(REFERAT SOCIOLOGIJA) - · PDF file(REFERAT SOCIOLOGIJA) 1 str. SOCIOLOGIJA . SATANIZEM...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jun-2019
 • Category

  Documents

 • view

  251
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of (REFERAT SOCIOLOGIJA) - · PDF file(REFERAT SOCIOLOGIJA) 1 str. SOCIOLOGIJA . SATANIZEM...

SATANIZEM13.11.2004

Trg Borisa Kidria 3, 2000, Maribor

(REFERAT SOCIOLOGIJA)

1 str. SOCIOLOGIJA

SATANIZEM

KAZALO

UVOD........................................................................................................................................................................ALEISTER CROWLEY ( 1875-1947)......................................................................................................................rna maa...................................................................................................................................................................Organizirane satanistine skupnosti...........................................................................................................................Rokovski satanizem....................................................................................................................................................Kako deluje ta rock ?.................................................................................................................................................. Drugi dejavniki, ki oslabijo psiho............................................................................................................................PRIMERI SUBLIMINALNIH SPOROIL............................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................Predstavitev nekaterih znanih rock-pevcev satanistov..........................................................................................Pripombe iz kranskega vidika...............................................................................................................................Zgodovina satanizma................................................................................................................................................Uteleenja.................................................................................................................................................................Obsedenost z demoni................................................................................................................................................Amaterski satanizem oz. eksperimentiranje s satanizmom...................................................................................... .................................................................................................................................................................................Religiozni satanizem................................................................................................................................................Znailni simboli v satanizmu; kako lahko spoznamo satanistine izdelke..............................................................ZAKLJUEK...........................................................................................................................................................

2 str. SOCIOLOGIJA

SATANIZEM

UVOD Okultizem je skupno ime za ve manjih sekt in skupin, ki so se veinoma razvile po 2. sv. vojni. Najbolj znailen in poznan od le-teh je satanizem, nakaterega se bom tudi omejil, ker se zdi najbolj zanimiv. V tem referatu bo zelo veliko govora o glasbi al veinoma o satanistini in njenem vplivu na loveka ter zvijaah, katere uporablja.

Satanizem je danes drubeni pojav, ki zaenja vznemirjati javnost,predvsem, ker lahko opazimo, da je nael ugodna tla med mladino.Vasih se zane s spiritistino prakso: mladi se sreajo, da bi ob premikanju mize ali kozarcu, ki se premika od rke do rke abecede, oglaa demon, ali pa imajo nekateri udeleenci seanse obutek, naj bi bil navzo neki duh, morda celo sam Satan.Kljub strahu, kakrnega doivetja povzroajo, nekateri mladi vasih kar naprej eksperimentirajo s tem duhom ali pa se pridruijo skupinam, ki imajo s tem ve izkuenj. Tako lahko polagoma nastane iz spiritizma satanizma.Mladi satanisti se seveda ne zbirajo ve pri mizi ali okrog kozarcu.Pri svojih sreanjih po sobah, kleteh, v gozdu ali na pokopaliih vasih celo odpirajo grobove nosijo satanistine simbole, na primer petokrako zvezdo ali narobe obrnjen kri, in opravljajo arovnike obrede , s katerimi bi naj zaklinjali Satana in demonske duhove. V njihovo ast opravljajo obrede, tako imenovane rnemae, pri katerih kliejo in nagovarjajo Satana pa tudi rtvujejo ivali vasih opravljajo spolno-magine dejanja.Priakujejo, da se s tovrstnimi stiki s hudimi duhovi dokopljejo do skrivnih znanj predvsem glede prihodnosti in postanejo deleni njihove nadnaravne moi, ki jo mogoe uporabiti v razdiralne namene. Tako na primer zabadajo igle v lutke iz blaga, ki jo danes knjigarne na veliko ponujajo.Drugi najdejo neposreden stik s satanskimi redovi ali loinami(sektami): zaetnik veine teh naukov in navad je Angle Aleister Crowley. Pravzaprav je zavestno aenje zlih sil e od nekaj bolj redko.Je tudi sorazmeroma mlad,saj so se kolikor toliko tevilne organizacijske skupine zaele pojavljati ele v 17.st.Korenine naj bi imel v slabi religiji neke manjine rimokatolikih duhovnikov.Potem ko je bilo sprejeto,da ima vsak duhovnik,e tako neveden,nivreden,mo spreminjanja kruha in vina v Kristusovo telo in kri je manjkal le e korak do preprianja,da sta duhovnik in maa neloljivo povezana z maginimi silami.Tako so bili nekateri duhovniki pripravljeni prepustiti svojo dozdevno magino mo zlim namenom.Ljudje so bili prepriani,da so duhovniki zmoni brati ne le mae s kaknim posebnim pobonim namenom,ampak tudi za spolne in finanne uspehe.Ko so duhovniki zaeli verjeti v te rei (vsaj nekateri)se je pokazala podtalna literatura o ustreznih tehnikah(znailen prironik-Grimoire Of Honorius).Teko je ugotoviti kako so bile takne satanistine dejavnosti razirjene 3 str. SOCIOLOGIJA

