ycie ma sens. Zacytowany na pocztku naszej rozmowy Jerzy Kukuczka to dla mnie guru, posta wyjtkowa. Kukuczka y grami, to bya jego jedyna pasja, jego zawd, jego praca, cae jego ycie. Dla mnie gry s jedn z wielu inicjatyw, kt-re w yciu podejmuj. Lubi biega, kocham maratony, uprawiam rne

KaKady ma swdy ma swj Mount Ej Mount Everestverest

inne dyscypliny sportu i nie oddaj si cay grom. Ale chciaem spr-bowa i... udao si zdoby Koro-n Ziemi.

- atwo pewnie nie byo?- Trzeba mie bardzo dobr kon-

dycj fizyczn i mocn psychik. Wyobra sobie, e jeste miesic na Antarktydzie, gdzie odczuwalna temperatura dochodzi przy porywi-

stych wiatrach do minus 70 stopni Celsjusza. W takich warunkach pro-blemem jest zaatwienie swoich po-trzeb fizjologicznych, mycie si i te-go typu prozaiczne, codzienne czyn-noci. Wyprawa na Mount Everest trwaa dwa miesice i t wypraw kojarz z ogromnym wysikiem za-rwno fizycznym, jak i psychicz-nym. Cigle odczuwasz dyskom-

fort. Jest zimno, potem ciepo, potem znowu zimno, jest niebezpiecznie...

- Wanda Rutkiewicz-Baszkie-wicz polska alpinistka i himala-istka, z zawodu elektronik, jedna

z najbardziej znanych Polek wia-towego himalaizmu - jako trzecia kobieta na wiecie i pierwsza Eu-ropejka stana na Mount Everest,

Wspinaczka na szczyt Carstensz Pyramid (2010), Australia.

Na mapie wiata Ireneusz Szpot zaznacza wszystkie miejsca na ziemi, ktre odwiedzi. Obok stoi tablica z planami nowego kompleksu samochodowego w Komornikach.

W czasie New Plymouth Marathon (2011), Australia i Oceania.

Na mecie Ice Marathon (2010), Antarktyda.

Na szczycie Kilimanjaro (2006), Afryka. Na szczycie Mount Everest (2011), Azja.

Dokoczenie na stronie 8

roda 24 sierpnia 2011 5

Chcesz si zareklamowa w Twoim TYGODNIU?Napisz e-maila ([email protected]) lub zadzwo (602 638 409),

a my przyjedziemy do Ciebie.Cennik na stronie: www.twoj-tydzien.pl - Ceny negocjujemy!

SENSACJEZ

PRZESZOCI

MMy deszcz , gdy w kt-r z padzierniko-wych sobt 2010 roku przyjechali-my w to miejsce jedyn drog, jak

mona dosta si do Zasiek od pol-skiej strony, czyli szos z Lubska. Ostatnich kilkaset metrw przed Nys uyck jechalimy wybru-kowan drog, ktra kiedy by-a wielkomiejsk ulic. Stay przy niej kilkupitrowe bloki mieszkal-ne, po chodnikach chodzili prze-chodnie, a po jezdni jedziy samo-chody i wozy konne.

Stop! Dalej nie pojedziemy. Za-trzymujemy si przed resztkami czego, co kiedy byo jakim po-mnikiem czy ozdobn fontann. Obok stoj kikuty latarni ulicz-nych, a przed nami zerwany most przez Nys uyck, ktrej nurtem przebiega granica midzy Polsk i Niemcami.

ko nieliczni turyci wybierali si na ten skrawek polskich kresw za-chodnich, a pitnacie lat pniej ladw przebywania tu ludzi byo sporo. Zadeptali oni nawet chwa-sty, ktre w 1995 roku zakryy po-stument wspomnianego pomnika. Pamitam, e wtedy przez dobr chwil szukalimy go w gstwinie kncej zieleni...

Po drugiej stronie zniszczo-nego mostu rozpociera si Forst, ktre to miasto na pocztku XX wieku stao si znaczcym w w-czesnych Niemczech orodkiem przemysu tekstylnego. Wraz ze znaczeniem miasta rosa te licz-ba jego mieszkacw z 2400 w 1826 roku do 32.060 w 1900 i 44.000 w 1939 roku. W chwili wybuchu drugiej wojny wiatowej na poudniowo-wschodnich przed-mieciach Forstu rozpoczynaa si budowa gigantycznych zakadw chemicznych Deutsche Sprengche-mie (Niemiecka Chemia Wybucho-wa) GmbH.

Duo wczeniej, bo wkrtce po zakoczeniu pierwszej wojny wiatowej, wadze Forstu zdecy-doway si na inwestycj, ktra przyczynia si do rozwoju mia-

sta. Z jego starym centrum czy j nie tylko Lange Brcke, ale tak-e przerzucona nad korytem Nysy uyckiej kilkaset metrw na po-udnie od mostu elbetowa kadka dla pieszych.

Wojenny los nie oszczdzi Forstu. W 1945 roku Nysa u-ycka (wwczas Nissa) staa si na kilka tygodni lini frontu. Nic zatem dziwnego, e zosta on nie-mal doszcztnie zniszczony. Ale o dziwo! ocalaa prawobrze-na dzielnica Berge. I ona wa-nie wiosn 1945 roku znalaza

Podhorski, pierwszy penomocnik Rzdu Tymczasowego RP na Ob-wd raw (czyli pniejsze a-ry), raportowa: Gmina miejska Forst, podzielona rzek na dwie czci, zostaa objta [polsk] ad-ministracvja tylko w czci lecej na prawym brzegu Nissy. Zgod-nie ze stanem w dniu 12 maja, po-zostawiono w gromadach dotych-czasowych sotysw, mianowanych przez [radzieck] Komend Wojen-n. W gminach miejskich raw, Forst, Gsin [Jasie] mianowano burmistrzw-Polakw.

Wkrtce potem zmieniono na-zw prawobrzenej czci miasta, Forst zastpujc sowem Barszcz, a waciwie Bar. To bya stara nazwa sowiaska, uywana przez ludno serbouyck i obowizy-waa niezbyt dugo. Ju wiosn 1946 roku pojawia si bowiem nowa, tym razem ju czysto pol-ska, a do tego wielce wymow-na w treci. Zasieki oznaczay, e co zostao otoczone ogrodzeniem z drutu kolczastego, by nie mona byo tego przekroczy. I tak byo w istocie, bo na zachodnim brze-gu Nysy uyckiej straszyy ru-iny lewobrzenej czci Forstu, miasta-widma lecego w radziec-kiej strefie okupacyjnej Niemiec. Dopiero wadze powstaej w pa-dzierniku 1949 roku Niemieckiej Republiki Demokratycznej zdecy-doway o odbudowie swojej cz-ci Forstu. Tymczasem w Polsce powoli dojrzewaa myl o rozebra-niu budynkw prawobrzenej cz-ci Forstu.

Dlaczego Zasieki nie zostay zasiedlone w czasach, gdy setki tysicy mieszka w Polsce leay w gruzach i miliony ludzi gnie-dziy si w warunkach urgaj-cych wszelkim normom sanitar-nym? Przyczyn byo kilka, ale jak si zdaje patrzc na t spraw z dzisiejszej perspektywy jed-na bya najwaniejsza. To pooe-nie tu nad granic. W sprzyjaj-cych okolicznociach Nys uyc-k mona byo w Zasiekach prze-kroczy w brd i przez otwart (do

sierpnia 1961 roku) granic w Ber-linie uciec na Zachd. Wprawdzie w Zgorzelcu i Gubinie, by pomin lece nad Odr Subice, tolerowa-no pooenie nad sam granic, ale byy to wyjtki.

W Zasiekach, gdzie Polacy dys-ponowali nie starymi, czsto za-szczurzonymi i zawilgoconymi ka-mienicami, ale domami zbudowa-nymi w latach 20. i 30. XX wieku, nie do pokonania by problem na-tury technicznej, zwizany z funk-cjonowaniem kanalizacji sanitar-nej. Kolektor oglnospawny prze-chodzi pod rzek do Forstu, gdzie znajdowaa si oczyszczalnia cie-kw. Bez porozumienia z NIemca-mi tego problemu nie mona byo rozwiza, a z Niemcami si ww-czas nie rozmawiao, za przed-stawiciele wojskowej administra-cji radzieckiej zapewniali Pola-kw, e lewobrzeny Forst nie b-dzie odbudowany. Natomiast pie-nidzy na budow nowego kolek-tora z oczyszczalni ciekw Pola-cy nie mieli.

Los Zasiek ostatecznie przy-piecztowaa podjta 3 stycznia 1951 roku uchwaa Prezydium Rzdu RP w sprawie akcji ro-bt rozbirkowych, ktrej celem byo uzyskanie cegy na pokry-cie potrzeb Pastwowego Planu Inwestycyjnego. W samym tylko 1951 roku akcja ta miaa dostar-czy gospodarce narodowej 500 milionw sztuk cegie. By zreali-zowa odgrnie narzucony plan, nie wystarczyo wydobywanie ce-gie z wojennych gruzw lub roz-bieranie budynkw mocno przez minion wojn uszkodzonych. Trzeba byo rozbiera budynki znajdujce si w dobrym, a na-wet jak w przypadku Zasiek bardzo dobrym stanie tech-nicznym.

