Rhenense Betuwse Courant week33

of 12 /12
www.rhenensebetuwsecourant.nl Woensdag 12 augustus 2015 Bezorger worden? Meld je nu aan via http://www.krantjecontantje.nl De Beste Keet 2015 REGIO - Voor het zesde jaar op rij gaat Plattelandsjon- geren.nl op zoek naar de beste jongerenkeet van Ne- derland. De wedstrijd, waar jongerenketen gevestigd op het platteland aan kunnen deelnemen, loopt tot 1 de- cember 2015. De winnende keet krijgt de befaamde titel ‘Beste Keet van Nederland’. De beste drie keten winnen een optreden in hun keet van de jonge rocksensatie Kobus en de Rokkers. Jonge- renketen kunnen meedoen aan de wedstrijd ‘De Beste Keet van Nederland 2015’ door op www.keetkeur.nl een keetprofiel aan te ma- ken. Via dit profiel kunnen deelnemende keten laten zien hoe goed zij hun keet hebben georganiseerd op het gebied van thema’s als ‘veiligheid’, ‘alcoholbeleid’ en ‘uitstraling’. Daarnaast volgen de deelnemende ke- ten een workshop die op de zeven Keetkeurthema’s in- gaat. Tot nu toe halen voor- namelijk negatieve verhalen over jongerenketen de me- dia. Plattelandsjongeren.nl is ervan overtuigd dat jon- geren prima in staat zijn om alles rondom hun keet op een verantwoorde manier te regelen en onderschrijft de sociale waarde van keten. De teerling is alsnog geworpen. VVA’71 blijft in het voetbalseizoen ‘2015-2016’ in de Hoofdklasse A. De Achterbergse club maakte de afgelopen weken spannende tijden door. Financiële problemen lagen hieraan ten grondslag. Het uit de competitie halen van het selectieteam dreigde. Een aantal selectiespelers gaf te kennen de club de rug toe te keren. Na gesprekken met spelers, sponsors en de clubleiding kon sportief gezien opgelucht adem worden gehaald. Daags nadat bijna de complete selectie te kennen gaf de rood-blauwe kleuren te blijven verdedigen, werd onder leiding van Johan de Man (rechts op deze foto) getraind. Foto: Henk Jansen VVA’71 blijft hoofdklasser! Willemsen-De Koning neemt stokje over REGIO - Iedere schooldag worden ruim 200 leerlin- gen, die gebruik maken van speciaal onderwijs, uit Vee- nendaal en Rhenen van huis naar schoolinstellingen in de regio gebracht en vice versa. Gemeenten zijn wet- telijk verantwoordelijk voor het faciliteren van dit leer- lingenvervoer. Om vanaf het nieuwe schooljaar - dat al op 24 augustus van start gaat - het leerlingenvervoer te kunnen garanderen, heeft de gemeente Veenendaal een tijdelijk contract gesloten voor de duur van het school- jaar 2015-2016 met Willem- sen - De Koning Personen- vervoer BV. Willemsen, die de dienst onder de meest gunstige voorwaarden het komende schooljaar kan aanbieden. Met dit jaarcon- tract nemen de kosten voor het leerlingenvervoer toe, maar blijven deze binnen de vastgestelde begroting. De ouders van de leerlin- gen die gebruik maken van het vervoer zijn door de gemeenten schriftelijk ge- informeerd over de nieuwe vervoerder. Het college van burgemeester en wethou- ders neemt op 11 augustus 2015 een definitief besluit over dit jaarcontract leerlin- genvervoer. In de loop van dit jaar schrij- ven Veenendaal en Rhenen een openbare aanbesteding uit om het leerlingenvervoer voor de daarop volgende ja- ren uit te besteden. IN DE LOOP VAN HET JAAR WORDT HET VERVOER OPENBAAR AANBESTEED De Koning Personenvervoer BV gaat het leerlingenvervoer vanuit Veenendaal en Rhenen verzorgen. Het leerlingenvervoer werd in de gemeenten Veenendaal en Rhenen de afgelopen jaren verzorgd door Klomp Groepsvervoer BV, die het contract heeft opgezegd vanwege financiele redenen. Leerlingen- vervoer anders Tankstation Cuneraweg RHENEN - BP wil een tank- station openen langs de Cuneraweg in Rhenen. De gemeente, eigenaar van het perceel, wil meewerken aan een verzoek van BP. Eerst wil de gemeente het bestem- mingsplan wijzigen. Dat maakt de komst van langere op- en afritten mogelijk en regelt de komst van onder- grondse brandstoftanks onder de weg. De wijziging van het bestemmingsplan heeft drie zienswijzen op- geleverd van omwonenden en belanghebbenden. De gemeenteraad bespreekt het plan na de zomervakantie. Sportzomer- feesten RHENEN – In de zomervakan- tie houdt Sportservice Rhe- nen sportieve activiteiten voor kinderen. Iedereen van 6 t/m 12 jaar kan meedoen aan de zomerfeesten. De zo- merfeesten zijn van 11.00 tot 14.00 uur, er geldt een vrije in- en uitloop. Donderdag 13 augustus wordt het Zo- merfeest Rhenen gehouden op het veldje aan de Lupi- nestraat in Rhenen. Deel- name aan de activiteiten is gratis en opgeven is niet no- dig. Meer informatie is ver- krijgbaar bij Bram Boerma, via 06- 12559266 of www. sportservice-rhenen.nl. EUROVISION CAMP Rhenense Baggio als jongste songwriter naar Eurovision Camp 2 » VRIJWILLIGER IN BEELD Vrijwilliger Leah aan het woord in nieuwe rubriek 4 » Werkzaamheden A15 REGIO - Rijkswaterstaat voert tussen maandag 17 augus- tus en met dinsdag 13 ok- tober werkzaamheden uit op de A15 tussen Ochten en Andelst. Tijdens deze werk- zaamheden zijn de op- en afritten Ochten (35), Dode- waard (36) en Andelst (37) enkele avonden en nachten afgesloten voor verkeer uit de richting Tiel en Rotter- dam en verkeer in de rich- ting Arnhem en Nijmegen. Op gele borden staan de om- leidingsroutes aangegeven. Meer info: www.rijkswater- staat.nl of www.vanAnaar- Beter.nl, of bel met de gratis informatielijn 0800-8002. KLIK & WIN ACTIE Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix Assen Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie Kleurrijk Rhenen groot succes RHENEN - De eerste versie van Kleurrijk Rhenen is succes- vol verlopen. Zowel deel- nemers als het aanwezige publiek waren enthousiast over het initiatief. Er werd Partshi-partchi gespeeld (een Marokkaans bordspel, vergelijkbaar met het Ne- derlandse Mens-erger-je- niet), er werd jeu de boules gespeeld, kinderen konden worden geschminkt, men kon een djembé-workshop volgen en menig dame ging naar huis met een met hen- na beschilderde hand. De winnaar van de cultuurquiz is Micham Senoussi, die als enige alle vragen juist be- antwoord heeft. Hij ontving een cadeaubon ter waarde van 50 euro die te beste- den is in de Wereldwinkel in Rhenen.Tijdens de mid- dag melden zich ook diverse mensen die graag bij herha- ling deel uit willen maken van het festijn. Suggesties tot uitbreiding/verbetering van dit evenement zijn wel- kom, via de mail aan: coö[email protected] cultuurinrhenen.nl Terwijl Jennifer haar tattoo krijgt, kijken twee andere kinderen gespannen toe. Foto: Max timons. Stuur die foto! Heeft u ook een mooie, ont- roerende foto recent geno- men? Mail de foto met tekst naar [email protected] media.nl. Mogelijk wordt deze in de krant afgedrukt. Voorwaarde is dat de foto op 1 mb wordt doorgegeven en in JPG bestand, eventueel met naam van de fotograaf.

