Raport - Diagnoza · 2016. 12. 12. · Raport Janusz Czapiński Tomasz Jerzyński Warszawa lipiec...

of 213 /213
MIĘDZYNARODOWY PROGRAM SONDAŻY SPOŁECZNYCH ISSP 2015 INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; http://www.iss.uw.edu.pl Raport Janusz Czapiński Tomasz Jerzyński Warszawa lipiec 2016

Embed Size (px)

Transcript of Raport - Diagnoza · 2016. 12. 12. · Raport Janusz Czapiński Tomasz Jerzyński Warszawa lipiec...

 • MIĘDZYNARODOWY PROGRAM

  SONDAŻY SPOŁECZNYCH

  ISSP 2015

  INTERNATIONAL

  SOCIAL SURVEY

  PROGRAMME

  INSTYTUT STUDIÓW SPOŁECZNYCH

  im. Profesora Roberta B. Zajonca

  Uniwersytet Warszawski

  Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53;

  http://www.iss.uw.edu.pl

  Raport Janusz Czapiński

  Tomasz Jerzyński

  Warszawa lipiec 2016

 • 2

  Badanie Międzynarodowego Programu Sondaży Społecznych ISSP 2015 zostało przeprowadzone w ramach

  Diagnozy Społecznej 20151 na losowo wybranej podpróbie panelowej z roku 2013, liczącej 2116 osób w

  wieku 16 i więcej lat, w okresie marzec-maj 2015 r. Dla wszystkich respondentów z tej podpróby są oprócz

  danych z kwestionariusza ISSP także dane ze standardowych w Diagnozie Społecznej kwestionariuszy:

  gospodarstwa domowego oraz indywidualnego z poprzednich rund badania (dla wszystkich z 2013 r. i dla

  większości z jednej jeszcze lub kilku poprzednich rund badania.

  W raporcie znajdują się rozkłady odpowiedzi w kwestionariuszu ISSP 2015 według podstawowych

  zmiennych społeczno-demograficznych: płci, wieku, klasy miejscowości zamieszkania, województwa,

  wykształcenia, dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i statusu społeczno-zawodowego.

  Na końcu raportu dołączony został kwestionariusz ISSP 2015.

  1 Patrz www.diagnoza.com

 • 3

  Tabl. 1 HSC1_1 Dla bycia dobrym obywatelem: Zawsze brać udział w wyborach.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 3,70 2,37 5,27 11,82 15,76 19,66 37,46 3,94

  Płeć

  Mężczyźni 4,71 2,03 5,25 13,17 12,42 20,13 38,54 3,75

  Kobiety 2,97 2,63 5,43 10,87 18,42 19,02 36,67 3,99

  Wiek

  do 24 lat 5,13 2,56 7,69 12,45 19,41 19,78 30,77 2,20

  25-34 lata 3,75 3,75 10,00 15,31 15,63 16,88 28,75 5,94

  35-44 lata 4,77 2,12 3,98 11,94 13,79 19,36 38,73 5,31

  45-59 lat 2,35 2,02 4,03 11,43 16,81 22,18 37,98 3,19

  60-64 lata 0,68 3,42 3,42 14,38 13,70 17,81 43,15 3,42

  65 i więcej lat 5,28 1,26 4,02 8,04 14,07 18,84 45,23 3,27

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 0,37 2,21 4,41 5,88 17,65 20,22 47,06 2,21

  Miasta 200-500 tys. 3,18 2,27 5,00 6,82 18,64 17,27 44,55 2,27

  Miasta 100-200 tys. 1,75 1,17 5,26 9,94 12,87 25,73 38,01 5,26

  Miasta 20-100 tys. 5,24 3,74 3,24 13,47 14,21 18,95 35,16 5,99

  Miasta < 20 tys. 5,04 2,94 9,24 15,13 13,45 19,75 33,61 0,84

  Wieś 4,33 1,86 5,69 13,74 16,46 18,94 34,53 4,46

  Województwo

  Dolnośląskie 6,79 2,47 4,32 19,14 14,81 17,28 30,86 4,32

  Kujawsko-pomorskie 4,76 1,59 7,94 11,11 23,02 24,60 22,22 4,76

  Lubelskie 4,10 4,10 3,28 14,75 15,57 13,93 40,98 3,28

  Lubuskie 3,33 3,33 3,33 13,33 15,00 23,33 35,00 3,33

  Łódzkie 7,53 2,74 3,42 4,11 19,86 16,44 41,78 4,11

  Małopolskie 2,19 2,73 8,20 7,10 18,03 27,32 28,42 6,01

  Mazowieckie 2,35 3,69 4,70 10,07 11,74 23,15 42,95 1,34

  Opolskie 5,88 3,92 1,96 9,80 17,65 19,61 35,29 5,88

  Podkarpackie 6,93 0,00 6,93 7,92 16,83 21,78 38,61 0,99

  Podlaskie 1,32 1,32 0,00 15,79 17,11 17,11 43,42 3,95

  Pomorskie 4,55 0,00 3,64 9,09 12,73 12,73 51,82 5,45

  Śląskie 2,72 1,56 6,23 10,51 14,01 21,40 39,69 3,89

  Świętokrzyskie 0,00 1,47 5,88 17,65 17,65 26,47 29,41 1,47

  Warmińsko-mazurskie 2,30 3,45 3,45 14,94 18,39 24,14 27,59 5,75

  Wielkopolskie 2,38 2,98 4,17 15,48 10,71 10,71 48,81 4,76

  Zachodnio-pomorskie 3,30 1,10 13,19 17,58 20,88 10,99 26,37 6,59

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 6,72 3,56 5,93 15,42 16,21 14,62 31,62 5,93

  Zasadnicze/gimnazjum 6,30 3,23 4,99 12,76 17,89 19,35 30,65 4,84

  Średnie 2,22 2,22 6,01 12,50 12,97 19,62 40,98 3,48

  Wyższe i policealne 0,74 0,93 4,27 8,53 16,14 22,26 45,08 2,04

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 7,07 2,22 5,25 13,33 17,58 15,96 33,94 4,65

  Środkowe 50 % 3,14 2,55 6,58 11,59 15,52 21,91 35,17 3,54

  Górny kwartyl 2,45 2,00 2,67 10,91 13,14 21,16 45,21 2,45

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 1,77 1,42 5,32 7,45 11,70 23,76 46,10 2,48

  Sektor prywatny 5,01 2,84 5,01 12,02 19,20 20,03 31,55 4,34

  Prywatni przedsiębiorcy 0,00 2,11 4,21 13,68 14,74 13,68 43,16 8,42

  Rolnicy 1,09 4,35 5,43 13,04 17,39 26,09 28,26 4,35

  Renciści 1,42 0,00 4,96 19,86 14,18 18,44 35,46 5,67

  Emeryci 4,24 2,12 4,00 8,71 14,35 16,94 45,88 3,76

  Uczniowie i studenci 2,31 3,47 6,94 12,14 19,08 22,54 32,95 0,58

  Bezrobotni 5,80 4,35 10,14 18,12 13,04 18,12 28,99 1,45

  Inni bierni zawodowo 6,83 1,24 3,73 12,42 14,91 16,77 38,51 5,59

 • 4

  Tabl. 2 HSC1_2 Dla bycia dobrym obywatelem: Nigdy nie próbować uchylać się od płacenia podatków.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 2,04 1,75 4,74 9,81 13,93 22,61 42,13 2,99

  Płeć

  Mężczyźni 3,76 1,40 5,27 10,65 13,12 24,41 37,74 3,66

  Kobiety 0,68 1,79 4,34 9,10 14,54 21,43 45,75 2,38

  Wiek

  do 24 lat 4,41 1,84 5,15 14,71 23,53 18,38 27,94 4,04

  25-34 lata 1,56 4,69 10,31 9,38 13,44 24,69 33,13 2,81

  35-44 lata 2,91 0,53 4,50 11,64 9,79 28,04 38,10 4,50

  45-59 lat 1,01 1,68 4,21 6,73 11,11 21,04 52,86 1,35

  60-64 lata 3,45 0,69 3,45 6,90 14,48 20,00 47,59 3,45

  65 i więcej lat 1,01 0,25 1,76 10,58 15,62 22,67 45,09 3,02

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 0,00 0,00 6,99 6,62 13,24 31,62 37,50 4,04

  Miasta 200-500 tys. 0,46 0,92 6,88 7,34 11,47 22,02 49,08 1,83

  Miasta 100-200 tys. 0,00 1,18 5,29 4,71 7,06 23,53 56,47 1,76

  Miasta 20-100 tys. 3,99 2,74 4,49 10,72 11,97 20,95 42,39 2,74

  Miasta < 20 tys. 2,10 3,78 5,04 7,98 15,55 19,33 44,12 2,10

  Wieś 2,60 1,24 3,47 12,50 16,83 21,53 38,37 3,47

  Województwo

  Dolnośląskie 3,70 0,62 1,23 11,11 16,05 15,43 50,00 1,85

  Kujawsko-pomorskie 2,38 2,38 17,46 9,52 7,94 19,84 40,48 0,00

  Lubelskie 1,65 0,83 2,48 9,09 14,05 19,01 50,41 2,48

  Lubuskie 1,67 0,00 1,67 8,33 11,67 21,67 50,00 5,00

  Łódzkie 6,12 2,72 5,44 6,12 19,05 18,37 38,10 4,08

  Małopolskie 0,55 0,55 1,66 11,05 19,34 27,62 32,60 6,63

  Mazowieckie 0,67 2,01 9,70 12,71 12,37 21,40 38,46 2,68

  Opolskie 1,92 1,92 1,92 5,77 9,62 25,00 48,08 5,77

  Podkarpackie 4,85 0,97 2,91 10,68 14,56 22,33 41,75 1,94

  Podlaskie 0,00 1,30 1,30 14,29 15,58 15,58 46,75 5,19

  Pomorskie 0,89 0,00 2,68 8,93 16,96 16,07 51,79 2,68

  Śląskie 1,95 2,34 2,73 5,86 7,03 28,13 49,22 2,73

  Świętokrzyskie 4,41 0,00 2,94 16,18 17,65 30,88 25,00 2,94

  Warmińsko-mazurskie 2,27 0,00 3,41 12,50 21,59 26,14 32,95 1,14

  Wielkopolskie 1,20 1,20 5,39 5,99 11,98 31,74 39,52 2,99

  Zachodnio-pomorskie 0,00 10,99 3,30 13,19 15,38 16,48 39,56 1,10

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 2,76 1,97 5,91 12,20 16,93 22,44 34,65 3,15

  Zasadnicze/gimnazjum 3,97 1,47 5,00 12,50 14,56 19,26 40,15 3,09

  Średnie 0,47 1,42 4,42 8,69 12,80 23,54 45,18 3,48

  Wyższe i policealne 1,11 2,04 4,27 6,49 13,17 26,35 44,53 2,04

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 3,65 1,62 4,06 14,20 15,01 19,47 37,73 4,26

  Środkowe 50 % 1,37 1,57 5,79 9,03 15,21 21,49 42,69 2,85

  Górny kwartyl 1,11 1,56 4,44 8,22 11,56 30,22 40,89 2,00

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 0,71 2,13 2,84 4,96 7,45 23,76 57,45 0,71

  Sektor prywatny 3,34 2,51 7,69 8,36 14,05 24,58 36,45 3,01

  Prywatni przedsiębiorcy 0,00 0,00 4,21 7,37 16,84 24,21 47,37 0,00

  Rolnicy 1,08 0,00 6,45 12,90 19,35 22,58 30,11 7,53

  Renciści 1,41 0,00 1,41 11,27 9,15 31,69 40,85 4,23

  Emeryci 0,71 0,71 2,59 9,20 15,57 20,28 48,58 2,36

  Uczniowie i studenci 2,33 2,33 5,23 17,44 20,35 21,51 27,33 3,49

  Bezrobotni 4,32 2,16 7,91 15,11 11,51 15,83 36,69 6,47

  Inni bierni zawodowo 3,13 1,88 3,13 10,00 14,38 19,38 45,63 2,50

 • 5

  Tabl. 3 HSC1_3 Dla bycia dobrym obywatelem: Zawsze przestrzegać prawa.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 0,81 0,81 1,95 5,18 12,58 24,83 52,52 1,33

  Płeć

  Mężczyźni 1,61 1,07 2,69 6,87 14,72 26,75 44,25 2,04

  Kobiety 0,26 0,51 1,45 3,83 10,89 23,15 59,15 0,77

  Wiek

  do 24 lat 1,47 1,83 1,83 5,49 22,34 23,81 42,12 1,10

  25-34 lata 1,24 1,55 4,97 8,70 11,80 27,02 44,10 0,62

  35-44 lata 0,79 1,06 1,06 4,76 11,64 24,87 53,17 2,65

  45-59 lat 0,51 0,51 1,18 3,20 9,09 25,59 59,60 0,34

  60-64 lata 0,00 0,00 2,08 11,81 13,19 20,14 50,00 2,78

  65 i więcej lat 1,01 0,25 1,77 3,28 12,37 23,99 55,81 1,52

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 0,00 0,00 1,84 2,57 10,29 28,68 56,62 0,00

  Miasta 200-500 tys. 0,46 1,38 1,83 4,59 11,01 26,15 54,59 0,00

  Miasta 100-200 tys. 0,58 0,00 1,75 4,09 6,43 25,73 61,40 0,00

  Miasta 20-100 tys. 2,00 1,00 1,50 6,23 13,22 19,45 55,86 0,75

  Miasta < 20 tys. 0,84 0,42 2,10 4,20 13,87 25,63 51,26 1,68

  Wieś 0,74 0,99 2,35 6,20 14,50 25,28 47,46 2,48

  Województwo

  Dolnośląskie 1,23 0,61 0,61 9,82 9,82 19,02 58,28 0,61

  Kujawsko-pomorskie 0,80 2,40 4,00 2,40 18,40 24,00 47,20 0,80

  Lubelskie 0,00 0,83 0,83 5,79 12,40 23,14 56,20 0,83

  Lubuskie 0,00 0,00 1,67 3,33 10,00 16,67 65,00 3,33

  Łódzkie 2,04 1,36 1,36 6,80 10,88 23,13 52,38 2,04

  Małopolskie 0,00 0,00 0,55 4,95 15,93 30,22 46,70 1,65

  Mazowieckie 0,67 1,68 3,69 3,69 8,05 30,54 50,34 1,34

  Opolskie 0,00 0,00 1,92 1,92 3,85 21,15 69,23 1,92

  Podkarpackie 3,92 0,98 2,94 3,92 11,76 28,43 48,04 0,00

  Podlaskie 0,00 1,32 1,32 2,63 19,74 18,42 53,95 2,63

  Pomorskie 0,90 0,00 1,80 3,60 14,41 20,72 56,76 1,80

  Śląskie 1,18 0,00 0,78 4,71 8,63 28,24 56,47 0,00

  Świętokrzyskie 0,00 0,00 2,94 13,24 16,18 22,06 45,59 0,00

  Warmińsko-mazurskie 0,00 2,30 2,30 9,20 19,54 26,44 39,08 1,15

  Wielkopolskie 0,00 0,00 1,79 5,36 11,90 20,24 56,55 4,17

  Zachodnio-pomorskie 1,10 1,10 3,30 2,20 23,08 25,27 43,96 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,80 1,20 3,59 8,37 14,34 24,70 44,22 2,79