Bardzo szybko znikna wic caa dawna niemiecka dzielnica Berge. Pozostao tylko to, z czego nie dao si uzyska cegie: betono-we latarnie, fragment pomnika oraz resztki mostu i elbetowej kadki z kikutami jej owietlenia.

Miasto, ktMiasto, ktre... rozebrano na cegre... rozebrano na cegyyTo, co za chwil zobaczymy, nie jest z wyjtkiem ruin mostu pamitk po dziaaniach wojennych, gdy w 1945 roku w tym miejscu na kilka tygodni zatrzyma si front. To rezultat nieroz-sdnej delikatnie okrelajc polityki inwestycyjnej wadz Polski Ludowej pocztku lat pidziesitych.

LESZEK ADAMCZEWSKI

Poprzednim razem byem tu dokadnie pitnacie lat wczeniej, w padzierniku 1995 roku, towa-rzyszc grupie eksploratorw ze Stowarzyszenia Speleologii i Ogl-nowojskowej Archeologii z pod-poznaskiego Lubonia, ktrzy ju po raz kolejny dotarli do tego miej-sca, gdzie przez lata diabe mwi dobranoc. I od tego czasu nic tu waciwie si nie zmienio. Wa-ciwie, poniewa w 1995 roku tyl-

sta. W 1921 roku, wedug pro-jektu Rudolfa Khna, zbudowano most przez Nys. Nazwano go Lan-ger Brcke (Dugi Most) i przeze miasto wkroczyo na prawy brzeg rzeki, gdzie wkrtce wyrosa no-woczesna dzielnica mieszkaniowa, od istniejcej w tym miejscu wio-ski nazwana Berge. Forst-Berge miaa gwiadzisty ukad ulic, roz-chodzcych si od mostu, szyb-ko stajc si wizytwk tego mia-

FOT. LESZEK ADAMCZEWSKI To samo miejsce we wspczesnych Zasiekach. Wida resztki mostu i betonowe latarnie na kiedy jednej z gwnych ulic Forstu.

FOT. ARCHIWUM AUTORA Widok na fragment dzielnicy Berge koo Langer Brcke z lewobrzenej czci Forstu na zdjciu z lat 30. XX wie-ku.

si w granicach powojennej Pol-ski. To, co wkrtce si wydarzy-o, do koca istnienia PRL krya zmowa milczenia, a prawd za-stpiono kamstwem. Po prostu potworne zniszczenia lewobrze-nego Forstu rozcignito na cae miasto. Lewobrzena cz mia-sta goszono nie moga samo-dzielnie egzystowa, wic ruiny rozebrano.

31 maja 1945 roku Bronisaw

roda 24 sierpnia 20116

TAK MYL

Matrix Matrix yje!yje!MM u s z s i p r z y z n a , e jestem fanem trylogii filmowej Matrix napisa-nej i wyreysero-wanej przez braci Larryego i Andy-

y wwczas jak Mauzoleum Lenina. Ale jak bankowcy stracili na gie-dzie, to frank zacz droe. I dzisiaj bankowcy nie tylko wyrwnali so-bie straty, ale jeszcze sporo zarobi-li. A 700.000 ludzi zrobili w konia. Matrix yje!

Oczywicie z tym Matrixem to taka metafora. Chodzi mi po pro-stu o to, e tak naprawd to niewie-le od nas samych zaley, a to co si wydaje dzisiaj atrakcyjne jutro mo-e przypomina robale z Matrixa. W naszym kraju nie warto postpo-wa biorc pod uwag perspekty-w nawet nie kilkudziesiciu, ale kil-ku lat. Jak dzisiaj taniej telewizory plazmowe, to jutro bd na pewno oboone podatkiem od luksusu, jak wprowadz darmowe bilety w ko-munikacji miejskiej, to po to, by po-tem co dziesity darmowy pasaer by przymusowo kierowany na robo-ty spoeczne, jak religi wyprowadz ze szkoy, to po to, by przymusowo kierowa na indoktrynacje opornych katolikw. Czowiek zawsze zrobiony bdzie w waa.

Pisz o Matrixie take w kontek-cie nadchodzcych wyborw par-lamentarnych. Nie wierzcie w to, co syszycie w czasie kampanii, nie wierzcie w to, co czytacie w mate-riaach propagandowych, nie wsu-chujcie si w debilne telewizyjne de-baty (jeli do nich dojdzie), bo bar-dziej wiarygodny bywa Mi Usza-tek. To wszystko zuda, zy sen, to y-cie w Matrixie, z czego nikt nie zda-je sobie sprawy. Wielka wadza, su-perprezesi i waciciele koncernw czy bankowcy, czyli ONI tam na g-rze zawsze sobie wykalkuluj, jak od ludzi wycign pienidze. I to wa-nie jest ten Matrix!

Jak sobie z tym da rad? My-le i kombinowa po swojemu. Nie jak inni, nie jak ssiedzi i koledzy z pracy. PO SWOJEMU.

TOMASZ MAKOWSKI

Diesel pali mniej, ale jest droszy w zakupie i w obsudze serwisowej. Znowu kalkulator do rki i okazywa-o si, e mimo wszystko diesla warto kupi. I kupowano. Jak ju pojawia si na polskich ulicach odpowiednia liczba samochodw z silnikiem die-sla cena oleju napdowego zacz-a rosn i docigna ceny benzyny. Inwestycja, ktra miaa by opa-calna, taka ju nie jest. Oczywicie artuj dziki niewidzialnej rce rynku. Tak mawiaj propagandzici. A ja mwi Matrix yje!

Kilka lat temu gieda papie-rw wartociowych zacza piko-wa w d. Spaday ceny akcji, tra-ciy fundusze inwestycyjne, traci-li wszyscy. Take banki. I dziwnym zrzdzeniem losu cena euro zacz-a w tym okresie rosn. Z 3,60 na 4,00, z 4,00 na prawie... 5,00 zo-tych. Banki swoje odrobiy. Ale jako dziwnie, tylko banki. Kto, kto mia wwczas fundusz akcji na przykad ARKI o wartoci 2000 zotych na-gle straci 800 zotych i warto je-go pakietu akcji wynosia 1100-1200 zotych. Potem gieda podobno przez dwa lata przeywaa hoss (nie m-wi o zaamaniu tego lata, ale wcze-niej), ale jako dziwnym trafem ta hossa nie przekadaa si na warto funduszy ARKI, ktre wzrosy w tym czasie do 1300-1400 zotych. Spo-ro gotwki wyparowao okoo 600 zotych. Matrix yje!

No i przykad najwieszy ostatni krach na giedzie. Maklerzy s juz bez wosw, bo wszystkie so-bie powyrywali, ale bankowcy ja-ko maj bujne czupryny. Bo... wy-mylili ten numer ju kilka lat te-mu. Jaki? Udzielali komu popadnie korzystnych kredytw we frankach szwajcarskich, a kurs franka by sta-

ego Wachowskich. Dotychczas jed-nak postrzegaem te filmy jako przy-powieci o yciu, ktre jest snem, ja-ko sprawnie zrealizowany film roz-rywkowy. Ale... zaczynam nabiera podejrze, e Matrix istnieje i kie-ruje naszym yciem. A raczej wypi-ja z nas krew.

Pamitam czasy, gdy zachcano wszystkich w Polsce do zamiany tra-dycyjnego ogrzewania (z wykorzy-staniem koksu lub wgla) na ogrze-wanie gazowe. Wprawdzie nie posu-nito si tak daleko, by takim nowa-torom dawa jakie wielkie przywi-leje (chociaby finansowe), ale ce-na gazu bya wwczas atrakcyjna i mona sobie byo wyliczy, e kosz-towna inwestycja w now instalacj, nowe grzejniki i nowy piec zwrci si po trzech-czterech latach. I znam ta-kich co tak sobie wyliczyli, a dzisiaj dostaj w senonie grzewczym ra-chunki na kilka tysicy zotych. Gaz nagle o dziwo drastycznie podro-a i co, co miao by ekologiczne i opacalne, ekologiczne nadal jest, ale opacalne ju jako nie za bar-dzo. Matrix yje!

Kiedy nie tak dawno znowu - litr etyliny 95 kosztowa okoo 4 zo-tych, a oleju napdowego 2 zote.

NOWY PREMIER TYBETUPoniedziaek, 8 sierpnia, to dzie

zaprzysienia nowego Kalona Tripy, czyli Premiera Tybetaskiego Rz-du na Emigracji. Zosta nim doktor Lobsang Sangay.

Nowy premier zosta wybrany w wyborach powszechnych przepro-wadzonych w spoecznoci uchodcw Tybetaskich, ktre odbyy si 20 mar-ca br. w Indiach, Stanach Zjednoczo-nych, Kanadzie, Woszech, Szwajca-rii, Francji, Belgii, Niemczech, Au-strii, Polsce, Japonii, Rosji, Tajwanie i Australii.

