ROJANSCHI ASRO

of 27 /27
SISTEME DE MANAGEMENT SISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIU DE MEDIU EMAS vs.ISO 14.000 EMAS vs.ISO 14.000 Prof. dr. ing. Vladimir Rojanschi PRORECTOR Universitatea Ecologica din Conferinta nationala in domeniul Standardizarii

description

rojanschi asro

Transcript of ROJANSCHI ASRO

 • Conferinta nationala in domeniul StandardizariiSISTEME DE MANAGEMENT DE MEDIUEMAS vs.ISO 14.000

  Prof. dr. ing. Vladimir Rojanschi PRORECTORUniversitatea Ecologica din Bucuresti

 • Reglementarea Consiliului European (EEC) din 1995 - 1836/93 - 29 Iunie 1993 - 1993-1995 : infiintarea structurilor de implementare ; -aplicat sectorului industrial aprilie 1995 ; In 1996 se recunoaste ISO14001 ca " stepping -stone " in raport cu EMAS 1997 - proces consultativ de revedere a EMAS ; Martie 2001 este prezentat EMAS II ; Directiva (EC) no. 761/2001 - revedere - deschis tuturor sectoarelor economice , inclusiv servicii publice si private ; - intarire prin includere ISO 14001; - se aplica si in activitatea Comisiei Europene din septembrie 2001 ; - voluntara ; Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

 • EMAS IIIPosibil a fi promovat la nivelul anului 2010Modificarile principale :Introducerea unor indicatori de performanta de mediu in evaluarea activitatii agentilor economici ( trimitere la ISO 14031 ) ;Prelungirea perioadei de reevaluare la 4 ani 2 ani pentru IMM -uri

 • 1. Politica de mediu2. Analiza de mediu iniial6. Declaraia de mediuVerificatori de mediu acreditaiSistem de acreditareExaminare7. Validare4. Sistem de management de mediu5. Auditul de mediu3. Program de mediuObiective de mediuCiclu de audit max 3 aniCiclul Sistemului de Management de Mediu European (EMAS)

 • Ordinul 50/2004emis de MAPAM " Stabilirea procedurii de organizare si coordonare a schemelor de managementde mediu si audit (EMAS) in vederea participarii voluntare a organizatiilor la aceste scheme , modificat i completat prin Ordinul nr. 444/2006 i Ordinul nr. 1313/2006.

 • Titlul Ordinului nr. 50/2004 scheme a fost modificat prin Ordinul 1313/2006 n Procedura de organizare i coordonare a schemei de management i audit de mediu (EMAS), care permite participarea voluntar a organizaiilor la aceast schem.

 • Comitetului Consultativ EMAS

  Biroului EMAS

  Registrul Naional EMAS

  Comisia de acreditare pentru verificatori de mediu - conform Ordinului nr. 1201/2006, modificat i completat prin Ordinul 1100/2007 ATRIBUII I RESPONSABILITIconform Ordinului nr. 790/4 august 2006;353/02.04.09

 • PROCEDURA DE ACREDITARE CA VERIFICATORI DE MEDIUOrdin nr. 1201 din 07.11.2006Privind Regulamentul de organizare i funcionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu

  Ordin nr. 1100 din 03/07/2007privind modificarea i completarea Regulamentului de organizare i funcionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice i juridice ca verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 1.201/2006

 • PROCEDURA DE NREGISTRAREEMASOrdin nr. 1018 din 26/09/2006 Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 27/10/2006pentru aprobarea Procedurii de nregistrare EMAS

 • SC1: Sistem de management de mediuUKSC2:Auditul demediu

  OlandaSC3:Eco-Marcare

  AustraliaSC4:Evaluareaperformanteide mediuUSSC5: Analiza ciclului de viataFrantaSC6:Termeni si definitii

  NorvegiaAspecte de mediu instandardele deprodusGermaniaWG1specificatiiWG2Linii directoareWG1Principii deauditareWG2Proceduri deauditareWG3CalificareauditoriWG4Evaluare de mediu a unui amplasamentWG1Principiigenerale ptr.programe deaplicareWG2Cerinte ptr.auto-declaratieWG3Principii aleprogramului deEco-marcareWG1Evaluareaperformantelorde mediupentrusistemele demanagementde mediuWG2Evaluareaperformantelorde mediu pentrusistemeleoperationaleWG1GeneralitatiPrincipii silinii directoareWG2Analiza deinventariere(general)WG3Analiza deinventariere(specific)

  WG4EvaluareaimpactuluiWG5Evaluarea ImbunatatiriiSubcomitete si grupe de lucru ale Comitetului Tehnic TC 207

 • Sisteme de management de mediu

  - ISO 14001 Sisteme de management de mediu din 2004 specificaii i ghid de utilizare- ISO 14004 Sisteme de management de din 2004 mediu - Ghid privind principiile, sistemele i tehnicile de aplicare