Embed Size (px)

description

Rhenense Betuwse Courant

Transcript of Rhenense Betuwse Courant week33

 • www.rhenensebetuwsecourant.nlWoensdag 12 augustus 2015

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  De Beste Keet 2015REGIO - Voor het zesde jaar op rij gaat Plattelandsjon-geren.nl op zoek naar de beste jongerenkeet van Ne-derland. De wedstrijd, waar jongerenketen gevestigd op het platteland aan kunnen deelnemen, loopt tot 1 de-cember 2015. De winnende keet krijgt de befaamde titel Beste Keet van Nederland. De beste drie keten winnen een optreden in hun keet van de jonge rocksensatie Kobus en de Rokkers. Jonge-renketen kunnen meedoen aan de wedstrijd De Beste Keet van Nederland 2015 door op www.keetkeur.nl een keetprofi el aan te ma-

  ken. Via dit profi el kunnen deelnemende keten laten zien hoe goed zij hun keet hebben georganiseerd op het gebied van themas als veiligheid, alcoholbeleid en uitstraling. Daarnaast volgen de deelnemende ke-ten een workshop die op de zeven Keetkeurthemas in-gaat. Tot nu toe halen voor-namelijk negatieve verhalen over jongerenketen de me-dia. Plattelandsjongeren.nl is ervan overtuigd dat jon-geren prima in staat zijn om alles rondom hun keet op een verantwoorde manier te regelen en onderschrijft de sociale waarde van keten.

  De teerling is alsnog geworpen. VVA71 blijft in het voetbalseizoen 2015-2016 in de Hoofdklasse A. De Achterbergse club maakte de afgelopen weken spannende tijden door. Financile problemen lagen hieraan ten grondslag. Het uit de competitie halen van het selectieteam dreigde. Een aantal selectiespelers gaf te kennen de club

  de rug toe te keren. Na gesprekken met spelers, sponsors en de clubleiding kon sportief gezien opgelucht adem worden gehaald. Daags nadat bijna de complete selectie te kennen gaf de rood-blauwe kleuren te blijven verdedigen, werd onder leiding van Johan de Man (rechts op deze foto) getraind. Foto: Henk Jansen

  VVA71 blijft hoofdklasser!

  Willemsen-De Koning neemt stokje over

  REGIO - Iedere schooldag worden ruim 200 leerlin-gen, die gebruik maken van speciaal onderwijs, uit Vee-nendaal en Rhenen van huis naar schoolinstellingen in de regio gebracht en vice versa. Gemeenten zijn wet-telijk verantwoordelijk voor het faciliteren van dit leer-lingenvervoer. Om vanaf

  het nieuwe schooljaar - dat al op 24 augustus van start gaat - het leerlingenvervoer te kunnen garanderen, heeft de gemeente Veenendaal een tijdelijk contract gesloten voor de duur van het school-jaar 2015-2016 met Willem-sen - De Koning Personen-

  vervoer BV. Willemsen, die de dienst onder de meest gunstige voorwaarden het komende schooljaar kan aanbieden. Met dit jaarcon-tract nemen de kosten voor het leerlingenvervoer toe, maar blijven deze binnen de vastgestelde begroting. De ouders van de leerlin-gen die gebruik maken van het vervoer zijn door de gemeenten schriftelijk ge-informeerd over de nieuwe vervoerder. Het college van burgemeester en wethou-ders neemt op 11 augustus 2015 een defi nitief besluit over dit jaarcontract leerlin-genvervoer. In de loop van dit jaar schrij-ven Veenendaal en Rhenen een openbare aanbesteding uit om het leerlingenvervoer voor de daarop volgende ja-ren uit te besteden.

  IN DE LOOP VAN HET JAAR WORDT HET VERVOER OPENBAAR AANBESTEED

  De Koning Personenvervoer BV gaat het leerlingenvervoer vanuit Veenendaal en Rhenen verzorgen. Het leerlingenvervoer werd in de gemeenten Veenendaal en Rhenen de afgelopen jaren verzorgd door Klomp Groepsvervoer BV, die het contract heeft opgezegd vanwege fi nanciele redenen.

  Leerlingen- vervoer anders

  Tankstation CunerawegRHENEN - BP wil een tank-station openen langs de Cuneraweg in Rhenen. De gemeente, eigenaar van het perceel, wil meewerken aan een verzoek van BP. Eerst wil de gemeente het bestem-mingsplan wijzigen. Dat maakt de komst van langere op- en afritten mogelijk en

  regelt de komst van onder-grondse brandstoftanks onder de weg. De wijziging van het bestemmingsplan heeft drie zienswijzen op-geleverd van omwonenden en belanghebbenden. De gemeenteraad bespreekt het plan na de zomervakantie.

  Sportzomer-feesten RHENEN In de zomervakan-tie houdt Sportservice Rhe-nen sportieve activiteiten voor kinderen. Iedereen van 6 t/m 12 jaar kan meedoen aan de zomerfeesten. De zo-merfeesten zijn van 11.00 tot 14.00 uur, er geldt een vrije in- en uitloop. Donderdag 13 augustus wordt het Zo-merfeest Rhenen gehouden op het veldje aan de Lupi-nestraat in Rhenen. Deel-name aan de activiteiten is gratis en opgeven is niet no-dig. Meer informatie is ver-krijgbaar bij Bram Boerma, via 06- 12559266 of www.sportservice-rhenen.nl.

  EUROVISION CAMPRhenense Baggio als jongste songwriter naar Eurovision Camp

  2

  VRIJWILLIGER IN BEELDVrijwilliger Leah aan het woord in nieuwe rubriek

  4

  Werkzaamheden A15 REGIO - Rijkswaterstaat voert tussen maandag 17 augus-tus en met dinsdag 13 ok-tober werkzaamheden uit op de A15 tussen Ochten en Andelst. Tijdens deze werk-zaamheden zijn de op- en afritten Ochten (35), Dode-waard (36) en Andelst (37) enkele avonden en nachten afgesloten voor verkeer uit de richting Tiel en Rotter-dam en verkeer in de rich-ting Arnhem en Nijmegen. Op gele borden staan de om-leidingsroutes aangegeven. Meer info: www.rijkswater-staat.nl of www.vanAnaar-Beter.nl, of bel met de gratis informatielijn 0800-8002.

  KLIK & WIN ACTIE

  Tribunekaarten voor motorcross Grand Prix AssenGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  Kleurrijk Rhenen groot succesRhenen - De eerste versie van Kleurrijk Rhenen is succes-vol verlopen. Zowel deel-nemers als het aanwezige publiek waren enthousiast over het initiatief. Er werd Partshi-partchi gespeeld (een Marokkaans bordspel, vergelijkbaar met het Ne-derlandse Mens-erger-je-niet), er werd jeu de boules gespeeld, kinderen konden worden geschminkt, men kon een djemb-workshop volgen en menig dame ging naar huis met een met hen-na beschilderde hand. De winnaar van de cultuurquiz

  is Micham Senoussi, die als enige alle vragen juist be-antwoord heeft. Hij ontving een cadeaubon ter waarde van 50 euro die te beste-den is in de Wereldwinkel in Rhenen.Tijdens de mid-dag melden zich ook diverse mensen die graag bij herha-ling deel uit willen maken van het festijn. Suggesties tot uitbreiding/verbetering van dit evenement zijn wel-kom, via de mail aan:

  [email protected]

  Terwijl Jennifer haar tattoo krijgt, kijken twee andere kinderen gespannen toe. Foto: Max timons.