Lobsang Sangay urodzi si w 1968 roku w Indiach, jest ekspertem prawa midzynarodowego w Harwardzkiej Szkole Pra-wa. Przejmuje obowizki w Centralnej Administracji Tybetaskiej (Tybetaskim Rzdzie Emi-gracyjnym) po Prof. Samdhongu Rinpocze, tybetaskim polityku i uczonym, ktry sprawowa t funkcj przez dwie ostatnie kadencje i by pierwszym premierem, wybranym w 2001 r. przez ty-betaskich uchodcw w bezporednich wyborach powszechnych.

Rola polityczna nowego Premiera nabraa jeszcze wikszego znaczenia, gdy 10 marca br. Jego witobliwo Dalajlama podj decyzj o przekazaniu peni dotychczasowo sprawowanej wadzy politycznej na rce demokratycznie wybranych liderw spoecznoci emigracyjnej.

W wyborczej rywalizacji dr Sangay bez wikszych problemw wygra z dwoma innymi kan-dydatami uzyskujc 55% gosw liczcej dziesitki tysicy ludzi spoecznoci tybetaskiej na ca-ym wiecie. Byy przedstawiciel Dalajlamy XIV w Nowym Jorku i Waszyngtonie Tenzing Te-thong zdoby 37,4% gosw, a Tashi Wangdi, ktry zarzdza rnymi resortami w tybetaskim rzdzie na uchodstwie - 6,4%.

Wielkopolski europose Filip Kaczmarek, od wielu lat czonek Intergrupy Tybet Parla-mentu Europejskiego, aktywnie dziaa na rzecz prawa do wolnoci Tybetaczykw. Bdc jeszcze posem na Sejm RP, na pocztku lat 90., wsporganizowa pierwsz wizyt Dalaj-lamy w polskim parlamencie.

POLSKA USTAWA O WSPPRACY ROZWOJOWEJPodczas lipcowego posiedzenia rzdu

zosta przyjty projekt ustawy o wsp-pracy rozwojowej.

W projekcie ustawy okrelono organi-zacj, zasady i formy wsppracy rozwojo-wej, kierowanej do krajw wskazanych na licie pastw rozwijajcych si, ustalonej wedug zasad przyjtych przez Komitet Po-mocy Rozwojowej OECD. Ponadto odwo-ano si do kluczowych poj jak wsppra-ca i pomoc rozwojowa, pomoc humanitar-na, edukacja rozwojowa w kontekcie spj-nej polityki opartej na Wieloletnim progra-mie wsppracy rozwojowej.

Poruszane w projekcie zagadnienia s cile zwizane z wieloletni dziaalnoci posa Filipa Kaczmarka w ramach europejskiej wsppracy rozwojowej. Eurodeputowany od 7 lat jest czonkiem Komisji Rozwoju w Parlamencie Europejskim, w ktrej by tegorocznym spra-wozdawc. Przyjcie projektu ustawy zbiega si w czasie z przygotowanymi przez posa Kacz-marka dwoma imprezami. Przy wsppracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych organizowa-na jest wystawa Edukacja Rozwojowa, ktra odbdzie si 29-31 sierpnia w Parlamencie Eu-ropejskim w Brukseli.

Kolejn inicjatyw w tym zakresie jest cykl imprez Wielkopolskiego Forum Wsppracy Rozwojowej przewidzianych na jesie tego roku w Poznaniu. Gwnym celem tego przedsiwzi-cia jest przyblienie opinii publicznej Wielkopolski idei polityki rozwojowej. W ramach programu Forum planowana jest konferencja naukowa, forum organizacji dziaajcych na rzecz pomocy roz-wojowej oraz imprezy towarzyszce, w tym wystawy, pokazy filmw i koncerty.

Sukces, jakim jest przyjcie ustawy o wsppracy rozwojowej cieszy tym bardziej, e pose Filip Kaczmarek od wielu lat dziaa na rzecz wikszego zaangaowania Polski we wspprac rozwojow oraz stworzenia w tym celu odpowiednich organw i mechanizmw dziaania.

DZIE PAMICI O ZAGADZIE ROMW I SINTIOd 1997 roku, zawsze 2 sierpnia, obchodzony jest Dzie Pamici

o Zagadzie Romw, upamitniajcy likwidacj przez Niemcw, w no-cy z 2 na 3 sierpnia 1944 r., tzw. rodzinnego obozu cygaskiego w obo-zie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Romowie stanowili pod wzgldem liczebnoci trzeci , po ydach i Polakach , grup deportowanych do Auschwitz. Oblicza si, e ogem w tym obozie koncentracyjnym wiziono 23 tys. Romw z 14 krajw, a y-cie stracio tam ok. 21 tys. W nocy z 2 na 3 sierpnia 67 lat temu, w komorze gazowej zgino prawie 3 tys. cygaskich dzieci, kobiet i mczyzn.

W dniach 21-23 listopada 1996 r. w Owicimiu, z inicjatywy Sto-warzyszenia Romw w Polsce zorganizowano konferencj Zagada-Pami-Nadzieja, w kt-rej wzili udzia liderzy romscy z dziesiciu pastw Europy i Stanw Zjednoczonych. Jednym z efektw trzydniowych obrad byo przyjcie proklamacji ustanawiajcej 2 sierpnia kadego ro-ku Midzynarodowym Dniem Pamici o Zagadzie Romw. Natomiast polski Sejm na koniec lipca br. przegosowa uchwa upamitniajc ludobjstwo Romw oraz Sinti, ktrzy stanowi wdrown grup etniczn pokrewn Romom.

Warto przypomnie, e Parlament Europejski przyj rezolucj w sprawie strategii UE w dziedzinie integracji Romw w dniu 9 marca br., natomiast 5 kwietnia 2011 r. odbya si w Strasburgu debata na temat unijnych ram koordynacji krajowych strategii integracji Romw. Wielkopolskim europosem zajmujcym si problematyk romsk jest Filip Kaczmarek, dziaajcy m.in. w ramach Grupy Roboczej w sprawie Romw.

W rezolucji posowie wzywaj Komisj Europejsk do przyjcia priorytetw strategii w za-kresie: praw podstawowych, w szczeglnoci niedyskryminacji, rwnoci i swobodnego prze-mieszczania si, edukacji oraz ksztacenia zawodowego i przez cae ycie, kultury, zatrudnienia, gospodarki mieszkaniowej, w tym zdrowego rodowiska i odpowiedniej infrastruktury, opieki zdrowotnej oraz poprawy sytuacji zdrowotnej Romw, politycznego i obywatelskiego uczestnic-twa Romw w spoeczestwie obywatelskim, w tym modziey romskiej. W celu skutecznej im-plementacji strategii Komisja Europejska powinna wprowadzi system nagrd dla pastw czon-kowskich, speniajcych wymogi oraz system kar w przypadku ich niespenienia. Rezolucja wspo-mina take o koniecznoci zwalczania nieformalnego zatrudniania oraz wypracowania mechani-zmu sprzyjajcego zatrudnianiu Romw w administracji publicznej i szkolnictwie. Dzieci rom-skie powinny mc ksztaci si we wasnym jzyku. Posowie przekonuj, e strategia UE doty-czca integracji Romw powinna uwzgldnia wszystkie formy naruszania podstawowych praw Romw, w tym dyskryminacj, segregacj, rasistowskie wypowiedzi, tworzenie profilw etnicz-nych, bezprawne eksmisje i wydalenia.

Spoeczno romska w Europie to 10-12 milionw obywateli, z ktrych znaczca cz yje w zych warunkach ekonomicznych i socjalnych. Romowie spotykaj si z systematyczn dys-kryminacj oraz dowiadczaj powanej stygmatyzacji i dyskryminacji w yciu publicznym i pry-watnym - czytamy w rezolucji Parlamentu Europejskiego.

W Polsce od 2002 roku realizowany jest rzdowy Programu na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce. W realizacji Programu uczestnicz, poza instytucjami rzdowymi: przedstawiciele spo-ecznoci romskiej, jednostki samorzdu terytorialnego i organizacje pozarzdowe

FOT. LOBSANG WANG YAL (WWW.RATUJTYBET.ORGDoktor Lobsang Sangay

Izabella ukomska-Pyalska, wiceprezes spki Family House

Mimo niewielkich comiesicz-nych waha, ceny na rynku miesz-kaniowym mona zaliczy do sta-bilnych. Takiej sytuacji nie zagrozia nawet rosnca poda dostpnych lokali, ktra w ostatnim czasie prze-wysza popyt oraz droejce kredy-ty, bdce wynikiem rosncego po-ziomu stp procentowych. Sytuacja

Rodzina na swoimRodzina na swoimPrezydent Bronisaw Komorowski podpisa ustaw wprowadzajc zmiany w finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu wasnego mieszkania. Niewtpliwie spowoduj one samoczynne wygaszenie programu Rodzina na swoim. Zgodnie z zapisami ustawy wnioski o kredyty z dopatami mona skada do koca 2012 roku, jednak ograniczenie limitu maksymalnej ceny nabywanej nieruchomoci drastycznie ograniczy poda dostpnych mieszka. Zmiana ta spowoduje, e w wielu lokalizacjach niemoliwe bdzie znalezienie mieszkania czy domu speniajcego kryteria programu. Jak to odbije si na rynku nieruchomoci?

