Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

of 22 /22
1 Către, OPERATORI ECONOMICI INTERESATI Referitor: Răspuns solicitari clarificări În urma solicitărilor de clarificări transmise prin e-mail in datele de 13.05.2016, 16.05.2016 si 17.05.2016, referitoare la achiziția publică de servicii pentru evenimente solicitate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității de management strategic prin operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip Stategy Unit (SU) – cod SIPOCA 23”, – anunt de publicitate nr. 37153/13.05.2016, publicat in S.E.A.P., formulăm următorul răspuns: Intrebarea nr. 1: “Va rugam sa ne transmiteti documentatia de atribuire aferenta anuntului publicitar 37153 publicat in SEAP in data de 13.05.2016, privind achizitia de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” - cod SIPOCA 23.” Raspuns intrebarea nr. 1: Documentatia de atribuire aferenta anuntului publicitar 37153 publicat in SEAP in data de 13.05.2016 - Anexa 2B se poate descarca de pe pagina web a autoritatii contractante www.sgg.ro la linkul urmator: http://www.sgg.ro/index.php?id=41,56,0,0,1,0 Intrebarea nr. 2: “In vederea participarii la licitatia de servicii avand ca obiect Achizitia de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” - cod SIPOCA 23, organizata in data de 19.05.2016, va rugam sa ne trimiteti formularele in format editabil pentru a le putea completa.” Raspuns intrebarea nr. 2: Urmare solicitarii dumneavoastra, gasiti atasata Sectiunea III - Formulare, aferenta achizitiei de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” - cod SIPOCA 23.

Transcript of Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

Page 1: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

1

Către,

OPERATORI ECONOMICI INTERESATI Referitor: Răspuns solicitari clarificări

În urma solicitărilor de clarificări transmise prin e-mail in datele de 13.05.2016, 16.05.2016 si 17.05.2016, referitoare la achiziția publică de servicii pentru evenimente solicitate în cadrul proiectului ”Dezvoltarea capacității de management strategic prin operaționalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip Stategy Unit (SU) – cod SIPOCA 23”, – anunt de publicitate nr. 37153/13.05.2016, publicat in S.E.A.P., formulăm următorul răspuns:

Intrebarea nr. 1: “Va rugam sa ne transmiteti documentatia de atribuire aferenta anuntului publicitar 37153 publicat in SEAP in data de 13.05.2016, privind achizitia de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” - cod SIPOCA 23.” Raspuns intrebarea nr. 1: Documentatia de atribuire aferenta anuntului publicitar 37153 publicat in SEAP in data de 13.05.2016 - Anexa 2B se poate descarca de pe pagina web a autoritatii contractante www.sgg.ro la linkul urmator: http://www.sgg.ro/index.php?id=41,56,0,0,1,0 Intrebarea nr. 2: “In vederea participarii la licitatia de servicii avand ca obiect Achizitia de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” - cod SIPOCA 23, organizata in data de 19.05.2016, va rugam sa ne trimiteti formularele in format editabil pentru a le putea completa.” Raspuns intrebarea nr. 2: Urmare solicitarii dumneavoastra, gasiti atasata Sectiunea III - Formulare, aferenta achizitiei de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” - cod SIPOCA 23.

Page 2: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

2

Intrebarea nr. 3:

“Privind “Achizitia de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) SIPOCA 23” am rugamintea la dvs. sa ne tranmiteti fisa de date si caietul de sarcini.”

Raspuns intrebarea nr. 3: Documentatia de atribuire aferenta anuntului publicitar 37153 publicat in SEAP in data de 13.05.2016 - Anexa 2B se poate descarca de pe pagina web a autorităţii contractante www.sgg.ro la linkul urmator: http://www.sgg.ro/index.php?id=41,56,0,0,1,0. Intrebarea nr. 4: “Referitor la caietul de sarcini, pachete de promovare. Conform CdS se solicită atât pentru organizarea celor 4 ateliere cât și pentru conferința finală realizarea acelorași materiale de promovare. Vă rugăm să precizați dacă personalizarea acestora este identică sau există elemente de diferențiere (ateliere vs. conferință).” Raspuns intrebarea nr. 4: Referitor la interbarea dvs. de clarificare, menționăm că, personalizarea documentelor este identică (nu există diferențieri) în cazul conferinței și a atelierelor de lucru. Intrebarea nr. 5: “Pentru facilitarea realizării ofertei vă rugăm să publicați formularele în format editabil.” Raspuns intrebarea nr. 5:

Gasiti atasata Sectiunea III - Formulare, aferenta achizitiei de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” - cod SIPOCA 23.