  Stuur die foto!Heeft u ook een mooie, ont-roerende foto recent geno-men? Mail de foto met tekst naar [email protected] Mogelijk wordt

  deze in de krant afgedrukt. Voorwaarde is dat de foto op 1 mb wordt doorgegeven en in JPG bestand, eventueel met naam van de fotograaf.

 • NU ALLES 70%

  KORTING

  FINALE VAN DE OPRUIMING

  Uitgezonderd nieuwe collectie, basics en speciale aanbiedingen.

  Janse mode men & women Frederik van de Paltshof 38 RHENEN Tel 0317 - 61 66 84 www.jansemode.nl

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 12 augustus 2015 2

  Rhenense Baggio als jongste songwriter naar Eurovision CampDeze week is er een Eurovision Camp in de Basiliek in Veenendaal waar topproducers, muzikanten, tekstschrijvers en artiesten van over de hele wereld naar toe komen om de nummers voor het Songfestival in 2016 te schrijven. Onder hen de 17-jarige Rhenense Baggio.

  Rhenen - Baggio is geboren en opgegroeid in Rhenen. Op zijn zevende ging hij met zijn ouders mee naar Hon-garije voor een avontuur van vijf jaar. Daar deed hij zijn eerste podium ervaring op. Hij zong Viva Las Vegas van Elvis Presley voor een uitzinnig publiek van 1000 personen. Dit was de eerste ervaring op een podium en hij wist op dat moment al wat hij wilde; artiest wor-den die zijn eigen songs kan schrijven. Baggio heeft zichzelf gitaar leren spelen, net zoals piano en zang. Na vijf jaar kwam hij samen met zijn familie terug in Nederland en al snel kwam de eerste single uit. Baggio wilde meer en begon samen

  met zijn vader een platen-maatschappij (MBMG & Po-romo Records) waar ook an-dere artiesten hun muziek konden uitgeven. Baggio schreef en werkte mee aan de producten van Paul Tur-ner, Nora Dalal, Paul Zane en anderen. Daarnaast werd hij ook gevraagd om muziek

  te schrijven voor radio en TV. Op zijn zestiende be-sloot Baggio te stoppen met de HAVO om zich volledig te storten op zijn carrire en maakte de stap naar de POP Academie. Daar kreeg hij een unieke vrijstelling van school om zich volledig te richten op het vak Artiest en Songwriting. Masja Schim-scheimer van Novastar Ar-tist Management heeft een contract met Baggio gete-kend en zij is nu druk bezig een goed team rondom Bag-gio te maken om hem straks internationaal op de kaart te zetten. Ondertussen schrijft Baggio songs voor een En-gelse Platenmaatschappij die zijn nummers uitzet in Japan. Nu is er aankomende week een Eurovision Camp

  in Veenendaal waar top pro-ducers, muzikanten, tekst-schrijvers en artiesten van over de hele wereld naar toe komen om de nummers voor het Songfestival in 2016 te schrijven. Zo zullen Alan Roy Scott, schrijver van hits voor onder meer Celine Dion, Sheena Easton, Cyndi Lauper, Roberta Flack, Jean-nette Olsson, achtergrond vocaliste van het winnende Zweedse liedje dit jaar, Ash-ley Hicklin, Stephen Beanz

  Rudden en Bruce RF Smith hun songwriterstalent in Veenendaal gaan gebruiken. Naast deze top mensen is dus ook Baggio gevraagd om mee te werken. Theoretisch

  is het dus heel goed moge-lijk dat u straks luistert tij-dens het Euro Vision 2016 naar een song die Baggio, die jongen van 17 uit Rhe-nen, schreef.

  De Rhenense Baggio timmert flink aan de weg in de muziekindustrie. Foto: Michael Bosboom.

  Als jongen vAn 7 leerde hij zichzelf gitAAr spelen

  Naast het Euro Vision project is Baggio druk met zijn eerste album waarvoor nu contact wordt gezocht met een aantal internationale producers onder meer uit Engeland.Baggio is te volgen via zijn facebook of op www.baggio.rocks

  De Bouwplaats in LiendenLienden - De Vakantie Bijbel Week (VBW) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is in de laatste week van de vakantie, 18 tot en 23 augus-tus, in de grote witte tenten bij de hervormde kerk aan de Papestraat. Dit jaar is het thema: De Bouwplaats. Het ochtendprogramma is van 9.30 tot 12.00 uur. Inschrij-ven op dinsdagmorgen van-af 9.00 uu en op donderdag duurt het programma tot 13.30 uur. Tieners van 13 jaar en ouder en volwassenen zijn welkom bij het avond-programma. Voor informa-tie: www.hervormdlienden.nl en www.facebook.com/ vakantiebijbelweek.lienden

  Orgelconcert CunerakerkRhenen - Het laatste orgel-concert in de zomerserie in de Cunerakerk wordt za-terdag 22 augustus gegeven door Hugo Bakker. Hugo is organist van de St. Maar-tenskerk te Zaltbommel. Hiernaast geeft hij concer-ten, geeft hij les en schrijft hij (muziekwetenschappe-lijke) artikelen. Hugo laat het drieklaviers Van Vulpen orgel klinken in werken van Bach, Sweelinck, de Leeuw, Kee en Alain. Het concert begint om 20.15 uur. De toe-gangsprijs bedraagt 8 euro voor CJP/studenten 4 euro, jeugd t/m 18 jaar is gratis. Meer informatie vindt u op www.klassiekaanderijn.nl.

 • SANIDUMP VEGHELPoort van Veghel 4996

  SANIDUMP WIJCHENGraafseweg 777

  KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL27

  SHOWROOM OPRUIMING!!

  Kijk op www.sanidump.nl voor een selectie showroom modellen!Kom naar n van de 27 megastores voor het volledige aanbod!

  TOT WEL KORTING OP DIVERSE SHOWROOM MODELLEN!

  DE GROOTSTE SANITAIR KETENVAN DE BENELUX!

  70%

  OOK VOORAL UWTEGELS!

  NEEM UW

  OFFERTE MEE.

  WIJ ZIJN ALTIJD

  GOEDKOPER!

  * Professioneel badkamer ontwerp.3D* Gedegen en eerlijk advies op maat.

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 12 augustus 2015 3

  Wandeling GrebbebergRhenen - Op zaterdag 15 au-gustus om 14.00 uur is er een rondwandeling over de Grebbeberg. Deze zomerse rondleiding is speciaal be-doeld voor vakantiegangers/toeristen; vooraanmelding is niet nodig. Start vanaf de parkeerplaats naast het Mi-litair Ereveld aan de Greb-beweg. De wandeling duurt ca anderhalf uur. Stevige wandelschoenen aanbevo-len. Kosten 3 euro pp en kin-deren t/m 12 jaar 1,50 euro. Onder leiding van een gids van het Cuneragilde loopt u een prachtige route over de Grebbeberg en kunt genie-ten van mooie uitzichten op de Blauwe Kamer. De gid-

  sen vertellen u over het ont-staan van de Grebbeberg, de cultuurhistorie en natuur. U loopt langs de vroeg-mid-deleeuwse Ringwalburcht, de 17-eeuwse Koningstafel, restanten WO II en u hoort spannende verhalen over de Grebbeberg. Wat is er alle-maal gebeurd op die mystie-ke Heimenberg? De volgende zomerwandeling is op zater-dagavond 26 augustus om 19.00 uur. De Stichting Cu-neragilde Rhenen bestaat uit ca. 50 enthousiaste vrijwil-ligers, die de cultuurhisto-rie van Rhenen onder brede aandacht willen brengen.