KOMENTARZmoe jednak teraz ulec zmianie ze wzgldu na wprowadzone zmiany w programie Rodzina na swoim.

Jeszcze w sierpniu, limity cen kwalifikujce do rzdowej pomocy spadn o prawie 29 procent na ryn-ku pierwotnym i 43 procent na rynku wtrnym. To spowoduje znaczne obnianie liczby mieszka dostp-nych w programie lub nawet jego cakowite zamroenie w wielu mia-stach. To niewtpliwie odbije si na popycie, a w dalszej perspektywie na cenach. Jednak wydaje mi si, e nie spadn one w znaczcy sposb, na pewno deweloperzy nie bd ich dopasowywa do limitw, bowiem to mogoby wpyn na rentowno ich firm.

W przypadku naszej spki, do tej pory wszystkie oferowane przez nas nieruchomoci kwalifi-koway si do programu Rodzi-na na swoim. Po wprowadzeniu zmian, tylko niektre mieszkania, bd mogy by objte rzdow dopat. Nie obawiamy si jednak duego spadku sprzeday i nie pla-nujemy obnienia cen, poniewa od zawsze byy one na atrakcyjnym poziomie, duo poniej redniej obowizujcej w Poznaniu.

Dla przykadu w naszej inwe-stycji KORAL, mona kupi miesz-kanie za 4200 z netto za metr kwadratowy, co jest duo poniej nowych limitw programowych. Co wicej wydaje mi si, e osoby chcce kupi mieszkanie, nie zrezy-gnuj z tego zamiaru wycznie ze wzgldu na nowe zasady obowi-zujce w programie Rodzona na swoim. Cz klientw faktycznie moe odoy t decyzj w czasie, inni zmieni swoje preferencje, ale pozostan osoby ktre po prostu skorzystaj z normalnego kredytu hipotecznego.

Jak sugeruj rnego rodzaju badania, Polakom yje si coraz lepiej, wic wiele osb nawet bez pomocy finansowej pastwa, b-dzie w stanie naby nieruchomo. Istotna jest jednak polityka kredy-towa bankw oraz oglna sytuacja gospodarcza naszego kraju. Po-woli powinnimy przyzwyczaja si do tego, e klienci bd musieli sami spaca swoje zaduenia zacignite na zakup mieszkania, bowiem wraz z pocztkiem 2013 roku, program Rodzina na swoim cakowicie zniknie.

roda 24 sierpnia 2011 7

Modzi na rynku pracyRaport o bezrobociu absolwentw szk ponadgimnazjalnych

W sali sesyjnej pozna-skiego Starostwa odby-a si aukcja charytatywna na rzecz Wojciecha Kura-sza, mieszkaca powiatu po-znaskiego, ciko poszko-dowanego w wypadku dro-gowym. Aukcj, organizo-wan przez Zwizek Podha-lan w Poznaniu, swoim pa-tronatem obj Starosta Po-znaski, Jan Grabkowski.

Czwartego lipca br. przy-byo wic do Starostwa kil-kudziesiciu znakomitych goci, w tym przedstawicie-le korpusu konsularnego, sa-morzdowcy, przedsibior-cy oraz artyci.

Przedmiotem aukcji byo gralskie malarstwo na szkle Zofii Majerczyk-Owczarek z Zakopanego. Na sprze-da wystawiono 42 obrazy.

Spotkanie starostwLipcowe Posiedzenie Konwentu Starostw Wojewdztwa Wielkopolskiego.

Obrazy na sprzedaAukcja charytatywna w Starostwie Powiatowym w Poznaniu

Wszystkie ku radoci or-ganizatorw i ony Wojcie-cha Kurasza znalazy na-bywcw.

Caa uroczysto prze-biegaa w przyjemnej at-mosferze, ktr zapewnia midzy innymi oprawa mu-zyczna w postaci autentycz-nej kapeli gralskiej. Spe-cjalnie na t okazj grupa przyjechaa do Poznania z Zakopanego.

Jak wida, tradycyj-ne gralskie malarstwo na szkle jest modne i podane przez Wielkopolan. Nie po-winno to dziwi, poniewa autorka prac, Zofia Majer-czyk-Owczarek, naley do najlepszych artystw pry-mitywnych, a jej samorod-ny talent bywa porwny-wany z geniuszem Nikifora Krynickiego albo Edwarda Dwurnika.

Marta Zielewicz

Wraz z pocztkiem lipca nade-sza pora na kolejne zebranie sta-rostw w ramach Konwentu Sta-rostw Wojewdztwa Wielkopol-skiego.

Na spotkanie zorganizowane w Starostwie Powiatowym w Po-znaniu przybyli szefowie niemal wszystkich trzydziestu piciu po-wiatw z caego wojewdztwa, w tym przedstawiciele czterech miast na prawach powiatu. Posie-dzenie rozpoczli Lech Janicki, Starosta Ostrzeszowski, jako prze-wodniczcy Konwentu oraz Jan Grabkowski, Starosta Poznaski, jako gospodarz miejsca spotkania.

Wrd poruszonych tematw omwiono m.in. spraw opat za wody opadowe oraz propozycj re-organizacji prokuratur rejonowych poprzez czenie maych prokura-tur i likwidacj najmniejszych pla-cwek. Dyskusj wywoaa rw-nie kwestia opat za wydawanie dziennikw budowy, przy czym starostowie stanli ostatecznie na stanowisku, i naley ustali jed-nolity puap dla kadego powiatu z tytuu takiej opaty.

Ponadto Jan Grabkowski, jako

Raport o bezrobociu absol-wentw szk ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu poznaskiego z roku szkolnego 2009/2010 by tematem konferencji prasowej zwo-anej przez Starost Poznaskiego, Jana Grabkowskiego; Przewodni-czcego Powiatowej Rady Zatrud-nienia, Tomasza Kaysera oraz dy-rektora Powiatowego Urzdu Pra-cy w Poznaniu, Zygmunta Jeew-skiego.

Na konferencji przedstawiono szczeglnie dotkliwy problem, jakim jest sytuacja osb modych na rynku pracy. Modzie, w tym absolwen-ci szk, stanowi szczegln grup w stosunku do ktrej stosowane s wielokierunkowe dziaania majce na celu zdobywanie dowiadczenia zawodowego i dostosowanie kwali-fikacji do potrzeb rynku.

Starosta Grabkowski omwi wnioski wypywajce z lektury ra-portu. Zdaniem autorw niezmier-nie wan rzecz jest zachcanie pracodawcw do wsppracy i par-tycypacji w ksztaceniu przyszych pracownikw. wietnym przyka-dem jest wsppraca firmy Volkswa-gen Pozna z Zespoem Szk nr 1 w Swarzdzu czy firmy Solaris Bu-s&Coach z Zespoem Szk w Bo-lechowie.

Urzd pracy ju od 11 lat przygo-towuje raporty o bezrobociu absol-wentw szk ponadgimnazjalnych. Wedug danych zawartych w tego-rocznym sprawozdaniu w Powia-towym Urzdzie Pracy w Pozna-niu dziaajcym na terenie Pozna-nia i powiatu poznaskiego, na ko-niec lutego 2011 roku zarejestro-wanych byo 17.988 osb bezrobot-

nych, z czego 2.891 osb w wieku do 25 lat.

Analiz objto 271 szk ponadgimnazjal-nych dla modziey i doro-sych, publicznych i niepu-blicznych, w tym 26 wy-szych. Wspomniane szko-y w 2010 roku ukoczy-o cznie 55 305 absol-wentw, co w porwnaniu z rokiem poprzednim sta-nowi wzrost o 7,21%.

Tomasz SkupioAsystent Starosty

przedstawiciel Konwentu w Zwiz-ku Powiatw Polskich, dokona przegldu dziaa w ramach prac tej organizacji. Przedstawi tak-e inicjatywy podjte na posie-dzeniach Komisji Wsplnej Rz-du i Samorzdu Terytorialnego. Tu wrd najwaniejszych spraw po-jawiy si te dotyczce wstrzyma-nia tworzenia Centralnej Ewiden-cji Pojazdw i Kierowcw, a take ograniczenia deficytu jednostek sa-morzdu terytorialnego.

Starosta Poznaski zwrci rwnie uwag na problem po-prawy utrzymywania urzdze melioracji wodnych. Z jego ini-cjatywy Zwizek Powiatw Pol-skich zwrci si w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatem podjcia dziaa prawnych w celu utrzymania w na-leytym stanie technicznym urz-dze melioracji wodnych szczeg-owych przez podmioty odnoszce korzyci w zwizku z wykorzysty-waniem tych melioracji. Podjcie wskazywanych dziaa ma zapo-biega powstawaniu duych rozle-wisk, lokalnych powodzi, a przez to niwelowa utrudnienia w pro-wadzeniu prawidowej gospodar-ki rolnej.

Wrd zaproszonych goci swoje wystpienie mia Czonek Zarzdu Wojewdztwa Wielko-polskiego, Tomasz Bugajski oraz Dyrektor Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Poznaniu, Barbara Kwa-piszewska, ktra poruszya zagad-nienia dotyczce sytuacji na rynku pracy i dokonaa przegldu progra-mw na aktywne formy zatrudnie-nia bezrobotnych.

