Radyasyon Olcum Sistemi Uygunluk Belgesi Verilmesine Iliskin Usul Ve Esaslar

download Radyasyon Olcum Sistemi Uygunluk Belgesi Verilmesine Iliskin Usul Ve Esaslar

of 14

 • date post

  15-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  95
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Radyasyon Olcum Sistemi Uygunluk Belgesi Verilmesine Iliskin Usul Ve Esaslar

TRKYE ATOM ENERJS KURUMU

NKLEER GVENLK DARES

Usul ve Esasn Ad: Radyasyon lm Sistemi UygunlukBelgesi Verilmesine likin Usul ve Esaslar Onay Durumu: ONAYLI Tarih: 16/11/2011

Kod: RSUYB.05.UE01Snf: TASNF DII

Rev.: 00Sayfa: 1 / 14

RADYASYON LM SSTEM UYGUNLUK BELGES VERLMESNE LKN USUL VE ESASLAR Ama MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslarn amac Trkiye Atom Enerjisi Kurumu Bakanl tarafndan Radyasyon lm Sistemi Uygunluk Belgesi verilmesi srasnda uygulanacak ilkeleri dzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslarn hkmleri, ithal hurda metal malzemeler kullanlarak retim yapan sanayi kurulular ile sz konusu malzemelerin tahmil ve tahliyelerini yapan kurululara Radyasyon lm Sistemi Uygunluk Belgesi verilmesinde uygulanr. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 13 Temmuz 1982 tarih ve 17753 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren 2690 sayl Trkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 nc Maddesinin (d) ve (f) bentleri hkmlerine, (2) 29 Aralk 2010 tarih ve 27800 (5. mkerrer) sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Metal Hurdalara likin D Ticarette Standardizasyon Tebliinin 4 nc maddesi, 2 inci fkras hkmlerine, (3) 18 ubat 2007 tarih ve 26438 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Ky Tesislerine letme zni Verilmesine likin Usul ve Esaslar Hakkndaki Ynetmelik in Ek-1 (B) blm, 3 nc fkras (h) bendi hkmlerine, dayanlarak hazrlanmtr. Tanmlar ve Ksaltmalar MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda yer alan; a) Belge: Radyasyon lm Sistemi Uygunluk Belgesini, b) Belge Sahibi: Bu Usul ve Esaslara gre verilen uygunluk belgesine sahip gerek veya tzel kiiyi, c) NAEM: ekmece Nkleer Aratrma ve Eitim Merkezi Mdrln, ) Geici Depolama Yeri: Boyutlar 2x2x3 metreden veya i hacmi 12 m3 den az olmamak zere; tm kenarlar en az 20 cm beton et kalnlnda olan ve kolayca alamayacak 20.cm beton et kalnlna sahip bir kapa bulunan, ieriye su almayacak ekilde tasarlanm, zemine gml geici depolama kuyusunu, d) Kapal Radyoaktif Kaynak: Kat halde bulunan, normal kullanm ve olas kaza koullarnda dalma, salma ve szntya kar bir kapsl ierisine kapatlm veya kaplama malzemesi ile kaplanm radyoaktif malzemeyi, e) Karantina Sahas: Boyutlar 10x10 metreden veya yzey alan 100 m2den az olmamak zere, i zemini beton ile kaplanm, yetkisiz kiilerin giriini engelleyecek ekilde etraf tel rg v.b. ile evrili, giri ve klar kilitli bir kap ile snrlandrlm, giriinde uzaktan grnebilecek ekilde radyasyon uyar iaret ve levhalar bulunan ve ierisinde ara giri kn engellemeyecek ekilde Geici Depolama Yerini bulunduran snrlandrlm alan, f) Kurum: Trkiye Atom Enerjisi Kurumunu (TAEK), g) Radyasyon Alarm: Hurda malzemelerin Sabit Radyasyon lm Cihazndan geirilmesi esnasnda cihazn alarm verme durumunu, ) Radyasyondan Korunma Grevlisi: Radyasyondan korunmada temel gvenlik standartlarn yaplan iin niteliklerine gre uygulayacak, bu alanda eitim ve deneyimi belgeleme aamasnda Kurum tarafndan deerlendirilerek uygun grlm, en az meslek yksekokullarnn teknik blmlerinden mezun, tercihen 4 yllk niversite

TRKYE ATOM ENERJS KURUMU

NKLEER GVENLK DARES

Usul ve Esasn Ad: Radyasyon lm Sistemi UygunlukBelgesi Verilmesine likin Usul ve Esaslar Onay Durumu: ONAYLI Tarih: 16/11/2011