  Info: www.cuneragilde.nl

  KORT NIEUWS

  Neder Betuwe toernooi echteld - Het Nederbe-tuwe toernooi wordt dit jaar weer in Echteld gehouden. Zaterdag 15 augustus gaan alle stan-daard elftallen van de Gemeente Neder Betuwe weer uitmaken wie zich een jaar lang kampioen mag noemen. De toegang op sportpark Ommerstein te Echteld is gratis en het programma start om 10.30 uur. De prijsuitreiking is rond 17.00 uur en wordt verricht door wethouder van Neerbos van de ge-meente, hij zal de Prima voor Elkaar Cup, die vorig jaar door Echteld werd ge-wonnen, uitreiken aan de winnaar van het toernooi.

  Zomeren in de Blauwe KamerRhenen - Een prachtige tijd om te genieten van na-tuur en zomerse tempera-turen; dit kan tijdens een wandeling op een zomer-morgen in rivieroeverre-servaat Blauwe Kamer onder leiding van een gids van Utrechts Landschap op zaterdag 15 augustus 2015. Start 10.00 uur bij de ingang van het informa-tiecentrum van de Blauwe Kamer. Reserveren is niet nodig. Deelname is gratis.

  Gezinnen genieten van racers Mervijn en Max

  ReGio - De Gamma Racing Day is een familiedag bij uitstek en dat biedt de moge-lijkheid voor Stichting Zor-geloos Kind uit Dodewaard om veel zieke gezinnen uit te nodigen voor dit prach-tige evenement. Omdat partner SWPN moest racen in het Duitse Schleiz had Stichting Zorgeloos Kind Mervijn Verploegen bereid gevonden om te komen ra-cen in het ONK Dutch Su-perbikes. Daarnaast was het hoogtepunt toch wel dat niemand minder dan Max Verstappen een half uur bij de Stichting zou komen in

  de VIP-box van Stopaq. Rustig beantwoorde hij alle vragen die werden gesteld en daarna mochten alle kinderen zijn handteke-ning. Natuurlijk allemaal met Max op de foto. Gelijk daarna was het de beurt aan Mervyn Verploegen om te proberen het podium te halen. Dat lukte, een mooie derde plaats. Zijn blijdschap werd uiteraard gevierd met een prachtige burn-out voor de vele kinderen in de VIP-box. Even kort bijkomen en dan kwam Max Verstap-pen alweer langs, maar nu op volle snelheid in zijn

  Toro Rosso. Wat genoten de gezinnen van deze prach-tige demo gegeven door hun grote idool. Eind van de dag keerden de gezinnen moe, maar een prachtige ervaring rijker naar huis. Stichting Zorgeloos Kind kijkt te-rug op een enorm geslaagd weekend en wil Mervyn Verploegen, Stopaq voor het beschikbaar stellen van de VIP-box , Red Bull Ne-derland hartelijk danken voor de mogelijkheden die zij ons hebben gegeven om Max te kunnen ontmoeten en natuurlijk dank aan Max Verstappen.

  Max Verstappen ontmoeten, de kinderen die uitgenodigd waren door Stichting Zorgeloos Kind genoten met volle teugen van de Gamma Racing Day. contactgegevens redactieKeesomstraat 26

  6716 AB Edet (088) 01 301 43e [email protected] www.rhenensebetuwsecourant.nl

  eindredactieJolinda van Alfen

  Algemeen redactiechefFrank Kuijperse [email protected]

  contactgegevens media-advies en advertentieverkoopInformatie over de advertentie-mo-gelijkheden kunt u verkrijgen via uw accountmanager of door te bellen naar (088) 013 99 91.U kunt ons ook een e-mail sturen via:[email protected]

  Pascal Ketelaars (salesmanager)e [email protected]

  commercieel directeurAdelinde Harmse [email protected]

  Bezorgklachtenwww.deweekkrant.nl/verspreidklachten t (0900) 424 57 26

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36i www.duos.nu

  drukWegener Nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overige informatie (zoals advertentietarieven en oplage)www.wegenermedia.nl

  de Rhenense Betuwse courant is een uitgave van Wegener Media BVAangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegener Media BV Wegener Media BV

  ColoFoN

 • Postillion Hotel Haren***Dit hotel ligt op ca. 10 autominuten van Groningen en beschikt over gratis wi, een lift, bar, restaurant, terras en gratis parkeer-

  gelegenheid. Eemshaven ligt op ca. 40 minuten van het hotel.

  Inclusief:! Verblijf in een 3-sterren hotel nabij Groningen! Ontbijt en 1 x een 3-gangendiner! Dagticket voor overtocht van Eemshaven naar Borkum v.v.! Gratis wi en parkeren! Flesje water, appel en entree Holland Casino! Een uniek stukje Nederland

  Groningen en Waddeneiland Borkum

  U verblijft n 4 dagen voor de prijs van 3!

  3-5 dgn n v.a.

  99p.p.

  deweekkrant.nl/webwinkel > categorie reizen > autovakanties

  Voor informatie en/of boekenga naar www.kras.nl/LR83036

  of bel 0900-9697 (70 cpg) o.v.v. LR83036

  Deze aanbieding is geldig t/m 26 augustus 2015Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten.

  Groningen

  www.ouwehand.nl

  Sta neus aan neus met de ijsbeertweeling, bespied de unieke witte leeuwen vanuit een spannende uitkijkpost en wandel onder de slingerende orang oetans door. Bezoek de spectaculaire zeeleeuwenshow, ga op avontuur in Gorilla Adventure en hang de beest uit in RavotAapia, Europas grootste overdekte speeljungle. Ouwehands Dierenpark is een beregave beleving rijker: Expeditie Berenbos!Bezoek deze zomer d familieshow Zoo avontuurlijk! met Bamboo Bill.

  Kom je ons ontmoeten?

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 12 augustus 2015 4

  Tollekamer ook op donderdagDe Tollekamer is een laag-drempelig ontmoetingspunt waar buurtbewoners uit de wijk zich welkom (kunnen) voelen. In de Tollekamer kun je vrijblijvend binnen-lopen om (andere) mensen te ontmoeten, een vraag te stellen, meedoen aan een activiteit of er zelf een orga-niseren, voor gezelligheid of gewoon voor het starten van de dag. De Tollekamer is een initiatief van Zorggroep Charim,de Tollekamp, en Alleman Welzijn.Vanwege het succes kunt u vanaf 1 september niet al-leen op woensdagmorgen maar ook op donderdag-morgen bij de Tollekamer binnenlopen.Komt u eens vrijblijvend binnenlopen op de woens-dagochtend of op de don-derdagochtend om te kijken, kennis te maken en iets uit te proberen! U bent van har-te welkom!