Micha Dziedzic Asystent Starosty

Poznaskiego

roda 24 sierpnia 20118 NASZ GONASZ GO

Kalendarz osigni Ireneusza Szpotaw drodze do 2 x 7:Korona Ziemi1. Afryka - Kilimanjaro 5895 m npm - 22 lutego 20062. Ameryka Pd. - Aconcagua 6962 m npm - 19 lutego 20083. Europa - Elbrus 5642 m npm - 7 sierpnia 20084. Ameryka Pn. - Mount McKinley 6194 m npm

- 14 czerwca 20095. Australia - Carstensz Pyramid 4884 m npm - 6 maja 20106. Antarktyda - Mount Vinson 4892 m npm - 8 grudnia 20107. Azja - Mount Everest 8848 m npm - 20 maja 2011

7 maratonw na 7 kontynentach1. Ameryka Pnocna Freescale Marathon

- 3 listopada 2002 3:49:592. Europa Berlin Marathon

- 30 wrzenia 2007 2:57:25 (rekord yciowy)3. Afryka Victoria Falls Marathon - 29 sierpnia 2010 3:58:274. Antarktyda Ice Marathon - 12 grudnia 2010 5:10:045. Azja Tokio Marathon - 27 lutego 2011 3:26:386. Australia i Oceania New Plymouth Marathon

- 5 marca 2011 3:19:017. Ameryka Pd. Maratona Caixa do Rio de Janeiro

- 17 lipca 2011, 3:20:38

KaKady ma swdy ma swj Mount Ej Mount Everestv

najwyszym szczycie Ziemi, za jako pierwsza kobieta na wiecie na szczycie K2. Zagina w 1992 roku podczas ataku szczytowego na Kanczendzong. Wraz z Car-losem Carsolio 12 maja o wp do czwartej wyruszyli w gr z obozu IV na 7950 metrach. Po dwunasto-godzinnej wspinaczce w gbokim niegu Carsolio stan na wierz-choku. Schodzc, napotka Wan-d na wysokoci ponad 8200 me-trw. Mimo braku sprztu biwa-kowego zdecydowaa si przecze-ka noc i kontynuowa wejcie na-stpnego dnia. Jej ciaa nie odnale-

ziono... Wanda Rutkiewicz mwi-a: Alpinizm to wentyl dla ludzi odczuwajcych potrzeb walki. Ty stworzony jeste do cigej walki? Z grami, z kilometrami marato-nu, z wasnym organizmem, z wa-sn psychik?

- Lubi rzeczy trudne, takie, kt-re wymagaj duego wysiku. By by maratoczykiem trzeba mie nie tylko sprawne nogi i pojemne puca, ale i charakter. Na 35, 38, 41 kilometrze zadajesz sobie pytanie po co? Oczywicie, mona prze-biec jeden maraton, by co tam sobie udowodni. Ale ja mam ju na kon-cie 35 ukoczonych maratonw...

Rzeczy atwe moe zrobi kady, ja wol te trudne. Bardzo lubi wysi-ek, zawsze trenowaem sporty wy-sikowe. Nie strzelam do tarczy, nie gram sportowo w szachy, czy w bry-da. Nie biegam na sto metrw, tyl-ko wybieram biegi rednio- i dugo-dystansowe. Czternacie lat treno-waem karate...

- Ok, to zapytam teraz co na to najblisi. Nie ma Ci w domu

Dokoczenie ze strony 4

Ireneusz Szpot i... zdjcia upamitniajce przebiegnite maratony (w siedzibie firmy Szpot).

Na szczycie Mount Vinson (2010), Antarktyda.

Na zboczu Aconcagua (2008), Ameryka Poudniowa.

Podczas rozmowy w swarzdzkiej siedzibie firmy SZPOT.

Tokio Marathon (2011), Azja. Niebezpieczny odcinek w drodze na szczyt Mount Everest (2011), Azja.

roda 24 sierpnia 2011 9NASZ GONASZ GO

Ireneusz Szpot pierw-szym Polakiem z podwjn koron

W czwartek 20 maja 2011 roku o godzinie 9.57 czasu lo-kalnego Poznaniak z urodze-nia, a z wyboru Swarzdza-nin Ireneusz Szpot stan na szczycie najwyszej gry wiata Mount Everest. Sta si w ten sposb trzynastym Polakiem, ktry zdoby Koro-n Ziemi, czyli siedem najwy-szych szczytw na siedmiu kontynentach. W niedziel 17 lipca 2011 roku przebiegajc maraton w Rio de Janeiro sta si pierwszym Polakiem, ktry nie tylko zdoby Koron Ziemi, ale take przebieg krlewski dystans na wszystkich sied-miu kontynentach. Ostatnim z cyklu maratonw by wa-nie rozegrany 17 lipca w Rio de Janeiro

Skd u pasjonata motory-zacji, waciciela jednej z naj-wikszych firm motoryzacyj-nych w Wielkopolsce taki po-mys i determinacja? Tu przed wylotem do Rio de Ja-neiro powiedzia:

- Projekt nazwany 2x7, czyli zdobycie siedmiu najwy-szych szczytw na poszczegl-nych kontynentach oraz prze-biegnicie siedmiu maratonw na siedmiu kontynentach naro-dzi si w mojej gowie w roku 2005. Miaem ju za sob bieg w Nowym Jorku, przygotowywa-em si do wejcia na Kilimanja-ro oraz do biegu maratoskiego u podna tego szczytu. Uzna-em, e mona sprbowa po-czy niejako moj pasj biego-w z wspinaczk na Koron Zie-mi. Po 5 latach wysiku, wielu ty-godniach spdzonych w grach, pokonaniu krlewskiego dystan-su take w ekstremalnie trud-nych warunkach jestem bardzo szczliwy, e wszystko udao si doprowadzi szczliwie do koca i jestem pierwszym Pola-kiem ktry na swoim koncie ma owe dwie sidemki, czyli uywa-jc przenoni dwie korony.

Kady ma swj Mount Everesterest

dniami i nocami, kulisz si gdzie tam z zimna w przewiewnym na-miociku albo biegniesz na trasie maratonu w Tokio. A z najbliszy-mi Ci nie ma, take w wanych dla nich momentach. Nie szkoda tego czasu rozki, niebycia ra-zem?

- Jak na polskie warunki , to wczenie zaoyem rodzin i zo-staem ojcem. Od pocztku nasze-go maestwa twierdziem i twier-dz nadal, e na pierwszym miejscu jest Rodzina, potem praca, bo praco-wa trzeba, nastpnie w moim przy-padku sport, a dopiero pniej wyj-

cia do kina, znajomi itp. I tak zosta-o do dzisiaj.

- Z tego co wiem, zaraasz in-nych swoj pasj, bo ona i crka take weszy na Kilimanjaro?

- Tak, ale nie tylko. Jak ja wcho-dziem na Mount Everest, to obie byy w Base Camp na wysokoci 5400 metrw npm, maszeroway dziarsko w gry 12 dni, i tam czeka-y na mj powrt ze szczytu. Miay

dwch Szerpw i jednego tragarza. Zreszt, mielimy wiele szczcia, bo przecie nigdy nie wiadomo, kie-dy si szczyt zdobdzie i kiedy si bdzie wraca. One przyszy do Ba-se Camp o godzinie 7 rano, a ja by-em na miejscu tylko dwie godziny pniej. Schodz z Everestu, patrz, a tu moje dziewczyny stoj w obozie na zboczu gry wiata z rozwini-tym transparentem Korona Ziemi. Fajnie si poczuem, rewelacyjnie. Razem wracalimy do domu...

- Czy zdobycie dwch Koron Ziemi, to dowd na to, e warto spenia swoje marzenia?

- Zdecydowanie tak. Mam ogromn satysfakcj jestem pierw-szym Polakiem, ktry ma dwie si-demki. Mam teraz sporo zapro-sze na spotkania z modzie i chc im wanie powiedzie, e marze-nia trzeba i warto realizowa. Cho-by wydaway si nierealne. Chc im powiedzie, e kady w yciu ma swj Mount Everest do zdobycia. Dla jednego bdzie to zdana matura, dla innego pierwsza zaoona w y-ciu wasna firma, dla jeszcze inne-go pokonanie choroby. Trzeba sobie stawia cele w yciu. Jestem szcz-liwy, e mi si udao.

- Czy bya taka chwila, w kt-rej mylae, e nie wrcisz?