  Zasadnicze/gimnazjum 1,91 1,18 2,21 6,03 12,35 22,50 51,47 2,35

  Średnie 0,32 0,79 1,90 4,59 13,77 26,42 51,58 0,63

  Wyższe i policealne 0,19 0,19 0,93 3,35 10,41 25,84 58,92 0,19

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 2,02 1,01 1,82 6,48 15,18 25,91 46,96 0,61

  Środkowe 50 % 0,69 0,79 1,78 5,23 13,31 23,67 53,35 1,18

  Górny kwartyl 0,22 0,67 2,45 3,34 8,02 30,07 54,34 0,89

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 0,36 0,36 0,36 0,71 9,25 21,00 67,97 0,00

  Sektor prywatny 1,84 1,34 2,68 6,02 13,21 26,09 48,16 0,67

  Prywatni przedsiębiorcy 0,00 0,00 1,05 4,21 10,53 26,32 51,58 6,32

  Rolnicy 0,00 2,13 3,19 4,26 15,96 28,72 40,43 5,32

  Renciści 0,71 0,00 1,43 4,29 12,14 24,29 55,00 2,14

  Emeryci 0,94 0,24 1,65 4,01 10,61 24,06 57,08 1,42

  Uczniowie i studenci 0,00 1,16 1,74 5,81 23,26 31,40 36,05 0,58

  Bezrobotni 0,73 0,00 2,92 13,87 13,14 24,82 44,53 0,00

  Inni bierni zawodowo 0,00 1,86 2,48 6,83 9,32 18,63 59,63 1,24

 • 6

  Tabl. 4 HSC1_4 Dla bycia dobrym obywatelem: Kontrolować pracę rządu.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 3,09 4,38 7,47 14,18 16,84 15,18 26,69 12,18

  Płeć

  Mężczyźni 3,54 4,51 6,76 14,16 15,45 14,81 30,47 10,30

  Kobiety 2,82 4,18 7,77 14,09 17,93 15,63 23,91 13,66

  Wiek

  do 24 lat 2,21 5,15 4,04 11,03 15,81 17,28 30,15 14,34

  25-34 lata 3,12 4,67 5,61 14,33 17,76 18,07 24,92 11,53

  35-44 lata 1,60 3,19 10,11 13,83 16,49 15,96 26,33 12,50

  45-59 lat 3,55 5,07 7,26 14,19 17,06 12,84 30,41 9,63

  60-64 lata 5,48 2,74 9,59 15,07 18,49 13,01 24,66 10,96

  65 i więcej lat 3,80 4,05 7,59 16,20 15,95 15,44 21,77 15,19

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 1,10 2,94 4,04 8,09 25,37 14,34 37,13 6,99

  Miasta 200-500 tys. 4,13 2,75 7,34 12,84 7,80 21,56 29,82 13,76

  Miasta 100-200 tys. 4,68 3,51 2,34 17,54 9,36 16,96 32,16 13,45

  Miasta 20-100 tys. 5,25 4,75 6,25 16,50 17,50 15,25 24,25 10,25

  Miasta < 20 tys. 2,97 2,12 7,63 11,02 22,03 13,56 23,31 17,37

  Wieś 2,24 5,71 9,94 15,40 16,27 14,16 23,60 12,67

  Województwo

  Dolnośląskie 3,70 5,56 8,02 15,43 21,60 13,58 20,99 11,11

  Kujawsko-pomorskie 7,94 4,76 18,25 16,67 16,67 15,08 15,08 5,56

  Lubelskie 2,50 5,00 10,00 21,67 15,00 13,33 25,83 6,67

  Lubuskie 3,45 5,17 3,45 15,52 12,07 15,52 36,21 8,62

  Łódzkie 2,72 3,40 12,24 7,48 21,09 13,61 29,93 9,52

  Małopolskie 1,65 3,85 6,04 11,54 15,93 24,73 26,92 9,34

  Mazowieckie 4,03 3,02 6,04 10,07 20,13 13,42 33,56 9,73

  Opolskie 4,00 6,00 4,00 16,00 12,00 4,00 34,00 20,00

  Podkarpackie 1,00 10,00 4,00 10,00 11,00 13,00 38,00 13,00

  Podlaskie 0,00 5,33 8,00 18,67 14,67 17,33 10,67 25,33

  Pomorskie 0,90 3,60 9,91 13,51 18,02 18,02 21,62 14,41

  Śląskie 4,28 3,50 3,11 13,62 12,84 16,34 26,85 19,46

  Świętokrzyskie 2,90 2,90 11,59 15,94 17,39 18,84 20,29 10,14

  Warmińsko-mazurskie 2,33 0,00 5,81 17,44 23,26 11,63 33,72 5,81

  Wielkopolskie 0,60 4,17 2,98 19,05 18,45 14,88 25,00 14,88

  Zachodnio-pomorskie 5,38 8,60 11,83 16,13 9,68 10,75 23,66 13,98

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 3,57 3,57 15,48 15,48 14,68 14,29 18,25 14,68

  Zasadnicze/gimnazjum 3,24 6,34 6,93 16,08 15,78 13,57 25,07 12,98

  Średnie 3,96 4,59 6,65 15,35 15,98 14,40 27,53 11,55

  Wyższe i policealne 1,86 1,67 5,01 9,65 20,22 19,11 31,73 10,76

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 4,07 7,32 8,33 15,24 16,26 12,20 22,36 14,23

  Środkowe 50 % 3,35 3,74 8,18 15,17 13,69 17,54 26,50 11,82

  Górny kwartyl 1,79 3,13 5,13 10,04 22,32 14,73 31,92 10,94

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 0,36 2,15 6,45 5,73 23,66 12,90 39,43 9,32

  Sektor prywatny 4,51 6,18 5,01 17,70 15,53 16,03 28,38 6,68

  Prywatni przedsiębiorcy 2,13 2,13 3,19 10,64 25,53 12,77 29,79 13,83

  Rolnicy 1,11 3,33 13,33 15,56 16,67 21,11 18,89 10,00

  Renciści 4,96 4,96 4,26 14,18 16,31 15,60 20,57 19,15

  Emeryci 3,32 3,32 9,48 16,35 16,11 14,45 22,04 14,93

  Uczniowie i studenci 1,72 4,02 5,75 9,20 16,67 15,52 28,16 18,97

  Bezrobotni 3,62 4,35 12,32 14,49 13,04 21,74 18,84 11,59

  Inni bierni zawodowo 3,73 4,35 12,42 15,53 11,18 11,18 24,22 17,39

 • 7

  Tabl. 5 HSC1_5 Dla bycia dobrym obywatelem: Być aktywnym w stowarzyszeniach społecznych lub politycznych.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 11,67 13,67 14,10 22,29 13,43 9,19 6,14 9,52

  Płeć

  Mężczyźni 13,84 12,34 14,59 20,82 13,30 9,44 6,76 8,91

  Kobiety 9,93 14,90 13,61 23,54 13,36 8,99 5,82 9,85

  Wiek

  do 24 lat 6,64 13,65 13,65 20,66 14,39 11,81 4,43 14,76

  25-34 lata 10,03 14,42 11,29 32,92 11,60 10,34 2,19 7,21

  35-44 lata 14,32 13,53 13,26 22,02 11,67 6,90 9,02 9,28

  45-59 lat 11,51 15,74 15,74 18,27 15,06 10,15 6,60 6,94

  60-64 lata 11,03 8,28 15,17 20,00 17,93 11,03 8,97 7,59

  65 i więcej lat 14,14 12,37 14,65 21,97 11,36 6,57 6,57 12,37

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 5,15 13,97 15,81 29,04 12,87 9,56 6,99 6,62

  Miasta 200-500 tys. 10,60 16,59 11,98 16,59 11,52 12,44 9,22 11,06

  Miasta 100-200 tys. 8,72 15,12 17,44 20,35 12,79 13,95 5,23 6,40

  Miasta 20-100 tys. 15,46 19,20 10,47 19,20 13,97 5,24 6,48 9,98

  Miasta < 20 tys. 13,87 11,34 13,03 23,95 15,97 9,24 6,30 6,30

  Wieś 12,17 10,56 15,28 23,11 13,04 9,19 5,34 11,30

  Województwo

  Dolnośląskie 14,72 24,54 5,52 18,40 13,50 7,36 7,98 7,98

  Kujawsko-pomorskie 13,71 25,00 16,94 15,32 12,10 6,45 6,45 4,03

  Lubelskie 10,92 21,01 11,76 19,33 10,92 10,08 7,56 8,40

  Lubuskie 11,67 8,33 13,33 21,67 13,33 6,67 10,00 15,00

  Łódzkie 15,75 6,16 23,29 23,29 15,75 8,22 2,05 5,48

  Małopolskie 10,38 13,66 12,57 25,14 13,66 9,84 2,73 12,02

  Mazowieckie 10,44 9,76 16,16 27,27 12,46 10,10 4,38 9,43

  Opolskie 11,32 15,09 13,21 15,09 15,09 3,77 9,43 16,98

  Podkarpackie 7,92 16,83 11,88 16,83 16,83 14,85 4,95 9,90

  Podlaskie 6,76 14,86 9,46 20,27 8,11 6,76 8,11 25,68

  Pomorskie 11,82 7,27 10,91 26,36 11,82 14,55 9,09 8,18

  Śląskie 11,67 14,01 18,29 18,29 17,90 5,06 5,45 9,34

  Świętokrzyskie 10,45 8,96 13,43 26,87 11,94 14,93 4,48 8,96

  Warmińsko-mazurskie 8,14 4,65 19,77 29,07 11,63 10,47 8,14 8,14

  Wielkopolskie 10,06 12,43 11,24 26,04 12,43 6,51 11,24 10,06

  Zachodnio-pomorskie 19,78 13,19 9,89 20,88 10,99 17,58 3,30 4,40

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 19,05 13,89 17,46 18,25 8,73 6,35 3,17 13,10

  Zasadnicze/gimnazjum 14,41 13,68 13,53 20,59 12,35 8,09 6,03 11,32

  Średnie 10,63 14,29 13,49 24,44 13,33 8,57 6,03 9,21

  Wyższe i policealne 5,97 13,25 13,99 23,88 16,79 12,50 7,84 5,78

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 15,42 14,60 15,21 20,69 9,74 8,92 4,87 10,55

  Środkowe 50 % 12,85 13,74 13,24 22,83 13,04 8,00 5,43 10,87

  Górny kwartyl 5,37 11,63 13,42 23,71 18,79 13,65 9,17 4,25

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 7,89 10,75 15,41 21,51 21,15 10,04 9,68 3,58

  Sektor prywatny 11,71 18,73 13,55 24,41 10,03 10,37 3,68 7,53

  Prywatni przedsiębiorcy 6,38 11,70 6,38 22,34 21,28 11,70 8,51 11,70

  Rolnicy 8,79 15,38 15,38 19,78 16,48 10,99 4,40 8,79

  Renciści 16,20 12,68 11,27 18,31 10,56 9,15 8,45 13,38

  Emeryci 13,65 10,82 15,29 21,18 12,71 6,82 8,00 11,53

  Uczniowie i studenci 4,07 12,21 16,86 19,19 16,86 12,21 2,91 15,70

  Bezrobotni 17,99 12,23 16,55 29,50 8,63 3,60 3,60 7,91

  Inni bierni zawodowo 16,88 11,88 11,88 20,00 10,63 8,75 8,13 11,88

 • 8

  Tabl. 6 HSC1_6 Dla bycia dobrym obywatelem: Starać się zrozumieć argumenty ludzi o odmiennych poglądach.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 3,04 4,09 6,98 20,33 20,52 19,81 21,43 3,80

  Płeć

  Mężczyźni 3,65 5,26 6,87 22,21 22,32 20,60 16,31 2,79

  Kobiety 2,39 3,15 6,99 18,84 19,10 19,18 25,66 4,69

  Wiek

  do 24 lat 0,73 5,49 8,06 14,29 24,18 20,88 23,81 2,56

  25-34 lata 1,56 4,38 7,19 25,00 21,25 20,00 17,19 3,44

  35-44 lata 3,69 4,49 7,39 19,53 17,68 23,22 21,64 2,37

  45-59 lat 3,20 2,86 5,89 21,89 20,20 19,02 23,74 3,20

  60-64 lata 6,21 5,52 9,66 17,24 18,62 15,17 20,69 6,90

  65 i więcej lat 3,54 4,04 6,06 20,20 20,96 18,69 20,71 5,81

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 1,48 3,69 5,17 16,61 22,88 21,40 27,31 1,48

  Miasta 200-500 tys. 0,92 1,83 4,13 16,51 21,10 21,10 32,57 1,83

  Miasta 100-200 tys. 2,35 5,29 2,35 21,18 21,18 25,29 19,41 2,94

  Miasta 20-100 tys. 3,75 4,75 8,25 14,25 17,00 21,00 26,25 4,75

  Miasta < 20 tys. 5,06 2,95 4,64 26,58 17,72 18,99 20,68 3,38

  Wieś 2,98 4,47 9,32 23,60 22,11 17,52 15,03 4,97

  Województwo

  Dolnośląskie 3,70 6,17 10,49 18,52 11,73 14,81 31,48 3,09

  Kujawsko-pomorskie 3,17 1,59 7,94 19,84 26,98 15,08 22,22 3,17

  Lubelskie 3,33 6,67 10,83 17,50 15,83 20,83 19,17 5,83

  Lubuskie 1,67 3,33 6,67 15,00 26,67 16,67 25,00 5,00

  Łódzkie 3,42 2,74 9,59 20,55 18,49 22,60 17,12 5,48

  Małopolskie 2,19 2,19 7,65 24,59 22,40 19,13 17,49 4,37

  Mazowieckie 4,70 4,36 4,70 21,14 24,16 18,12 21,14 1,68

  Opolskie 1,92 3,85 3,85 21,15 21,15 17,31 23,08 7,69

  Podkarpackie 0,00 8,00 7,00 17,00 22,00 19,00 20,00 7,00

  Podlaskie 1,32 2,63 6,58 19,74 19,74 19,74 26,32 3,95

  Pomorskie 6,36 4,55 1,82 10,91 23,64 27,27 20,91 4,55

  Śląskie 2,72 3,50 6,23 22,18 14,01 27,63 19,46 4,28

  Świętokrzyskie 2,90 4,35 8,70 21,74 21,74 20,29 15,94 4,35

  Warmińsko-mazurskie 3,45 2,30 9,20 19,54 20,69 26,44 16,09 2,30

  Wielkopolskie 1,79 5,36 4,17 26,19 20,83 11,90 27,38 2,38

  Zachodnio-pomorskie 2,20 3,30 8,79 18,68 28,57 17,58 19,78 1,10

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 5,56 3,97 13,89 23,02 17,86 18,65 9,13 7,94