Intrebarea nr. 6:

“Referitor la documentația de atribuire pct. III.2.2) Capacitatea economică financiară cerința nr. 2 prezentarea bilanțului contabil pe ultimul an financiar 2015. În situația în care o firmă / întreprindere nu poate prezenta bilanțul aferent exercițiului financiar 2015 având în vedere că termenul limită de depunere al acestuia la ANAF este data de 30.05.2016, vă rugăm să precizați dacă se pot depune și alte documente de tip bilanț semestrial 2015 și balanță la luna decembrie 2015?”

Raspuns intrebarea nr. 6: Referitor la solicitarea de clarificari transmisa va comunicam ca se accepta, dupa caz, alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara (conform fisei de date).

Page 3: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

3

Intrebarea nr. 7:

“Deoarece formularul centralizator de preturi are un caracter foarte general, iar cerinta pentru prezentarea propunerii financiare presupune detalierea elementelor de cost, va rugam sa ne precizati daca bugetele pe fiecare atelier de lucru pot fi inserate dupa formularea ”conform caietului de sarcini, din care...”, defalcandu-se fiecare tip de serviciu, conform tabelului model de organizare din caietul de sarcini. Daca aveti o alta sugestie pentru intocmirea acestui centralizator de costuri, va rugam sa ne transmiteti.” Raspuns intrebarea nr. 7: Centralizatorul de preturi va cuprinde defalcarea fiecarui tip de serviciu conform caietului de sarcini, conform tabelului model de organizare din caietul de sarcini.

Intrebarea nr. 8: “Va solicitam rapsunsul la urmatoarele clarificari:

- Specificati cate pauze vor fi zilnic, pentru fiecare tip de eveniment; - Specificati daca materialele din pachetele de promovare vor fi facute toate (pentru toate

cele 5 evenimente), in acelasi timp, inainte de inceperea primului eveniment si daca vor fi achitate , toate, impreuna cu factura pentru primul eveniment;

- Specificati formatul pliantului de prezentare si daca va fi tiparit fata-verso; - Specificati formatul agendei; - Specificati ce intelegeti , la agenda, prin "stantata tip index “; - Specificati ce alta culoare mai poate avea mapa, deoarece mape din carton lucios, culoare

alba, cu elastic de siguranya, nu se produc; - Specificati perioada de desfasurare a conferintei finale.”

Raspuns intrebarea nr. 8: Referitor la solicitările de clarificări trimise de către dvs., specificăm următoarele:

1) Conform prevederilor Caietului de sarcini (secțiunea I.IV): Ofertanții vor asigura câte 1 pachet pauze de lucru pentru fiecare participant, în fiecare dintre cele 4 zile de reuniuni (ziua 2, ziua 3, ziua 4 și ziua 5) – 21 de participanți dintre care un interpret / translator. De asemenea, la aceeași secțiune se specifică faptul că: serviciile vor fi asigurate pe toată perioada de desfășurare zilnică a reuniunilor;

2) Specificăm că, materialele din pachetele de promovare vor fi făcute, facturate și plătite pentru fiecare eveniment în parte;

3) Pliantul de prezentare va fi format A4, tipărit față, verso;

4) Formatul agendei va fi de minim 21 cm x 14 cm (Lxl);

5) Prin agenda "stanțata tip index “ se înțelege imprimarea în relief a unui înscris scurt ce urmează a fi convenit ulterior (ex: 2016);

6) În cazul în care se dovedește că mapele albe nu pot fi produse, se pot accepta și alte culori cu acordul prealabil al beneficiarului;

Page 4: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

4

7) Perioada de desfășurare a conferinței este specificată în secțiunea 5.2, II a caietului de sarcini, detaliile suplimentare vor fi convenite ulterior.