- By wej na Mount Everest trze-ba speni wiele formalnoci. Mi-dzy innymi trzeba wypeni wnio-sek, w ktrym jest taki punkt: Co organizator tej wyprawy ma zrobi z Twoimi zwokami? Skremowa je, zostawi na miejscu, czy sprowadzi do kraju? Kto pokryje koszty itp. Musi si pod tym podpisa ona, po-da numer swojej polisy na ycie... Lekarz, ktry wystawia zawiad-czenie o twoim stanie zdrowia mu-si poda swoje wszystkie dane, tak-e kontaktowe. Wtedy to zagroenie staje si takie bardzo realne... Gdy ju byem w Base Camp na wysoko-ci 5400 metrw i zaczem wcho-dzi wyej, dotara do nas informa-cja o pierwszej ofierze miertelnej. Zgin himalaista, ktry spa w na-miocie kilka metrw od naszych. Zmar na zawa serca. Dwa dni p-niej kolejny czowiek zmar na ser-ce. Ju na pocztku wyprawy usy-szaem o dwch nieboszczykach! To robi wraenie. Tak naprawd, to nig-dy nie wiadomo, co si moe sta. Sporo czytaem przed t wypraw, a w tych relacjach nie brakowao ofiar miertelnych. W mojej wypra-wie, w mojej grupie omioosobo-wej by Neal Beidleman, ktry szed w wyprawie na Mount Everest 15 lat wczeniej i wwczas zgino piciu himalaistw. Neal zdecydowa si na powrt na t gr dopiero po 15 la-tach. Troch z nim na ten temat roz-mawiaem... Gdy idziesz icefallem to jest ten najtrudniejszy odcinek na Everecie - stawiasz nog na ta-kim cienkim lodzie i natychmiast chcesz j podnie. Nigdy nie wiesz, czy mostek nieny ci utrzyma, czy runiesz w d... eby zdoby Mount Everest trzeba mie sporo szczcia. Potrzebna jest kilkudniowa dobra pogoda. Atak na szczyt rozpoczy-na si na wysokoci 5400 metrw i trwa siedem dni. Jak w tym czasie pogoda si popsuje, trzeba wraca, nie ma alternatywy, bo mona zgi-n. Potem mona prbowa jeszcze raz, ale musi wystarczy tlenu. Nam te pierwszy atak na szczyt z obo-zu nr 4 na wysokoci 8000 m npm si nie uda. Byem bardzo zy, gdy musielimy wraca. Potem szef na-szej wyprawy Scott Woolums podj decyzj, by Szerpowie zeszli na d zabierajc z sob tylko tyle tlenu, ile potrzebowali na zejcie, a nam zo-

stawili reszt. Zaatakowalimy dru-gi raz szczyt majc zapas tlenu. To bya decyzja ryzykowna, ale jak si okazao suszna.

- Jaka jest twoja recepta na y-cie, yciowa maksyma?

- Nie bd formuowa recept dla kolegw biznesmenw, bo kady ma wasn. Uwaam jednak, e yjemy nie po to by pracowa, ale pracuje-my po to, eby y. y po swojemu, eby z tego ycia mie jak frajd, eby czerpa z niego jak najwicej. Planw, realizacji marze nie ma co odkada na potem. Czas szybko biegnie i... potem moe nie starczy si, determinacji, zdrowia.

- Kto jest sponsorem twoich wypraw?

- Niestety, nie mam sponsorw i swoje wyprawy finansuj sam. Nie ukrywam, e nie wszystkie s rela-tywnie tanie.

- Jak wyglda twj dzie? Wstaj o...

- Godzinie sidmej, jak nie mam rano treningu. Jak trenuj, to godzi-n wczeniej.

- Jem...- W pracy.- Co?- niadanie...- Jakie?- Patki, ososia, kaszk man-

n...- Co potem?- Praca.- I...- Drugie niadanie. Truskawki,

borwki, duo owocw. Potem pra-cuj....

- Jeszcze jeden cytat, te au-torstwa Wandy Rutkiewicz: Cza-sami myl, e wspinam si dlatego, aby przekona si, jak droga jest mi nasza szara codzienno. Wracajc poznaj, jak smakuje kubek gor-cej herbaty po dniach pragnienia, sen po wielu nieprzespanych no-cach, spotkanie z przyjacimi po dugiej samotnoci, cisza po godzi-nach przeytych w przeraliwej wi-churze. Podpisujesz si pod tym?

- Super! Super to uja.- Czy dziki twojemu bieganiu,

wspinaniu si...- Tak, mam inny stosunek do

ycia.- Lepiej smakujesz ycie?- Na pewno. Jak spdzasz siedem

dni i nocy na Antarktydzie, gdzie na wysokoci 4300 wieje wiatr i tem-peratura spada do minus 70 stopni Celsjusza, to potem minus 20 stopni nie robi na tobie ju takiego wrae-nia. Po takich dowiadczeniach pro-zaiczne, codzienne czynnoci spra-wiaj wiksz przyjemno.

- Ostatnie pytanie, najblisze plany biznesowe i sportowe, to...

- Budujemy kolejny wielomar-kowy salon samochodowy obok wza autostradowego w Komor-nikach. To dua, kosztowna inwe-stycja, szczeglnie w okresie kry-zysu. A sportowe plany, to przy-gotowanie do Mistrzostw wiata w triathlonie na Hawajach. Naj-pierw jednak trzeba si na te zawo-dy zakwalifikowa. A jest to taki Mount Everest, bo trzeba prze-pyn 3800 metrw, przejecha 180 kilometrw na rowerze i prze-biec maraton. A wszystko jednego dnia, czyli jest to okoo 10 godzin wysiku.

- Twj TYDZIE WIELKO-POLSKI yczy spenienia wszyst-kich tych planw.

RozmawialiMONIKA i TOMASZ

MAKOWSCY

Fot. Monika Makowskai Archiwum Ireneusza Szpota

Berlin Marathon (2007), Europa. Przepa pod nogami w drodze na szczyt Mount Everest (2011), Azja.

W czasie wspinaczki na Aconcagua (2008), Ameryka Poudniowa.

Ireneusz Szpot na tle zdobytych siedmiu najwaniejszych szczytw na sied-miu kontynentach w siedzibie firmy SZPOT.

roda 24 sierpnia 201110 NUMERY ARCHIWALNE CZYTAJ NA STRONIE www.twoj-tydzien.pl

Tylko 1,50 z

Rok VI Numer 4/126 28 lutego 2007 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPO

LSCE

Nastpny numer ukae si w rod

14 marca

zapraszamy do nowootwartego serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

W NUMERZETajemnice obozu specjalnego str. 5Rozmowa z Jerzym KrotoskimOdszkodowania za haas str. 7Gwiazdy w Citronach str. 9wiadek koronny str. 12Nowy Fiat Scudo str. 16

Ukazujemy siw POZNANIU

Powiecie Poznaskim,

Powiecie Szamotulskim

Kamca nie wierzy innym. Inni nie wierz kamcy!

Gracian

Nagroda Business Centre ClubOstre Piro 2006

dla Redaktora NaczelnegoTwojego TYGODNIA

Nie czujNie czuj sisi politycznym politycznym zbrodniarzemzbrodniarzem strony 3 i 6

Rok VII Numer 18/164 24 wrzenia 2008 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMY

do serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

strona 6

Nastpny numer

ukae si w rod

8 padziernika

strona 5

Ostatni rejs U-boota 234 Jakie tajemnice wiz hitlerowski okrt podwodny

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJ

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

Proponuj Dzie bez majtek

TAKMYL

Karetka pogotowiaarchiwalnego

strona 7

strony strony 3 3 ii 88

W ciszy pojawiajW ciszy pojawiaj sisi pomyspomysyy

Rozmowa ze STANISAWEM SOJK, muzykiem i kompozytorem

strona strona 3 3 ii 88

TRAGEDIA GIBRALTARSKA

Zemsta, czy zbieg okolicznoci

Rok VII Numer 17/163 10 wrzenia 2008 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMY

do serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

strona 6

Nastpny numer

ukae si w rod

24 wrzenia

strona 5

Ostatni rejs U-boota 234 Jakie tajemnice wiz hitlerowski okrt podwodny

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJ

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

Dziennikarze wpuszczeni w maliny

TAKMYL

AUTO CENTRUM, czylinowy salon Lancii w Poznaniu

strona 14

Rozumiem prostytutkRozumiem prostytutk, , a polityki niea polityki nie strony strony 3 3 ii 88

strona 9

Zbigniew Zbigniew HodysHodys

Rok VIII Numer 24/218 22 grudnia 2010 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 2,00 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod 12 stycznia 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYLTomasz MakowskiJak SZJak SZEM, EM, proszprosz PANIPANI

Wielka Wielka ucieczkaucieczka aliancalianckich kich jejeccww

SENSACJEZ

PRZESZOCILESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Nicolas CageNicolas CageNASZ SUPER GONASZ SUPER GO

Rozmowa z wybitnym aktorem Rozmowa z wybitnym aktorem strony 3 i 9strony 3 i 9

PO nie musi PO nie musi wygrywawygrywa za wszelkza wszelk cencenRozmowa z FILIPEM KACZMARKIEM

strony 4 i 8

Rok VII Numer 8/178 22 kwietnia 2009 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod

6 maja 2009

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strony 3 i 4

Leszek Adamczewski

Ocean Ocean gruzgruzw ww w KoKoobrzegu obrzegu

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJ

Tomasz Makowski

Palikot mwi, e prezydent pije

strona 6

TAK MYL

strona 5

BraBraem czasami z bratemem czasami z bratempienipienidze dze od babciod babci

Rozmowa Rozmowa z LECHEM z LECHEM

KACZYKACZYSKIM, SKIM, prezydentem prezydentem

Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej Polskiej

strona 9

Okradaj Stra Miejsk

Pod patronatem Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Rok VII Numer 16/186 26 sierpnia 2009 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod 9 wrzenia 2009