  Zasadnicze/gimnazjum 4,13 6,93 8,11 20,94 21,53 17,40 16,37 4,57

  Średnie 2,85 1,74 6,17 25,00 18,35 17,41 24,84 3,64

  Wyższe i policealne 0,56 3,34 2,97 12,80 22,63 26,35 30,24 1,11

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 7,69 4,25 9,31 24,90 17,81 13,56 18,62 3,85

  Środkowe 50 % 1,67 4,03 7,08 20,55 21,63 19,17 21,44 4,42

  Górny kwartyl 0,89 4,90 4,68 13,81 20,71 27,39 25,17 2,45

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 0,00 3,19 3,55 16,67 24,47 22,34 28,01 1,77

  Sektor prywatny 3,18 4,36 8,21 20,10 20,27 20,44 21,44 2,01

  Prywatni przedsiębiorcy 0,00 7,37 0,00 24,21 17,89 24,21 20,00 6,32

  Rolnicy 1,09 2,17 9,78 29,35 20,65 22,83 8,70 5,43

  Renciści 2,84 6,38 5,67 24,82 17,02 21,28 15,60 6,38

  Emeryci 4,26 3,55 7,09 17,97 21,51 18,20 21,28 6,15

  Uczniowie i studenci 0,00 3,49 8,72 16,28 25,00 23,26 22,09 1,16

  Bezrobotni 5,11 3,65 9,49 30,66 16,06 10,22 21,17 3,65

  Inni bierni zawodowo 8,02 4,32 7,41 17,28 14,81 16,67 24,69 6,79

 • 9

  Tabl. 7 HSC1_7 Dla bycia dobrym obywatelem: Przy zakupie produktów brać pod uwagę także względy polityczne, etyczne lub środowiskowe, nawet jeśli produkty te są droższe.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 14,58 11,96 13,77 17,39 14,86 10,72 7,96 8,77

  Płeć

  Mężczyźni 14,90 12,97 14,26 15,97 14,36 9,97 8,57 9,00

  Kobiety 14,33 11,18 13,40 18,34 15,36 11,26 7,42 8,70

  Wiek

  do 24 lat 13,55 12,82 20,51 14,29 14,65 6,23 7,69 10,26

  25-34 lata 11,56 13,44 15,63 20,94 16,88 8,44 5,94 7,19

  35-44 lata 15,43 10,11 8,24 18,35 13,03 15,69 7,98 11,17

  45-59 lat 14,70 12,84 13,34 17,40 15,54 11,66 7,94 6,59

  60-64 lata 20,69 9,66 15,86 11,03 12,41 11,03 11,03 8,28

  65 i więcej lat 14,65 11,36 12,88 17,68 15,15 9,34 8,59 10,35

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 9,93 13,97 13,60 20,59 18,01 9,93 6,99 6,99

  Miasta 200-500 tys. 16,20 9,72 13,43 17,59 10,19 12,50 7,41 12,96

  Miasta 100-200 tys. 14,62 19,88 10,53 8,77 19,30 13,45 4,09 9,36

  Miasta 20-100 tys. 17,50 9,50 12,75 14,50 17,50 12,00 8,75 7,50

  Miasta < 20 tys. 13,50 11,39 12,66 20,68 14,77 9,70 8,44 8,86

  Wieś 14,60 11,76 15,35 18,32 12,87 9,65 8,54 8,91

  Województwo

  Dolnośląskie 17,28 12,35 8,64 17,90 22,22 9,88 6,17 5,56

  Kujawsko-pomorskie 11,29 11,29 27,42 15,32 16,94 4,84 5,65 7,26

  Lubelskie 18,18 9,92 13,22 18,18 14,88 12,40 8,26 4,96

  Lubuskie 8,47 15,25 11,86 22,03 6,78 11,86 15,25 8,47

  Łódzkie 18,37 7,48 14,97 23,13 9,52 13,61 5,44 7,48

  Małopolskie 10,44 13,74 13,19 20,33 17,58 9,34 3,85 11,54

  Mazowieckie 11,71 11,71 20,07 17,06 16,39 11,71 5,35 6,02

  Opolskie 11,76 7,84 9,80 21,57 13,73 15,69 7,84 11,76

  Podkarpackie 6,00 14,00 9,00 7,00 19,00 20,00 11,00 14,00

  Podlaskie 12,00 9,33 13,33 12,00 17,33 13,33 2,67 20,00

  Pomorskie 20,72 11,71 10,81 15,32 9,91 9,91 9,91 11,71

  Śląskie 17,12 11,67 12,84 14,01 15,95 10,89 7,00 10,51

  Świętokrzyskie 19,40 13,43 11,94 14,93 10,45 11,94 13,43 4,48

  Warmińsko-mazurskie 11,63 9,30 12,79 24,42 12,79 5,81 10,47 12,79

  Wielkopolskie 12,50 14,88 10,12 18,45 11,90 5,95 17,86 8,33

  Zachodnio-pomorskie 26,67 16,67 7,78 20,00 10,00 10,00 6,67 2,22

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 16,21 11,46 17,00 18,58 9,88 9,09 7,51 10,28

  Zasadnicze/gimnazjum 17,06 10,44 14,41 15,88 14,41 8,24 8,97 10,59

  Średnie 15,82 12,97 12,97 15,98 16,61 10,92 7,12 7,59

  Wyższe i policealne 9,31 12,85 12,29 19,93 16,01 14,34 7,82 7,45

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 20,04 12,35 14,98 16,60 11,13 7,89 5,87 11,13

  Środkowe 50 % 13,48 11,32 12,70 17,13 15,65 12,40 8,46 8,86

  Górny kwartyl 12,92 11,80 14,92 15,81 18,71 11,58 8,02 6,24

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 11,07 12,14 13,93 18,57 17,50 9,29 12,86 4,64

  Sektor prywatny 14,69 13,69 14,36 18,03 15,53 11,85 5,51 6,34

  Prywatni przedsiębiorcy 9,38 10,42 3,13 18,75 14,58 17,71 9,38 16,67

  Rolnicy 10,87 15,22 15,22 19,57 13,04 10,87 5,43 9,78

  Renciści 12,06 16,31 8,51 21,99 11,35 11,35 9,93 8,51

  Emeryci 17,18 9,18 13,65 16,00 15,29 9,41 8,47 10,82

  Uczniowie i studenci 11,70 13,45 21,05 12,87 17,54 5,26 6,43 11,70

  Bezrobotni 22,63 9,49 16,06 17,52 13,14 9,49 3,65 8,03

  Inni bierni zawodowo 16,88 7,50 11,88 13,75 11,25 14,38 11,25 13,13

 • 10

  Tabl. 8 HSC1_8 Dla bycia dobrym obywatelem: Pomagać ludziom w Polsce, którym się żyje gorzej niż mnie samemu.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 1,57 3,19 6,82 17,78 21,45 20,69 25,50 3,00

  Płeć

  Mężczyźni 1,94 4,09 6,45 20,32 20,43 20,65 22,80 3,33

  Kobiety 1,28 2,39 7,16 15,86 22,08 20,63 27,71 2,90

  Wiek

  do 24 lat 0,37 3,68 5,88 20,96 26,84 19,49 20,59 2,21

  25-34 lata 1,25 4,38 8,75 23,75 18,13 20,63 19,06 4,06

  35-44 lata 1,33 4,00 8,27 13,87 19,73 22,93 24,80 5,07

  45-59 lat 2,69 1,34 6,89 17,31 21,68 17,14 30,92 2,02

  60-64 lata 2,10 4,90 8,39 16,78 18,88 19,58 25,87 3,50

  65 i więcej lat 1,01 3,04 4,05 15,95 22,28 24,81 26,58 2,28

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 0,37 5,20 6,69 17,84 27,14 26,02 16,73 0,00

  Miasta 200-500 tys. 1,37 2,28 5,48 25,57 10,50 13,70 37,90 3,20

  Miasta 100-200 tys. 0,59 1,18 5,29 15,29 31,76 20,00 23,53 2,35

  Miasta 20-100 tys. 2,75 3,75 6,50 18,75 19,75 18,75 27,25 2,50

  Miasta < 20 tys. 1,26 2,10 8,40 12,61 19,33 21,43 30,67 4,20

  Wieś 1,74 3,11 7,21 17,41 21,64 21,64 23,01 4,23

  Województwo

  Dolnośląskie 0,62 4,97 3,73 21,74 18,63 22,36 23,60 4,35

  Kujawsko-pomorskie 6,30 2,36 11,02 23,62 11,81 15,75 26,77 2,36

  Lubelskie 1,67 4,17 9,17 17,50 16,67 13,33 36,67 0,83

  Lubuskie 0,00 1,69 5,08 18,64 27,12 13,56 30,51 3,39

  Łódzkie 2,70 8,11 5,41 17,57 25,00 20,95 16,89 3,38

  Małopolskie 0,00 2,20 4,95 14,84 30,77 21,98 23,63 1,65

  Mazowieckie 0,34 5,08 9,83 17,97 22,37 23,73 18,64 2,03

  Opolskie 0,00 1,96 9,80 7,84 33,33 25,49 19,61 1,96

  Podkarpackie 1,00 4,00 2,00 12,00 21,00 25,00 31,00 4,00

  Podlaskie 1,35 0,00 2,70 28,38 16,22 20,27 28,38 2,70

  Pomorskie 6,36 0,91 7,27 19,09 15,45 19,09 29,09 2,73

  Śląskie 0,39 0,78 6,98 17,05 24,42 18,22 29,07 3,10

  Świętokrzyskie 4,48 2,99 4,48 22,39 20,90 20,90 23,88 0,00

  Warmińsko-mazurskie 0,00 0,00 0,00 18,60 17,44 29,07 33,72 1,16

  Wielkopolskie 1,19 2,38 8,33 13,69 20,24 20,83 25,60 7,74

  Zachodnio-pomorskie 2,17 5,43 11,96 15,22 18,48 19,57 22,83 4,35

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 1,97 2,76 7,87 19,29 19,69 22,05 22,44 3,94

  Zasadnicze/gimnazjum 2,21 3,53 6,91 16,18 21,76 17,65 27,65 4,12

  Średnie 1,75 2,86 7,14 17,94 21,90 20,32 25,40 2,70

  Wyższe i policealne 0,56 2,97 5,95 19,14 21,00 24,35 24,35 1,67

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 2,84 3,65 7,91 15,21 18,86 21,30 27,38 2,84

  Środkowe 50 % 1,67 2,36 6,31 18,23 22,66 20,59 25,12 3,05

  Górny kwartyl 0,67 3,56 5,56 18,00 23,11 22,67 24,67 1,78

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 1,06 3,18 4,59 16,25 22,61 22,61 28,27 1,41

  Sektor prywatny 2,01 4,68 6,86 21,07 22,74 18,90 21,24 2,51

  Prywatni przedsiębiorcy 0,00 0,00 5,32 7,45 19,15 24,47 31,91 11,70

  Rolnicy 0,00 3,30 12,09 17,58 18,68 27,47 14,29 6,59

  Renciści 2,84 1,42 9,93 14,89 22,70 20,57 25,53 2,13

  Emeryci 1,18 2,84 4,96 16,55 20,33 22,93 28,84 2,36

  Uczniowie i studenci 0,00 2,91 6,98 20,35 24,42 17,44 26,74 1,16

  Bezrobotni 2,88 2,16 9,35 23,02 15,83 17,27 25,90 3,60

  Inni bierni zawodowo 3,70 2,47 8,64 12,96 19,75 18,52 28,40 5,56

 • 11

  Tabl. 9 HSC1_9 Dla bycia dobrym obywatelem: Pomagać ludziom w innych częściach świata, którym się żyje gorzej niż mnie samemu.

  W ogóle

  nieważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 4,23 7,65 12,64 22,00 19,71 13,78 14,39 5,61

  Płeć

  Mężczyźni 5,58 8,91 14,06 21,46 18,99 13,09 12,55 5,36

  Kobiety 3,16 6,57 11,52 22,35 20,39 14,16 15,96 5,89

  Wiek

  do 24 lat 5,49 6,96 14,65 25,64 18,32 10,62 14,29 4,03

  25-34 lata 3,43 9,03 15,26 24,61 15,58 13,71 12,15 6,23

  35-44 lata 4,51 10,34 10,08 14,85 21,75 17,77 13,79 6,90

  45-59 lat 3,36 6,72 12,27 23,03 21,34 11,43 17,48 4,37

  60-64 lata 5,52 7,59 13,79 22,76 18,62 11,72 11,72 8,28

  65 i więcej lat 4,57 5,58 11,93 21,83 20,30 16,24 13,20 6,35

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 2,96 10,37 12,22 25,19 18,15 18,89 8,89 3,33

  Miasta 200-500 tys. 4,13 4,13 10,55 28,44 14,68 12,39 18,81 6,88

  Miasta 100-200 tys. 5,29 8,24 12,94 21,76 26,47 11,76 9,41 4,12

  Miasta 20-100 tys. 4,98 7,46 10,70 19,90 21,89 12,69 16,92 5,47

  Miasta < 20 tys. 5,02 7,11 13,39 15,90 23,85 11,30 15,90 7,53

  Wieś 3,84 7,81 13,88 21,93 17,97 14,00 14,50 6,07

  Województwo

  Dolnośląskie 3,09 6,79 11,11 27,78 14,81 18,52 12,96 4,94

  Kujawsko-pomorskie 4,72 10,24 14,17 26,77 15,75 9,45 11,81 7,09

  Lubelskie 5,04 10,08 12,61 17,65 15,97 9,24 22,69 6,72

  Lubuskie 1,69 6,78 6,78 25,42 22,03 10,17 22,03 5,08

  Łódzkie 9,59 10,27 11,64 21,23 19,18 13,70 7,53 6,85

  Małopolskie 1,09 8,74 16,94 20,22 21,86 13,66 12,57 4,92

  Mazowieckie 3,68 11,04 16,05 23,75 17,73 15,72 8,03 4,01

  Opolskie 3,77 5,66 11,32 16,98 24,53 11,32 16,98 9,43

  Podkarpackie 1,96 9,80 5,88 15,69 18,63 21,57 19,61 6,86

  Podlaskie 1,35 5,41 12,16 22,97 16,22 17,57 20,27 4,05

  Pomorskie 7,27 4,55 20,00 19,09 14,55 10,91 18,18 5,45

  Śląskie 3,91 5,86 10,16 24,61 23,44 10,55 17,19 4,30

  Świętokrzyskie 5,88 4,41 7,35 27,94 22,06 13,24 13,24 5,88

  Warmińsko-mazurskie 8,05 5,75 6,90 16,09 29,89 16,09 13,79 3,45

  Wielkopolskie 2,98 3,57 12,50 20,83 21,43 10,12 19,05 9,52

  Zachodnio-pomorskie 5,43 6,52 15,22 16,30 22,83 20,65 8,70 4,35

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 5,10 5,88 9,02 23,53 22,35 13,73 11,76 8,63

  Zasadnicze/gimnazjum 5,73 8,08 13,66 20,41 17,47 11,16 16,89 6,61

  Średnie 2,86 8,57 14,44 20,48 19,52 13,81 14,13 6,19

  Wyższe i policealne 3,53 6,86 11,13 24,68 21,34 16,88 12,99 2,60

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 5,91 9,78 13,03 20,57 17,72 14,05 13,24 5,70

  Środkowe 50 % 3,65 7,20 13,51 20,02 20,61 13,51 15,19 6,31

  Górny kwartyl 3,34 6,46 9,58 25,17 22,49 15,59 13,59 3,79

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 2,13 7,80 7,80 27,66 22,34 12,77 15,60 3,90

  Sektor prywatny 4,01 8,70 13,04 24,25 20,57 12,71 12,88 3,85

  Prywatni przedsiębiorcy 1,04 0,00 15,63 16,67 7,29 19,79 26,04 13,54

  Rolnicy 1,09 11,96 18,48 19,57 18,48 14,13 6,52 9,78

  Renciści 5,00 9,29 14,29 19,29 12,86 14,29 14,29 10,71

  Emeryci 4,71 6,82 10,59 21,41 20,71 15,76 14,35 5,65

  Uczniowie i studenci 5,78 9,25 16,18 20,23 17,92 12,14 15,61 2,89

  Bezrobotni 5,11 7,30 17,52 24,09 21,17 10,22 10,95 3,65

  Inni bierni zawodowo 8,13 4,38 11,25 11,88 24,38 13,75 16,88 9,38

 • 12

  Tabl. 10 HSC2_1 Czy pozwolić ekstremistom religijnym na organizowanie publicznych zgromadzeń?.