Intrebarea nr. 9: “Referitor la procedura pentru achiziţia de servicii pentru evenimente solicitate în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităţii de management strategic prin operaţionalizarea, la nivelul Centrului Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)“ - cod SIPOCA 23, va rog sa ne clarificati urmatoarele:

- Pentru salile de conferinta pentru cele patru evenimente printre dotari se solicita si cabina de translatie, casti de translatie si microfoane fixe si mobile?”

Raspuns intrebarea nr. 9: Referitor la cererea dvs. de clarificare specificăm următoarele: Pentru salile de conferinta pentru cele patru evenimente printre dotari NU se solicita si cabina de translatie, casti de translatie si microfoane fixe si mobile, aceste solicitări sunt valabile doar în cazul conferinței finale. Intrebarea nr. 10: “Referitor la intentia noastra de a participa la licitatia privind achizitia de servicii de organizare evenimente (4 ateliere de lucru) si servicii de informare, comunicare si publicitate (materiale promotionale si conferinta finala) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacitatii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” – cod SIPOCA 23, va rugam sa ne transmiteti urmatoarele clarificari: - interpretul / translator face parte din persoanele selectate din cadrul Cancelariei Primului Ministru sau este pus la dispozitie de ofertant? - in cazul in care interpretul / translator face parte din persoanele selectate din cadrul Cancelariei Primului Ministru, cum putem oferta un cost al serviciilor prestate de acesta, neavând niciun contact / oferta de pret de la persoana respectiva? - deoarece in caietul de sarcini se specifica faptul ca toate cheltuielile privind cazarea si masa interpretului vor fi suportate de catre ofertant, iar in bugetul defalcat apar 21 de persoane la cazare și masa, in conditiile in care participanti efectiv sunt 20, cui ii revin cheltuielile pentru cazarea si masa interpretului? Ofertantului sau Beneficiarului? - de ce trebuie sa agreeze ofertantul datele de plecare / sosire ale interpretului atata vreme cat transportul dus-intors al acestuia este asigurat de Autoritatea Contractanta?”

Raspuns intrebarea nr. 10: Referitor la cererile de clarificări transmise de dvs. Vă comunicăm următoarele:

1. interpretul / translator este pus la dispoziție de către ofertant; conform caietului de sarcini ( secțiunea 5.4. I.IV);

2. interpretul nu face parte din persoanele selectate din cadrul Cancelariei Primului Ministru;

3. Precizăm că în cuprinsul caietului de sarcini a apărut o eroare prin specificarea faptului ca toate cheltuielile privind cazarea si masa interpretului vor fi suportate de catre ofertant. Aceste vor fi suportate din bugetul proiectului conform caietului de sarcini (secțiunea 4.I);

Page 5: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

5

4. Ofertantul trebuie să agreeze datele de plecare / sosire ale interpretului în sensul asigurării disponibilității acestuia pentru perioada stabilită.

Page 6: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

6

SECŢIUNEA III -FORMULARE-

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Page 7: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

7

Formularul nr. 1

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind eligibilitatea

Subsemnatul,_______________________________________________ reprezentant împuternicit al

_____________________________________________________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne

aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 337/2006 respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru

participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă

are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Data completării

…………………

Operator economic, _________________

(semnatura autorizată)

Page 8: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

8

Formularul nr. 2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului 34/2006

Subsemnatul(a)..................................................................., în calitate de ofertant la procedura

de.......................................................................................pentru achiziţia de ..........................................................................., la data de

...................., organizată de ............................................................., declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;

b) abrogata;

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente

ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit

pana la data solicitată;

c^1) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligaţiile contractuale,nu am produs prejudicii şi nu am creat motive imputabile

de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus

atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

e) nu prezint informaţii false sau prezint informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul îndeplinirii criteriilor

de calificare și selecție.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, orice documente

doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor

legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării

…………………

Operator economic, _________________

(semnatura autorizată)

Page 9: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

9

Formularul nr. 3

Nr. înregistrare ofertant : ……./……………….. Operator economic .................. (denumirea/numele)

Certificat de participare cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ........................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ............................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ............................., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. .......................... din data de ........................, certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ................................., următoarele: 1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat; 2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă; 3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă; 4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare; 5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia; 6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor. III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea. Ofertant, Data …………….. ............... (numele prenumele reprezentantului legal, în clar) (semnătură)

Page 10: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

10

Formularul nr. 4

Nr. înregistrare ofertant : ……./………………..