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

Leszek Adamczewski

Tu pady pierwsze strzay

OKRUCIESTWAWOJNY

Tomasz MakowskiAgnieszka Szulim robi Ci w konia

strona 6

TAK MYL

strona 5

strona 6

Turysta dojna krowa

stronstronaa 3 i 73 i 7

BABSKIE GADANIE

Jako aktor mogJako aktor mog byby kakadymdym

RRozmowa ze ozmowa ze ZZBIGNIEWEM BIGNIEWEM

ZAMACHOWSKIMZAMACHOWSKIM, , aktorem teatralnym aktorem teatralnym

i filmowymi filmowym

Muzyka w barwie MITAMstrona 4 i 8

MAGORZATA MARKOWSKA

W nastpnym numerze

zapraszamy na rozmow

z Arturem

Barcisiem

Rok IX Numer 10/228 25 maja 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.pl e-mail: [email protected] GAZETA BEZPATNA

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgaszaniei likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 8 czerwca 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYLTomasz Makowski

Autostrada Autostrada A2 autostradA2 autostrad wstyduwstydu

Ukazuje si od 15 maja 2002 rokuUkazuje si od 15 maja 2002 roku

Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Nie jestemNie jestemwcale wcale wesowesokiemkiemstrony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

Rozmowa Rozmowa

z z CEZARYM CEZARYM AKIEM,AKIEM, aktorem teatralnym, aktorem teatralnym, filmowym filmowym i telewizyjnymi telewizyjnym

Rok VII Numer 17/187 9 wrzenia 2009 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)D

wut

ygod

nik.

Uka

zuje

si

od

15

maj

a 20

02 r

oku.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod 23 wrzenia 2009

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

Leszek Adamczewski Tu pady pierwsze strzay

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJ

Tomasz MakowskiPolscy pikarze,czyli dziady na boisku strona 6

TAK MYL

strona 5

strona 6

Kreskwki, czyli... nauka chamstwa

stronstronaa 3 i 3 i 44

BABSKIE GADANIE

SzczSzczciem sciem s dla mnie ludzie, dla mnie ludzie, ktktrych spotykamrych spotykam

PIOTR MACHALICPIOTR MACHALICAA

MAGORZATA MARKOWSKA

W nastpnym numerze

zapraszamy na rozmow

z Tadeuszem Zwiefk

Rok IX Numer 11-12/229-230 8 czerwca 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.pl e-mail: [email protected] GAZETA BEZPATNA

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgaszaniei likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 20 lipca 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYLTomasz Makowski

Pazerna KuriaPazerna Kuria

Ukazuje si od 15 maja 2002 rokuUkazuje si od 15 maja 2002 roku

Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

strony strony 3, 3, 4, 4, 55

Nigdy nie chciaNigdy nie chciaem em byby anonimowym anonimowym aktoremaktorem

Rozmowa z Rozmowa z ARTUREM BARCISIEMARTUREM BARCISIEM, , aktorem teatralnym i filmowym, reaktorem teatralnym i filmowym, reyseremyserem

Nicolas Cageaktor

Rok VII Numer 21/191 4 listopada 2009 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod 18 listopada 2009

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarskie Kozioki 2007

Leszek Adamczewski Polacy planowali zamach na Hitlera (2)

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJ

strona 5

PowiedziaPowiedzia mi mi jestejeste do dupydo dupyRozmowa z MARCINEM MELLEREM, redaktorem naczelnym magazynu Playboy strony 3, 9

Marcin Mellerredaktor naczelny Playboya

Piotr Machalicaaktor

60-184 Pozna, ul. Zotowska 85

tel. 868-44-61, fax 894-60-06

Tylko

1,50 z

Rok V Numer 6/103 29 marca 2006 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

AUTORYZOWANA STACJA OBSUGI SAMOCHODW OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH

Uwagaoferujemy

USUGdla Naszych Klientw

Zgaszanie i likwidacja

szkd

Dwutygodnik. Ukazuje si od 15 maja 2002 roku.

POZNA POZNA POZNA POZNA POZNA POZNA POZNA CZERWONAK DUSZNIKI KAMIERZ OBRZYCKO OSTRORG PNIEWY ROKIETNICA

SUCHY LAS SWARZDZ SZAMOTUY TARNOWO PODGRNE WRONKI

ISO 9001

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCE

CIEKAWOSTKI KOSMETYCZNE str. 2Anna Siekierska (dziennikarka)wspomnienie str. 3ZNANI O SOBIEAndrzej Jungermann prezes Car Javi (Seat) str. 4TAJEMNICE II WOJNY WIATOWEJCo ukryto w podziemiach zamku w Bolkowie? str. 5TAK MYLA drogi asz si... felieton o Kongresie PiS str. 6Wadz trzeba umie si dzieli rozmowa z W. Witkowskim, przewodniczcym Unii Pracy str. 7KRYMINALNY POZNA str. 7Dzieci wszdzie s takie same rozmowa z M. ask, dyrektorem Przedszkola nr 189 w Poznaniu str. 8-9Dziennikarze na wybiegu str. 9KULTURA str. 12ROZRYWKAM.in politycy widziani inaczej(TYLKO U NAS!!!) str. 13Chrysler i Oskary str. 14Genewa 2006 str. 14Szczliwy salon Pol-Caru str. 16

Nastpny numer ukae si w rod

12 kwietnia

strony strony 3 i 3 i 44

Balcerowicz Balcerowicz musi...musi...

Leszek Balcerowiczminister finansw

Artur Barciaktor

Rok VII Numer 9/179 6 maja 2009 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod

20 maja 2009

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

Leszek Adamczewski

Wygrywali Wygrywali szybsi szybsi od Rosjanod Rosjan

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJ

Tomasz Makowski

NORAUTO, czyli zrb sobie sam

strona 6

TAK MYL

strona 5

strony 8-9

Pierwszy lot Pierwszy lot pierwszym pierwszym polskim polskim HerkulesemHerkulesem

Jestem Jestem szczery, szczery, bo nie bo nie walczwalcz o wo wadzadz

Rozmowa z

ANDRZEJEM SEWERYNEM,

aktorem i reyserem o wiatowych i polskich

dowiadczeniach nie tylko zawodowych

strony 3 i 4

Andrzej Sewerynwybitny aktor i pedagog

Zbigniew Zamachowskiaktor

Lech Kaczyskiprezydent RP

Tylko

1,50 z

Rok IV Numer 22-23/93-94 9 listopada 2005 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

60-184 Pozna, ul. Zotowska 85 tel. 868-44-61, fax 894-60-06

AUTORYZOWANA STACJA OBSUGI SAMOCHODW

POWYPADKOWYCHWSZYSTKICH MAREK

KOMPLEKSOWE NAPRAWY

SAMOCHODW OSOBOWYCH

I DOSTAWCZYCH SPECJALIZACJA

SAMOCHODY FRANCUSKIE

AUTO ZASTPCZE

ROZLICZENIA BEZGOTWKOWE

ISO 9001:2000Dwutygodnik. Ukazuje si od 15 maja 2002 roku.

Krajobraz po... bitwieczyli dlaczego PO przegraa str. 3

TAJEMNICEII WOJNY WIATOWEJ str. 5

TAK MYLBezradny kraj str. 6

Handlowali zwokami? str. 6

Nadal w... pampersach str. 8

Wok puszczaskich kociow str. 9

BABSKIE GADANIEWybralimy raj(?!) str. 14

Nissan - Andrzej Polodywyrniony w Tokio str. 16

W NUMERZE

Nastpny numer ukae si w rod

23 listopada

ZNANI O SOBIEZNANI O SOBIE

Jan Machulski Jan Machulski aktor aktor strona strona 44

nr 22-93 16 stron krotsza.indd 1 2009-08-21 17:11:39

Jan Machulskiaktor

Nie parodiowaem papieaRozmowa z MARKIEM SIWCEM, wiceprzewodniczcym Parlamentu Europejskiego, politykiem SLD

strony 8-9

Rok VII Numer 1/171 14 stycznia 2009 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod 28 stycznia 2009

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski

Na tropie zotego konwoju SS

1)

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJ

Tomasz MakowskiRatujmy pornobiznes?

strona 6

TAK MYL

ycie trzeba

smakowa

Rozmowa z MAGORZAT

FOREMNIAK, aktork filmow

i teatraln

Magorzata Foremniakaktorka

Zbigniew Hodysmuzyk

Cezary akaktor

Stanisaw Sojkamuzyk

Twj TYDZIEw prenumeracie

ELEKTRONICZNEJwww.twoj-tydzien.prv.pl

Rok VII Numer 2/172 28 stycznia 2009 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod

11 lutego 2009

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007 Leszek Adamczewski

Na tropie zotego konwoju SS (2)

1)(2(2)

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJTomasz Makowski

Durczok i Cichopek czyli snopowizaka i samolot

strona 6

TAK MYL

Dzi specjalny dodatek o Szkole

Podstawowej nr 34

w Poznaniu

Jeli powiesz, e osigne Jeli powiesz, e osigne wszystko, to nie yjeszwszystko, to nie yjesz

