REKRYTOINTI NUORTEN AMMATTILAISTEN SILMIN Periscope, Pinterest, Snapchat) Twitter Facebook LinkedIn

Click here to load reader

download REKRYTOINTI NUORTEN AMMATTILAISTEN SILMIN Periscope, Pinterest, Snapchat) Twitter Facebook LinkedIn

of 58

 • date post

  11-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of REKRYTOINTI NUORTEN AMMATTILAISTEN SILMIN Periscope, Pinterest, Snapchat) Twitter Facebook LinkedIn

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Rekrytointitutkimus 2016 REKRYTOINTI NUORTEN AMMATTILAISTEN SILMIN

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Sisällysluettelo

  Tutkimuksesta 2 Rekrytointiprosessi 5 Työnhakukanavat ja -menetelmät 11 Rekrytointimenetelmät 20 Rekrytointiviestintä 30 Työsuhteen kesto ja sitoutuminen 38 Työelämän ajankohtaisia kysymyksiä 47 Yhteenveto 55

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Rekrytointitutkimus 2016

  1%

  14%

  85%

  Koulutustausta

  Muu Ammattikorkeakoulu Yliopisto

  7%

  33%

  24%

  37%

  Muu tilanne

  En työskentele

  Osa-aikatyö

  Kokopäivätyö

  Työtilanteesi

  Työtilanteesi

  Rekrytointitutkimus 2016 avaa korkeakoulutettujen nuorten ammattilaisten ajatuksia ja kokemuksia työnhausta, rekrytoinnista ja työelämästä.

  Tutkimukseen osallistui 789 talenttia.

  Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena keväällä 2016. Tutkimus sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kyselylomaketta levitettiin aTalentin sosiaalisen median kanavissa ja sähköpostitse jäsenrekisterille.

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Rekrytointitutkimus 2016

  26%

  50%

  24%

  Vastaajien opintoala

  Tutkimuksessa nuorilta ammattilaisilta kysyttiin mielipiteitä esimerkiksi työnhakukanavista, rekrytointiprosessista, työsuhteeseen sitoutumisesta ja työelämän ajankohtaisista kysymyksistä.

  Koulutustaustoista erikseen on tarkasteltu suurimpia vastaajaryhmiä eli kaupallisen alan vastaajia, teknillisen alan vastaajia ja IT-alan vastaajia

  Vastaajien opintojen aloitusvuosi10%

  44%28%

  19%

  IT-ala Kaupallinen Teknillinen Muu

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Rekrytointiprosessi

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Mihin olet ollut tyytyväinen rekrytointiprosessissa?

  Avoin ja nopea viestintä (45%) • Myös ja varsinkin silloin kun ei ole

  edennyt rekrytointiprosessissa • Tiedotus prosessin kulusta

  Henkilökohtaisuus (19%) • Muutakin kuin massaviestintää • Palaute • Kohdennettavuus

  Hyvä haastattelu (15%) • Haastattelu miellyttävänä kokemuksena • Rentous ja aitous

  Nopea prosessi(14%)

  Hakemisen yksinkertaisuus (10%) • Yksinkertaiset hakulomakkeet • Esimerkiksi LinkedInin hyödyntäminen tai sähköpostin kautta hakeminen

  Selkeä ja rehellinen työpaikkailmoitus (9%) • Työnkuvasta kerrotaan totuudenmukaisesti ja kattavasti

  ”Olen ollut tyytyväinen niissä tapauksissa kun minua on informoitu prosessin myötä siitä missä mennään milloinkin.”

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Mihin olet ollut tyytymätön rekrytointiprosessissa?

  Huono viestintä (54%) • Viestinnän puuttuminen, ei

  tiedottamista prosessin kulusta tai jatkoonpääsystä

  • Palautteen puuttuminen • Viestinnän kankeus

  Hakemisen monimutkaisuus (20%) • Hankalat ja aikaavievät nettilomakkeet • Prosessin useat eri vaiheet

  Rekrytointiprosessin hitaus (14%)

  Huono työpaikkailmoitus (7%) Epäselvä tai valheellinen työnkuvaus

  Huono haastattelu (7%) • Haastattelijan

  epäammattimaisuus • Huonot kysymykset, joissa ei

  saa nostettua haluamiaan asioita esille

  Epärealistiset vaatimukset (4%) • Nuorilta vaaditaan työkokemusta jo

  uran alkuvaiheessa

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Mitä rekrytointiprosessissa arvostetaan?