Kod: RSUYB.05.UE01Snf: TASNF DII

Rev.: 00Sayfa: 2 / 14

h) )

i) j)

k) ifade eder.

mezunu, sabit radyasyon lm cihaznn/cihazlarnn uygun ekilde iletilmesi hususunda tedariki firmadan eitim alm ve radyasyondan korunma kursu baar belgesi sahibi olan firma personelini, Radyoaktif Malzeme: Alfa, beta paracklar veya gama nlarndan bir veya birkan yaynlayarak kendiliinden bozunuma urayan ekirdeklerden meydana gelen malzemeleri, Sabit Radyasyon lm Cihaz (SR Cihaz): a. Alan Monitr Tipi SR Cihaz: Yllk toplam retim veya ithalat kapasitesi 20.000 (yirmibin) tondan az olan kurum veya kurulularda kullanma uygun, ykn geii srasnda olas bir radyoaktiviteyi tespit edebilen, radyasyon doz hz aral otomatik olarak ayarlanabilen, problara sahip, sesli ve kl uyar verebilen lm cihazn, b. Panel Tipi SR Cihaz: Ykn dedektr panellerinden geii srasnda, doal radyasyon dzeyini srekli olarak len ve lm esnasnda radyasyon seviyesindeki art doal radyasyon seviyesine gre kyaslayarak olas radyoaktif malzemenin arataki muhtemel yerini tespit edebilen cihaz, Tanabilir Radyasyon lm Cihaz (TR Cihaz): Radyasyon doz hzn lme kabiliyeti olan ve radyoaktif malzemenin yerini tespit edebilen, elde tanabilir lm cihazn, Tesis: Bu usul ve esaslarn 3 nc maddesinde belirtilen yasal dzenlemeler kapsamnda faaliyet gsteren, ithal hurda metal malzemeler kullanlarak retim yapan sanayi kurulularna ait tesisler ile sz konusu malzemelerin tahmil ve tahliyelerinin gerekletirildii ky ve liman tesislerini, cret: Kurumun "Mal ve Hizmet retim Trleri le cret Listesi"nde belirtilen ve her yl Babakan veya yetkili Bakan tarafndan onaylanan mal ve hizmet retim bedellerini

Bavuru artlar MADDE 5- (1) Belge almak zere Kuruma yaplacak bavurulardan nce, bavuru sahibinin yerine getirmi olmas gereken ykmllklerle ilgili olarak; a) Hurda metallerin ergitilmesinin gerekletirildii fabrikalarnn, hurda malzemelerin tahmil ve tahliye ilemlerinin gerekletirildii ky ve liman tesislerinin, depo ve yn sahalarnda bulunan kantar girilerine veya kamyon ve TIRlarn tesise zorunlu giri yapt yerlere Kurum uzmanlarnn grleri dorultusunda SR cihaz/cihazlarn monte etmesi, b) SR cihaznn/cihazlarnn bulunduu yerlerde biri yedek olmak zere toplam iki adet TR cihaznn/cihazlarnn alr halde bulundurmas, c) SR ve TR cihaznn/cihazlarnn tedariki firma tarafndan ngrlen sreler ierisindeki lm ve ayarlarn (kalibrasyon) yaptrmas, ) SR cihaznn alarm vermesi durumunda radyoaktivite bulam malzeme veya kapal radyoaktif kaynak ierdiinden phe edilen aracn gvenli bir ekilde kontrolnn yaplmas amacyla fabrika, liman, depo veya yn sahalarnda olmak zere tesis baznda Karantina Sahas oluturmas, d) Radyoaktivite bulam malzemelerin veya kapal radyoaktif kaynak ierdiinden phe edilen malzemelerin geici olarak depolanaca Geici Depolama Yerini oluturmas, e) RSUYB.05.UE01.F01 belge kodlu Radyasyon Alarm Durumunda Yaplmas Gerekenler ile RSUYB.05.UE01.F02 belge kodlu Acil Durumlarda Yaplmas Gerekenler kapsamnda talimatlarn ve gerekli irtibat bilgilerinin hazrlanm olmas

TRKYE ATOM ENERJS KURUMU

NKLEER GVENLK DARES

Usul ve Esasn Ad: Radyasyon lm Sistemi UygunlukBelgesi Verilmesine likin Usul ve Esaslar Onay Durumu: ONAYLI Tarih: 16/11/2011