Operator economic .................. (denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul, ......................................................................... reprezentant împuternicit al ......................................................................................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv nu am ,,drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a), cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante”. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________________________ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Operator economic, _________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________ (semnătură autorizată)

Page 11: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

11

Formularul nr. 5

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea /numele: 2. Cod unic de înregistrare: 3. Adresa sediului central: 4. Telefon/fax: 7. Obiectul de activitate, pe domenii:

8. Birourile filialelor/ sucursalelor locale, dacă este cazul:

Anul Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (Lei) Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (EUR/Alta

valuta)

2013

2014

2015

Media anuală

Notă: Echivalenţa Leu – Euro/Alta valuta se calculează potrivit cursului mediu comunicat de B.N.R. şi valabil pentru fiecare din anii menţionaţi mai sus.

Operator economic, _________________

(semnatura autorizată)

Page 12: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

12

Formularul nr. 6 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

Lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani

Subsemnatul(a) ……...........................……….. (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al

…........................................ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze

informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii

contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Nr crt

Obiectul contractului, numărul şi data contractului

Codul CPV

Denumirea/numele beneficiarului /clientului

Calitatea furnizorului1

Preţul contractului LEI fara TVA

Procentul îndeplinit de furnizor (%)

Perioada de furnizare

1

2

...

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

1 Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant

Data completării

………………… Operator economic,

_________________ (semnătura autorizată)

Page 13: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

13

Formularul nr. 7

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SUBCONTRACTANŢII

(partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanţi şi specializarea acestora)

Subsemnatul(a) ……....................................……….. (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al ….............................

............................. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile

aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice

informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii

reprezentanţilor autorizaţi ai ................................................ (denumirea si adresa autorităţii contractante) cu privire la orice

aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …..............….... (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a

ofertei)

Nr. crt.

Denumire subcontractant/adresa

/CUI

Specializare subcontractant

Partea/părţile din contract ce urmează a

fi subcontractate

Procentul din valoarea contractului reprezentat

de serviciile ce urmează a fi

subcontractate

Acord subcontractor cu specimen de semnătură

1 …. ….

Data completării

…………………

Operator economic, _________________

(semnatura autorizată)

Page 14: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

14

Formularul nr. 8

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ Către .................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Domnilor, 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul, reprezentant al ofertantului ............. (denumirea/numele ofertantului), ma ofer ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţiapentru ofertanti in vederea achizitionarii serviciilor de ……………… (denumirea serviciilor), sa prestez ……….. (denumirea serviciului) pentru suma de ............. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), platibilă după recepţia serviciilor, în rate lunare sau trimestriale (se elimina opţiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare de ........... (suma în litere şi în cifre.) 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestam serviciile în functie de graficul de timp estimativ întocmit de dumneavoastră. 3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ........ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5. Precizăm că: │_│ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativa"; │_│ nu depunem oferta alternativă. (Se bifeaza opţiunea corespunzătoare.) 6. Am înţeles şi consimtim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de buna execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 7. Inţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi. Data .../.../... .................., (semnatura), în calitate de ............. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ............ (denumirea/numele operatorului economic) Data completării ……………

Ofertant, .........................................

(nume, prenume reprezentant legal, în clar) (semnatura autorizată)

L.S.

Page 15: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

15

Anexa la Formularul nr. 8

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

Centralizator preturi

Nr. crt (col.1)

Denumire servicii (col.2)

Cantitate (col.3)

Preţ unitar lei fără T.V.A. (col.4)

Valoare lei fără T.V.A. (col.5) = (col.3 x col. 4)

1

Organizare evenimente (4 ateliere de lucru) şi servicii de informare, comunicare şi publicitate (materiale promoţionale şi conferința finală) în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii de management strategic prin operationalizarea, la nivelul Guvernului, a unei structuri tip Strategy Unit (SU)” - cod SIPOCA 23 Conform caietului de sarcini, din care:

2

Total valoare fara T.V.A.