  Zdecydowanie powinno

  się pozwolić

  Chyba powinno się

  pozwolić

  Chyba nie powinno się

  pozwolić

  Zdecydowanie nie

  powinno się pozwolić Trudno powiedzieć

  Ogółem 4,52 13,83 23,91 37,40 20,34

  Płeć

  Mężczyźni 5,69 12,23 22,32 41,20 18,56

  Kobiety 3,49 15,25 25,13 34,50 21,64

  Wiek

  do 24 lat 5,13 17,22 24,91 35,16 17,58

  25-34 lata 2,51 14,42 24,45 31,03 27,59

  35-44 lata 5,84 15,12 16,98 35,81 26,26

  45-59 lat 4,90 13,01 29,90 39,86 12,33

  60-64 lata 1,38 15,86 20,69 40,69 21,38

  65 i więcej lat 4,53 11,08 21,66 41,06 21,66

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 8,46 17,28 22,06 40,44 11,76

  Miasta 200-500 tys. 5,48 13,70 17,35 48,40 15,07

  Miasta 100-200 tys. 2,92 16,96 25,15 37,43 17,54

  Miasta 20-100 tys. 4,00 14,00 27,75 33,50 20,75

  Miasta < 20 tys. 3,36 7,14 25,63 37,82 26,05

  Wieś 3,60 14,16 23,60 35,28 23,35

  Województwo

  Dolnośląskie 3,66 6,71 23,78 36,59 29,27

  Kujawsko-pomorskie 1,59 19,84 27,78 26,19 24,60

  Lubelskie 5,88 18,49 22,69 32,77 20,17

  Lubuskie 0,00 13,56 22,03 37,29 27,12

  Łódzkie 4,76 23,81 23,13 26,53 21,77

  Małopolskie 2,76 8,29 24,31 51,38 13,26

  Mazowieckie 7,74 15,15 26,60 33,00 17,51

  Opolskie 5,88 13,73 15,69 37,25 27,45

  Podkarpackie 4,90 15,69 24,51 35,29 19,61

  Podlaskie 2,67 14,67 20,00 42,67 20,00

  Pomorskie 5,36 13,39 19,64 46,43 15,18

  Śląskie 5,08 12,11 25,00 35,55 22,27

  Świętokrzyskie 2,94 5,88 27,94 44,12 19,12

  Warmińsko-mazurskie 9,09 9,09 30,68 45,45 5,68

  Wielkopolskie 2,40 13,17 19,16 37,72 27,54

  Zachodnio-pomorskie 2,17 17,39 21,74 43,48 15,22

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 3,17 10,71 23,41 33,33 29,37

  Zasadnicze/gimnazjum 3,83 11,06 28,32 33,78 23,01

  Średnie 4,11 16,30 19,62 40,98 18,99

  Wyższe i policealne 6,13 16,17 23,79 39,78 14,13

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 3,04 12,75 25,71 35,22 23,28

  Środkowe 50 % 4,42 15,04 22,22 37,86 20,45

  Górny kwartyl 5,37 14,09 28,86 37,36 14,32

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 4,95 11,31 20,85 45,23 17,67

  Sektor prywatny 4,52 16,25 26,13 33,84 19,26

  Prywatni przedsiębiorcy 5,26 13,68 24,21 32,63 24,21

  Rolnicy 5,32 13,83 26,60 30,85 23,40

  Renciści 2,14 18,57 17,86 38,57 22,86

  Emeryci 4,71 12,00 20,94 41,65 20,71

  Uczniowie i studenci 6,40 16,28 29,65 29,07 18,60

  Bezrobotni 3,65 13,87 24,09 41,61 16,79

  Inni bierni zawodowo 2,47 8,64 27,16 36,42 25,31

 • 13

  Tabl. 11 HSC2_2 Czy pozwolić ludziom, którzy chcą siłą obalić rząd na organizowanie publicznych zgromadzeń?.

  Zdecydowanie powinno

  się pozwolić

  Chyba powinno się

  pozwolić

  Chyba nie powinno się

  pozwolić

  Zdecydowanie nie

  powinno się pozwolić Trudno powiedzieć

  Ogółem 6,27 14,77 26,78 34,47 17,71

  Płeć

  Mężczyźni 7,97 14,87 26,19 36,21 14,76

  Kobiety 4,77 14,65 27,51 33,05 20,02

  Wiek

  do 24 lat 9,89 15,38 28,94 27,47 18,32

  25-34 lata 8,75 16,56 26,25 22,50 25,94

  35-44 lata 6,35 15,61 27,25 32,01 18,78

  45-59 lat 4,56 14,36 25,84 42,74 12,50

  60-64 lata 4,83 13,10 26,90 39,31 15,86

  65 i więcej lat 4,56 13,16 27,59 36,96 17,72

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 5,88 13,97 34,56 33,09 12,50

  Miasta 200-500 tys. 7,80 9,17 22,94 43,58 16,51

  Miasta 100-200 tys. 5,85 16,96 22,81 39,77 14,62

  Miasta 20-100 tys. 5,78 18,09 21,86 36,68 17,59

  Miasta < 20 tys. 5,86 12,13 31,80 28,03 22,18

  Wieś 6,22 15,30 27,24 32,09 19,15

  Województwo

  Dolnośląskie 3,68 14,72 19,63 39,88 22,09

  Kujawsko-pomorskie 7,09 11,02 36,22 30,71 14,96

  Lubelskie 7,56 15,97 27,73 31,09 17,65

  Lubuskie 6,67 10,00 18,33 48,33 16,67

  Łódzkie 8,16 19,73 25,85 28,57 17,69

  Małopolskie 2,73 11,48 25,68 38,80 21,31

  Mazowieckie 8,42 15,49 33,00 28,28 14,81

  Opolskie 5,88 17,65 27,45 35,29 13,73

  Podkarpackie 6,93 19,80 23,76 39,60 9,90

  Podlaskie 2,67 10,67 22,67 34,67 29,33

  Pomorskie 6,31 14,41 24,32 41,44 13,51

  Śląskie 6,23 22,57 28,02 25,29 17,90

  Świętokrzyskie 4,35 7,25 24,64 43,48 20,29

  Warmińsko-mazurskie 6,90 13,79 18,39 50,57 10,34

  Wielkopolskie 4,17 11,31 24,40 35,12 25,00

  Zachodnio-pomorskie 12,09 5,49 34,07 34,07 14,29

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 2,38 16,67 26,98 28,97 25,00

  Zasadnicze/gimnazjum 5,75 14,60 29,65 33,04 16,96

  Średnie 8,24 13,00 25,04 36,61 17,12

  Wyższe i policealne 6,31 16,14 25,79 35,99 15,77

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 6,09 12,98 28,80 32,45 19,68

  Środkowe 50 % 6,69 15,35 25,39 35,04 17,52

  Górny kwartyl 4,94 18,43 28,76 33,03 14,83

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 7,09 13,12 21,99 42,55 15,25

  Sektor prywatny 6,69 14,55 31,61 30,27 16,89

  Prywatni przedsiębiorcy 4,26 23,40 21,28 29,79 21,28

  Rolnicy 6,52 20,65 23,91 30,43 18,48

  Renciści 3,52 18,31 24,65 34,51 19,01

  Emeryci 4,50 12,09 28,20 38,63 16,59

  Uczniowie i studenci 9,83 16,76 27,75 23,70 21,97

  Bezrobotni 7,30 16,79 23,36 35,04 17,52

  Inni bierni zawodowo 6,17 11,11 24,07 38,89 19,75

 • 14

  Tabl. 12 HSC2_3 Czy pozwolić ludziom, którzy są uprzedzeni wobec innych grup rasowych lub etnicznych na organizowanie publicznych zgromadzeń?.

  Zdecydowanie powinno

  się pozwolić

  Chyba powinno się

  pozwolić

  Chyba nie powinno się

  pozwolić

  Zdecydowanie nie

  powinno się pozwolić Trudno powiedzieć

  Ogółem 4,33 8,18 26,15 47,69 13,65

  Płeć

  Mężczyźni 4,31 7,86 26,05 47,90 13,89

  Kobiety 4,43 8,51 26,21 47,32 13,53

  Wiek

  do 24 lat 4,76 9,16 21,25 50,92 13,92

  25-34 lata 4,38 4,06 34,38 37,50 19,69

  35-44 lata 4,24 9,02 21,75 50,13 14,85

  45-59 lat 5,40 8,43 26,48 51,26 8,43

  60-64 lata 2,78 9,72 27,08 45,83 14,58

  65 i więcej lat 3,27 9,32 26,20 46,10 15,11

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 7,38 10,33 32,47 41,70 8,12

  Miasta 200-500 tys. 5,50 6,42 18,35 56,88 12,84

  Miasta 100-200 tys. 1,76 7,06 25,29 54,71 11,18

  Miasta 20-100 tys. 2,74 9,98 24,94 50,62 11,72

  Miasta < 20 tys. 3,38 9,28 32,07 38,82 16,46

  Wieś 4,72 7,20 24,84 46,83 16,40

  Województwo

  Dolnośląskie 4,91 10,43 22,70 44,79 17,18

  Kujawsko-pomorskie 3,94 7,09 26,77 53,54 8,66

  Lubelskie 5,04 10,08 26,89 45,38 12,61

  Lubuskie 6,67 3,33 20,00 58,33 11,67

  Łódzkie 4,08 18,37 30,61 34,01 12,93

  Małopolskie 0,55 6,08 30,94 48,07 14,36

  Mazowieckie 9,03 8,70 30,10 41,14 11,04

  Opolskie 1,96 5,88 25,49 54,90 11,76

  Podkarpackie 0,00 9,90 27,72 46,53 15,84

  Podlaskie 2,67 2,67 25,33 54,67 14,67

  Pomorskie 6,36 9,09 20,00 52,73 11,82

  Śląskie 4,30 7,42 23,05 49,22 16,02

  Świętokrzyskie 4,41 2,94 23,53 50,00 19,12

  Warmińsko-mazurskie 1,15 9,20 29,89 51,72 8,05

  Wielkopolskie 2,98 4,76 24,40 48,21 19,64

  Zachodnio-pomorskie 4,40 6,59 21,98 58,24 8,79

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 1,57 11,02 22,44 42,52 22,44

  Zasadnicze/gimnazjum 3,53 8,53 27,65 46,03 14,26

  Średnie 4,74 7,58 21,64 53,08 12,95

  Wyższe i policealne 6,32 7,43 31,23 45,17 9,85

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 3,65 8,52 29,01 43,00 15,82

  Środkowe 50 % 3,93 7,87 23,60 50,25 14,36

  Górny kwartyl 6,04 9,62 30,65 43,62 10,07

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 5,69 6,41 26,69 51,25 9,96

  Sektor prywatny 4,36 7,38 30,54 43,79 13,93

  Prywatni przedsiębiorcy 7,37 16,84 24,21 34,74 16,84

  Rolnicy 3,23 15,05 21,51 46,24 13,98

  Renciści 0,71 12,14 24,29 49,29 13,57

  Emeryci 4,72 7,55 25,00 48,35 14,39

  Uczniowie i studenci 5,20 7,51 26,01 46,24 15,03

  Bezrobotni 3,62 8,70 23,19 50,00 14,49

  Inni bierni zawodowo 2,47 4,94 20,37 58,64 13,58

 • 15

  Tabl. 13 HSC3_1 Podpisałem petycję.

  Tak, w ciągu ostatniego

  roku

  Tak, wcześniej niż w

  ciągu ostatniego roku

  Nie, ale może się

  podejmę

  Nie i nigdy się nie

  podejmę Trudno powiedzieć

  Ogółem 12,09 10,76 33,75 37,13 6,28

  Płeć

  Mężczyźni 9,33 12,12 34,87 37,02 6,65

  Kobiety 14,18 9,82 32,79 37,15 6,06

  Wiek

  do 24 lat 8,06 10,26 49,45 24,54 7,69

  25-34 lata 15,99 10,97 37,62 27,27 8,15

  35-44 lata 16,76 16,76 32,18 27,66 6,65

  45-59 lat 14,41 8,47 36,27 37,12 3,73

  60-64 lata 6,90 8,97 24,83 52,41 6,90

  65 i więcej lat 5,54 9,57 20,91 56,68 7,30

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 22,14 18,82 33,21 21,77 4,06

  Miasta 200-500 tys. 16,97 17,43 35,78 25,69 4,13

  Miasta 100-200 tys. 13,61 7,10 43,20 27,81 8,28

  Miasta 20-100 tys. 13,00 9,00 29,75 41,50 6,75

  Miasta < 20 tys. 7,59 9,70 35,44 40,08 7,17

  Wieś 7,84 8,21 32,84 44,28 6,84

  Województwo

  Dolnośląskie 8,59 6,13 28,83 47,85 8,59

  Kujawsko-pomorskie 4,72 11,81 30,71 51,97 0,79

  Lubelskie 9,17 10,00 39,17 36,67 5,00

  Lubuskie 21,67 6,67 35,00 23,33 13,33

  Łódzkie 18,37 11,56 27,89 34,01 8,16

  Małopolskie 8,24 15,93 26,92 39,56 9,34

  Mazowieckie 15,82 13,80 35,35 29,97 5,05

  Opolskie 7,69 3,85 32,69 46,15 9,62

  Podkarpackie 8,82 21,57 34,31 30,39 4,90

  Podlaskie 2,63 5,26 42,11 38,16 11,84

  Pomorskie 16,36 7,27 30,00 42,73 3,64

  Śląskie 16,02 11,33 43,36 26,17 3,13

  Świętokrzyskie 10,45 8,96 17,91 50,75 11,94

  Warmińsko-mazurskie 9,52 2,38 32,14 45,24 10,71

  Wielkopolskie 11,98 9,58 34,13 41,32 2,99

  Zachodnio-pomorskie 13,19 9,89 39,56 30,77 6,59

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 10,71 3,97 13,49 63,89 7,94

  Zasadnicze/gimnazjum 8,68 6,03 33,82 46,03 5,44

  Średnie 12,06 9,37 36,35 33,49 8,73

  Wyższe i policealne 17,10 21,38 40,15 17,47 3,90

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 6,48 7,89 25,30 54,25 6,07

  Środkowe 50 % 12,93 10,37 37,12 32,48 7,11

  Górny kwartyl 17,04 14,57 35,65 26,68 6,05

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 14,70 15,05 32,97 28,67 8,60

  Sektor prywatny 16,22 12,71 35,12 29,77 6,19

  Prywatni przedsiębiorcy 18,28 9,68 43,01 22,58 6,45

  Rolnicy 7,69 5,49 29,67 53,85 3,30

  Renciści 7,09 5,67 33,33 47,52 6,38

  Emeryci 6,37 9,43 24,29 53,54 6,37

  Uczniowie i studenci 10,47 16,86 45,93 19,77 6,98

  Bezrobotni 8,70 0,72 44,93 41,30 4,35

  Inni bierni zawodowo 14,29 9,32 29,81 40,99 5,59

 • 16

  Tabl. 14 HSC3_2 Bojkotowałem lub celowo kupowałem pewne produkty z powodów politycznych, etycznych bądź ochrony środowiska.