SATANIZEMmed neredovniko duhovino,saj so v 16-17 st. postale nekaj povsem obiajnega.V Franciji si je satanizem pridobil status velikih poslov.Da gre za satanizem v vejem obsegu,je leta 1678 posumil Nicolas de la Reynie (pariki policijski komisar).Trdneji dokaz pa je dobil s prijetjem vedeevalke Catherine Deshayes (zaradi zastrupljanja),saj je pri njej doma nael ne samo strupe (arzenik,pansko muho,sok rnega zobnika..),temve tudi sestavine kot so : posuena krastaa,sperma,kri in pokopaliki prah.Vse to je potrebovala za varjenje napojev,ki naj bi privabili ljubezen ali smrt.Med zaslianjem je priznala,da ni samo poiljala strupov mladim enam,ki so se elele znebiti postaranih mo,temve je bila najdejavneja splavarka-na njenem vrtu so menda izkopali pepel dobrih dva tiso detet in zarodkov-povrhu vsega pa je prirejala magine mae,ki naj bi bodisi morile ali pa vzbijale ljubezen.Nekaj teh rnih ma naj bi opravila na zahtevo madame de Montespan,ljubice Ludvika XIV,ki je bila pripravljena iti do skrajnosti,da bi obdrala kraljevo naklonjenost in uniila monosti tevilnim tekmicam.Bolj zgodnje mae-prva naj bi bila leta 1667-so bile sorazmerno mileje in brez rtvovanja otrok.Te ceremonije so dopolnjevali ljubezenski napoji,ki jih je skrivaj pridajala ljubimevim jedem (pansko muho,posuene petelinkovesemennike in podobno).Takne mae so imeli za primerne vse do leta 1673,ko so slavili prvo pravo rno mao nad telesom gole enske.V trenutku posvetitve so prerezali grlo nekemu otroku in prestregli kri v kelih,potem pa molili k Asmodeji in Atarotu,glavnima demonom judovsko kranskega izroila;posveena hostija pa je morala pretrpeti kup spolnih obdelav.Naposled je Montespanova odnesla vino,kri in ivot umorjenega otroka,da bi vse to podtaknila Ludviku v jed.e se je satanizem nadaljeval e v 18.st,ni pustil nobenih sledi.Nedvomen satanist 19.st. pa je bil zloglasni abbe Boullan.Rodil se je leta 1824 in se razvil v pobonega mladenia in bil v petindvajsetih letih posveen v duhovnika.Pozneje,okrog leta 1854,je spovedal nuno Adele Chevalier;postala mu je ljubica in mu rodila vsaj dva otroka.Boullan in Chavalierjeva sta hline,brezmejno pobonost,ustanovila Drutvo za prenovo du.Nune,ki so jih domnevamo obsedli demoni,sta zdravila z uivanjem posveenih hostij,pomeanih z lovekimi iztrebki.Obstajajo tudidobri dokazi,da sta januarja leta 1860 priredila rno mao,med katero sta rtvovala enega svojih otrok.V poznem 19 st.so v Parizu najbr delovale e druge satanistine skupine.Huysmans v romanu La -bas opisuje rno mao,pri kateri je bil navzo.Besedili so govorili nazaj,razpelo je bilo postavljeno na glavo,ministirali so nalieni;oskrunili so hostijo,vrhunec pa je bila spolna orgija.V tem stoletju pa sta si pridobili nekaj publicitete dve odkrito satanistini skupini.Manja od njiju ima poveljstvo v anglekem Manchestru.kjer je njena dejavnost izzvala malce osuplosti,vendar ne vejega preplaha.Svojega boga res kliejo Satan,ker pa pripadajo temu boanstvu vse kranske vrline in oznanjajo ljubezen in usmiljenje,zaneslijvo niso satanisti v pravem pomenu.Druga skupina je Satanova Cerkev,ki deluje v San Franciscu.Za satanista 20 st. velja Aleister Crowley,ki je rad poudarjal :Satan in sovranik loveka...On je...ivljenje...Ljubezen...Svetloba...

4 str. SOCIOLOGIJA

SATANIZEM

ALEISTER CROWLEY ( 1875-1947)se je v svojem divje razgibanem ivljenju in svojem nauku k