  Een simpel rekensommetjeNederland telt ruim vijf mil-joen vrijwilligers. In Rhe-nen is tenminste n op de vier volwassenen actief als vrijwilliger. Zij zetten zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde voor de samenleving. Vele mensen ondersteunen daarmee onder andere de

  lokale sport, kunst en cul-tuur, natuur en milieu, de zorg, het onderwijs en de welzijnssector. Zonder hen zou onze maatschappij er beslist anders uitzien. In Rhenen zijn ruim 3.500 vrijwilligers van 18 jaar en ouder actief. Omgerekend is de economische waarde van deze vrijwilligers in Rhenen: 3500 vrijwilli-gers x gemiddeld 4 uur per week x 44 weken x 10 euro = 6.160.000,- euro. Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat ze waar-deloos zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn!

  Vraag een huisbezoek aan!Langer zelfstandig thuis blijven wonen door meer comfort en veiligheid in huis, energie besparen en gezond leven. Vraag een be-zoek aan van de vrijwillige adviseur Woon Bewust voor een persoonlijk woonadvies. Deze vrijwilliger bespreekt de mogelijke aanpassingen met u aan de hand van een checklijst.

  Voor het aanvragen van een huisbezoek kunt u contact opnemen met Alleman Welzijn, telefoon 0317-613958 of via [email protected]

  KORT NIEUWS

  Rhenen -Leah Macabio uit Rhenen is gastvrouw bij de Tollekamer. Zo kan zij goed deelnemen aan de Neder-landse maatschappij, haar Nederlandse taal in praktijk brengen en werkervaring opdoen. Ze houdt ervan om mensen te ontmoeten en met hen bezig te zijn. De bezoekers zijn voorna-melijk oudere mensen. Ik probeer hen te motiveren en stimuleren om een activiteit te gaan doen, b.v. lezen, een film kijken of een spelletjes doen. Maar ook luisteren naar verhalen en praten over een bepaald thema.

  Begin dit jaar is zij gaan kennismaken in de Tolleka-mer en is meteen gebleven. Het geeft Leah plezier en genoegdoening om mensen te helpen, Rhenen te leren kennen uit verhalen van mensen. Er komen veel mensen naar de Tollekamer. Elke week komen nieuwe mensen een kijkje nemen. Voordat ze naar Nederland kwam, heeft ze 14 jaar als respijtzorger gewerkt. Dit vrijwilligerswerk ligt dus in de lijn met mijn vorige baan. Ik heb geen cursus gevolgd maar mijn inburge-ringscursus ( Nederlandse

  taal) was wel noodzakelijk om dit werk te doen. Mijn opleiding en werkervaring natuurlijk ook. Leah is ongeveer 2,5 uur per week druk met haar vrijwil-ligerswerk. In september wordt dit uitgebreid. Het omgaan met vriende-lijke mensen, geeft me veel voldoening. Het doet me echt veel goed om te zien dat mensen zich vermaken. Ik zou het iedereen willen aanbevelen. Laat mensen het maar eens proberen dan merken ze zelf hoe leuk het is!

  Leah helpt graag

  Vrijwilligster Leah Macabio helpt graag in de Tollekamer.

  Vrijwilligers aan het woord In de rubriek vrijwilliger aan het woord stelt Alle-man een aantal keren per jaar een vrijwilliger aan de lezers voor. Een interview, met als doel een beeld te ge-ven van de diverse vormen van vrijwilligerswerk.Deze keer stellen wij u voor aan Leah C. Macabio, zij woont in Rhenen en zij is werkzaam als gastvrouw in de Tollekamer. Wilt u ook meedoen aan deze rubriek? Neem dan contact op met Els Wilmink van Alleman Welzijn 0317-613958. Het kan natuurlijk ook zijn dat u genspireerd bent en zelf op zoek bent naar vrijwil-ligerswerk. U kunt dan op de site www.rhenenvoor-elkaar.nl kijken of mailen naar [email protected], bellen kan natuurlijk ook! Rhenen voor elkaar, buro voor vrijwillige inzet, is het centrale punt waar vraag en aanbod van vrijwillige inzet en burgeri-nitiatieven bij elkaar komen. Organisaties kunnen vaca-tures plaatsen. Vrijwilligers kunnen reageren op deze va-catures of een oproep plaat-sen door zich in te schrijven. Ook vindt u informatie over vrijwilligerswerk.

 • Tot onze diepe droefheid is door de Heere op Zijn tijd, voor ons geheel onverwachts, van onze zijde weggenomen onze geliefde zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-grootmoeder, zus, schoonzus en tante

  Bartje Eerbeek-Schalksinds 5 juli 2002 weduwe van Dirk Eerbeek

  in de leeftijd van 74 jaar.

  Onze dank gaat uit naar de medewerkers en vrijwilligers van Chr. Zorgcentrum Anker

  te Kesteren voor de goede en liefdevolle verzorging.

  Opheusden: J.H.J. Eerbeek G. Eerbeek-Verwoert Wilma en Coos, Dieter Bartje, Dick en Marloes, Jan-Dirk Opheusden: P.M. Akkerman-Eerbeek A. Akkerman Elbert Geldermalsen: H.C. Terluin-Eerbeek R. Terluin Roel, Barbara, Daan, Aron Eck en Wiel: A. Eerbeek A.C. Eerbeek-Tienkamp Kirsten, Tamara, Nicolien Ede: B. van Braak-Eerbeek H. van Braak David, Salome, Thirza en verdere familie

  5 augustus 2015Chr. Zorgcentrum AnkerKesteren

  Correspondentieadres:Dalwagenseweg 254043 MS Opheusden

  De rouwdienst werd gehouden maandag 10 augustus jl. in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Burgermeester Lodderstraat 43 te Opheusden.

  Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden.

  Psalm 25: 2

  Heden heeft de Heere, tot onze diepe

  droefheid, uit ons midden weggenomen

  onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en

  overgrootmoeder

  Christina Woutrina

  Brouwer-Hovestad

  weduwe van

  Johannes Albertus Peter Brouwer

  in de leeftijd van 90 jaar.

  Hennie en Jos van Manen

  Gerrit en Ineke Brouwer

  Marjo en Bob van Deutekom

  Peter () en Jannet Brouwer

  Petra en Jeroen Kok

  Ineke ()

  klein- en achterkleinkinderen

  4 augustus 2015

  Correspondentieadres:

  Middelbuurtseweg 18

  3911 TE Rhenen

  De begrafenis heeft maandag jl. plaatsgehad

  op de begraafplaats Larikshof te Rhenen.

  Overlijden

  Dankbetuiging

  Na het overlijden van mijn innig geliefdeman, onze lieve vader, opa en zoon

  Jacob Gerhardus Hendrikvan TuilJaap

  was het fijn te vernemen dat ook inverdrietige tijden er zo velen zijn die metons meeleefden door een kaart te sturen,een bezoekje te brengen of door aanwezigte zijn bij de begrafenis.

  Graag willen wij u hiervoor bedanken.

  Marie van Tuil-van den Bosch

  Kinderen en kleinkinderen

  N. van Tuil-Vermeer

  Kesteren, augustus 2015

  Hiermede bedanken wij u voor uw hartelijkemedeleven na het overlijden van mijn lieveman, onze pa, opa en overgrootvader

  Jan AalbersToAalbers - van Kleefkinderenkleinkinderenachterkleinkinderen

  Ochten, augustus 2015Eind 7

  Extra dank gaat uit naar huisartsenpraktijkVan Herwaarden en Buurtzorg team

  Opheusden.

