Region where we live

download Region where we live

If you can't read please download the document

 • date post

  10-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Region where we live. Region, w którym mieszkamy. WHERE DID THE CZESTOCHOWA NAME COME FROM?. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Region where we live

Region, w ktrym mieszkam

Region where we liveRegion, w ktrym mieszkamyWHERE DID THE CZESTOCHOWA NAME COME FROM?

Once upon a time, when there was only a forest on Warta, came a man called Czenstoch. He built a hut near the river. He domesticated goats, bred cattle, gathered mushrooms and berries. He lived in piece and quite for a long time. Suddenly one day a prince who was hunting in the forest noticed Smoke coming from a hut. He told one of his knights to check whose this property was. Knight came back and told that this was Czenctoch's hut. After sime time this area started to be called Czstochowa which changed into Czstochow. SKD WZIA SI NAZWA CZSTOCHOWA?

Bardzo dawno temu, gdy nad Wart byy tylko lasy, przywdrowa nad Wart nie wiadomo skd czowiek o przydomku Czenstoch. Blisko rzeki zbudowa sobie chat. Z czasem oswoi sobie kozy, pasa bydo, zbiera w lesie grzyby i jagody. y sobie w spokoju i ciszy dugo. Pewnego razu przejeda ksi przez las na polowanie. Zobaczy dym unoszcy si znad chaty i wysa rycerza eby sprawdzi czyja to zagroda. Rycerz wysany na zwiady wrci mwic, e chata Czenstocha tam stoi. Z czasem przyja si nazwa Czenstochowa, ktra pniej zmienia si w Czstochow.The map of region of Czstochowa

A traditional costume/ Strj ludowy

Folk jewellery/ Tradycyjna biuteria

They wore red beads around their necks for ornamentation. On the last string of the beads there was a medallion with a likeness of the Mother of God.This elemet refers to the cult of Black Madonna in Jasna Gra.

Wykoczenie stroju stanowiy czerwone korale. Przy ostatnim sznurze korali nosiy kobiety medalik z wizerunkiem Matki Boskiej Czstochowskiej. Akcent ten nawizuje do kultu Matki Boskiej Czstochowskiej na Jasnej Grze.6

Cracow- Czstochowa Jurassic Highland Chain/ Jura Krakowsko- CzstochowskaCracow- Czstochowa Jurassic Highland Chain is part of the Jurassic System of south- central Poland stretching between the cities of Cracow and Czstochowa. Polish Jura Chain consist of a hilly landscape with Jurassic limestone rocks, cliffs, valleys and vast limestone formations featuring some 220 caves.

Jura Krakowsko- Czstochowska jest czci systemu jurajskiego w poudniowo- centralnej Polsce rozcigajcym si pomidzy Krakowem i Czstochow.Jura skada si z pagrkowatego krajobrazu z jurajskich ska wapiennych, klifw i dolin, a take z rozlegych formacji wapiennych zawierajcych 220 jaski.

Olsztyn Olsztyn is near Czstochowa (about 15km). There are spectacular ruins of a castle among limestone rocks. From the castle hill there is a beautiful view of the countryside.Other cities near Czstochowa in Cracow- Czstochowa Jurassic Highland Chain: Zoty Potok, Bobolice, Mirw, Ogrodzieniec and Ojcw.

Olsztyn znajduje si koo Czstochowy (okoo 15km). Pord ska wapiennych znajduj si tam niezwyke ruiny zamku. Ze wzgrza zamkowego rozciga si pikny widok na okolic.Inne miasta w pobliu Czstochowy w Jurze Krakowsko- Czstochowskiej: Zoty Potok, Bobolice, Mirw, Ogrodzieniec i Ojcw.

Legends/ LegendyIn the Jurassic around the castle ruins created many legends that encourage tourists to visit these places and give them attractiveness and mystery.

W Jurze wok ruin zamkowych powstao wiele legend, ktre zachcaj turystw do zwiedzania tych miejsc oraz nadaj im atrakcyjnoci i tajemniczoci.This is one of the legends in Olsztyn:

The castle reportedly shows the spirit of Martin Borkowice, who as governor of Poznan became the head of rebellion against lords of Wielkopolska Casimir the Great. The king banished him, but soon mercifully forgive him. When Borkowic committed adultery for the second time, was sentenced to death by starvation in the dungeons of the castle of Olsztyn. After forty days he died. Since then, the powerful figure of Martin Borkowice appears on the walls of the castle, jingling chains and moaning.Oto jedna z Olsztyskich legend:

W zamku pono ukazuje si duch Marcina Borkowica, ktry jako wojewoda poznaski stan na czele buntu wielmow wielkopolskich przeciw Kazimierzowi Wielkiemu. Krl wygna go, ale niebawem miosiernie mu przebaczy. Kiedy Borkowic dopuci si zdrady po raz drugi, zosta skazany na mier godow w lochach olsztyskiego zamku. Po czterdziestu dniach zmar. Odtd potna posta Marcina Borkowica pojawia si na murach zamku, brzczc acuchami i jczc.