Rozmowa Rozmowa z z JANUSZEM JANUSZEM GAJOSEMGAJOSEM, , aktorem teatralnym aktorem teatralnym i filmowym, i filmowym, profesorem sztuki profesorem sztuki teatralnejteatralnej

strony 3 i 4

strona 5

Janusz Gajosaktor, profesor sztuki teatralnej

strona 6

Zwizkowcy aspoeczne darmozjady

BABSKIE GADANIE

Rok VII Numer 24/170 24 grudnia 2008 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 1,50 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMY

do serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod 14 stycznia 2009

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 5

Leszek Adamczewski

Batory zoony w kostk

TAJEMNICEII WOJNY

WIATOWEJ

Tomasz MakowskiMotoryzacyjnimdrale

strona 6

TAK MYL

Koncert Koncert to miato mia PaderewskiPaderewskiRozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM, Rozmowa ze ZBIGNIEWEM WODECKIM, muzykiem muzykiem instrumentalisinstrumentalistt ((skrzypcskrzypcee, , trbktrbkaa), piosenkarzem, ), piosenkarzem, kompozytokompozytorrem, em, jurorem w telewizyjnym programie jurorem w telewizyjnym programie Taniec z gwiazdamiTaniec z gwiazdami strona 3 i 9

Zbigniew Wodeckimuzyk

Twj TYDZIEw prenumeracie

ELEKTRONICZNEJzamwienia: 602 638409

Rok VIII Numer 5/199 10 marca 2010 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 2,00 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod

24 marca 2010

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

Tomasz Makowski

Dzie Kobiet jest raz w roku. I wystarczy!

strona 6

TAK MYL

Leszek Adamczewski Uszkodzoneschody donikd

SENSACJEZ

PRZESZOCI

Parytetom mwi NIE!

BABSKIE GADANIE

MAGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 5

strona 3 i 11

Ludzie byliLudzie byli wspaniali,wspaniali, ale czasyale czasy bybyy wredney wredne

Rozmowa zMARKIEMSIUDYMEM,aktoremteatralnymi filmowym

Marek Siudymaktor

strona 4

Twj TYDZIEw prenumeracie

ELEKTRONICZNEJzamwienia: 602 638-409

Rok VIII Numer 15-16/209-2010 18 sierpnia 2010 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 2,00 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod 22 wrzenia 2010

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYL

strona 3, 5, 12

Nie mam Nie mam wrogwrogw w na torzena torze

Tomasz MakowskiJarku! Dzikujemy!!!

Rozmowa Rozmowa z ROBERTEM z ROBERTEM KUBICKUBIC,, kierowckierowc wywycigowym cigowym Renault Renault FormuFormuy 1y 1

Mog przez jaki czas nie pracowaRozmowa z KATARZYN BUJAKIEWICZ, aktork

Robert Kubicakierowca Formuy 1

Stanisaw Mikulskiaktor

W nastpnym numerze

zapraszamy na rozmow

z Cezarym

akiem

Rok IX Numer 9/227 4 maja 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.pl e-mail: [email protected] GAZETA BEZPATNA

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgaszaniei likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 25 maja 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYLTomasz Makowski

PosePose, kt, ktry ry (niemo(niemoliwe?) liwe?) coco robirobi

Ukazuje si od 15 maja 2002 rokuUkazuje si od 15 maja 2002 roku

Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

JesteJeste taki czy inny, taki czy inny, ale za tobale za tob sisi ttskniskni strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

Rozmowa z BOHDANEM AZUK, aktorem filmowym i teatralnym, piosenkarzem

FOT.

K

RZY

SZTO

F ST

YSZ

Y

SKI

Bohdan azukaaktor filmowy i teatralny,piosenkarz

W nastpnym numerze

zapraszamy na rozmow

z Bohdanem azuk

Rok IX Numer 7-8/225-226 20 kwietnia 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.pl e-mail: [email protected] GAZETA BEZPATNA

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgaszaniei likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 4 maja 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYLTomasz MakowskiPolicja Policja wyczywyczyci buty ci buty naszym naszym Czytelnikom?Czytelnikom?

Ukazuje si od 15 maja 2002 rokuUkazuje si od 15 maja 2002 roku

Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Dobra para spodni Dobra para spodni momoe zaste zastpipi kilkakilka lat terapii lat terapii

Nasi Nasi GGocieocie

strony strony 3, 8 i 3, 8 i 99

TRINNY TRINNY ii SUSANNAHSUSANNAH

Trinny i Susannahubieraj Polakw

Rok IX Numer 4/224 23 lutego 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 2,50 z (w tym 8% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 16 marca 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 4 i 9

Do PKO BP Do PKO BP zawsze bliskozawsze bliskoRozmowa z PIOTREM KUNIERKIEM, dyrektorem PKO Bank Polski w Poznaniu

Zamach Zamach w Wilczym w Wilczym SzaSzacucu (1)(1)

SENSACJEZ

PRZESZOCILESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 7

DwDwch tatusich tatusiw w lub dwie lub dwie mamusiemamusie

BABSKIE GADANIE

MAGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Widzieli mnie! Widzieli mnie! I co z tego?I co z tego?

Rozmowa z RYSZARDEM KOTYSEM, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym, reyserem

Ryszard Kotysaktor

Twj TYDZIEw prenumeracie

ELEKTRONICZNEJszczegy na str 16

Rok IX Numer 3/221 9 lutego 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 2,50 z (w tym 8% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 23 lutego 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

Obejrzyj film Casanovafilm Casanova

WALENTYNKI

strona 13

strona 6

TAK MYLTomasz MakowskiR. Kubica R. Kubica -- chchopiec opiec w krw krtkich tkich spodnenkach?spodnenkach?

Spotkanie Spotkanie z bombz bomb w tlew tle

SENSACJEZ

PRZESZOCILESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 8-9

W Polsce W Polsce ma byma by wiat wiat wedwedug ug KiepskichKiepskichRozmowa z

JANEM PIETRZAKIEMM, satyrykiem, czowiekiem z kabaretu

Twj TYDZIEw prenumeracie

ELEKTRONICZNEJzamwienia: 602 638-409

Rok VIII Numer 20/214 20 padziernika 2010 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 2,00 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP

SERWIS MECHANICZNYNAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZECZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556zgaszanie

i likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer ukae si w rod 3 listopada 2010

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

mieci w gowie

BABSKIE GADANIE

MAGORZATA MARKOWSKA

strona 6

strona 6

TAK MYLTomasz MakowskiUmiechnijmy si (mimo wszystko) zbicznie

Tajemnicza Tajemnicza katastrofa na katastrofa na StaroStarocece

SENSACJEZ

PRZESZOCILESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

Konkurs dla sprzedawcwSzczegy na stronie 11

Rozmowa Rozmowa z z Emilianem Emilianem KamiKamiskimskim aktorem, aktorem, rereyseremyserem

W haniebnym W haniebnym chaosiechaosie

Emilian Kamiskiaktor

Jan Pietrzakczowiek z kabaretu

Twj TYDZIEw prenumeracie

ELEKTRONICZNEJszczegy na str 2

Rok IX Numer 5/225 16 marca 2011 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 2,50 z (w tym 8% VAT)

ZAPRASZAMYdo serwisuRENAULT

AUTODRAPSERWIS MECHANICZNY

NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE

CZCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556

zgaszaniei likwidacja szkd

Pozna, ul. Zotowska 85

SERWIS MECHANICZNY 061 868 41 09NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE061 868 44 61CZCI ZAMIENNE 061 868 24 27

Nastpny numer 30 marca 2011

Jestemy laureatem nagrody

Business Centre ClubOstre Piro

2006

Jestemy laureatem nagrody

StowarzyszeniaStowarzyszeniaDziennikarzy RPDziennikarzy RPDziennikarskie Dziennikarskie Kozioki 2007Kozioki 2007

strona 6

TAK MYLTomasz Makowski

PoznaPozna nie bnie bdzie dzie drugdrug GenewGenew

Zamach Zamach w Wilczym w Wilczym Szacu Szacu (2)(2)

SENSACJEZ

PRZESZOCILESZEK ADAMCZEWSKI

strona 5

strony 3 i 9

KartkKartkwka wka z gry wstz gry wstpnejpnej

BABSKIE GADANIE

MAGORZATA MARKOWSKA

strona 6

Ukazuje si od 15 maja 2002 rokuUkazuje si od 15 maja 2002 roku

Najchtniej czytany w WIELKOPOLSCE

Dwutygodnik

Dobrze, kochanie, Dobrze, kochanie, idid, spotkaj si, spotkaj si, , upij siupij si nawet, nawet, wrwr, kiedy chcesz, kiedy chcesz

Rozmowa z HANN LESZYSK, aktork filmow i teatraln

Twj TYDZIEw prenumeracie

ELEKTRONICZNEJzamwienia: 602 638-409

Rok VIII Numer 21/215 3 listopada 2010 ISSN 1734-5294 www.twoj-tydzien.prv.pl e-mail: [email protected] Nr indeksu 373001 CENA 2,00 z (w tym 7% VAT)

Dw

utyg

odni

k. U

kazu

je s

i

od 1

5 m

aja

2002

rok

u.

Najc

htn

iej c

zyta

ny

w W

IELK

OPOL

SCEZAPRASZAMYdo serwisu

RENAULTAUTODRAP