  Tak, w ciągu ostatniego

  roku

  Tak, wcześniej niż w

  ciągu ostatniego roku

  Nie, ale może się

  podejmę

  Nie i nigdy się nie

  podejmę Trudno powiedzieć

  Ogółem 7,80 5,07 22,78 58,95 5,41

  Płeć

  Mężczyźni 6,61 6,18 26,33 56,01 4,88

  Kobiety 8,74 4,11 19,88 61,27 6,00

  Wiek

  do 24 lat 9,52 3,66 27,11 48,35 11,36

  25-34 lata 7,28 9,18 27,22 52,22 4,11

  35-44 lata 13,48 4,85 27,76 47,44 6,47

  45-59 lat 8,11 4,22 22,80 61,99 2,87

  60-64 lata 1,40 2,80 18,88 68,53 8,39

  65 i więcej lat 3,55 4,57 12,69 74,62 4,57

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 14,02 11,36 23,11 48,48 3,03

  Miasta 200-500 tys. 14,61 6,39 23,29 50,23 5,48

  Miasta 100-200 tys. 9,41 2,94 27,65 55,88 4,12

  Miasta 20-100 tys. 8,79 3,27 18,34 65,58 4,02

  Miasta < 20 tys. 2,94 7,56 19,75 61,76 7,98

  Wieś 4,61 3,24 24,28 61,27 6,60

  Województwo

  Dolnośląskie 7,36 6,13 15,95 67,48 3,07

  Kujawsko-pomorskie 5,56 0,00 29,37 65,08 0,00

  Lubelskie 10,00 0,83 23,33 60,83 5,00

  Lubuskie 1,67 10,00 21,67 56,67 10,00

  Łódzkie 5,44 8,16 19,05 61,90 5,44

  Małopolskie 7,14 3,85 28,02 54,40 6,59

  Mazowieckie 10,47 8,11 26,35 51,01 4,05

  Opolskie 5,88 1,96 19,61 68,63 3,92

  Podkarpackie 5,00 9,00 25,00 55,00 6,00

  Podlaskie 11,69 5,19 22,08 53,25 7,79

  Pomorskie 9,09 6,36 15,45 64,55 4,55

  Śląskie 9,77 4,30 25,00 56,64 4,30

  Świętokrzyskie 4,48 2,99 20,90 64,18 7,46

  Warmińsko-mazurskie 0,00 0,00 14,12 75,29 10,59

  Wielkopolskie 10,69 2,52 19,50 59,12 8,18

  Zachodnio-pomorskie 7,69 8,79 27,47 48,35 7,69

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 4,37 0,79 12,30 76,98 5,56

  Zasadnicze/gimnazjum 4,57 3,54 20,06 65,04 6,78

  Średnie 7,45 4,28 24,56 57,84 5,86

  Wyższe i policealne 14,12 9,98 29,00 43,31 3,58

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 5,48 2,84 17,04 68,97 5,68

  Środkowe 50 % 8,32 5,94 22,77 57,52 5,45

  Górny kwartyl 9,77 6,36 28,64 51,14 4,09

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 8,73 4,73 28,00 54,18 4,36

  Sektor prywatny 8,56 5,54 25,84 55,20 4,87

  Prywatni przedsiębiorcy 22,58 13,98 31,18 25,81 6,45

  Rolnicy 2,22 4,44 22,22 67,78 3,33

  Renciści 1,43 3,57 21,43 69,29 4,29

  Emeryci 3,33 4,51 11,64 74,58 5,94

  Uczniowie i studenci 11,05 2,91 37,79 38,95 9,30

  Bezrobotni 5,07 2,17 20,29 66,67 5,80

  Inni bierni zawodowo 13,75 5,63 14,38 60,63 5,63

 • 17

  Tabl. 15 HSC3_3 Brałem udział w demonstracji.

  Tak, w ciągu ostatniego

  roku

  Tak, wcześniej niż w

  ciągu ostatniego roku

  Nie, ale może się

  podejmę

  Nie i nigdy się nie

  podejmę Trudno powiedzieć

  Ogółem 2,00 3,90 28,46 63,28 2,38

  Płeć

  Mężczyźni 2,68 5,26 31,12 58,26 2,68

  Kobiety 1,45 2,73 26,26 67,35 2,22

  Wiek

  do 24 lat 3,68 3,31 39,34 48,90 4,78

  25-34 lata 2,19 3,13 37,19 53,44 4,06

  35-44 lata 1,85 2,91 33,60 58,99 2,65

  45-59 lat 2,02 3,70 29,24 63,36 1,68

  60-64 lata 1,40 5,59 16,78 75,52 0,70

  65 i więcej lat 1,26 5,05 11,87 80,81 1,01

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 5,88 4,41 34,56 51,84 3,31

  Miasta 200-500 tys. 4,13 5,50 27,98 61,47 0,92

  Miasta 100-200 tys. 0,59 2,35 38,82 56,47 1,76

  Miasta 20-100 tys. 1,50 4,26 21,80 69,92 2,51

  Miasta < 20 tys. 0,84 2,94 25,63 68,07 2,52

  Wieś 0,87 3,48 28,32 64,84 2,48

  Województwo

  Dolnośląskie 1,23 1,85 17,90 75,93 3,09

  Kujawsko-pomorskie 0,00 3,94 22,83 70,08 3,15

  Lubelskie 0,83 2,50 30,83 64,17 1,67

  Lubuskie 1,67 1,67 33,33 58,33 5,00

  Łódzkie 2,04 5,44 25,85 63,95 2,72

  Małopolskie 1,11 1,67 30,00 66,67 0,56

  Mazowieckie 5,02 5,35 35,79 50,84 3,01

  Opolskie 0,00 0,00 29,41 66,67 3,92

  Podkarpackie 1,96 8,82 26,47 60,78 1,96

  Podlaskie 5,33 2,67 21,33 70,67 0,00

  Pomorskie 0,00 8,11 22,52 64,86 4,50

  Śląskie 0,39 2,33 36,05 59,69 1,55

  Świętokrzyskie 1,47 2,94 20,59 72,06 2,94

  Warmińsko-mazurskie 0,00 1,16 20,93 74,42 3,49

  Wielkopolskie 2,38 5,95 25,60 63,69 2,38

  Zachodnio-pomorskie 6,59 4,40 37,36 51,65 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,00 1,59 10,36 86,06 1,99

  Zasadnicze/gimnazjum 2,21 3,09 25,59 67,50 1,62

  Średnie 1,74 2,84 30,81 62,24 2,37

  Wyższe i policealne 2,97 6,88 37,73 48,88 3,53

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 1,22 2,44 19,51 74,80 2,03

  Środkowe 50 % 2,46 3,83 28,68 62,28 2,75

  Górny kwartyl 2,23 5,80 38,62 50,89 2,46

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 2,13 6,03 32,98 56,74 2,13

  Sektor prywatny 1,84 4,34 33,39 57,43 3,01

  Prywatni przedsiębiorcy 7,45 0,00 47,87 39,36 5,32

  Rolnicy 1,10 3,30 30,77 64,84 0,00

  Renciści 0,00 0,00 17,86 82,14 0,00

  Emeryci 1,65 4,96 13,24 78,72 1,42

  Uczniowie i studenci 5,20 4,62 40,46 44,51 5,20

  Bezrobotni 0,00 0,00 31,16 65,22 3,62

  Inni bierni zawodowo 0,62 3,09 23,46 71,60 1,23

 • 18

  Tabl. 16 HSC3_4 Uczestniczyłem w spotkaniu bądź zgromadzeniu politycznym.

  Tak, w ciągu ostatniego

  roku

  Tak, wcześniej niż w

  ciągu ostatniego roku

  Nie, ale może się

  podejmę

  Nie i nigdy się nie

  podejmę Trudno powiedzieć

  Ogółem 2,66 5,94 27,40 61,63 2,37

  Płeć

  Mężczyźni 3,64 7,18 30,55 55,95 2,68

  Kobiety 1,96 4,94 24,81 66,07 2,22

  Wiek

  do 24 lat 4,41 2,21 37,50 52,21 3,68

  25-34 lata 3,12 3,74 39,88 51,40 1,87

  35-44 lata 2,39 5,57 30,50 57,82 3,71

  45-59 lat 2,52 5,21 26,89 63,70 1,68

  60-64 lata 2,76 8,28 17,24 68,28 3,45

  65 i więcej lat 1,52 10,86 11,87 74,24 1,52

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 3,31 7,72 25,37 62,13 1,47

  Miasta 200-500 tys. 3,65 6,85 30,59 58,45 0,46

  Miasta 100-200 tys. 1,17 7,02 27,49 61,99 2,34

  Miasta 20-100 tys. 3,00 4,25 23,50 67,50 1,75

  Miasta < 20 tys. 2,53 4,64 28,69 59,07 5,06

  Wieś 2,36 5,97 28,48 60,32 2,86

  Województwo

  Dolnośląskie 1,83 4,88 23,17 67,68 2,44

  Kujawsko-pomorskie 0,79 3,97 14,29 80,16 0,79

  Lubelskie 2,50 10,83 23,33 60,83 2,50

  Lubuskie 1,67 1,67 30,00 61,67 5,00

  Łódzkie 2,74 7,53 26,71 58,90 4,11

  Małopolskie 2,75 4,40 26,92 63,19 2,75

  Mazowieckie 5,39 6,73 27,95 58,92 1,01

  Opolskie 1,92 1,92 30,77 63,46 1,92

  Podkarpackie 2,94 9,80 31,37 54,90 0,98

  Podlaskie 3,95 1,32 38,16 56,58 0,00

  Pomorskie 0,00 13,51 24,32 59,46 2,70

  Śląskie 1,95 3,50 33,07 60,70 0,78

  Świętokrzyskie 2,94 5,88 26,47 61,76 2,94

  Warmińsko-mazurskie 1,18 5,88 17,65 64,71 10,59

  Wielkopolskie 2,38 5,95 27,98 60,12 3,57

  Zachodnio-pomorskie 4,35 4,35 38,04 52,17 1,09

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,40 3,60 11,20 82,40 2,40

  Zasadnicze/gimnazjum 2,50 3,68 25,88 65,00 2,94

  Średnie 3,01 5,06 28,96 60,13 2,85

  Wyższe i policealne 3,53 10,76 34,88 49,72 1,11

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 2,23 4,06 20,89 70,79 2,03

  Środkowe 50 % 3,34 5,99 26,40 61,83 2,45

  Górny kwartyl 2,01 9,82 35,49 50,89 1,79

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 3,57 6,43 33,57 53,93 2,50

  Sektor prywatny 2,00 4,34 29,55 62,10 2,00

  Prywatni przedsiębiorcy 3,19 8,51 38,30 41,49 8,51

  Rolnicy 3,33 14,44 28,89 53,33 0,00

  Renciści 4,23 1,41 19,01 71,83 3,52

  Emeryci 2,12 10,38 12,50 72,88 2,12

  Uczniowie i studenci 5,26 3,51 47,95 40,94 2,34

  Bezrobotni 0,72 1,44 31,65 64,75 1,44

  Inni bierni zawodowo 2,47 4,32 22,22 69,14 1,85

 • 19

  Tabl. 17 HSC3_5 Kontaktowałem się / próbowałem skontaktować się z politykiem lub urzędnikiem administracji państwowej w celu wyrażenia własnych poglądów.

  Tak, w ciągu ostatniego

  roku

  Tak, wcześniej niż w

  ciągu ostatniego roku

  Nie, ale może się

  podejmę

  Nie i nigdy się nie

  podejmę Trudno powiedzieć

  Ogółem 2,33 4,42 30,86 59,40 2,99

  Płeć

  Mężczyźni 3,22 5,14 34,30 53,80 3,54

  Kobiety 1,62 3,92 28,05 63,85 2,56

  Wiek

  do 24 lat 1,47 1,47 34,56 58,09 4,41

  25-34 lata 1,88 5,00 42,19 49,38 1,56

  35-44 lata 3,19 3,99 33,78 53,46 5,59

  45-59 lat 2,69 4,38 32,83 57,41 2,69

  60-64 lata 2,74 7,53 17,12 70,55 2,05

  65 i więcej lat 1,76 5,54 18,14 72,54 2,02

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 3,69 5,54 38,75 49,08 2,95

  Miasta 200-500 tys. 4,11 9,59 29,68 53,42 3,20

  Miasta 100-200 tys. 2,34 5,85 40,35 51,46 0,00

  Miasta 20-100 tys. 2,75 4,00 24,50 64,75 4,00

  Miasta < 20 tys. 0,42 3,78 29,83 63,03 2,94

  Wieś 1,61 2,98 30,02 62,41 2,98

  Województwo

  Dolnośląskie 0,00 2,44 32,32 64,02 1,22

  Kujawsko-pomorskie 0,00 5,51 25,20 64,57 4,72

  Lubelskie 4,13 4,96 32,23 57,02 1,65

  Lubuskie 1,64 3,28 39,34 55,74 0,00

  Łódzkie 4,08 3,40 34,01 49,66 8,84

  Małopolskie 1,09 1,64 30,60 65,03 1,64

  Mazowieckie 5,03 4,36 29,87 58,05 2,68

  Opolskie 0,00 0,00 29,41 68,63 1,96

  Podkarpackie 0,99 8,91 36,63 50,50 2,97

  Podlaskie 6,58 2,63 21,05 59,21 10,53

  Pomorskie 0,90 9,01 31,53 56,76 1,80

  Śląskie 1,17 5,47 33,98 58,98 0,39

  Świętokrzyskie 1,49 5,97 23,88 65,67 2,99

  Warmińsko-mazurskie 0,00 8,24 23,53 60,00 8,24

  Wielkopolskie 2,99 0,60 32,34 61,08 2,99

  Zachodnio-pomorskie 4,40 6,59 29,67 59,34 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,40 3,17 12,70 81,35 2,38

  Zasadnicze/gimnazjum 1,18 2,35 28,24 65,59 2,65

  Średnie 1,42 2,37 31,91 60,51 3,79

  Wyższe i policealne 5,58 10,22 41,45 39,78 2,97

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 1,42 2,84 23,33 69,98 2,43

  Środkowe 50 % 2,06 3,83 31,56 59,49 3,05

  Górny kwartyl 3,13 8,28 38,93 47,20 2,46

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 4,59 8,13 31,45 54,06 1,77

  Sektor prywatny 2,34 3,51 33,89 57,26 3,01

  Prywatni przedsiębiorcy 3,19 6,38 53,19 26,60 10,64

  Rolnicy 4,40 6,59 28,57 58,24 2,20

  Renciści 0,00 5,63 20,42 72,54 1,41

  Emeryci 2,35 5,18 19,29 71,06 2,12

  Uczniowie i studenci 1,75 1,17 45,61 46,78 4,68

  Bezrobotni 0,72 2,88 32,37 60,43 3,60

  Inni bierni zawodowo 0,62 1,24 29,19 65,22 3,73

 • 20

  Tabl. 18 HSC3_6 Przekazałem pieniądze lub zbierałem fundusze na działalność społeczną lub polityczną.