  GRAFMONUMENTEN

  VAN LUIJN NATUURSTEEN

  volledige garantie met rechtzet service

  Morsestraat 32, 4004 JP Tielwww.vanluijnnatuursteen.nl

  0344 634477

  PITEIT EN KWALITEIT SINDS 1906

  KUNSTGEBITTEN- kunstgebitten vervaardigen- kunstgebittenopnieuw passend maken

  - kunstgebitten reparatie

  Op reparaties kunt u wachten

  Alleen na telefonischeafspraak zijn wij bereikbaartussen 08.00 en 19.00 uur

  Tandheelkundiglaboratorium Ochten

  Liniestraat 134051 BN Ochten0344 -644752

  Maar trouwe God, Gij zijtHet schild, dat mij bevrijdt,

  Psalm 3:2

  Ik lag en sliep gerust, Van s Heeren trouw bewust,

  Psalm 3:3

  Na 33 jaar voor hem te hebben mogen zorgen, heeft de Heere van ons weggenomen onze dierbare zoon, broer, zwager, oom en kleinzoon

  Dirk KapaanErik

  Kesteren, Kesteren, 1 juni 1982 4 augustus 2015

  P.C. KapaanD. Kapaan-Wijkniet

  Andr en Arianne Corn, WilmerJan en Trudy Niels, Laura, Wendy, JelteChristiaan en Hendrikje Danil, Leander, Eduard, Jolle

  C.W. Kapaan-van Ommeren

  D. Wijkniet-Budding

  Klaverhof 434041 BD Kesteren

  De rouwdienst werd gehouden maandag 10 augustus jl. in Rouwcentrum Markhof op de Gemeentelijke Begraafplaats aan de Markstraat te Opheusden, waarna aansluitend de begrafenis heeft plaatsgevonden op de nabijgelegen begraafplaats.

  Je handen hebben voor ons gewerkt.Je hart heeft voor ons geklopt.Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.Rust nu maar uit.

  Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze ongelijke strijd niet meer kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde man, onze geweldige vader, attente schoonvader en allerliefste groot- en overgrootvader

  Gerrit Nellestijnechtgenoot van

  Jacoba Johanna van den Heuvel

  op de leeftijd van 84 jaar.

  Co Nellestijn-van den Heuvel

  Bert en Monica Nellestijn-de Bruin

  Ton Nellestijn en Nelly Nambooze

  Aly en Jan van de Pest-Nellestijn

  Jan en Thea Nellestijn-Beekman

  Gerrit en Anja Nellestijn-van Veenendaal

  Ron Nellestijn

  klein- en achterkleinkinderen

  Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Vitras en Hospice de Wingerd voor de

  liefdevolle verzorging.

  8 augustus 2015Correspondentie-adres:G.G. NellestijnJ.F. Kennedylaan 843741 EG Baarn

  Pa hield van bloemen.

  De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 14 augustus om 14.00 uur in crematorium Slingerbos, Slingerboslaan 15 te Ede.

  Voorafgaand is er van 13.45 tot 13.55 uur gelegenheid om afscheid te nemen.

  Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum felicitaties verloving huwelijk overlijden

  dankbetuiging in memoriam

  geboorte jubileum

  Familieberichten

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 12 augustus 2015 6

 • Vanaf woensdag 12 augustus 2015Vanaf woensdag 12 augustus 2015

  CHECK ONZE APP VOOR DEOPENINGSTIJDEN BIJ U IN DE BUURT.

  PER STUK

  PER STUK

  250 G 800 G

  2 KG

  400 G

  500 G

  3.69WEEKEND

  1.99WEEKEND

  0.99WEEKEND

  0.79WEEKEND

  2.19WEEKEND

  0.89WEEKEND

  1.19WEEKEND

  1.49*1.69*

  1.49* 1.49*

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.

  In ovenschaal.

  Orintaalse scharrelkipdelen**Met stokjes.

  Varkenshaassat**

  In houtnerfdoos.10-12 stuks.

  Perziken

  Kaas-ui, meergranen of mas. 375 g

  Mini knipbrood

  Mango

  Thaise, champignon-, Italiaanseof oosterse roerbakgroenten.

  Roerbakgroenten**

  Kiwis

  Dip je vinger in hetpotje, draai en delak is verdwenen.

  Nagellak-removerquick & easy

  20x 25 l bio zakkenof 10x 240 l PEcontainerzakken.

  Containerzakken

  3 stuks.

  Powerreinigings-pads

  LAAGSTE PRIJSVOOR HUISMERKEN

  *

  14 T/M 16 AUGUSTUSWEEKENDVOORDEEL!

  Vanaf woensdag 12 augustus 2015

  1.* Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 ** Uit de koeling

  OntkalkmiddelkofemachinesUniversele ontkalker,geschikt voorkofemachines.

  TraiteurCulinair Slager

  Traiteur Culinair Slager AugustinusHoofdstraat 12 - 0488-482400 - Kesteren

  DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VANAF DONDERDAG 13 AUGUSTUS T/MWOENSDAG 19 AUGUSTUS

  Aanbieding van deweekRunderriblappen 1000 gr. 8.75

  Vers vleesMini kiprollade, 500 gram 5.75Zomerburger 4+1 GRATIS

  Specialiteit van deweekCarpaccio misto 100 gr. 2.25

  VleeswarenRauwe ham 100 gr. 1.59Ontbijtspek 100 gr. 1.50Leverworst 100 gr. 0.88Cornedbeef 100 gr. 1.75

  Uit onze culinaire hoekLasagne 500 gr. 6.50Nasi speciaal 500 gr. 5.00

  terwijl de meubelsblijven staan Plameco vakbedrijf Rosa, Ravelijn 18a

  3905 NV Veenendaal of bel: 0318-555 500

  Bezoek onze showroom:dinsdag en vrijdag: 10:00-13:00 uur, maandag,woensdag, donderdag en zaterdag: op afspraak

  Plafonds Sierlijsten Verlichting

  Een nieuw plafond in 1 dag!

  Profi-Step in Kesteren is een leverancier en producent van bedrijfskleding, kleding voor hulpverlenende diensten (rescuewear), veiligheidsschoeisel en persoonlijke beschermingsmiddelen in Nederland en o.a. Belgi en Duitsland.

  www.profistep.nl www.rescuewear.nl

  order entry medewerkerm/v fulltime

  Ga voor de uitgebreide functieomschrijving en verdere informatie naar onze websites.

  Profi-Step, Industrieweg 2B, 4041 CR KesterenT: 0488 483632 | E: [email protected]

  Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega. Wil jij ons team komen versterken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

  Rhenense Betuwse Courant woensdag 12 augustus 2015 7

  Kijk ook op

  deweekkrant.nldeweekkrant.nldeweekkrant.nl Kijk ook op

 • 20%KRANTENKORTING

  Actie geldig t/m zaterdag 29 augustus 2015, exclusief bij Bruna.