Kod: RSUYB.05.UE01Snf: TASNF DII

Rev.: 00Sayfa: 3 / 14

ve SR cihaznn/cihazlarnn kontrol nitesinin bulunduu yerlerde kolayca grlebilecek ekilde aslm olmalar, f) Her bir tesis (fabrika, liman, depo, yn sahas vb) iin, biri asil, biri yedek olmak zere en az iki Radyasyondan Korunma Grevlisinin belirlenmesi, g) Hurda ayklama iinde alacak ilgili personelin, radyasyondan korunma grevlisinin sorumluluunda radyasyondan korunma konusunda bilgilendirilmi olmas, istenir. (2) Toplam kapasitesi yllk 20.000 (yirmibin) tondan az olan tesislerde, bu usul ve esaslarn 4 nc maddesi () bendinde verilmi olan dier teknik zellikleri ayn kalmak koulu ile etraf tel rg v.b. ile evrili, giri ve klar kilitli bir kap ile snrlandrlm, giriinde uzaktan grnebilecek ekilde radyasyon uyar iaret ve levhalar bulunan ve boyutlar 1x1x1 metreden veya i hacmi 1 m3 den az olmayan daha kk bir geici depolama kuyusu tekil edilebilir. (3) Toplam kapasitesi yllk 100.000 (yzbin) tondan az olan liman tesisleri ile toplam kapasitesi yllk 20.000 (yirmibin) tondan az olan dier tesislerde Karantina Sahasnn oluturulmasna gerek yoktur. (4) Belge almak zere Kuruma yaplacak bavuru dilekesi ekinde bavuru sahibinin; a) RSUYB.05.UE01.F03 ve RSUYB.05.UE01.F04 belge kodlar ile verilen Radyasyon lm Sistemi Uygunluk Belgesi in Bavuru Formlarn, b) irket kurulu ilannn olduu ticaret sicili gazetesini, varsa ube allarna dair gncel ticaret sicili gazetelerini ve imza sirklerini, c) RSUYB.05.UE01.F05 belge kodu ile verilen taahhtnameyi, ) Tesis baznda SR ve TR cihaznn/cihazlarnn teknik dokmanlarn (Kurum tarafndan retilen cihazlar hari), d) Tesis baznda SR ve TR cihaz/cihazlarnn, retici firmalar tarafndan belirlenen srede yaptrlan geerli lm ayar (kalibrasyon) belgelerini, e) Panel tipi SR cihazlarnn uygun ekilde iletilmesi ile ilgili tedariki firma tarafndan ilgili personele eitim verildiine dair dzenlenmi belgeleri, f) Yllk toplam ithalat ve toplam kapasite bilgilerini veya raporlarn, g) Tesis baznda radyasyondan korunma grevlilerine ait diploma fotokopisi (Yabanc lkelerden alnan diplomalarda, tercme edilmi sureti), zgemi ve radyasyondan korunma kursu baar belgelerini, ) Tesis baznda ilgili (dier) personelin isimlerini ve radyasyondan korunma konusunda aldklar bilgilendirmeleri gsterir belgelerini, h) Tesis baznda SR cihazlarnn, karantina sahalarnn ve geici depolama yerlerinin tesis ierisindeki yerlerini gsterir krokilerini, ) Kurum tarafndan her yl belirlenen "Mal ve Hizmet retim Trleri le cret Listesi" kapsamndaki cretin yatrldna dair banka dendi belgesini, Kuruma sunmas istenir. Bavurunun deerlendirilmesi MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslarn 5 inci maddesinin 4 nc fkrasnda istenen belgelerle Kuruma bavurulmasn takiben Kurum uzmanlar tarafndan yerinde incelemeler yaplr. (2) Kurum uzmanlar tarafndan yerinde yaplacak incelemeler sonucunda tespit edilen eksiklikler bavuru sahibine bildirilir. Kurum gerekli grd takdirde, sz konusu eksikliklerin giderildiinin teyidi amacyla yeniden yerinde inceleme yapabilir. Belgenin verilmesi MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslarn 6 nc maddesine gre yaplan deerlendirme neticesinde bavuru sahibine RSUYB.05.UE01.F06 belge kodu ile bir rnei verilen Belge verilir.

TRKYE ATOM ENERJS KURUMU

NKLEER GVENLK DARES

Usul ve Esasn Ad: Radyasyon lm Sistemi UygunlukBelgesi Verilmesine likin Usul ve Esaslar Onay Durumu: ONAYLI Tarih: 16/11/2011

Kod: RSUYB.05.UE01Snf: TASNF DII

Rev.: 00Sayfa: 4 / 14

(2) RSUYB.05.UE01.F07 belge kodu ile verilen Uyulma