  Tak, w ciągu ostatniego

  roku

  Tak, wcześniej niż w

  ciągu ostatniego roku

  Nie, ale może się

  podejmę

  Nie i nigdy się nie

  podejmę Trudno powiedzieć

  Ogółem 11,08 10,42 25,00 49,76 3,74

  Płeć

  Mężczyźni 9,23 9,66 26,72 50,21 4,18

  Kobiety 12,46 10,92 23,72 49,74 3,16

  Wiek

  do 24 lat 10,26 12,09 37,73 35,16 4,76

  25-34 lata 12,58 9,75 31,76 39,94 5,97

  35-44 lata 11,44 10,64 28,46 45,48 3,99

  45-59 lat 13,30 8,42 23,06 51,68 3,54

  60-64 lata 8,33 9,72 18,75 62,50 0,69

  65 i więcej lat 7,81 12,09 13,10 65,24 1,76

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 20,59 12,50 27,94 36,76 2,21

  Miasta 200-500 tys. 19,63 10,96 26,03 40,18 3,20

  Miasta 100-200 tys. 10,59 16,47 24,12 46,47 2,35

  Miasta 20-100 tys. 7,54 10,05 21,36 55,78 5,28

  Miasta < 20 tys. 11,76 10,92 22,27 45,80 9,24

  Wieś 7,20 7,94 26,67 56,20 1,99

  Województwo

  Dolnośląskie 7,93 6,10 31,71 49,39 4,88

  Kujawsko-pomorskie 10,16 7,81 23,44 57,81 0,78

  Lubelskie 9,92 7,44 24,79 56,20 1,65

  Lubuskie 15,00 5,00 26,67 48,33 5,00

  Łódzkie 14,19 5,41 18,92 57,43 4,05

  Małopolskie 4,95 8,79 25,27 52,75 8,24

  Mazowieckie 9,40 12,42 28,19 44,97 5,03

  Opolskie 3,92 13,73 19,61 60,78 1,96

  Podkarpackie 4,00 19,00 21,00 54,00 2,00

  Podlaskie 14,29 19,48 18,18 46,75 1,30

  Pomorskie 18,02 11,71 32,43 33,33 4,50

  Śląskie 9,73 11,67 25,68 49,03 3,89

  Świętokrzyskie 11,59 8,70 18,84 57,97 2,90

  Warmińsko-mazurskie 8,14 15,12 13,95 60,47 2,33

  Wielkopolskie 18,34 9,47 23,08 45,56 3,55

  Zachodnio-pomorskie 23,08 8,79 34,07 34,07 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 2,39 4,78 15,54 75,30 1,99

  Zasadnicze/gimnazjum 7,65 6,47 24,12 58,53 3,24

  Średnie 7,91 11,08 28,16 46,84 6,01

  Wyższe i policealne 23,01 16,88 27,09 30,80 2,23

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 7,49 8,30 17,41 65,38 1,42

  Środkowe 50 % 9,65 10,63 25,39 49,90 4,43

  Górny kwartyl 20,04 11,36 31,18 33,41 4,01

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 20,57 10,64 24,47 42,91 1,42

  Sektor prywatny 10,18 10,68 30,88 44,07 4,17

  Prywatni przedsiębiorcy 21,51 12,90 29,03 31,18 5,38

  Rolnicy 7,69 4,40 18,68 68,13 1,10

  Renciści 8,51 7,80 17,02 62,41 4,26

  Emeryci 8,02 11,56 16,04 62,03 2,36

  Uczniowie i studenci 14,53 13,95 35,47 30,81 5,23

  Bezrobotni 2,90 10,14 23,91 56,52 6,52

  Inni bierni zawodowo 6,17 6,79 27,16 55,56 4,32

 • 21

  Tabl. 19 HSC3_7 Kontaktowałem się z mediami lub występowałem w mediach w celu wyrażenia własnych poglądów.

  Tak, w ciągu ostatniego

  roku

  Tak, wcześniej niż w

  ciągu ostatniego roku

  Nie, ale może się

  podejmę

  Nie i nigdy się nie

  podejmę Trudno powiedzieć

  Ogółem 1,24 1,62 21,44 72,53 3,18

  Płeć

  Mężczyźni 1,18 2,15 24,68 67,49 4,51

  Kobiety 1,28 1,28 18,76 76,39 2,30

  Wiek

  do 24 lat 1,10 2,56 26,01 64,84 5,49

  25-34 lata 0,62 0,62 36,14 58,57 4,05

  35-44 lata 0,80 1,06 23,08 71,09 3,98

  45-59 lat 2,19 1,85 19,87 72,73 3,37

  60-64 lata 1,39 0,00 18,06 77,78 2,78

  65 i więcej lat 0,76 3,03 8,08 87,37 0,76

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 3,68 4,04 23,53 64,71 4,04

  Miasta 200-500 tys. 1,37 2,28 26,94 65,75 3,65

  Miasta 100-200 tys. 1,16 1,16 30,23 63,95 3,49

  Miasta 20-100 tys. 1,74 2,24 17,16 74,88 3,98

  Miasta < 20 tys. 0,00 2,11 17,30 76,37 4,22

  Wieś 0,37 0,50 20,75 76,27 2,11

  Województwo

  Dolnośląskie 0,00 0,62 22,84 75,31 1,23

  Kujawsko-pomorskie 0,00 0,00 27,56 71,65 0,79

  Lubelskie 0,00 2,48 23,97 71,07 2,48

  Lubuskie 0,00 0,00 26,67 70,00 3,33

  Łódzkie 2,74 3,42 18,49 70,55 4,79

  Małopolskie 0,00 0,00 21,98 70,33 7,69

  Mazowieckie 4,36 2,01 21,14 70,81 1,68

  Opolskie 0,00 0,00 17,65 76,47 5,88

  Podkarpackie 0,98 4,90 16,67 77,45 0,00

  Podlaskie 0,00 0,00 17,11 77,63 5,26

  Pomorskie 3,60 2,70 23,42 69,37 0,90

  Śląskie 0,39 1,55 22,87 70,54 4,65

  Świętokrzyskie 1,47 1,47 14,71 77,94 4,41

  Warmińsko-mazurskie 0,00 1,18 22,35 71,76 4,71

  Wielkopolskie 1,20 1,20 18,56 75,45 3,59

  Zachodnio-pomorskie 0,00 3,33 22,22 74,44 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,00 0,00 4,80 93,20 2,00

  Zasadnicze/gimnazjum 0,44 0,44 18,50 76,95 3,67

  Średnie 0,47 1,74 21,48 73,30 3,00

  Wyższe i policealne 3,53 3,90 32,65 56,03 3,90

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 0,61 1,22 12,37 83,16 2,64

  Środkowe 50 % 1,28 1,28 20,94 73,55 2,95

  Górny kwartyl 2,23 2,68 32,81 58,93 3,35

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 2,13 2,84 24,11 68,79 2,13

  Sektor prywatny 1,67 1,17 25,38 67,11 4,67

  Prywatni przedsiębiorcy 2,11 2,11 45,26 48,42 2,11

  Rolnicy 0,00 0,00 20,88 78,02 1,10

  Renciści 0,71 0,71 14,89 81,56 2,13

  Emeryci 0,95 2,84 9,69 84,40 2,13

  Uczniowie i studenci 1,74 1,74 30,23 60,47 5,81

  Bezrobotni 0,00 0,00 18,12 76,09 5,80

  Inni bierni zawodowo 0,00 1,24 17,39 80,12 1,24

 • 22

  Tabl. 20 HSC3_8 Uczestniczyłem w internetowym forum politycznym bądź w grupie dyskusyjnej.

  Tak, w ciągu ostatniego

  roku

  Tak, wcześniej niż w

  ciągu ostatniego roku

  Nie, ale może się

  podejmę

  Nie i nigdy się nie

  podejmę Trudno powiedzieć

  Ogółem 3,85 2,47 25,12 65,51 3,04

  Płeć

  Mężczyźni 4,29 2,89 29,90 59,16 3,75

  Kobiety 3,75 2,13 21,38 70,44 2,30

  Wiek

  do 24 lat 7,72 4,04 31,99 50,00 6,25

  25-34 lata 7,52 5,02 36,68 45,77 5,02

  35-44 lata 5,04 1,06 29,44 61,27 3,18

  45-59 lat 2,36 1,69 25,80 68,30 1,85

  60-64 lata 2,07 0,69 17,24 79,31 0,69

  65 i więcej lat 0,50 2,77 8,82 86,65 1,26

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 6,62 6,62 27,21 57,35 2,21

  Miasta 200-500 tys. 10,96 0,46 29,22 56,16 3,20

  Miasta 100-200 tys. 3,51 2,34 29,24 63,16 1,75

  Miasta 20-100 tys. 3,24 4,99 19,70 69,08 2,99

  Miasta < 20 tys. 2,52 2,10 20,59 71,01 3,78

  Wieś 2,11 0,62 26,37 67,66 3,23

  Województwo

  Dolnośląskie 2,45 0,61 28,83 67,48 0,61

  Kujawsko-pomorskie 0,79 0,79 29,37 65,08 3,97

  Lubelskie 4,13 0,83 28,10 64,46 2,48

  Lubuskie 1,67 1,67 23,33 70,00 3,33

  Łódzkie 1,36 8,16 12,93 73,47 4,08

  Małopolskie 1,10 0,00 28,57 65,38 4,95

  Mazowieckie 7,41 3,37 29,97 56,23 3,03

  Opolskie 0,00 0,00 25,49 70,59 3,92

  Podkarpackie 2,94 5,88 21,57 68,63 0,98

  Podlaskie 2,67 4,00 14,67 76,00 2,67

  Pomorskie 9,09 3,64 22,73 61,82 2,73

  Śląskie 3,91 1,95 27,34 64,06 2,73

  Świętokrzyskie 2,99 1,49 17,91 74,63 2,99

  Warmińsko-mazurskie 6,98 3,49 26,74 60,47 2,33

  Wielkopolskie 3,57 1,19 19,05 70,83 5,36

  Zachodnio-pomorskie 5,49 2,20 30,77 60,44 1,10

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,40 0,80 7,57 90,04 1,20

  Zasadnicze/gimnazjum 2,35 0,88 21,76 71,76 3,24

  Średnie 3,48 1,58 27,06 63,77 4,11

  Wyższe i policealne 8,19 6,15 35,57 48,23 1,86

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 2,43 1,01 13,97 81,17 1,42

  Środkowe 50 % 3,05 2,46 29,72 62,50 2,26

  Górny kwartyl 8,26 4,91 27,68 54,69 4,46

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 3,91 2,85 29,89 62,28 1,07

  Sektor prywatny 5,84 3,67 31,72 56,26 2,50

  Prywatni przedsiębiorcy 8,42 1,05 38,95 41,05 10,53

  Rolnicy 2,22 0,00 17,78 76,67 3,33

  Renciści 0,00 0,00 21,99 77,30 0,71

  Emeryci 0,71 2,59 9,41 85,18 2,12

  Uczniowie i studenci 10,98 5,20 34,10 41,62 8,09

  Bezrobotni 0,72 1,44 23,02 73,38 1,44

  Inni bierni zawodowo 3,09 0,00 24,69 68,52 3,70

 • 23

  Tabl. 21 HSC4 Jak często korzysta z mediów takich jak telewizja, gazety, radio i internet, w celu zdobywania wiadomości lub informacji o tematyce politycznej..

  Kilka razy dziennie Każdego dnia 5-6 dni w tygodniu 3-4 dni w tygodniu 1-2 dni w tygodniu

  Ogółem 15,67 46,64 6,16 6,63 8,38

  Płeć

  Mężczyźni 16,38 49,89 6,42 6,32 7,17

  Kobiety 15,08 44,29 5,79 7,07 9,37

  Wiek

  do 24 lat 13,33 27,04 3,70 7,04 12,59

  25-34 lata 15,58 42,99 6,23 9,35 9,03

  35-44 lata 13,72 48,28 5,54 6,86 9,50

  45-59 lat 15,13 48,40 8,24 6,72 8,24

  60-64 lata 16,44 52,05 4,79 6,85 6,16

  65 i więcej lat 19,60 57,29 5,53 4,27 5,03

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 22,88 46,86 4,43 5,54 10,70

  Miasta 200-500 tys. 20,00 41,82 6,82 2,27 12,27

  Miasta 100-200 tys. 12,72 62,43 6,94 5,78 5,78

  Miasta 20-100 tys. 16,42 46,27 5,97 6,72 5,72

  Miasta < 20 tys. 14,23 46,86 8,79 5,44 6,69

  Wieś 12,66 44,91 5,58 8,68 9,06

  Województwo

  Dolnośląskie 9,20 46,63 3,68 11,66 7,36

  Kujawsko-pomorskie 14,96 37,80 5,51 7,87 9,45

  Lubelskie 21,31 46,72 6,56 4,10 6,56

  Lubuskie 13,33 56,67 5,00 5,00 8,33

  Łódzkie 21,09 43,54 4,76 10,20 6,80

  Małopolskie 12,02 49,73 6,56 6,56 9,84

  Mazowieckie 19,40 44,15 3,68 7,69 9,70

  Opolskie 9,43 50,94 1,89 7,55 11,32

  Podkarpackie 13,86 38,61 15,84 6,93 9,90

  Podlaskie 7,79 50,65 12,99 6,49 5,19

  Pomorskie 23,64 48,18 4,55 4,55 9,09

  Śląskie 14,40 50,19 7,39 2,72 10,51

  Świętokrzyskie 8,82 41,18 4,41 10,29 8,82

  Warmińsko-mazurskie 31,03 41,38 8,05 8,05 4,60

  Wielkopolskie 13,02 50,30 6,51 2,37 6,51

  Zachodnio-pomorskie 10,11 52,81 4,49 7,87 5,62

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 12,99 52,76 4,72 4,33 5,12

  Zasadnicze/gimnazjum 11,89 46,40 6,02 6,17 11,60

  Średnie 13,95 47,54 5,71 8,40 5,07

  Wyższe i policealne 23,52 43,52 7,22 6,67 9,63

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 14,20 51,93 3,25 3,65 8,32

  Środkowe 50 % 13,57 46,80 6,78 7,77 8,75

  Górny kwartyl 20,40 43,90 7,54 7,76 5,99

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 20,21 45,04 7,80 6,38 10,28

  Sektor prywatny 12,71 45,82 6,19 10,20 6,35

  Prywatni przedsiębiorcy 12,50 48,96 11,46 5,21 12,50

  Rolnicy 8,79 54,95 4,40 9,89 7,69

  Renciści 14,89 48,23 7,80 4,26 8,51

  Emeryci 17,65 58,12 5,18 4,24 5,41

  Uczniowie i studenci 15,61 30,64 4,62 4,62 15,03

  Bezrobotni 20,14 42,45 2,88 6,47 12,23

  Inni bierni zawodowo 16,77 37,27 5,59 4,97 6,21

 • 24

  Tabl. 22 HSC5 Przeciętnie, z iloma mniej więcej osobami ma kontakt typowego dnia w tygodniu wliczając osoby, z którymi mieszka?.