  Koop je favoriete krant nu met 20% korting! Scan deze kortingspas in de Bruna winkel en ontvang direct je korting KORTINGSPAS

  * Deze actie loopt van 22 juni t/m 29 augustus 2015

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 12 augustus 2015 8

  OOK VOOR DE

  KRANTCADEAUKAART,

  EVEN NAAR

  WWW.KRANTCADEAUKAART.NL

  GEEF EENS WAT NIEUWS!5 TOT 14 WEKEN LEESPLEZIER KEUZE UIT 7 DAGBLADEN

  STOPT AUTOMATISCH

  Dagbladbezorger OP ZOEK NAAR EEN BIJBAAN? VOOR DE VAKANTIEPERIODE

  Dagbladbezorgers* gezocht die gedurende de vakantieperiode s ochtends voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

  Wat staat er tegenover? Een prima vergoeding Gratis dagblad lezen Direct aan de slag bij jou in de buurt Lekker in de buitenlucht Voldoende tijd over voor andere leuke bezigheden Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatieInteresse? Meld je direct aan via www.bezorgers.nl

  *min.leeftijd 15 jaar

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-deligeset!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • Familie & Relatie

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATE Ik ben een leuke en goed uitziende vrouw van 46 jaar. Ik houd van gezellig-heid Wil je meer weten? Reageer dan op mijn box-nummer en bel me snel. 0906-10.10.162 Box:674005

  Ik ben een leuke vrouw van 41 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man. Ik heb altijd zin in iets heel gezelligs. En jij? Heb je interesse? Bel. 0906-10.10.162 Box:190828

  Dag mannen ik ben Rowe-na een gezellige vrouw die op zoek is naar een man die wel zin heeft in een spontaan gesprek. Jij? Bel. 0906-10.10.162 Box:962826

  Ik ben een leuke en spon-tane vrouw. Ik ben op zoek naar stoere mannen voor een gezellige date. Lijkt het je wat? Laat dan wat van je horen en reageer op mijn boxnummer. Groetjes. X 0906-10.10.162 Box:927522

  Ik zoek langs deze weg een lieve vriend. Samen thuis gezellig zitten of uitgaan. Ik kom uit de Betuwe. Bel je 0906-10.10.162 Box:760668

  Hallo ik heet Marieke en ik ben 28 jaar. Als je een leu-ke, lieve of spannende man bent, reageer dan snel. Ik zou je heel graag willen ontmoeten namelijk. Liefs 0906-10.10.162 Box:467836

  Hallo ik ben een dame van 42 jaar en ik ben op zoek naar een leuk maatje om af en toe mee te gaan stap-pen of eten. Interesse? Bel. 0906-10.10.162 Box:374271

  Mijn naam is Saskia. Ik ben een leuke goed uitziende vrouw van 37 jaar. Ik ben op zoek naar een maatje. 0906-10.10.162 Box:228101

  ENSCHEDE EN OMG. Je spreekt met Loes een jong

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  Mededelingen

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik helpje graag verder met je vragenof moeilijke situaties. Ik werkmet tarotkaarten en de pendel.

  Bel 0909-1447 Box: 3624

  LOES Box: 3727Medium-Tarotiste. Schroomniet om mij te consulteren, en-kel uw voornaam is voldoende.Ik ben eerlijk en duidelijk.

  Bel 0909-1447 Box: 3727

  ANGELA Box: 3762Medium,relatiecoach, energe-tisch therapeute, reikimasterContact met overledenen, HSPdeskundig. Ik ben er voor u.

  Bel 0909-1447 Box: 3762

  Feestdagen & Evenementen

  Braderien & Markten

  39e Nederlands Grootste

  Antiek - Curiosa - Brocante

  MARKT. Apeldoorn Markt-

  plein. 300 kramen. Donder-

  dag 16 + 30 Juli + 13 Aug-

  stus. De toegang is gratis !!!

  vanaerlebv.nl

  OPENLUCHT Vlooienmarkt

  Wageningen Zondag 16 Aug.

  van 10 tot 17 uur. Stadion de

  Wageningseberg. Info

  kraamhuur tel. 06-39108152

  animo-vlooienmarkten.nl

  Zon. 30 aug Vlooienmarkt

  Nieuwegein, Beursfabriek

  DonEvents.nl 0294-237320

  Onroerend Goed

  OG t.k aangeboden

  OG t.h. aangebodenRHENEN-CENTRUM 3 k. ap-

  partement, 2e verd. Met pri-

  v garage, mooie ligging!

  Info: 06-51414054.

  Bedrijfs OG AanbodT. h. (Boedel) opslagruimten

  vanaf 10 m tot 110 m KES-

  TEREN, Kees Hendriks van

  Warbij. Tel.: 06-53247926.

  Huis & Tuin

  SchilderwerkSCHILDER met VUT voor

  binnen- en buitenwerk. Tel:

  0317-41 34 87.

  Vakman SCHILDER voor per-

  fect schilderwerk, binnen/

  buiten 06-11268320

  Verwarming

  Kachelspecialist ENGELEN-

  BURG Hout- & Gaskachels.

  Nieuw en gebruikt, te Ede.

  0318 - 43 77 90

  Kunst & Antiek

  14 en 15 augustus

  antiek & brocante verkoop

  Langstraat 31 in Tricht. Info:

  www.antiekzolder.nl

  In en Om de Tuin

  Blauwe BESSEN zelfpluk De

  Pollekamp Watervalweg 98,

  Ermelo di-vr 10-17, za 10-15

  0341-352027 pollekamp.nl

  Hobby & Sport

  Muziek

  Midden Nederland PIANO'S.

  Stemmen, huren, kopen?

  Huurkoop v.a. 25,- per

  maand. Tel. 0317-421696.

  Auto & Vervoer

  Te koop gevraagd

  Te koop GEVRAAGD: Loop-,

  sloop-, schadeauto's en old-

  timers. Off. RDW-vrijwaring.

  06 - 47 29 46 42.

  Caravans &Vouwwagens

  Wij (particulier) zoeken een

  TOURCARAVAN (koop)

  Bel 06-31664695

  Werk & Inkomen

  Horeca

  Gezocht: jongedame met er-

  varing voor service bij nieuw

  Grieks eethuis. Bel voor info:

  06-12037828.

  Huishoudelijk

  Nette Ned. Huish. hulp b.z.a.

  Comb. met oppas mogelijk.

  Alle voork. werkzaamh., o.a.

  koken /strijken. 06-24166411.

  Opleidingen & Cursussen

  CURSUS HAARKNIPPEN

  September in uw regio! 015-3618033 WWW.SELFLINE.NL

  Overig PersoneelGevraagd

  Leuk Thuiswerk, tot 2500!

  Inpakken snoep, stickeren.

  Info: 0909-400.6000 (90cpm)

  Personeel Aangeboden

  Biedt zich aan: METSELAAR/

  TEGELZETTER. Gratis off.:

  0318-470945 / 06-84901083.

  Zakelijk &Financieel

  Goud & Zilver

  GOUDPRIJS HOOG

  T.k. gevraagd (oude) gouden

  sieraden, gouden tientjes,

  Krugerranden e.a. gouden en

  zilv. munten, baartjes goud

  + zilv., muntverzameling etc.

  KEVELAM GARDEREN

  0577-461955 lid NVMH

  Prive & Erotiek

  Clubs

  CLUB A15 TIEL

  Sex vanaf 50,00

  wo. do. zo. 20:00-01:00 uur

  vr. za. 21:00-04.00 uur

  0344-661883 (113006232)

  Escort

  Monica

  Escort & Striptease

  Bel: 06 - 12 95 96 11

  Ass. gevr. / 2012-10-01726

  Frans Pothuizenvoor al uw

  MEUBELSTOFFEERWERK,ANTIEK, MODERN, KLASSIEK

  EN KANTOORSTOELENAlle mogelijke reparaties

  Stoffen naar keuze leverbaar!Tevens kussens voor boten en caravans

  Tielseweg 10, Eck en WielTelefoon 0344-692482

  E-mail: [email protected]

  d Weekkrant is overal welkom

  64% van de boodschappers leest d weekkrant!