…………………..

Data completării ……………

Ofertant, .........................................

(nume, prenume reprezentant legal, in clar) (semnatura autorizată)

L.S.

Page 16: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

16

Formularul nr. 9

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

I.Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii Adresa sediului social Cod unic de înregistrare Numele şi funcţia ................................ (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II.Tipul întreprinderii Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii: |_| Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 3. |_| Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 3, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie |_| Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.3, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie

III.Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii

Exerciţiul financiar de referinţă1

Numărul mediu anual de salariaţi Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro) Active totale

(mii lei/mii euro)

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

|_| Nu

|_| Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea. Numele şi funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea .............................................................................................................. Semnătura ...................................................... Data întocmirii .......................... şi ştampila

Page 17: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

17

_____ 1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

Formularul nr. 10

OFERTANTUL ………………...(denumirea/numele) Adresa …………………………… Telefon …………………............... Fax ……………………………… E-mail ……………………………

Nr. înregistrare ofertant ………/……………..

Înregistrată la sediul autorității contractante (………………….., România) Nr. ………………/………………………

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către: SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI Piața Victoriei, nr. 1, sector 1, București, cod poștal 011791 Ca urmare a anunțului de participare/invitației de participare nr. ………………………….. publicat în ………………………., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. ……………………………………………………………………………….. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al: - operator economic - asocierii formate din următorii operatori economici………………… - având ca subcontractant pe …………………………….. Transmitem alăturat următoarele documente care însoțesc oferta: 1. Coletul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând următoarele documente: - 1. Documente de calificare și selecție; - 2. Propunerea tehnică; - 3. Propunerea financiară; Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele dumneavoastră.

Data completãrii

Page 18: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

18

…………………

Operator economic, _________________

(numele, semnãtura autorizatã și ștampilă)

Page 19: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

19

Formularul nr. 11 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE privind calitatea de participant la procedură

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ......................................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria

răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la procedura de ............................................................. (se

menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect

................................................................. (se menţionează obiectul contractului), aplicată de ....................................................

(autoritatea contractantă), cu termen de depunere a candidaturilor în data de .............................. (se menţionează data stabilită

pentru depunerea candidaturilor)

particip şi depun candidatură:

în nume propriu;

ca asociat în cadrul asociaţiei.........................................................

ca subcontractant al.......................................................................

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:

nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici;

sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice

punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi

câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte îin fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are

dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii

suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii

reprezentanţilor autorizaţi ai ......................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice

aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

Data completării

…………………

Operator economic,

_________________ (semnatura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

Page 20: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

20

Formularul nr. 12

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) Către, ………………………………

ÎMPUTERNICIRE

Privind participarea la procedura de achiziție pentru

…………………………………………………………..

Noi, ……………………………………………….., în calitate de administrator/director/al

……………………………………………………, împuternicim prin prezenta pe domnul (doamna)

………………………………… care se legitimează cu ………………………………………….. să participe la procedura de

achiziție prin ………………………………. pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii

……………………………………………………… organizată de instituția dumneavoastră.

Data ………………………………

Operator economic, _________________

(semnatura autorizată) OPERATOR ECONOMIC

Page 21: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

21

Formularul nr. 13

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul……………………………………………………………………….. reprezentant împuternicit al

______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că

vom respecta pe toată durata contractului, în cazul în care acesta ne va fi atribuit, regulile obligatorii referitoare la condiţiile de

muncă şi protecţia muncii în vigoare la nivel naţional, în speţă prevederile Legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în

muncă şi orice altă reglementare care va apărea în perioada menţionată mai sus.

Data completării

………………… Operator economic,

_________________ (semnătura autorizată)

Page 22: Raspunsuri solicitari clarificari achizitie servicii pentru evenimente ...

22