  1 5-9 10-19 20-49 50 i więcej Trudno powiedzieć

  Ogółem 33,22 32,22 20,29 8,51 2,80 2,95

  Płeć

  Mężczyźni 29,55 32,55 22,70 8,57 2,68 3,96

  Kobiety 36,05 31,97 18,54 8,42 2,98 2,04

  Wiek

  do 24 lat 13,55 23,81 32,23 21,61 4,03 4,76

  25-34 lata 19,00 33,33 28,66 14,02 3,74 1,25

  35-44 lata 20,84 37,73 22,69 8,18 5,80 4,75

  45-59 lat 34,29 36,30 19,66 5,55 2,02 2,18

  60-64 lata 51,03 31,72 10,34 4,83 0,00 2,07

  65 i więcej lat 61,71 25,44 8,31 1,26 0,76 2,52

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 35,16 26,37 24,91 8,42 2,20 2,93

  Miasta 200-500 tys. 26,24 33,94 23,53 6,79 5,43 4,07

  Miasta 100-200 tys. 35,09 40,94 15,20 5,26 2,34 1,17

  Miasta 20-100 tys. 31,50 32,75 22,00 9,00 3,00 1,75

  Miasta < 20 tys. 43,04 21,94 21,10 8,86 2,53 2,53

  Wieś 32,01 34,62 17,99 9,31 2,48 3,60

  Województwo

  Dolnośląskie 37,65 35,19 13,58 8,02 3,09 2,47

  Kujawsko-pomorskie 25,98 35,43 18,90 12,60 3,94 3,15

  Lubelskie 32,23 36,36 20,66 4,96 2,48 3,31

  Lubuskie 41,67 28,33 15,00 13,33 0,00 1,67

  Łódzkie 37,41 26,53 14,29 10,20 3,40 8,16

  Małopolskie 45,30 28,73 13,26 8,29 2,76 1,66

  Mazowieckie 28,19 33,56 25,84 8,05 3,02 1,34

  Opolskie 28,85 42,31 17,31 7,69 1,92 1,92

  Podkarpackie 31,37 32,35 14,71 13,73 2,94 4,90

  Podlaskie 34,21 34,21 15,79 7,89 0,00 7,89

  Pomorskie 28,83 35,14 24,32 6,31 4,50 0,90

  Śląskie 35,41 32,68 23,35 5,06 2,33 1,17

  Świętokrzyskie 34,85 33,33 24,24 6,06 1,52 0,00

  Warmińsko-mazurskie 29,07 32,56 26,74 6,98 4,65 0,00

  Wielkopolskie 32,74 26,79 24,40 5,36 4,17 6,55

  Zachodnio-pomorskie 23,33 27,78 24,44 21,11 0,00 3,33

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 48,82 33,86 11,02 2,36 0,79 3,15

  Zasadnicze/gimnazjum 33,92 32,16 19,53 7,93 3,08 3,38

  Średnie 33,97 30,65 18,48 10,43 2,37 4,11

  Wyższe i policealne 24,16 33,09 28,25 9,85 3,90 0,74

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 52,23 30,16 8,50 4,86 1,62 2,63

  Środkowe 50 % 29,96 34,38 22,40 8,35 1,87 3,05

  Górny kwartyl 21,16 31,40 27,84 12,25 5,57 1,78

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 19,57 34,88 29,54 11,39 2,85 1,78

  Sektor prywatny 20,63 33,61 26,62 12,31 3,83 3,00

  Prywatni przedsiębiorcy 13,54 28,13 30,21 12,50 9,38 6,25

  Rolnicy 39,36 38,30 14,89 3,19 1,06 3,19

  Renciści 55,32 35,46 6,38 0,71 0,00 2,13

  Emeryci 60,47 25,88 8,47 1,65 0,94 2,59

  Uczniowie i studenci 9,30 25,00 32,56 21,51 6,40 5,23

  Bezrobotni 43,48 32,61 14,49 5,80 2,17 1,45

  Inni bierni zawodowo 37,27 41,61 14,29 3,11 0,62 3,11

 • 25

  Tabl. 23 HSC6_1 Należy/uczestniczy:Partia polityczna.

  Należę i aktywnie

  uczestniczę

  Należę, ale aktywnie nie

  uczestniczę Kiedyś należałem Nigdy nie należałem Trudno powiedzieć

  Ogółem 0,24 0,71 5,66 92,72 0,67

  Płeć

  Mężczyźni 0,43 0,97 6,57 91,07 0,97

  Kobiety 0,09 0,60 4,85 93,96 0,51

  Wiek

  do 24 lat 0,37 1,47 0,00 96,70 1,47

  25-34 lata 0,62 0,93 1,87 96,26 0,31

  35-44 lata 0,26 0,53 0,79 97,63 0,79

  45-59 lat 0,17 1,02 3,90 94,75 0,17

  60-64 lata 0,69 0,00 11,72 86,21 1,38

  65 i więcej lat 0,00 0,50 17,38 81,11 1,01

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 0,00 0,00 7,75 91,88 0,37

  Miasta 200-500 tys. 0,91 0,91 5,94 92,24 0,00

  Miasta 100-200 tys. 0,00 2,35 10,59 87,06 0,00

  Miasta 20-100 tys. 0,25 1,00 5,24 92,52 1,00

  Miasta < 20 tys. 0,42 0,00 4,22 94,51 0,84

  Wieś 0,12 0,75 4,23 93,90 1,00

  Województwo

  Dolnośląskie 0,00 0,00 4,94 92,59 2,47

  Kujawsko-pomorskie 0,00 0,00 9,45 89,76 0,79

  Lubelskie 0,00 0,00 5,88 94,12 0,00

  Lubuskie 0,00 0,00 1,67 98,33 0,00

  Łódzkie 0,68 0,68 7,48 89,12 2,04

  Małopolskie 0,00 0,00 4,42 94,48 1,10

  Mazowieckie 0,00 2,36 4,04 93,60 0,00

  Opolskie 0,00 0,00 3,92 94,12 1,96

  Podkarpackie 0,00 1,98 4,95 93,07 0,00

  Podlaskie 0,00 0,00 3,95 96,05 0,00

  Pomorskie 0,89 0,00 9,82 88,39 0,89

  Śląskie 0,39 0,78 7,42 91,41 0,00

  Świętokrzyskie 0,00 1,47 7,35 91,18 0,00

  Warmińsko-mazurskie 0,00 1,14 3,41 93,18 2,27

  Wielkopolskie 0,00 0,00 3,59 96,41 0,00

  Zachodnio-pomorskie 2,20 1,10 6,59 90,11 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,00 0,40 5,14 92,89 1,58

  Zasadnicze/gimnazjum 0,30 0,44 4,14 94,24 0,89

  Średnie 0,00 0,32 5,21 94,00 0,47

  Wyższe i policealne 0,74 2,04 7,98 89,05 0,19

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 0,00 0,61 7,69 90,89 0,81

  Środkowe 50 % 0,00 0,69 5,12 93,50 0,69

  Górny kwartyl 1,12 1,57 5,82 90,83 0,67

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 0,35 1,42 2,84 94,68 0,71

  Sektor prywatny 0,17 0,84 2,01 96,81 0,17

  Prywatni przedsiębiorcy 2,11 0,00 3,16 94,74 0,00

  Rolnicy 0,00 1,09 5,43 91,30 2,17

  Renciści 0,00 0,00 9,35 89,93 0,72

  Emeryci 0,47 0,47 16,94 81,18 0,94

  Uczniowie i studenci 0,00 2,33 0,00 96,51 1,16

  Bezrobotni 0,00 0,00 3,62 96,38 0,00

  Inni bierni zawodowo 0,00 0,62 0,62 98,15 0,62

 • 26

  Tabl. 24 HSC6_2 Należy/uczestniczy:Związek zawodowy, stowarzyszenie branżowe lub zawodowe.

  Należę i aktywnie

  uczestniczę

  Należę, ale aktywnie nie

  uczestniczę Kiedyś należałem Nigdy nie należałem Trudno powiedzieć

  Ogółem 2,38 4,00 21,93 70,46 1,24

  Płeć

  Mężczyźni 2,05 4,53 23,95 67,96 1,51

  Kobiety 2,47 3,49 20,44 72,57 1,02

  Wiek

  do 24 lat 0,37 0,37 0,37 95,59 3,31

  25-34 lata 0,93 3,43 4,36 90,65 0,62

  35-44 lata 2,12 7,67 7,67 80,42 2,12

  45-59 lat 3,89 5,25 28,09 62,44 0,34

  60-64 lata 4,86 3,47 38,19 52,08 1,39

  65 i więcej lat 1,51 1,76 49,62 46,10 1,01

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 3,31 5,51 26,47 64,34 0,37

  Miasta 200-500 tys. 2,74 6,39 26,03 64,84 0,00

  Miasta 100-200 tys. 1,75 3,51 33,33 61,40 0,00

  Miasta 20-100 tys. 2,75 5,25 25,25 65,25 1,50

  Miasta < 20 tys. 3,80 3,80 24,47 67,09 0,84

  Wieś 1,37 2,49 14,55 79,48 2,11

  Województwo

  Dolnośląskie 2,47 6,79 20,37 68,52 1,85

  Kujawsko-pomorskie 2,38 1,59 26,98 67,46 1,59

  Lubelskie 4,20 4,20 21,01 70,59 0,00

  Lubuskie 1,72 1,72 18,97 77,59 0,00

  Łódzkie 0,68 4,08 20,41 72,11 2,72

  Małopolskie 1,11 6,67 21,11 69,44 1,67

  Mazowieckie 3,03 3,37 19,19 74,41 0,00

  Opolskie 0,00 3,85 30,77 63,46 1,92

  Podkarpackie 6,93 1,98 20,79 70,30 0,00

  Podlaskie 2,60 2,60 18,18 72,73 3,90

  Pomorskie 3,60 4,50 22,52 65,77 3,60

  Śląskie 0,39 5,06 31,13 63,04 0,39

  Świętokrzyskie 1,47 2,94 22,06 73,53 0,00

  Warmińsko-mazurskie 1,15 2,30 13,79 82,76 0,00

  Wielkopolskie 2,98 2,38 14,88 76,79 2,98

  Zachodnio-pomorskie 4,35 5,43 27,17 63,04 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,40 0,79 20,55 76,68 1,58

  Zasadnicze/gimnazjum 0,89 2,07 19,11 76,30 1,63

  Średnie 2,05 1,74 24,01 70,77 1,42

  Wyższe i policealne 5,19 10,58 23,93 59,93 0,37

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 1,83 0,81 23,73 72,21 1,42

  Środkowe 50 % 1,38 3,83 21,73 72,27 0,79

  Górny kwartyl 5,38 5,61 23,54 64,13 1,35

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 7,42 13,07 22,61 56,18 0,71

  Sektor prywatny 1,84 4,86 13,23 79,56 0,50

  Prywatni przedsiębiorcy 5,26 5,26 14,74 69,47 5,26

  Rolnicy 1,09 5,43 9,78 82,61 1,09

  Renciści 1,45 0,00 29,71 68,12 0,72

  Emeryci 0,94 1,65 51,18 45,05 1,18

  Uczniowie i studenci 0,00 0,58 1,73 94,80 2,89

  Bezrobotni 0,72 0,00 7,91 89,21 2,16

  Inni bierni zawodowo 1,85 0,62 14,20 81,48 1,85

 • 27

  Tabl. 25 HSC6_3 Należy/uczestniczy:Kościół lub inna organizacja religijna.

  Należę i aktywnie

  uczestniczę

  Należę, ale aktywnie nie

  uczestniczę Kiedyś należałem Nigdy nie należałem Trudno powiedzieć

  Ogółem 24,77 30,63 8,15 34,02 2,43

  Płeć

  Mężczyźni 20,19 31,53 8,75 37,26 2,27

  Kobiety 28,33 30,03 7,76 31,48 2,39

  Wiek

  do 24 lat 22,79 29,41 13,24 32,35 2,21

  25-34 lata 15,05 36,99 11,60 35,11 1,25

  35-44 lata 24,32 26,76 7,57 34,86 6,49

  45-59 lat 27,36 31,76 5,07 34,80 1,01

  60-64 lata 26,21 28,28 3,45 40,69 1,38

  65 i więcej lat 29,55 30,05 8,84 30,05 1,52

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 15,81 27,57 19,85 30,51 6,25

  Miasta 200-500 tys. 26,39 32,41 8,80 31,48 0,93

  Miasta 100-200 tys. 19,88 32,75 8,77 38,60 0,00

  Miasta 20-100 tys. 25,76 30,05 4,29 37,37 2,53

  Miasta < 20 tys. 23,53 39,08 7,14 29,41 0,84

  Wieś 28,27 28,89 6,10 34,50 2,24

  Województwo

  Dolnośląskie 20,25 30,67 9,82 36,81 2,45

  Kujawsko-pomorskie 13,49 33,33 5,56 47,62 0,00

  Lubelskie 28,33 41,67 8,33 20,83 0,83

  Lubuskie 23,73 33,90 10,17 32,20 0,00

  Łódzkie 18,37 20,41 7,48 48,98 4,76

  Małopolskie 31,32 37,36 2,20 25,27 3,85

  Mazowieckie 26,10 31,53 10,51 31,19 0,68

  Opolskie 32,69 30,77 9,62 23,08 3,85

  Podkarpackie 46,00 17,00 8,00 29,00 0,00

  Podlaskie 48,65 31,08 6,76 12,16 1,35

  Pomorskie 18,92 35,14 5,41 39,64 0,90

  Śląskie 31,13 28,40 7,78 30,74 1,95

  Świętokrzyskie 20,59 27,94 8,82 42,65 0,00

  Warmińsko-mazurskie 4,60 26,44 8,05 57,47 3,45

  Wielkopolskie 13,77 26,95 11,98 37,72 9,58

  Zachodnio-pomorskie 21,98 38,46 9,89 27,47 2,20

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 26,88 26,88 8,70 34,39 3,16

  Zasadnicze/gimnazjum 23,15 27,45 6,23 40,65 2,52

  Średnie 25,40 34,13 5,56 33,65 1,27

  Wyższe i policealne 25,05 32,47 13,54 25,97 2,97

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 22,09 30,47 8,38 38,04 1,02

  Środkowe 50 % 26,21 30,15 7,68 33,89 2,07

  Górny kwartyl 23,32 32,29 10,76 32,29 1,35

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 24,11 29,79 9,22 32,62 4,26

  Sektor prywatny 19,90 30,19 8,09 39,46 2,36

  Prywatni przedsiębiorcy 18,09 34,04 12,77 27,66 7,45

  Rolnicy 37,63 16,13 8,60 34,41 3,23

  Renciści 25,53 34,75 7,80 31,91 0,00

  Emeryci 29,01 31,13 7,08 30,90 1,89

  Uczniowie i studenci 26,16 31,98 12,21 27,91 1,74

  Bezrobotni 20,86 30,22 2,88 45,32 0,72

  Inni bierni zawodowo 30,57 34,39 7,64 26,75 0,64

 • 28

  Tabl. 26 HSC6_4 Należy/uczestniczy:Klub sportowy, koło zainteresowań lub stowarzyszenie kulturalne.