 • Auditul de mediu- ISO 14010 Ghid pentru audit de mediu Principii generale - anulat- ISO 14011 Ghid pentru audit de mediu - Proceduri de audit - Auditul sistemelor de management de mediu - anulat - ISO 14012 Ghid pentru audit de mediu - Criterii de calificare pentru auditorii de mediu -anulat - ISO 14015 Managementul de mediu Evaluarea de din 2001 mediu a amplasamentelor i organizaiilor -anulat

 • Eco-Marcare- ISO 14020Etichete i declaraii de mediu Principii generale- ISO 14021Etichete i declaraii de mediu Declaraii de mediu pe proprie rspundere (Eco-etichetare de tipul II)- ISO 14022Eco-marcare simboluri- ISO 14023Eco-marcare Testare i verificare metodologii- ISO 14024Etichete i declaraii de mediu Eco-etichetare de tipul I Principii i proceduri- ISO 14025Etichetare i declaraii de mediu. Etichetare de mediu de tip III Ghid pentru principii i proceduri

 • Evaluarea performanei de mediu

  - ISO 14031- Evaluarea performanei de din 1999 mediu Ghid - ISO 14032 - Exemple de evaluari a performantei de mediu

 • Analiza ciclului de via- ISO 14040 Evaluarea ciclului de via Principii i din 1997 cadru de lucru- ISO 14041Evaluarea ciclului de via Definirea din 1998 scopului, domeniului de aplicare i analiza de inventar- ISO 14042 Evaluarea ciclului de via Evaluarea din 2000 impactului ciclului de via- ISO 14043 Evaluarea ciclului de via Interpretarea din 2000 ciclului de via- ISO 14047 Evaluarea ciclului de via Exemple de din 2003 aplicare a ISO 14042- ISO 14049 Exemple de aplicare a ISO 14041 din2000 cu scopul de a stabili definirea si analiza inventarului

 • Termene i definiii- ISO 14050 Management de mediu. Vocabular Aspecte de mediu n standarde de produs - ISO 14060 Ghid pentru includerea aspectelor de mediu n standardele de produs - ISO 14061 Informatii pentru a asista din 1998 oraganizatiile silvice sa aplice SMM - ISO 14004- ISO 14062 Integrarea aspectelor de mediu in proiecte si dezvoltari

 • mbuntire continuAnaliza efectuatde conducereVerificare i aciuni corectiveImplementare i funcionarePlanificarePolitica de mediu

 • * o reglementare europeana ;*se aplica numai in Europa ;*face trimiteri la ISO 14001;*respectarea legislatiei de mediu este un punct de plecare ;*obliga efectuarea auditului extern;*prevede publicarea rezultatelor ;In sinteza EMAS reprezinta:

 • *imbunatatirea continua a performantei de mediu si controlul poluarii ;*efectuarea la minim trei ani a unui audit ;*impune efectuarea unui bilant ecologic ;*trimiteri la BAT si BEP ;*se aplica la toate sectoarele de activitate ;*prevede aplicarea unui sistem intern de management de mediu ;

 • sistem international de standarde ;recunoscut pe scara internationala ;certificare interna , cea externa fiind facultativa ;imbunatatirea sistemului este continua, ciclica ;sistem deschis si in continua complectare si revedere;raportul de mediu este voluntar ;politica de mediu si angajamentele prevad respectarea legislatiei de mediu ;

  In sinteza ISO 14000 prevede :

 • aplicabil in toate sectoarele economico-sociale;auditul poate fi intern sau extern ;concentrat pe sistemul de management de mediu ca o componenta a managementului general al unitatii ;sistemul se concentreaza pe prevenirea si controlul poluarii ;set de standarde : 15 in prezent ;

 • Relaia EMAS ISO

 • Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitii i/sau al mediuluiSR EN ISO 19011

 • Iniierea auditului

  Efectuarea analizei documentelor

  Pregtirea activitilor la faa locului

  Efectuarea auditului la faa locului

  Pregtirea, aprobarea i distribuirea raportului de audit

  Finalizarea audituluiEfectuarea auditului de urmrire Corolarul activitilor de audit

 • Concluzii Respectarea legislatiei de mediu privind dreptul de functionare este obligatorie ;Sistemele EMAS si ISO 14001 reprezinta instrumente suplimentare de aplicare la nivel superior a exigentelor de mediu ; de mentionat ca ISO 14001 este parte integranta a EMAS Grupa de standarde ISO 14000 nu trebuie redusa la ISO 14001 ; sunt 20--25 de standarde , care in ansamblul lor creaza o imagine mult mai completa a SMM Recenta promovare si aplicare EMAS la nivelul Romaniei lasa deschisa problematica Metodologiei si a Ghidului corespunzator privind activitatea verificatorului la un nivel de Audit, conform ISO 19011, pentru certificarea EMAS a agentului economic In prezent, in Romania , sunt certifcati ISO 14001 peste 1000 de agenti economici, in timp ce inregistrati EMAS sunt 2-3 agenti socio-economici

 • Va multumesc pentru atentie!

  *