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 12 augustus 2015 10

 • Geniet van de zon in uw tuinDeze producten mogen daarbij niet ontbreken!

  Door de ruime keuze uit diverse tuinstoelen en tafels in verschillende kleuren, stelt u eenvoudig uw favoriete tuinset samen. De tuinmeubels zijn niet alleen mooi, maar ook nog eens onderhoudsvrij. Hierdoor kunt u ze probleemloos het hele jaar buiten laten staan. De comfortabele stoelen zijn eenvoudig op te stapelen en

  oersterk. Uitstekend geschikt op ieder terras.

  Verkrijgbaar in 10 kleuren!

  Keter Cool BarDe Keter Cool Bar is een koelbox en bijzettafel in n! Ideaal tijdens een feestje om een gezellige statafel te creren en tegelijkertijd uw drankjes koel te houden.

  BESTEL NU

  weekkrant.nl/

  webw

  inkel

  elders79,95

  59,95

  elders69,95

  39,95

  elders59,95

  34,95

  www.rhenensebetuwsecourant.nl Rhenense Betuwse Courant woensdag 12 augustus 2015 11

  Bewoners Zideris gooien de vishengels weer uitDe bewoners van Zideris, voorheen Heimerstein in Rhenen, meer dan dertig in getal, gooiden vorige week donderdag in het water van de Grift nabij de Grebbesluis onderaan de Grebbeberg, weer de vishengel uit. De organisatie van dit jaarlijks terugkerende evenement is in handen van de Rhenense hengelsportvereniging De Voorn.

  Door Henk Jansen

  Rhenen - Dit visevenement doen we al bijna twintig jaar. En het is elk jaar weer een groot feest. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor onze vereniging, laat Henk van Ingen, voorzit-ter van de Voorn weten. Hij vervolgt: De bewoners ge-nieten elk jaar weer. En dat doen wij op onze beurt ook. We krijgen zoveel dankbaar-heid terug van deze mensen. Een aantal van onze leden helpt graag bij deze activi-teit. We leveren elk jaar de hengels. Visgerei, dat des-tijds geschonken werd door Gijs van Dam Grondwerken. Dit jaar kregen alle deelne-mers een fraaie vispet. Deze

  werd geschonken door Her-tog Diervoerders, een zaak die gevestigd is in de Molen-straat in Rhenen. Deze vismiddag past elk jaar weer goed in het vakan-tiewekenprogramma dat we voor de bewoners van Zide-ris houden. Dit is dat van 3 tot en met vrijdag 14 augus-tus. We hebben ook dit jaar weer een pracht van pro-gramma, aldus Wil Otte, een van de vrijwilligers bij Zideris. Onder toeziend oog van een aantal leden van De Voorn werd een aantal vis-sen op het droge gehaald. Dat ging gepaard met veel gejuich. Ik heb zes vissen gevangen, zegt Gerard vol trots. Er was er eentje bij die echt wel vijftien centimeter groot was. Ik heb ze allemaal weer in het water terugge-

  gooid hoor. Dat deden ook alle andere hengelaars die vissen op het droge haalden. De vissers kregen tijdens het einde van de activiteit een fraaie medaille omgehan-gen. Deze werd geschonken door de Rhenense hengel-sportvereniging De Voorn. Na afloop van de wedstrijd sloten de vissers aan in het Forum op Zideris waar een clownsfeest werd gevierd. Dit feest was bedoeld voor die mensen die er de voor-keur aan gaven niet voor het hengelen, maar voor het clownsvermaak te kiezen. In het Forum werden tal van spelletjes gespeeld. Zo-als sjoelen, schaken op een groot bord, was er waterpret en door twee accordeonnis-ten werd vrolijke muziek gespeeld.

  Met mooi weer werd er dit jaar door de bewoners van Zideris gevist in het water nabij de Grebbesluis. Foto: Henk Jansen

  Bewoners van Zideris op een harleyRhenen - De vakantiefeest-weken bij Zideris zijn mo-menteel nog in volle gang. Tot en met vrijdag 14 augus-tus staan er tal van activitei-ten op het programma voor de bewoners. Bewoners van zowel de locaties in Rhenen, Veenendaal en Wageningen. Zo werd bijvoorbeeld de film Wiplala in het Forum gedraaid. Daar werd door de bewoners goed van genoten. Tal van bewoners maakten ook een ritje op een echte Harley Davidson motor. Motorrijders van de Harley-Davidson Club draaiden op het terrein diverse rondjes. Morgen staat alles in het te-

  ken van kamperen. Onder de noemer feest op Cam-ping Heimerstein wordt er door de bewoners van Zideris niet alleen maar ge-kampeerd, maar ook lekker gegeten. En staan er natuur-lijk weer eental activiteiten op het programma. Maar er wordt ook een grote barbe-cue aangestoken. Er is zelfs sprake van een Barbecue Buffet, waarvan tweehon-derd personen kunnen eten. Voor dit lekkers zorgt het vakantieteam. Een camping zonder mu-ziek is geen camping. Is een sfeerloze bedoeling. Dus is Frans Baggerman vastge-

  legd om gezellige muziek te maken. Gekampeerd wordt er in tal van tenten. Tegen de klok van 13.00 uur wor-den deze opgebouwd. Op vrijdag 15 augustus krijgen de kampeerders eerst een lekkere lunch. Dan worden zo langzaam aan ook de ten-ten weer afgebroken.Maar het feest is dan nog niet voorbij. Vanaf de klok van 13.00 uur begint er een groot slotfeest met veel muziek en lekkers. Dit feest duurt tot ongeveer 15.00 uur. De voe-ten gaan dan weer van de vloer als rasartiest Rien Sa-let het podium op stapt.

  De bank

  Waar normaliter, nagenoeg da-gelijks, de bank bovenaan de Veerweg geclaimd wordt door een magere man (autochtoon) met een tanig uiterlijk, meestentijds gekleed in een korte broek, zijn oude stalen en nagenoeg obsolete fiets naast de bank geplaatst, zit, wordt nu bezet door een echtpaar, waar-van de vrouw een fraai blauw gebloemde blouse opvallend tot extreem kuishoog heeft dichtgeknoopt. Beide hebben zich verdiept in een boek. De man beweegt de wijsvinger van zijn rechterhand over een pagina, teksten en kleine fotos bevattend. Een van de fotos toont de Cunerakerk. Het boek gaat onmiskenbaar over Rhenen. Der-halve is te spreken van twee toeristen. Ze

  zijn op bezoek in de stichtse gemeente. De vrouw laat haar ogen over een pagina van een roman van Anna Enquist gaan. Titel van het boek Kwartet. Zij is zozeer ver-diept in het verhaal dat ze tot driemaal toe geen reactie geeft als haar echtgenoot haar met een vraag om aandacht vraagt. De man richt zich vervolgens half omhoog. Ook zijn vrouw, die haar boek in haar schou-dertas stopt, komt met haar achterste los van de bank en zegt Ja, lekker koffie! Kijk daar is een leuk restaurant. De frustratie is van het gezicht van de man af te lezen. Zijn echtgenote had weer eens niet geluis-terd. Het bezoek aan de Cunerakerk werd derhalve even uitgesteld. Tenminste... reageren? [email protected]

  henk Jansen

 • OOK OP ZONDAG: Vers brood Gekoelde blikjes bier en fris De beste service en de laagste prijzen

  ZondagklapperHeinekenbier krat 24 flestjes 30 cl 10.00