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  5

  Asteikolla 1-5

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Rekrytointiprosessi - Johtopäätökset

  • Rekrytointiprosessilla on olennainen vaikutus siihen, miten työnhakijat näkevät yrityksen

  • Rekrytointiprosessissa täytyy huomioida myös ne hakijat, jotka eivät etene prosessissa

  • Rekrytointiprosessissa arvostetaan erityisesti toimivaa viestintää, prosessin nopeutta ja hakemisen yksinkertaisuutta

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Rekrytointiprosessi – Käytännön vinkit

  • Huolehdi työnantajamielikuvasta hoitamalla rekrytointiprosessi huolella läpi – yhtäkään osa-aluetta ei kannata jättää retuperälle

  • Varmista ennen rekrytoinnin aloittamista, että olet varannut prosessiin rittävästi resursseja ja että työnjako on kaikille selkeä

  • Panosta etenkin avoimeen viestintään sekä kaikkien hakijoiden tasapuoliseen kohteluun – rannalle jäävät hakijat kertovat varmasti kokemuksistaan eteenpäin

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Työnhakukanavat ja - menetelmät

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Mitä oheisista kanavista seuraat tai menetelmistä käytät etsiessäsi töitä?

  0 100 200 300 400 500 600 700

  Televisio

  Muu:

  Ammattiliiton sivut

  Printtilehti (esim. Helsingin Sanomat)

  Yliopiston/oppilaitoksen ilmoitustaulu

  Rekrytointimessut

  Ainejärjestön/oppilaitoksen yhteistyötapahtumat (yritysvierailut jne.)

  Yhteydenotto suoraan yritykseen/organisaatioon

  Yliopiston/oppilaitoksen työpaikkaportaali netissä (tai Aarresaari/Jobstep)

  Hakukoneella etsiminen (esim. Google)

  Yrityksen/organisaation omat www-sivut

  Ainejärjestön/oppilaitoksen sähköpostilistat

  Mol.fi

  Rekrytointiyrityksen sivut (esim. aTalent.fi)

  Jobboardit netissä (esim. Monster)

  Omat verkostot (ns. puskaradio)

  Sosiaalinen media

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Mitä oheisista kanavista seuraat tai menetelmistä käytät etsiessäsi töitä? (aloittain)

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

  Televisio

  Muu:

  Ammattiliiton sivut

  Printtilehti (esim. Helsingin Sanomat)

  Yliopiston/oppilaitoksen ilmoitustaulu

  Rekrytointimessut

  Ns. piilotyöpaikkojen havainnointi

  Ainejärjestön/oppilaitoksen yhteistyötapahtumat (yritysvierailut…

  Yhteydenotto suoraan yritykseen/organisaatioon

  Yliopiston/oppilaitoksen työpaikkaportaali netissä (tai…

  Hakukoneella etsiminen (esim. Google)

  Yrityksen/organisaation omat www-sivut

  Ainejärjestön/oppilaitoksen sähköpostilistat

  Mol.fi

  Rekrytointiyrityksen sivut (esim. aTalent.fi)

  Jobboardit netissä (esim. Monster)

  Omat verkostot (ns. puskaradio)

  Sosiaalinen media

  Teknillinen Kaupallinen IT-ala

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Yleisesti • Suosituimpia työnhakukanavia ovat sosiaalinen media,

  omat verkostot, netin jobboardit, rekrytointiyritysten sivut ja Mol.fi

  • Vähiten suosittuja ovat televisio, ammattiliittojen sivut , printtilehti ja oppilaitosten ilmoitustaulut

  Aloittain • Teknisellä alalla olevat etsivät työpaikkoja muita

  enemmän ainejärjestöjen sähköpostilistoilta ja ainejärjestöjen järjestämien yritysvierailujen kautta

  • Kaupallisella alalla olevat hyödyntävät työnhaussa muita enemmän sosiaalista mediaa

  • IT-alalla olevat käyttävät työnhakuun muita enemmän rekrytointitapahtumia, rekrytointiyritysten nettisivuja ja oppilaitosten ilmoitustauluja

  Työnhakukanavat ja -menetelmät

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Sosiaalisen median kanavat työnhaussa

  Facebook 31 %

  LinkedIn 47 %

  Twitter 7 %

  Muu sosiaalinen media (esim.

  Instagram, Periscope, Pinterest, Snapchat)

  4 %

  En käytä sosiaalista mediaa työnhaussa

  11 %

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Suosituimmat sosiaalisen median kanavat työnhaussa (aloittain)

  Muu some

  Twitter

  Facebook

  LinkedIn

  Muu sosiaalinen media (esim. Instagram, Periscope, Pinterest, Snapchat)

  Twitter

  Facebook

  LinkedIn

  Kaupallinen

  IT-ala Muu some

  Twitter

  Facebook

  LinkedIn

  Teknillinen

 • Rekrytointitutkimus 2016 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin @aTalent Recruiting

  Sosiaalisen median käyttö työnhaussa

  • Linkedin ja Facebook suosituimmat kanavat yhtä suosittuja kaikilla aloilla • Teknillisellä alalla hyödynnetään muita vähemmän Twitteriä ja muita somekanavia • Sosiaalista mediaa hyödynnetään työnhaussa, sillä siellä vietetään paljon aik