  Należę i aktywnie

  uczestniczę

  Należę, ale aktywnie nie

  uczestniczę Kiedyś należałem Nigdy nie należałem Trudno powiedzieć

  Ogółem 6,40 3,53 28,59 60,14 1,34

  Płeć

  Mężczyźni 7,02 4,10 34,67 52,16 2,05

  Kobiety 5,72 3,25 23,83 66,44 0,77

  Wiek

  do 24 lat 15,02 4,76 40,66 38,10 1,47

  25-34 lata 7,48 4,98 33,33 53,27 0,93

  35-44 lata 7,41 5,03 29,63 54,76 3,17

  45-59 lat 4,77 2,90 29,13 62,86 0,34

  60-64 lata 1,40 2,80 20,28 74,13 1,40

  65 i więcej lat 2,54 1,78 17,77 76,90 1,02

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 3,32 2,95 35,42 54,98 3,32

  Miasta 200-500 tys. 12,33 3,65 33,33 50,68 0,00

  Miasta 100-200 tys. 12,94 5,29 24,71 57,06 0,00

  Miasta 20-100 tys. 6,82 4,55 27,78 59,85 1,01

  Miasta < 20 tys. 2,97 5,51 26,69 63,56 1,27

  Wieś 4,99 2,37 26,93 64,21 1,50

  Województwo

  Dolnośląskie 3,09 2,47 25,93 66,05 2,47

  Kujawsko-pomorskie 3,17 2,38 28,57 65,08 0,79

  Lubelskie 4,20 2,52 31,09 62,18 0,00

  Lubuskie 4,92 13,11 26,23 55,74 0,00

  Łódzkie 0,00 3,42 16,44 77,40 2,74

  Małopolskie 8,33 3,89 23,89 58,33 5,56

  Mazowieckie 5,39 4,38 40,40 49,49 0,34

  Opolskie 2,00 2,00 34,00 60,00 2,00

  Podkarpackie 5,94 6,93 26,73 60,40 0,00

  Podlaskie 13,51 2,70 20,27 63,51 0,00

  Pomorskie 4,50 0,90 38,74 54,95 0,90

  Śląskie 11,67 2,72 23,74 60,70 1,17

  Świętokrzyskie 5,88 4,41 20,59 69,12 0,00

  Warmińsko-mazurskie 10,34 0,00 20,69 66,67 2,30

  Wielkopolskie 6,67 1,82 28,48 62,42 0,61

  Zachodnio-pomorskie 10,99 7,69 42,86 38,46 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 3,16 0,40 10,28 84,19 1,98

  Zasadnicze/gimnazjum 4,60 3,71 24,93 66,17 0,59

  Średnie 6,65 4,11 29,75 58,07 1,42

  Wyższe i policealne 9,35 4,49 40,37 44,11 1,68

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 6,29 2,23 16,02 74,85 0,61

  Środkowe 50 % 4,72 3,25 30,71 59,74 1,57

  Górny kwartyl 9,21 6,07 37,98 45,62 1,12

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 6,45 3,94 41,58 46,95 1,08

  Sektor prywatny 4,37 4,03 31,09 58,82 1,68

  Prywatni przedsiębiorcy 9,47 7,37 43,16 37,89 2,11

  Rolnicy 3,26 2,17 23,91 68,48 2,17

  Renciści 1,45 1,45 16,67 79,71 0,72

  Emeryci 3,81 1,43 19,05 74,52 1,19

  Uczniowie i studenci 25,00 6,98 33,72 33,72 0,58

  Bezrobotni 2,17 2,90 17,39 76,09 1,45

  Inni bierni zawodowo 7,45 4,35 29,81 57,76 0,62

 • 29

  Tabl. 27 HSC6_5 Należy/uczestniczy:Inne dobrowolne stowarzyszenie.

  Należę i aktywnie

  uczestniczę

  Należę, ale aktywnie nie

  uczestniczę Kiedyś należałem Nigdy nie należałem Trudno powiedzieć

  Ogółem 5,15 2,53 11,02 75,38 5,92

  Płeć

  Mężczyźni 5,42 2,17 10,09 75,70 6,62

  Kobiety 4,86 2,73 11,76 75,28 5,37

  Wiek

  do 24 lat 8,82 1,84 16,91 63,97 8,46

  25-34 lata 4,69 3,44 8,44 76,25 7,19

  35-44 lata 5,93 1,35 12,40 70,35 9,97

  45-59 lat 4,42 3,74 10,88 78,40 2,55

  60-64 lata 3,45 2,76 8,97 80,00 4,83

  65 i więcej lat 3,28 1,26 8,59 82,07 4,80

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 5,88 2,57 19,85 65,44 6,25

  Miasta 200-500 tys. 6,82 1,82 16,82 69,09 5,45

  Miasta 100-200 tys. 7,56 3,49 11,05 73,26 4,65

  Miasta 20-100 tys. 5,50 3,25 8,75 77,25 5,25

  Miasta < 20 tys. 2,54 3,39 9,32 77,97 6,78

  Wieś 4,40 1,76 8,18 79,37 6,29

  Województwo

  Dolnośląskie 9,26 1,85 9,88 72,84 6,17

  Kujawsko-pomorskie 4,72 1,57 12,60 74,02 7,09

  Lubelskie 4,24 1,69 9,32 80,51 4,24

  Lubuskie 5,00 1,67 11,67 70,00 11,67

  Łódzkie 2,74 0,00 8,22 84,93 4,11

  Małopolskie 5,03 1,68 7,82 75,98 9,50

  Mazowieckie 5,12 1,02 16,38 72,70 4,78

  Opolskie 4,00 4,00 6,00 80,00 6,00

  Podkarpackie 4,95 4,95 16,83 68,32 4,95

  Podlaskie 2,60 2,60 15,58 74,03 5,19

  Pomorskie 3,64 3,64 16,36 70,91 5,45

  Śląskie 4,67 3,50 10,89 76,65 4,28

  Świętokrzyskie 4,35 1,45 4,35 84,06 5,80

  Warmińsko-mazurskie 4,55 2,27 7,95 80,68 4,55

  Wielkopolskie 8,38 4,79 7,19 74,85 4,79

  Zachodnio-pomorskie 5,43 6,52 7,61 68,48 11,96

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 2,77 0,00 4,74 88,54 3,95

  Zasadnicze/gimnazjum 2,96 1,93 7,26 82,22 5,63

  Średnie 5,77 2,56 11,70 75,16 4,81

  Wyższe i policealne 8,35 4,08 17,81 61,22 8,53

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 4,46 0,61 7,91 82,15 4,87

  Środkowe 50 % 4,96 1,88 11,00 76,02 6,14

  Górny kwartyl 6,73 6,05 15,70 66,59 4,93

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 7,61 6,16 13,41 67,03 5,80

  Sektor prywatny 5,54 1,68 11,24 75,67 5,87

  Prywatni przedsiębiorcy 7,29 3,13 15,63 60,42 13,54

  Rolnicy 4,35 3,26 9,78 81,52 1,09

  Renciści 2,88 1,44 4,32 84,89 6,47

  Emeryci 3,30 1,18 9,91 80,66 4,95

  Uczniowie i studenci 9,88 4,65 13,95 63,37 8,14

  Bezrobotni 1,44 2,16 6,47 83,45 6,47

  Inni bierni zawodowo 3,77 1,26 13,21 77,36 4,40

 • 30

  Tabl. 28 HSC7_1 Żeby wszyscy obywatele mieli odpowiedni standard życia.

  W ogóle nie-

  ważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 0,43 0,29 1,43 5,23 9,65 16,83 65,21 0,95

  Płeć

  Mężczyźni 0,43 0,11 1,82 6,55 10,09 19,10 61,16 0,75

  Kobiety 0,34 0,43 1,28 4,00 9,45 14,98 68,34 1,19

  Wiek

  do 24 lat 0,00 0,74 0,00 2,94 11,03 14,34 69,85 1,10

  25-34 lata 0,63 0,00 1,57 5,96 7,52 20,38 63,32 0,63

  35-44 lata 0,26 0,00 2,12 5,56 11,11 18,78 61,90 0,26

  45-59 lat 0,00 0,00 2,02 4,37 9,41 14,79 68,24 1,18

  60-64 lata 1,37 0,00 1,37 5,48 14,38 15,07 60,96 1,37

  65 i więcej lat 0,76 1,01 1,01 6,80 7,81 17,63 63,48 1,51

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 0,74 0,00 3,32 7,75 19,19 15,87 52,40 0,74

  Miasta 200-500 tys. 0,45 0,91 0,91 5,45 7,27 15,91 68,64 0,45

  Miasta 100-200 tys. 0,00 0,59 0,00 4,12 10,59 11,18 70,59 2,94

  Miasta 20-100 tys. 0,25 0,00 0,50 5,74 4,74 16,46 71,82 0,50

  Miasta < 20 tys. 0,00 0,42 2,51 5,86 9,21 20,08 61,51 0,42

  Wieś 0,50 0,25 1,61 3,85 9,69 17,76 65,09 1,24

  Województwo

  Dolnośląskie 0,00 0,00 0,61 3,66 8,54 16,46 68,90 1,83

  Kujawsko-pomorskie 0,00 0,00 0,00 3,15 7,09 22,05 67,72 0,00

  Lubelskie 2,48 0,83 3,31 4,13 4,96 13,22 70,25 0,83

  Lubuskie 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 15,00 75,00 0,00

  Łódzkie 1,37 0,00 2,05 7,53 17,12 13,70 58,22 0,00

  Małopolskie 0,00 0,00 1,66 3,31 6,08 24,86 62,43 1,66

  Mazowieckie 1,01 0,67 3,02 3,69 9,06 23,83 58,72 0,00

  Opolskie 0,00 0,00 1,96 1,96 11,76 13,73 68,63 1,96

  Podkarpackie 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 12,00 73,00 1,00

  Podlaskie 0,00 0,00 1,33 6,67 5,33 16,00 70,67 0,00

  Pomorskie 0,00 0,90 0,90 9,01 9,01 17,12 61,26 1,80

  Śląskie 0,00 0,00 0,78 9,77 8,98 12,89 66,02 1,56

  Świętokrzyskie 0,00 0,00 1,49 4,48 11,94 7,46 71,64 2,99

  Warmińsko-mazurskie 0,00 0,00 0,00 1,14 11,36 17,05 68,18 2,27

  Wielkopolskie 0,60 0,60 0,00 4,19 16,17 13,77 64,07 0,60

  Zachodnio-pomorskie 0,00 1,09 4,35 5,43 14,13 13,04 61,96 0,00

  Wykształcenie

  Podstawowe i niższe 0,00 0,00 2,37 5,53 7,91 18,97 61,66 3,56

  Zasadnicze/gimnazjum 0,29 0,29 1,03 4,99 9,68 14,08 69,06 0,59

  Średnie 0,32 0,32 2,21 3,63 8,85 20,54 63,35 0,79

  Wyższe i policealne 0,93 0,37 1,11 7,05 11,50 14,66 63,82 0,56

  Dochód na jedną osobę

  Dolny kwartyl 0,20 0,40 1,42 4,66 7,89 17,41 67,00 1,01

  Środkowe 50 % 0,49 0,39 1,67 4,42 7,67 16,42 67,65 1,28

  Górny kwartyl 0,22 0,00 1,34 7,57 13,36 16,26 60,58 0,67

  Status społeczno-zawodowy

  Sektor publiczny 0,35 0,00 1,41 6,01 11,31 13,78 67,14 0,00

  Sektor prywatny 0,33 0,00 2,34 4,35 8,53 19,40 64,38 0,67

  Prywatni przedsiębiorcy 0,00 0,00 2,08 4,17 17,71 11,46 63,54 1,04

  Rolnicy 0,00 0,00 3,26 5,43 10,87 16,30 64,13 0,00

  Renciści 0,00 1,41 2,82 7,04 5,63 17,61 64,79 0,70

  Emeryci 1,18 0,47 0,71 6,35 8,24 18,35 63,53 1,18

  Uczniowie i studenci 0,58 0,58 0,00 3,49 10,47 16,28 67,44 1,16

  Bezrobotni 0,00 0,00 0,72 2,17 7,97 13,77 75,36 0,00

  Inni bierni zawodowo 0,00 0,62 0,62 6,83 13,66 13,04 60,25 4,97

 • 31

  Tabl. 29 HSC7_2 Żeby władza szanowała i chroniła prawa mniejszości.

  W ogóle nie-

  ważne 2 3 4 5 6 Bardzo ważne

  Trudno

  powiedzieć

  Ogółem 0,76 0,76 1,90 7,26 13,95 20,02 53,42 1,94

  Płeć

  Mężczyźni 0,97 0,64 2,26 8,27 13,86 22,13 49,09 2,79

  Kobiety 0,60 0,77 1,62 6,38 14,03 18,37 57,06 1,19

  Wiek

  do 24 lat 1,83 0,00 1,83 6,96 15,75 19,05 52,75 1,83

  25-34 lata 0,63 2,50 2,50 7,19 11,88 22,81 48,44 4,06

  35-44 lata 0,26 0,53 2,37 5,54 12,14 19,26 58,84 1,06

  45-59 lat 0,51 0,17 1,52 8,25 14,65 22,56 50,84 1,52

  60-64 lata 0,69 0,69 2,78 6,94 15,97 14,58 56,25 2,08

  65 i więcej lat 0,76 1,01 1,26 7,56 14,36 17,63 55,92 1,51

  Miejsce zamieszkania

  Miasta ponad 500 tys. 1,48 0,74 0,74 8,52 17,41 18,52 50,00 2,59

  Miasta 200-500 tys. 0,46 2,74 1,37 8,22 10,96 24,20 50,68 1,37

  Miasta 100-200 tys. 1,75 1,17 2,34 4,09 6,43 26,90 57,31 0,00

  Miasta 20-100 tys. 0,25 0,00 1,50 7,98 12,97 16,21 58,60 2,49

  Miasta < 20 tys. 0,42 0,42 4,20 6,30 13,87 23,11 49,16 2,52

  Wieś 0,62 0,37 1,99 6,97 15,80 19,03 5